web analytics
11:11 Dubbele getallen
Paranormaal

Sihr voodoo

Protection against sihr

https://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-4673512-dames-en-heren-serieus-advies-gevraagd.html

Het bestaat echt dus… Misschien grote nonsens voor sommige mensen maar, echt..tis te ziek voor woorden dat mensen zich bezig houden met dat soort praktijken!

https://ruqya.co.za/4-symptoms-of-sihr/

Ze plaatsen het hatelijk genoeg zelfs bij graven!

Gebruiken mn haar
van mensen

ROQYA Nederlands: Verschillende soorten Sihr/Tovenarij

Ze gebruiken hier bv haar voor van mensen die ze in elkaar draaien met een vloek

https://roqyanederlands.blogspot.nl/2014/04/verschillende-soorten-sihrtovenarij.html

O He who equips me to cope with the hardships which have afflicted me, O He who helps me to take off the load of the sorrows which have burdened me, keeps an eye (which never sleeps) on me, make me competent to deal with (misfortunes) with the (help of) a strong reinforcement (from You) which cannot be knocked down. O He who owns the strongest strength, O He who owns the most majestic majesty, O He who owns the highest honour compared to which all that which has been created is low and humble, send blessings on Muhammad and on the children of Muhammad, make me competent to deal with the oppressor, and punish him for what he did to me.

YAA U’DDATEE I’NDA SHIDDATEE WA YAA GHAWTHEE I’NDA KURBATEE UH’RISNEE BI-AY’NIKALLATEE LAA TANAAMU WAKFINEE BIRUKNIKALLAD’EE LAA YURAAMU YAA D’AL QUWWATIL QAWIYYATI WA YAA D’AL JALAALISH SHADEEDI WA YAA D’AL I’ZZATILLATEE KULLU KHALQIKA LAHAA D’ALEELUN S’ALLI A’LAA MUH’AMMADIN WA AALI MUH’AMMAD WAKFINEE Z’AALIMEE WANTAQIM LEE MINHU

insha’allah rassoollah bismillah, zij zullen krijgen wat hen toe komt

 

Verschillende soorten Sihr/Tovenarij

 

1. Al-Sihr Al-Ma’koel w’al Masroeb, oftewel alle soort Sihr die een
persoon in zijn eten of drinken krijgt, deze Sihr gaat dus het lichaam van
een persoon binnen, hierdoor gaan er meestal een paar Djinn mee het
lichaam in om deze Sihr te beschermen.
Ze zijn als het ware vastgekoppeld aan deze Sihr en houden deze Sihr vast
met draden, die gebruiken de Djinn soms ook om te eten, het lastige
hiervan is dat vaak de Djinn het lichaam niet kunnen verlaten zolang de
Sihr zich nog in het lichaam bevindt.
De symptomen van deze Sihr is dat een persoon vaak plotselinge buikpijn
voelt, vooral bij het beluisteren van de Qoran en het drinken van Roqyah
water (water waarop Qoran is gereciteerd). Ook voelt het vaak alsof er
zich een soort bal in de maag bevindt en die beweegt ook soms.
De persoon krijgt ook veel last van haaruitval en wallen.
Een ander punt van deze Sihr is, hoewel hij is ingenomen via eten of
drinken en je dus vanzelfsprekend zou denken dat de Sihr dus alleen in de
maag zit, dat niet zo is.
De Djinn verspreiden de Sihr voor de zekerheid over het hele lichaam, een
deel blijft wel in de maag, maar de rest kan zich overal in het lichaam
bevinden, daarom is het handig om naast veel Roqyahwater te
drinken (zodat men de Sihr in de maag overgeeft) ook Hijaamah (bloed
verwijderen via koppen) te doen, omdat zo de Sihr die in het lichaam is
verspreid alsnog via deze manier uit het lichaam te krijgen.
Deze soort Sihr komt er dus vooral uit door overgeven, ontlasting of
Hijaamah, bij het overgeven kan het zijn dat de Sihr in gedeeltes eruit komt
vaak komen er eerst wit/geelachtige substanties of slierten, daarna kan de
kleur verschillen van roze/rood, geel of zwart.
Ook kan de Sihr getransformeerd zijn in de raarste dingen zoals ijzerdraad,
touw, papier, kakkerlakken, stenen, glas enz.
Wanneer men Sihr heeft overgegeven giet men hierover nog wat
Roqyawater en giet het ergens op aarde waar weinig mensen langskomen.
De Sihr dient dus niet in het toilet weggegooid te worden. Indien er
blaadjes van papier wordt overgegeven waarop geschreven is, dient dit
onschadelijk gemaakt te worden, de manier vindt men verderop in de
handleiding.

