web analytics
...

Een beschrijving van Chakra’s

71a331997ea37fa81a1384069a461cf9 via Angel-Wings

Chakra’s

Een beschrijving van Chakra’s.

De Meester- Bovenop het hoofd chakra
De Ziener- Derde Oog
De Kunstenaar- Keel Chakra
De Heler- Hart Chakra
De Held- Zonnevlecht
De Geliefde- Sacraal Chakra
De Aardemoeder- Wortelchakra

Wat is een aura en wat zijn chakra’s?

De aura is het energieveld om ons heen dat alleen waargenomen kan worden door een speciale camera of een helderziende. Voor mensen die nog nooit een aura hebben gezien, kan men die het beste voorstellen als een verstrooit licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.

Aura is een spiegel van ons “innerlijk zijn”.

Afhankelijk van b.v. het aantal levens dat we achter de rug hebben en de geestesgesteldheid ( op een bepaald moment en gedurende ons hele leven) kan een aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend et cetera et cetera. De aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving.

Globaal gezien bestaat de aura uit twee lagen:

De laag die het dichtst tegen het fysieke lichaam zit, is de laag die van moment tot moment kan veranderen, terwijl de laag eromheen veel meer zegt over de persoon in kwestie.

Ook elke kleur in het veld van de aura vertegenwoordigt een bepaalde betekenis.

De Chakra’s zijn energie-opnamepunten in de aura en daar zijn er zeven van, te weten:

7. de kroonchackra (intuïtie)
6. het derde oog (visualisatievermogen)
5. de keelchakra (communicatie)
4. de hartchakra (de onbaatzuchtige liefde)
3. de plexus solarus (emoties)
2. de miltchakra (seksualiteit)
1. de stuitchakra (aarde-energie)

Chakra :- 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

SAHASRARA (Lotusbloem met duizend blaadjes)
Zevende Chakra, Kruin- of Kroonchakra

Plaats van het chakra : kruin
Endocriene systeem : pijnappelklier
lichaamsorgaan : bovenste gedeelte van de hersenen, rechteroog.
Zintuig : –
Psychische functie : verbindt ons met het Hogere Zelf
Element : –
Kleur : violet en wit.
De kleur violet bewerkstelligt een transformatie van geest en ziel en opent ze voor spirituele dimensies.
Wit draagt alle kleuren in zich.
Ze opent de ziel voor Goddelijk licht en Genezing
Edelsteen : Amethist en Bergkristal
klank : ie
Goede werking : Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven.
Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je!
Je bent één met God.
Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat.
Je beseft het grote niets dat tegelijkertijd alles is!
Alpha en Omega.
Een cirkel zonder begin of einde.
Het is de zetel van de hoogste volmaaktheid van de mens.
We zijn geschapen uit God en weer terug bij God gekomen na een lange reis…. als we ons vervolmaakt hebben.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

AJNA (Lotusbloem met twee blaadjes)
Zesde Chakra, Derde-oogchakra, innerlijk oog of commandocentrum

Plaats van het chakra : voorhoofd
Endocriene systeem :hersenaanhangsel
lichaamsorgaan : autonome zenuwstelsel en hypothalamus
Zintuig : “derde oog”
Psychische functie : intuitievecentrum, zetel van de wil en van helderziendheid.
Element : –
Kleur : transparant indigoblauw
Edelsteen : Lapis Lazuli, indigoblauwe saffier, donderblauwe sodaliet
klank : –
Goede werking : In onze tijd zijn er maar weinig mensen die een volledig geopend derde oog hebben aangezien dit altijd met een hoge graad van bewustzijn gepaard gaat.
Maar zelfs als het derde oog gedeeltelijk geopend is kan het toch harmonieus functioneren, wat blijkt uit een helder verstand en geestelijke bezigheden.
Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn.
Je bent Meester over je geest.

4eaaa9a505e1efcc77b26cad58286581 via Angel-Wings

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

VISHUDDA (Lotusbloem met zestien blaadjes)
Vijfde Chakra, Keelchakra of communicatiecentrum

Plaats van het chakra : keel
Endocriene systeem : schildklier
lichaamsorgaan : keel, longen, hals, oren, bronchiën en slokdarm
Zintuig : gehoor
Psychische functie : communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid
Element : ether
Kleur : (licht) blauw ook zilverkleurig en groenig-blauw.
Edelsteen : apatiet, aquamarijn, turkoois, chalcedoon, lapis lazuli en blauwe saffier
klank : ee
Goede werking : Met een volledig geopende keelchakra druk je openlijk en zonder vrees je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit.
Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren.
Je kunt nee zeggen als dat je mening is.
Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden.
Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

ANAHATA (Lotusbloem met twaalf blaadjes)
Vierde Chakra of Hartchakra

Plaats van het chakra : hart
Endocriene systeem : Thymusklier
lichaamsorgaan : hart, huid, longen leverbloedsomloop
Zintuig : tast
Psychische functie : liefde en mededogen
Element : lucht
Kleur : groen ook roze en goud
Edelsteen : Rozenkwarts, Toermalijn, Kunziet, Smaragd en Jade
klank : aa
Goede werking : Wanner je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra’s samenwerkt, ben je een kanaal voor Goddelijke liefde.
Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt.
De liefde in je hart verfijnt je waarneming.
Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping

0a06e2c9926c15e406b6045a1a47ba54 via Angel-Wings

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

MANI PURA (Lotusbloem met tien blaadjes)
Derde Chakra, zonnevlechtchakra of navelcentrum

Plaats van het chakra : boven de navel
Endocriene systeem : bijnieren
lichaamsorgaan : maag, lever, milt, galblaas, spijsverteringsstelsel, onderrug, buikholte en bloedsomloop.
Zintuig : gezicht
Psychische functie : centrum van de kracht en wijsheid
Element : vuur
Kleur : geel tot goudgeel
Edelsteen : Gele Calsiet, Tijgeroog, Barnsteen, Topaas en Citrien
klank : oh
Goede werking : Vrede en innerlijke harmonie in jezelf, in het leven en je plaats daarin.
Je neemt jezelf zoals je bent en anderen idem dito.
Je bent vol Licht en Kracht! Is de zetel van de persoonlijkheid.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

SISTHANA (Lotusbloem met zes blaadjes)
Tweede Chakra, heiligbeen of miltchakra

Plaats van het chakra : onder de navel
Endocriene systeem : geslachtsklieren
lichaamsorgaan : voortplantingsorganen
Zintuig : smaak
Psychische functie : centrum van de seksuele energie, centrum van de gevoelens, emoties en scheppende krachten
Element : water
Kleur : oranje (geeft genezende, vernieuwende energie en bevrijdt ons van de verstarde emotionele patronen, bevorderd het gevoel van eigenwaarde en wekt de vreugde van het zinnelijk genieten op.
Edelsteen :citrien, tijgeroog, barnsteen en topaas
klank : oo
Goede werking : Natuurlijk mee stromen van het leven, gevoel tonen, natuurlijk seksuele beleving met iemand van wie je houdt, diepe vreugde aan de schepping, houden van het leven op aarde, de mensen, de dieren, de gehele natuur, creatieve handelingen zowel in je eigen leven als dat van anderen.

Chakra : – 1 – – 2 – – 3 – – 4 – – 5 – – 6 – – 7 –

MILAHARA (Lotusbloem met vier blaadjes)
Eerste Chakra, Wortel chakra, Basis chakra of Stuitbeencentrum

Plaats van het chakra : Kruis
Endocriene systeem : bijnieren
lichaamsorgaan : nieren, blaas en wervelkolom
Zintuig : reuk
Psychische functie : Vaardigheden om te overleven; lichamelijke vitaliteit; creatieve expressie; zaken die met overvloed te maken hebben.
Element : aarde
Kleur : rood (verwarmt, geeft leven, vitaliteit, kracht en moed)
Edelsteen : rode kwarts, agaat, Lapis Lazuli, granaat en robijn
klank : oe
Goede werking : Goed geaard zijn in jezelf en het leven, grote verbondenheid met de aarde en haar scheppingen, oervertrouwen, makkelijk doelen verwezenlijken in de wereld, tevredenheid, stabiliteit en innerlijke kracht.

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die – al naar gelang de omstandigheden – open of dicht kan staan.

Is een chakra – bijvoorbeeld de keelchakra – gesloten, dan betekent dat b.v. problemen met communiceren, zoals stotteren.

Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat.

Chakra’s zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven Chakra’s goed zijn geopend.

Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan!

Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie…

Chakra’s stimuleren

wortel Chakra

stamp met je voeten op de grond

stevig marcheren

sacraal chakra

draai met je bekken

stotende bewegingen met je onderlichaam

navel chakra of solar plexus

maak buikdans bewegingen

twist bewegingen

hartchakra

opdrukken

borstcrawl bewegingen

keelchakra

gorgelen met zout water

zingen en schreeuwen

Kenmerken van de hoofdchakra

oefeningen in visualiseren

ver voor je uit kijken

Kenmerken van de kruinchakra

meditatie

bidden

1e chakra

Eerste Chakra, Wortel chakra, Basis chakra of Stuitbeencentrum
Muladhara (Lotusbloem met vier blaadjes)

Plaats van het chakra : Kruis, onderkant ruggengraat
Endocriene systeem : geslachtklieren, bijnieren
Lichaamsorgaan : nieren, blaas en wervelkolom, anus
Zintuiglijkorgaan : neus, reuk,
Psychische functie : vaardigheden om te overleven; Lichamelijke vitaliteit; creatieve expressie; zaken die met overvloed te maken hebben.
Element : aarde
Kleur : rood
Mantraklank :VANG, SHANG, KSHANG, SANG
Edelsteen : rode kwarts, agaat, Lapis Lazuli, granaat, robijn en magnetiet
Metaal : Lood
Werkwoord : Ik heb
Goede werking : Goed geaard zijn in jezelf en het leven, grote verbondenheid met de aarde en haar scheppingen, oervertrouwen, makkelijk doelen verwezenlijken in de wereld, tevredenheid, stabiliteit en innerlijke kracht.
Eerste Chakra
Fysieke-identiteit

2ffef7386a01406cbf17fcfe3a7c001f via Angel-Wings

Belangrijkste levensgebieden:
Aarden, voeding, vertrouwen, gezondheid, huis, gezin, financiën, juiste grenzen.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Verlating, fysieke verwaarlozing, problemen met voeden, ernstige ziekte, lichamelijk geweld.
Lichamelijke aandoeningen:
Aandoeningen van de ingewanden, dikke darm, botten, tanden, benen, voeten, knieën, onderrug, eetstoornissen, slechte algemene gezondheid.
Kenmerken van een onderontwikkeld eerste chakra:
Ontkoppeling van het lichaam, angstig, rusteloos, weinig focus en discipline, financiële problemen, zwakke grenzen, wanordelijk.
Kenmerken van een over ontwikkeld eerste chakra:
Te veel eten, op het materiele gefixeerd zijn, traag, lui, moeheid, verslaafd aan zekerheid.

Het eerste chakra: zekerheid
Soms voel ik me zweverig. Alsof ik geen been heb om op te staan. Ik ben dan erg onzeker en ben bang om me in nieuwe situaties te begeven.

Ik ben doorgaans ondernemend en voel me overal goed thuis. Ik hou meer van actief “doen” dan van doelloos mijmeren.

Het eerste levensgebied of chakra is het wortel- of basischakra, in het Sanskriet (de taal van het oude India) “muladhara” (wortel) genoemd. Het chakra bevind zich rond het stuitje aan de achterkant en onderzijde van de ruggengraat. Het stuitbeen is het rudiment van het in de evolutie van de mens verdwenen staartbeen. De staart bij bijvoorbeeld apen is het verlengstuk van de ruggengraat en geeft een extra verbinding met de aarde. Deze functie heeft ons stuitbeen in energietermen nog steeds. Via het stuitchakra zijn we verbonden met de stevige aarde-energie, het magnetisch veld van de aarde. Deze energie, die via dit chakra ons lichaam binnenkomt, geeft een gevoel van gronding, verbondenheid met de materie, de aarde. Dit resulteert in een gevoel van zekerheid, houvast, van “met beide benen op de grond staan”. Ter vergelijking als een moeder een baby zekerheid wil laten voelen, zal ze bij het dragen veelal de hand laten rusten op dit gebied. Het geeft een geruststellend gevoel van veiligheid en geborgenheid voor het kind. Ook zien we dit aspect bij het gedrag van dieren. Als een dier zich in een bedreigende situatie bevindt, zal het zijn staart en bekken omlaag bewegen, om zo meer aarde-energie op te nemen. Ook vele oosterse (vecht)sporten en ontspanningsoefeningen maken gebruik van een houding, waarbij het bekken gekanteld wordt en het stuitchakra meer neerwaarts wordt gericht. Als het stuitchakra goed geopend is, kan de zekerheidsenergie via de talloze energiebanen ons lichaam, de klieren en de organen voeden. Het geeft ons dan het belangrijke basisgevoel van “gegrond zijn”. In elke voetholte zit een voetchakra, een belangrijke secundair chakra bij dit levensgebied. Ook via dit chakra zijn we in staat deze aarde-energie via de beenkanalen op te nemen. Het goed gronden van de voetchakra`s zien we terug bij natuurvolken die ten strijde trekken. Tijdens hun rituelen dansen worden vaak de voetchakra`s gemasseerd door stampen. Ook heeft het marcheren van soldaten die functie: je bouwt een gevoel van zekerheid en kracht op.

Psychologische overeenkomst

Zolang wij geen klaar inzicht hebben in onze mogelijkheden, zolang wij niet bewust leven, laten wij ons voorthollen op oeroude systemen, op onbewuste processen, waar wij traditiegetrouw op rekenen, zonder hierin bewust wijzingen aan te brengen. Zo denken wij onderhevig te zijn aan bepaalde impulsen of seksuele driften, die daar nu eenmaal zijn op determinerende wijze. Zolang wij de overtuiging blijven aanhouden dat het on- of onderbewuste sterker of bepalend is voor ons leven nu, verdoemen wij onszelf tot het slavendom, tot slachtoffers van onszelf. Deze leugen werd in onwetendheid door o.a. vele psycho- analytici in stand gehouden. De waarheid licht echter ver buiten dit pessimisme! De mensheid is tot dusver inderdaad slachtoffer geweest, omdat zij er deze fatalistische overtuigingen op nahield.

Onze hersenen zijn vergelijkbaar met een computer; zij worden ook bestuurd door het ik, een meester. Het is inderdaad zo dat de meeste oude hersendelen de meer primitieve levensbehoudende reflexen en instincten in zich dragen, oeroude gegevens, waarop mens (en dier) onbewust beroep doen in levensbedreigende situaties; seksuele prikkels ter voortbestaan van de soort, hongergevoel, enz. Bepaalde nieuwe hersendelen laten een meer geëvolueerd patroon zien: een mens kan denken, plannen maken, analyseren, tot creatieve gevoelsontplooiing komen, enz. De wetenschap heeft in deze bevindingen geen ongelijk. Wat echter niet wordt erkend is: ons levende zelf, het bewustzijn dat achter de materie licht, voortdurend onze hersenen stuurt. De ware meester, bestuurder van ons lichaam, van onze klieren, van onze hersenen ligt binnenin ons.

Naarmate wij ons hier meer van bewust worden, zullen wij onze hersenen stimuleren tot verdere groei; anderzijds is het dankzij de aanwezigheid van ons lichaam en van ons brein dat wij tot verdere bewustzijnsgroei kunnen komen. Een sterk besef van onze eeuwige bewustzijnskern achter het lichaam, zowel als een besef van de mogelijkheden van deze bewustzijnskern, deze ziel, dit eeuwige levende zelf een formidabele groei te kunnen bieden in een fysiek lichaam. en het streven naar een eenheid hiervan, kan tenslotte leiden tot het ontstaan van een nieuw lichaam, van een onsterfelijk aards schepsel. Ons zenuwstelsel, de hersenen, de enzymen, maar zeker ook de klieren en hormonen spelen bij deze groei een zeer belangrijke rol, niet in het minst de geslachtklieren en hormonen.

Onze Bewuste en Onbewuste overtuigingen sturen onze klieren, onze “oude hersendelen” en onze hormoonafscheidingen. Ons Levende Zelf is de dirigent van het hele gebeuren, van het ganse hormonale systeem; teren wij gewoontegetrouw op de oude, onbewuste programmaties ? Of zullen wij ons lichaam nu bewust gaan commanderen ? Wordt het niet stilaan tijd dat wij onszelf en de wereld kordaat herprogrameren, weg van de seksuele dwang en geweld ? Een concreet voorbeeld hierbij : ben je als man ervan overtuigd een arm menselijk schepsel te zijn, dat geen greep of macht heeft op zijn persoonlijke leven: voel je je eigenlijk een nul en zoek je toch bevestiging van het feit dat je ergens waarde zou bezitten ? Maar, behalve in Imago os seksdrang, vind je jezelf niet terug ? Deze gevoelens van minderwaarde en leegte, van twijfel aan jezelf, aan je inhoud… leiden tot over productie van het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Testosteron in klassiek wetenschapelijke zin, wordt beschouwd als de drager van seksuele driften en van mannelijke geslachtskenmerken : door overproductie hiervan zal de geslachtdrift nog sterker worden. En zo zal je maar blijven ronddraaien in je vicieuze cirkeltje van leegte en waardeloosheid, tot wanneer jij je bewust wordt van je innerlijke goddelijke waarden.

Geslachtsklieren

 

Geslachtsklieren – de zaadballen bij de man en de eierstokken bij de vrouw – zijn de organen die geslachtscellen (gameten) en geslachtshormonen produceren. De mannelijke gameten (de zaadcellen) worden gevormd door celdeling in de testiskanaaltjes in de zaadballen. Elke dag rijpen enkele honderden miljoenen zaadcellen, die in de bijbal worden opgeslagen. De zaadcellen die niet vrijkomen bij de zaadlozing worden weer opgenomen in het lichaam. In het lichaam van de vrouw rijpen eicellen in de eierstokken. Een meisje heeft bij de geboorte zo’n twee miljoen onrijpe eicellen. Vanaf de puberteit wordt er ongeveer om de 28 dagen een eicel rijp in de zakvormige Graafse follikel. De eisprong vindt plaats als de follikel in de eierstok barst en de eicel via de eileider naar de baarmoeder getransporteerd wordt.

Het mannelijk genitaalstelsel

De productie van de hormonen die het seksuele leven van de man of de vrouw sturen begint pas rond de puberteit. Bij de mannen produceren de testikels (testes) gelegen in de balzak (scrotum) o.a. het hormoon:

· Androgenen zoals testosteron
De productie van dit hormoon staat onder leiding van het “interstitiële-cellenstimulerend ” hormoon (ICH), dat hetzelfde is als de LH dat door de hypofysevoorkwab van de vrouw wordt gevormd. Het hormoon testosteron heeft een tweeledige functie: · Regulering van de groei der geslachtsorganen (penis en testes)en de stimulering van de productie van zaadcellen (spermatozoïden).
· Ontwikkeling van de secundaire geslachtkenmerken (lage stem, mannelijke beharing en dergelijke).

Het mannelijk genitaalstelsel bestaat uit;

1 de testes of gonade
2 de afvoerwegen voor de geslachtscellen met de daarbij behorende klieren en de penis. De testis produceert zowel rijpe zaadcellen spermatozoen als hormonen. De zaadcellen worden tezamen met een vloeistof die is geproduceerd in de klieren, langs de afvoerwegen, door de uretha en via de penis afgevoerd naar buiten. De door de testis geproduceerde hormonen worden lokaal aan de bloedbaan afgegeven.

Het oppervlakte van de testis, alsook de binnenwand van de het scrotum(balzak) zijn bedekt met een zogenaamd serosa(tunica vaginalis). Hierin heeft de testis een zekere beweeglijkheid, die eventuele beschadigingen tegen kan gaan. De testis zelf is omgeven door een stevig kapsel, de tunica albuginea, bestaande uit straf fibrillair bindweefsel, dat zich aan de achterzijde verbreedt tot het mediastinum testis. Van hieruit uitstralend verdelen de bindweefselsepta de testis in ongeveer 250 piramidevormige lobuli. In elke lobulus liggen, ingebed in losmazig bindweefsel 1 tot 4 sterk gewonden tubuli semiferi (zaadbuisjes), waarin de zaadcellen rijpen. Aan het einde van elke tubuli vernauwt het lumen zich; daar gaat het spermatozoen vormende epitheel over in een eenlagig kubissch epitheel met microvili.

De met dit epitheel beklede tubuli recti verbinden de zaadbuisjes met het rete testis, een netwerk van buisjes gelegen in het bindweefsel van het mediastinum testis. Van hier worden de spermatozoen via 10 tot 20 buisjes afgevoerd naar de bijbal.

De zaadbuisjes
De wand van de zaadbuisjes zijn opgebouwd uit;
1 een dunne propia van vezelig bindweefsel.
2 een basale membraan
3 het spermatozoen vormende epitheel Het epitheel van zaadbuisjes bestaat uit de cellen van sertoli en de cellen van de spermatogenetische reeks, laats genoemde cellen zijn afkomstig uit het dooierzaktoderm en migreren als primaire geslachtscellen naar de testis in de vroegembryonale ontwikkeling. De cellen van sertolli, afkomstig van coeloom epitheel, vormen de structurele basis van de zaadbuisjes.

Spermatogenese
De cellen van de spermatogenetische reeks vormen 4 tot 8 lagen tussen de basale membraan en het lumen van de zaadbuisjes. In deze ontwikkelings reeks, die als geheel met de term spermatogenese wordt aangeduid, zijn de volgende stadia te onderscheiden;
1 de spermatocytogenese, waarbij spermatogonia zich delen en steeds nieuwe generaties van spermatocyten produceren.
2 de meiose, waarin de primaire spermatocyt een tweetal delingen doormaakt waarbij het aantal.
3 De spermiogenese waarbij de spermatiden via een specialisatieproces overgaan in spermatozoen of spermien.

Spermacytogenese
Aan de basis van het proces van spermatogenese bevind zich een stamcelpopulatie, gevormd door de A-spermatogonia, die zichzelf instant houdt. Bij het opgang komen van de spermatogenese in de pubertijd gaan deze A-spermatogonia delen, waarbij een deel van de dochtercellen specialiseert tot B-spermatogonia, dia na enkele delingen overgaan in primaire spermatocyten.

