01 oktober 2020

 

Tweelingzielen deel tig… :-)

Tweelingzielen deel tig

xo

“En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.”

Plato

2500 jaar geleden.

Historie en ontstaan tweelingzielen

De Oosterse spirituele filosofieën, zoals neergelegd in de Bhagavad Gita, de hindoeïstische veda’s en andere geschriften van oude wijzen, leren ons dat de ziel werd geschapen als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk geheel. De gedachte dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten is door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters en geestelijk leraren. Het beeld van de tweelingziel werd vijfentwintig eeuwen geleden begrijpelijk gemaakt in een legende die altijd tot de verbeelding van de Westerse wereld heeft gesproken. In Plato’s Symposion prijst Aristophanes de liefde, waarbij hij vertelt hoe Zeus de ziel in twee tegengestelde helften heeft gespleten die beide op aarde ronddolen, op zoek naar elkaar.

Door het hele universum heen zullen tweelingzielen naar elkaar toegetrokken worden door de draad van herinnering die hen met elkaar verbindt. Zij herkennen elkaar met absolute zekerheid en kunnen nooit bij elkaar weggaan. Het is een zoektocht door vele levens heen en in de loop van die levens hebben ze elkaar zeker eerder ontmoet. Maar telkens was de verbinding niet volledig.

Misschien kan het tweelingzielconcept pas nu, in het Aquariustijdperk, aan bekendheid winnen en zijn we nu pas rijp voor de uiteindelijke voltooiing.

Wat zijn Tweelingzielen?

tantra

Twee zielen (mensen) die uit één gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces. Tweelingzielen (elkaars tegenpolen én de perfectie van zichzelf) ervaren het gevoel van volmaakte eenheid.

Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Na een ontmoeting met je tweelingziel verandert je leven voorgoed en zal de aantrekkingskracht tot deze persoon enorm zijn.

We weten ondertussen dat de ontmoeting gepaard gaat met het Transformatieproces, heel veel Aantrekken en Afstoten, het Loslaten van veel Oude Angsten, Oude Patronen, Oude Overtuigingen en Verwachtingen en het leren wat Onvoorwaardelijke Liefde is.

Wanneer er geen angst is en beiden tweelingzielen in verbinding staan met hun Hogere-zelf dan trekt de liefde hen naar elkaar toe als twee magneetjes. Maar zodra er weer iets van angst omhoog komt dan zorgt die angst ervoor dat het zich verwijdert van de liefde (afstoten, vluchten).

In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven en er treedt een grote mate van helderheid op.

Tweelingziel contra Soulmate

De Tweelingziel wordt nog weleens verward met de Soulmate. Het grote verschil tussen de tweelingziel en de soulmate is dat tweelingzielen (tezamen) één ziel zijn. De soulmate komt voort uit meerdere zielen (zielsfamilie).

Zielen incarneren gewoonlijk in groepen bij elkaar in de buurt en hebben naast individuele doelen ook een overkoepelend doel als groep. Binnen zo’n groep kan iedereen dan een eigen plaats innemen, gewoonlijk als gevolg van een lange reeks incarnaties die daaraan vooraf zijn gegaan. Men heeft in de praktijk vele malen ongeveer dezelfde rol in een lange reeks van incarnaties. Tijdens al deze levens heeft men dus vele sterke contacten opgebouwd met andere leden van dezelfde groep waarbij er vaak sprake is geweest van partnerrelaties. Deze aanverwante zielen worden soulmates genoemd. De herkenning van een soulmate is voor veel mensen een wonderlijke ervaring. De gevoelsovereenkomsten zijn namelijk even heftig als bij de ontmoeting met de tweelingziel, zelfs bijna identiek. Het is dus eigenlijk niet van elkaar te onderscheiden. Echter wordt het grote ‘verschil’ pas later duidelijk.

