...

19 oktober 2021

 

Sumerische kleitabletten en de geschiedenis van de wereld!

https://renes-wereld.nl/sumerische-kleitabletten/

Sumerian Anunnaki Winged Deities:

Anunnaki wezens met ”vleugels” (engelen- gevallen engelen) -oftewel wezens die konden vliegen met vaartuigen! Gevallen vaartuigen uit de hemel!)

Dit moet je lezen!

De link vond ik via Niburu

Met een artikel zoals op deze website bij de geschiedenis evenzo te vinden is…
Over het geloof en de aarde en het ontstaan etc!

Annunaki:

”Het ongelooflijke is gebeurt, de Annunaki hebben besloten om van de homo sapiens een intelligente werker te maken. Een werker die naar hun even beeld gecreëerd zal worden, maar wel zal gehoorzamen aan de Annunaki.  Het is het verhaal uit de bijbel waar Adam door God wordt gecreëerd.  Dit verhaal kennen we allemaal. Maar het is pas genoteerd lang na dat het verhaal van de Annunaki is genoteerd.
We hebben hier dus te maken met de oorsprong van het bijbel verhaal. Dat later door, denk ik, veel vertalingen wel een iets andere wending heeft gekregen. Maar in essentie het zelfde verhaal is.
In de komende artikelen zal het hele creatie verhaal van de mens verder uitgediept worden. Maar in dit artikel is de uiteindelijke beslissing weergegeven die de Annunaki hebben genomen om ons, als mensen, te creëren.”

Cult Of The Ancient Gods The Instanbul rocket ship ,currently located in the Istanbul Archaeology Museum in Turkey.:

https://renes-wereld.nl/2017/02/15/sumerische-kleitabletten-de-annunaki-gaan-een-adam-ontwerpen/

”In het “huis des Levens” wordt er volop geëxperimenteerd met het mengen van DNA. De Annunaki willen tenslotte een goede primitieve werker creëren . Een wezen dat voor hen het zware werk kan uitvoeren. Uit het verhaal blijkt dat de Annunaki veel verstand hadden van de essentie van het leven. Om precies te zijn hoe het DNA van levende wezens werkt. Alleen de juiste verhouding vinden blijkt echter een heel lastig probleem te zijn. Zoals we nu weten is dit uiteindelijk gelukt. Anders zou je dit nu niet hebben kunnen lezen. Je bent namelijk het resultaat van dit geëxperimenteer. Ook nu kan ik het niet weer vaak genoeg gezegd hebben. Realiseer dat wat je in dit artikel leest is genoteerd zo’n 7000 jaar geleden !!! En dat er toen dus al bekent was hoe het leven in elkaar zit en hoe het te manipuleren is .”

Sumerian God Enki | Sumerian God Enki the symbol for him is human DNA:

Ancient artifacts that stun modern archeology and could rewrite human history:

https://renes-wereld.nl/2017/02/20/sumerische-kleitabletten-enki-is-volop-aan-het-experimenteren-met-dna/

”De eerste echte Adam is geboren. Ninmah de zus van Enki en Enlil offert zich op zal draagmoeder voor de eerste intelligente mens op aarde. Na veel experimenteren met bevruchte eitjes en DNA manipulatie blijkt dat een Annunaki draagmoeder bevrucht door zaad van een homo sapiens de ideale combinatie is.
Er is een wezen geboren naar het evenbeeld van zijn schepper. Zij die van Niburu kwamen.
Alleen die eerste mens had een rare afwijking die de Annunaki direct op viel. De voorhuid aan de penis van de man. Dat waren ze echt niet gewend daar op Niburu. Misschien is dit dan ook wel de reden dat in veel culturen de jongens besneden worden. Om misschien nog meer op hun scheppers te lijken.”

 

https://renes-wereld.nl/2017/03/07/sumerische-kleitabletten-de-eerste-intelligente-mens-is-gecreeerd/

”Enki en zijn medische staf hebben hard gewerkt om een vrouw te creëren. Deze vrouw zou het mogelijk moeten maken dat Adam , de werker, zich zelf voort zou kunnen planten. En dat hiervoor geen Annunaki vrouwen meer nodig zouden zijn. Maar tot grote frustratie van Enki en zijn staf blijken de door hen gecreëerde mensen onvruchtbaar te zijn.

