web analytics

Cannabisgebruik kan volgens een groeiend aantal onderzoeken psychoses veroorzaken.

Cannabisgebruik kan volgens een groeiend aantal onderzoeken psychoses veroorzaken.

What’s Paranoia and Why Is it Harmful?

Een risico waarvoor snel meer aandacht moet komen, volgens de psychiater. Maar hoe overtuigend is het verband?

( Ik plaats deze artikelen opzettelijk n.a.v een gebeurtenis in de omgeving, waarbij een meisje na wietgebruik, plots last kreeg van een psychose met daarna medicatie inname, met alle gevolgen van dien misschien wel, en we enorm blij moeten zijn dat ze na vele pillen geslikt te hebben, het nog overleeft heeft, ook al heeft dat niet veel gescheeld. Ik vind het schokkend dat zoveel mensen en m.n jongeren wiet zien als een zeer onschuldig iets, wat het dus eigenlijk niet is. Men prijst het aan, nb, overal online. Maar ben je gevoelig, of toevallig kun je er niet tegen, of ben je gevoelig qua familie verleden, waarbij er bepaalde psychische aandoeningen een rol speelden, kijk dan uit aub! 
Wiet triggert ook dat orgaantje in je hersens dat het geluksgevoel (=Hormoon) stimuleert, je voelt je dan lekker en relaxt en happy, maar in feite tap je hierbij niet uit een onuitputtelijke bron…Het is als een flesje met geluks-sap in je hoofd, dat te snel opraakt, waardoor men op den duur niet langer gelukkig kan zijn, zich niet fijn meer kan voelen zelfs! Dan is men depressief en zal men daar mee om moeten gaan, misschien wel voor altijd… 🙁 Ik ben zelf erg anti drugs, heb genoeg gezien wat het doet bij mensen nml. en  dat wens ik niemand toe, maar ook niet dat mensen van niets weten en uiteindelijk met pillen op de bank zitten en voor altijd ongelukkig zijn in het leven, terwijl men dit wel had moeten vertellen, voor men begint aan dat jointje…onschuldig is het dus niet altijd! En je zou maar de pech hebben!)

Stan van Pelt 9 augustus 2019

In zijn puberteit rookte Peter Groen (55) weleens wiet, maar pas rond zijn 30ste ging het mis. Omdat hij zijn hele leven al last had van depressies, raadde zijn buurman – een hartstochtelijke blower – hem aan weer eens een joint te roken, dat zou de symptomen verlichten. Wel lichter spul dan vroeger, (tegenwoordig is juist het THC gehalte veel hoger dan vroeger!) toen hij weleens wat paranoïde werd van het blowen. Dit keer was het aanvankelijk vooral fijn. ‘Ik voelde me minder depressief en genoot meer van muziek.’

Dat duurde niet lang. ‘Voor ik het wist was ik totaal in de war. Ik kreeg wanen, dacht dat ik de nieuwe Verlosser was en de wereld ging redden.’ Een jaar lang leefde de Rotterdamse muziekdocent in de bossen en verzamelde zelfs een schare volgelingen om zich heen. Hij besefte dat er iets niet helemaal klopte, maar het was moeilijk om zomaar met de cannabis te stoppen. Dat zou verraad betekenen aan zijn missie. ‘Ik had een boodschap van vrede, die moest ik uiten.’

Uiteindelijk weet hij met hulp van vrienden te stoppen. Langzaam verdwijnen de wanen naar de achtergrond. Daarna zoekt hij professionele hulp. Daar wordt hem duidelijk dat zijn cannabisgebruik de psychose waarschijnlijk heeft uitgelokt. ‘Ik merkte wel dat ik anders reageerde op wiet dan mensen om me heen. Die werden relaxt en kregen lachkicks, terwijl ik juist actiever werd. Maar ik had geen idee dat er een link met psychoses was.’

Naar schatting een op de honderd Nederlanders krijgt tijdens zijn leven ooit een psychose. Bij een psychose verliezen mensen het contact met de werkelijkheid. Ze krijgen wanen, gaan hallucineren, of vertonen verward gedrag. Bij ernstige, langdurige psychoses spreken psychiaters van schizofrenie.

weed eye

Een deel van de psychosegevallen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door cannabisgebruik, zeggen steeds meer wetenschappelijke studies, vooral als mensen voor hun 18de al beginnen met blowen. Een risico dat relatief onbekend is, maar wel steeds urgenter wordt. De percentages THC (tetrahydrocannabinol, de stof die high maakt) nemen al jaren toe, zeker in wiet van coffeeshops die bij toeristen populair zijn. Ook gaat de overheid experimenteren met legale wietteelt. In landen als Canada en Uruguay is cannabis al legaal.

Jim van Os, hoogleraar psychiatrie bij het UMC Utrecht, pleit al jaren voor meer aandacht voor de geestelijke gevolgen van wietgebruik. ‘Op veel middelbare scholen, zeker in Amsterdam, is wietgebruik volkomen normaal’, zegt Van Os, die geldt als een belangrijke Nederlandse autoriteit op het gebied van psychoses. ‘Jongeren kennen de gevaren vaak niet, maar juist zij lopen de grootste risico’s.’

Toch schrikt dat jongeren niet af, weet de hoogleraar. Patiënten verdwijnen meestal uit beeld, de psychiatrie in. Bovendien zien mensen psychiatrische stoornissen vaak als iets wat alleen iemand anders overkomt. De oorzaak leggen ze bij die persoon, in plaats van bij het wietgebruik.’