Soulmates lopen de weg richting heling: ‘emotionele’ volwassenwording, eigenliefde en zelfrespect tezamen, dus naast elkaar (in een vriendschap en/of liefdesrelatie). Tweelingzielen lopen het pad der transformatie los van elkaar, dus ieder individueel. Dit wordt ook wel de overbruggingsperiode of ‘seperation’ genoemd.
Tweelingzielen hebben iets heel bijzonders met elkaar. Wanneer zij elkaar ontmoeten is de liefde meteen ongelooflijk intens. Het gevoel gaat tegen alle logica en iedere norm in. Maar het één is nooit hoger, groter, beter, mooier dan het andere. Het maken van onderscheid is een tool van het brein (het ego).
We spreken over (tweeling)zielen die vanuit de oorsprong aan elkaar zijn ‘gekoppeld’, maar het gevoel van de herkenning en de diepe liefde komt bijna altijd overeen zoals bij de ontmoeting van de soulmate.

 

Lust isn't love is it, but can you have both? We think so!
Tweelingzielen echter zijn twee delen van één geheel. Hun eenheid is dus onbetwistbaar en zo op het eerste gezicht onverbrekelijk. De ene helft volgt gewoonlijk een overwegend mannelijke incarnatielijn terwijl de andere ziel een overwegend vrouwelijke lijn volgt. Toch zullen beide zielen zowel mannelijke als vrouwelijke incarnaties opdoen om zo het menszijn in alle aspecten te kunnen ervaren. Voor de geboorte is er een soort van blauwdruk bekend van hoe de incarnatie er ongeveer uit zal gaan zien wanneer alles volgens plan verloopt. Het staat dus van tevoren al min of meer gepland of iemand de tweelingziel zal ontmoeten in dit leven. Soms zijn de beide zielenhelften niet tegelijkertijd in incarnatie maar treedt de ene op als de Gids van de andere.

Tweelingzielen lopen de transformatie richting ‘bewustwording’ ieder individueel – soulmates lopen dit proces tezamen. Dus naast elkaar. Twins (elkaars complement) ervaren meestal een (fysieke) breuk gedurende het (zware) pad der heelwording. Dit gebeurt meestal na de fase ‘aantrekken/afstoten’ (de fase waarin men weleens spreekt over ‘the runner’ & ‘the stayer’). De pijn van ‘de tijdelijke breuk’ kan erg diep gaan, je kunt er zelfs ziek door worden. Maar deze diepe (traumatische) pijn is al eens ervaren tijdens de splitsing van de zielen, lichtjaren terug. Een deja-vu dus.

Tweelingzielen spiegelen elkaar. Ze zijn in alle opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid.

Karmische relaties

A TwinSoul heart connection lets us appreciate those we love just as they are, a soul connection opens up a further dimension — seeing & loving them for who they could be & for who we could become under their influence. This means recognizing that we both have an important part to play in helping each other become more fully who we are….A soul connection not only inspires us to expand, but also forces us to confront whatever stands in the way of that expansion." -John Welwood

Een karmische ontmoeting herken je doordat de ander je eigenlijk onmiddellijk bekend of vertrouwt voorkomt. Vaak is er ook een wederzijdse aantrekkingskracht, iets dwingends ‘in de lucht’ waardoor je bij elkaar wilt zijn en elkaar wilt ontdekken. Als de gelegenheid zich voordoet bij beide partners, kan deze sterke aantrekkingskracht uitgroeien tot een liefdesrelatie of een hevige verliefdheid. De gevoelens kunnen zo heftig zijn dat je denkt de tweelingziel of soulmate te hebben ontmoet. Toch zit er verschil in de beleving van deze relaties in de zin van karmische verbinding. Hiermee wordt bedoeld relaties van mensen, die elkaar kennen van een vorig leven, waarin zij in relatie tot elkaar intense emoties hebben ervaren. Deze emoties hadden iets onopgelost in zich; er was sprake van schuld, angst, afhankelijkheid, ontrouw, kwaadheid of iets dergelijks. Vanwege deze onopgeloste emotionele lading trekken zij elkaar weer aan in een andere incarnatie. Het doel van de hernieuwde ontmoeting is dat de onopgeloste emotionele kwestie alsnog wordt opgelost. Dit gebeurt doordat de oude manier van met elkaar omgaan eerst in korte tijd weer tot leven komt (herhaling van de oude situatie) en er vervolgens bij beide partners de keuzemogelijkheid is er nu op een andere manier mee om te gaan. Het spirituele doel van de hernieuwde ontmoeting is dus dat je nu andere keuzes maakt dan in dat vorige leven.