2. Al-Sihr Al-Masmoem, oftewel bepaalde geuren die de sahir
bijvoorbeeld in wierook gebruikt en parfum, wie dit dan te ruiken krijgt
kan met de wil van Allah geraakt worden door deze Sihr, de Sihr bevindt
zich dan ook rondom de neus, 1 van de symptomen van deze Sihr is dat de
neus zonder reden gaat bloeden of dat er bloed uit de oren komt en ook
ervaart men ademhalingsproblemen.
Het is aangeraden om naast Roqyah ook Al-Qist Al-Hindi te gebruiken en
om Hijaamah te doen bij plekken rondom de neus, meer hierover volgt
Insha Allah nog.
3. Al-Sihr Al-Maq’oed, oftewel Sihr die gemaakt wordt door de tovenaar
door in stukjes draad of touw knopen te maken en met zijn vieze adem
erover heen te blazen( zie tafsier Surah Al-Falaq). Deze soort Sihr kan
buiten verstopt zitten, maar kan zelfs ook in het lichaam van de mens zijn.
4. Al-Sihr Al-Athar, oftewel Sihr die door de tovenaar gemaakt wordt,
door iets van de persoon op wie de Sihr moet komen te pakken, zoals haar,
nagels, kleding, foto, bloed enz.
5. Al-Sihr Al-Manthoer, oftewel Sihr die tot poeder gemaakt wordt en
waarover de tovenaar blaast met zijn vieze adem en die wordt gestrooid in
huizen en ingangen van kamers.
6. Al-Sihr Al-Marssoes, oftewel vloeibare Sihr die wordt
gespoten/gesproeid op bijvoorbeeld kleding, of ingangen van kamers of
wordt gegoten langs een weg waarvan de sahir weet dat het slachtoffer hier
langs zal komen. Indien een persoon denkt te weten over welke plaats de
Sihr is uitgegoten, dan dient hij over dezelfde plaats Roqyahwater te
gooien, met de wil van Allah zal de betovering dan verbroken worden.
7. Al-Sihr Al-Talasim, oftewel Sihr doormiddel van namen,woorden,
symbolen, getallen en figuren, waarvan de betekenis alleen duidelijk is bij
de sahir, een afbeelding hiervan is al eerder getoond. Deze soort Sihr heb
ik vaak gezien bij Marokkanen, en het rare ervan is dat ik dit zelfs door
enkele zogenaamde imams heb zien schrijven, moge Allah ons behoeden
voor het bidden achter zulke mensen. Indien iemand dus in het bezit is van
zulke Sihr dan dient de volgende methode te worden gebruikt om de Sihr
onschadelijk te maken.
Men dient eerst wat Roqyawater in een kom te schenken, daarna zoekt men
toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en pakt de Sihr, eventueel
reciteer je surah Al-Falaq terwijl je de Sihr uitpakt.
Doe dan de Sihr in het Roqywater en zorg dat alle tekens en dergelijke
goed in het water worden opgelost, je gaat er eventueel met je vingers in
het water opwrijven, je zorgt dus dat alles van de Sihr in het water komt,
als je iets van ijzer hebt, probeer je het een beetje stuk te slaan met een
hamer zodat het water ook binnenkomt.
Daarna laat je het papier en bijvoorbeeld als er iets van leer zit even
drogen, en verbrand alles daarna. Indien er wat metaal tussen zit wat niet
verbrand kan worden, sla je het stuk en begraaf je het op een plaats waar
geen mensen langskomen.