Negatief stigma
Zulke bagatellisering is gevaarlijk, zegt Van Os. ‘Psychoses hebben een enorme impact op iemands leven. Vooral als iemand opgenomen is geweest, is het moeilijk om terug te keren naar de samenleving.’ Mensen missen een aantal jaar werk of opleiding en ook het negatieve stigma maakt reïntegratie lastig. De maatschappelijke kosten van een psychose zijn daarmee vele malen groter dan bijvoorbeeld die van een depressie, aldus de psychiater.

Cannabis

Maar hoe overtuigend is de relatie tussen wiet en psychoses? Een groot internationaal onderzoek liet in maart zien dat het cannabisgebruik ruim viermaal zo groot was onder mensen die met een eerste psychose bij een geestelijke zorginstantie zoals de ggz kwamen, dan in een ‘controlegroep’ zonder psychoses. Van Os was een van de auteurs van dit onderzoek onder tweeduizend mensen verdeeld over elf landen, dat gepubliceerd werd in Lancet Psychiatry. 30 procent van de onderzochte patiënten gebruikte dagelijks wiet versus slechts 7 procent van de controlegroep. Bovendien kwamen er meer psychoses voor in regio’s waar het THC-gehalte in de wiet hoger was dan 10 procent, vooral onder mensen die voor hun 15de voor het eerst wiet rookten.

Ter geruststelling: de meeste mensen krijgen nooit een psychose, ook niet als ze veel cannabis gebruiken. Ze zijn er simpelweg niet gevoelig voor. ‘Psychosegevoelig’ ben je als er psychische aandoeningen in je familie zitten, je die zelf hebt (gehad), of als je eerder een slechte ervaring met wiet hebt meegemaakt. (En als men gevoeliger is voor bv medicatie, of andere zaken, of hooggevoelig is op allerlei vlakken, gewoon niet aan beginnen dan)

Het risico op een psychose wordt vaak geschat op 1 procent, al komen sommige studies hoger uit. Psychoses zijn nu eenmaal lastiger vast te stellen dan, zeg, lichaamsgewicht. De aandoening bestrijkt een spectrum van heel lichte tot zware symptomen. Bovendien krijgen niet alle patiënten een officiële diagnose. Cannabis is verantwoordelijk voor eentiende tot een kwart van die gevallen, denken wetenschappers op basis van studies zoals die in Lancet Psychiatry.

You won't know whether your dreams or reality is fading away.
Verborgen epidemie
Alex Berenson, oud-journalist van onder andere The New York Times, noemt door cannabis veroorzaakte psychoses in zijn in januari verschenen boek Tell Your Children een ‘verborgen epidemie’. Cannabis leidt tot psychoses en psychoses leiden tot geweldsdelicten, is zijn conclusie op basis van de wetenschappelijke literatuur. Zelf werd hij wakker geschud toen zijn vrouw, forensisch psychiater, hem erop wees dat cannabisgebruik vaak voorkomt in moordzaken. Berenson begint zijn boek met zo’n gruwelijk geval, waarbij een 37-jarige vrouw uit het Australische Cairns zeven van haar kinderen en een nichtje doodsteekt. De oorzaak van de gruweldaad, volgens de psychiaters die haar beoordeelden: schizofrenie, veroorzaakt door jarenlang intensief cannabisgebruik.

Het boek leidt tot verhitte discussies in de VS. ‘Voor veel mensen is het een onwelkome boodschap’, verklaart Berenson aan de telefoon vanuit zijn woonplaats New York. ‘Ze ontkennen de risico’s liever dan dat ze zich in het wetenschappelijke bewijs verdiepen.’ Niet zo gek, zegt hij. In Noord-Amerika is legale wietteelt en -verkoop tegenwoordig big business. Niet alleen Canada, maar ook meer dan tien staten in de VS hebben cannabis gelegaliseerd, sinds daar het federale verbod werd opgeheven in 2013. Alleen al in Californië levert cannabis miljarden aan belastinginkomsten op. Berenson: ‘Die legale cannabisindustrie is een groot probleem, het leidt tot een enorme toename in gebruik. Er roken nu bijna net zoveel mensen wiet als dat er alcohol drinken.’

Het belangrijkste punt van kritiek dat Berensons boek treft, houdt ook de wetenschappelijke gemoederen bezig: is er wel een oorzakelijk verband? De relatie tussen cannabis en psychose kan net zo goed andersom zijn. Misschien gebruiken mensen die gevoelig zijn voor psychoses nu eenmaal vaker wiet – als een vorm van zelfmedicatie bijvoorbeeld, om symptomen te onderdrukken.

Zogeheten epidemiologisch onderzoek, zoals de eerdergenoemde Lancet-studie, geeft hierover per definitie geen uitsluitsel. Bovendien wordt het effect van andere cannabis-bestanddelen, zoals het hallucinatie-onderdrukkende cannabidiol daarin vaak genegeerd.

Lees ook:   Paard slaat op hol: acht gewonden

Ook spelen bij psychoses erfelijke factoren een rol. Welke genen precies, is onbekend. Wel is duidelijk dat als iemand van een eeneiig tweelingpaar schizofrenie heeft, de kans ongeveer 50 procent is dat de tweelingbroer of -zus de aandoening ook krijgt. Misschien zorgt diezelfde genetische aanleg er ook voor dat iemand sneller naar cannabis grijpt?