Tweelingzielen hebben weinig (of helemaal geen) karma uit te werken, zij ontmoeten elkaar in eerste instantie om aan hun eigen individuele reis naar binnen te kunnen beginnen opdat zij elkaar – vanuit gelijkwaardigheid en heelheid – opnieuw mogen ontdekken. De romantiek tussen Twins mag er natuurlijk zijn, maar uiteindelijk zullen zij elkaar weer aantrekken om de mensheid te dienen, om liefde uit te zenden.

Reminders (bevestigingen dat jij je tweelingziel hebt ontmoet):

Telepathisch contact
Fysieke verschijnselen van de ander oppikken (niet te onderscheiden van je eigen lichamelijke ongemakken)
Dichtklappen – emotioneel – zoals een klein kind
Alles even prachtig en mooi aan je twin vinden, je voelt je (seksueel) enorm aangetrokken maar hij/zij is in principe je type niet
Strijd, onbegrip, verzet, heftige ‘ruzies’, ontkenning, verwarring, eenzaamheid, concentratieverlies, slapeloosheid, hartenpijn (lichamelijk en geestelijk)
Spirituele ontwikkeling (in vogelvlucht) bij 1 van de twins, de ander zit (vaak) nog in zijn/haar ego
Mensen om je heen loslaten/verliezen omdat ze niet meer bij ‘je passen’
Extreme zielenpijn (wanneer je fysiek gescheiden bent van elkaar of wanneer je twin je afstoot)
Je wordt enorm getest op je geduld en niet zomaar ‘even’, dit kan jaren duren
Er bestaat geen enkel woord om het diepe gevoel (voor je TZ) te omschrijven
Geen intieme binding met een ander kunnen aangaan (zelfs de bereidheid om alleen te blijven wanneer hij/zij niet in je leven durft te komen)
Polariteiten (grote verschillen in karakter)
Meestal hebben Tweelingzielen een (zakelijk) dienstverlenend beroep, in ieder geval heeft één van de twee dat. Je kunt tweelingzielen vinden in beroepen als; artsen, advocaten, rechters, ambulancemedewerkers, politiemensen, brandweermannen, coaches, therapeuten e.d.
Je omgeving begrijpt je niet (meer), vaak wordt het afgedaan als: ’laat hem of haar los’. Goed bedoelde adviezen; echter onmogelijk!
Symbolieken (bijv. de naam van je twin komt overal tevoorschijn), het Universum bevestigt je keer op keer
3 type TZ helften
1. Waarbij één vastzit in een relatie/huwelijk
2. Twee zich niet wil binden, niet (meer) in de liefde gelooft en/of zijn/haar waardering zoekt bij talloze anderen
3. Drie gescheiden van jou ‘leeft’ door geloofsovertuiging

Lees ook:   Advies Voor Tweelingvlam Volger

 

Twin souls
Herkenning

Is de herkenning van de tweelingziel wederzijds? Op zielsniveau in ieder geval wel. Maar toch kunnen er praktische en emotionele omstandigheden zijn die maken dat één van beiden zich tegen de herkenning verzet.

Hoe kan je weten dat het je tweelingziel is? Het weten is sterk voelbaar en allesomvattend. Het is een liefde, zo groots en ontwrichtend, dat je er bijna niet omheen kunt. Het raakt je diep in je ziel. Uiteraard kun je het laten bevestigen door een tweelingziel-coach of een medium met specialisatie in zielsliefde. Naar je twin verlangen schept alleen maar verwarring. Niet iedereen ontmoet namelijk zijn of haar twin in dit leven. Tweelingziel-liefde is ultiem en de meest hoog haalbare vorm van liefde, zoiets overkomt je. Ernaar op zoek gaan heeft geen enkel nut.