Meiose
Tijdens meiose (reductiedeling) ondergaan primaire spermatocyten een van de normale deling afwijkend delingsproces (reductiedeling) waaruit, haploide spermatiden ontstaan (x dan wel y chromosoom dragend), die voor verdere deling overgaan in spermatozoen. Aldus ontstane spermatozoen verlaten de zaadbuisjes om in het eerste deel van de afvoerwegen (epididymus) verdere rijping te ondergaan. Het resterende deel van de afvoerwegen (ductus deferens, urethra, penis) en de daarmee geassocieerde geslachtsklieren; vesticulae seminalis, prostaat, kliertjes van cowper zijn vooral betrokken bij de uiteindelijke afvoer en activering van gerijpte spermatozoen tijdens de ejaculatie.

Spermatogenetische reeks
Het proces vanaf de deling en specialisatie van spermatogonia A en B tot en met de spermatocytogenese, de meiose en de spemiogenese, duurt bij de mens ongeveer 64 dagen. Elke zestiende dag delen zich bij de mens op een bepaalde plaats in de wand van een tubules de stamcellen; de helft van de dochtercellen worden weer stamcellen, de andere helft wordt opgenomen in het proces van spermatogenese. Zo keert elke zestien dagen op elke plaats hetzelfde patroon terug: de cyclus van het spermatogenetische epitheel.

Cellen van sertoli
De cellen van sertoli of voedstercellen hebben een langgerekte piramide-tot trapeziumvorm en zijn met hun brede basis gelegen tegen de basale membraan; hun apicale einde reikt tot in het lumen van de zaadbuisjes.
de cellen van de spermatogenetische reeks zijn gelegen in de intercellulaire ruimte tussen de sertolli-cellen, waarbij deze diep in het cytoplasma kunnen doordringen.

Functies sertolicellen
Behalve het instandhouden van de bloed-testis barriëre, hebben sertolicellen nog de volgende functies:
1 steun, bescherming en voeding van de zich ontwikkelende zaadcellen.
2 afbraak van restlichaampjes
3 secretie, de cellen van sertoli scheiden een vocht af naar het tubules lumen dat een rol speelt bij het transport van de vrijkomende zaadcellen.

Testosteron
De productie van mannelijk geslachtshormoon testosteron vindt, onder invloed van het hormoon LH, plaats in de instertitutiele cellen van leydig, gelegen in het stroma tussen de zaadbuisjes. Het aldus geproduceerde testosteron heeft zowel lokaal effect op de spermatogenese in de sertolicellen (samen met het hormoon FSH), als via de bloedbaan op allerlei weefsels en organen elders in het lichaam. Tezamen met het inhibine uit de sertollicellen participeert het testosteron in een feedbackregulatie van de productie van gonadotrope hormonen in de hypofyse.

Accessoire geslachtsklieren
Tot de accessoire geslachtsklieren behoren: de vesiculae seminalis, de prostaat en de kliertjes van cowper.

Vesiculae Seminalis
De vesiculae seminalis die ondanks hun naam, geen opslagplaats zijn voor rijpe spermatozoen. Het secreet van de vesiculae wordt in het lumen opgehoopt en wordt tijdens de ejaculatie door de contractie van de spierlaag aan het ejaculaat toegevoegd.
De vesiculae seminalis produceren het grootste deel (ca 70 %) van de zaadvloeistof. Het bevat fructose, citraat, inositol, protaglandinen en verschillende eiwitten; deze stoffen zijn van belang voor de voeding en de beweeglijkheid van de spermien. De hoogte van de epitheelcellen van de vesiculae seminalis en hun secretoire activiteit zijn afhankelijk van testosteron.

Prostaat
Het prostaat produceert de prostaatvloeistof, die in het lumen van de klierbuizen wordt opgeslagen en tijdens de ejaculatie in de uretrha wordt uitgestort. deze vloeistof is kleurloos en bevat o.a. het eiwitsplitsende enzym fibrinolysine (van betekenis voor de regeling van het semen), alsook het enzym zure fosfate. In de prostaat onderscheid men drie lagen van klieren: de mucosale, de submucosale en de hoofdklieren, die allen concentrisch rond de uretrha liggen.

Kliertjes van Cowper
Deze kliertjes zijn ongeveer zo groot als ert. Het epitheel bestaat uit mukeuze cellen die een secreet produceren dat veel sialoproteinen bevat.

——————————————————————————–

Het vrouwelijk genitaal stelsel.

Bij de vrouwen produceren de eierstokken (ovaria) gelegen in de kleine bekken, ter weerszijden van de baarmoeder onder invloed van de gonade hormonen van de hypofyse o.a. het hormoon:

· Oestrogeen
· Progesteron.

Beide hormonen spelen een rol bij menstruatie, de zwangerschap, groei van borsten en anderzijds de productie van eicellen. Het vrouwelijk genitaal stelsel bestaat uit:

1 de beide ovaria of gonaden.
2 de afvoerwegen van de geslachtscellen, de tuba, uterus, vagina.

Het ovarium produceert zowel rijpe geslachtscellen (ocyten )als hormonen. Deze laatste worden via de bloedbaan afgevoerd. Van de afvoerwegen heeft de uterus als belangrijkste functie de tijdelijke huisvesting van de ongeboren vrucht. Tussen de menarche, het tijdstip waarop de eerste menstruatie optreedt, en de menopauze, wanneer de laatste menstruatie optreedt, ondergaat dit systeem cyclische veranderingen in structuur en functionele activiteit; deze veranderingen worden hormonaal gereguleerd. Na de menopauze ondergaat het stelsel een langzame involutie.

Ovarium

Het ovarium is een amandelvormig orgaan met een lengte tot 5 cm, een breedte van 1,5-2 cm en een dikte van 1cm. Op doorsnede zijn ze te onderscheiden een schors (cortex) en een merg (medulla), dat uit vaatrijk losmazig bindweefsel bestaat. Het ovarium is bekleed met visceraal peritoneum, ook wel kiemepitheel genoemd. In tegenstelling tot de spermatogenese bij de man, die eenmaal op gang gekomen een continu proces is, is de productie van eicellen in het ovarium bij de vrouw, tijdens de geslachtsrijpe periode, een periodiek en cyclisch proces. Aangezien een eventueel bevruchte eicel, om uit te groeien tot een voldragen vrucht, gedurende negen maanden moet worden gehuisvest, wordt de rest van het vrouwelijk genitaal stelsel dan ook gekenmerkt door het feit dat het zich periodiek op een dergelijke huisvesting voorbereidt. De periodiciteit staat onder strenge hormonale controle, die wordt aangetuurd vanuit de hypothalamus-hypofyse. Hormonale regelkringen waaraan ook het ovarium deelneemt, bepalen de gebeurtenissen binnen een bepaalde periode. Voor de geboorte ontwikkelen zich in het ovarium grote primordiale follikels, de voorlopers van de latere follikels, bestaande uit een oergeslachtscel (ocyt) omgeven door een laag mantelcellen (follikelcellen).

In de geslachtsrijpe periode ontwikkelt zich per cyclus slecht een follikel, de dominante follikel, tot sprongrijpe follikel, waaruit een eicel vrijkomt. Paralel aan deze follikelrijping treden in de afvoerwegen door inwerking van in het ovarium geproduceerde hormonen, passende veranderingen op, die bevruchting en innesteling in de baarmoederwand van een bevruchte eicel mogelijk maken.

Aan deze veranderingen wordt door de follikel eveneens bijgedragen. Wanner geen zwangerschap optreedt worde deze veranderingen weer ongedaan gemaakt in de menstruatie, waarna de cyclus zich herhaalt. Treedt wel zwangerschap op dan ontwikkelt zich op het grensvlak van embryo en moeder, dat wil zeggen in de baarmoeder, de placenta. Deze structuur maakt de groei van het embryo mogelijk. Wederom gebruikmakend van hormonale regelkringen, waarin ook het embryo zelf is betrokken (foeto-placentaire eenheid)

2e chakra

Tweede Chakra, heiligbeen of miltchakra
Sadhisthana (Lotusbloem met zes blaadjes)

Plaats van het chakra : onder de navel
Endocriene systeem : bijnieren, geslachtsklieren
Lichaamsorgaan : voortplantingsorganen, milt
Zintuiglijk orgaan : tong, smaak, genitaliën
Psychische functie : centrum van de seksuele energie, centrum van de gevoelens, emoties en scheppende krachten
Element : water
Kleur : oranje
Mantraklank : BANG, BHANG, MANG, YANG, RANG, LANG
Edelsteen :citrien, tijgeroog, barnsteen, topaas en koraal
Metaal : Tin
Werkwoord : Ik voel
Goede werking : natuurlijk meestromen van het leven, gevoel tonen, natuurlijk seksuele beleving met iemand waarom je geeft, diepe vreugde aan de schepping, houden van het leven op aarde, de mensen, de dieren, de gehele natuur, creatieve handelingen zowel in je eigen leven als dat van anderen.

Tweede Chakra
Emotionele-identiteit
Belangrijkste levensgebieden:
Gewaarwording, verandering, emoties, seksualiteit, verlangen, behoeften, lust.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Onstabiele situaties, emotioneel geweld/manipulatie, seksueel misbruik, afwijzing, ontkenning van het gevoel van het kind, religieuze of morele strengheid.
Lichamelijke aandoeningen:
Aandoeningen van de voortplantingsorganen/milt/urinewegen, menstruatieproblemen, seksuele disfuncties, pijn in de onderrug, geen zin in eten, seks, leven.
Kenmerken van een onderontwikkeld tweede chakra:
Rigiditeit van lichaam en gedrag, angst voor seks, weinig sociale vaardigheden, ontzegging van plezier, angst om te veranderen, gebrek aan verlangen/hartstocht/opwinding.
Kenmerken van een overontwikkeld tweede chakra:
Seksuele verslaving, buitensporig sterke emoties, emotionele afhankelijkheid, obsessionele gehechtheid, zwakke grenzen.
Het tweede chakra: verbondenheid
Soms voel ik me “leeg”. Ik ervaar dan weging betrokkenheid bij mijn omgeving. Het lijkt dan alsof ik weinig voel, weinig in contact ben met mezelf.

Ik geniet doorgaans van het leven. Ik heb een rijk gevoels leven en ik ben sterk betrokken bij mijn omgeving.
Het tweede levensgebied of chakra is het heiligbeenchakra (sacraalchakra), ook wel “sekschakra” genoemd. In het Sanskriet heet het chakra “svadhistana”, hetgeen betekent: de eigen plaats, de zoete smaak. Het chakra bevindt zich in de onderbuik, zo`n tien centimeter onder de navel. De achterzijde is het gebied van het heiligbeen. Volgens oude oosterse filosofieën Bevindt zich hier de zetel van de ziel, onze heilige plek. Op deze plek heeft de energie een duidelijk draaiend karakter, ze beweegt zich vrij cirkelelend in ons bekken. Als deze energie daar ruim rond kan spoelen voelen we ons thuis bij onszelf, ervaren we contact met onszelf. Door het veilige, vertrouwde gevoel bij jezelf te zijn, is het ook goed mogelijk om contact te leggen met de omgeving, met de andere, het andere. Dit chakra omvat de ervaringen van bewegingen, lust, seksualiteit, voortplanting, bezieling, verbondenheid en emoties. Centraal staat de verbondenheid met jezelf en met je omgeving. Daarom zorgt de energie van dit chakra ervoor, dat we in beweging komen, toenadering zoeken tot de ander, het andere. We ervaren “bewogenheid”, komen naar buiten, omdat we altijd kunnen terugvallen op onze eigenplek (svadhistana). Vaak is dit levensgebied onrustig van karakter: door alle contacten met onze omgeving en de drukte van alledag, het omgaan met vele mensen, kan deze spoelbak van energie nogal veel onrust veroorzaken. Dan is het belangrijk om rust te nemen, tot jezelf te komen, de energie in dit chakra tot rust te brengen, bijvoorbeeld door meditatie, buikademhaling, stilte. Dan ervaar je weer het gevoel heel te zijn, verbonden te zijn met jezelf, je eigen rustpunt te zijn (heel = heilig). Een beeld: een groot bekken waarin de energie druk rondspoelt, een soort roulette, waarin het balletje uiteindelijk zijn rustpunt vindt in het midden. De energie vindt haar rust punt in het midden.
Bijnieren

Psychologische overeenkomst
Elke bewuste of onbewuste gedachte, elke emotie die je beroert, brengt een activering teweeg in je klieren, zo ook in de bijnieren. Afhankelijk van welke mentale of gevoelsbeleving je hebt, zal een specifieke verandering optreden in de hormoonproductie. Het is onze bewustzijnskern die ons lichaam dirigeert en niet omgekeerd. Door veranderingen in onze gevoels -en gedachtewereld aan te brengen, zullen wij een evenwicht hervinden in de hormoonhuishouding, nadat deze onder invloed van negatieve overtuigingen was verstoord. De bijnieren, die verschillende belangrijke hormonen produceren, zijn in de eerste plaats een weerspiegeling van evenwicht of onevenwicht in de mens. Van de harmonie tussen het vrouwelijke en mannelijke, tussen het zachte ontvankelijke, zorgende, daar-zijn enerzijds en de actieve, zelfverzekerde daadkracht anderzijds. Ja, om een optimaal functioneren van de bijnieren te bekomen, zal men evenwicht nastreven tussen het aards-lichamelijke en het geestelijke, tussen het gevoelselement en het denken. Een gevoels – of, mentaal onevenwicht kan worden aangestoken door hormonale stoornissen. Echter deze hormonale stoornis was veroorzaakt door jou negatieve gedachten, verwachtingen of emoties! De bijnierproductie van hormonen zal ontregeld zijn, wanneer je gevoelens, je gedachten. de bijnieren hiertoe hebben aangezet.
De bijnieren

De bijnieren, die onder andere adrenaline produceren, liggen gedeeltelijk bovenop en gedeeltelijk over de nieren heen. Elke klier bestaat uit twee delen: bijnierschors en bijniermerg. Beide delen scheiden verschillende hormonen af. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

Het bijniermerg
Het bijniermerg produceert de hormonen adrenaline en noradrenaline. Samen zijn ze bekend als de ‘vecht- of vlucht’ hormonen, omdat ze het lichaam in staat stellen extra inspanning te verrichten om met gevaar of stress om te gaan. Het adrenalinemerg is nauw verwant aan het zenuwstelsel. Dit kan ook ver wacht worden van een klier die het lichaam in staat stelt plotseling in actie te komen.

Tegenwoordig zijn de gevaren en stress situaties, waar we mee te maken heb ben, zowel psychologisch als fysiek, maar het lichaam reageert er op dezelfde manier op. Adrenaline zet het hart aan om sterker en sneller te kloppen. Dit verhoogt de bloeddruk, terwijl de bloedvaten aan de oppervlakte van het lichaam zich samentrekken om het bloed naar het hart te stuwen. Dit is de manier waarop we ‘verbleken’. Ook wordt glycogeen, opgeslagen in de lever en de spieren. omgezet in glucose die nodig is voor extra energie.Wanneer het gevaar of de stress over is, vermindert de adrenalineproductie en reageert het lichaam weer normaal. Maar als gevaar of stress constant aanwezig is. blijft het lichaam klaar om te handelen. Dit kan leiden tot een lichaamsconditie die met stress te maken heeft, namelijk hoge bloeddruk.
De bijnierschors
De bijnierschors produceert een aantal hormonen, de steroïden, waarvan de meest belangrijke aldosteron en cortison zijn.

Aldosteron: er zijn drie soorten steroïden, die ieder een verschillende functie hebben. De eerste, bekend als water- en zouthormonen. zorgen voor het vast houden van water in het lichaam. Het belangrijkste hormoon van deze soort is het aldosteron, dat de nieren laat weten dat er minder zout via de urine moet worden uitgescheiden. Zout bepaalt de hoeveelheid bloed die circuleert, wat weer invloed heeft op de pompfunctie van het hart. Elk zoutmolecuul in het lichaam wordt vergezeld van een groot aantal watermoleculen. Dat betekent dat. als er veel zout verloren gaat, het lichaam ook veel water af staat. waardoor het volume en de druk van het bloed verminderen. Daardoor heeft het hart er meer moeite mee genoeg bloed door het lichaam te pompen. Het afscheiden van aldosteron wordt gecontroleerd door het hormoon renine. dat door de nieren geproduceerd wordt.Wanneer het aldosterongehalte laag is, produceren de nieren renine en het hormoongehalte gaat omhoog; wanneer het hormoongehalte te hoog is, worden de nieren minder actief, waardoor het hormoongehalte in het bloed weer normaal wordt.
(klik op het plaatje voor een vergroting.)

Cortison: de suikerhormonen, waarvan cortison de belangrijkste is, zijn verantwoordelijk voor het verhogen van het bloedsuikergehalte. Glucose is de belangrijkste energiebron van het lichaam en wanneer er extra energie nodig is, zo als bij stress, zorgt cortison voor de om zetting van eiwit in glucose. Er zijn meer hormonen actief voor de verhoging van het bloedsuikergehalte en er is maar één hormoon dat het bloedsuiker gehalte omlaag brengt, en dat is insuline. Omdat daar maar één hormoon voor is, ontstaat er bij een tekort aan insuline onmiddellijk een ziekte, namelijk suikerziekte. Behalve de belangrijke rol die cortison speelt in de stofwisseling, is bet ook essentieel voor het functioneren van het immuunsysteem, het verdedigingsmechanisme van het lichaam tegen ziekte en verwonding. Maar als het normale cortisongehalte kunstmatig verhoogd wordt, bijvoorbeeld om na een transplantatie afstootreacties te voorkomen. vermindert de weerstand tegen infecties. Het lichaam produceert zelf niet te veel cortison.

Geslachtshormonen: de laatste groep hormonen, geproduceerd door de bij nieren, zijn de geslachtshormonen. Ze worden afgescheiden door bet bijnier merg en vullen de zes hormonen aan die bij de vrouw door de eierstokken en bij de man door de teelballen geproduceerd worden. Het belangrijkste mannelijke geslachtshormoon dat ook bij vrouwen, maar in mindere mate. aanwezig is – is testosteron. Het is verantwoordelijk voor vergroting van de spieren. Anabole steroïden zijn synthetische derivaten van onder andere mannelijke geslachtshormonen.
Controle van cortison
Cortison is zo belangrijk voor het lichaam dat de productie onder strenge controle moet staan. Dit controlemechanisme is de hypofyse. De hypofyse scheidt het hormoon ACTH af dat de cortisonproduktie stimuleert, en net als bij de hormonen renine en aldosteron werken de twee stoffen via de ‘negatieve reactie’ op elkaar in. Wanneer het cortisongehalte te laag is, scheidt de hypofyse ACTH af en gaat bet gehalte om hoog, en andersom.
Natriumchloride, of zout, is een essentieel onderdeel van de vloeistof, waarin de cellen liggen, en het bepaalt ook de hoeveelheid bloed die in het lichaam circuleert. De nieren zorgen voor het evenwicht tussen de uitgescheiden hoeveelheid zout in urine en zweet en het zoutgehalte van het lichaam. Dit wordt gereguleerd door het hormoon aldosteron, dat de nieren vertelt minder zout uitte scheiden, als het gehalte in het lichaam te laag wordt. Het meeste natrium in het zout bevindt zich buiten de cellen in de extracellulaire vloeistof. Het wordt daar gehouden door een mechanisme dat de natriumpomp heet. Dit pompt het natrium uit de cel en houdt het kalium erin. Dit is nodig voor het doorgeven van impulsen via het celmembraan. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

3e chakra

Derde Chakra, zonnevlechtchakra of navelcentrum
Manipura (Lotusbloem met tien blaadjes)

Plaats van het chakra : boven de navel
Endocriene systeem : Alvleesklier
Lichaamsorgaan : maag, lever, galblaas, spijsverteringsstelsel, onderrug, buikholte en bloedsomloop.
Zintuiglijkorgaan : ogen, het gezicht, voeten en benen
Psychische functie : centrum van de kracht en wijsheid
Element : vuur
Kleur : geel tot goudgeel
Mantraklank : GANG, GHANG, RLANG, TANG, THANG, DANG, NANG, PANG, PHANG
Edelsteen : Gele Calsiet, Tijgeroog, Barnsteen, Amber, Citrien en Topaas
Metaal : IJzer
Werkwoord : Ik kan
Goede werking : Vrede en innerlijke harmonie in jezelf, in het leven en je plaats daarin.
Je neemt jezelf zoals je bent en anderen idem dito. Je bent vol Licht en Kracht! Is de zetel van de persoonlijkheid.

Derde Chakra
Ego-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Energie, activiteiten, autonomie, individuatie, wil, eigenwaarde, macht.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Schaamtegevoelens, autoritaire handelwijzen, onzekere situaties, onderdrukking van de wil, lichamelijke mishandeling, emotionele manipulatie, niet bij de leeftijd passende verantwoordelijkheden.
Lichamelijke aandoeningen:
Eetstoornissen, spijsverteringsstoornissen (maag, alvleesklier, galblaas, lever), hypoglykemie, diabetes, spierkrampen, spierstoornissen, chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk.
Kenmerken van een onderontwikkeld derde chakra:
Weinig energie, zwakke wil, gemakkelijk te manipuleren, weinig discipline en vermogen om dingen af te maken, weinig eigenwaarde, kil (emotioneel en/of lichamelijk), slechte spijsvertering, aangetrokken door opwekkende middelen, slachtoffermentaliteit, passief.
Kenmerken van een overontwikkeld derde chakra:
Bovenmatig agressief, overheersend, behoefte om gelijk te krijgen, machtshongerig, aangetrokken tot kalmerende middelen, woedeaanvallen, koppigheid, sterke ambities, prestatiegericht, arrogant, hyperactief.

