web analytics

De Chakra’s

De Chakra’s

Chakra’s zijn belangrijke bronnen die energie vanuit ons energetisch continuüm en de kosmische energieën uit meerdere dimensies doorgeven. Het zijn vitale krachtcentra, poorten die deze kosmische energie doorgeven aan het fysieke lichaam o.a. via het meridiaan systeem. Ze zijn doorslaggevend van belang bij de ontplooiing van de persoonlijkheid. Bij elke chakra wordt “bewustzijn” omgezet in fysieke en energetische systemen. Als de energie stagneert, of als er teveel energie aanwezig is dan raakt ons bewustzijn en uiteindelijk ons fysiek lichaam ontregelt.

Tien chakra’s ontspringen bij de kanalen van de wervelkolom, net als het zenuwstelsel vinden zij een verbinding tussen het lichaam en de geest. Drie chakra’s hebben hun oorsprong in de hersenen en fungeren tevens als ontvangst antennes voor hogere energieën. Deze drie chakra’s hebben een verbinding met chakra’s die zich hoger, dus buiten ons fysieke lichaam bevinden. Zij activeren en stimuleren het ontvankelijk kunnen zijn voor hogere kosmische energieën en contacten met hogere intelligenties uit andere dimensies. Deze activering maakt de overgang naar hogere dimensies, het Ascension proces, voor de huidige mens mogelijk.

Ook onder ons bevinden zich chakra’s met dezelfde doelstelling, die ons voeden met de oerkracht van moeder aarde via de stuitchakra en chakra’s die zich onder onze voeten bevinden. In principe zijn er honderden chakra’s die ieder een schakel vormen tussen de ziel en het lichaam. Vele waarvan wij momenteel nog niet de belangrijkheid van inzien. Samen laten zij de Koendalini, een enorme psychische energie die altijd in ons sluimert, wakker worden. In dit Aquariustijdperk mag ons bewustzijn groeien naar het Christusbewustzijn, hetgeen natuurlijk ook onze kennis inhoudt. Ik ben er van overtuigd dat wij een mooie, uitdagende maar ook moeilijke en lange weg te gaan hebben met ons allen.

Het lijkt een sprookje maar wetenschappelijk is het al bewezen dat de mens een bovennatuurlijke kracht in zich kan laten ontwaken. Yogi’s zijn hier het bewijs van, zij bezitten een unieke lichaamsbeheersing, zij kunnen op glas of vuur lopen, zonder bloed of pijn. De meest indrukwekkende ervaring die ik gelezen heb is een beschrijving uit het jaar 1838 van de Yogi Harides. Hij slikte een lint in om zijn maag en gal te zuiveren en trok het lint daarna weer uit zijn lichaam. Zijn tong rolde hij op en alle openingen van zijn lichaam werden dicht gesmeerd met was. Hierna liet hij zich begraven. Na veertig dagen werd hij opgegraven en bleek in goede gezondheid te zijn tot verbazing van twee Britse getuigen, J. Honiberg en kolonel C. Wade.

De eerste energetische verstoringen die zich kunnen voordoen, lijken niet traumatisch. Toch zijn zij het begin, de basis van onze persoonlijkheid. De Ziel zelf heeft vele ervaringen, ziekten en de persoonlijkheidstructuur uit karmische gegevens opgebouwd om die kenmerken en eigenschappen te verwerven die nodig zijn voor zijn ontplooiing. De levensloop van de mens is dus in overeenstemming met de leerervaringen die noodzakelijk zijn voor de ziel.

Des te hoger de bewustzijnsontwikkeling is van een persoon, des te meer komt de ziel in een staat waarin hij zelf wil behoren. De mens is nu eenmaal afkomstig uit, en op weg naar het rijk van de ziel. De mens is een “hele entiteit” in ruimte en tijd, zijn geest is het leven, het denken is de bouwer en het lichaam is de vrucht (een uitdrukking van Edgar Cayce). Een stukje karma houdt op wanneer een les is geleerd. Dan breekt ook het punt aan dat men spiritueel bewust wordt. Dit spirituele bewustzijn geeft een inzicht in het genezingsproces. De persoonlijkheid van een mens kan elk wakend moment veranderen. In dit tijdperk worden vele processen versneld, vandaar dat de chakra’s belangrijker zijn dan ooit.

LET WEL,VERSTORINGEN KUNNEN TIJDELIJK VAN AARD ZIJN!
Houdt in gedachte dat de persoonlijkheid al is voorgevormd door vorige levens. Men kan ouders uitzoeken die in hun opvoeding falen, waardoor men psychische belasting oploopt. De ouders bieden de pasgeborenen de ideale mogelijkheid om juist in die omstandigheden te leren groeien! Elk aards leven krijgt men de kans, met behulp van de chakra’s, inzicht te verwerven in karmische lessen en deze te transformeren.