Aantrekken & afstoten

Bij tweelingzielen is er altijd (een eeuwigdurend) aantrekken en afstoten. We staan allemaal onder een telepathische verbinding van de maan. Hoewel dat geen planeet is, heb je er wel degelijk mee te maken. Het aantrekken en afstoten wordt erdoor bestuurd en gereguleerd. Je kunt dat vergelijken met het symbool van het yin en yang. Het aantrekken is het yin en het afstoten is het yang, zoals de dag en de nacht, man en vrouw, positief en negatief. Tweelingzielschap wordt versterkt in het proces van terugtrekken en weerkeren.

Aangezien tweelingzielen het Yin & Yang symboliseren kan het aantrekken en afstoten altijd blijven (voort)bestaan, een karakter verander je niet. De mens is niet maakbaar! Het transformatieproces gaat veel dieper dan ‘wij ons kunnen bedenken’. Het heeft niets te maken met verandering van de ‘persoonlijkheid’ (het karakter, dat wordt gevormd vanaf het derde levensjaar). Het gaat in feite om het streven naar heelwording, van binnenuit. Het is de weg naar zelfliefde en zelfrespect op een heel hoog niveau.

yin yangTweelingzielen kunnen door welk conflict dan ook zwaar op de proef worden gesteld. Uiteindelijk zal de magnetische aantrekkingskracht tussen tweelingzielen zo sterk zijn dat alle hindernissen zullen worden overwonnen.

'The Kiss' by Burke Heffner.

Kenmerken

De liefde voor elkaar lijkt ‘magnetisch’ tot stand te komen, je hoeft er niets voor te doen
Je voelt je heel sterk één
Je voelt onvoorwaardelijke liefde voor elkaar
Je hebt nog nooit zo’n sterk gevoel van liefde ervaren
Het voelt alsof je ‘thuiskomt’
Je weet dat dit ultieme liefde is
Al het andere dan liefde in je leven wordt minder belangrijk en relatiever
Je begrijpt aspecten van het leven die je nooit eerder begrepen hebt
Het voelt alsof je elkaar altijd al hebt gekend
Je voelt je helemaal compleet
Je bent elkaars ultieme spiegel
Je weet exact hoe de ander zich voelt.
Je weet dingen van elkaar die je eigenlijk niet kunt weten
Je hoeft niets tegen elkaar te zeggen om te communiceren.
Je hebt een sterk gevoel van herkenning bij elkaar
Je voelt energie dansen tussen elkaar
Je kunt voelen dat je samen een opdracht hebt in het leven
Je weet dat er iets heel bijzonders aan de hand is
Alles ‘valt op zijn plaats’ in je leven en je ziet meer verbanden
Het kan een ingang, doorkijk of sneak-preview zijn naar het niet-stoffelijke leven
Je hebt altijd het gevoel gehad dat je ‘iets’ miste in je leven, nu weet je wat dat was
Het is een sleutel die de deur naar jezelf opent
Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op
Jullie karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar je normen en waarden en levensinstelling komen overeen en misschien zijn zelfs jullie beroepen vergelijkbaar
Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid en/of bezinning doorgemaakt
Ieder telefoontje en afspraak met haar/hem lijkt op de eerste en bezorgt je steeds weer kriebels in je buik
Als magneten naar elkaar toe getrokken worden, elkaar constant aan willen raken of bij elkaar willen zitten
Telepathisch contact
Je ontmoet elkaar in dromen
Je voelt elkaars stemming/gevoel heel sterk aan, in elkaars bijzijn maar ook op afstand
Wat je samen deelt met je tweelingziel is niet te vergelijken met welke relatie en vriendschap dan ook. Het gevoel dat je bij elkaar ervaart zal je ook niet zo snel bij een ander voelen
Het is aantrekken en afstoten
Het is maatjes zijn door dik en dun en elkaar vergeven ondanks de vele moeilijke momenten die naar boven komen tijdens het afstoten. Net als de relatie tussen ouders en kinderen is er eigenlijk vanaf het begin al een soort onvoorwaardelijke liefde
De onvoorwaardelijkheid verdwijnt alleen wanneer het ego te sterk wordt en vanuit angst gaat handelen en denken
Verschrikkelijk veel conflicten, het kan jullie uit elkaar drijven maar tweelingzielen komen altijd weer bij elkaar terug
Elke ontmoeting, kus, aanraking, blik etc. voelt als de eerste, het blijft leuk en spannend
Je bent vaak, zonder het te weten, altijd in elkaars buurt geweest (woning, school etc.)
Hoe hard de één ook trekt of de ander ook duwt, tweelingzielen zijn te allen tijde met elkaar verbonden en daar kan niemand tussenkomen
Je kunt de ander ook ontzettend missen, het voelt dan net alsof je geamputeerd bent
Tweelingzielen komen steeds op elkaars pad terug zodra men geen angst meer voelt maar het gemis van de andere weer naar boven komt
Je kunt je onbegrepen voelen, je omgeving zal niets (meer) van je begrijpen