Wat natuurlijk opvalt in dit gedeelte van de kleitabletten is de kennis die de Annunaki kenbaar hadden van het DNA en hoe daarmee te manipuleren. Kennis die onze wetenschap pas recent (her) ontdekt heeft.”

https://www.abovetopsecret.com/forum/thread1116225/pg1

 

https://www.greatdreams.com/anunnaki/grandma-nammu.htm

https://www.greatdreams.com/anunnaki/grandma-nammu.htm

https://renes-wereld.nl/2014/11/30/de-gecreeerde-mens-kan-zich-niet-voortplanten/
”Op een van zijn wandelingen door het hof van Eden komt Enlil, Adam en Eva tegen en ziet dat er iets aan hen is veranderd. Ze zijn zich bewust van het feit dat zij geen dier meer zijn maar nu een mens zijn.Hij roept zijn broer en familie bij hem ter verantwoording. Want door het mixen van het DNA van mens en Annunaki bestaat de kans dat de gecreëerde mens dezelfde eigenschappen zal bezitten als die van de Annunaki. En dit bevalt Enlil helemaal niet.
Als deze wezens dan gemaakt zijn om te werken, laat ze dan ook werken en stuur ze naar de mijnen. Weg uit Eden.”

https://renes-wereld.nl/2014/11/30/adam-en-eva-worden-uit-het-hof-van-eden-gezet/

”Eenmaal uit het hof van eden uitgezet, blijken de Adams en Eva’s zich prima voor te kunnen planten. Hun nakomelingen zijn harde werkers en zijn tevreden met hun leven tussen de Annunaki. Zolang ze maar hun eten krijgen en goed verzorgt worden. Het is de Annunaki dan toch eindelijk gelukt hun lang gekoesterde wens te vervullen.

Het creëren van een slaaf die voor hen het harde werk waarneemt in de mijnen in Afrika, zodat de goudwinning om de planeet Niburu te redden door kan gaan.”

https://renes-wereld.nl/2014/12/21/adam-en-eva-blijken-harder-werkers-te-zijn/

 

 

https://humansarefree.com/2012/12/the-anunnaki-built-pyramids.html

 

https://youtu.be/c5Y_PxK_rC8

 

15 miljard BCE-Creatie van “Local Universe”.

4,6 miljard BCE-Creatie van Zon, Maan en Solar System planeten (buiten de aarde).

4,1 miljard BCE-aankomst van de planeet Nibiru (Marduk) in zonnestelsel. Creatie van de Aarde.

3,8 miljard BCE-eerste bewijs van leven op aarde.

544 Miljoen BCE-Begin van Cambrium periode (de “Cambrische explosie” van soorten).

155 Miljoen BCE-Begin van Jurassic Period (Dinosaurussen en dergelijke).

68 Miljoen BCE-Krijt massa-extinctie en het begin van Cenozoïcum Era.

32 Miljoen BCE-Eerste verschijning van Aegyptopithecus , eerst mogelijke voorouder van de mens.

5 Miljoen BCE-Eerste verschijning van Australopithecus , directe voorganger Man’s.

2 Miljoen BCE-Eerste verschijning van Homo erectus , eerste echte man-achtig wezen.

900.000 BCE – Vermeende verschijning van Lemuria beschaving (volgens Edgar Cayce ).

500.000 BCE-Lemuria beschaving blijkbaar vernietigd (Edgar Cayce, weer).

485.000 BCE-alalu van Nibiru afdaalt “naar de donkere getinte Aarde”.

444.000 BCE- ENKI en de Anunnaki ( “zij die uit de hemel naar de aarde kwam”) komen.

414.000 BCE-Enlil komt het bevel te voeren. ANU leidt Enki om mijn in Zuid-Afrika.

400.000 BCE-Eerste verschijning van Archaics , semi aapmensen – dat wil zeggen, bijna Homo sapiens .

350.000 BCE-Lemuria beschaving zogenaamd hersteld (volgens Edgar Cayce).

385.000 BCE- De oorlog van de Olden Goden (ook bekend als “The Battle of the Titans”).

270.000 BCE-The Anunnaki muiterij! ENKI en NINTI gebruik van genetische manipulatie om Adapa, de “gemengde werknemer” te creëren. Dit is in wezen de eerste schepping van man en vrouw met behulp van “Geboorte Godinnen”. [De opstand plaatsgevonden vóór het gebruik van geboorte Godinnen!]