Het derde chakra: kracht
Ik voel me soms futloos, weet niet wat ik wil, wat ik moet doen om mijn leven meer vorm te geven. ik heb het gevoel te weinig eigen ruimte te hebben en me juist te veel aan andere aan te trekken.
Ik voel me doorgaans krachtig, weet wat ik wil doe en heb daar de energie ook voor. Ik kan mijn emoties goed uiten. Ik weet mezelf goed “neer te zetten” en kan me voldoende aan andere afschermen als dat nodig is.
Het derde levensgebied of chakra is het navelchakra, ook wel de “zonnevlecht” genoemd. In het Sanskriet heet dit chakra “manipura”, hetgeen “fonkelend juweel” betekent. Dit chakra bevindt zich enkele centimeters boven de navel, in de maag streek en heeft te maken met kracht, wil, macht, drijfkracht en onze grote emoties, zoals blijdschap en woede. Het is onze motor, onze energiecentrale waaruit we de kracht en energie putten om ons leven vorm te geven. In die zin heeft het chakra ook met onze identiteit te maken. Onze identiteit is immers vooral af te lezen aan wat we in het leven doen, wat we presteren en vormgeven.
Enkele uitersten van dit levensgebied: trekken we ons terug in onszelf, houden we onze energie binnen, spreken we onze kracht niet aan om onszelf vorm te geven? Nemen we te weinig onze ruimte in, houden we onszelf klein, laten we anderen bepalen hoe we moeten leven, moeten zijn? Trekken we ons veel aan van andere, ligt dat alles ons zwaar op de maag of voelen we ons juist leeg (gezogen), futloos? Of voelen we ons vol energie en kracht, hebben we zelfs de neiging anderen met onze macht te overheersen, zijn we te nadrukkelijk bazig en bezig om onszelf vorm te geven? Nemen we zoveel ruimte in, dat anderen onvoldoende aan bod komen, overstemmen we anderen, gedragen we ons luidruchtig?
Zoals u ziet, zijn deze uitersten veelal in de mensen herkenbaar. Het gebied van dit derde chakra heeft ook alles met macht, dictatorschap te maken. Vergelijk de lichaams houding van Mussolini en Hitler maar een: handen op de rug, de zonnevlecht duidelijk naar voren gestoken. Een in elkaar gedoken houding duidt juist op een zwak chakra. De zonnevlecht is een belangrijk hoofdkanaal, waardoor veel indrukken van buitenaf binnenkomen. Vooral mensen die hiervoor erg ontvankelijk zijn, hebben het gevoel dat ze zich veel aantrekken. Dit kan ertoe leiden dat we dan vaak niet meer precies weten wat nou van onszelf is en wat van anderen. De energie van dit chakra heeft een expansief karakter: via het lichaam vult zij de aura, spreidt zich zo om ons heen. Mensen met een sterke werking van de zonnevlecht hebben doorgaans een ruime aura om zich heen, en mensen met een te weinig energie in dit levensgebied een kleine aura. De omvang van de aura en de stevigheid ervan bepalen in sterke mate hoe energiek we ons voelen en hoe we overkomen op anderen.

De alvleesklier (pancreas)

Psychologische overeenkomst
De pancreas maak enzymen aan die voedsel helpen te verteren; anderzijds produceert ze insuline en glucagon, twee hormonen die een rol spelen bij de regeling van het suikergehalte in het bloed. De pancreas symboliseert het zoete, liefdevolle aanwezig-zijn in jezelf. Vertrouwen in je diepste zelf, in je innerlijke gezag dat jou steeds van voedsel zal voorzien : het “manna”, de goddelijke liefde. Een diep vertrouwen in de scheppingskrachten van de natuur, in de eindeloze voorraad aan brandstof (bewustzijn, liefde) om steeds nieuw leven te laten geboren worden, om een nieuwe groei in je leven mogelijk te maken.

Jij vertrouwd op de goedheid van het goddelijke in jezelf, jij legt je veilig in de schoot van je warme natuur. Blindelings geef jij je over aan je innerlijke wijsheid, aan onbewuste krachten die opwaarts duwen en zich transformeren. Het durven geschenken geven aan jezelf en aan je vrienden als een barmhartige sinterklaas. Durven genieten van al het mooie in het leven! Emoties spontaan opvangen en verwerken : uitspuwen of doorzwelgen, niet blijven treuren en stilstaan. Jezelf confronteren, indien nodig jezelf het mes op de keel zetten om niet te verdrinken in je eigen emoties. Liefst gevoeliger omgaan met je gevoelens, het leven kordaat begrijpen, in vertrouwen tot je natuur, je totale zelf de kans geven om tot rust te komen, om je gevoelsleven een keer te laten slapen in de armen van je warme hart. Evenwicht in werken en rusten, tussen geest en materie, intuïtie en ratio. Ten volle het avontuur van het leven vertrouwen en niet alles op voorhand willen plannen.
Tegenslagen sportief en relativerend opvangen.

De goddelijke liefde die binnenstroomt vanuit je diepste zelf in deze aardse dimensie, in je lichaamsvormen, wordt vertaald in aardse termen : het genieten via het zintuiglijke of jezelf toestaan om heerlijk te voelen, te eten, te bewonderen met je ogen of je oren; het genieten van een liefdesrelatie tussen twee mensen; het omzetten van verdriet in vreugde; het verwerken van droevige herinneringen uit het verleden.
Warmte omzetten in liefdevolle deelname aan het aardse leven; actieve verwerking van onbewuste negatieve gevoelens, om weer triomfantelijk een stapje verder te gaan in het bewustzijnsproces.

De alvleesklier

De alvleesklier of pancreas, een van de grootste klieren van het lichaam, bestaat eigenlijk uit twee klieren. Het is een endocriene klier die hormonen produceert, waarvan insuline de meest belangrijke is. Het is ook een exocriene klier – dus een klier die in een afvoer gang of andere holte uitkomt en niet direct in het bloed. De alvleesklier ligt achter de maag te gen de achterkant van de buikholte en tussen het duodenum en de milt. Het duodenum ligt rond de bovenkant van de alvleesklier. De basisorganen van de alvleesklier zijn de acini, groepen uitscheidende cellen rond het blinde einde van een kleine gang. Deze gangen zijn vertakkingen die uiteindelijk in een hoofdgang samenkomen, dit door het midden van de alvleesklier loopt. Tussen de acini lig gen de eilandjes van Langerhans. groepjes cellen die de hormonen insuline en glucagon afscheiden in het bloed. Insuline bepaalt het suikergehaite van het bloed. Glucagon is ook betrokken bij het suikergehalte, maar op een minder duidelijke manier.

Boven rechts: De alvleesklier (pancreas) heeft een dubbele functie: de produktie van insuline en glucagon, die het suikergehalte van het Iichaam op peil houden, en de afscheiding van spijsverteringsenzymen aan de dunne darm. (klik op het plaatje voor een vergroting.) Plaats van de alvleesklier (pancreas)

Bij een tekort aan insuline ontstaat er suikerziekte of diabetes. Hiertegen worden injecties met dierlijk of kunstmatig gemaakte insuline gegeven. Als het suikergehaite in het bloed te hoog wordt, scheiden de eilandjes van Langerhans insuline aan het bloed af. De insuline gaat dan in tegen het effect van hormonen ais cortison en adrenaline, die het suikergehaite verhogen. De insuline werkt door suiker via het bloed naar de lichaamscellen te sturen, waar het als brandstof wordt gebruikt. Bij het ontbreken van insuline ontstaat er dus diabetes. Er zijn twee soorten diabetes. De eerste, diabetes mellitus (meltitus betekent ‘als honing’), is de ziekte die wij kennen ais de gewone diabetes. De tweede soort, diabetes insipidus. is het gevolg van een disfunctioneren van de hypofyse en komt zelden voor. Bij de meeste diabetici functioneert de pancreas niet goed en wordt er geen insuline geproduceerd. Niemand weet precies hoe dat komt en er wordt veel onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat sommige mensen meer aanleg hebben en dat een bepaalde gebeurtenis – misschien een infectie – de aanleiding vormt.

Het soort diabetes dat volkomen onverwacht ontstaat, komt het meest voor bij kinderen en jongeren. Gelukkig kan dit behandeld worden met insuline, gemaakt van de alvleesklier van vee. Bij de meeste oudere diabetici produceert de alvleesklier wel insuline, en vaak in normale hoeveelheden, maar dan zijn de weefsels in het lichaam gevoelig voor diens werking, waardoor een te hoge bloedsuikerspiegel ontstaat. Diabetes of suikerziekte gaat meestal samen met overgewicht en het probleem wordt behandeld door middel van een suikervrij dieet. Meestal worden bij het dieet tabletten gebruikt die de alvleesklier stimuleren.mJammer genoeg is het beeld van twee soorten diabetes te eenvoudig. In werkelijkheid zijn de vormen dikwijls gemengd. Sommige mensen en zelfs kinderen hebben genoeg aan een dieet. terwijl anderen insuline nodig hebben om het bloedsuikergehalte op een goed peil te houden.

–Hierboven: De hormonen insuline en glucagon worden gemaakt in de eilandjes van Lagerhans. Via de darmscheilader komen ze in het bloed en brengen het suikergehalte in het lichaam in evenwicht. Te weinig insuline veroozaakt diabetes. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

Onder rechts: wanneer insuline door de pancreas wordt gemaakt, stelt het glucose – die de cellen nodig hebben voor hun energie – in staat in de lever te worden opgeslagen. Wanneer de cellen meer energie nodig hebben, en daarvoor meer glucose, wordt er glucose aan de cellen vrijgegeven.

4e chakra

Vierde Chakra, Hartchakra
Anahata (Lotusbloem met twaalf blaadjes)

Plaats van het chakra : hart
Endocriene systeem : thymusklier
Lichaamsorgaan : hart, longen leverbloedsomloop
Zintuiglijk orgaan : huid, de tast, handen
Psychische functie : liefde en mededogen
Element : lucht
Kleur : groen
Mantraklank : KANG, KHANG, GANG, GHANG, YONG, CANG, CHANG, JANG, JHANG, UANG, TANG, THANG
Edelsteen : Rozenkwarts, Toermalijn, Kunziet, Smaragd en Jade
Metaal : Koper
Werkwoord : Ik houd van
Goede werking : Wanneer je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra’s samenwerkt, ben je een kanaal voor Goddelijke liefde. Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt. De liefde in je hart verfijnt je waarneming. Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping.

Vierde Chakra
Sociale-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Liefde, evenwicht, relaties, intimiteit, toewijding, naar buiten treden.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Afwijzing, verlies, voortdurende kritiek, niet erkend verdriet, voorwaardelijke liefde, seksueel of lichamelijk geweld, verraad.
Lichamelijke aandoeningen:
Stoornissen aan hart, bloedcirculatie, longen, thymus, borsten, armen. Kortademigheid, astma, slecht afweerstelsel, spanning tussen schouderbladen, pijn in de borst.
Kenmerken van een onderontwikkeld vierde chakra:
Asociaal, teruggetrokken, kritisch, veroordelend, onverdraagzaam jegens zichzelf en anderen, eenzaamheid, depressief, angst voor relaties/intimiteit, gebrek aan invoelingsvermogen.
Kenmerken van een overontwikkeld vierde chakra:
Op anderen gericht ten koste van zichzelf, veeleisend, op kleverige manier aanhankelijk, jaloers, overdreven opofferend.

Het vierde chakra: afstemming
Soms heb ik het gevoel dat ik weinig afgestemd ben op mijn omgeving: op de mensen, de natuur, de dingen om me heen. ik neem dit alles wel waar, maar ik heb er mijn hart niet bij. Het zegt me allemaal niet zo veel.

Meestal kan ik goed genieten van alles om me heen. Ik heb het gevoel dat alles, de mensen, de natuur, de dingen om me heen, een eigen waarde heeft en dat ik met dit alles een band heb. Het geeft me een warm en zacht gevoel.

Het vierde levensgebied of chakra is het hartchakra. In het Sanskriet “anahata” genoemd, hetgeen betekent: onkwetsbaar, fris, evenwichtig. Het chakra bevindt zich op het borstbeen, bij de hartstreek. In het Sanskriet “anahata” genoemd, hetgeen betekent: onkwetsbaar, fris, evenwichtig. Het hartchakra bevindt zich op het borstbeen, bij de hartstreek. Je zou dit chakra het centrum van ons chakra systeem kunnen noemen. Hier komen immers de lagere energieën (meer materieel van aard) en de hogere energieën (meer geestelijk van aard) samen in het midden. Op deze plek kun je heelheid ervaren, het evenwicht in ons levensgevoel, vrede in je hart. Het hart vormt het centrum van liefde, Niet de begeerte die in het tweede levensgebied of chakra huist, maar meer het gevoel van de fijnere afstemming, betrokkenheid. Onder afstemming versta ik betrokkenheid bij de eigenheid, het eigen karakter, het eigen wezen van alles om ons heen.

Alles om ons heen. de mensen, de natuur, de dingen, vertegenwoordigt een eigenheid, een eigen plek in de wereld. Alles straalt een bepaalde waarde een bepaalde waarde, een zekere eigen energie uit. Vanuit dit besef kunnen we in relatie met dit alles treden. We openen ons hart voor alles om ons heen. Hierdoor geven we alles een eigen ruimte, een eigen plek. Door zo af te stemmen op de eigenheid, vanuit het gevoel van waardering, kan dit alles tot ons spreken, voelen we ons aangesproken en ontstaat er een wederzijds contact tussen onszelf en de omgeving.
Zouden we vanuit de begeerte en het verlangen (van het tweede chakra) de neiging kunnen hebben ons alles toe te eigenen, op dit energieniveau kunnen we alles met respect bejegenen. Een voorbeeld van afstemming: we kunnen een bos bloemen snel in een vaas zetten, gehaast omdat we nog zoveel moeten doen. We zien er bijna tegenop. Of we kunnen met liefde en aandacht deze bloemen hun pracht en praal tonen door ze zorgvuldig te schikken. En zo geldt dat voor alles om ons heen: handelen we vanuit hartelijkheid of handelen we plichtmatig of puur uit eigenbelang? Veel relatie problemen zijn op dit chakra terug te voeren. In hoeverre zijn we instaat de ander te zijn of haar eigenheid te laten behouden, vanuit het besef dat eenieder een eigen wezen bezit? En in hoeverre zijn we naar binnen afgestemd op ons eigen wezen, onze eigenheid? Comformeren we ons aan de omgeving, de normen en de waarden van onze cultuur, of weten we onze wezenlijke eigenheid hier ook vorm te geven? Zijn we kwetsbaar voor onze omgeving of zijn we juist onkwetsbaar (anahata), omdat we ons met ons hart weten waar we voor staan? Dit gegeven treffen we ook aan bij het martelaarschap. Iemand die goed afgestemd is op anderen kan, ondanks de zo kwetsbare pijn, toch “onkwetsbaar” zegevieren met een gevoel van vrede in het hart. Tevredenheid, gemoedsrust, heelheid (heiligheid) zijn inderdaad eigenschappen die bij dit levens gebied thuishoren.

De Thymusklier

Psychologische overeenkomst
Deze klier ligt, zowel fysisch als symbolisch, vlak bij ons hart. Hier ervaren wij hoe vuurkrachten, bewustzijns krachten uit ons diepste Zelf voortdurend worden omgezet in warme atoomkracht, die aan de basis ligt van een veilig, oerkrachtig aards bestaan. Hier ervaren wij tevens een wonderzachte sfeer, die, wanneer wij leven in liefde en harmonie tot onszelf, in staat is om “wonderen” te verrichten. ‘Liefde doet wonderen’. De kernkracht van ons wezen, die krachtige Eenheidsbeleving van onszelf, die oernatuur : dat is Leven, dat is Liefde tot het Leven, dat is zachte Vreugde, de vrede en de grenzeloze hoop in onszelf.
De pure, goddelijke energie, de garantie van onze autonomie, van onze Immuniteit : zij heet liefdeskracht. Het is deze kracht die in staat is om cellen te transformeren, om genetisch materiaal om te buigen in een nieuwe richting : wanneer wij onszelf niet verraden, wanneer wij onze goddelijkheid in liefde erkennen. De vruchtbare activiteit van atoomenergie kent eigenlijk geen grenzen. Wanneer wij echter ons leven beperken tot seks en actie zonder liefde, zonder integratie van deze hogere bewustzijnskrachten, dan loopt het leven leeg, dan brandt de energie zonder meer op, dan schrompelt de thymus tot klein weg. Hierin ligt het grote geheim besloten van een hoge leeftijd en van de aardse onsterfelijkheid.

Lees ook:   11 Tekenen dat je hartchakra geblokkeerd is en dat dit klopt met je liefdesleven

Knijp het kleine, oorspronkelijke, spontane, liefdeskindje in jezelf niet dood : laat het kindje in je weer tot jou komen, want hier begint het koninkrijk Gods, de liefde tot jezelf, tot anderen, tot het leven. Hier begint de onsterflijkheid, de eindloze transformatie proces, naar een steeds grotere Eenheid toe in onszelf. In deze eenheid is er geen grens tussen Bewustzijn en Lichamelijk aanwezig zijn hier-en-nu. Hier vinden wij onze oorspronkelijke natuur terug, zonder ruimte, zonder tijd. Hier zijn wij ons bewust van onze Waarde, van onze Immuniteit, van het vermogen om vanuit de krachtcentrale in onszelf, gestuurd door de Liefde voor het leven, ons leven zelf te creëren, ons lichaam elk moment opnieuw te zuiveren, te transformeren naar een nieuw lichaam toe. Hier eindigt het lijden en de dood. Laten wij ons bestaan niet langer beperken tot het ‘natuurreservaat’ dat ons tot dusver werd voorgehouden : onze grenzen liggen veel en veel verder.

De thymus is het zilverwitte symbool van de zachte aanwezigheid in onszelf; hier lossen alle problemen zich op; hier ervaren wij de eenheid met de ganse mensheid. Wij dienen onszelf te bevrijden van beperkingen, negatieve overtuigingen, van zelfhaat, zelfonderschatting; in deze radioactieve bron van onszelf vinden wij de garantie voor een gelukkig, eindeloos bestaan, zonder ziekte of lijden, op voorwaarde dat wij het Meesterschap van onszelf erkennen, dat wij het kind in ons hart dragen. Kunnen wij de thymus met de veilige, geborgenheid schenkende oermoeder, de Maangodin vergelijken, dan kunnen wij het hart met de stralende Zonnegod vergelijken, het vaderlijke zelfbewustzijn.

Thymusklier of Zwezerik.

De thymusklier is eveneens een typische jeugdklier. Deze klier ligt achter het borstbeen, strekt zich aanvankelijk uit van de bovenkant van dit been tot nabij de hartstreek. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de thymus, of zwezerik ook een grote rol speelt in het lymfestelsel en met andere organen betroken is bij het immuunsysteem dat wil zeggen de bescherming tegen bronnen van infectie maar ook bij het voorkómen en bestrijden van kanker. De thymusklier begint na het vijftiende levensjaar in het algemeen snel te verschrompelen. Waneer de mens volledig volgroeid is, is de klier bijna geheel verschrompeld. De hormonen van de geslachtsklieren maken een eind de activiteit van de thymusklier en dit verklaart zijn snelle degeneratie waneer, tijdens de pubertijd, de geslachtshormonen beginnen te circuleren. Zolang de geslachtsklieren door de epifyse tot activiteit worden gedoemd, kan de thymusklier ongehinderd zijn groeihormonen produceren. De thymusklier heeft een hormonale werking waardoor de groei wordt geactiveerd en het lichaam word voorbereid op de productie van antistoffen. De uit de thymusklier geïsoleerde hormonen bestaan uit zogenaamde peptiden. De belangrijkste werking van deze hormonen zijn die van de thymusklier afhankelijke lymfocyten waardoor de celluaire immuniteit wordt hersteld.

tekening: de relatieve grootte van de thymus van een kind vergeleken met een volwassene toont aan hoe belangrijk dit orgaan is voor het ontwikklelen van het immuunsysteem. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

Structuur en functie
De thymus bevat veel lymfocyten, die het lichaam helpen tegen ziektes. De cellen zijn te vinden in het bloed, het beenmerg, de lymfeklieren en de milt en wanneer er een infectie in de weefsels is, gaan ze daarheen. De buitenste laag van de thymus, de schors, bevat veel lymfocyten. Daarbinnen ligt het merg, dat lymfocyten en andere soorten thymuscellen bevat. Er bestaat weinig twijfel over dat de thymus in de eerste levensjaren bezig is met het programmeren van de manier waar op het lichaam infecties zal bestrijden en vooral schijnt de thymus ervoor te zorgen dat het systeem zich niet tegen de eigen weefsels keert. Er zijn twee hoofdsoorten immuuncellen in het lichaam en het zijn beide lymfocyten. De T- of ’thymus’-lymfocyten zijn verantwoordelijk voor de herkenning van vreemde stoffen en voor de manier waarop het lichaam ze onschadelijk maakt. De andere immuuncel, de B-Iymfocyt, maakt de antilichamen te gen de vreemde stoffen.Men weet niet precies hoe de thymus zijn T-lymfocyten reguleert, maar het schijnt dat 95 procent van de nieuwe lymfocyten die in de thymus gemaakt worden, daar in feite worden vernietigd voor ze de kans krijgen naar de rest van bet lichaam te gaan. Waarschijnlijk is de reden hiervoor dat deze cellen zich tegen het eigen lichaam zouden kunnen keren. De thymus laat dan alleen die cellen verder gaan, die slechts vreemde stoffen aanvallen.

Een doorsnede van de thymus waarop de normale structuur te zien is. De grote paarse massa`s zijn de kwabben van dit orgaan

5e Chakra

Vijfde Chakra, Keelchakra of communicatiecentrum
Vishudda (Lotusbloem met zestien blaadjes)

Plaats van het chakra : keel
Endocriene systeem : schildklier en bijschildklier
Lichaamsorgaan : keel, longen, hals, oren, bronchiën en slokdarm Zintuiglijkorgaan : oren, het gehoor, mond, stembanden
Psychische functie : communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid
Element : ether
Kleur : blauw ook zilverkleurig en groenig-blauw.
Mantraklank : ANG, ÄNG, ING, ÏNG, UNG, ÜNG, RING, RÏNG, LRING, LRÏNG, ENG, AING, ONG, AUNG, ANG, AHANG
Edelsteen : apatiet, aquamarijn, turkoois, chalcedon, lapis lazuli en blauwe saffier
Metaal : Kwik
Werkwoord : Ik spreek
Goede werking : Met een volledig geopende keelchakra druk je openlijk en zonder vrees je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit. Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren. Je kunt nee zeggen als dat je mening is. Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden. Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij.
Vijfde Chakra
Creatieve-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Communicatie, creativiteit.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Autoritaire ouders, verbaal geweld, leugens, buitensporige kritiek.
Lichamelijke aandoeningen:
Stoornissen van keel, oren, stem, nek.
Kenmerken van een onderontwikkeld vijfde chakra:
Spreekangst, kleine zwakke stem, moeite met verwoorden van gevoelens, introversie, verlegenheid, slecht ritmegevoel.
Kenmerken van een overontwikkeld vijfde chakra:
Te veel praten, praten als afweer, onvermogen tot luisteren, dominerende stem, anderen onderbreken.