Hp Lyrikz | Top quality quotes
Mijn idee

In mijn besef zijn wij hier op aarde gedurende duizenden levens om allerlei ervaringen op te doen in uiteenlopende situaties en relaties. Als je ervanuit gaat dat alles energie is en dat energie nooit verloren gaat, dan kun je ‘oude’ energieën tegenkomen in personen zoals bijvoorbeeld je tweelingziel. Ik heb veel boeken gelezen over dit onderwerp en vergeleken met mijn eigen ervaring. Want ook ik zocht in alle hoeken en gaten naar uitleg. Het liet maar niet los en in tegenstelling tot wat iedereen beweert hoeft dat ook niet, het is ook niet de bedoeling. Want er zit een opdracht verscholen in deze ontmoeting. De intensiteit en passie zorgt er namelijk voor dat je de trap naar ‘boven’ wel moet bestijgen. Zo word je vanzelf gedwongen naar inzicht te zoeken dan wel naar een uitlaatklep. Het was voor mij niet eens de snelweg, maar de TGV richting persoonlijke, paranormale en spirituele ontwikkeling.

Hoe ik erachter kwam dat ik mijn tweelingziel was tegengekomen? Op een avond toen ik thuis zat, keek ik naar de film ‘Woeste Hoogten’ (Wuthering Heights), een klassiek liefdesverhaal. Ik bleef er gek genoeg naar kijken. Toen de hoofdrolspeelster Cathy de pure tweelingzieluitspraak deed: ‘waar onze zielen ook van gemaakt mogen zijn, zijn ziel en de mijne zijn dezelfde. Hij is meer mezelf dan ik ben!…Ik ben Heathcliff’, voelde ik dat de diep begraven waarheid mij raakte. Ik heb er verder niets mee gedaan. Een aantal dagen later liep ik een boekhandel binnen. Omdat ik veel esoterische boeken lees stond ik te kijken naar diverse titels. Het boek ‘Tweelingzielen, vind je ware partner’ van Patricia Joudry en Maurie Pressman viel uit het schap. Op de eerste bladzijde werd de verwijzing naar de film ‘Woeste Hoogten’ gemaakt.

Ook heb ik mensen leren kennen die paranormaal en spiritueel zeer begaafd en ontwikkeld zijn. Zij gaven mij inzicht, benoemden het en bevrijdden me van blokkades. Dit heeft mij bijzonder goed geholpen.

Ik heb ervaren dat de energie van een tweelingziel zeer blokkerend kan werken. Emotionele strijd is voor iedereen moeilijk te dragen, maar voor tweelingzielen is hij niet uit te houden. Totdat je begrijpt dat je met jezelf aan de slag moet. Zoek bezigheden die je hart doen zingen, zo kun je je gedachten verzetten en ben je weer eens even alleen met jezelf. Pas dan kom je er los van. Healing in optima forma. Als je de situatie meester bent, beheerst het je niet meer. Je beheerst dan de situatie, met vallen en opstaan.
Het heeft mij geleerd dat de belangrijkste verbinding die met jezelf is, de hartsverbinding met het Groter Geheel, je Hogere Zelf.

Door de ontmoeting met mijn tweelingziel heeft het innerlijk doorploegen stap voor stap oogst opgeleverd: inzicht in het hoe en waarom van de ontmoeting, een stevig houvast in mezelf en zingeving in mijn bestaan.

https://www.carmacoaching.nl/tweelingzielen.php

Gerelateerde berichten