250.000 BCE- Homo sapiens “abrupt” verschijning in Zuid-Afrika. Tijdsbestek van één gemeenschappelijke grootmoeder van de moderne mens is gebaseerd op de mitochondriale DNA-populatie in kaart brengen. – Dit is ook het tijdstip van de definitieve verdwijning van de vermeende Lemuria (volgens Cayce).

210.320 BCE-Theoretische tijd voor de eerste verschijning van Adam en Eva .

200.000 BCE-Eerste verschijning van Homo sapiens neanderthalis .-Volgens Edgar Cayce, de beschaving van Atlantis begon in deze periode.

135.680 BCE-Theoretische tijd voor de geboorte van Henoch (Die niet sterven “want God nam hem”).

125.000 BCE- Neanderthalers beginnen migreren “Out of Africa”, meldt filmrechten, Europa bereiken, en begon “vervangen” resten van Homo Erectus , zonder menging en zonder duidelijke bloedvergieten.

110000 BCE-eerst van splitsing tussen negroïde en blanke / Mongoloïde races.

92.000 BCE-Eerste verschijning van Homo sapiens sapiens , Cro-Magnon.

87.000 BCE-Eerste grote verstoring in Atlantis (volgens Edgar Cayce). [Waarschijnlijk de komst van “Water World” (met Kevin Costner).]

83.600 BCE-Theoretische tijd voor de geboorte van Noach ( “Respijt” -aka Ziusudra, Utnapishtim).

40.000 BCE-ondergang van de Neanderthalers. Splitsing van blanke-Mongoloid races.

35.000 BCE-Termijn voor de “zonen van God” en “dochters van de Mens” bijbelse referentie [ Genesis 6: 1-2]. Ook overeen met het definitieve extinctie van Neanderthalers (die in wezen stierven over een ongeveer 5000 jaar tijd).

20.450 BCE-Ptah (aka de Sumerische Enki) begint koningschap regel in Egypte.

15.608 BCE-Begin van het tijdperk van de eerste zon (De Azteekse “Age of the White Haired Giants” en de Inca “Eeuw van de Wit en Bearded Goden”) in Midden-Amerika

Lees ook:   Nieuwe theorieën suggereren dat mensen met bloedgroep Rh Negatief behoren tot een buitenaardse afkomst

15.000 BCE-vroegst mogelijke tijdstip voor de bouw van Kalasasaya in Tiahuanaca (Bolivia).

11.600 BCE-Bijbelse en Sumerische Zondvloed, gevolgd door de zondvloed . Ook het begin van het tijdperk van de Tweede Zon (de Azteekse “Gouden Eeuw ??, de Inca‘Age of Giants’).

11.500 BCE-End of Paleolithicum, begin Mesolithicum in het Nabije Oosten.

11.420 BCE-Ra, de zoon van Ptah, wordt koning van Egypte.

11.000 BCE-gebouw van de Sfinx in Egypte. Ook, misschien wel de Piramide van Cheops.

10.420 BCE-Shu en Tefnut regeren Egypte.

9720 BCE-Geb en Nut regeren Egypte.

9220 BCE-Osiris regeert Egypte. Ra verdeelt later Egypte tussen Osiris en Seth.

8770 BCE-Seth moorden Osiris en begint met de regel van heel Egypte.

8420 BCE-Horus wreekt dood van zijn vader, Osiris, en begint met de regel in Egypte. Sumerische teksten hebben betrekking op de periode als de Eerste Piramide Oorlog (die ongeveer 8450 BCE was begonnen).

8120 BCE-einde van de tweede piramide Oorlog (volgens Sumerische teksten). Regel over Egypte aan Thoth (Sumerische ningisjzida , zoon van Enki), gevolgd door Maat en tien andere goddelijke heersers.

8000 BCE-Begin van Neolithische in het Nabije Oosten (tot Engeland met 3.000 BCE). Eerste versterkte stad (Jerico) vastgesteld. Prolification van de landbouw plaatsvindt met menselijke nederzettingen in Mesopotamië. De mensheid vooruitgang.