Korte samenvatting

  • Het fysieke lichaam is dus het eindproduct van ons energetisch continuüm. De meest stoffelijke laag en met de laagste frequentie.
  • Elke chakra is een besturingcentrum van de energiekringloop.
  • Chakra’s bewerkstelligen de ontwikkeling van verschillende aspecten van het zelfbewustzijn.
  • Elke chakra staat in verband met een specifieke fysieke en psychische functie.
  • Ziekte wordt veroorzaakt doordat het energiesysteem niet in harmonie is.
  • Psychologische, negatieve emoties zijn uiteindelijk veroorzakers van verstoringen.
  • Deze verstoringen in de energiehuishouding misvormen de waarnemingen, temperen positieve gedachten en gevoelens, belemmeren een gelukkig, volledig leven.
  • De levenskracht en het bewustzijn worden minder, hetgeen uiteindelijk tot ziekte kan leiden.

Hier volgt een beknopte omschrijving van de 11 chakra’s die verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke welzijn van de huidige mens:

Chakra I, Stuitchakra, oftewel de Wortelchakra, ligging onder aan de ruggengraat bij de stuit. Zintuig is de reuk, het ontplooien van de reuk betekent instinctief waarnemen. Men weet instinctief wat zijn lichaam in conditie houdt. Instinctief herkennen van gevoelens en emoties, en het onthechten hiervan. Hier ligt de oerbron, de kracht IK BEN, het recht om te bestaan. Stimulerende energiekanalen zijn de Niermeridiaan punt 11 t/m 16.
De Gouverneursmeridiaan. Deze wordt ook wel Du Mai genoemd punt 1 t/m 4 en de conceptiemeridiaan oftewel Ren Mai punt 1 en als extra punten Ex R 2 en 9.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken ontstaan door emotionele belevingen:
Behoefte aan veiligheid en zekerheid voor zichzelf en de directe omgeving. Moeilijk een vaste baan of duurzame relaties te kunnen onderhouden. Gefixeerde overtuigingen. Materialistisch ingesteld zijn. Angst voor dood, ouderdom en degeneratie, watervrees, spinnen, spoken etc. Het leven wordt beheerst door onderbewuste krachten. Angst wordt gecompenseerd door materialisme.

Energetische verstoringen (mentale en emotionele storingen): angsten, besluiteloosheid. Gebrek aan vertrouwen betreffende eigen lichaam, psyche, sociale contacten en omgeving. Wantrouwend en geremd. Te behoedzaam. Schrikachtig, overgevoelig voor prikkels van buitenaf. Onstabiel, egocentrisch, koppig, eigenwijs. Depressief. Niet goed geaard, zweverig, duizelig. Vaak diep zuchten. Gedrag- en eetstoornissen.

Fysieke verstoringen: pijnen zijn voelbaar op één plek, kunnen wel verspringen. Gevoelig voor kou. Klachten verbeteren door warmte en beweging. Symptomen gaan gepaard met stijfheid of vertraging. Organen kleine bekken (voortplantingsorganen, baarmoeder, prostaat etc.) Nieren/bijnieren. Skelet, gewrichtskraakbeen. Endeldarm. Gehoororganen. Gebit. Hoofd, haren. Centraal zenuwstelsel. Kwaliteit bloed. Huid.

Functionele verstoringen: vochthuishouding, enkeloedeem. Seksualiteit, libidoverlies of overactief, impotentie. Geen vitaliteit. Versnelde veroudering, gebrekkige regeneratie. Overerfelijke ziekten. Gehoorklachten, evenwichtstoornissen, fluitende geluiden. Overmatige transpiratie. Slaapstoornissen. Bloedsomloopstoornissen. Allergieën, eczeem. Hoofdpijn/migraine. Krampaanvallen. Groeiproblemen, rugklachten (lumbosacrale streek). Hersenfunctie stoornissen, epilepsie, psychische en psychosomatische verstoringen.

Chakra II, Heiligbeen of Sexchakra, ligging ongeveer boven het schaambeen voor, achter tussen het heiligbeen en de onderste 2 lendenwervels. Het zintuig is proeven, de ontplooiing hiervan houdt in dat je ook de kwaliteit verwerft om je eigen smaak te ontplooien. Hier vormt zich de persoonlijkheid, ik wil. Het is de stimulator van de persoonlijke levensweg. Hij stimuleert om krachten die vanuit het onderbewuste komen te herkennen en erkennen. Erkennen is stadia verwerken. Stimulerende energiekanalen zijn de Niermeridiaan 11 t/m 16, Blaasmeridiaan 31 t/m 35, Du Mai 2 t/m 4, Ren Mai 2 t/m 5.