Met de wil van Allah is de betovering nu verbroken. In principe is dit de
manier om elke gevonden Sihr te verbreken, men moet niet zoals vele
fabeltjes beweren de Sihr in het toilet gooien, erop plassen of terug aan de
sahir geven, dit maakt de Sihr juist alleen maar sterker.
8. Al-Sihr Al-Marsoed, oftewel Sihr die zo gemaakt is dat je beïnvloed
wordt door het zien van de maan, sterren en vooral wanneer er
bijvoorbeeld een zonsverduistering is, of wanneer door de maan het
zeespiegel niveau verandert.
Ook kan deze Sihr versterkt worden door het waaien van de wind tegen
deze Sihr, de Sihr zit dan in een boom of vast aan de poot van een vogel of
sterker wordt door stroming van het water enz, mensen met deze soort Sihr
zullen ineens zwaardere aanvallen krijgen op willekeurige momenten, dit
gebeurt omdat een voorwaarde van de Sihr actief is geworden, zoals de
volle maan, bepaalde sterren die in een lijn staan enz.
9. Al-Sihr Al-Madfoen, oftewel Sihr die begraven ligt onder de grond,
meestal in een graf, dit soort Sihr is zeer krachtig en dient het liefst door
een ervaren raaqi behandeld te worden. Een advies aan broeders en zusters
is dat zij goed moeten kijken wie eventuele dode familieleden wast en
begraaft, omdat vaak tovenaars mensen benaderen die doden wassen om
Sihr bij de dode in het graf te doen.
Symptomen van deze Sihr zijn bijvoorbeeld heel vaak hoofdpijn, maar op
het moment dat men Qoran luistert en vooral verzen die over Sihr gaan,
dan gaat de hoofdpijn weg, dit is tegengesteld aan de meeste andere Sihr,
daar krijg je juist hoofdpijn als je Qoran luistert, de reden dat de hoofdpijn
weggaat is omdat de Sihr zich niet bij de persoon bevindt, maar aan de
buitenkant, namelijk ergens onder de grond, de hoofdpijn is ook een soort
tintelende hoofdpijn. De persoon droomt vaak van hoge plaatsen te vallen,
dromen over dode mensen enz.
Verder heeft de persoon moeite met concentratie, heeft moeite met zaken
waarvan hij houdt, geen zin om te werken, studeren enz, en de persoon
kijkt met een waas uit zijn ogen en knippert veel.
Van bovenstaande verdeling gaan we terug naar het uiteindelijke resultaat
van bepaalde Sihr, hiermee wordt duidelijk wat de tovenaar of degene die
naar de tovenaar is gestapt eigenlijk wil dat er gaat gebeuren.
Let op!!!
Hieronder zullen voor elke soort Sihr symptomen worden geplaatst.
Wanneer men deze symptomen bij zichzelf vindt betekent het niet
meteen dat iemand geraakt is met Sihr en/of bezeten is door een Djinn.
Wanneer iemand 100% zeker wil weten of er wat aan de hand is, dient
men gewoon een aantal keer Roqyah te doen, dan zal Allah laten zien
of er wat is of niet.
Ook zal er aan het eind de algemene symptomen beschreven worden,
indien men meer dan 3 van de symptomen vertoont dan is het zeer
aannemelijk dat men geraakt is door Sihr, Bezetenheid of het Boze
Oog.
1. Al-Sihr Al-Tafrieq, oftewel de betovering die ervoor moet zorgen dat