Het vijfde chakra: vormgeving
Soms heb ik het gevoel dat ik niet vrij ben om mijzelf te uiten zoals ik ben, zoals ik het voel. Ik houd me dan vaak in. Ook laat ik mij door anderen de mond vaak snoeren, durf het achterste van mijn tong niet echt te laten zien en slik veel in.

Meestal kan ik goed uiten en weet mijn eigen leven goed vorm te geven. Ik voel me doorgaans vrij en laat anderen niet te veel op mijn nek zitten. Ik weet wat ik wil en leef daarnaar.

Het vijfde levensgied of chakra is het keelchakra of strottenhoofdchakra. In het Sanskriet “visshuda” genoemd, hetgeen betekent: reiniging, actief uiten. Het chakra bevindt zich in het keelgebied, bij het strottenhoofd. Het is het gebied van zelfexpressie, communicatie, jezelf realiseren, jezelf vormgeven. Daardoor is het ook het gebied van de vrijheid, je eigen wezen vorm te geven. Zowel de lagere energieën van de eerste vier levensgebieden als de hogere van de zesde en zevende chakra vragen om vormgeving: Daardoor is het ook het gebied van de vrijheid, je eigenwezen vorm te geven. Zowel de lagere energieën van de eerste vier levensgebieden als de hogere van de zesde en zevende chakra vragen om vormgeving: zonder uiting, zonder zelfexpressie zijn we immers niet vrij om onze specifieke eigenheid tot uitdrukking te brengen, te ontplooien. Onze indentiteit is grotendeels af te lezen aan hoe we omgaan met, hoe we uiting geven aan ons energiesysteem. Zijn we vrij genoeg om dat te doen, worden we hierin geblokkeerd of blokkeren we onszelf? Durven we onze vleugels uit te slaan of remmen we juist af?

Het verlengde van ons nekgebied wordt gevormd door onze armen. Hiermee creëren we al dan niet ruimte om te uiten, onze creativiteit vorm te geven (onze vleugels). Als we hierin geremd worden hebben we vaak ook de neiging om de armen keurig over elkaar te slaan en braaf stil te zitten. Of we vertrekken onze schouders onbewust op: het zijn onze “lurven” (tussen schoudergewricht en hals) die we als een soort handremmen aantrekken om onze wilsexpressie tegen te houden. (Vgl. “ik pak je bij je lurven als je niet rustig wordt.”) Enzo krijgen we onze nek- en schouderklachten: We geven onze eigenheid te weinig vorm, houden ons te veel in. In dit chakra zien we ook een duidelijke wisselwerking tussen lichaam en geest: de lagere lichaams energieën vragen om uiting, maar ook de ideeën en soms de roeping die we in hogere chakra`s kunnen ervaren vragen om een zekere vormgeving in ons bestaan. Het keelchakra is ook het gebied van de stem, het door klank en taal je leven vormgeven. (“ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.”)

Het is ook het gebied van innerlijke stem, de roeping die ons wezen opdracht geeft om het leven in een bepaalde richting te ontwikkelen. Door hierbij stil te staan en hieraan gehoor te geven, ontwikkelen we de vrijheid, het gevoel dat we vrij zijn om onszelf te zijn, te worden. Door opvoeding, door normen en waarden binnen de cultuur hebben we allen goed geleerd onze vrijheidsdrang te beheersen en zelfs te veel af te remmen. Deze aspecten kunnen we vaak ook herkennen in de kleding: de priester met een strak boordje om de hals, de dichte boord met stropdas die in de vrijere jaren zestig plaats maakte voor een vrijere “losse-boord” kleding. Vaak kun je bij observaties van mensen ook “remgedrag” constateren: het veelvuldig slikken, de “lurven” optrekken, armen zorgvuldig samengevouwen, veelvuldig de keel schrapen (“zeg het maar.”) of kuchen. Let wel: het gaat bij dit chakra niet slechts om de meer actieve wilsexpressie, met kracht jezelf durven te uiten. Ook is de meer naar binnen gekeerde (receptieve) gevoelsexpressie van belang: het vormgeven van je subtiele gevoelswereld kun je ook de vrijheid ervaren om deze te uiten. (En hoeveel mensen vinden dit juist moeilijk.)

De schildklier

Psychologische overeenkomst
Symbool voor de warme stralende zonnekracht van je ZELF, voor erkenning van het innerlijke Gezag. In warme liefde laten geboren worden met een stralende vuurkracht, in creativiteit, met een onuitputtelijke scheppingskracht, aangedreven door je Zelfbewuste IK. Jij bent vreugdevol afgestemd op je Levende Zelf : zoals alle klieren in je lichaam, is ook de schildklier een enrgiekern die de innerlijke boodschappen uitzendt. Deze klier, bij de keel, symboliseert meer specifiek het vermogen om onze goddelijkheid te “uiten”, naar buiten te brengen : het ontstaan geven aan, het laten geboren worden, het creëren van. Niet langer bouwen op de gronden van onze opvoeding, maar een nieuw gebouw oprichten, op de fundamenten van ons diepste Zelf. Transformatie, een wedergeboorte in onszelf, is noodzakelijk om echt vanuit onze kern te kunnen leven en scheppen. De parel die niet in de oester blijft liggen, maar zijn schoonheid openbaart in een zelfstandig bestaan. Een intuïtief openstaan naar ons diepste Zelf, en niet langer ons laten leven door invloeden van vroeger of van buitenaf, een evenwicht tussen intuïtie/gevoelens en ratio. Een loslaten van oude structuren, een door laten stromen van krachtige, vreugdevolle innerlijke energieën. Een blij en warm gevoel om jezelf. Ten volle de verantwoordelijkheid opnemen voor je bestaan : leven vanuit jezelf, niet in de eerste plaats voor de buitenwereld. Eerst ten volle jezelf waarderen, niet de anderen jou plaats laten innemen. Jij bent koning van jou bestaan; jij kan anderen helpen , maar niet als martelaar. Zelferkenning en een intens contact met je eigen goddelijke inhoud is noodzakelijk. Geen passieve, maar actieve deelname aan het leven, niet met een slachtoffergevoel, maar in liefde. Geen leven leiden waar jij eigenlijk niet mee akkoord gaat; op zelfbewuste wijze wijzingen aanbrengen waar dit moet, voor je eigen welzijn. Geen slavernij, maar een erkenning van je meesterschap.

Symbool voor het afgestemd zijn op de hogere liefde en de pure vreugde van onze bestaanskern, waardoor alle beperkende emoties onmiddellijk verwerkt kunnen worden.
Symbool voor het scheppen van totaal nieuwe dingen, uitvinden, het geniale in de mens; zoveel als er unieke mensen zijn, zovele nieuwe mooie zaken kunnen geboren worden.
Symbool voor het je niet laten beperken, noch door zelfonderdrukking, noch door het gezag van anderen of door inperkende wetten en structuren
Symbool voor het naar buiten brengen van je artisticiteit en je gevoelsrijkdom.
Symbool voor de macht over jezelf, ook om je gevoelens te uiten, om je energieën naar buiten toe te draaien; productiviteit, vruchtbaarheid.

Schildklier en Bijschildklier

een tekening van de schildklier gerelateerd aan de omringende organen van de keel, waaronder de adamsappel en de luchtpijp. De inzet Iaat een deel van de schildklier zien, waarop de cellen staan die thyroxine produceren en bewaren. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

De schildklier ligt in de hals. net onder het strottehoofd. Hij bestaat uit twee kwabben die voor en opzij van het bovenste gedeelte van de luchtpijp liggen. De kwabben zijn verbonden door een brug van weefsel en er kan een kleinere middenkwab zijn, de piramidale kwab. De schildklier maakt het thyroxine. Wanneer de klier onder een microscoop Iigt zijn er veel kleine follikels te zien. Dit zijn weefseleilandjes die colloïde bevatten, een eiwit waaraan het thyroxine verbonden is en waarvan het vrij gemaakt kan worden door middel van enzymen. De functie van thyroxine is niet op een bepaald gebied gericht. Het wordt door de klier afgestaan en dan waarschijnlijk door alle cellen van het bloed opgenomen. Er lijkt een receptor aan de opper vlakte van de celkern aanwezig te zijn, die op het hormoon reageert. Het belangrijkste effect van het hormoon is het verhogen van de hoeveelheid energie die de cel gebruikt, en van de hoeveelheid eiwit die de cel maakt. Hoewel de rot van het hormoon niet precies bekend is. is het essentieel voor het leven.

De schildklier bevat jodium, dat essentieel is voor zijn functioneren. Het is het enige orgaan van het lichaam, dat jodium nodig heeft. Het wordt uit het bloed gehaald en een tekort aan jodium in het voedset geeft een slecht functionerende schildklier. Zoals vele van de endocriene klieren, staat de schildklier onder controle van de hypofyse. Wanneer de hypofyse TSH produceert, wordt de hoeveelheid thyroxine die de klier afgeeft, verhoogd. De hoeveelheid TSH van de hypofyse gaat omhoog. als het thyroxine gehalte in het bloed omlaag gaat. en andersom. Zo wordt het thyroxinegehatte in het bloed relatief constant gehouden. De hypofyse zelf staat weer onder in vloed van de hypothalamus en het TSH gehalte wordt hoger, als de hypothalamus een stof TRH afgeeft. Dit wordt nog ingewikkelder, doordat het thyreoïd hormoon in twee vormen wordt geproduceerd. Dit is afhankelijk van het aantal jodiumatomen. dat het bevat. Het grootste deel is in de vorm van tetrajoodthyronine (met vier jodiumatomen en bekend als T4). Maar het hormoon dat op celniveau actief is, is trijoodthyronine (bekend als T3). Hoewel de klier wat T3 aan het bloed af geeft, bestaat de grootste afgifte uit 14. dat in de weefsels in T3 wordt omgezet.

Bijschildklieren

Aan de achterkant van de schildklier liggen de vier kleine bijschildklieren. Zij controleren het calciumgehalte van het lichaam. Calcium is een onontbeerlijk mineraal, Niet alleen omdat het het belangrijkste element is voor de aanmaak van beenderen en tanden. maar ook om dat het een centrale rol speelt in de werking van spieren en zenuwcellen. Het calciumgehalte van het lichaam moet binnen bepaalde grenzen blijven om de spieren goed te laten werken. Dit wordt gereguleerd door het parathormoon van de bijschildklieren.

De opname van calcium in het bloed wordt gereguleerd door vitamine D. die we krijgen door zonlicht en voedsel, en het PTH of parathormoon. Wanneer het calciumgehalte te laag is. geven de bij schildklieren een verhoogde hoeveelheid parathormoon af. dat ervoor zorgt dat de beenderen calcium afstaan aan het bloed. Is er te veel calcium in het bloed, dan wordt er minder PTH ge maakt en vermindert de calciumspiegel. De bijschildklieren zijn zo klein dat ze bijna niet te vinden zijn. De bovenste twee liggen achter de schildklier; de onderste twee, echter. kunnen in de schildklier en soms in de keel liggen.

rechts : Wanneer het gehalte aan thyroxine laag is (links), geeft de hypofyse TSH af, waardoor thyroxine wordt bij gemaakt. Wanneer het gehalte goed is (rechts), stopt de hypofyse met produktie van TSH.

6e chakra

Zesde Chakra, Derde oog chakra, innerlijk oog of commandocentrum
Ajna (Lotusbloem met twee blaadjes)

Plaats van het chakra : voorhoofd
Endocriene systeem : hypothalamus en hypofyse
Lichaamsorgaan : autonome zenuwstelsel en hypothalamus
Zintuig : “derde oog”
(zesde zintuig)
Psychische functie : intuitievecentrum, zetel van de wil en van helderziendheid.
Element : –
Kleur : indigo, transparant indigoblauw
Mantraklank : HANG, KSHANG, AUM
Edelsteen : Lapis Lazuli, indigoblauwe saffier, donderblauwe sodaliet
Metaal : Zilver
Werkwoord : Ik zie
Goede werking : In onze tijd zijn er maar weinig mensen die een volledig geopend derde oog hebben aangezien dit altijd met een hoge graad van bewustzijn gepaard gaat. Maar zelfs als het derde oog gedeeltelijk geopend is kan het toch harmonieusfunctioneren, wat blijkt uit een helder verstand en geestelijke bezigheden. Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn. Je bent Meester over je geest.
Zesde Chakra
Archetypische-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Beeldvorming, intuïtie, verbeelding, visualisatie, inzicht, dromen, visioenen.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Angstaanjagende omgeving, invalidatie van intuïtie en paranormale ervaringen.
Lichamelijke aandoeningen:
Hoofdpijn, visuele problemen.
Kenmerken van een onderontwikkeld zesde chakra:
Ongevoeligheid, slecht gezichtsvermogen, slecht geheugen, moeite met zien van alternatieven, gebrek aan fantasie, geen dromen kunnen herinneren.
Kenmerken van een overontwikkeld zesde chakra:
Hallucinaties, obsessies, waanideeën, concentratieproblemen, nachtmerries.

Het zesde chakra: inzicht
Soms heb ik het idee, dat ik zelf niet goed door heb waarom ik mijn leven op deze manier vorm geef. Dat ik onvoldoende inzicht heb in de motieven voor mijn gedrag. Soms wil ik mijn werkelijke motieven ook niet echt onder ogen zien. Ik verlies me vaak in doen en weinig nadenken, reflecteren.

Doorgaans ben ik mij redelijk bewust van het waarom van mijn gedrag. Daar sta ik ook regelmatig bij stil. Ik probeer ook mijn leven bewust te sturen en zie goed onder ogen wat ik nog moet verbeteren.

Het zesde levensgebied of chakra is het voorhoofdschakra, ook wel het “derde oog” of “innerlijke oog” genoemd. In het Sanskriet heet dit chakra “anja”, hetgeen betekent: waarnemen, besturen, beleid. Het bevindt zich op het op het voorhoofd, iets boven het midden tussen de twee wenkbrauwen. De achterkant van dit chakra bevindt zich op het achterhoofd, juist onder de schedelrand. Het is het gebied van bewuste waarneming, je bewust worden van het bestaan, bewust ingrijpen en zonodig veranderen. Door bezinning, reflectie op je gedrag, is het mogelijk die bewustwording te ontwikkelen. Zijn we ons bewust van onze motieven of hebben we juist een plank voor ons hoofd, waardoor we alsmaar dezelfde fouten maken? Willen we echt onder ogen zien waar we mee bezig zijn, wat ons beweegt? Nemen we genoeg tijd om ons te bezinnen op ons handelen, op onze beweegredenen?

Voor een juist evenwicht in dit levensgebied is een evenwichtige aandacht tussen binnenwereld en buitenwereld, onze omgeving, ligt bij dit chakra vooral aan de voorkant, het voorhoofd. Hiermee nemen we actief werkelijkheid waar, zijn we gefocust op de buitenwereld. Als dit erg sterk is ontwikkeld zien we de priemende ogen die niets willen missen. De binnenwereld is te vinden op ons achterhoofd, die de aandacht juist naar binnen richt (reflectie). Onwillekeurig leggen we de beide handen wel achteroverleunend om even bij onszelf te komen. Bij mensen die juist te veel in de binnenwereld vertoeven zien we vaak de meer wijkende naar binnen gerichte oogopslag en een onvoldoende aandacht voor de werkelijkheid om zich heen. Het evenwicht tussen binnen- buitenwereld is van groot belang om echt inzicht te ontwikkelen in je doen en laten. Een te grote gerichtheid op de buitenwereld leidt vaak tot overmatig “doen” en te weinig “laten, tot een neiging naar materialisme en te weinig idealisme. Het bredere perspectief van waaruit gehandeld word ontbreekt dan teveel. Er is te weinig bewuste sturing om je leven richting te geven. Een te grote gerichtheid op de binnenwereld leidt vaak tot te veel nadenken, te veel reflectie, waardoor het contact met de realiteit aan kracht inboet. Te veel idealisme en te weinig werkelijkheidszin vinden we bij de dromer die in zichzelf gekkerd zijn inzichten te weinig laat bepalen door de (harde?) realiteit.
Hypofyse

Psychologische overeenkomst
Het Bewustzijn dat achter ons aardse bestaan ligt en hier de stuwende Kracht van is, datgene wat wij het Levende Zelf noemen, omdat het niet sterft, omdat het voortdurend onze lichaam ons lichaam voedt via energieën, dit bewustzijn zal tot Zelfbewustzijn uitgroeien, mede dankzij het medium van ons Lichaam, meer in het bijzonder dankzij het opvangs- verwerkings- en doorseinterrein van onze hersenen en klieren. De hypofyse speel hier, naast de epifyse, een zeer belangrijke rol. Energetische impulsen worden ontvangen en dan fysisch vertaald in hormonen, die geproduceerd worden via de klieren. De hypofyse is hierbij het belangrijkste regulerende centrum. Deze energetische impulsen zijn in feite zijn in feite signalen van ons Bewustzijn, op vele niveaus. Ontvangen wij zintuiglijke indrukken uit de omgeving, dan zal er rechtstreekse ontvangst zijn door ons Levende Zelf, via de hersenen, het zenuwstelsel.; epifyse en hypofyse zijn hierbij fijne antennes die openstaan voor impulsen zowel uit de buitenwereld, als uit ons diepste innerlijke Zelf. Men kan ze beschouwen als belangrijke pylonen in het elektriciteitsnet. Dat ons tenslotte in staat stelt te groeien en zelf onze toekomst te materialiseren.

Wij zijn geen slachtoffer van onze hersenen, van onze klieren en hormonen!
Diep opgeslagen herinneringen, de onbewuste regionen, gevoelens en ervaringen uit lang vervlogen tijden, misschien niet meer van dit leven, alle informatie van hetgeen bewust of onbewust tot ons is gekomen, leugens of waarheid, het psychische web waar wij in gevangen zitten, overtuigingen omtrent onszelf, oude wijsheid.: de hypofyse is een ingangspoort die uitzicht geeft op een tunnel naar andere dimensies. Deze klier staat open voor opgeslagen informatie in onze “oude” hersendelen en zal hierop reageren, op basis van onze inhoud en onze overtuigingen diep in onszelf. Zij zal op alle hersendelen, op alle opgedane indrukken reageren, ook op de licht energetische uitzendimpulsen van de epifyse. Het is een verzamelplaats voor een zeer complex mens zijn; zij maakt hormonen aan in deze mate of kwaliteit, dat zij er door het innerlijke zelf wordt toe aangezet. Hoe zelfbewuster wij worden, des te meer zullen wij ons meester maken over deze klier en haar werking; zolang wij onbewust leven, zullen wij ons hierop verlaten, maar dit zal dan inhouden dat ook onze trauma`s, onze dwangmatigheden, onze angstige herinneringen enz. een dermate invloed hebben op onze hersenen en dus ook op onze hypofyse, dat deze klier hierop kan reageren met bijvoorbeeld een overproductie van hormonen. Vertrouwen op ons diepste levende zelf is heilzaam, maar een zelfbewuste observatie en beleving van onszelf is noodzakelijk opdat wij ons niet zouden laten leven, maar opdat wij zouden ons leven zelf creëren. Wij zullen de hypofyse dan ook leren te gebruiken, enerzijds als doorgeefluik van ons onbewuste zelf, anderzijds dienen wij zelf zeer bewust te leven en dus ook de hypofyse te bestuderen, door nieuwe gegevens in te brengen. Geen slaafse navolging van programma of fysische gewoonten uit het verleden: wij moeten zaken herzien. De hersenen en de hypofyse reageren slechts op onze Bewustzijnsinhoud. Wij zijn geen slachtoffer van onze hersenen of van onze klieren.

Hersenen en hypofyse gehoorzamen aan de bewuste of onbewuste bevelen van ons Zelf.
De hypofyse is een contactpunt tussen geest en fysiek, tussen ons innerlijke zelf en ons lichamelijk bestaan hier en nu. De klier vergaart, houdt bij en fungeert als trechter naar ons aards bestaan. Dit bestaan leiden wij volgens onze overtuigingen; zijn wij ervan overtuigd niets waard te zijn, tenzij wij overdreven zouden presteren op seksueel of ander vlak, dan zullen onze hersenen en hypofyse reageren op deze onbewuste impulsen en bepaalde reacties in het lichaam oproepen, via het zenuwstelsel, via hormonen en bloed. Wij zullen misschien buitennormaal hormonen produceren, wat dan weer ons gedrag zal beïnvloeden, enz. deze vicieuze cirkel kan worden doorbroken door ons bewust te worden van de diepliggende programmaties van onszelf. De hypofyse dienen wij dan ook te zien als een aangeefbron, als een opzuigende magneet uit ons diepste Zelf, als voelhorens die spiraalvormig naar onze oorsprong terug gaan. Als een scheidsrechter, die op de basis van enerzijds de vele boodschappen en ervaringen die binnenkomen vanuit het hier-en-nu en anderzijds op basis en kennis en overtuiging en vanuit onze innerlijke wereld, bepaalde hormonen afscheidt, een welbepaalde invloed op andere klieren en organen uitoefent, waardoor we onszelf voortdurend en psychisch en fysisch veranderd weten, gezonder of minder gezond. Wij kunnen aan de hand van deze veruitwendiging van onze onbewuste overtuigingen, al dan niet heel Bewust wijzingen aanbrengen in de voorraadkast, in de Inhoud van ons diepste Zelf. Deze gewijzigde innerlijke toestand zal ons nu anders doen reageren op impulsen, op ervaringen uit de buitenwereld : de hypofyse, de hersenen reageren op een zeer specifieke wijze, op basis van je Bewustzijns- inhoud. Zo kan jij je zelf gezond maken en je verlossen van dwangmatigheden of onaangename eigenschappen die aan het licht komen in het aardse bestaan.

