web analytics
...

Is magnetische onbalans de oorzaak van de vogelsterfte?

Is magnetische onbalans de oorzaak van de vogelsterfte?

 BirdMagField via Angel-WingsDe recente dood van vogels die letterlijk uit de lucht vielen op twee lokaties op aarde, heeft misschien te maken met een Onbalans in het Magnetisch Veld van de Aarde, wat misschien wel aangeeft dat de Pool Verschuiving die is voorspeld voor 2012 al begonnen is. Vogels gebruiken het magnetisch veld voor navigatie en gebruiken het misschien wel voor veel meer dan wij vandaag weten. Maar niet alleen vogels stierven een ongewone dood… Zou het Magnetisch Veld van de Aarde het recente afsterven van duizenden vogels en vissen veroorzaakt hebben? Geleerden geloven dit, en wellicht in combinatie met onbalans in het milieu.

In de VS vielen duizenden kraaien plotseling uit de lucht in Arkansas tijdens de feestdagen waarvoor geen officiële reden is opgegeven door de autoriteiten. En een paar dagen later hoorden we honderden andere verhalen over soortgelijke gebeurtenissen in de rest van de wereld.

Hier is een plaatje van het Magnetisch Veld van de Aarde. Hoe gebruiken vogels dat om te migreren?

earth magfield via Angel-Wings

Om de werking van het magnetisch veld van onze planeet te begrijpen, vergelijk het dan met een staafmagneet waar de positieve en negatieve kant onze Noord en Zuid pool voorstellen. Ons magnetisch veld is een beschermend veld wat een soort van bol om de aarde vormt die ons beschermt tegen zonnestormen en zonnewind, asteroiden en andere objecten die in de ruimte rondzweven. Wetenschappers verklaren dit magnetisch veld door aan te nemen dat de kern van de Aarde electrische stromen bevat. Deze stromen circuleren met snelheden vergelijkbaar met de werking van een dynamo, en dit wordt weer veroorzaakt door de rotatie van de Aarde (die draait met 1000 km per uur). Omdat dit effect werkt als een electrische generator, wordt dit veld beïnvloed door deeltjes van zonnestormen en winden en veroorzaakt dit weer een zogenaamde aurora borealis bij de polen.

Lees ook:   Algemeen bestuur scholenstichting opgestapt om 'schandaal'

Volgens wetenschappers van de Goethe Universiteit in Frankfurt, gebruiken vogels lichtgevoelige cellen in het rechteroog om de magnetische velden van de Aarde te “zien”. Deze cellen creëren bepaalde kleuren licht, die de vogels de weg wijst op hun migratie van Noord en Zuid en zorgt dat ze weten waar ze heen moeten.

De vraag is nu, kunnen veranderingen in het Magnetisch Veld van de Aarde de oorzaak zijn van de dood van al die duizenden vogels?

Dezelfde universiteit in Frankfurt heeft een studie uitgevoerd die aantoont dat vogels hun richting verliezen als ze het magnetisch veld niet meer zien en zichzelf verwonden of zelfs dood gaan. Niet lang geleden, in 2008 rapporteerde de NASA een groot gat in het magnetisch veld, die ontdekt was door een ruimtevaartuig van hun met de naan THEMIS. Enorme geomagnetische stormen kunnen eenvoudig worden veroorzaakt als zonnewind door een dergelijk gat komt, en het is heel goed mogelijk dat zulk een geomagnetische storm direct de oorzaak is geweest van de dood van al die vogels op aarde in de laatste weken.

Conclusie is dat magnetische stormen de oorzaak kunnen zijn van diverse fenomenen die we de laatste tijd op de aarde zien. Naast de vogels (kraaien, penguins, adelaars en pelikanen om er maar wat te noemen) die doodvallen van honger en uitputting, kan er ook straling zijn door de grote zonnekracht, kunnen radio uitzendingen worden gestoord, kan onze planeet gebombardeerd worden met deeltjes met een hoge energetische lading die door dit gat in het magnetisch veld binnen stromen.

Lees ook:   2 Zonnen russische tv

Daarnaast kunnen magnetische stormen aardbevingen veroorzaken, landverschuivingen, modderlawines, vulkanische uitbarstingen en scheuren in de aardkorst. Heeft iemand deze verschijnselen de laatste tijd gezien? Zeker weten!

Wetenschappers zeggen dit….maar wanneer hoor je dit in het nieuws? Precies! Inderdaad wordt ons steeds verteld dat alles normaal is, en dat we veel betere en nauwkeurigere informatie hebben dan ooit tevoren, en dat Globale Opwarming het gevolg is van uitlaatgassen. Denk zelf na en verspreid dit bericht!

Bron: blog.2012pro.com

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button