Veel experts houden dan ook een slag om de arm, zoals psycholoog Suzanne Gage van de universiteit van Liverpool. Misschien werkt het wel twee kanten op, schrijft ze in een commentaar onder Van Os’ Lancet Psychiatry-publicatie. Het kan dat een deel van de deelnemers aan deze studie al onopgemerkte, licht-psychotische kenmerken had die hen juist naar de cannabis deed grijpen, redeneert ze.

seaweed | by flowwvver

Gerandomiseerd klinisch onderzoek
Om een oorzakelijk verband overtuigend te bewijzen zouden wetenschappers het liefst een zogeheten ‘gerandomiseerd klinisch onderzoek’ doen. Dan laat je één groep mensen wel en een andere groep geen cannabis gebruiken. Vervolgens kijk je of in de eerste groep meer psychoses optreden. Maar zo’n type onderzoek is ethisch onverantwoord, de negatieve gevolgen voor de deelnemers zijn te groot. Om dezelfde reden zijn er ook nooit dit soort gerandomiseerde klinische onderzoeken gedaan naar de relatie tussen roken en longkanker, weet Van Os. ‘Daardoor heeft de tabaksindustrie ook zo lang de gevolgen van roken kunnen ontkennen.’

Net zoals bij tabak is ook bij wiet het indirecte bewijs overweldigend, vindt hij. ‘Onafhankelijke studies tonen het verband keer op keer aan, we zien een grotere kans op psychoses bij sterkere wiet, en ten derde versterken cannabis en genetische gevoeligheid voor psychose elkaar.’ Dat laatste volgt uit een publicatie van zijn hand die begin mei uitkwam in vakblad World Psychiatry.

Bovendien hebben wetenschappers ook een aardig idee wat er biologisch gebeurt. THC lijkt sterk op een signaalstofje uit het brein en kan daardoor hersenprocessen in de war schoppen.

Juist bij jongeren is dat precair, omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. In Van Os’ woorden: jongeren verkeren eigenlijk permanent in een licht psychotische staat. Veel kinderen horen stemmetjes en hebben een sterke verbeeldingskracht. ‘Dat is in feite een vorm van psychosegevoeligheid, die hoort bij het natuurlijke rijpingsproces van de hersenen.’ (En wie weet nog wel paranormale gevoeligheid die kinderen vaak nog kunnen hebben maar wat vanzelf verdwijnt als ze wat ouder worden)

Regulering
Hoe nu verder? Honderd procent bewijs is er misschien niet, zegt de Utrechtse hoogleraar, maar de aanwijzingen zijn zo groot dat er wel iets moet gebeuren. Geen cannabisverbod wat hem betreft, wel regulering, net als bij alcohol. ‘Anders gaat de handel ondergronds, dat is veel erger.’

Stel het maximumgehalte van THC op 5 procent, zegt hij. Ter vergelijking: nederwiet bevatte vorig jaar gemiddeld 16,8 procent THC, volgens verslavingsinstituut Trimbos, nederhasj 29,2 procent.

Ook wil de psychiater meer leeftijdscontroles onder wietgebruikers en betere voorlichting – door de overheid, maar het liefst nog via leeftijdgenoten. ‘Ga niet blowen als je psychosegevoelig bent. En als je dan tóch gebruikt, zorg dat het slappe wiet is.’

De aandacht voor preventie noemt ook de commissie-Knottnerus in haar advies aan de regering over hoe proeven met de legalisering van cannabis eruit kunnen zien. Over het aanbevolen THC-gehalte geven zij geen advies.

Coffeeshops mogen hun middelen officieel niet testen op sterkte. (¿¿¿) ‘Dat heet een verkoopbevorderende handeling’, legt Wouter van Egmond uit, woordvoerder van het Platform Cannabisondernemingen Nederland en directeur van coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht. Veel coffeeshops geven al voorlichting over wietgebruik, zegt hij, via websites en folders in de winkel. Daarin komt de link met psychoses ook aan bod – ‘al ben ik er nog niet van overtuigd dat er een causaal verband is’ – en wordt aangeraden om cannabis ‘bewust, met mate, en voor je plezier’ te gebruiken. Tegelijkertijd wil Van Egmond niet belerend zijn. ‘Als iemand opvallend vaak in mijn shop komt, gaan we het gesprek aan, maar cannabisgebruik blijft iemands eigen keus.’

Aan minderjarigen verkopen coffeeshops sowieso niet. ‘Daar zijn we heel strikt in. Als de politie je betrapt, kunnen ze je zaak sluiten.’

‘Iedereen functioneert anders en reageert anders op drank en drugs’, zegt ook Peter Groen, de man die wiet rookte en daarna dacht dat hij de Messias was. Daar mag van hem best meer aandacht voor zijn. Zelf is hij naar eigen zeggen mentaal helemaal hersteld, dankzij hulpverlening en medicijnen. ‘Ik voel me gezond. Ik kom bijna nooit meer in de verleiding om te blowen. Dat levert zoveel ellende op, dat wil ik niet meer meemaken.’

WAAROM WORD JE HIGH VAN WIET?
Bart Rutten, hoogleraar neurowetenschappen van psychische stoornissen in Maastricht, legt het geestverruimende effect van cannabisgebruik uit: ‘THC lijkt op lichaamseigen signaalstofjes die de communicatie tussen hersencellen beïnvloeden. Als je blowt, krijg je een overmaat aan dit soort stofjes, wat de normale hersenactiviteit verstoort. De hersenen maken bijvoorbeeld meer van de beloningsstof dopamine aan, waardoor je je prettig en high gaat voelen. Ook waarnemingsgebieden gaan zich anders gedragen. Informatie van de zintuigen, maar ook vanuit andere hersengebieden, krijgt een andere betekenis, met wanen en hallucinaties tot gevolg.’