De wil tot Leven is de motor achter de hypofyse. De klier functioneert slechts door het putten uit een energierijke inhoud. Niet onze hersenen of onze klieren, maar wijzelf met ons Zelfbewustzijn zullen een nieuwe geboorte moeten afdwingen. Wij moeten niet wachten tot wij nog eens uit een vrouw geboren worden. Wij mogen niet langer geleefd worden door de geprogrammeerde cellen, door een hypofyse die reageert op onbewuste overtuigingen, waar wij geen greep op zouden hebben. Zo maken wij onszelf tot slachtoffers ! Door bewust Nu te ontdekken, nieuwe gegevens in te brengen, te herprogrammeren, zullen alle cellen van ons lichaam hierop reageren, zal de hypofyse zich inschakelen in een nieuw systeem. Een mens hoeft niet echt te lijden en te sterven hij zijn aards paradijs ka ingaan. Wanneer wij herprogammeren, nieuwe gegevens inbrengen, dan zullen onze klieren en de hersenen de rest doen. Ons lichaam wordt voortdurend in het leven gehouden door ons Bewustzijn : alle klieren zijn belangrijke ontvangstantennes voor impulsen uit het diepste Zelf. De hypofyse is hierbij een neer belangrijk, net zo als de Koningin in een bedrijvige bijenkorf : symbool voor d geconcentreerde levenskrachtbron, die voortdurend bepaalt welk paard de sporen kan gegeven worden.. De enorme kracht die hier aangezogen wordt, komt rechtstreeks uit ons diepste Zelf.

Hypofyse en Epifyse
Wij scheppen onze werkelijkheid. De hypofyse staat symbool voor het-evenwicht-zoeken, in de ontvangst van nieuwe ervaringen, te verwerken en te assimileren in de aanwezige inhoud. Een uitzendbasis die ook, door ontvangst van nieuwe gegevens, het genetisch materiaal zal beïnvloeden; de scheidsrechter die beslist wat al dan niet meespeelt. Een vasthoudende functie, een samenbundeling van gegevens, terwijl de epifyse meer onmiddellijk openstralend is. Beide klieren vertegenwoordigen het ontvangen het ontvangen van Bewustzijnskrachten in een aards lichaam, als schakels, als opvangbasissen, als doorgeefkanalen, maar op elk hun manier. Is de EPIFYSE veeleer het kijkvenster, langs waar wij vanuit ons innerlijke Zelf, vanuit ons Bewustzijn naar de aarde toe gekeerd zijn, de onmiddellijke menswording van onze goddelijke geest , en die wij ervaren als een innerlijke lamp, een sterke energiekern in ons hoofd, waarvan wij ook gemakkelijk gebruik kunnen maken om de bewustzijnservaringen en verplaatsingen op vele niveaus te beleven, waarbij wij ook gebruik maken om elektrische deeltjes aan te maken en uit te zenden, ter materialisatie van onze innerlijke intenties, m.a.w. de epifyse als katalysator van bewustzijnskrachten naar verstoffelijking, meer nog, als gehoorzamend aan de bewuste of onbewuste overtuigingen die aanzetten tot het uitzenden van elektromagnetische stralingen die aan de basis van de fysieke omstandigheden die zich aan ons voordoen, een klier die voortdurend gegevens uitwisselt met onze warme beschermengel, de thymusklier, met onze wijze oude, de hypofyse en die zelf de kroon van bewustwording op de aarde-hier-en-nu op ons hoofd plaatst; dan stelt de HYPOFYSE eerder het volgende voor : een kijkvenster naar diep binnenin onszelf, een antenne naar een voorraad bank van bewustzijnsgegevens, een klier die ons duidelijk zegt `de rijkdom, de hemelse ligt binnenin jezelf, niet in de hemel hoog verheven boven je hoofd’ die ons in staat stelt te putten uit programmaties om te buigen naar nieuwe overtuigingen en dit weer door geeft aan ons diepste Zelf. Dit Zelf zal dan op zijn beurt vernieuwde opdrachten doorgeven aan de hypofyse, die in onmiddellijke verbinding staat met de epifyse (en de rest van het lichaam), waardoor ook nieuwe uiterlijke omstandigheden zullen worden gecreëerd als reactie hierop.

Het is dus noodzakelijk dat wij beseffen hoe wij iet alleen deze 2 zeer belangrijke klieren, maar ook het ganse lichaam ertoe aanzetten om omstandigheden rondom ons te creëren, in de fysieke wereld. Indien wij alleen Bewustzijn waren, zouden wij, (tot dusver althans) geen greep op de materie hebben, dan zouden wij niet materialiseren; het is vooral dank zij deze fijne, stoffelijke tussenkanalen, de klieren, en dankzij het zenuwstelsel en de hersenen, dat wij voortdurend ‘materieel’ onze wereld te beïnvloeden, te wijzigen, te creëren. Worden wij ons hiervan bewust in plaats van ons te laten voortdobberen op veelal negatieve, onbewuste overtuigingen, dan zullen wij niet alleen deze fysieke organen pas ten volle leren ontwikkelen, maar zullen wij een nieuwe mooie wereld scheppen. Dan zal er een sterke Eenheid worden ervaren tussen geest en lichaam; dan zal een sterke doordringing van bewustzijn in stof en van lichaam in bewustzijn plaatsgrijpen, dan worden Vader en zoon één, dan is materie veranderd, dan heeft Bewustzijn onmiddellijk impact op de vorm m.a.w. een nieuw mens, een nieuw lichaam, een onsterfelijk Individu ontwikkelt zich. De voorwaarde opdat deze evolutie zich zou voltrekken bij een mens : Hart en Inzicht, Liefde en Wijsheid hand in hand. In het lichaam zoals het nu is kunnen wij dit vertalen als een harmonie tussen de klieren van het hoofd (epifyse en hypofyse) en deze van het hart (thymus); de overige klieren (schildklieren, alvleesklier, bijnieren, geslachtsklieren.) zullen als het ware opgetild worden in hun functie en ten dienste staan van dit hoger eenheidsverbond Liefde-Wijsheid. Linker en rechter hersenhelft, intuïtie en ratio, zullen in eenheid samenwerken, tot de dualiteit zelfs fysisch kan verdwijnen. Deze waarschijnlijke toekomstlijn lig voor ons open.

Voorwaarden tot een gezond en goed werkende hypofyse
Je in verbinding stellen, rustig en vol vertrouwen, met je diepste Zelf. Openstaan voor krachtige energieën vanuit het onbewuste regionen, ook vanuit het bewust ervaren, vanuit de stimulerende epifyse. Openstaan voor de diepste dimensies in jezelf en niet slechts in een deel van jezelf leven. Alle ruimte in beslag nemen, durven doorbreken, durven intuïtief doorvoelen : je niet laten ‘inpompen’ door anderen, maar diep durven graven in je persoonlijke wijsheid. Jezelf niet verlagen, niet neerdrukken, geen pijn doen : het leven laten binnenstromen en je mogelijkheid tot creativiteit benutten. Zelfmanifestatie, zonder omwegen. Plaats het zonnecentrum in jezelf, niet in een gezag buiten je. Weiger niet mee te werken aan de opbouw van je bestaan. Als jij zegt : ik doe niet meer mee, ik sluit de boeken, ik staak, het leven is mij niet meer waard . dan zal ook de fysieke tegenhanger, de hypofyse, als centrale regulator, zijn functie staken ! Durven het heden sterker te stellen dan het verleden; alles laten doorkomen, wat wenst uitgezuiverd te worden, een openstaan voor je evolutie, voor een groei naar nou weg, naar waarheden omtrent jezelf. en hieraan werken ! Een voortdurende transformatie van onbewuste impulsen en instincten in Bewustzijn.

Hypothalamus en de Hypofyse

Hypothalamus

De hypothalamus is bij de gewervelde dieren een uiterst belangrijk regelcentrum voor het constant houden van het ‘milieu intérieur’ . Het integreert alle autonome en hormonale processen in het lichaam (bijv. regeling van de lichaamstemperatuur, de koolhydraathuishouding, de water- en zouthuishouding, groei en voortplanting).

(hypothalamus (v. Gr. hupo = onder, thalamos = vertrek, kamer), onderdeel van de tussenhersenen. De hypothalamus bevat regelcentra voor de werking van de hypofyse en het autonoom zenuwstelsel. Dit orgaan vormt de bodem van de derde ventrikel, en bestaat uit een mediaal deel dat bijzonder celrijk is en een lateraal deel dat zeer vezelrijk is en dat de verbinding met het verlengde merg vormt.)

De hypothalamus ontvangt informatie vanuit het limbisch systeem, vanuit de hersenschors, en, via opstijgende banen door het ruggenmerg, vanuit de extero-, intero-, en propriosensoren (= receptoren). Het mediale deel van de hypothalamus ontvangt rechtstreeks informatie met betrekking tot de toestand van het milieu intérieur (temperatuur, osmotische druk, concentratie van sommige hormonen). De hypothalamus geeft informatie af via zenuwverbindingen met de formatio reticularis in de hersenstam. Beïnvloeding van de hormonale toestand van het lichaam vindt plaats via de hypofyse. De hypothalamus speelt een belangrijke rol bij de aanpassing van het hart-vaatstelsel aan allerlei toestandsveranderingen in of van het lichaam. Ook op het gedrag heeft de hypothalamus een regelende invloed; ze is betrokken bij de drie kerngedragingen, te weten: vlucht- en afweergedrag, voedingsgedrag en voortplantingsgedrag, welke de instandhouding van individu en soort bepalen. In feite zijn dit ook homeostatische mechanismen. Hypothalamische en hypofysaire hormonen, of brokstukken daarvan, kunnen een rechtstreekse invloed hebben op allerlei hersenfuncties.

Bouw van de hersenstam

De hersenstam, hier in kleur te zien in een dwarsdoorsnede van de hersenen, is het laagste gedeelte van de hersenen. Via de hersenstam worden prikkels doorgegeven van het ruggenmerg naar de hoger gelegen hersenen. In de hersenstam bevinden zich niet alleen functies als basis- en vitale ademhaling, bloeddruk, hartritme, maar ook oogbewegingen, braken en andere reflexen. De hersenstam bestaat uit drie delen: het verlengde merg, de brug van Varol en de middenhersenen. Ruggenmergvloeistof wordt getransporteerd door een kanaal dat overlangs door deze structuren loopt. Over de lengte van de hersenstam strekt zich tevens een netwerk van cellen uit, dat formatio reticularis wordt genoemd en het bewustzijn regelt.

Hypofyse

De Hypofyse is èèn van de belangrijkste klieren van het menselijk lichaam. Deze hormoonklier ligt bij de hersenen op de bodem van de schedel en is opgebouwd uit drie kliertjes: een voorkwab en middenkwab (de adenohypofyse) en een achterkwab (neurohypofyse). De Hypofyse heeft ongeveer de grootte van een boon en weegt 0,5 tot 1 gram. Hier worden de werking van belangrijke organen en lichaamsfunctie gereguleerd.
De Hypofyse is doormiddel van de Hypofysesteel verbonden met de Hypothalamus. De Hypofyse word op zijn beurt gestuurd door de Hypothalamus, ofwel door de zenuwprikkels ofwel door de productie van hormonen die de werking van de Hypofyse direct beïnvloeden. De Hypofyse scheidt niet alleen hormonen af, welke ingrijpen in de functie van andere organen, maar er worden ook hormonen afgescheiden, welke de werking van andere endocriene klieren doen verzwakken of versterken. Bovendien staat de Hypofyse direct met het zenuwstelsel in verbinding en daardoor ontstaat de samenwerking tussen endocriene stelsel en hormoonstelsel. Onder: De hypofyse hangt aan de onderkant van de hersenen, beschermd door een bot dat de selle turcica heet.

De hypofysevoorkwab (adenohypofyse of pars distalis).
(klik op het plaatje voor een vergroting.)

Latijn (aden = klier) De adenohypofyse heeft een typische klierstructuur, dit in tegenstelling tot de neurohypofyse die geheel opgebouwd is uit zenuwcellen en gliacellen (zenuwsteuncellen).De adenohypofyse of Pars distalis, die ontstaan is uit het monddakectoderm, bestaat uit verschillende soorten secretoire cellen, gerangschikt in strengen of velden van epitheliale cellen, rijkelijk doorschoten door een capillairnetwerk. De adenohypofyse bevat ongeveer driekwart van de massa van de hypofyse. In de hypofysevoorkwab worden, op basis van hun kleuringseigenschappen met standaard-histologische technieken, twee soorten cellen onderscheiden: chromofobe en chromofiele cellen. Chromofobe cellen (chroma= kleur) vormen ongeveer de helft van de epitheelcellen van de voorkwab en liggen vaak in groepjes bijeen. Zij tonen geen of weinig secreetkorrels en hebben een kleine hoeveelheid lichtgekleurd cytoplasma. Chromofobe cellen zijn een heterogene populatie. Die bestaat ten minste uit:
(1) een populatie reserve cellen (stamcellen);
(2) zojuist gedegranuleerde chromofiele cellen (dus tijdelijk chromofobe cellen)
(3) niet-epitheliale cellen, waaronder de folliculostellate cellen, als hypofysaire verscheiningsvorm van dendritische cellen uit het mononocleaire fagocyten-cysteem (mps).

Chromofiele cellen bevatten specifieke granula, die met bepaalde kleurstoffen selectief kunnen worden onderscheiden in acidofiele en basofiele cellen, op basis van de kleuringseigenschappen van hun secretieproduct (granula).
Zij produceren de hormonen groeihormoon en prolactine, beide eiwitten.
In de basofiele cellen, meestal solitair gelegen, kleuren de granula met basische kleurstoffen kleurstoffen. Zij produceren thyreotroop, gnadatroop en corticotroop hormoon. Vanwege het glycoproteine karakter van deze hormonen kleuren deze cellen ook pas-positief.

De hormonen die door de adenohypofyse geproduceerd worden zijn o.a.:

· Het groeihormoon (GH of STH). Dit hormoon regelt de groei van lange pijpbeenderen, zolang de epyfysaire schijven nog niet verbeend zijn. Ook op de groei van spierweefsels is dit hormoon van invloed.

· Het stimulerend schildklierhormoon (TSH).
(TSH reguleert o.a. de stofwisseling. Dit hormoon stimuleert de schildklier tot productie van het hormoon thyroxine. Door het terugkoppelingssysteem stimuleert een tekort aan thyroxine in het bloed de hypofyse tot afgifte van TSH)

· Het bijnierhormoon (ACTH).
(ACTH speelt een rol bij lichamelijke afweerprocessen zoals stress, allergie, ontstekingen. Het ACTH stimuleert de bijnierschors tot afgifte van glucocorticiöden).

· De drie gonadotrope hormonen: LTH(prolactine), LH, FSH
Die o.a. op de geslachtklieren (gonaden) werken en (mede) verantwoordelijk zijn voor de regulatie van de voorplanting en de secundaire geslachtskenmerken zonder welke de mensheid een stuk minder fleurig maakt. Celtypen van de hypofysevoorkwab en de hormonen die zij vormen.
Somatotrope cellen (acidofiel) produceren groeihormoon (GH), ook wel genoemd somatotroop hormoon (STH) of somatotropine. Groeihormoon heeft verschillende effecten op de stofwisseling. Vooral bekend is het effect op de epifysaire schijf van de lange pijpbeenderen, waarin het de groei van de kraakbeencellen stimuleert. Dit is geen direct effect: groeihormoon wordt omgezet in de lever, waarbij een peptide wordt geproduceerd, somatomedine, dat inwerkt op de epifysaire schijf.

Mammotrope cellen (acidofiel) produceren prolactine (PRL). Aan prolactine wordt ook een stimulerend effect op het immuunsysteem toegeschreven.

Gonadotrope cellen (basofiel) vormen een uitzondering op de regel dat een celtype slechts een hormoon produceert: zowel het follikel stimulerend hormoon (FSH) als het luteiniserend hormoon (LH) worden door dit celtype gevormd. Beide hormonen hebben de gonaden als doelwitorgaan, zowel bij de man als bij de vrouw, en bevorderen daar respectievelijk de follikelrijping c.q. de spermatogenese, alsook de productie van oestrogeen/progesteron c.q. testosteron.

Thyreotrope cellen (basofiel) produceren het thyreoid stimulerend hormoon (TSH).TSH heeft een stimulerende werking op de vorming en afscheiding van de schildklierhormonen.

Corticotrope cellen (basofiel) worden ook wel POMC-cellen genoemd vanwege het feit dat zij een groot voorlopermolecuul, het zogenaamde pro-opiomelano-cortine (POMC) produceren, waaruit verschillende hormonen door afsplitsing kunnen vrijkomen. Deze hormonen zijn het adrenocorticotroop hormoon (ACTH), en het lipotroop hormoon (LPH, B-lipotropine).

De hypofysemiddenkwab (adenohypfyse pars intermedia)

De hypofysemiddenkwab produceert melantrope hormoon.

-Het MSH hormoon speelt o.a. een rol bij foetale groei en stimuleert de aanmaak van melatine. Melantine bevordert de vorming van melaninepigment in de huid. In de voorkwab worden ook hormonen geproduceerd die direct invloed hebben op het weefsel dat zei besturen zoals het groeihormoon (GH) en prolactine dat de melkafgifte regelt na de bevalling en deelneemt aan regulering van de geslachtshormonen.

De werking van de hypofysemiddenkwab wordt op haar beurt geregeld door de hormonen uit de Hypothalamus (bovenmeester), die terechtkomen via enkele bloedvaten tussen de twee klieren.

De hypofyseachterkwab (neurohypofyse of pars nervosa).

De neurohypofyse is geheel opgebouwd uit zenuwcellen en gliacellen (zenuwsteuncellen). De hormonen die neurohypofyse geproduceerd worden zijn o.a.:

· ADH (vasopressine)ADH zorgt voor de waterhuishouding in het in het lichaam. De afgifte van het ADH wordt geregeld vanuit bepaalde centra in de hypothalamus die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in het natrium en het chloorgehalte van het intercellulaire vocht. Zodra dit gehalte te hoog wordt neemt de ADH-secretie toe, waardoor de waterafgifte door de nieren wordt verminderd en het zoutgehalte relatief gaat dalen. Daarentegen neemt de ADH-secretie af zodra er te weinig natrium en chloor in het interstitiële vocht aanwezig zijn.

· Oxitine stimuleert o.a. de afgifte van moedermelk, weeën bij bevallingen, de spieren van de baarmoeder en de melkklieren. Deze hormonen worden geproduceerd in de neurosecretoire cellen van de hypothalamus en komen via zenuwceluitlopers (axonen) terecht in de neurohypofyse. Wanneer dit nodig is geeft de hypofyse deze hormonen af.

Links: Vier van de hormonen van de hypofyse reguleren de hormoonproduktie van een andere klier. Een deel van die hormonen gaat voor ‘negatieve reactie’ terug naar de hypofyse en een deel gaat naar de hypothalamus, waar zenuwimpulsen worden afgegeven aan de hypofyse voor de controle van hormoon afgifte.

7e chakra

Zevende Chakra, Kruin- of Kroonchakra
Sahasrara (Lotusbloem met duizend blaadjes)

Plaats van het chakra : kruin
Endocriene systeem : pijnappelklier –
(link pijnappelklieronderzoek)
Lichaamsorgaan : bovenste gedeelte van de hersenen, rechteroog.
Zintuig : open verbinding kosmos
(zevende zintuig)
Psychische functie : verbindt ons met het Hogere Zelf
Element : –
Kleur : violet en wit (De kleur violet bewerkstelligt een transformatie van geest en ziel en opent ze voor spirituele dimensies. Wit draagt alle kleuren in zich.)
Mantraklank : Alle zuivere klanken, van AH tot KSHA met inbegrip van alle klinkers en medeklinkers die het Sanskriet kent
Edelsteen :Diamant, amethist en bergkristal
Metaal : Goud
Werkwoord : Ik weet
Goede werking : Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven.-Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je! Je bent één met God. Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat. Je beseft het grote niets dat tegelijkertijd alles is! Alpha en Omega. Een cirkel zonder begin of einde. Het is de zetel van de hoogste volmaaktheid van de mens. We zijn geschapen uit God en weer terug bij God gekomen na een lange reis…. als we ons vervolmaakt hebben. Ze opent de ziel voor Goddelijk licht en Genezing.
Zevende Chakra
Universele-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Eenheid, transcendentie, overtuigingen, hogere macht, visioen.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Achtergehouden informatie, onderdrukte nieuwsgierigheid, afgedwongen religiositeit, blinde gehoorzaamheid, leugens.
Lichamelijke aandoeningen:
Migraine, hersentumoren, geheugenverlies, cognitieve wanen.
Kenmerken van een onderontwikkeld zevende chakra:
Spiritueel cynisme, leerproblemen, starre overtuigingen, apathie, exces in onderste chakra’s.
Kenmerken van een overontwikkeld zevende chakra:
Overintellectualisatie, spirituele verslaving, verwarring, dissociatie van het lichaam.

Het zevende chakra: kosmisch bewustzijn

Soms heb ik een sterk gevoel van doelloosheid, wezenloosheid. Ik voel me dan erg onzeker en ben niet in staat de zin van mijn eigen bestaan te beseffen. Ik voel me dan niet verbonden met het geheel.

Doorgaans ben ik mij bewust van de zin, het doel van mijn eigen bestaan. Ik besef dat er een groter geheel is, waarvan ik onderdeel ben. Het geeft mij een diep gevoel van verbondenheid met de kosmos.

Het zevende levensgebied of chakra is het kruinchakra. In het Sanskriet “sahasrara”genoemd, hetgeen betekent: “duizendvoud”. Het chakra is gelegen boven op het hoofd, op de kruin. Het is het gebied van het kosmische bewustzijn, de transcendentie of verlichting. Via dit chakra zijn wij verbonden met de alomvertegenwoordigde kosmische energie, een energietrilling met snelle vibratie die alles om ons heen voedt. Wat het eerste chakra het “basisstopcontact”om ons verbonden te kunnen voelen met de aardse materie, zo zijn we via dit kosmische “stopcontact” verbonden met de hogere, het spirituele, het kosmische. Als dit chakra zich opent waaiert de energie zeer breed (duizendvoudig) uit en kunnen we het gevoel gewaarworden met alles verbonden te zijn. Het is het kanaal waadoor we kunnen ervaren dat we onderdeel zijn van een groter geheel, iets goddelijks, iets transcendents, iets spiritueels.
Het is een gevoel dat ons vaak gewoonweg kan overvallen: een wandeling langs de zee en het plotselinge gevoel dat je kan bedwelmen; “Er is iets meer”. Of bij de geboorte of dood van iemand die je dierbaar is. Of gewoon op een rustig moment. Een gevoel dat je je bewust wordt van dat grotere, en dat je daarvan zelf deel uitmaakt. Via dit chakra wordt ons wezen gevoed door de oorspronkelijke energie van het bestaan. Door op deze energie af te stemmen kunnen we het gevoel krijgen de oorsprong , de ware zin van het leven te kennen. Het is de energie van het alles, het heelal, de evolutie, de ontwikkeling, het goddelijke en ook het onbenoembare. Door hierop af te stemmen kunnen we te weten komen wat ons hogere doel is in deze ontwikkeling, in onze evolutie. We kunnen afstemmen op onze eigen wezen. Hierin ligt de informatie verscholen, die ons op weg kan helpen naar de vervulling van onze levenstaak: een opdracht binnen dit grote geheel en gevoed door dit alles. Vaak worden we door opvoeding, door culturele normen en waarden, door blokkades in de andere levensgebieden afgesneden van ons eigenlijke wezen. We vergeten contact te leggen met onze wezenlijke opdracht en deze te onderhouden, een bijdrage tot de ontwikkeling van het geheel. Tijdens wezenlijke ervaringen, die ik al eerder genoemd heb, ervaren we meer de toevalligheid en de betrekkelijkheid van ons doen en laten.

We krijgen op zo`n moment als het ware een doorkijkje naar dat hogere: “Er is meer…” In onze actieve, meer materialistische, prestatiegerichte cultuur worden we veelal van deze ervaringen afgehouden. Onze aandacht wordt vaak opgeëist door aardse, materiële zaken. Vroeger had voor veel mensen de kerk, de religie nog de betekenis van het in contact komen met deze dimensie. Voorwaarden zijn namelijk rust, inkeer en stilte. De sfeer in de kerk, het gebed, het immateriële van deze momenten bood de voorwaarden om via deze religieuze ervaringen in contact te komen met dit spirituele kanaal. Door ontkerkelijking zijn veel mensen van deze min of meer verplichte inkeer afgestapt en verliezen zij zich in het materiële, aardse veld. Overal zien we daarom nieuwe bewegingen en groepen ontstaan, die zich richten op onze blijkbaar wezenlijk behoefte aan dat “meer”, dat “hogere”. Ook de interesse in oosterse filosofieën en technieken neemt de hand over hand toe. En juist deze oosterse ideeën bieden ons de gelegenheid om het tekort aan stilte, inkeer te compenseren, wat onze cultuur nogal ontbeert. Een belangrijke voorwaarde om dit levensgebied te ervaren is namelijk inkeer. Via stilte, via meditatie moeten we de geest leeg maken om de essentie van het zijn te leren ervaren. Als we al ons drukke denken, ons bezig zijn met ons “ik” kunnen kalmeren, komen we meer in contact met deze subtiele kosmische energie en ervaren we het rustige en vredige gevoel een te zijn met alles, een soort mystieke ervaring waarbij het eigen “ik” wordt vergeten. Op zo`n moment kan de wezensenergie via het kruinchakra ons informatie geven over onze eigenlijke, wezenlijke bestemming. Deze ervaring is niet alleen weggelegd voor de mysticus, de goeroe en de monnik, maar voor ons allemaal.

Epifyse of Pijnappelklier

De Epifyse zit tegen het dak van de tussenhersenen, om precies te zijn aan de bovenkant van het derde ventrikel. Deze klier is zo groot als een gedroogde erwt en weegt nauwelijks 200 milligram. Het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. Het afscheidingsproduct van de epifyse heeft tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zekere tijdstip, bepaald door de mysterieuze klok des levens, wordt de epifyse buiten werking gesteld, en geven de adenohypofyse (hypofysevoorkwab) de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De huidige westerse wetenschap is nog niet zover en heeft nog niet zoveel feiten over de functie van deze hormoonklier verzameld, hoewel ze het hormoon melatonine hebben ontdekt. Waargenomen effecten van melatonine op het immuunsysteem zijn onder meer de toegenomen productie van natural killer cellen, stimulering van de fagocytose en bevordering van de groei van beenmergcellen en over antikanker-eigenschappen beschikt.

De wetenschap heeft ontdekt, dat de epifyse op een ritmische wisseling van licht reageert. En dat het een neurovegatatief controle orgaan is en de meeste hormonale invloeden, bijvoorbeeld die van het geslacht en of stofwisselingshormoon kan afremmen. Ze beschikt over een zogenaamde circadiaans ritme en over een grotere met jaargetijden samenhangende ritme. Ze is het hart van de psychomatische controle, zoals word gesuggereerd door haar ligging midden in de hersenen.

De vele aanwijzingen geven aan dat de pijnappelklier een fijngevoelig neuronaal en endocrien regelorgaan is, dat communiceert door middel van onder andere een combinatie van neuronale elektrische activiteit en een assortiment hormonen waarvan een gedeelte psychoactief is. Wat de pijnappelklier als verzameling zachte weefsels uniek maakt zijn de microscopische bolletjes (‘hersenzandkorrels’) in de cellen, die bestaan uit concentrische lagen van naaldvormige calciet-, apatiet- en magnetietkristallen. De laatste zijn gevoelig voor sterkte- en richtingsveranderingen in het aardmagnetisch veld.

Wat de samenhang is tussen de (psychoactieve) hormonen, de elektrische neuronenactiviteit en de diverse kristallen – is voor zover ons bekend, nooit beschreven. Wel bestaan er publicaties over deze elementen afzonderlijk. Over de functie van de hersenzandkorrels is nog niets bekend, behalve dat de grootten en hoeveelheid ervan geen samenhang vertonen met de menselijke leeftijd, in tegenstelling tot wat lang gedacht is.

De epifyse lijkt een belangrijke rol te spelen bij de synchronisatie van bepaalde lichaamsfuncties aan dagelijkse en seizoenvariaties. uit onderzoek is aangetoond dat de epifyse fungeert als de biologische klok die de dag-nachtritmen ook circadiaans ritme bestuurt.

circadiaans ritme, het verschijnsel dat vele fysiologische processen bij planten en dieren een ritme van ca. één dag (Lat.: dies), dwz. 24 uur, vertonen. Dit ritme wordt door uitwendige factoren (bijv. belichting, voedseltoediening) steeds ‘bijgesteld’. Bij een snelle verplaatsing naar oost of west raakt de biologische klok van slag

Bij zoogdieren is de epifyse betrokken bij de regeling van de seizoensgewijze voortplanting, doordat het de jaarlijkse lichtvariaties koppelt aan de activiteit van de geslachtsklieren via een wisselende productie van melatonine.

Uitleg alles chakra’s

Mooie website met perfekte uitleg over chakra’s

Nieuwe chakra’s

Fysieke klachten als gevolg van veranderingen in ons chakrasysteem

Ons chakra systeem is aan het veranderen. Hierdoor hebben veel mensen het afgelopen jaar m.n. meer fysieke klachten ervaren. Druk aan de achterkant van het hartchakra, spijsverteringsproblemen, langdurige verkoudheden, vermoeidheid etc.

. Deze vindt plaats wanneer de energieën van het lagere zelf (de onderste drie chakra’s) helen. En dit maakt de ruimte vrij om volledig in het hartchakra te gaan, het ultieme doel van onze volgende stap in onze evolutie. Dit helingsproces geeft veel fysiek ongemak.In de maand januari werd een koppeling gemaakt tussen het 3e chakra en het 5e chakra. Veel mensen hebben in deze periode klachten ondervonden in hun keelgebied zoals Angina, verkoudheden, bronchitis, etc. In de maand februari wordt de verbinding tussen het 2e chakra en 6e chakra gemaakt en deze veroorzaakt veel klachten in ons maagdarm gebied. Verder ervaren sommigen meer hart en solar plexus activiteit. Lees dit verder in de Chield of the Command.

Nieuwe chakra’s

Bij ons allemaal zijn de afgelopen periode nieuwe chakra’s ontwikkeld. Ook de komende tijd gaat deze ontwikkeling gewoon door. Gedeeltelijk worden deze van buitenaf in het lichaam geplaatst. Er is voldoende ruimte voor deze nieuwe chakra’s, gedeeltelijk omdat onze oude chakra’s naar beneden geschoven zijn in onze lichamen. Daar hebben zij nieuwe eenheden gevormd. Op het moment dat de locaties van de oude chakra’s leeg zijn, komen de nieuwe chakra’s erin. Bijvoorbeeld de chakra’s die zich boven onze oude kruinchakra bevonden zijn nu naar beneden en meer in ons lichaam verschoven. Ze bevinden zich nu waar ons oude hartchakra zich bevond. Op deze wijze is het voor deze chakra’s mogelijk om de nieuwe hogere aardse energieën op te nemen. Aan de andere kant zijn de chakra’s die zich beneden onze basischakra bevonden omhoog gegaan in ons lichaam en in onze benen. Dit om zo de hogere hemelse energieën op te kunnen nemen. De energieën van de Hemel en Moeder Aarde komen nu samen in ons nieuwe hartchakra. We hebben nu twee nieuwe thymuschakra’s. Zij bevinden zich tussen ons hart en keel. We hebben twee nieuwe keelchakra’s en een nieuw, veel groter, derde oog. Ook hebben we een enorm nieuw kruinchakra gekregen. Ook zijn er nieuwe chakra’s gevormd in de lagere delen van ons lichaam namelijk onze benen. Eén bij onze knieën (kniechakra), één bij onze enkels (enkelchakra) en één onder onze voeten (voetchakra). Er zijn ook nieuwe chakra’s in onze handen (handchakra). Later wordt nog ingegaan op de rol en betekenis van deze handchakra’s. Onze 7 bekende chakra’s ( 8 inclusief onze thymuschakra) zijn nu samengevoegd in verschillende eenheden. Deze eenheden hebben dezelfde kleuren als voorheen. In het eerste kwartaal van 2004 is dit evolutieproces met name gericht op ons kruinchakra en derde oog.

Lees ook:   Rugpijn en chakra's zijn met elkaar verbonden

Namaste

Chakra’s en liefde

Echte Liefde is mogelijk tussen niet zielsvrienden. Iedere liefdevolle relatie-zelfs die met iemand die op het moment geen zielsvriend(in) is- kan zich in de toekomst ( en incarnatie)ontwikkelen tot een ziels-vrienden relatie.Daarom leggen wij de nadruk op het aspect liefde of het nu wel of niet met een zielspartner is.

In een liefdevolle relatie met een ander speelt het hartchakra waar we liefde ervaren als een wederzijdse betrokkenheid een belangrijke rol.

Zoals al eerder gezegd is maken de chakra’s deel uit van een groter energiesysteem en betekent stimulatie van een van de chakra’s dat ook de andere ten minste enigszins gestimuleerd worden. Als er blokkades zitten in de lagere chakra’s(zoals een onbewuste weerstand tegen gevoelens vanwege pijn onbegrip of problemen) zal het hart dat zich opent voor een liefdesrelatie daarbij ook de andere chakra’s stimuleren

Op dezelfde wijze kan wanneer de lagere chakra’s open zijn en goed functioneren, ook het hartchakra zich gaan openen. Dit verklaart waarom veel relaties begonnen op erotische wijze toch uitgroeien tot liefdesrelaties.

De uitwisseling van energie tussen de zonnevlecht ( een lager chakra)en de hartchakra(een hoger chakra) leidt tot echte diepe gevoelens voor iemand, omdat stimulatie van het ene chakra invloed heeft op de andere.
Wanneer we verliefd worden , kan een dergelijke vermenging van energieen van de fysieke en spirituele chakra’s er het gevolg van zijn.

Wanneer de chakra’s op zichzelf functioneren , werken ze anders. Bij een reactie van de zonnevlecht bv is er vaak sprake van een blinde , reactieve reactieve emotie waar geen aandacht aan te pas komt. Als je wanneer er iemand tegen jouw auto aanrijdt, reageert met een woedeaanval , bekommer je je niet om de bestuurder van die andere auto je denkt dan alleen maar aan jezelf en aan je beschadigde auto. Wanneer we alleen maar leven vanuit onze lagere energiecentra’s zijn andere mensen niet veel meer dan indringers in onze wereld. We kunnen niet echt contact met hen maken omdat we eigenlijk niet weten wie ze zijn. het enige dat ons interesseerd dan is hun invloed op ons.

Het hartchakra verschilt in die zin van de lagere chakra’s dat het het niveau is waarop we een verbinding kunnen leggen met de energie van onze ziel. Het is het punt waarop de uitwisseling plaatsvindt tussen de lagere instinctmatige energieen en de hogere spirituele energieen.
Mededogen en betrokkenheid bij de gevoelens van anderen zijn een teken van een hoger bewustzijns niveau

Wanneer we iemand tegenkomen voelen we ons tot hem of haar aangetrokken of niet ;
dat niet aangetrokken voelen kan varieren van eenvoudige onverschilligheid tot sterke afkeer. We moeten leren onderscheiden welk chakra de aantrekkingskracht die we voelen oproept.

Je aangetrokken voelen vanuit je wortelchakra heeft bv te maken met de fundamentele behoefte te overleven.
Je hebt het gevoel dat de andere niet alleen seksueel voor je zal zorgen maar helemaal! De uitdrukking als ik jou niet kan hebben ga ik dood, is typisch een uitspraak die bij aantrekking vanuit dit chakra komt.

Tintelingen , hitte en andere seksuele gevoelens in de genitalien zijn de klassieke reactie bij activering van het heiligbeenchakra. Als dit gebeurt zie je de ander als een seksuele partner. Je wordt letterlijk heet van hem of haar.

Het zonnevlechtchakra beheerst sterke gevoelens en hartstocht. Wanneer je het verlangen voelt iemand anders te bezitten , of wanneer je jaloers bent of andere sterke gevoelens hebt t/o een ander reageer je vanuit je zonnevlecht

Omdat het hartchakra uitdrukking geeft aan onzelfzuchtige liefde hangen gevoelens van mededogen overgave en het verlangen jezelf met de ander te delen.
Wanneer dit chakra geactiveerd wordt gaat je hart uit naar de ander.
Wanneer het keelchakra opgewonden is kun je haast niet wachten tot je met de ander kunt praten., je hebt veel zin in een gesprek zowel om informatie uit te wisselen als om advies en goede raad aanwijzingen te geven en te ontvangen.
Het geeft ook de stimulans om samen iets te scheppen!

Het voorhoofdschakra of derde oog heeft te maken met visioenen en aspiraties. Als je vanuit dit chakra reageert op de ander zie je als het ware de spirituele mogelijkheden van de relatie.Ook op alle andere gebieden in je leven krijg je inspiratie via dit chakra.

Een reactie vanuit het kruinchakra is bij een eerste ontmoeting met een ander buitengewoon zeldzaam. Zoiets zou zich manifesteren als een ervaring van spirituele overeenstemming.
Wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten kunnen we een stapje terugdoen en onszelf de vraag stellen:
Wat voel ik voor deze persoon, wat doet diegene met mij, voel ik me uit mijn hart tot diegene aangetrokken of is het seksueel?

AngelWings

Chakra’s

Een goed voorbeeld hiervan is pijn. Pijn waarvan we moeten huilen stralen we uit door onze zevende Chakra, de kruinchakra. Een moeder zal haar huilend kind altijd over de bol strijken waardoor de negatieve energie van de pijn vermengd wordt met positieve energie van moeder waardoor de pijn lijkt af te nemen en het kind stopt met huilen. Of een snoepje waardoor slikken wordt gestimuleerd
en de brok in de keel verdrijft. Kinderen zijn nog niet zoveel door onze maatschappij beïnvloed, bij hen staan de Chakra’s nog vaak open. Zij zijn vaak heel snel zowel negatief als positief beïnvloedbaar. De uitdrukking “uit ons dak gaan” heeft ook betrekking op onze kruinchakra. Deze zal zich volledig openen wat wij dus ook als zodanig ervaren. Het uiten van emoties zal dus altijd via de corresponderende Chakra’s gebeuren. We kunnen deze Chakra bewust sluiten door energie naar deze plek toe te sturen of onze hand op de kruin te plaatsen. Veel mensen beschermen de kruinchakra voor negatieve energie door een geestelijke afsluiting of door een hoofddeksel met een toegekende energie. Denk hierbij aan de Shiks of aan de Joden. Zij dragen een hoofddeksel waar een geestelijke energie aan wordt toegekend wat de kruinchakra afsluit voor kosmische energie.

6. Een voorbeeld van onze zesde Chakra, ons derde oog, is een blij of boos gezicht, de Chakra straalt een prettige energie uit die de blije emotie meedraagt of een negatieve energie die een donkere emotie meedraagt. In onze ontvangende Chakra kunnen we de intensive energie van deze emotie voelen. Dit kan bewust maar ook onbewust gebeuren. Dit hoeft niet perse in dezelfde Chakra te zijn, we kunnen ook blijheid of boosheid in een andere Chakra voelen. Als iemand indringend naar een ander kijkt zal deze “voelen” dat er naar hem of haar gekeken word. Mits deze Chakra niet gesloten is door een andere energie natuurlijk. Misschien kent u iemand waarvan de ogen “spreken” of iemand die uitdrukkingloos kijkt. Voorbeelden van open of gesloten Chakra’s. We kunnen deze Chakra bewust sluiten door onze aandacht op deze Chakra te vestigen. In India wordt een rode stip die een geestelijke waarde heeft op deze plaats gemaakt. Dit symbolische teken geeft rust en beschermd de mensen tegen negatieve energie.

5. Als we sommige mensen naar de keel zien grijpen bij het zien of horen van een onprettige gebeurtenis weten we dat bij hen deze Chakra openstond en ze zichzelf direct in bescherming nemen. Dit gebeurt meestal onbewust hoewel er mensen zijn die dit bewust doen omdat ze iets in deze Chakra voelen. Ook kunnen we bij ons zelf nagaan of deze Chakra open of dicht staat. Sommige mensen zijn zeer vocaal ingesteld. Sommige mensen zijn erg stil. Onze opvoeding en de invloeden van de maatschappij hebben ons zo gevormd. Als we alle negatieve energie van deze Chakra weg zouden nemen worden we spontaner, lachen meer en gaan we zingend door het leven. Dit heeft echter ook nadelen, we zullen sneller zeggen wat we denken. Dit is niet slecht maar soms is het beter emoties tactvol over te brengen. Denk eens aan onze lichaamstaal als we verdrietig zijn, onze hand voor de mond, een brok in de keel, onze stem klinkt anders. Of als we blij zijn gaan we lachen. Als we blij en gelukkig zijn krijgen we zin om onze geliefden te kussen of te zoenen. Ook een uiting van energie in dit gebied. De vijfde Chakra, de keelchakra, wordt door een heleboel emoties beïnvloed. Ons lichaam laat dit dus zien.

4. Onze hartchakra geeft niet zulke duidelijke signalen, voor mensen die bekend zijn met onze energie zijn de subtiele energieën echter wel te herkennen. De signalen zijn erg persoonlijk en intiem, daarom staat deze Chakra niet vaak open. De kleinste negatieve energie doet ons pijn, we hebben al snel door hoe we ons kunnen beschermen tegen dit gevoel. Je kunt aan de mensen zien of hun hartchakra openstaat of gesloten is. Als mensen tijdens een gesprek met de armen over elkaar gaan zitten zou het kunnen betekenen dat de energie van de woorden in de hartchakra ontvangen wordt. Als deze mensen dat onprettig vinden brengen ze vaak de armen voor de vierde Chakra. Een onbewuste verdediging zou je kunnen zeggen. Als het gesprek een andere wending neemt gaan de armen weer weg. Een bewuste verdediging is een ketting om de nek met een hanger die een persoonlijke of geestelijke waarde heeft. Zelfs een ring kan helpen deze Chakra te steunen. De energie van de ring gaat via de arm omhoog de romp binnen, de plaats waar zich ook de hartchakra bevindt. Veel ringen, veel emotionele waarde, veel steun. Mensen voelen zich vaak beter als ze ringen of een kettinkje dragen alleen maar door de positieve energie.

3. Het over elkaar slaan van de armen kan ook voldoende zijn om onze derde Chakra af te sluiten of te steunen. Ons zonnevlecht gebied is zeer ontvankelijk voor liefde. Zowel ons eigen liefdegevoel als ook dat van de ander. De interactie tussen twee geliefden loopt dan ook altijd via deze Chakra. Hier moet ik wel even uitleggen dat verliefdheid iets anders is dan houden van. Houden van is sterker dan verliefdheid en zit dan ook in de vierde Chakra. We voelen deze verliefdheid heel duidelijk op deze plaats. Een gevoel van vlinders is de buik is dan ook bij iedereen bekend. Verliefdheid kan lang duren maar is niet sterk genoeg voor langere tijd. Houden van is vaak levenslang. Deze energie kan dus snel opkomen en snel verdwijnen. Als mensen energie voelen in de buik kan dit plezierig zijn waardoor de buik zo dicht mogelijk bij de tegenpool, de buik van de ander gebracht wordt. Als de energie bedreigend is of ongewenst wordt een verdediging opgetrokken. Opgetrokken knieën, tot tegen de buik, gevouwen handen op de buik, over elkaar geslagen armen. U kent dat wel. Ook een navelpiercing of tattoo kan een bescherming zijn, als er maar voldoende emotionele waarde aan gegeven is zal dit de buikchakra kunnen steunen.

