30 oktober 2020

 

De ”pot” verwijt een ”ketel”

De nieuwe kampleider Tantalus is vol met woede nadat hij honderden jaren in de onderwereld heeft gezet en zint op wraak die hij vervolgens neemt op alle kampleden.

Boos wegens
Omstandigheden
In zijn versufte Brein
Woest omdat hij
eindelijk Beseft
Niet
nooit de Beste
te kunnen zijn
Boos omdat
zijn Hoogmoedswaanzin
Bedacht had
Dat Hij alles
In zijn Macht
had
En nu Verloor
Hij zijn Leugenachtige
Gezicht
Tegenover Velen
Jarenlang
Was hij Bewaker
van het Gevang
En nu
Beseft
Hij nog niet
Dat niet Zij
Maar Hij Intens
Verkeerd Bezig was
Toch krijgt Zij
de schuld
Wederom
Van intelligentie was geen sprake
Hij was alleen maar heel erg Dom
De pot verweet de ketel
Zwart was zijn hart
Zowel de ziel
Hij bleef maar draaien aan zijn
Karmisch wiel
Zolang een ander de schuld krijgen kon
Bleef hij wel die maffioso Don
Nu Begon besef te dagen
Dat je een Queen nooit kunt Verlagen

Tot je eigen LowlevelNiveau

 

Lees ook:   Maak je niet druk

Gerelateerde berichten