web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsycheGezondheid & UiterlijkPolitiek-Elite

Geen oversterfte door corona

Geen oversterfte door corona. Angstberichten regering en media blijken ongegrond.

  • Angstberichten over coronasterfte van regering en media zijn ernstig misleidend.
  • Nederlandse bevolking afgelopen jaren sterk gegroeid én vergrijsd.
  • Milde seizoensgriep 2019 zorgde voor tijdelijke ondersterfte.
  • Gecorrigeerd voor al deze zaken was er geen oversterfte in 2020.

2020 was het jaar van corona. Ons land werd meermaals in vrijwel totale lockdown gezet; bedrijven moesten sluiten, de horeca moest dicht, scholen en universiteiten, sportclubs – het hele sociale leven stopte. Ouderen vereenzaamden. Duizenden MKB-ondernemers gingen failliet. Vrijheden werden op ongekende wijze ingeperkt. En dat allemaal vanuit de gedachte dat corona ontzettend gevaarlijk zou zijn. Kranten stonden er dagelijks mee vol: grote koppen over besmettingen, tests, ziekenhuisbedden. TV-programma’s waarin vol werd ingezet op angst en paniek. Het was ‘de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’. Persconferenties met doventolk – bedoeld voor situaties van nationale, existentiële nood: een kernramp, een dijkdoorbraak.

Ondertussen bleef een nuchtere, feitelijke analyse uit. Want hoe zit het nu precies? Wat zijn de sterftecijfers? Hoe gevaarlijk is corona? Volgens overheidsbureau CBS zouden dit jaar 13.000 mensen méér zijn gestorven ‘dan normaal’. RTL Nieuws meldde dat deze oversterfte ‘sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet zo hoog is geweest.” Het zou te wijten zijn aan Covid-19. De “ontkenners” waren definitief af – er was écht een grote crisis, de maatregelen waren gerechtvaardigd.

Maar hieronder zullen we laten zien dat dit allerminst zo is. De gebruikte cijfers zijn misleidend. Gecorrigeerd voor de relatieve ondersterfte in 2019, de groei van de bevolking en de vergrijzing, is er nauwelijks oversterfte geweest in 2020. Afgaand op de cijfers, moeten we concluderen dat Corona – gelukkig – veel minder gevaarlijk is dan regering en mainstream media ons willen doen geloven. De lockdown en de paniek zijn totaal overtrokken. We leven in een irrationele angstkramp – en daar moeten we ons uit bevrijden.

Lees ook eens:   Woedende menigte vernietig robot taxi en steekt hem in brand

Sterfte, bevolkingsgroei en vergrijzing

Het totale – absolute – aantal mensen dat in Nederland overlijdt neemt al jaren toe. Dat komt omdat de bevolking toeneemt. In 2010 telde de Nederlandse bevolking 16,6 miljoen mensen. De afgelopen 10 jaar zijn er – voornamelijk door het immigratiebeleid van Mark Rutte – ruim 900.000 mensen bijgekomen. Daardoor kwam de bevolking dit jaar uit op meer dan 17,4 miljoen mensen.

8d73e63055d828025c2856491a595f64 AnGel-WinGs.nl

Grafiek 1.

Om helder te krijgen of er sprake is van oversterfte, moeten we daarom niet kijken naar de absolute getallen, maar naar sterfte als percentage van de bevolking. Dit percentage schommelt al jaren rond de 0,85 procent.

2c65d25b66d4bb4bd563e15be5ba2518 AnGel-WinGs.nl

Grafiek 2. In deze grafiek wordt van ieder jaar sinds 2010 de sterftecijfers van weken 1 tot en met 51 weergegeven (omdat de cijfers van week 52 van 2020 nog niet bekend zijn).

Niettemin zien we dat het sterftepercentage al jaren een klein beetje oploopt. Ook dat heeft echter een logische oorzaak: vergrijzing. Doordat er relatief steeds meer oudere mensen in Nederland zijn, sterft jaarlijks ook een relatief groter percentage van de bevolking (ouderen hebben immers een grotere sterftekans dan jongeren).

Zo was in 2010 15,3% van de bevolking ouder dan 65. In 2020 is dat 19,5%. Van die mensen boven de 65 jaar stierf in 2010 4,3%. Het afgelopen jaar was dat 4,2%. Opnieuw: in absolute aantallen stierven meer mensen in 2020 dan in eerdere jaren. Maar relatief gezien – als percentage van de bevolking, gecorrigeerd voor vergrijzing – niet.

Lees ook eens:   Kylie Jenner's transformatie van plastische chirurgie

d5eb4975d493800279e9416ea2823118 AnGel-WinGs.nl

Grafiek 3. In deze grafiek wordt van ieder jaar sinds 2010 de sterftecijfers van weken 1 tot en met 51 weergegeven (omdat de cijfers van week 52 van 2020 nog niet bekend zijn).

 

Daar voegen we nog een laatste punt aan toe. Jaarlijks doodt de griep gemiddeld 8.500 mensen. Dat is gemiddeld 0,05 procent van de bevolking. In 2019 was de griep buitengewoon mild, waardoor slechts 0,02% van de bevolking stierf aan de griep. In 2020 verdween de griep zelfs vrijwel geheel als doodsoorzaak (niet meer dan 0,002% stierf in 2020 aan de griep).

76def8e0fc450a0a9591118c7eae63c0 AnGel-WinGs.nl

(Waar is de griep gebleven,… oh wacht!…)

Grafiek 4. In de jaren 2019 en 2020 waren uitzonderlijk weinig griepdoden. Het verschil met het gemiddelde aantal griepdoden is weergegeven met een stippellijn.

Het laatste beetje oversterfte in 2020 valt daarmee moeiteloos te verklaren. Als we uitgaan van het normale percentage jaarlijkse griepdoden, overleefden in 2019 ruim 5.700 mensen die dat jaar normaalgesproken – statistisch – zouden zijn overleden aan de griep. In 2020 was dit aantal ‘niet gestorven griepdoden’ 8.200. Zo stierven er in de jaren 2019/2020 dus bijna 14.000 mensen niet aan de griep die in andere, ‘normale’ griepjaren wél aan de griep zouden zijn gestorven.

Die mensen overleden dit jaar aan corona; precies de ‘oversterfte’ van het CBS.

Lees ook eens:   Caroline vraagt of Rutte excuses gaat maken aan ongevaccineerden. Rutte benoemt zelf WEF en Schwab

Ondanks het feit dat iedere overledene altijd te betreuren valt, is er dus daadwerkelijk niets uitzonderlijks aan de hand. De paniek over corona is volstrekt overtrokken. Regering en mainstream media zaaien paniek zonder gegronde reden. Hoewel de door hen gehanteerde cijfers strikt genomen kloppen worden ze niet in perspectief geplaatst, waardoor ze een misleidend beeld schetsen. Hun angstberichten zijn dus puur fake news.

We moeten stoppen ons te laten leiden door onterechte angst voor corona, het is tijd om de maatregelen op te heffen en Nederland weer vrij te laten.

 · 30 december 2020

https://www.fvd.nl/geen-oversterfte-door-corona

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