2. Als mensen zich ongemakkelijk voelen in gezelschap van de andere sekse worden al heel snel de benen over elkaar geslagen. Seksuele intimidatie komt via de tweede Chakra binnen. Ook al is de intimidatie vocaal, men voelt dit toch in de sekschakra. We kennen allemaal wel het gevoel in de onderbuik van tinteling of warmte als we seksueel positief worden beïnvloed. Of als iemand onbeschaamd naar uw borsten kijkt of naar uw kruis. We voelen dan een onrust ontstaan in de tweede Chakra. Dit kan bewust gebeuren maar ook onbewust. Denk maar eens aan het gevoel als je iemand sexy vindt, waar voel je dit dan? Juist! De zender van deze energie heeft bijna nooit de benen over elkaar geslagen. Als dit wel zo is zal de zender deze energie met een andere Chakra uitstralen. Je herkent dit dan ook door bijvoorbeeld Sexy ogen. Mannen zijn op seksueel gebied veel makkelijker, je ziet dit ook aan hun houding. De benen staan uiteen, het bekken naar voor gekanteld. Vrouwen zijn over het algemeen wat terughoudend, zij zitten vaak met de benen over elkaar, en het bekken naar achter gekanteld. Natuurlijk zijn aan beide zijden uitzonderingen. De maatschappij is gelukkig zodanig aan het veranderen dat vrouwen zich minder geïntimideerd voelen. De houding van vrouwen is ook aan het veranderen.

1. De eerste Chakra heeft te maken met onze maatschappelijke status. Als we ons op dit gebied niet prettig voelen zullen we ons lichaam zodanig krommen dat deze Chakra gesloten blijft. We zullen de benen tegen elkaar drukken, over elkaar slaan en ook nog de handen in de schoot leggen. Door onzekerheid in deze Chakra kunnen een aantal klachten ontstaan. Door een gespannen gevoel in het bekkenbodemgebied herkennen we snel negatieve energie of blokkade van de eerste Chakra. Als we op deze Chakra spanning hebben gaat er van alles mis. Er zijn zoveel voorbeelden dat het er teveel zijn om op te noemen. Zowel lichamelijke, emotionele als geestelijke discoördinatie kan optreden. Door voldoende gerichte oefeningen te doen kunnen we deze blokkades verminderen of weghalen. Onze Kundalini ontspringt in deze Chakra. De oerenergie, de energie die leven kan voorbrengen. We kunnen ons eigenlijk niet veroorloven deze energie opgerold te laten. Kundalini wordt voorgesteld als een opgerolde slang. Zij zal zich oprichten als ze ontwaakt waardoor ons lichaam doorsponnen wordt met Tantra energie. Tantristen maken Kundalini wakker door seksuele energie te gebruiken. Hun doel is hetzelfde als ons doel, gelukkig worden door een goede energiehuishouding.

Tot slot kan ik u nog dit zeggen: als we alle Chakra’s kunnen openen en sluiten wanneer wij dat willen zullen we volledig in balans zijn. We kunnen ons dan met elke emotie vereenzelvigen waardoor we de energie van deze emotie positief kunnen maken of houden. Positieve energie geeft ons lichaam een mooie houding en een prachtige taal. Ik raad u aan eens aandacht te besteden aan dit geheel.

Informaties over chakra’s

De uitwisseling van energie tussen de zonnevlecht en het hartchakra onderling wijst op een liefdevolle connectie.
Het leidt tevens tot echte diepe gevoelens voor iemand.

Als er blokkades zijn in de lagere chakra’s dan zal het hart dat zich opent voor een relatie en dat daarbij tevens andere chakra’s stimuleren en daardoor de bewuste persoon dwingen om zich bewust te worden van de energie en de blokkades in deze.
Op dezelfde wijze kunnen relaties die seksueel beginnen uitgroeien tot ware romances omdat de onderste chakra’s die gestimuleert werden ervoor zorgen dat ook het hartchakra mee gaat trillen.

Kontakt op hartchakra niveau is dus het item….

Daar ontstaan dus de geweldige liefdes door en relaties…

en soms staat dat chakra te open en dan geef je teveel weg…

er is dus balans nodig met alles.

Relaties die ontstaan vanuit het eerste chakra kleur rood.
Zeggen iets over de intentie van de relatie, danwel het kontakt.
Dit zegt bv: Zonder jou kan ik niet leven.

Tintelingen en hitte in het tweede chakra oranje…
zegt iets over dat je wordt aangetrokken door het feit dat je die ander ziet als seksuele partner.
de zonnevlecht staat voor(geel)
sterke gevoelens en hartstocht naar de ander toe…(jaloerzie etc bezitten horen hier ook bij)
hartchakra groen betekend dat je je open stelt voor de ander jezelf wilt delen met die ander.

Keelchakra is lichtblauw…
dan wil je perse met iemand praten, dingen delen.informatie en advies geven en ontvangen.

voorhoofd donkerblauw staat voor visioenen, en als je dat voelt bij een kontakt met iemand dan betekend dit dat je de spirituele mogelijkheden ziet van die ander en de relatie…

zou het kruinchakra in het spel zijn dan betekend dit dat je elkaar herkend op zieleniveau, tis een onmiddelijke herkenning van elkaar de ziel van de ander en als ervaring een spirituele overeenstemming…

Licht op liefde
van Julie a. Bondi/N.Altman

Chakra’s

Chakra, is een woord uit het sanskriet, een oude taal uit India. In die taal staat chakra voor wiel of cirkel. Het woord of teken voor de chakra’s heeft altijd een belangrijke betekenis gehad in de oosterse filosofie. Zoals een bloem naar de zon neigt, zo kunnen wij ons afstemmen op kosmische energie. Een mens is uitgerust met 15 krachtcentra’s die deze energie door onze lichaam en geest verspreiden. De chakra’s dienen in het energiesysteem van de mens als ontvangststations, transformatoren en verdelers van kosmische energie. De chakra’s geven en nemen energie op uit het lichaam van de mens, zijn omgeving, de kosmos en uit bronnen die er voor zorgen dat deze energie omgezet wordt in de juiste frequenties die de chakra’s en daarmee ons lichaam nodig heeft om zo optimaal te kunnen functioneren en zich te ontwikkelen. De chakra’s stralen ook energie uit naar onze omgeving. Door het uitstralen van die energie treedt de mens in een soort wisselwerking met zijn omgeving. De natuur streeft altijd naar een eenheid. Chakra’s zijn dus een soort van draaiende energiecirkels die een verbinding vormen tussen je aura, astraal lichaam, etherlichaam (je geest) en je meridianen. (subtiele energiestromen in je lichaam die organen met elkaar verbinden) Deze meridiaanbanen staan weer in verbinding met je stoffelijk zenuwstelsel. Wanneer een chakra niet goed draait, niet in beweging is, geblokkeerd is dan blokkeert ook de overeenkomstige meridiaan banen en een deel van het zenuwstelsel. Uiteindelijk zal een orgaan in je lichaam minder goed functioneren. Elk orgaan heeft een stoffelijke functie maar ook een psychische functie. Als voorbeeld: De baarmoeder heb je nodig om kinderen te baren, maar de baarmoeder is geestelijk van belang voor het fundamentele gevoel van veiligheid en geborgenheid te hebben in jezelf. Vrouwen bij wie de baarmoeder is weggehaald voelen zich vaak leeg, kaal en hebben moeite om zichzelf geborgen te voelen in zichzelf. De baarmoeder is een heel fundamenteel orgaan. Als baby is het je eerste lijfelijke contact met de aarde. Het staat voor veiligheid, warmte, voeding etc. Het stuitchakra voedt de baarmoeder. Het stuitchakra geeft dat fundamentele gevoel voor veiligheid. Mensen bij wie het stuitchakra geblokkeerd is voelen zich niet veilig op deze grofstoffelijke aarde. Ze hebben weinig aardse daadkracht. Voelen zich onbehaaglijk hier, zitten niet goed in hun vel. Medici zijn tot de ontdekking gekomen dat de baarmoeder een belangrijke functie heeft in de doorbloeding van de benen. Ze zijn voorzichtiger geworden met het verwijderen van de baarmoeder. Mensen bij wie het stuitchakra geblokkeerd is hebben vaak koude voeten. Het stuitchakra is rood van kleur, kinderen houden vaak van rood. Het doet ze verbinden met de aarde.

De twaalf chakra’s.
Aan je lichaam zitten 12 chakra’s. Zeven HOOFD-chakra’s en vijf NEVEN-chakra’s.
Nevenchakra’s
De vijf nevenchakra’s bestaan uit twee knie-chakra’s, twee elleboog-chakra’s en Een chakra tussen je schouderbladen. De kniechakra’s De kniechakra’s zijn de meest aardse chakra’s. Ze zijn koperachtig tot roestbruin van kleur. De kniechakra’s zijn dus het meest stoffelijk en wanneer deze niet goed werken heb je een tekort aan oer-energie. Dat zich kan uitten in vermoeidheid in de benen. Bij een lang ziekbed gaan deze kniechakra’s steeds minder werken en voel je je zwakker op je benen staan, letterlijk maar ook figuurlijk. Je hebt geen stevigheid meer. Je linkerkniechakra haalt door haar bewegende werking energie uit de aarde, stuurt deze door naar het stuitchakra die het verder verwerkt. Het rechterkniechakra voert een teveel aan energie af naar de aarde.

De elleboogchakra’s
De elleboogchakra’s zijn mat-zilver van kleur. Zoals de kniechakra’s de benen en het onderlichaam voedt zo voedt de elleboogchakra” de romp. Mensen die vaak met hun ellebogen op tafel hangen komen energie tekort. Door contact met de tafel willen ze eigenlijk deze ellebogen voelen en zodoende stimuleren (onbewust). Als je vraagt waarom ze dit doen zeggen ze vaak; dan kan ik beter nadenken. De elleboogchakra’s stimuleren met hele aardse energie de hersenen. De knie en elleboogchakra’s zorgen voor de knie gewrichten en ellebooggewrichten maar hebben ook een psychische functie. Het schouderblad chakra, gelegen tussen je schouderbladen, is goudgeel van kleur en heeft als functie het onderhouden van een inspirerend contact naar de astrale wereld.

HOOFDCHAKRA’S
Dan zijn er de zeven HOOFD-chakra’s die aan je lichaam vast zitten. Daar gaan we het in deze cursus voornamelijk over hebben. Wanneer je over chakra’s iets leest heeft men het eigenlijk altijd over deze zeven chakra’s. Te weten:

1 STUIT chakra, (rood) onderkant van de rug. Te maken met overleven.
2 MILT chakra, (oranje) bij de stoffelijke milt. Te maken met sexualiteit.
3 NAVEL chakra, (geel,zonnevlecht). Te doen met emoties.
4 HART chakra, (groen) Liefde, verbinden.
5 KEEL chakra, (blauw) communicatie en creativiteit)
6 VOORHOOFD chakra, (violet) inzicht, helderheid.
7 KRUIN chakra, (wit-violet) spiritualiteit, wijsheid.

Dan zijn er daarboven nog een drietal chakra’s
Deze zijn nog een heel stuk fijnstoffelijker dan de HOOFD-chakra’s.
Ze liggen dan ook ver buiten je lichaam en hebben daar geen verbinding mee.

Het ACHTSTE chakra verbindt je met de aarde, de collectieve universele liefde voor onze planeet.
Het NEGENDE chakra verbindt je met ons zonnestelsel, de tien planeten hierin.
Het TIENDE chakra verbindt je met de totale kosmos.

De zeven HOOFD-chakra’s zijn werkelijk voelbaar in je lichaam, met deze gaan we ook aan de gang in deze cursus. Ze hebben te doen met de dingen die dagelijks gebeuren. De laatste drie chakra’s zijn dus niet in je lichaam te ervaren, je kunt je er wel telepathisch mee verbinden. Het heeft niet veel zin je daarop erg te concentreren, zeker niet wanneer je HOOFD-chakra’s niet in balans zijn. De communicatie daarmee verloopt via je geleidegeest in overeenstemming met ons collectieve onderbewustzijn. Deze ontwikkelen zich voornamelijk na je levens op aarde, dus nadat je je hele reincarnatiecyclus afgerond hebt. Onbewust zorgen deze chakra’s wel voor inspiratie en informatie vanuit de kosmos. Deze informatie komt aan in je kruinchakra, en stroomt naar je voorhoofdchakra. Je hebt dan een inzicht, een idee van het groter geheel, de plaats die de aarde heeft in dit zonnestelsel en de plaats die ons zonnestelsel heeft in het universum.

S t u i t c h a k r a
Het stuitchakra bevind zich aan de onderkant van de ruggengraat. Het wordt ook het wortelchakra of basischakra genoemd. Het heeft alles te maken met ‘het aarden’ het aanwezig zijn in de meest primaire vorm. Voor ons op aarde is dit het belangrijkste chakra van allemaal. Wanneer het niet functioneert sta je niet met beide benen op de grond en verlies je de realiteit (geestelijk EN stoffelijk) uit het oog. Dit chakra is, als het functioneert, rood van kleur. Rood is een stuwende basis energie. De kleur rood ZET je op aarde. Dit chakra heeft een energetisch geheugen van vele levens die je hiervoor op aarde gehad hebt. Wanneer je in je laatste levens stoffelijk vervelende dingen hebt meegemaakt zal dit nu nog aanwezig zijn in dit chakra. Het zal dan geen warme diepe rode kleur hebben maar een oranje-bruine kleur. Het is dan geblokkeerd. Het is alsof het zegt: De aarde is pijnlijk, grof en naar en het chakra zal geblokkeerd zijn. Je voelt je niet goed in je lichaam zitten, komt aardse energie tekort en het leven vlot niet goed. Je leert je lessen langzaam of niet omdat je een weerzin hebt om hier te zijn. Wanneer dit chakra geblokkeerd is trek je te weinig aardse energie aan en de bovenliggende chakra’s zullen onvoldoende gevoed worden. Wanneer dit chakra open is en goed functioneert voel je je veilig en prettig hier op aarde. Vanuit dit chakra stroomt een stevige energie stroom langs je wervelkolom naar boven toe. Dit is de kundalinie. De kundalinie, een soort van opgerolde slang die naarmate je ontwaakt naar boven zal stromen, versterkt alles in je. Deze energie zal door je miltchakra worden opgevangen, verwerkt en worden verfijnd, en deze naar je zonnevlecht doorsturen. Wanneer dit niet gebeurd zal je miltchakra onstabiel zijn wat kan leiden tot zenuwklachten. Ongetwijfeld geeft dit een tekort aan levenskracht, zwakke benen en koude voeten. Het stuitchakra wordt ook wel het overlevingschakra genoemd. Alles wat met je diepste bestaanswil en met overlevingsdrang te maken heeft, is hier geconcentreerd.

M i l t c h a k r a
Het miltchakra is het tweede chakra. Het ligt op de plaats van de stoffelijke milt maar heeft met je milt zelf weinig van doen. Het ontvangt de vitaliteit die van de Zon tot ons komt en verspreid deze door ons lichaam. Dit chakra is fel oranje van kleur, wanneer het goed functioneert, en is verfijnder dan het stuitchakra. Terwijl de kleur rood alles gewoonweg versterkt (positief en negatief) werkt de kleur oranje meer uitdragend. Oranje zorgt ervoor dat dat wat in je leeft ook daadwerkelijk in de realiteit naar buiten komt. Wanneer je veel ideeën hebt maar je kunt deze niet omzetten in daden, werk dan veel met oranje kleuren (kleding bv) en je zult merken dat de krachten in je zich gaan manifesteren naar buiten toe. Dit wil niet zeggen dat het alleen maar positieve dingen zijn. Het miltchakra speelt ook een grote rol in seksualiteit. Wanneer deze energie in je geblokkeerd is zal oranje, of wanneer je je miltchakra versterkt, je seksualiteit meer naar buiten toe komen. Wanneer deze energie lange tijd geblokkeerd is geweest kan dat dan op een laag niveau (dierlijk) naar buiten komen. (hard oranje) Dit zal toch eerst doorgewerkt moeten worden alvorens de oranje kleur zachter en verfijnd wordt. Daar dit chakra ook met voeding te maken heeft zal het patroon hierin hetzelfde zijn als met seksualiteit. Wanneer het miltchakra goed functioneert ben je je bewust van wat je eet en ben je je bewust van je seksuele energie. Je kan dan goed en in harmonie met deze krachten omgaan. Je eet niet meer dan je nodig hebt en je kunt goed omgaan met je seksuele energie. Wanneer het miltchakra te zwak is eet je te weinig en is er weinig behoefte aan seksualiteit. Wanneer dit chakra aan het ontwikkelen is kun je overcompenserende reacties krijgen: je eet veel te veel of je bent geobsedeerd door seks. Het miltchakra is ook sterk verbonden met je zenuwstelsel. Wanneer het niet in balans is trek je te weinig oranje aardse zonne-energie naar binnen en ben je te nerveus. Dan kan het gebeuren dat je heel veel gaat eten of heel veel seks wilt hebben om dit chakra te vullen of te voeden met aardse energie teneinde een balans te verkrijgen. Dit chakra kun je gebruiken om je toekomstbeeld op aarde te beïnvloeden. Oranje is de kleur van manifestatie. Wanneer je heel graag wilt dat iets gebeurd helpt het wanneer je je wens op oranje papier opschrijft en bij deze wens sterk de kleur oranje visualiseert.

N a v e l c h a k r a
Het navelchakra of zonnevlecht is het derde chakra en ligt op de plaats van je navel. Het ligt voor je darmen en is geel / goudgeel van kleur. De zonnevlecht vormt het middelpunt van je lichaam en is een belangrijk chakra. Het is de ‘aanhechting’ van je ziel aan je lichaam. Het heeft veel te doen met je gevoelens en emoties. Wanneer je verliefd bent voel je vlinders in je buik. Dit chakra gaat dan enorm hard draaien. Je hele identiteit is hier mee verbonden. De kleur geel is ook de kleur van de Zon. De Zon staat voor je identiteit. Ook wanneer iemand je kwetst kan je dat ervaren als een bal in je buik, je kunt er zelfs misselijk van worden. (you are making me sick) De zonnevlecht blokkeert dan volledig. Wanneer dit chakra voortdurend geblokkeerd is, verkrampt is, geeft dat een constante negatieve druk op je darmen. Je darmen krijgen te weinig energie en je hebt spijsverteringsproblemen. Wanneer dit chakra los en open is, sterk van kleur dan voedt het je darmen met energie en het eten kan goed gesplitst en verbrand worden wat weer nieuwe energie voortbrengt. Vertering van voedsel is een van de belangrijkste lichamelijke processen om in leven te blijven, vandaar dat dit chakra er precies voor ligt. Zwakke persoonlijkheden hebben nogal eens last van verteringsproblemen. Ook de geestelijke verwerking speelt hier een rol. Als een van de andere chakra’s problemen heeft manifesteert zich dit ook vaak in de zonnevlecht door pijn, onpasselijkheid en zenuwachtigheid. Het is een heel centraal chakra. Gevoelens als geluk, boosheid, partnerschap en samenwerking liggen in dit chakra. Wanneer dit chakra te ver openstaat, dus niet stabiel is, komt alles binnen. Je loopt een warenhuis binnen en voelt je ineens onpasselijk, uit elkaar getrokken, je bent je kern je centrum in jezelf kwijt. De zonnevlecht staat te ver open wanneer je te weinig aardse energie tot je beschikking hebt. Dat gebeurt wanneer je stuit en miltchakra te zwak zijn. De zonnevlecht krijgt te weinig voeding van onderen en begint voeding te trekken van de omgeving, dit om zichzelf in stand te houden. Het trekt alles a.h.w. naar binnen toe. Je merkt dat bij onzekere mensen, ze trekken je leeg. Een soort van energetische vampirisme. Nadat je met deze mensen gepraat hebt kun je je volkomen leeg voelen. Ze trekken jouw zonnevlecht leeg i.p.v. dat ze deze voeding uit hun eigen stuit en miltchakra halen. Vanuit de zonnevlecht lopen ragfijne zenuwdraden door heel je lichaam, naar je hersenen, longen en anderen organen. De zonnevlecht is meer dan welk chakra dan ook het chakra van menselijk bewustzijn. Ook macht over anderen komt voort uit een onbalans, een te sterke overcompensatie van dit chakra. Het stuitchakra, het miltchakra en de zonnevlecht vormen bij elkaar eigenlijk een geheel. Ze bepalen je mens-zijn in de meest diepe betekenis van het woord hier op aarde. Wanneer een van deze drie chakra’s blokkeert trekt het de andere twee hierin mee. Ze voeden elkaar en versterken elkaar, ze vormen een drie-eenheid. Wanneer deze drie chakra’s niet in balans zijn begin je als mens niets in het leven. Er komt niets tot stand. Je houdt je lichaam niet goed overeind en je voert niets uit. Je krijgt je reincarnatie opdracht niet voor elkaar. Vele miljoenen mensen op aarde leven voornamelijk vanuit deze drie chakra’s. Ze werken, eten, slapen, vrijen vanuit deze drie chakra’s. De chakra’s die hierboven liggen hebben meer met je spiritualiteit te maken.