Lees ook:   Moeten ouders zich zorgen maken over de Charlie Charlie-uitdaging?

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: men zich laten leiden door fantasieën en verliest de werkelijkheid uit het oog. Het leven wordt beheerst door angsten en fobieën. Men gaat zo op in zijn “toneelspel” dat men zelf niet meer weet hoe de werkelijkheid in elkaar zit.. Maakt van incidenten een drama. Laat dagdromen verworden tot lusteloosheid en lijdzaamheid. Heeft behoefte aan macht (uitoefenen of ondergaan). Slachtofferrol. Men gaat tot uiterste grenzen.

Toegevoegde energetische verstoringen: overmatige of te weinig concentratie, obsessie over het verleden, herbeleven van voorbije gebeurtenissen, het verleden niet kunnen loslaten. Overdreven gehecht zijn aan tradities. Seks is alleen lust en wordt alleen vanuit het onderlichaam ervaren.

Fysieke verstoringen: pijnen zijn zeurend, niet goed lokaliseerbaar. Alle symptomen gaan gepaard met een gevoel van zwaarte of volheid. Etterende ontstekingen. Endocriene klieren. Excretiestelsel. Darmen. Milt. KNO-gebied.

Functionele verstoringen: diarree/obstipatie, braken, voedselintolerantie of -allergieën, opgezette buik. Flatulentie (gasvorming in de darmen.) Blaasklachten. Baarmoeder verzakking, prostaatklachten. Slijmvorming in darmen, bijholte, bronchiën. Aderverkalking, spataderen, trombose, aambeien, snel blauwe plekken. Hormonale stoornissen. Auto-immuunziekten waar bindweefsel het substraat is (bijv. reuma.) Bekkeninstabiliteit. Oorontstekingen gepaard met doofheid. Inspanningshoofdpijn. Dikker worden op oudere leeftijd.

Het is belangrijk om ongeveer drie maanden als eerste deze chakra’s, de basisvorming van een persoonlijkheid, te activeren omdat deze elementair zijn. De Remedies, die het krachtigste op deze twee belangrijke chakra’s inwerken, zijn:

Uit box 1: Oak II en III, Yellow flag I, II en III, St.John’s Wort II, Impatiens I, II & III.
Uit box II: Eclipse I en IV, Heather I, II en III, Heather Cosmic, Intuition, Fly amanita I, II en III.
Uit box III: Snowdrop, Violet, Hazel Cosmic, Hazel II, Alder, Poplar, Willow, Hempnettel III.

Vervolgens kan men intuïtief of uitgetest elke remedie inzetten om de genezing en ontplooiing van een persoonlijkheid te ondersteunen.

Chakra III, de Navelchakra, ligging is bij de navel. Deze chakra produceert ook een soort synthetische Ki, die niet verward moet worden met de Ki in de zin van prana of levensenergie. De synthetische Ki beïnvloedt het vermogen om prana op te nemen, te verdelen en te verbruiken. Als het bijvoorbeeld slecht weer is, is er minder luchtprana aanwezig en mensen met minder synthetische Ki krijgen daar dan soms te weinig van en voelen zich moe of weinig energiek. Hij is mede verantwoordelijk voor de opwaartse stroom van subtiele energieën in de ruggengraat. Functioneert als een ‘pompstation’ voor de Goddelijke energie, de prana-energie die uit het wortelcentrum komt. Vitaliseert de inwendige organen en beheerst de bloeddruk. Beschermt tegen alle binnenkomende indrukken van buitenaf. Om ingrijpende gebeurtenissen, veranderende fases, weersveranderingen en verstoringen in het bioritme te verwerken. Stuurt kracht om voornemens door te zetten. Net zoals het kind zich verbindt via zijn navelstreng aan zijn moeder tijdens zijn groei, is er een koordverbinding vanuit de navel met hogere bewustzijnsgebieden van de ziel. Stimulerende energiekanalen zijn Niermeridiaan, Hartmeridiaan, Dunne darmmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Kringloopmeridiaan, Du Mai 5, Ren Mai 8.

De navelchakra van zuigelingen, kinderen, zwangere- en oude mensen mag nooit geactiveerd worden, omdat dit schadelijke effecten kan veroorzaken. Deze chakra mag alleen door zeer ervaren healers behandeld worden.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken overgevoelig en geïrriteerde reacties, nerveuze opwinding. Vermoeidheid door maskers te hanteren. Alles doen om anderen wel te bevallen. Angst om niet erkend te worden. Wisselende gemoedsstemmingen, onevenwichtigheid. Dwangmatig gedrag. Men reageert te heftig. Somberheid en depressies.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: gemoedstoornissen, razernij/woede, paniek. Gevoel opgesloten te zitten. Grote innerlijke onrust, angsten. Nachtmerries.

Fysieke verstoringen: Organen en weefsel onderlichaam en de longen.

Functionele verstoringen: energie-insufficiëntie, gebrek aan vitaliteit, vaak moe. Koorts. Hoge bloeddruk. Gebrekkig bloedvocht/lichaamsvochten. Bronchiale klachten. Hartkloppingen. Reumatische klachten aan handen, armen (bijv. tenniselleboog) en schouder- hals gebied. Kan gepaard gaan met zwellingen. Nierklachten. Droge huid. Verstoort bioritme. Moeilijk verlopende bevalling. Lage rugklachten, onderbuikproblemen. Darmaandoeningen. Verminderde detoxificatie van de lever en nieren (oorzaak chronische ziekten.) Ernstigere huidaandoeningen.

Chakra IV, de Miltchakra, ook wel de zetel van de ziel genoemd. Deze ligt links in de buik tussen de navelchakra en de voorste Zonnevlechtchakra. Bij het midden van de linker onderrib. Deze is verantwoordelijk voor de milt. Het is de belangrijkste toegangspoort voor de luchtprana en speelt dan ook een vitale rol in het algemeen welzijn. Door de miltchakra worden de hogere trillingsfrequenties van dit tijdperk gefilterd en de opgenomen prana wordt hierna verdeeld over de andere chakra’s in het lichaam. Een verstoring, ontstaan door de lagere chakra’s, zorgt ervoor dat men verstoken blijft van (kosmische) energie. Dus een gebrek aan levenslust en vitaliteit. Het is “de verteerder” van emoties. Stimulerende energiekanalen zijn de Dikke darmmeridiaan, Maagmeridiaan, Levermeridiaan en de Galblaas meridiaan 13 (het alarmpunt van de milt is Le 13), Miltmeridiaan 16, Ren Mai 10, Ex R 5.

De negatieve persoonlijkheidskenmerken: geen oplossing voor problemen zien. Men heeft het gevoel geen uitweg te weten, tobben/piekeren, opgekropte gevoelens. Zich niet kunnen uiten. Uitbarstingen van emotionele woedeaanvallen, neerslachtigheid. Onzeker in alles. Herkent zijn gevoel en intuïtie niet. Cijfert zichzelf weg om anderen te behagen.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: alle krachtreserves worden door het lijden opgebruikt! Men is vaak suf en verstrooid. Fysiek en emotioneel uitgeput. Duizelig. Nerveuze slapeloosheid. Zwaardere depressies. Huilbuien. Extreme vermoeidheid. Slaap lijkt uit te putten, rond elf uur ’s morgens wordt het iets beter als men iets zoets eet. Vaker nachtmerries, schrikachtiger. Gevoelsmatig warmte- en koudestuwingen. Weergevoelig.

Fysieke verstoornissen: spijsverteringsstelsel. Hart en bloedvaatstelsel. Lever, alvleesklier.

Functionele verstoringen zijn: hormonale stoornissen. Oorpijnen, doofheid. Vaak verhoging/koorts, verkoudheden, keel klachten, heesheid. Flatulentie. Darmziekten (o.a.candida.) Rug-, schouder-, knie- en wreefklachten. Hoofdpijnen. Extreme vermoeidheid (overproductie melatonine door de epifyse.) Bloedziekten. Hypertensie, hypotensie. Auto-immuunziekten.

Ook deze chakra mag alleen door zeer ervaren healers behandeld worden!

Chakra V, de Zonnevlecht, ligging voor, tussen de navel en het borstbeen, de achterste ligt op dezelfde hoogte. Zintuig is visueel zien. Het ontplooien van dit zintuig houdt in dat het wie we zijn en welke weg we moeten volgen zichtbaar wordt. Het ontdekken van je eigen identiteit. Wat wil ik? Hier vindt de geestelijke, onderbewustzijnsstofwisseling plaats, (Stofwisseling houdt in, omzetting en afscheiding van). Stimulerende energiekanalen zijn de Niermeridiaan, Dunne darmmeridiaan, Maagmeridiaan, Hartmeridiaan, Longmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Galblaasmeridiaan 24, Levermeridiaan 14 Du Mai 8 en Ren Mai meesterpunt is 12, Ex R 3.

Lees ook:   De zeven lagen van de aura

Negatieve persoonlijkheidskenmerken zijn: Heeft weinig geduld, is opvliegend, snel jaloers. Gaat tot uiterste grenzen, wil controleren of beheersen. Emotionele kramptoestanden.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: negatief zelfbeeld. Frustratie/onrust. Snel opgewonden, boosheid, agressie. Overbelast/overspannen. Intolerant, achtergesteld voelen. Zeer onrustige slaap, nachtmerries, moe wakker worden, totale uitputting. Veel fantaseren, dagdromen. Afgesloten van het innerlijke licht (zonnetje), geen levensvreugde.

Fysieke verstoringen: pijnen die wisselend zijn in plaats, tijd en intensiteit. Symptomen treden aanvalsgewijs op. Maag. Ogen. Spierstelsel. Gladde en dwarsgestreepte musculatuur (pezen en banden). Uitwendige geslachtsorganen.

Functionele verstoringen: spanningen op het buik-rug gebied. Darmkolieken, obstipatie. Astma krampen. Fibromialgie (wekedelen reuma), reumatische artritis. Pijnlijke benen, kuiten en voeten. Vaat- spierkrampen, vooral in de benen en kuiten. Hoge bloeddruk, te hoog cholesterol. Lever-, alvleesklierstoornissen. Hepatitis, Hypoglycaemie, diabetici. Maag/darmzweren. Impotentie, jeukende huid. Pijnen aan de geslachtsdelen. Migraine. Virale infecties. Hyperventilatie. Huidziekten. Astma of bronchitis. Slaapzucht. Algemene zwakte/gevoel van uitputting.

Chakra VI, de Hartchakra, ligging van de voorste is bij het borstbeen ter hoogte van het hart, de achterste ligt op dezelfde hoogte. Zintuig is de tastzin (als je met hart en ziel masseert, blijkt dat de handen hun weg vinden. Of de handen en vingertoppen zijn meesters in het doorgeven van helende energie vanuit het hart. Of een liefdevolle aanraking doet wonderen etc.) Het is de traumaverwerker, helpt om ons staande te houden in moeilijke tijden door alles op te vangen zodat de ziel en het lichaam intact kunnen blijven. Van hieruit wordt de liefdesenergie gestimuleerd, getransformeerd naar het ‘Christus bewustzijn’. Stimulerende energiekanalen zijn de Niermeridiaan, Kringloopmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Du Mai 11, ren Mai 16.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: is sentimenteel, laat geen ruimte over voor de ander door zijn verstikkende liefde, koestert verdriet en blijft hangen in het verleden. Gelijk somber als er iets tegen zit. Is niet in staat om intiemere relaties te onderhouden. Wil alleen gelaten worden met zijn gevoel. Heeft het gevoel iets te missen, Clownesk gedrag, liegt, wil de wereld behagen, doet zich beter voor dan hij/zij is, hoogmoed. Leidt zichzelf af omdat men bang is voor een zelfconfrontatie, bang voor rust en stilte. Zoekt contact met gelijkgestemde zielen. Zoekt voldoening in drugs of alcohol.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen:mentale onrust, emotionele druk is hoog. Abrupte stemmingswisseling. Ziekelijke schrikreacties. Praatdrang. Hysterie. Mensenschuw of overdreven vriendschapsvertoon. Gespannen op grond van verwachtingen. Kan zich moeilijk of niet ontspannen. Uiterst kwetsbaar. Vergeetachtig, geblokkeerde herinnering. Plankenkoorts, examenvrees. Gedragsstoornissen, emotioneel onverschillig.

Functionele verstoringen: fysieke onrust. Doorbloedingsstoornissen die verband houden met zuurstofgebrek, koude handen en voeten. Slapeloosheid gepaard met nachtmerries, geestesstoornissen of hallucinaties vooral bij volle maan. Nerveuze tremor. Concentratiestoornissen. Emotioneel labiel. Nerveuze oververmoeidheid. Minste of geringste prikkels van buitenaf irriteren. Pijn, druk/spanning, omgeving hart en ribben. Aandoeningen aan hart en bloedsomloop. Blaas-nierbekken irritaties /ontstekingen, troebele urine. Thymusklier krimpt door stress. Seksuele disfunctie. Droge keel, hevige dorst. Achterste chakra veroorzaakt voornamelijk longaandoeningen.

Fysieke verstoringen: Hart-bloedstelsel, thymusklier (minder immuuncellen om ziektekiemen en kankercellen te ontmaskeren). Spijsverteringsstelsel. Luchtwegen en longen. Vegetatieve zenuwstelsel. Excretiestelsel.

Extra bijlage Hartchakra!

Liefde maakt vrij en laat vrij, liefde laat groeien. Liefde op het hoogste niveau is je bewust zijn dat wij allemaal uit dezelfde bron komen. Liefde is beseffen dat de verschillen tussen ons bedoeld zijn als een bron van verrijking en ontwikkeling. Liefde is meer dan een emotionele kracht, het is een spirituele kracht. Als we de wetten van liefde overtreden en schenden, door gevoelens van haat, jaloezie, afschuw, angst etc. heeft dat een effect op hart en longen of veroorzaakt pijn ergens anders in de borstkas, 70 % van de ziektes wordt hierdoor veroorzaakt. Dit soort emoties wordt als een sluipend gif beschouwd. Het activeren van liefde verbind je met al je capaciteiten om te bereiken wat je vanuit liefde wilt bereiken. Liefde is de basis van elke mogelijke genezing, van jezelf of de ander.

Heb liefde voor jezelf, het spirituele wezen dat je bent.
Liefde voor de bron waaruit alles is ontstaan.
Liefde voor al wat uit die bron gemanifesteerd is.

Ikzelf ben geroerd door een stukje uit de bijbel, 1 korinthiers 13 vers 4.
Het gaat als volgt:
De liefde is lankmoedig en vriendelijk.
De liefde is niet jaloers en snoeft niet, wordt niet opgeblazen.
Gedraagt zich niet onbetamelijk, zoekt niet naar eigenbelang.
Wordt niet geërgerd, rekent het kwade niet aan.
Ze verheugt zich met de waarheid.
Ze verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verduurt alle dingen.
De liefde faalt nimmer.

Chakra VII de Thymuschakra: Is geactiveerd omdat de mensheid een genetische evolutie ondergaat. Hij is o.a. geactiveerd om dit draagbaar te maken en om het immuunsysteem te beschermen. Hij beheerst alle functies die de vorming van de gehele persoonlijkheid bevatten. Is ook een zuiveringsbron van emoties. Stimulerende energiekanalen zijn de Longmeridiaan, Hartmeridiaan, Kringloopmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan en Ren Mai 20.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: volslagen vervreemding van zichzelf. Alle prikkels en invloeden, die vanuit de samenleving en de kosmos inwerken en plotselinge veranderingen belasten zwaar. Neerslachtigheid wordt ervaren als voor een diepe afgrond staan. Intens verdrietig. Ziekelijk doorgevoerd denkproces. Wekt graag medelijden op en heeft zelfmedelijden. Men beheerst niet het ademritme. Registreert niet de informatie die doorgegeven wordt tijdens de alfa fase of tijdens meditaties. Kan zich niet aarden.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: men leeft niet werkelijk hier op aarde, hun intens gevoel is leegte. Men is dromerig afwezig. Zien vaak zonder het te registreren. Men heeft ook wel het gevoel weggetrokken te worden uit het lichaam. Leven in een zelf gecreëerde fantasie wereld, realiteitsvreemd. Kinderen bijvoorbeeld die op school terecht worden geroepen door hun leerkracht, reageren hevig, emotioneel of woedend. De plotselinge overgang is moeilijk voor hen. Men toont weinig interesse voor hetgeen zich buiten hen om afspeelt, men spreekt traag/langzaam. Voelen zich niet gelukkig en is huilerig aangelegd. Gezicht is vaak uitdrukkingsloos, ogen staan afwezig/ongeïnteresseerd. Vormen van autisme. Angsten zijn ontstaan om macht uit te oefenen.

Functionele storingen: vaak bleke koude handen en voeten. Verzuring van het bloed door zuurstofgebrek. Jeukende huid. Acute verkoudheid, griep, heesheid of keelklachten. Dreigende flauwtes, duizeligheid. Hormonale stoornissen. Chronische ziekte en of auto-immuunziekte. Verstoord bioritme. Levensbedreigende ziekten. Centrale zenuwstelsel.

Fysiek is er een disharmonie onderling alle organen en de endocriene klieren.

Chakra VIII, de keelchakra, ligging in het keelgebied en bij de onderste vijf nekwervels. Zintuig is het gehoor ”de poortjes naar de buitenwereld” die in staat zijn om het geluid, dat uit trilling ontstaat, op te nemen. Het ontwikkelen van dit zintuig houdt in dat je ook contact hebt met je innerlijke stem. Alle energie van de lagere chakra’s wordt hier gezuiverd, emoties krijgen hier een plek, de enigste manier om ruimte te creëren is zuiveren. Het is de poort tussen je geest en je lichaam. Van hieruit wordt de scheppingskracht geactiveerd. Stimulerende energiekanalen zijn de Longmeridiaan, Hartmeridiaan 15, Maagmeridiaan 12, Du Mai 14, Ren Mai 22 en EX R.