bepaalde mensen uit elkaar gaan. Deze betovering kan dus slaan op een
man en zijn vrouw, een moeder en dochter/zoon, maar zelfs tussen 2
vrienden, bijna alle combinaties zijn mogelijk en deze Sihr heeft al vele
gezinnen uit elkaar gerukt.
Deze soort Sihr wordt vaak door Sihr Al-Ma’Koel wa’l Masroeb gedaan of
door door Sihr Marsoes, maar in feite zijn andere mogelijkheden ook
mogelijk zoals met foto’s en kledingstukken (Sihr Al-Athar).
De Symptomen:
– Plotslinge stemmingsveranderingen, opeens ga je een persoon zomaar
haten en kan je die persoon niet uitstaan zonder reden.
– Veel ruzie maken, en vaak om hele kleine zaken of zaken die er eigenlijk
niet eens zijn.
– Een afkeer om met de andere persoon te zitten, en je voelt je heel goed
zodra deze persoon weggaat.
– Geen excuses aanvaarden van de tegenpartij.
– Bij de Sihr tussen een man en zijn vrouw bijvoorbeeld, ziet de man er
afschuwelijk uit in de ogen van de vrouw of andersom.
2. Al- Sihr Al-Mahaba(Al-Tiwalah), oftewel de betovering van de liefde
een persoon man of vrouw gaat naar de Sahir en vraagt hem om een
betovering de doen op een andere persoon zodat die van hem gaat houden
en hem gaat gehoorzamen in alles.
De tovenaar vraagt om een kledingstuk dat nog niet gewassen is of een
foto van de persoon, als dat niet mogelijk is wordt er alleen naar de naam
van de moeder gevraagd van de persoon waarop de Sihr moet komen.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa,
amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad)
De roeqaa waar hierboven over gesproken wordt is niet de Roqyah volgens
de Koran en Sunnah, maar de roeqaa met behulp van de duivels die de
tovenaars doen.
Want de Profeet (vrede zij met hem) heeft over Roqyah het volgende
gezegd:
“Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”(Muslim)
Symptomen:
– De persoon waarop de Sihr komt, verlangt heel erg naar de persoon die de
Sihr heeft gevraagd aan de tovenaar.
– Vaak doen zelfs getrouwde vrouwen deze Sihr bij hun man, zodat hij een
soort zombie wordt en hen gehoorzaamt in alles wat ze zeggen en dit gaat
ten koste van bijvoorbeeld de moeder van de man.
Dus abnormale gehoorzaamheid aan de persoon die de Sihr heeft gevraagd.
– Het komt voor dat onwetende vrouwen naar een tovenaar gaan omdat het
lijkt dat hun man niet van hun houdt, ze vragen om deze Sihr en opeens
houdt de man van hen, alleen is het niet de man die van de vrouw houdt,
maar een Djinn die het lichaam in is gegaan van de man.
Een variant op deze Sihr die bij mannen wordt toegepast is wordt Al-Sihr
Al-Tahzjiez genoemd, de man kan degene die de Sihr heeft aangevraagd
niet weerstaan en wil altijd maar gemeenschap met haar hebben en
verlangt alleen naar haar.
3. Al-Sihr Al-Tagzjiel, oftewel de Sihr waarbij men zaken anders ziet dan
ze in werkelijkheid zijn, of men ziet dingen die er helemaal niet eens zijn.
In de Qoran in Soerah Taa-Haa vers 65 en 66 staat:

Lees ook:   Wat spirituele weetjes en wetten

Zij zeiden: “O Mozes, werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen?”
Hij zeide: “Neen, werpt gij.” Dan ziet, het scheen hem wegens hun toverkunst toe, dat hun
koorden en staven zich voortbewogen.
In bovenstaande verzen zien we dus dat Moussa (oftewel Mozes, vrede zij met hem) in zijn
duel met de tovenaars van Fir’awn (de farao) moge de vloek van Allah op
hem zijn, de touwen die zij gooiden zag als slangen, zijn ogen werden dus
betoverd en hij zag iets anders dan er werkelijk was.
Let op wanneer iemand deze betovering doet betekent het niet altijd dat
een persoon er dan door bezeten raakt, de Sihr kan ook werken van
buitenaf en dit word dan Sihr Al-Garizji genoemd (betovering die van
buiten werkt).
Symptomen:
– Dingen zien bewegen die stilstaan
– Grote dingen klein zien of kleine dingen groot zien
– Dingen zien die er niet eens zijn
– Zaken zien die opeens veranderen zoals bij hierboven een touw
dat verandert in een slang.
4. Al-Sihr Al-Djoenoen, oftewel een Sihr waarbij 1 of meerdere Djinn
plaats neemt in de hersenen van een persoon, vooral in het deel dat het
verstand regelt, dit kan er toe leiden dat deze persoon gek wordt en zichzelf
gaat verwaarlozen en slechte dingen gaat doen, en deze Sihr kan zelfs een
persoon doden, dit is dus een gevaarlijke soort Sihr waarvoor meestal ook
een sterke Djinn wordt gebruikt.
Symptomen:
– Persoon komt op plekken en hij weet niet hoe hij er is gekomen, de
persoon krijgt een soort black-out, dit gebeurt vooral in de nacht en deze
persoon krijgt in de nacht een drang om naar buiten te gaan.
– Wanneer deze Sihr lang in een persoon zit zal de persoon zeer rare dingen
zeggen en lijkt het net of hij krankzinnig is geworden.
– Veel hallucinaties, van vooral personen die hij kent.
– Aantrekking om zaken te verrichten waardoor deze persoon zichzelf
verwaarloost zoals drugs, alcohol enz.
– De persoon kan zeer agressief gedrag vertonen.
5. Al-Sihr Al-Marad, oftewel een betovering waarbij een persoon ziek
wordt of verlamd of doof of blind word enz.
De tovenaar geeft opdracht aan de Djinn op plaats te nemen in de hersenen
die een bepaalde zintuig of ledemaat controleren en zo de ziekte te doen
ontstaan.
De klachten zijn hetzelfde als bij ziektes met een medische oorzaak, alleen
als men naar de dokter gaat voor deze klachten zal de dokter niks kunnen
vinden. Ook ervaart de persoon meer pijn in zijn lichaam tijdens het
luisteren van de Qoran, maar dit is alleen in het begin, wanneer deze
persoon doorgaat met Roqyah zullen de klachten steeds minder worden
totdat ze met de wil van Allah verdwijnen.
Zo komt het voor dat mensen jarenlang verlamd zijn en opeens na Roqyah
weer kunnen lopen, of jarenlang niet kunnen praten of zien en na Roqyah
dit wel weer kan.
Men moet dus veel Roqyah luisteren en de delen waar pijn is op het
lichaam goed insmeren met olijfolie of zwarte zaad olie waarop Qoran is
gereciteerd.
Ook is het dat vele ziektes die de westerse wereld gewoon als medische
ziektes aanduidt niks anders dan Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog, een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld epilepsie, schyzofrenie en vele anderen,
slechts een klein deel hiervan zal medisch zijn de rest komt door de Djinn.
Sihr Al-Marad kan vaak dezelfde symptomen veroorzaken die ook het
Boze Oog of Jaloezie veroorzaken, toch zit er een verschil in, bij het Boze
Oog en Al-Hasad gaan de mensen meestal nachtmerries krijgen over
insecten en dergelijke, ook kan er pigment verandering optreden in het