 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wiet-veroorzaakt-psychoses-volgens-steeds-meer-studies-hoe-sterk-is-het-verband~b70e6aea/

Het dagelijks roken van sterke wiet verhoogt het risico op psychose

Chris Woodyard  21 maart 2019

marijuana for depression
Een nieuwe studie suggereert dat de kans op het ontwikkelen van psychose vijf keer groter wordt door het dagelijks roken van krachtige marihuana.

De studie van King’s College London onderzocht 901 mensen bij wie de diagnose was gesteld dat ze een psychose hadden,  in Europa en Brazilië tussen 2010 en 2015. Toen het gebruik van marihuana werd vergeleken met een groep van 1200 patiënten die als gezond werden beschouwd, bleek dat dagelijks het gebruik van marihuana  zwaarder was onder degenen die een psychiatrische stoornis hadden.

“Verschillen in frequentie van dagelijks cannabisgebruik en  gebruik van krachtige cannabis hebben bijgedragen aan de opvallende variatie in de incidentie van psychotische stoornis tussen de 11 studiesites,” verklaren de onderzoekers in hun rapport.

Het rapport uit het Verenigd Koninkrijk komt naarmate meer Amerikaanse staten marihuana legaliseren. NORML, de belangenbehartigingsgroep voor marihuana-decriminalisatie, vermeldt 10 staten en het District of Columbia als gelegaliseerd potgebruik.

Marihuana is over het algemeen krachtiger geworden, waarschuwen experts.

Marihuanaplanten die in de jaren negentig werden verkocht, bevatten meestal ongeveer 3 procent THC, het ingrediënt dat leidt tot een euforische high die potgebruikers hopen te bereiken bij het roken of innemen, zei Ziva Cooper, onderzoeksdirecteur van het UCLA Cannabis Research Initiative eerder deze maand. Tegenwoordig kunnen THC-concentraties oplopen tot 25 procent in wiet die wordt verkocht in medische marihuana-apotheken.

Het King’s College-onderzoek, online gepubliceerd in het tijdschrift Lancet, schatte dat degenen die dagelijks wiet roken drie keer meer kans hadden dan degenen die het nooit hebben gebruikt om een ​​psychose-diagnose te krijgen. Degenen die high-potentie marihuana roken, waren vijf keer meer kans.

Bijdragen: Associated Press

https://eu.usatoday.com/story/news/world/2019/03/20/cannabis-and-pyschotic-disorders-strong-marijuana-linked-psychosis/3221102002/

Wat zijn de negatieve bijwerkingen van marihuana?
Het gebruik van marihuana neemt toe, omdat de wetten rondom marihuana in de Verenigde Staten worden versoepeld. In veel staten, zoals Alaska, Californië, Washington en Nevada, kunnen volwassenen boven de 21 nu marihuana gebruiken voor recreatieve doeleinden.

Andere staten zoals North Dakota, New Jersey en Montana staan ​​het gebruik van marihuana voor medicinale doeleinden toe, zoals migraine, epilepsie of angst. Marihuana wordt gedecriminaliseerd in veel andere staten, wat betekent dat mensen niet in de gevangenis worden gezet als ze met wiet worden aangehouden.

Staten als Idaho, Indiana, Kentucky en Tennessee classificeren marihuana echter nog steeds als illegaal.

Of het nu legaal is of niet, gebruikers moeten zich wel  bewust zijn van de negatieve bijwerkingen van het gebruik van marihuana .

Waarom wordt marihuana populairder?
Met meer dan 62% van de Amerikaanse burgers die voor legalisatie van cannabis zijn, is de algemene trend richting decriminalisering of legalisatie in de hele VS.

De overheid profiteert van miljoenen extra inkomsten uit het belasten van marihuana. Medicinale marihuana levert al enkele miljarden dollars aan inkomsten op zonder belastinginkomsten uit recreatieve cannabis toe te voegen.

De staatsbelasting op cannabis is met 57% gestegen van 2017 tot 2018 en de legale cannabismarkt zal naar verwachting groeien tot $ 25 miljard in 2025 . De inkomsten uit cannabisbelasting groeien snel, in lijn met een groeiend aantal mensen dat wiet rookt.

Het loont om te weten van de effecten van marihuana, zowel positief als negatief . Hoewel het gebruik van marihuana over het algemeen als veilig wordt beschouwd, moeten de negatieve effecten worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat het verstandig wordt gebruikt.

Hier zullen we enkele van de bijwerkingen van wiet onderzoeken , meer specifiek, hoe delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) – de belangrijkste psychoactieve component van marihuana in het lichaam werkt en waar je op moet letten.

Lees ook:   Meisje van 7 misbruikt

Bijwerkingen op lange termijn van marihuana

Wat zijn 9 bijwerkingen van marihuana?

Wat zijn de negatieve bijwerkingen van marihuana? »Alo House Malibu
1. Langzamere reactietijden
Ondanks het DSM-V-criterium voor intoxicatie van marihuana waarvoor een verslechtering van het complexe cognitieve functioneren nodig is , is dat in veel klinische onderzoeken niet het geval gebleken. In feite vertonen zware, dagelijkse wietrokers langzamere cognitieve prestaties – geen verslechtering – wat betekent dat het langer duurde voordat de marihuanagebruikers reageerden op een stimulus.