Lees ook:   Het hart is veel meer dan een orgaan: hartintelligentie

Negatieve persoonlijkheidskenmerken: men kan de stilte niet verdragen, heeft constant de TV. of radio aan. Kan gewoontes en verslavingen niet doorbreken. Is extreem gehecht aan mensen, dieren en dingen. Is a-muzikaal. Wil verantwoordelijk gevonden worden, voelt zich verantwoordelijk voor de gehele wereld, machotype. Showt met zijn kennis en is overdreven jaloers.

Verdere toegevoegde energetische verstoring: verminderd adaptievermogen, verzet tegen veranderingen, angsten of obsessies voor de toekomst (het niet meer zien zitten). Geestelijke en emotionele conflicten kunnen niet losgelaten worden. Huilerig, houdt verdriet vast. Snel gedesoriënteerd. Om kleine dingen helemaal van streek. Zelfbeklag, zelfmedelijden.

Fysieke verstoringen: Zie Thymuschakra en het spierstelsel, lymfatisch systeem, huid.

Functionele verstoringen: verminderde weerstand van vooral het KNO-gebied. Hoesten, stemverlies. Gezwollen slijmvliezen van de sinussen, het middenoor en de bovenste en onderste luchtwegen. Astma, bronchitis. Schildklierzwellingen en -ziekten. Hyper- en hypoventilatie. Te snel verbrandingsproces. Stofwisselingsstoornissen. Hormonale stoornissen. Vochthuishouding. Droge huid. Eczemen. Hyperactiviteit. Overbelasting van de monnikskapspier.

Chakra VIIII, de Nek / kin chakra, ligging is bij de bovenste nekwervel, hij activeert de hersenstam. Ook wel de kosmische doorstromingschakra genoemd. De activering is nodig voor de ontplooiing naar een hoger bewustzijnsniveau. Het is de chakra die geleidelijk aan ons weer in contact brengt met ons Akasha-geheugen. Tevens ondersteunt hij de veranderingen in ons meridiaansysteem, hetgeen bij de evolutie hoort die momenteel plaatsvindt. Hier kunnen impulsen uit hogere dimensies ontvangen worden. Er zijn momenteel al mensen die zonder voeding leven en beweren dat zij de energie vanuit de nekchakra ontvangen om te kunnen overleven. In het cerebellum vindt de overdracht plaats van het onderbewustzijn, de mens is een bewustmakende cel! Verbonden met kosmische krachten. Stimulerende energiekanalen zijn de Dunne darmmeridiaan, Du Mai 14 Ex HH 15, (HH staat voor Hoofd & Hals).

Negatieve persoonlijkheden: zeer zwak, nerveus persoon. Alle belastingen van buitenaf zijn echt belastend. Normale taken vragen extra inspanning en worden als stress beschouwd. Men kan zich absoluut niet aanpassen. Ervaart de wereld als een vijand. Wijst het spirituele af. Heeft een disharmonie tussen denken en voelen. Registreert niet wat hij ziet.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: het niet accepteren van essentiële dingen om te leven. Geheugenverlies. Schuldgevoelens. Driftaanvallen, machteloosheidgevoel. Gevoel dat er hoge eisen gesteld worden. Niet ontvankelijk voor de hogere kosmische impulsen.

Functionele verstoringen: ernstig verzwakt en prikkelbaar. Bij elke inspanning uitgeput. Overgevoelig. Extreme onrust, gejaagdheid/opwinding. Nerveus braken. Slapeloos door ergernis. Slaapzucht, krachteloos of ernstig verzwakt door nervositeit. Arm-, schouder- en nek-, rug-, heup-, been-, enkel-, voetklachten. Kaak- en neusklachten. Verontreinigt bloed en lichaamsvocht. Darmziekten, maagslijmvliesontstekingen. Nier-blaasziekten. Maag-/darmzweren. Alle mogelijke klachten onderlichaam. Hart- en borststreekpijnen. Luchtwegen- en longziekten. Gehele zenuwstelsel. Chronische ziekten. Auto-immuunziekten.

Fysieke verstoringen: disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.

Chakra X, de hypofyse-chakra, ook wel de Ajna chakra genoemd. Ligging midden van het hoofd, tussen de wenkbrauwen, bovenste twee nekwervels, de atlas en de draaier. Werkzaam principe is beeldvorming, geesteskracht (ook wel het zesde zintuig genoemd). De hypofysechakra geeft voornamelijk inzicht en universeel inzicht en onderscheidingsvermogen. Hier ontmoeten wij als het ware ons Goddelijk zelf, oftewel onze innerlijke, wijze bron. Ook hier wordt informatie ‘los getrild’ vanuit het onderbewustzijn. Het is een soort verzamelplaats en opvangcentrum van geestelijke impulsen die zich verbinden met de epifyse en dan uitstralen naar de hersengedeeltes waar het onderbewustzijn geactiveerd wordt. Juist die facetten welke verband houden met karmische gegevens die in dit leven uitgewerkt dienen te worden. Stimulerende energiekanalen zijn de Du Mai 18 en ExHH 3.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: gefascineerd door denken, concepten en ideeën. Neurotici met strak omlijnde opvattingen of juist enorme twijfelaars. Waanbeelden. Heeft liever gelijk dan dat hij zich gelukkig voelt. Trots, hoogmoed.

Functionele verstoringen: niet helder kunnen denken. Aandoeningen van de neus en ogen. Endocriene klieren, voornamelijk de hypofyse. Doorbloedingstoornissen in de hersenen. Overbelasting spieren en gewrichten. Heupklachten. Klachten onderrug, rechter lies, bovenbenen, knieën en enkels. Hoofdpijn vanuit de nek. Zenuwinzinkingen. Verstoring alle anderen chakra’s.

Fysieke verstoringen: Disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.

Chakra XI, de Epifyse oftewel de Voorhoofdchakra, ligging in het midden van het voorhoofd. Eigenschappen zijn het denkend vermogen, het weten. Het beheerst de gedachtengang, hoe men alles ziet en begrijpt. Hoe men de problemen ziet en ermee omgaat, trauma’s verwerkt etc. Het hoger bewustzijn wortelt zich hier. Dit past bij het patroon vanaf de bergtop van waaruit je alles kunt overzien als er een goede doorstroming is. Verstoringen in deze chakra uiten zich door een gebrek aan universeel (mystiek) inzicht. Men kan zichzelf niet plaatsen in het grote geheel. Ook de epifysechakra bezit voornamelijk de zetel van de mystieke vermogens en de toegang tot de Akasha van de bron en het innerlijk aanschouwen. De epifyse chakra is voor zijn energiebevoorrading afhankelijk van de anderen chakra’s. In deze chakra wordt dus de energie gemoduleerd tot de specifieke functies, te weten helderheid van geest en het zich gelukkig voelen. Zijn oorspronkelijke grootte is te vergelijken met een pingpongbal! Storingen bij deze chakra’s worden dus veroorzaakt door de energieproblemen van één van de chakra’s of van de chakra’s zelf. Stimulerende energiekanalen zijn de Maagmeridiaan 8, Du Mai 19.

Negatieve persoonlijkheidskenmerken:gefascineerd door de identiteit, rolpatroon, persoonlijkheid inclusief de bijbehorende emoties. In iedere emotie wordt geïnvesteerd, afstand nemen is er absoluut niet bij. Het leven is als een epos, een nimmer aflatende stroom van emoties, waardoor iemand verdwaalt in de eigen creaties. Het leven is loodzwaar, de ene ellende is nog niet voorbij of de volgende dient zich al aan. Staat zichzelf geen geluk toe.

Verdere toegevoegde energetische verstoringen: geen helderheid in het denken. Als er te weinig energie is dan is de persoon in kwestie niet helder en bestaat er weinig inzicht. Vervreemding, verwarring. Te rationeel. Onvermogen tot leren, begrijpen. Zweverig gevoel in het hoofd.

Functionele verstoringen: geheugenverlies, verlamming en epilepsie en aandoeningen die te maken hebben met het zenuwstelsel. Alle ziekten die verband houden met de epifyse en de hersenen (fysiek en mentaal). Disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.

De huidige chakra’s zijn er volledig op berekend de scheppingskracht vanuit de bron, via zijn geest, tot in de stof te brengen. Daarmee is niet alleen de gezondheid van de mens zelf gediend maar ook de gezondheid van alle overige organismen in de schepping. De mens zal namelijk eerst beginnen met zijn eigen organismen te zuiveren, vervolgens zal hij als hij de unieke uitwerking van de scheppingskracht op zijn lichaam ontdekt heeft, als volgende stap in zijn bewustzijn ontdekken dat hij niet alleen zichzelf, maar ook alle anderen levensvormen in de schepping gezond kan houden/maken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button