7590 BCE-Begin van het tijdperk van de Derde Zon (de Azteekse “Age van de Rode Haired People, de Inca‘Age van de primitieve mens’).

6.550 BCE-Boven- en Beneden-Egypte geregeerd door een opeenvolging van dertig halfgoden.

4000 BCE-Begin van de Sumerische beschaving, die aanleiding geven tot meerdere “primeurs” van de menselijke beschaving. In mesoamerica , de megalithische muren van Sacsayhuaman Cuzco (Peru) gebouwd tussen 4000 en 2000.

3760 BCE-Mankind verleend koningschap. Calendar begonnen in Nippur; Joodse graaf jaren begonnen met (het maken van 2004 het Joodse jaar van 5763 – is er geen jaar “0”).

3509 BCE-Begin van het tijdperk van de Vierde Zon (de Azteekse “Eeuw van de zwarte kop People, de Inca‘Age of Heroes’).

3.450 BCE- Toren van Babel . Marduk verslagen en in ballingschap gestuurd.

13 augustus 3113 – Dag één van de Maya-kalender “Long Count” (eindigend in 2012 na Chr .).

3100 BCE- “Point Zero” in de Inca Agenda. Manco Capac gegeven koningschap aan het Titicacameer.

2.900 BCE-Boven- en Beneden-Egypte geregeerd door tien menselijke heersers. De godin Inanna gegeven heerschappij over de “Derde Regio” -het Indusvallei beschaving begint. Vroege Stonehenge bouw in het zuidwesten van Engeland.

2550 BCE-Boven- en Beneden Egypte verbonden door een mens, MZN (Menes); Kapitaal bij Memphis.

2.400 BCE-Meso-Amerikaanse koningschap begint in New Lands (te beginnen in Peru en Bolivia)

2123 BCE-Abram geboren in Nippur (Sumerië), de zoon van een Nippurian priester, Terach.

BAMMU-UR

2113 BCE-Ur-Nammu troont in Ur. Terach verhuist naar UR samenwerking met koninklijk hof.

2096 BCE-Ur-Nammu sterft in de strijd. Terach vertrekt met familie voor Harran.

2048 BCE-Abraham vertrekt Harran voor South Canaan, als leider van een elite corp van de ruiters.

2041 BCE-begin van de oorlog van de Koningen, pitting de koningen van het Oosten onder Amar-Sin en de Elamitische Khedorla’omer, tegen Abraham en de koningen van het Westen, de laatste onder Enlil en Ninurta.

2024 BCE-Marduk neemt Babylon, vechten spreads naar het centrum van Mesopotamië, en Nippur bezoedeld, terwijl Ninurta vernietigen Sodom en Gomorra met nucleaire wapens.

2023 BCE-Winds dragen radioactieve wolken Sumer. Sumerian beschaving vernietigd.

2000 BCE-farao Khufu, Khafre en Menkarue regeren Egypte tijdens de vierde dynastie, het voeren van oorlogen tegen koningen van het Oosten. Tempel Amon-Ra gebouwd in Karnak. Olmec Beschaving begint langs de Mexicaanse Gulf Coast, komen tot volle bloei met 1.500 tot 1.200 BCE

5 maart 1953 BCE-Begin van de Chinese kalender, gebaseerd op astronomische uitlijning.

1601 BCE-Eind van het Oude Koninkrijk van Egypte en het begin van Intermediate periode van 50 jaar.

1551 BCE-Begin van het Middenrijk van Egypte.

1433 BCE-Exodus van joodse mensen, en het einde van het Middenrijk van Egypte. Na 40 jaar van omzwervingen in de Sinai, ontvangt Mozes de Tien Geboden en bouwt de Ark van het Verbond .

1.392 BCE- zon staat nog steeds , zoals de Israëlieten veroveren Kanaän. “De Dag van de duisternis” komt voor in Midden-Amerika (of een zeer lange nacht met de zon stijgt, het instellen en vervolgens weer te stijgen in het Oosten).

1374 BCE-De Olmeken van Midden-Amerika te bouwen Teotihuacan, een complex met inbegrip van de Piramide van de Zon, de Maan, etcetera. Een sterke gelijkenis tussen deze piramides en Egyptische Grote Piramides bestaat tot op de dag.