Traag reageren kan schadelijk zijn voor machines. (Autorijden bv) Om deze reden is het illegaal om te rijden onder invloed van alcohol, marihuana, opioïden, methamfetaminen of een mogelijk schadelijk medicijn.

Het is bekend dat alcohol en marihuana de coördinatie, het beoordelingsvermogen en de reactietijden vertragen.

Bovendien belemmert THC het vermogen om te multitasken , wat een cruciale vaardigheid is voor veilig rijden. Hoewel het gebruik van marihuana legaal is in sommige staten, is het altijd illegaal om onder invloed te rijden.

2. De ontwikkeling van hersenen en bijwerkingen op lange termijn van marihuana
Een studie uitgevoerd op diermodellen toonde aan dat het nemen van wat tijdens de zwangerschap als een ‘gematigde dosis’ van delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) wordt beschouwd, de hersenen van de nakomelingen aantastte . Het onderzoek toonde aan dat cannabisgebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot onomkeerbare en subtiele disfuncties in de hersenen.

Soortgelijke effecten werden gevonden bij adolescente dieren waar hun ruimtelijk werkgeheugen werd aangetast , vooral wanneer cannabis werd gebruikt terwijl de delicate neurale circuits in de hersenen zich ontwikkelden.

Deze en andere studies hebben geconcludeerd dat veel langdurige bijwerkingen van marihuana het gevolg zijn van het roken van wiet tijdens de ontwikkelingsstadia (prenataal tot de leeftijd van 21). (Autisme?)

Om de volledige effecten van stoffen op de zich ontwikkelende hersenen te beoordelen, wordt nu een groot onderzoek bij meer dan 10.000 kinderen uitgevoerd, het ‘Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD Study)’.

3. Marihuana Afhankelijkheid en verslaving
Zelfs met medische interventie kan het onthouden van marihuana moeilijk zijn voor zware gebruikers die een afhankelijkheid of verslaving aan marihuana hebben ontwikkeld .

Het roken van vijf marihuana-sigaretten per dag (3 tot 4 keer per week) kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken zoals verminderde voedselinname, verhoogde maagklachten, angst, prikkelbaarheid, depressie, nervositeit, onbedwingbare trek en slaapproblemen.

Deze symptomen kunnen worden onderdrukt door te roken of THC te consumeren, waardoor wiet net zo moeilijk te stoppen is als andere medicijnen.

Symptomen van terugtrekking van cannabis treden meestal op na 1 tot 2 dagen onthouding .

Gelukkig kunnen symptomen met medicatie worden behandeld en grotendeels binnen 10 dagen worden opgelost.

4. Cannabinoïde hyperemesis syndroom
Ongeacht welke vorm van cannabis wordt geconsumeerd (vapen, eetwaren of roken), er is altijd het risico op lijden aan het Cannabinoïde Hyperemesis Syndroom (CHS) als het gebruik aanhoudt.

antique botanical print cannabis illustration digital download

De symptomen van het Cannabinoïde Hyperemesis-syndroom zijn onder meer:

Misselijkheid
Braken
Uitdroging
Buikkrampen

CHS is een zeldzame aandoening en gebeurt meestal alleen met dagelijkse langdurige marihuanagebruikers, zoals mensen die gedurende meerdere jaren elke dag marihuana hebben gerookt.

THC beïnvloedt niet alleen de hersenen, het zorgt ook voor veranderingen in het spijsverteringskanaal en de maag (zoals veel frequente wietgebruikers zich goed bewust zijn van wanneer ze de “munchies” krijgen).

CHS kan worden behandeld door het gebruik van marihuana te stoppen en de symptomen moeten binnen enkele dagen of maanden verdwijnen.

Zodra het gebruik van marihuana is gestopt, zijn er verschillende medische interventies op korte termijn die kunnen helpen, zoals IV-vloeistoffen, pijnstillers en PPI’s.

Als iemand lijdt aan het Cannabinoïde Hyperemesis-syndroom, moeten ze hulp krijgen na een dag of langer aanhoudend braken.

5. Sociale angst
Sociaal angstige verlegen individuen worden beschouwd als een risicogroep en worden niet geadviseerd om cannabis te gebruiken. Mensen die lijden aan sociale angststoornissen (SAD) melden normaal symptomen die beginnen als tiener.

Er zijn tegenstrijdige opvattingen over de vraag of sociale angst wordt veroorzaakt door het voortdurende gebruik van marihuana.
Het is echter zeker dat psychiatrische aandoeningen het risico op het ontwikkelen van drugsverslaving verhogen.

Hoewel veel mensen melden dat cannabisgebruik goed is voor het verzachten van hun angst of internaliserende aandoeningen, is het duidelijk dat velen melden dat ze aan angst lijden na cannabisverslaving.

Elke persoon reageert op unieke manieren op cannabis, afhankelijk van verschillende factoren zoals duur van gebruik, leeftijd, genen en omgeving.

Het angstproducerende bestanddeel van cannabis is THC en het anti-angstbestanddeel is Cannabidiol (CBD).

Eén studie toonde aan dat 90% van degenen met cannabisafhankelijkheid ook een levenslange psychische stoornis had.

Bijwerkingen van wiet – sociale angst

6. Geheugenverlies
Het is bekend dat regelmatig marihuanagebruik het risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen verhoogt.

Bovendien hebben diermodellen ‘ significante geheugenstoornissen ‘ aangetoond bij langdurige blootstelling aan het geneesmiddel.

De negatieve effecten op het geheugen werden vastgelegd met hersenscans , waaruit bleek dat de regio’s die betrokken zijn bij geheugen en leren werden beïnvloed.

Onderzoekers merken op dat, hoewel marihuana voor sommigen gunstige effecten kan hebben, zoals mensen die lijden aan epilepsie of multiple sclerose, zoals andere geneesmiddelen, het gevaarlijk kan zijn als het wordt misbruikt.

Het is aangetoond dat voortdurende blootstelling aan THC leidt tot geheugengebreken .

7. Longschade
De American Lung Association (ALA) heeft verklaard dat ze zich zorgen maken over de gezondheidseffecten van het roken van marihuana. Elke vorm van het consumeren van marihuana met behulp van warmte of damp (pijpen, waterpijpen, in papier gewikkeld) kan schadelijke effecten hebben op de longen .

Roken beschadigt de luchtwegen en kan weefsels verwonden.

Marihuanarook bevat kankerverwekkende stoffen waarvan nog niet is bewezen dat ze kanker veroorzaken bij licht tot matig cannabisgebruik. Hoewel het niet zo schadelijk is voor de longen als tabak, kan het roken van wiet leiden tot chronische bronchitis en longinfecties.

8. Psychose en schizofrenie
Marihuana is een van de meest misbruikte middelen door mensen met schizofrenie. Wetenschappers hebben ontdekt dat specifieke genen vatbaarder zijn voor psychose en dat schizofreniesymptomen kunnen worden veroorzaakt door vroeg cannabisgebruik .

Van het THC-bestanddeel van cannabis wordt gedacht dat het bij sommige personen psychose veroorzaakt, terwijl is aangetoond dat een ander bestanddeel – Cannabidiol (CBD) het bestrijdt.

Mensen met een familiegeschiedenis van psychose of schizofrenie wordt geadviseerd marihuana te vermijden. De chemische veranderingen in de hersenen als gevolg van cannabisgebruik kunnen het risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen verdubbelen .

Bovendien stellen sommige onderzoekers dat een percentage mensen met schizofrenie dit niet zou hebben ontwikkeld als het niet was veroorzaakt door het gebruik van marihuana.

9. Paranoia
Paranoia is een ongegronde of overdreven angst dat iemand ons probeert te schaden. Sommige mensen zijn gevoeliger voor paranoïde gedachten dan anderen.

Een studie in Engeland wees uit dat het geloof dat iemand hen probeerde te schaden drie keer meer waarschijnlijk was bij mensen die marihuana gebruikten. Het voortdurende gebruik van marihuana kan veel van de negatieve effecten van wiet veroorzaken.

Mensen kunnen ook paranoïde gedachten ontwikkelen zonder stemmen of hallucinaties te horen.

Uit een ander onderzoek van de Guardian bleek dat THC bij de helft van de deelnemers paranoïde gedachten veroorzaakte in vergelijking met 30% in de placebogroep.

Behandeling voor marihuanaverslaving en afhankelijkheid
We hebben enkele van de meest voorkomende bijwerkingen van het gebruik van marihuana geschetst, maar we hebben niet ingegaan op de gevaren van synthetische marihuana , wat een heel ander onderwerp is.

Medische en recreatieve marihuana is nu legaal in meer dan de helft van de staten in de VS, maar het blijft een schema I-medicijn volgens de DEA. Daarom zijn er tot nu toe maar weinig studies gedaan naar de positieve of negatieve effecten van het gebruik ervan. Hopelijk komt dat onderzoek binnenkort.

Hoewel het legaal is in zoveel staten, is het belangrijk dat mensen het op verantwoorde wijze en met mate gebruiken, net als alcohol.

Zoals elke substantie van misbruik, is er een zeer reële mogelijkheid van afhankelijkheid en verslaving, evenals terugtrekking.

Iedereen die zich zorgen maakt over het feit dat hun cannabisgebruik een probleem wordt of een van de negatieve bijwerkingen van marihuana heeft ervaren, weet dat verslavingsbehandeling beschikbaar is en dat herstel mogelijk is.

Voor mensen met een psychische kwestie in combinatie met verslaving, is het noodzakelijk om dubbele behandelingsopties voor diagnose te onderzoeken , zodat beide problemen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt.

https://alorecovery.com/what-are-negative-side-effects-of-marijuana/

Cannabisgebruik bij tieners in verband met depressie

Door Nick Triggle

13 februari 2019

Anti-Anxiety Meds Linked To Depression And Death. Try This Calming Elixir Instead

Ouders moeten niet zelfgenoegzaam zijn over de risico’s van tieners die cannabis gebruiken, waarschuwen experts.

Britse en Canadese onderzoekers zeiden dat ze “robuust” bewijs hadden gevonden dat het gebruik van het middel in de adolescentie het risico op depressie op volwassen leeftijd met 37% verhoogde.

Ze zeiden dat de bevindingen een waarschuwing moesten zijn voor gezinnen die cannabisgebruik als onderdeel van het opgroeiproces zagen.

Lees ook:   Als je kind wordt vermoord …Marianne Bachmeier

Het team voegde eraan toe dat het ontwikkelende brein bijzonder gevoelig was.

De onderzoekers – van de Universiteit van Oxford en de McGill University van Montreal – zeiden dat cannabisgebruik bij jongeren een “belangrijk volksgezondheidsprobleem” was, vooral gezien het feit dat cannabis tegenwoordig veel sterker is dan voorheen.

Ongeveer een op de negen jonge volwassenen en tieners gebruikt de drug  in Engeland en Wales.

Rapportschrijver Prof Andrea Cipriani gaf toe dat sommige ouders een ontspannen houding hadden tegenover het middel, maar voegde eraan toe dat het bewijs duidelijk was.

“Dit is belangrijke informatie voor ouders en tieners. Het risico is bescheiden, maar het kan een verwoestende impact hebben.”

Cannabis ‘slechter dan alcohol’ voor tieners
Jongeren ‘denken dat cannabis veiliger is dan alcohol’
Hoe riskant is cannabis?
Dit is de eerste keer dat het werkelijke risico op deze manier wordt gekwantificeerd.

Het team keek naar 11 eerdere studies, die meer dan 23.000 jonge mensen omvatten, meldde het tijdschrift JAMA Psychiatry.

Jongeren die al tekenen van depressie hadden getoond of een familiegeschiedenis van de aandoening hadden, werden uitgesloten.

Het ontdekte dat cannabisgebruik vóór 18 jaar de kans op een individuele depressie op jonge volwassenheid – gedefinieerd als vóór de leeftijd van 35 jaar – met 37% verhoogde.

In termen van aantallen betekent dit dat ongeveer een op de 14 gevallen van depressie in die leeftijdsgroep – ongeveer 60.000 in het VK – kan worden toegeschreven aan drugsgebruik in de tienerjaren.

De studie keek ook of er een verband was met angst en zelfmoordpogingen.

Er was een verhoogd risico op angstontwikkeling op jonge volwassenheid, maar het werd niet als statistisch significant beschouwd.

Ondertussen probeerden degenen die cannabis gebruikten in hun tienerjaren drie keer meer kans om zichzelf te doden – hoewel de gegevens over die trend niet robuust genoeg werden geacht om een ​​definitieve conclusie te trekken.

Dus is dit bewijs?
Nee. De onderzoekers konden niet aantonen dat cannabisgebruik definitief depressie veroorzaakte.

In plaats daarvan konden ze alleen maar zeggen dat het een sterke schakel leek te zijn.

Dit komt door de cijfers die ze hebben gevonden, maar ook wat bekend is over de impact die cannabis heeft op de zich ontwikkelende hersenen.

Er zijn aanwijzingen dat het middel de delen van de hersenen beïnvloedt die rationeel en emotioneel denken beheersen, evenals serotonineniveaus die de stemming beïnvloeden.

Om het verband te bewijzen, zouden er proeven op jonge mensen moeten worden uitgevoerd – iets dat nooit zal worden gedaan omdat het onethisch is.

King’s College Londen psychiater prof. Sir Robin Murray zei dat het onderzoek niet als sluitend kon worden beschouwd, maar erkende dat de bevindingen “waarschijnlijk correct” waren.

Hij zei dat het risico op het ontwikkelen van depressie kleiner was dan wat al is vastgesteld voor schizofrenie-achtige psychose.

Hij zei ook dat het waarschijnlijk was dat elk risico ook te wijten zou zijn aan de hoeveelheden cannabis die werden geconsumeerd en de sterkte – iets dat deze studie niet kon ontrafelen.

https://www.bbc.com/news/health-47215806?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/education&link_location=live-reporting-story

Tweesnijdend zwaard: langdurig cannabisgebruik bij tieners gekoppeld aan een hoger depressierisico

Check out this awesome 'Just+say+no+to+drugs' design on @TeePublic!

Cannabisgebruikers op jonge volwassenheid riskeren verhoogde depressie, zelfmoord, suggereert studie
CBC Nieuws ·Geplaatst: Feb 13, 2019

Cannabisverbindingen kunnen zowel therapeutisch als gevaarlijk zijn, zegt een psychiater. (Richard Vogel / The Associated Press)

Jonge mensen die cannabis gebruiken, lopen een groter langetermijnrisico op het ontwikkelen van depressie en het denken aan zelfmoord, suggereert een door McGill University geleid overzicht van gepubliceerde studies.

Dr. Gabriella Gobbi, professor psychiatrie aan McGill, en haar team in Montreal en Londen, Verenigd Koninkrijk, analyseerden internationale studies bij meer dan 23.000 mensen jonger dan 18 jaar die werden gevolgd voor het ontwikkelen van een depressie tot jonge volwassenheid.

Op de lange termijn hadden degenen die cannabis gebruikten 1,5 keer meer kans op een depressie en drie keer meer kans om te zeggen dat ze zelfmoordgedachten hadden in vergelijking met niet-gebruikers, zeiden de onderzoekers in het nummer van het tijdschrift JAMA Psychiatry .

In Canada vormen mensen van 15 tot 25 jaar de meerderheid van de cannabisgebruikers van alle leeftijden met naar schatting 20 tot 33 procent, aldus de auteurs. Dat is hoger dan onder adolescente gebruikers in andere ontwikkelde landen.

In de meta-analyse schatte Gobbi dat ongeveer zeven procent van de depressiediagnoses bij Canadezen van 18 tot 35 jaar verband houden met cannabisgebruik. Dat komt neer op ongeveer 25.000 Canadezen.

“Cannabis is een tweesnijdend zwaard. Het is waar dat adolescenten van cannabis houden vanwege het euforische effect,” zei Gobbi. “Maar op de lange termijn heeft de cannabis een tegenovergesteld effect, dus verhoogde het risico op depressie.”

Gobbi zei dat ze verrast waren over zelfmoordgedrag dat wordt toegeschreven aan cannabisgebruik, met name de gedachte aan zelfmoord.

Eerdere studies meldden dat cannabisgebruik wordt geassocieerd met gebrek aan motivatie.

‘Slechte gevolgen jaren later’
“De impact van zelfmoord was minder bekend. In feite waren we erg verrast,” zei Gobbi.

Suïcidale ideeën – nadenken over de eigen ondergang – is een proxy voor suïcidaal gedrag, zei Dr. Anthony Levitt, hoofd van het Hurvitz Brain Sciences-programma in Sunnybrook Health Sciences Center in Toronto. Hij is een expert in behandelingsresistente depressie en was niet betrokken bij de nieuwe review, die hij krachtig noemde.

Maar het betekent niet dat je een plan hebt om het te doen of de wens om naar het plan te handelen. Dus de bevindingen betekenen niet dat cannabisgebruikers meer suïcidaal zijn, zei Levitt.

“Als iemand besluit om marihuana te gebruiken omdat het sociaal aanvaardbaar is en niet als gevaarlijk wordt beschouwd als ze 14 of 15 zijn en het vier, vijf jaar gebruikt en dan besluit: ‘Weet je wat? Het verstoort eigenlijk mijn vermogen om te functioneren bij het level” I like ”en stopt, ze gaan niet noodzakelijkerwijs terug naar nul-risiconiveau. Ze hebben een verhoogd risico op depressie … en andere slechte gevolgen jaren later. ”

Maar Levitt zei dat wanneer hij met mensen spreekt over hoe cannabissamenstellingen zowel therapeutisch als gevaarlijk kunnen zijn, zowel jonge mensen als hun ouders vaak moeite hebben om te zien hoe cannabis niet allemaal goed of slecht is. De waarheid zit ergens in het midden, zei hij.

Levitt schreef een deel van het moeilijke gesprek toe aan de alomtegenwoordige cannabis in de Canadese samenleving.

No drugs sign with marijuana leaves Premium Vector

Preventie en behandeling
“Marihuana is een van die middelen waaraan je verslaafd kunt raken, en het gedrag dat met verslaving gepaard gaat, is gevaarlijk. Op dit moment, omdat het gelegaliseerd is, gebruiken veel gezinnen en veel jongeren het argument: ‘Het kan niet zo slecht.’ En dus is het soms problematisch om hulp te krijgen. ”

Alcohol neemt de voorsprong op de korte termijn weg, maar het kan depressie op de lange termijn vergroten. Hetzelfde lijkt te gelden voor cannabis, zei Levitt.

Zowel Levitt als Gobbi riepen medische onderzoekers op om de zoektocht naar manieren om de stoornis van het middelengebruik te voorkomen te intensiveren, en om gemakkelijker toegang te krijgen tot behandelprogramma’s voor het kleine percentage cannabisgebruikers dat eraan verslaafd is.

In termen van preventie wees Gobbi op studies uit IJsland, waar ouders opleiden om hun dialoog met hun kinderen over drugs en programma’s te verbeteren om jongeren meer te betrekken bij activiteiten zoals sport, cannabisgebruik bij adolescenten leek te voorkomen.

De studies die in de review zijn opgenomen, vonden plaats toen tetrahydrocannabinol of THC, het actieve ingrediënt in marihuana waarvan werd gedacht dat het gebruikers een high zou geven, lager was dan in de cannabis van vandaag, zei Gobbi.

Een van de belangrijkste beperkingen van de meta-analyse is dat de opgenomen onderzoeken niet kunnen worden gebruikt om de oorzaak en het effect te bepalen om te bepalen of cannabisgebruik depressie veroorzaakt. De studies die werden geanalyseerd, omvatten die waarin cannabis werd gebruikt voor zelfmedicatie, zei Gobbi.

Er was geen verband met angst.(hier boven staat van wel?)

De studie werd gefinancierd door de Canadese Institutes of Health Research (CIHR) en het Quebec Network on Suicide, Mood Disorders and Related Disorders.

Waar hulp te krijgen
Canada Suicide Prevention Service : 1-833-456-4566 (telefoon) | 45645 (tekst) | crisisservicescanada.ca (Chat).
In Quebec (Frans): Association québécoise de prévention du suicide : 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).
Help voor kinderen Telefoon: 1-800-668-6868 (telefoon), Live Chat-counseling op www.kidshelpphone.ca .
Canadese Vereniging voor zelfmoordpreventie: zoek een 24-uurs crisiscentrum .
Als je je zorgen maakt dat iemand waarvan je weet dat hij een risico loopt op zelfmoord, moet je erover praten, zegt de Canadese Vereniging voor zelfmoordpreventie. Hier zijn enkele waarschuwingssignalen:

Zelfmoordgedachten.
Stofmisbruik.
Doelloosheid.
Angst.
Gevangen voelen.
Hopeloosheid en hulpeloosheid.
Terugtrekking.
Anger.
Roekeloosheid.
Stemming verandert.

https://www.cbc.ca/news/health/cannabis-depression-adolescents-1.5017459

Spiritueel is er ook wat voor te zeggen

https://www.psychosenet.nl/paranormaal-psychotisch-open-aura/

Gerelateerde artikelen

Back to top button