gezicht zoals opeens dat het gezicht er gelig uitziet of zwarte vlekken
vertoont.
Symptomen:
– Pijn en klachten die lijken op ziektes van medische oorzaak, maar
waarvoor artsen geen bewijs voor kunnen vinden.
– Verlamde lichaamsdelen of gehele verlamming zonder medische
oorzaken.
6. Al-Sihr Al-Goemoel, oftewel een betovering die in veel opzichten lijkt
op Al-Sihr Al-Djoenoen, waarbij de Djinn ook plaats neemt in de hersenen
waardoor de persoon gek kan worden of zelfs dood kan gaan. Ook is het
kenmerkend dat deze persoon heel lui is, altijd verslapt en weinig praat met
mensen.
Deze Sihr is gevaarlijk omdat de persoon altijd alleen wil zijn en dus de
Djamaa’ ah (groep) van de moslims verlaat en dus als prooi voor de
Shaytaan blijft.
Symptomen:
-Luiheid
-Houdt niet van drukke plaatsen en veel mensen
-Houdt van eenzaamheid
-Geen concentratie
-Heel vaak hoofdpijn
7. Al-Sihr Al-Hawatief, oftewel zoals het woord al zegt het lijkt erop dat
je altijd gebeld wordt in je hoofd, je hoort dus altijd stemmen en vooral van
bekenden maar soms ook onbekenden. Dit is niet te vergelijken met
waswaas (influisteringen), maar dit is sterker en deze persoon denkt dat hij
geroepen wordt en wordt zeer onzeker gemaakt en begint hierdoor veel te
twijfelen aan zijn familie en vrienden. Ook krijgt deze persoon veel
nachtmerries van dieren en het vallen van hoge plaatsen waarna hij meestal
wakker schrikt.
Deze Sihr kan gevaarlijk zijn en een persoon gek maken of zelfs doden,
ook kan deze Sihr uiteindelijk overspringen en veranderen in Al-Sihr Al-
Djoenoen of Al-Goemoel.
– Hoort veel stemmen die lijken alsof ze hem roepen.
– Kan niet op 1 plek blijven zitten.
– Te snelle zaadlozing bij gemeenschap of moeite met gemeenschap.
– Twijfel, en deze twijfel zal op den duur komen met alle zaken waar deze
persoon mee bezig is.
– Een soort van autisme, waarbij de persoon denkt dat hij in een andere
dimensie/wereld is.
– Chronische hoofdpijn en veel pijn in de onderrug bij de ruggengraat.
– Verschrikkelijke nachtmerries waarin hij de stemmen hoort die hem
roepen.
– Praat soms zeer verward en zijn gedragingen zijn ook zo, en dit wordt
naar mate meer.
– Veel last van hoogmoed, denkt het altijd beter te weten.
8. Al-Sihr Al-‘oekoem, oftewel de betovering van onvruchtbaarheid, deze
verschilt met de medische onvruchtbaarheid dat wanneer men een arts
bezoekt, de arts geen reden vindt voor de onvruchtbaarheid.
Bij deze betovering neemt de Djinn meestal plaats bij de baarmoeder van
de vrouw en houdt zich bezig met de eierstokken of bij het geslachtsdeel
van de man, het is dus ook nodig dat een vrouw zich altijd inwendig reinigt
met een watje met bijvoorbeeld musk of rozewater na het toiletteren en
vooral na haar periode en ook zichzelf vaak te wassen met Roqyahwater
waarin Sidr zit. Ook komt het vaak voor dat door deze betoveringen de
vrouw heel vaak een miskraam krijgt.
‘ Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat Asma (moge
Allah tevreden met haar zijn) de Profeet (vrede zij met hem) vroeg over
ghusl (grote wassing) na haar menstruatie. Hij zei:
“ Neem het water en bladeren van de lotusboom (sidr) en reinig je zelf er
grondig mee, giet daarna het water over het hoofd en wrijf het goed in
zodat het de wortels bereikt. Giet daarna het water over jezelf, neem een
stuk doek/lap (in ons geval watten) met musk en reinig jezelf ermee.”
Asma zei, Hoe moet ze zichzelf reinigen?
Hij zei, SubhaanAllah! Reinig jezelf ermee.
‘ Aisha zei, (alsof het haar toegefluisterd was) volg het spoor van het
bloed. (Bukhari en Muslim)
Allah zegt in Soerah Al-Sjoera vers 49 en 50:

Lees ook:   God vertelt oorlogsveteraan wat hij van ons wil tijdens bijna-doodervaring (BDE)

Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij
schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.
Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil.
Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.
Symptomen:
– Onvruchtbaarheid zonder medische reden.
– Zeer onregelmatige menstruatie.
– Pijn bij de onderrug.
– Druk op de borst die benauwdheid veroorzaakt, vooral net voor de avond
of in de nacht.
– Veel miskramen.
9. Al-Sihr Ta’tiel Al-Zawaadj, oftewel de betovering die ervoor zorgt dat
de man of vrouw niet wil of kan trouwen, deze betovering wordt meestal
door een slecht en jaloers persoon aangevraagd bij de tovenaar.
De tovenaar stuurt een Djinn die bijvoorbeeld de vrouw achterna moet
zitten en in haar lichaam wil treden, als het lukt dan geeft hij haar altijd een
slecht en benauwd gevoel als iemand om haar hand komt vragen.
Lukt het niet dan werkt de Djinn van de buitenkant en werkt met illusie
zowel bij de vrouw als de man door hen voor elkaar heel lelijk te laten
lijken.
Symptomen:
– Druk op de borst die benauwdheid en pijn veroorzaakt vooral net voor de
avond en in de nacht
– De huwelijkskandidaat in een lelijke verschijning zien
– Hoofdpijn die niet met medicijnen te verhelpen is
– Heel slecht kunnen slapen
– Pijn in de onderrug
– Niet in staat zijn om te trouwen, terwijl er genoeg huwelijkskandidaten
zijn geweest.
10. Al-Rabt, de betovering van het knopen zodat de man en vrouw geen
gemeenschap kunnen hebben met elkaar, deze is in 2 te delen. De
betovering bij de man en de betovering bij de vrouw.
De man:
De tovenaar stuurt een Djinn naar de man toe en die neemt plaats in de
hersenen, en vooral in het deel dat de seksuele prikkels regelt.
De Djinn gaat er voor zorgen dat de man in sommige gevallen helemaal
niet opgewonden wordt van zijn vrouw en dat hij dus ook niet in staat is
om gemeenschap te hebben terwijl hij voorheen misschien het zelf
aanbood aan zijn vrouw.
Symptomen:
– Geen erectie kunnen krijgen zonder medische oorzaak.
– Erectie krijgen bij bijvoorbeeld het voorspel, maar bij de daad zelf
opeens niet meer.
De vrouw:
Bij de vrouw is Rabt in 5 mogelijkheden te verdelen.
1- Al-Rabt Al-Mana’, oftewel de vrouw is niet in staat gemeenschap te
hebben met haar man doordat haar dijen strak tegen elkaar aangehouden
worden, hierop heeft de vrouw geen invloed en het is dus het werk van de
Djinn.
2- Al-Rabt Al-Tabalud, oftewel de Djinn zorgt ervoor dat de vrouw
helemaal niks voelt qua seksuele prikkels en opwinding op het moment dat
haar man gemeenschap met haar wil hebben, de vrouw is net alsof ze is
verlamd en kan dus niet genieten van het gemeenschap met haar man.
3- Al-Rabt Al-Nazief, oftewel zodra de man zijn vrouw wil benaderen zal
de vrouw intens gaan bloeden vanuit haar baarmoeder, er is ook een soort
Sihr die hierop lijkt namelijk Al-Sihr Al-Istihaadah, het verschil tussen
deze 2 is dat de 1ste alleen wanneer de man gemeenschap wil hebben met
zijn vrouw gebeurt en de 2de soms heel de dag en zelfs dagen kan duren.
4- Al-Rabt Al-Insidad, oftewel op het moment dat de man gemeenschap
wil hebben met zijn vrouw en de vrouw benadert stuit hij op een stuk vlees
waardoor hij de penetratie niet kan voltooien.
5- Al-Rabt Al-Ta’wier, bij deze variant is het dat als een man trouwt met
een maagd, de Djinn twijfel en fitna wil zaaien doordat het lijkt alsof de
vrouw niet meer maagd is bij de gemeenschap, de man voelt bij de
penetratie alsof de schaamstreek heel wijd aanvoelt waardoor de man gaat
denken dat zijn vrouw niet maagd is, op het moment dat de Sihr verbroken
wordt zal het lichaam van de vrouw weer normaal worden.
Het is zo dat meestal Al-Sihr Al-Rabt samen met Al-Sihr Al-Tafrieq wordt
gedaan zodat het meer effect zal hebben.
Het is aanbevolen voor de vrouwen die met deze betovering worden
geraakt om net als bij Al-Sihr Al-‘oekoem zichzelf inwendig te reinigen
met een watje en musk of rozewater zoals eerder al is vermeld, ook het
zichzelf wassen met Roqyahwater heeft bij veel mensen genezing bracht,
verderop staat een uitgebreide behandeling voor deze Sihr beschreven.
Dit zijn de meest voorkomende soorten Sihr, maar er zijn er veel meer,
velen die wij niet eens kennen en alleen bekend zijn bij de tovenaar.
De Shayateen en tovenaars vormen als het ware een centrum van Kufr, een
opleidingscentrum van slechtheid, er gaat een hele grote organisatie schuil
die door de vervloekte zelf, namelijk Iblies, wordt geregisseerd.
De Shayateen die werken voor de tovenaars, de zogenaamde Gadim Al-
Sihr hebben elk hun eigen taak, zo zijn er zij die het lichaam van een mens
ingaan, maar je hebt ook boodschappers en dergelijke, we zullen een aantal
van hun kort benoemen, omdat deze info van pas kan komen op het
moment dat iemand Roqyah doet.

Lees ook:   Remote viewing (zien op afstand)

 

 

Ter bescherming…


Je bezig houden met dit soort zwarte magie is erg schadelijk en erg slecht.
Je mag nooit iemand zijn of haar wil beïnvloeden!
Houd je altijd verre van magie, het leven is al magie genoeg nml.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien