web analytics

Cholera in Griekenland en Duitsland

1 Geval in Griekenland en twee in Duitsland

https://www.telegraaf.nl/gezondheid/24567726/___Nederlander_met_cholera_op_Kos___.html

Dusssssssssssss…

Kos is zowel een toeristenoord als een plek waar duizenden vluchtelingen aankomen uit Afghanistan, Syrië en Irak. In dat laatste land brak vorige maand nog een cholera-epidemie uit. De Iraakse autoriteiten registreerden in september 121 gevallen van de ziekte. Athene vreest dat de ziekte via vluchtelingen is doorgegeven.

Er bestaan twee vaccinaties tegen cholera die zijn goedgekeurd door de WHO.
Hmmz…?¿

 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Cholera

https://www.vaccinatiesopreis.nl/cholera-cholerastempel/
Dus men laat vluchtelingen gewoon binnen zonder vaccinaties? Waar is de controle in vredesnaam???????!

Fijn is dat…! Moeten wij eens doen als wij op reis gaan naar een verweggistan landje!

 

(Oh ja en dit nog

https://www.telegraaf.nl/binnenland/24567499/__Grote_zorgen_bij_waterbedrijf__.html


Vitens vreest voor ernstige vervuiling door olie, diesel en benzine, aldus een woordvoerder vrijdag.

Vitens maakt zich het meeste zorgen over de zestig tot tachtig olietanks (??????????????????????????) van elk 1000 liter die op het terrein zijn geplaatst. De olie is nodig voor verwarming van de paviljoens. Tankwagens komen de olievoorraad elke dag aanvullen. “Als daarbij iets fout gaat, hebben we een echte calamiteit”, zei de Vitens-woordvoerder.

2.4 Ziekteverschijnselen

Een groot gedeelte van de personen die door Vibrio cholerae zijn geïnfecteerd heeft geen symptomen of slechts een milde diarree, niet te onderscheiden van diarree door andere verwekkers. (Sack04) Bij gezonde reizigers verloopt de ziekte meestal mild en is zelflimiterend. Het typische klinische beeld van cholera begint met het acuut optreden van braken en grote hoeveelheden waterdunne diarree. De diarree wordt beschreven als ‘rijstwater’, licht geelgroen met vlokjes, en nagenoeg geurloos. Opvallend is de afwezigheid van ernstige buikkrampen. Zeurende buikpijn en drukpijn komen wel voor. Bij volwassenen met ernstige cholera kan het volume van de ontlasting oplopen tot 500-1000 ml/uur, wat leidt tot ernstige dehydratie. (Sack04, Seas04) Vanwege het fulminante beloop kunnen ook gezonde volwassenen in korte tijd bezwijken aan een cholera-infectie. Bij andere verwekkers van gastro-enteritis overlijden vrijwel uitsluitend jonge kinderen, ouderen en personen met een gestoorde afweer. Het overlijden van voorheen gezonde volwassenen door diarree is klinisch zeer verdacht voor cholera. Koorts komt voor bij een klein aantal patiënten.

Kenmerken van dehydratie zijn:

 • zwakke of afwezige (snelle) pols;
 • zeer lage bloeddruk;
 • verminderde huidturgor;
 • droge slijmvliezen;
 • diepliggende ogen.
Lees ook:   Medicijn voor verlaging cholesterol heeft mogelijk invloed op veroudering

In eerste instantie zijn patiënten met cholera helder, alert, en is er nog een dorstig gevoel, maar bij toenemende dehydratie worden ze eerst rusteloos, daarna apathisch en eventueel volgt bewustzijnsverlies. (Seas04) Bij zeer ernstige vormen met metabole acidose hebben patiënten een zeer diepe, snelle ademhaling (kussmaulademhaling). De klinische situatie van cholerapatiënten kan reeds enkele uren na het begin van de symptomen verslechteren en patiënten kunnen binnen een dag overlijden. (Seas04)

Bij kinderen verloopt de ziekte meestal zoals bij volwassenen, hoewel hypoglykemie, koorts, insulten en bewustzijnsdalingen vaker voorkomen. Een ernstige complicatie van cholera is acuut nierfalen als gevolg van de langdurige hypotensie.

Onbehandeld is de letaliteit van cholera omstreeks 2%, oplopend tot > 40% in groepen met een slechte toegang tot gezondheidszorg. (Hill06, WHO07)

Infecties met non-O1/O139 V. choleraekomen sporadisch voor en zijn meestal geassocieerd met zwemmen of ander contact in/met besmet water. (Mor94, Mui07) Meestal is er sprake van een gastro-enteritis of een huidinfectie, vaak aan het oor. (Mor94) Bij immuno-incompetente patiënten treedt zelden uitbreiding naar de bloedbaan op. (Aub01)

2.5 Verhoogde kans op een ernstig beloop

Een verhoogde kans op ernstig beloop van cholera is aanwezig in de volgende groepen. (Chin00, Sack04, Seas04):

 • zwangeren. Cholera in de zwangerschap, met name het laatste trimester, heeft een zeer slechte prognose voor de foetus. Tot 50% van de zwangerschappen gaat verloren indien geen adequate rehydratie plaatsvindt;
 • kinderen < 1 jaar;
 • ernstig ondervoede kinderen;
 • personen > 70 jaar;
 • personen met bloedgroep O (mechanisme onbekend).

4. Besmetting

4.1 Reservoir

V. cholerae komt voor in oppervlaktewater, met name brak water over de gehele wereld. (Sack04) V. choleraeO1 komt wereldwijd voor, voornamelijk voor in Zuid-Azië, Afrika, Zuid-Amerika en de Golf van Mexico. (Sack04) V. cholerae O139 lijkt tot nu toe beperkt tot Zuid-Azië. (Sack04) Vibrio’s hechten zich aan plankton en kunnen daarin overleven en zich vermenigvuldigen, onafhankelijk van de mens. (Sack04) Klimaatveranderingen die de groei van plankton beïnvloeden kunnen dus ook van invloed zijn op het voorkomen van cholera. (Sack04)

4.2 Besmettingsweg

Mensen worden ziek door de inname van besmet water of voedsel of door directe feco-orale besmetting. (Chin00) Veel voorkomende transmissieroutes zijn drinken van leidingwater van onvoldoende kwaliteit en eten van voedsel dat is bereid door straatverkopers. (Seas04) Schelp- en schaaldieren concentreren de vibrio’s en consumptie of ander contact hiermee kan leiden tot infecties. Daarnaast kan zwemmen in besmet water leiden tot huidinfecties veroorzaakt door non-O1/O139 V. cholerae. (Luk06, Mor94)

Lees ook:   "De autoriteiten hebben over alles tegen ons gelogen, inclusief de opkomst van een nieuw virus"

4.3 Besmettelijke periode

De uitscheiding begint bij de eerste symptomen en duurt tot enkele dagen na klinisch herstel. Antibiotica bekorten de uitscheidingsduur. (Chin00)

4.4 Besmettelijkheid

De ontlasting van cholerapatiënten bevat grote hoeveelheden vibrio’s en is dus potentieel besmettelijk. Bij importgevallen wordt, indien normale hygiënische maatregelen in acht worden genomen, cholera niet van mens op mens overgedragen (zie ook 9.2 en 9.3). Dit komt waarschijnlijk door de hoge dosis die benodigd is om ziekteverschijnselen te induceren en de gevoeligheid van vibrio’s voor uitdroging. In bijzondere gevallen zoals begrafenisrituelen waarbij voedsel wordt genuttigd in de directe nabijheid van choleraslachtoffers of bij verpleging van cholerapatiënten onder zeer onhygiënische omstandigheden kan wel directe transmissie optreden. (Seas04)

De dosis waarbij geïnfecteerde individuen ziekteverschijnselen ontwikkelen, bedraagt meer dan 108organismen bij gezonde personen, maar is veel lager (104-105) bij mensen met verstoorde maagzuursecretie. (Sack04) Deze dosis is ook afhankelijk van het type besmet voedsel of water, en wel van de mate waarin het maagzuur door dit voedsel wordt geneutraliseerd. In de endemische situatie kan de dosis waarbij klachten optreden mogelijk veel lager zijn aangezien de attack rate in de endemische situatie lager is dan bij vrijwilligersstudies en veel cholerapatiënten gestoorde maagzuursecretie blijken te hebben. (Sack04)

 

7. Behandeling

Behandeling van cholera is eenvoudig en bestaat uit rehydratie. De eerste fase bestaat uit agressieve rehydratie om het reeds aanwezige vochttekort aan te vullen. Bij milde dehydratie kan worden volstaan met rehydratie per os met ‘oral rehydration solution’ (ORS). Bij ernstig gedehydreerde patiënten is intraveneuze rehydratie nodig met vocht en elektrolyten. Na rehydratie volgt de onderhoudsfase om het continue vochtverlies te compenseren. Tijdens de onderhoudsfase moet de patiënt zelf kunnen drinken. Terugval van rehydratie kan worden voorkómen door adequate intake. Patiënten dienen daarom zorgvuldig geobserveerd te worden. (Hill06)

Lees ook:   Corona | Hooikoorts | Chemtrails?

In de Nederlandse situatie zullen gedehydreerde patiënten worden opgenomen en vaak intraveneus worden gerehydreerd. (Smit94) Patiënten in goede hydratietoestand hebben vanzelfsprekend geen rehydratietherapie nodig maar moeten wel worden geïnformeerd over het ziektebeeld en dienen tevens instructies te krijgen over het gebruik van ORS. Frisdranken en sportdranken zijn niet geschikt als rehydratievloeistof vanwege het te lage natrium- en te hoge glucosegehalte. (Kist99)

Naast rehydratie worden patiënten in de Nederlandse situatie behandeld met antibiotica omdat die de ziekteduur en uitscheiding van V. choleraebekorten. (Smit94) Tot voor kort werden cholerapatiënten behandeld met tetracycline, cotrimoxazol of ciprofloxacin. Afhankelijk van de regio waarin de infectie is opgelopen, is een hoog percentage van de circulerende V. cholerae-stammen niet meer gevoelig voor deze antibiotica. (Sack04) Recente studies tonen aan dat een enkele dosis azitromycine van 1000 mg een klinische effectiviteit heeft van meer dan 70%, zowel bij kinderen als volwassenen. (Saha06)

8.2 Algemene preventieve maatregelen

Cholera wordt overgedragen door besmet water of voedsel. Preventieve maatregelen inrisicogebiedenhebben derhalve betrekking op vermijden van potentieel besmette levensmiddelen, net zoals bij andere feco-oraal overdraagbare ziekten.

 • Drink alleen gekookt of gedesinfecteerd water of frisdranken uit fles of blik (zonder ijsblokjes).
 • Eet alleen eten dat langdurig verhit is (met name bij straatstalletjes) en nog heet is als het wordt opgediend.
 • Vermijd ijsblokjes en ijsco’s.
 • Vermijd ongekookte schaal- en schelpdieren.
 • Vermijd rauwe levensmiddelen en salades inclusief fruit, tenzij dit zelf is gepeld of geschild (‘Boil it, cook it, peel it or forget it’).
 • Kook ongepasteuriseerde melk.

Goede handhygiëne voor en na toiletbezoek is noodzakelijk om verspreiding te voorkomen.

[Arbo] Ook bij personen die contact hebben met oppervlaktewater en na contact met risicodieren en –kweeksystemen is een goede handhygiëne van belang. Werknemers in risicoberoepen, zoals palingkwekers, moeten handschoenen dragen om zo de eventuele overdracht te minimaliseren.

[Arbo] Vibrio cholerae valt in risicoklasse 2 van de biologische agentia.

Medewerkers van laboratoria die met materialen werken mogelijk Vibrio choleraekunnen bevatten, moeten beheersmaatregelen nemen die behoren bij beheersingsniveau 2. Deze maatregelen zijn beschreven in bijlage V van de Europese richtlijn 200/54/EG L 262/21:https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:NL:PDF

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button