H a r t c h a k r a
Het hartchakra ligt op de plaats van je stoffelijke hart. Het is groen van kleur. (van donkergroen tot licht blauw-groen) Dit chakra straalt uit aan de ander wie je bent, het treedt continue naar buiten toe uit. Daardoor kan het veel van je eigen energie verbruiken. Je laadt dit chakra op door met de kleur groen te werken, bv in het bos te lopen, groene kleding te dragen en groene groente te eten. Het hartchakra heeft een verbinding naar je wortelchakra, je levensritme, het tempo waarin je dingen doet. Wanneer je aan een ander denkt in de vorm van ‘hoe zal het met die ander gaan?’ komt dat vanuit je hartchakra. Het diepere meevoelen (niet meelijden) wordt voortgestuwd vanuit dit chakra. Het contact met de ander, het-houden-van, het gevoel, de liefde en de homogeniteit, het goddelijke bewustzijn manifesteert zich door dit chakra. We zeggen wel eens ‘het hart op de juiste plaats hebben’. Op de juiste, liefdevolle manier met de ander omgaan. Het hartchakra kent geen zelfzucht of eigenbelang. Wanneer je vanuit die gemoedstoestand met de ander omgaat komt dat meer uit de onderste drie chakra’s, het hartchakra is dan nog dicht of niet voldoende ontwikkeld. Wanneer je emotionele ervaringen (vanuit de onderste drie chakra’s) goed verwerkt, dus helemaal doorvoeld hebt, krijgt dat een plaatsje in je hart. Je begrijpt met liefde wat jezelf doorgemaakt hebt. Dit kun je dan op het nivo van het hartchakra met de ander delen. Wanneer je emotioneel gezien bepaalde gebeurtenissen niet kunt verwerken, dus niet kunt transformeren naar een hoger nivo, kan je problemen krijgen met je stoffelijke hart. In het ergste geval (uitzonderlijk, maar het gebeurt) breekt je hart letterlijk. Daarom zeggen we ‘laat je hart spreken, doe wat je hart je ingeeft’ en dan komt het wel goed. Het hartchakra kent weinig stoffelijke trillingen, merendeels zijn het geestelijke trillingen. Wanneer je je anders voortdoet dan je werkelijk bent, dus een verkeerd beeld toont van jezelf naar de ander toe, dan lieg je tegen jezelf en werkt averechts uit op je hartchakra. Wanneer je dat langdurig doet geeft dat daar een grote spanning in je etherlichaam, een hartinfarct kan het gevolg zijn. Je kunt dit voorkomen door te ontspannen en een beeld naar buiten te brengen van hoe je werkelijk bent. Het tempo van dit chakra bepaalt je gezondheid, in de oosterse geneeskunst voelt men aan je hartslag (in de pols) hoe gezond of ziek je bent. Het feit dat er zoveel mensen een hartinfarct krijgen heeft buiten het feit dat men ‘dichtslibt’ ook te maken dat men een hogere positie ambieert dan men eigenlijk aankan. De maatschappelijke druk is verhoogt en iedereen wil meedoen, iets bereiken, meedoen in het materiele vlak, iets wat men innerlijk eigenlijk niet aankan. Meedoen met de wensen van anderen en daardoor niet aan de invulling komt van zijn eigen persoonlijkheid.

K e e l c h a k r a
Het keelchakra ligt net voor de keel (5e chakra) en is nauw verbonden met de schildklier en de stofwisseling. Het is lichtblauw van kleur. Dit chakra heeft een functie in je communicatie en het naar buiten brengen van je creativiteit. Wanneer het goed ontwikkeld is (lichtblauw van kleur), geef je vorm aan dat wat je voelt in je onderste chakra’s naar buiten toe door middel van woorden of daden. Het keelchakra is de ‘vergoddelijking’ van je stoflichaam. Veel mensen denken dat het kruinchakra dat is. Het keelchakra geeft informatie hoe ver je geestelijke evolutie is en wat je gedaan hebt met je talenten en gaven, met je energieën die je meenam naar de aarde bij je geboorte. Het keelchakra raakt geblokkeerd als je dingen zegt waar je niet achter staat of wanneer je je creativiteit gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de krachten van de onderste drie chakra”. Wanneer je de krachten van je stuit, je milt en je navelchakra eigen hebt gemaakt zullen ze hun krachten deponeren in het keelchakra. Op dat moment is de reincarnatiecyclus in je stoflichaam een totaliteit. De cirkel in jezelf is gesloten. Wanneer je vaak schreeuwt, je stem verheft, je emotie koppelt aan je keelchakra raakt deze geblokkeerd en kan de cirkel niet afgesloten worden. Je kunt niet komen tot de invulling en de materialisatie van wat je werkelijk wilt hier op aarde. Als je dat wat je graag zou willen doen in je leven, als je datgene waarvoor je als ziel op aarde gekomen bent wel probeert in te vullen, zal het keelchakra goed ontwikkelen. Er gaan jaren overheen voordat je keelchakra optimaal werkzaam is. Vanuit je zonnevlecht naar je keelchakra loopt een energiebaan die ook zorgt voor de verwerking van het voedsel. Wanneer je teveel eet en je darmen kunnen dit niet verwerken geeft dat een signaal aan je keelchakra. Je krijgt bij het slikken keelpijn. Je keelchakra blokkeert en zegt hiermee als het ware: stop de toevoer. Op dat moment kan je ook niet goed met je creativiteit overweg. Alle energie trekt naar de zonnevlecht om het teveel aan voedsel te verwerken. Zoals je keel een poort is tot je spijsvertering, verwerking van voedsel, zo is je keelchakra een poort voor de geestelijke energieën die op je af komen. Vervelende spanning of verwachtingspatronen van anderen kunnen op je keelchakra ‘slaan’ en deze blokkeert gelijk. Je krijgt kriebelhoest of je bent even je stem kwijt. Er kwam dan even teveel op je af. Wanneer je keelchakra niet ontwikkeld is (donkerblauw van kleur is) heb je hier nooit last van. Bij hele gespannen of overspannen mensen kom je die kleuren groen (hartchakra) en blauw (keelchakra) niet of nauwelijks tegen. Alles blijft als een blok in de onderste chakra’s hangen. Ze kunnen niet ontkrampen. Voeg blauw en groen toe en ze komen tot verwerking. Dus je keelchakra zorgt voor de totale manifestatie in de stof van de onderliggende chakra’s. Wanneer een van deze chakra’s niet ontwikkeld is zal het keelchakra nooit optimaal kunnen functioneren.

V o o r h o o f d c h a k r a
Het voorhoofdchakra (derde oog) ligt iets boven het midden van de wenkbrauwen. Het heeft diversen kleuren in zich (afhankelijk van de persoon) meestal violet, blauw of paars. Met dit chakra kun je ‘helder-zien’ niet alleen helderziende waarnemingen maar meer nog het doorgronden van de dingen die in je leven gebeuren. Je wéét hoe ermee om te gaan. Helderwetendheid, je weet gewoon zonder dat je het ziet, wat er gaat gebeuren. Inzage in je eigen toekomst, eigen karma, eigen evolutie komt uit dit chakra. Je kunt er mee zien in tijd en ruimte. Het geestelijke komt met het goddelijke samen. Het voorhoofdchakra is het punt in je lichaam waar je gedachtekracht het lichaam met de snelheid van het licht verlaat. Gedachten zijn krachten en je zendt deze uit via je voorhoofdchakra. Als we diep nadenken of iets voor onszelf willen bekijken grijpen we intuïtief met de vingers naar ons voorhoofdchakra. Het voorhoofdchakra is een koppeling van je geestelijke vermogens naar je stoffelijke hersenen. De kracht van de onderliggende chakra’s gaat via de knundalinie over de rug naar je hoofd en komt bij je voorhoofdchakra vrij. Met het voorhoofdchakra kun je macht uit oefenen op anderen door bijv hypnose. Je kunt anderen zelfs vitaliseren en magnetiseren via je voorhoofdchakra. Je kunt je wil op anderen overdragen via dit chakra. Wanneer dit chakra ontwikkeld is, open staat, is dat soms voelbaar als een soort van ‘kegel’ op je voorhoofd. Dit, op een na hoogste chakra, ligt het dichtst bij de bewustwording van jezelf. Uiteraard zit daar een verantwoordelijkheid aan vast. Dat wat je denkt, dus dat wat je uitstraalt komt ook weer bij je terug. Wanneer je anderen mensen met dit chakra manipuleert enkel ten gunste van jezelf zal het chakra op den duur zich sluiten. Door langdurig denkwerk of wanneer je teveel energieën vanuit jezelf aan anderen hebt overgedragen kan dit chakra ‘vervuild’ raken en krijg je een vermoeid hoofd. Je hoofd is niet meer helder. Wanneer dit chakra niet juist functioneert krijg je hoofdpijn, er is een verkramping. De amethist werkt heel voordelig hierop. De kleur van de amethist is gelijk aan die van het voorhoofdchakra en de amethist werkt ontkrampend. Je kunt deze steen een tijd op je voorhoofdchakra leggen of onder je kussen tijdens het slapen. Violet licht werkt ontkrampend op je hersenen. Wanneer je veel moet studeren en veel moet onthouden werkt het wanneer je een paars lampje aan doet tijdens het studeren. Wanneer je geen lampje hiervoor hebt kun je ook een lichtpaars A4tje voor je wegleggen als je studeert. Je neemt de kleur en de energie onbewust in je op. Wanneer je je studieinformatie laat zakken kijk je naar dit papier. Je zult merken dat je sneller opneemt en beter onthoud. Het voorhoofdchakra is het chakra van het hogere en diepere inzicht. Er zijn vele vele levens nodig om dit te ontwikkelen.

K r u i n c h a k r a
Het kruinchakra is bokaalvormig en violet tot kristalhelder van kleur. Dit is afhankelijk van je geestelijk bewustzijn. Het kruinchakra heeft als het ontwikkeld en geopend is alle kleuren van het spectrum in zich. Zoals het stuitchakra de wortels van het verleden in zich draagt, heeft het kruinchakra de gegevens van de toekomst in zich. Het maakt in dit leven al de voorbereidingen van je volgende leven. Stel je kan je reincarnatie-opdracht, om wat voor reden niet uitvoeren, zal het kruinchakra deze opdracht doorsturen naar je volgende leven. Het zal dan de impuls uitsturen van ‘doe er maar geen moeite meer voor’ . Het lukt toch niet in dit leven. Je kunt het dan laten rusten en je krachten aan anderen dingen besteden. Er komt dan een berusting in je. Dit kun je uiteraard niet zelf bewust met je verstand regelen. Het gaat je verstand te boven. Want wanneer je deze bepaalde reincarnatie-opdracht WEL moet uitvoeren zal je kruinchakra deze dus niet ‘doorspelen’ naar je volgende leven en wordt je er in dit leven onherroepelijk mee geconfronteerd. Het kruinchakra kent ook een collectief bewustzijn in zich, een astraal collectief bewustzijn. Het kruinchakra gooit de energie waarover je beschikt met een grote kracht naar buiten als een fontein. Als druppels stromen ze langs je lichaam en je huid neemt deze op, zonder dat je dat zelf beseft. De krachten die je vanuit je kruinchakra overladen komen dus niet van binnenuit maar van buitenaf. De energie van het kruinchakra is er een van het bijzonder fijnstoffelijke soort. Het is nauwelijks te zien, te ruiken of te voelen. Wanneer je medicijnen gebruikt met een bewustzijnsverlagend karakter, drugs of andere verslavende medicijnen dan zal dat een bewustwordingseffect kunnen geven op al je andere chakra’s, maar niet op je kruinchakra. Het kan zijn dat je voorhoofdchakra open gaat (tijdelijk) of dat andere chakra’s harder gaan functioneren. Je zult er steeds meer van nodig hebben om dat te bereiken en uiteindelijk zal je lichaam volvoerd zijn en kan je voortijdig overgaan. De invulling van je reincarnatie-opdracht zal dan niet klaar zijn en je kruinchakra zal deze doorsturen naar de planning van je volgende leven. Wanneer je je reincarnatie opdrachten wel invult zal het kruinchakra zich mee ontwikkelen tijdens je leven en de plaats gaan voorbereiden waar je straks, na je overgang, tot rust zult komen. Van daaruit vul je je verdere evolutie in.

Chakra’s en wierook

kruinchakra/ lotus, mirre, olibanum, salomonszegel, gotu kola

voorhoofd of derde oog chakra/ bijvoet, steranijs, kopal

keelchakra/
benzoe, tijm, olibanum, loban

hartchakra/ lavendel, jasmijn, duizendblad, roos, kopal

zonnevlechtchakra/ anjer, kaneel, mastiek

sacrale / navel / miltchakra limoen, jeneverbes, damiana, iriswortel, gardenia

wortel of stuitchakra/ cederhout, boslelie, elemi, patchoeli

 

Blauwe aura

Blauwe aura’s zijn de meest zorgzame, ondersteunende en beschermende persoonlijkheden in het kleurenspectrum. Ze leven naar harten en emoties. Het doel van hun leven is om anderen te dienen en lief te hebben. Ze leren de mensheid dat zonder liefde niets anders ertoe doet. Ze zijn op deze planeet om de mensheid te dienen.

Blauwe aura’s zijn introvert, vriendelijk, liefdevol en oprecht. Hun motivatie is om anderen te dienen en te helpen, om liefde, aandacht en genegenheid te ontvangen.

Ze ontwikkelen hun ideeën en concepten meer gedreven door hun gevoelens en intuïtie dan door spirituele termen. Als gevolg hiervan voelen de blauwe individuen zich niet op hun gemak bij discussies over zeer intellectuele onderwerpen.

Blauwe individuen zijn de meest emotionele van alle kleurrijke persoonlijkheden. Ze voelen zich vaak verloren als ze hun diepste gevoelens niet kunnen uiten. Nuttige activiteiten voor de blauwe aura’s zijn praten met vrienden over hun innerlijk leven, schrijven in het dagboek of gewoon stil zijn zodat hun sterke emoties tot rust kunnen komen.

 

2. Rode aura

Rode persoonlijkheden vinden het leuk om zichzelf uit te drukken door middel van hun seksualiteit en fysieke lichaam. Ze leven hun leven ‘hier en nu’ met kracht, moed en vertrouwen. De werkelijkheid moet voor hen tastbaar zijn.

Ze moeten kunnen zien, aanraken, horen of ruiken. Geen abstracte denkers. Ze hebben bewijs nodig dat iets bestaat – het moet iets concreets en tastbaars zijn. Ze hebben een onverzadigbaar verlangen om te winnen en iets waardevols en belangrijks in het leven te creëren.

Hun sterke wil en bijna onbeperkte fysieke energie stellen hen in staat extreem actief, duurzaam en succesvol te zijn in bijna alles wat ze doen. Rode aura’s zijn echt sociale mensen.

Ze gaan graag met vrienden om. Vanwege hun krachtige fysieke en emotionele energieën is het voor de rode persoonlijkheden erg moeilijk om passief te zijn.

De enige manier om evenwicht en harmonie te bereiken, is door te proberen deze eigen interne krachten in evenwicht te brengen. Als rode individuen een positief gebruik van hun fysieke en emotionele energie vinden, zullen ze erg sterk worden en in staat zijn om hun dromen na te jagen. Sporten die fysiek uithoudingsvermogen en kracht vereisen, zijn prachtige kansen voor de impulsieve energie van mensen met een rode aura.

 

3. Zwarte aura

Mensen met een zwarte aura zijn intelligent en energiek. Ze zijn communicatief, georganiseerd, ambitieus en houden ervan om zich te omringen met andere mensen, rijkdom en luxe. Ze drukken de overtuiging uit dat ieder mens in voorspoed en overvloed zou moeten leven. Ze hebben een grote ambitie om hun doelen te bereiken.

Zwarte aura’s hebben de neiging zich meer te concentreren op zakelijke en andere sociale evenementen die hun groei kunnen helpen. Zwarte mensen geven graag advies en vertellen andere mensen wat ze moeten doen.

Ze denken dat ze alles beter weten en vaak doen ze dat ook. Het zijn geweldige leraren en docenten. Door hun krachtige, snelle en accurate communicatie kunnen ze hun ideeën krachtig en duidelijk uitdrukken. Meestal zeggen ze precies wat ze denken.

Zwarte individuen kunnen verbitterd of teleurgesteld blijven als hun doelen en ambities niet worden bereikt en hun leven niet kunnen beheersen. Als dit gebeurt, is het erg moeilijk om in hun gezelschap te zijn. Ze worden agressief, ongeduldig en veroordelend.

Ze hebben de neiging obsessief te zijn met hun opvattingen en gedrag en kunnen anderen gemakkelijk beledigen of kwetsen. Als ze iets willen, willen ze het meteen. Ze zijn perfectionisten en hebben hoge verwachtingen. Geef anderen vaak de schuld van hun eigen problemen en teleurstellingen.

4. Groene uitstraling

Groene individuen zijn evenwichtige, harmonieuze en vreedzame mensen. Ze hebben behoefte aan harmonie in hun leven en leven het liefst in een natuurlijke omgeving. Ze zijn het meest gebalanceerd in het kleurenspectrum. Ze hebben een zeer sterke band met de natuur. Het is belangrijk voor hen om dicht bij bos, park of in de buurt van een meer of oceaan te wonen.

Groene aura’s zijn open, extravert, expressief, vriendelijk, communicatief en oprecht. Ze zien het leven door hun hart. Hun belangrijkste drijfveren zijn tevredenheid en harmonie. Aan de ene kant houden de groene individuen er niet van om te wedijveren, de duurste en mooiste kleren te dragen of de beste baan te hebben. Aan de andere kant houden ze van de geneugten en voordelen van luxe die een direct gevolg zijn van het succes.

Groenen willen zich gelukkig en tevreden voelen in hun leven. Ze hebben een intern begrip van de natuurlijke cycli en wetten van het leven. Voor hen is het leven als mens het mooiste geschenk van het leven. Voor groene aura’s is het moeilijk om hun gevoelens en gedachten in bedwang te houden.

Groene aura’s hebben een sterke verbinding met hun fysieke lichaam. Voor hen zijn de geest en het lichaam één en worden alle gedachten en emoties fysiek uitgedrukt. Als ze hun emoties niet vrijuit kunnen uiten, zullen ze zich ongemakkelijk en ongemakkelijk voelen en in sommige gevallen zelfs ziek worden.

5. Geel Aura

Gele persoonlijkheden zijn de zonnigste, gelukkigste en meest kinderachtige mensen in het kleurenspectrum van de aura’s. Het enige wat ze nodig hebben is plezier hebben. Deze speelse mensen hebben een geweldig gevoel voor humor.

Ze houden van lachen en genieten van het leven vanuit veel verschillende hoeken. Ze herinneren anderen er altijd aan het leven niet te serieus te nemen en kijken altijd positief. Leven en werken moeten leuk zijn. Ze meten het leven aan hoe gelukkig en tevreden ze zijn en hoe goed ze zich voelen. “Het leven is als een doos chocolaatjes, het is zoet en erg grappig.”

Gele persoonlijkheden zijn intelligente, heldere en stralende mensen. Ze leren dingen gemakkelijk en ontvangen informatie zonder om een ​​relatie of de redenen ervoor te vragen. Ze werken graag met hun geest en tegelijkertijd met de filosofieën van ideeën en concepten.

Gele mensen zijn hoogsensitief. Ze zijn als antennes en voelen wat andere mensen voelen of welke trillingen in een kamer worden uitgezonden. Hun lichamen zijn te gevoelig en ontvankelijk voor de informatie die wordt gegenereerd door onze technologisch geavanceerde samenleving. Daardoor raken ze zeer snel overbelast.

 

6. Oranje Aura

Oranje persoonlijkheden zijn creatieve avonturiers. Ze hebben een innerlijke drang om creatief en actief te zijn en volledig van hun leven te genieten. Oranje aura’s zijn altijd bezig met de constructie, organisatie en vorming van hun projecten en fysieke realiteit.

De motivatie van mensen in oranje is gebaseerd op hoeveel plezier en voldoening ze halen uit hun eigen avonturen en creatieve projecten. Fysiek oranje aura’s kanaliseren hun energie in avonturen en genoegens van de fysieke wereld. Ze houden van de opwinding, het avontuur, de spanning en het gevaar.

Ze gaan moedig de uitdaging aan om alle aspecten van de fysieke realiteit te overwinnen, gaan graag naar plekken waar nog niemand is geweest. Ze willen hun eigen fysieke beperkingen ontdekken en die dan loslaten. Veel oranje aura’s creëren opzettelijk ongebruikelijke, risicovolle en zelfs gevaarlijke situaties om zich levendiger te voelen.

Ze houden van de adrenalinestoot wanneer ze worden geconfronteerd met gevaar. Het vooruitzicht van een gezin klinkt voor deze avonturiers erg conservatief. Filosofische en spirituele begrippen zijn meestal lege woorden, die bijna geen betekenis hebben.

7. Roze Aura

Roze individuen zijn mentaal vrij om nieuwe kansen, concepten en realiteiten te verkennen. Hun geest functioneert zonder enige beperking. Wat je je ook voorstelt, het is mogelijk en echt. Dit unieke vermogen stelt hen in staat om nieuwe, creatieve en vaak “verre” ideeën te produceren. Ze geloven dat “het leven een fantasiewereld is waar dromen uitkomen.”

Die op fantasie georiënteerde roze individuen genieten van de zachte, meditatieve muziek, kaarsen, wierook, meditatie en ritmische geluiden van gezangen. Ze hebben ook toegang tot de spirituele en etherische energie die kan worden gebruikt om te behandelen. Ze geloven dat hun intuïtie en hun innerlijke leiding, die soms “beschermengel” wordt genoemd, hen op hun weg zal ondersteunen.

Roze individuen hebben meestal geen sterke fysieke lichamen. Daardoor leven ze meer in de innerlijke wereld dan in de fysieke realiteit, ze houden er niet van om de realiteit onder ogen te zien. De fysieke realiteit die de meeste mensen lijken te zien voor de roze personen is koud, ruw en zelfs brutaal. Dus zoeken ze naar situaties waarin het leven licht, gemakkelijk, leuk en charmant is.

8. Paarse aura

De paarse individuen hebben kennis en intuïtie. Ze hebben de fysieke kracht en middelen die nodig zijn om veranderingen aan te brengen in hun eigen leven en in het leven van mensen. Paarse individuen combineren de kwaliteiten van blauwe en rode aura in een nieuw niveau van bestaan ​​en vibratie. De paarse aura’s zijn dromers, futuristisch en hebben hoge idealen en verwachtingen voor de toekomst.

Ze kunnen meestal het ‘grote plaatje’ van elke situatie zien en herkennen, zonder details te geven. Ze kunnen de toekomstige ongevallen letterlijk zien voordat ze gebeuren. Ze nemen het leven voornamelijk waar via hun ‘derde oog’ of ‘innerlijke visie’. Paarse individuen hebben meestal een sterk en krachtig fysiek lichaam en overmatige fysieke energie.

Ze moeten hun fysieke kracht vrijgeven door middel van sport of andere oefeningen. Dankzij hun sterke geest is ontspanning vaak een goede manier om de fysieke en mentale spanning los te laten. Flexibele paarse persoonlijkheid, ervaart het leven als magie en is graag in een constante staat van transformatie en verandering.

Gerelateerde artikelen

Back to top button