Intimidatie, machtsmisbruik en wantrouwen: de angstcultuur bij Defensie

Medische dossiers van klokkenluiders worden vervalst, het medisch beroepsgeheim wordt geschonden en de verantwoordelijken krijgen promotie: er is veel mis binnen verschillende onderdelen van Defensie. De top van het ministerie toont weinig bereidheid om de problemen aan te pakken of zelfs maar serieus te nemen. Ook de voorlichting aan de Tweede Kamer schiet tekort.

https://www.ftm.nl/artikelen/intimidatie-machtsmisbruik-en-wantrouwen-de-angstcultuur-bij-defensie

Gerelateerde Berichten