1.030 BCE-Saul overwint de Amalekieten.

987 BCE-begin van het nieuwe Koninkrijk van Egypte.

980 BCE-koning Salomo ontvangt de koningin van Sheba. Queen Hatshepsut Egypte bezoekt Punt.

950 BCE-Menelik, zoon van Salomo en Hatsjepsoet, neemt Ark van het Verbond naar Elephantine.

920 BCE- Palestina binnengevallen door Sisak (bijbelse bronnen); Thoetmosis II valt Palestina (Egypte) [Misschien is er een verbinding!]

830 BCE-Akhaton regeert Egypte en pleit voor een enkele God van de Zon

722 BCE-tien verloren stammen van Egypte worden verbannen door de Assyriërs en vervolgens verdwijnen zonder een spoor.

700 BCE-Ramses II regeert Egypte.

650-550 BCE-geboorte van Lao Tze, Budda, Confucious en Zoroaster, dat wil zeggen 600 BCE .

505 BCE-De Perzische Cyrus de Grote overwint en regels Egypte.

404 BCE-Perzen verdreven uit Egypte met Griekse hulp. Egyptische koningen gekroond.

341 BCE-herovering van Egypte door de Perzen.

332 BCE-verovering van Egypte door Alexander de Grote. Oprichting van de Stad van Alexandrië, en uiteindelijk de Bibliotheek van Alexandrië (Egypte).

323 BCE-dood van Alexander de Grote (na zijn verovering van Perzië, Egypte en het grootste deel van de bekende wereld). Ptolemaeus (een generaal van Alexander) sticht Ptolemaeïsche dynastie in Egypte. De bibliotheek van Alexandrië wordt uitgebreid en wordt een oecumenische centrum van wijsheid en wereldreligies – van het jodendom tot (na de tijd van Christus) het gnosticisme .

200 BCE- Teotihuacan verlaten-uiteindelijk wordt het een Tolteken City.

47 BCE-Julius Caesar dom schade toe aan de bibliotheek van Alexandrië.

4 BCE-geboorte van Jezus Christus.

De stad weer hersteld van een deel van zijn oude glorie, alleen voor de hoofdbibliotheek verwoest in de burgeroorlog die in de late derde eeuw onder Aurelian plaatsgevonden hebben. Inmiddels is de “dochter” bibliotheek, gelegen binnen de tempel om Sarapis, werd verwoest door fanatieke christenen in AD 391.

CE 200 – Begin van de “Classic” Maya-periode (en duurde tot CE 900)

CE 215-De Romeinse keizer Caracalla verzint een algemene slachting van de inwoners van de Stad van Alexandrië, opnieuw schade aan de Library of Halexandria.

CE 350-Main Library of Bibliotheek van Alexandrië verwoest tijdens de burgeroorlog met de Romeinse keizer Aurelianus.

CE 391-finale vernietiging van de Bibliotheek van Alexandrië door de fanatieke christenen vernietigen van de “dochter bibliotheek”, gelegen binnen de tempel om Sarapis (een Grieks-Egyptische vorm van Zeus-Osiris).

CE. 533 – Begin van het tijdperk van de Vijfde Zon ( “The Age of Kings”).

CE 1000 – Diverse gebeurtenissen in Europa, inclusief latere kruistochten te “bevrijden” het Heilige Land van de geleerden en wijzen uit het Midden-Oosten.

CE 1020 – De Cuzco dynastie van de in Peru gevestigde Inca’s.

CE 1325 – De Azteken (Mexica of Tenochas) vestigen Tenochtitlan als hun hoofdstad.

CE 1519 – Verovering van Aztecs door Cortez. Begin van de vernietiging van de Azteekse beschaving en literatuur door de katholieke kerk.

CE 1533 – Conquest of Inca’s door Pizzaro. Latere verzending van ton goud en zilver uit Amerika naar Spanje en Europa.

CE 1940-boekverbranding door nazi’s – in de traditie van de katholieken en andere religies.

CE 2003- The Library of Halexandria – samen met “ The Earth Chronicles ” en “ Annalen van de Aarde ”

 

En Pasen:

https://www.ascensionwithearth.com/2017/04/the-truth-about-easter-and-secret.html?spref=fb&m=1

https://www.greatdreams.com/reptlan/rhneg.htm

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten