web analytics
11:11 Dubbele getallen

Poetin spreekt de Algemene Vergadering van de VN 2015

Poetin spreekt de Algemene Vergadering van de VN 2015
Volledige toespraak in tekst:(Vertaald door google, Engelse versie onder deze tekst)

Syriagetthepicture AnGel-WinGs.nl

Mr. President, de heer secretaris-generaal,
Geachte staatshoofden en regeringsleiders, Dames en heren, de 70e verjaardag van de Verenigde Naties is een goede gelegenheid om zowel de balans opmaken van de geschiedenis en praten over onze gemeenschappelijke toekomst. In 1945, de landen die het nazisme overwonnen verbonden hun inspanningen om een solide [??] basis voor de naoorlogse WORLD ORDER leggen. Laat me u eraan herinneren dat de belangrijkste besluiten over de beginselen inzake INTERACTIE TUSSEN STATEN, evenals de beslissing om de VN vast te stellen, werden gemaakt in ons land, aan de Conferentie van Jalta van de leiders van de anti-Hitler coalitie.

Het Yalta systeem was echt geboren in barensnood. Het werd geboren ten koste van tientallen miljoenen levens en twee wereldoorlogen [en de WHO was echt verantwoordelijk?] Dat geveegd door de planeet in de 20e eeuw. Laten we eerlijk zijn [is hij echt eerlijk ??]: het hielp de mensheid pas door turbulente en soms dramatische gebeurtenissen van de afgelopen zeven decennia. Het bespaarde de wereld van grootschalige omwentelingen.

De Verenigde Naties is uniek in termen van legitimiteit [??], representatie en universaliteit. True, heeft de VN de laatste tijd bekritiseerd omdat het inefficiënt of voor het feit dat de besluitvorming over fundamentele kwesties kraampjes vanwege onoverkomelijke verschillen, vooral onder de leden van de Veiligheidsraad. Toch wil ik erop wijzen dat er altijd al verschillen in de VN gedurende de 70 jaar van haar geschiedenis, en dat het vetorecht wordt regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China en de Sovjet- Unie en later Rusland.

Het is alleen natuurlijk [? Inefficiënt? Te zijn] voor een dergelijke gevarieerde en representatieve organisatie [“vertegenwoordiger”? – De VN is een particuliere niet-gouvernementele organisatie (NGO); niets anders dan een hulpmiddel (onder vele anderen) de criminele internationale maffia kliek gebruikt om regeringsmacht privatiseren over de mensen van de hele planeet. De totalitaire slavernij van de mensheid. Wereldregering: De ultieme coup !!! Geheel zonder enige legitimiteit door de mensen].

Toen de VN voor het eerst werd opgericht, verwacht niemand dat er altijd unanimiteit zou zijn. De missie van de organisatie is om te zoeken en te bereiken compromissen, en de kracht komt van het nemen van verschillende standpunten en meningen in overweging. De beslissingen besproken binnen de VN worden genomen, hetzij in de vorm van resoluties of niet. Zoals diplomaten zeggen, ze ofwel passeren of ze dat niet doen. Elke actie die door het omzeilen van deze procedure is onwettig en vormt een schending van het VN-Handvest en het hedendaagse internationale recht.

We weten allemaal dat na het einde van de Koude Oorlog de wereld bleef achter met een centrum van dominantie, en degenen die zich aan de top van de piramide gevonden werden verleid om te denken dat, omdat ze zo krachtig en uitzonderlijk, zij weten het beste wat moet worden gedaan en dus hoeven ze niet te rekenen met de VN, die, in plaats van rubber stamping de beslissingen die ze nodig hebben, staat vaak in de weg [??]. Daarom zeggen zij [??] dat de VN zijn beloop heeft gelopen en is nu verouderd en achterhaald [van het tegendeel: zij gebruik maken van de VN voor de uitvoering van hun 2030 New World Order Agenda!]

Natuurlijk, de wereld verandert, en de VN moet ook de natuurlijke transformatie ondergaan. Rusland is bereid om samen te werken met haar partners bij de VN verder te ontwikkelen op basis van een brede consensus, maar we overwegen alle pogingen om de legitimiteit [??] van de Verenigde Naties te ondermijnen als uiterst gevaarlijk. Ze kunnen leiden tot de ineenstorting van de gehele architectuur van de internationale betrekkingen, en dan er inderdaad geen regels links [??], behalve voor de regel van kracht zal zijn. De wereld wordt gedomineerd door egoïsme in plaats van collectieve inspanning, door het dictaat dan gelijkheid en vrijheid, en in plaats van echt onafhankelijke staten [de VN vernietigt de nationale soevereiniteit van onafhankelijke staten door overruling het!] Zullen we protectoraten gecontroleerd van buiten hebben.

Wat is de betekenis van de nationale soevereiniteit, de term die door onze collega’s heeft gezegd hier? Het betekent in feite de vrijheid, elke persoon en elke staat vrij om hun toekomst te kiezen. By the way, dit brengt ons bij de kwestie van de zogenaamde legitimiteit van de staat autoriteiten. Je moet niet spelen met woorden en te manipuleren. In het internationaal recht, internationale zaken, elke termijn moet duidelijk worden gedefinieerd, transparant en geïnterpreteerd op dezelfde manier door iedereen.

We zijn allemaal verschillend, en we moeten dat respecteren. Naties moeten niet worden gedwongen om alle voldoen aan dezelfde ontwikkelingsmodel [door de VN !!!] dat iemand [de internationale maffia kliek] de enige passende één heeft verklaard. We moeten allemaal denken aan de lessen uit het verleden. Zo herinneren we voorbeelden uit ons Sovjet-verleden, toen de Sovjet-Unie geëxporteerd sociale experimenten, duwen voor veranderingen in andere landen om ideologische redenen, en dit vaak geleid tot tragische gevolgen en veroorzaakte achteruitgang in plaats van vooruitgang.

Het lijkt er echter op dat in plaats van het leren van de fouten van andere mensen, sommige [zionistische gangsters die zich “Joden” noemen] de voorkeur om ze te herhalen en blijven om revoluties te exporteren, alleen nu zijn dit “democratisch” revoluties. Kijk maar naar de situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nu al door de vorige spreker noemde. Natuurlijk hebben politieke en sociale problemen zijn opstapelen voor een lange tijd in deze regio, en de mensen daar wilden veranderen. Maar wat was het uiteindelijke resultaat? In plaats van het tot stand brengen van hervormingen, agressieve tussenkomst overhaast vernietigd overheidsinstellingen en de lokale manier van leven. In plaats van de democratie en vooruitgang, is er nu het geweld, armoede, sociale rampen en totale minachting voor de mensenrechten, waaronder ook het recht op leven.

Ik drong er bij degenen die [bewust] gecreëerd deze situatie vraagt ​​[CHAOS]: weet je tenminste realiseer me nu wat je hebt gedaan? [natuurlijk ze doen !!] Maar ik ben bang dat deze vraag onbeantwoord blijven, omdat ze nooit hun beleid, dat gebaseerd is op arrogantie, exceptionalisme en straffeloosheid hebben verlaten [Talmoed satanisten die denken dat ze goden zijn; meesters van het leven en de dood]. Machtsvacuüm in sommige landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika uiteraard resulteerde in het ontstaan ​​van de gebieden van anarchie, die snel werden gevuld met extremisten en terroristen [Satanisten genieten van terreur, angst en haat; ze voeden van lage trillingen].

De zogenaamde islamitische staat heeft tienduizenden militanten vechten voor, waaronder de voormalige Iraakse soldaten die werden achtergelaten op de straat na de invasie van 2003. Veel rekruten afkomstig uit Libië, waarvan statehood werd verwoest als gevolg van een grove schending van de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1973. En nu radicale groepen worden vergezeld door leden van de zogenaamde “gematigde” Syrische oppositie gesteund door het Westen. Ze krijgen wapens en training, en dan defect en zij toetreden tot de zogenaamde Islamitische Staat. In feite hebben de Islamitische Staat zich niet uit het niets. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld als een (Israëlisch-Amerikaanse zionistische] wapen tegen ongewenste seculiere regimes [in het Midden-Oosten]. Het hebben vastgesteld controle over delen van Syrië en Irak, Islamitische Staat [onder controle van de CIA-MI-6-Mossad] nu agressief breidt uit naar andere regio’s. Het zoekt dominantie in de islamitische wereld en daarbuiten [terreur en destabilisatie van het Midden-Oosten en Europa]. Hun plannen gaan verder. De situatie is uiterst gevaarlijk.

In deze omstandigheden is het hypocriet en onverantwoord om verklaringen over de dreiging van het terrorisme en tegelijkertijd een oogje dichtknijpen om de [geheime dienst] kanalen gebruikt voor de financiering en ondersteuning van terroristen, met inbegrip van inkomsten uit de drugshandel, de oliehandel illegaal maken en wapenhandel. Het is even onverantwoord om extremistische groepen te manipuleren en ze gebruiken om uw politieke doelen te bereiken, in de hoop dat later zult u een manier om zich te ontdoen van hen te krijgen of een of andere manier te elimineren vinden. Ik wil graag zeggen degenen die zich bezighouden met dit: Heren, de mensen die je te maken met zijn wreed, maar ze zijn niet dom. Ze zijn zo slim als je bent. Dus, het is een grote vraag: wie speelt die hier?

Het recente incident waarbij de meest “gematigde” oppositiegroep overhandigd hun wapens aan terroristen is een sprekend voorbeeld van. We zijn van mening dat elke poging om te flirten met terroristen, laat staan ​​ze te arm, zijn kortzichtig en uiterst gevaarlijk. Dit kan de wereldwijde terroristische dreiging veel erger te maken, het verspreiden van het naar nieuwe regio’s over de hele wereld, vooral omdat er vechters uit veel verschillende landen, waaronder Europese, wint gevecht ervaring met Islamitische Staat. Helaas, Rusland is geen uitzondering. Nu dat die schurken hebben geproefd bloed, we kunnen niet toestaan ​​dat ze naar huis terug te keren en door te gaan met hun criminele activiteiten. Niemand wil dat, toch? [Eigenlijk is de Evil DESTROYERS NIET WILLEN precies dat!]

Rusland heeft consequent tegen het terrorisme in al zijn vormen. Vandaag, bieden wij militair-technische bijstand aan Irak, Syrië en andere landen in de regio de bestrijding van terroristische groeperingen. We denken dat het een grote fout om te weigeren mee te werken met de Syrische autoriteiten en de regeringstroepen die dapper vechten terroristen op de grond. We moeten eindelijk toegeven dat president Assad de regeringstroepen en de Koerdische milities zijn de enige krachten echt vechten terroristen in Syrië. Ja, we zijn ons bewust van alle problemen en conflicten in de regio, maar we hebben zeker de werkelijke situatie ter plaatse te overwegen.

Geachte collega’s, ik moet er rekening mee dat een dergelijk eerlijk en FRANK AANPAK op een deel van Rusland is onlangs gebruikt als voorwendsel voor haar te beschuldigen van zijn groeiende ambities – als degenen die zeggen dat er geen ambities te hebben. Echter, het gaat niet over de Russische ambities, beste collega’s, maar over de erkenning van het feit dat we niet langer de huidige stand van zaken te tolereren in de wereld. Wat we eigenlijk voorstellen is te laten leiden door gemeenschappelijke waarden en gemeenschappelijke belangen [welke?] In plaats van de ambities. Zich baserend op het internationaal recht [satanisten trotseren het internationaal recht; ze breken alle wetten als zij dat nodig achten], moeten we mee inspanningen om de problemen die wij allemaal worden geconfronteerd aan te pakken, en het creëren van een echt brede internationale coalitie tegen het terrorisme.

Lees ook:   Steeds meer mensen met corona: wat zegt dat?

Vergelijkbaar met de anti-Hitler coalitie [vervalst de geschiedenis door de overwinnaars], kan een breed scala aan partijen bereid zijn om pal te staan ​​tegen degenen die, net als de nazi’s [??], zaaien kwaad en de haat van de mensheid [verenigen dat is niet waar ] En natuurlijk, islamitische landen moeten een belangrijke rol in een dergelijke coalitie te spelen, omdat de Islamitische Staat vormt niet alleen een directe bedreiging voor hen, maar ook tast een van de grootste wereldgodsdiensten met zijn gruweldaden [Poetin in de verdediging van de islam? Niet Poetin weten over de onmenselijke leer van de Koran?]. De ideologen van deze extremisten maken een aanfluiting van de islam en ondermijnen zijn ware humanistische [??] waarden.

Ik zou ook graag willen islamitische geestelijke leiders te pakken: Uw gezag en uw begeleiding zijn van groot belang op dit moment. Het is essentieel om mensen gericht voor rekrutering door extremisten van het maken van overhaaste beslissingen te voorkomen, en degenen die reeds zijn misleid en, als gevolg van verschillende omstandigheden, bevonden zich onder de terroristen, moeten worden geholpen bij het vinden van een weg terug naar het normale leven, tot vaststelling van de armen en een einde maken aan broedermoord. In de komende dagen, Rusland, de huidige voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, zal een ministeriële vergadering bijeen te roepen om het uitvoeren van een uitgebreide analyse van de bedreigingen in het Midden-Oosten.

Allereerst stellen wij voor het verkennen van de mogelijkheden voor de aanneming van een resolutie die zou dienen om de inspanningen van alle partijen die zich verzetten tegen de Islamitische Staat [de geheime diensten van het westen training huurlingen voor proxy oorlogen?] En andere terroristische groeperingen coördineren. Nogmaals, moet een dergelijke coördinatie worden gebaseerd op de beginselen van het VN-Handvest.

We hopen dat de internationale gemeenschap in staat om een ​​alomvattende strategie van de politieke stabilisatie, maar ook sociaal en economisch herstel in het Midden-Oosten ontwikkelen. [van de VN heeft nooit een van die bereikt] Dan, beste vrienden, zou er geen noodzaak voor het opzetten van meer vluchtelingenkampen zijn. Vandaag heeft de stroom van mensen gedwongen om hun geboorteland te verlaten letterlijk overspoeld, de eerste, de buurlanden, en dan Europa. Er zijn honderden duizenden van hen nu, en het duurde niet lang, kunnen er miljoenen. Het is in wezen een nieuwe, tragische migratie periode, en een harde les voor ons allemaal, waaronder Europa. Ik zou willen benadrukken dat vluchtelingen ongetwijfeld ons medeleven en steun nodig hebben.

Echter, de enige manier om dit probleem voorgoed op te lossen is om te herstellen [PEACE en] een staat waar het is vernietigd, tot overheidsinstellingen te versterken, waar ze nog bestaan, of worden hersteld, uitgebreide militaire, economische en materiële hulp te verlenen aan landen in een moeilijke situatie, en zeker voor mensen die, ondanks al hun beproevingen, niet afzien van hun huizen. Natuurlijk, elke steun aan soevereine naties kunnen en moeten worden in plaats van aangeboden opgelegd, in strikte naleving van het VN-Handvest. Met andere woorden, onze organisatie alle maatregelen die zijn of zullen worden genomen in dit opzicht in overeenstemming met het internationaal recht te ondersteunen, en voor handelingen die in strijd zijn met het VN-Handvest te weigeren.

Boven alles, ik geloof dat het van het grootste belang om te helpen overheidsinstellingen te herstellen in Libië, ondersteunen de nieuwe regering van Irak, en bieden uitgebreide hulp aan de legitieme regering van Syrië. Beste collega’s, het waarborgen van vrede en mondiale en regionale stabiliteit blijft een belangrijke taak voor de internationale gemeenschap geleid door de Verenigde Naties. Wij geloven dat dit betekent dat het creëren van een gelijke en ondeelbare veiligheidssituatie dat zou niet serveren een paar bevoorrechte, maar iedereen. Inderdaad, het is een uitdaging, ingewikkeld en tijdrovend, maar er gewoon geen alternatief. Helaas, sommige van onze collega’s worden nog steeds gedomineerd door de Koude Oorlog-tijdperk blok mentaliteit en de ambitie om nieuwe geopolitieke gebieden te veroveren. Eerste, bleven ze hun beleid van uitbreiding van de NAVO – men moet zich afvragen waarom [voor de wereld dominantie], gezien het feit dat het Warschau Pact had opgehouden te bestaan ​​en de Sovjet-Unie was uiteengevallen. Toch heeft de NAVO op het uitbreiden gehouden, samen met de militaire infrastructuur.

Vervolgens werden de post-Sovjet-staten gedwongen om een ​​valse keuze tussen de toetreding tot het Westen en de uitoefening van de Oost geconfronteerd. Vroeg of laat, deze logica van de confrontatie werd gebonden aan vonk uit een grote geopolitieke crisis. En dat is precies wat er gebeurd is in Oekraïne, waar de mensen de wijdverspreide frustratie met de overheid werd gebruikt voor het aanzetten tot een staatsgreep uit het buitenland. Dit is een burgeroorlog geactiveerd. We zijn ervan overtuigd dat de enige uitweg uit deze DEAD END ligt door middel van uitgebreide en zorgvuldige uitvoering van de Minsk overeenkomsten van 12 februari, de territoriale integriteit van 2015. Oekraïne kan niet worden gewaarborgd door het gebruik van bedreigingen of militaire macht, maar het moet worden beveiligd. De mensen van Donbas moeten hun rechten en belangen echt beschouwd, en hun keuze geëerbiedigd; ze moeten worden betrokken bij het opstellen van de belangrijkste elementen van het politieke systeem van het land, in lijn met de bepalingen van de Minsk overeenkomsten. Dergelijke stappen zouden garanderen dat Oekraïne zal ontwikkelen als een beschaafde staat, en een onmisbare schakel in het creëren van een gemeenschappelijke ruimte van veiligheid en economische samenwerking, zowel in Europa als in Eurazië.

Dames en heren, ik heb bewust genoemd een gemeenschappelijke ruimte voor Economische Samenwerking. Tot voor kort leek het erop dat we zouden leren om te doen zonder scheidslijnen in het gebied van de economie met zijn doel marktwetten en handelen op basis van transparante en gezamenlijk geformuleerde regels, met inbegrip van de WTO-beginselen, die de vrije handel en investeringen en eerlijke omarmen concurrentie. Echter, eenzijdig opgelegde sancties omzeilen van het VN-Handvest hebben alle, maar gemeengoed geworden vandaag. Ze dienen niet alleen politieke doelstellingen, maar worden ook gebruikt voor het elimineren van concurrentie op de markt [Rockefeller: Concurrentie is een zonde]. Ik zou graag mee nog een teken van toenemende economische egoïsme. Een aantal landen hebben ervoor gekozen om de exclusieve economische associaties maken, met hun vestiging wordt onderhandeld achter gesloten deuren, het geheim van de eigen burgers en bedrijfsleven die zeer naties, evenals van de rest van de wereld. Andere landen, wier belangen kunnen worden aangetast, zijn niet op de hoogte van alles, hetzij. Het lijkt erop dat iemand zou willen leggen op ons een aantal nieuwe spelregels, bewust afgestemd op de belangen van een paar bevoorrechte tegemoet te komen, met de WTO hebben geen zeggenschap in. Dit is beladen met volstrekt onbalans wereldhandel en het splitsen van de wereldwijde economische ruimte.

Deze kwesties de belangen van alle landen en van invloed op de toekomst van de gehele wereldeconomie. Daarom stellen wij voor de bespreking van deze kwesties in het kader van de Verenigde Naties, de WTO en de G20. In tegenstelling tot het beleid van uitsluiting, Rusland pleit voor harmonisering van de regionale economische projecten. Ik verwijs naar de zogenaamde “integratie van integraties”, gebaseerd op het universele en transparante regels van de internationale handel. Als voorbeeld wil ik graag onze plannen om de Euraziatische Economische Unie met elkaar te verbinden met China’s initiatief voor het creëren van een Silk Road economische riem aanhalen. We blijven een grote belofte zien in de harmonisering van de integratie van voertuigen tussen de Euraziatische Economische Unie en de Europese Unie [dat is precies wat de bevoorrechte weinig angst en willen voorkomen!]

Dames en heren, nog een probleem dat zal invloed hebben op de toekomst van de gehele mensheid is de klimaatverandering. Het is in ons belang om ervoor te zorgen dat de komende VN-conferentie over klimaatverandering die zal plaatsvinden in Parijs in december van dit jaar een aantal haalbare resultaten moet opleveren. Als onderdeel van onze nationale bijdrage, we zijn van plan om de uitstoot van broeikasgassen met 70-75 procent van het niveau van 1990 te beperken door het jaar 2030. Echter, stel ik voor dat we een bredere kijk op de kwestie. Toegegeven, kunnen we in staat zijn om het onschadelijk te maken voor een tijdje door de invoering van emissiequota en het gebruik van andere tactische maatregelen, maar we zullen zeker niet op te lossen het voor goed op die manier. [Poetin is in op de “opwarming van de aarde / klimaatverandering” door de mens veroorzaakte CO2-FRAUDE !!?]

Wat we nodig hebben is een wezenlijk andere [good !!] aanpak, een die zou betekenen de invoering van nieuwe, baanbrekende, natuur-achtige technologieën die het milieu niet zou schaden, maar werken in harmonie met het, waardoor we de balans tussen de te herstellen biosfeer en technologie verstoord door menselijke activiteiten [zoals geo-engineering; het veranderen van het weer en het klimaat van chemtrails en HAARP !!]. Het is inderdaad een uitdaging van wereldwijde proporties. En ik ben ervan overtuigd dat de mensheid heeft wel de nodige intellectuele capaciteit om te reageren. We moeten onze inspanningen, vooral boeiende landen die een sterke onderzoek en ontwikkeling vermogens bezitten, en hebben aanzienlijke vooruitgang in fundamenteel onderzoek gedaan te sluiten. Wij stellen voor het bijeenroepen van een speciaal forum onder de auspiciën van de VN om een ​​brede aanpak van kwesties in verband met de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de vernietiging van habitats, en klimaatverandering. Rusland is bereid om co-sponsor van een dergelijk forum.

Dames en heren, beste collega’s. Op 10 januari 1946 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen voor de eerste bijeenkomst in Londen. Voorzitter van de voorbereidende commissie Dr. Zuleta Angel, een Colombiaanse diplomaat, opende de sessie door het aanbieden van wat ik zie als een zeer beknopte omschrijving van de principes die de Verenigde Naties moet worden gebaseerd op die GOOD WILL zijn minachting voor intriges en bedrog, en een geest van samenwerking. Vandaag, zijn woorden klinken als leidraad voor ons allemaal. Rusland is overtuigd van een enorm potentieel van de Verenigde Naties, dat moet ons helpen voorkomen dat er een nieuwe confrontatie en omarmen een samenwerkingsstrategie. Hand in hand met andere landen, zullen we consequent werken aan de versterking van de VN-centrale, coördinerende rol [maar niet de oprichting van een ONE-wereldregering !!]. Ik ben ervan overtuigd dat door samen te werken, zullen we de wereld stabiel en veilig te maken en zorgen voor een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van alle naties en volkeren. Dankjewel.

Lees ook:   Nerds help, tijd voor een nieuw internet

Putin addresses UN General Assembly 2015
Full speech in text:

Mr. President, Mr. Secretary General,
Distinguished heads of state and government, Ladies and gentlemen, The 70th anniversary of the United Nations is a good occasion to both take stock of history and talk about our COMMON FUTURE. In 1945, the countries that defeated Nazism joined their efforts to lay a solid [??] foundation for the POSTWAR WORLD ORDER. Let me remind you that key decisions on the PRINCIPLES DEFINING INTERACTION BETWEEN STATES, as well as the decision to establish the UN, were made in our country, at the Yalta Conference of the leaders of the anti-Hitler coalition.

The Yalta system was truly born in travail. It was born at the cost of tens of millions of lives and two world wars [and WHO was really responsible?] that swept through the planet in the 20th century. Let’s be fair [is he really fair??]: it helped humankind pass through turbulent, and at times dramatic, events of the last seven decades. It saved the world from large-scale upheavals.

The United Nations is unique in terms of legitimacy [??], representation and universality. True, the UN has been criticized lately for being inefficient or for the fact that decision-making on fundamental issues stalls due to insurmountable differences, especially among Security Council members. However, I’d like to point out that there have always been differences in the UN throughout the 70 years of its history, and that the veto right has been regularly used by the United States, the United Kingdom, France, China and the Soviet Union, and later Russia.

It is only natural [?to be inefficient?] for such a diverse and representative organization [“representative”? – The UN is a private nongovernmental organization (NGO); nothing but a tool (among many others) the criminal international mafia cabal uses to privatize governmental power over the people of the whole planet. The totalitarian enslavement of humankind. World government: The ultimate coup!!! Completely without any legitimacy by the people].

When the UN was first established, nobody expected that there would always be unanimity. The mission of the organization is to seek and reach compromises, and its strength comes from taking different views and opinions into consideration. The decisions debated within the UN are either taken in the form of resolutions or not. As diplomats say, they either pass or they don’t. Any action taken by circumventing this procedure is illegitimate and constitutes a violation of the UN Charter and contemporary international law.

We all know that after the end of the Cold War the world was left with one center of dominance, and those who found themselves at the top of the pyramid were tempted to think that, since they are so powerful and exceptional, they know best what needs to be done and thus they don’t need to reckon with the UN, which, instead of rubber-stamping the decisions they need, often stands in their way [??]. That’s why they say [??] that the UN has run its course and is now obsolete and outdated [to the contrary: they use the UN to implement their 2030 New World Order Agenda!]

Of course, the world changes, and the UN should also undergo natural transformation. Russia is ready to work together with its partners to develop the UN further on the basis of a broad consensus, but we consider any attempts to undermine the legitimacy [??] of the United Nations as extremely dangerous. They may result in the collapse of the entire architecture of international relations, and then indeed there will be no rules left [??] except for the rule of force. The world will be dominated by selfishness rather than collective effort, by dictate rather than equality and liberty, and instead of truly independent states [the UN destroys the national sovereignty of independent states by overruling it!] we will have protectorates controlled from outside.

What is the meaning of STATE SOVEREIGNTY, the term which has been mentioned by our colleagues here? It basically means freedom, every person and every state being free to choose their future. By the way, this brings us to the issue of the so-called legitimacy of state authorities. You shouldn’t play with words and manipulate them. In international law, international affairs, every term has to be clearly defined, transparent and interpreted the same way by one and all.

We are all different, and we should respect that. Nations shouldn’t be forced to all conform to the same development model [by the UN!!!] that somebody [the international mafia cabal] has declared the only appropriate one. We should all remember the lessons of the past. For example, we remember examples from our Soviet past, when the Soviet Union exported social experiments, pushing for changes in other countries for ideological reasons, and this often led to tragic consequences and caused degradation instead of progress.

It seems, however, that instead of learning from other people’s mistakes, some [Zionist mobsters who call themselves “Jews”] prefer to repeat them and continue to export revolutions, only now these are “democratic” revolutions. Just look at the situation in the Middle East and Northern Africa already mentioned by the previous speaker. Of course, political and social problems have been piling up for a long time in this region, and people there wanted change. But what was the actual outcome? Instead of bringing about reforms, aggressive intervention rashly destroyed government institutions and the local way of life. Instead of democracy and progress, there is now violence, poverty, social disasters and total disregard for human rights, including even the right to life.

I’m urged to ask those who [deliberately] created this situation [CHAOS]: do you at least realize now what you’ve done? [of course they do!!] But I’m afraid that this question will remain unanswered, because they have never abandoned their policy, which is based on arrogance, exceptionalism and impunity [Talmudic Satanists who think they are gods; masters of life and death]. Power vacuum in some countries in the Middle East and Northern Africa obviously resulted in the emergence of areas of anarchy, which were quickly filled with extremists and terrorists [Satanists indulge in terror, fear and hate; they feed from low vibrations].

The so-called ISLAMIC STATE has tens of thousands of militants fighting for it, including former Iraqi soldiers who were left on the street after the 2003 invasion. Many recruits come from Libya whose statehood was destroyed as a result of a gross violation of UN Security Council Resolution 1973. And now radical groups are joined by members of the so-called “moderate” Syrian opposition backed by the West. They get weapons and training, and then they defect and join the so-called Islamic State. In fact, the Islamic State itself did not come out of nowhere. It was initially developed as a (Israeli-US-Zionist] weapon against undesirable secular regimes [in the Middle East]. Having established control over parts of Syria and Iraq, Islamic State [under control of CIA-MI-6-Mossad] now aggressively expands into other regions. It seeks dominance in the Muslim world and beyond [terror and destabilisation for the Middle East and Europe]. Their plans go further. The situation is extremely dangerous.

In these circumstances, it is hypocritical and irresponsible to make declarations about the threat of terrorism and at the same time turn a blind eye to the [secret service] channels used to finance and support terrorists, including revenues from drug trafficking, the illegal oil trade and the arms trade. It is equally irresponsible to manipulate extremist groups and use them to achieve your political goals, hoping that later you’ll find a way to get rid of them or somehow eliminate them. I’d like to tell those who engage in this: Gentlemen, the people you are dealing with are cruel but they are not dumb. They are as smart as you are. So, it’s a big question: who’s playing who here?

The recent incident where the most “moderate” opposition group handed over their weapons to terrorists is a vivid example of that. We consider that any attempts to flirt with terrorists, let alone arm them, are short-sighted and extremely dangerous. This may make the global terrorist threat much worse, spreading it to new regions around the globe, especially since there are fighters from many different countries, including European ones, gaining combat experience with Islamic State. Unfortunately, Russia is no exception. Now that those thugs have tasted blood, we can’t allow them to return home and continue with their criminal activities. Nobody wants that, right? [Actually, the Evil DESTROYERS DO WANT exactly that!]

Russia has consistently opposed TERRORISM in all its forms. Today, we provide military-technical assistance to Iraq, Syria and other regional countries fighting terrorist groups. We think it’s a big mistake to refuse to cooperate with the Syrian authorities and government forces who valiantly fight terrorists on the ground. We should finally admit that President Assad’s government forces and the Kurdish militia are the only forces really fighting terrorists in Syria. Yes, we are aware of all the problems and conflicts in the region, but we definitely have to consider the actual situation on the ground.

Dear colleagues, I must note that such an HONEST and FRANK APPROACH on Russia’s part has been recently used as a pretext for accusing it of its growing ambitions — as if those who say that have no ambitions at all. However, it is not about Russia’s ambitions, dear colleagues, but about the recognition of the fact that we can no longer tolerate the current state of affairs in the world. What we actually propose is to be guided by common values and common interests [which ones?] rather than by ambitions. Relying on international law [Satanists defy international law; they break all laws if they see fit], we must join efforts to address the problems that all of us are facing, and create a genuinely broad international coalition against terrorism.

Lees ook:   Een zwangere verpleegster vertelt de waarheid over COVID-19

Similar to the anti-Hitler coalition [falsified history by the victors], it could unite a broad range of parties willing to stand firm against those who, just like the Nazis [??], sow evil and hatred of humankind [that’s not true] And of course, Muslim nations should play a key role in such a coalition, since Islamic State not only poses a direct threat to them, but also tarnishes one of the greatest world religions with its atrocities [Putin in defense of Islam? Doesn’t Putin know about the inhumane teachings of the Koran?]. The ideologues of these extremists make a mockery of Islam and subvert its true humanist [??] values.

I would also like to address Muslim spiritual leaders: Your authority and your guidance are of great importance right now. It is essential to prevent people targeted for recruitment by extremists from making hasty decisions, and those who have already been deceived and, due to various circumstances, found themselves among terrorists, must be assisted in finding a way back to normal life, laying down arms and putting an end to fratricide. In the days to come, Russia, as the current President of the UN Security Council, will convene a ministerial meeting to carry out a comprehensive analysis of the threats in the Middle East.

First of all, we propose exploring opportunities for adopting a resolution that would serve to coordinate the efforts of all parties that oppose Islamic State [the secret services of the west training mercenaries for proxy wars?] and other terrorist groups. Once again, such coordination should be based upon the principles of the UN Charter.

We hope that the international community will be able to develop a comprehensive strategy of political stabilization, as well as social and economic recovery in the Middle East. [the UN has never ever achieved any of that] Then, dear friends, there would be no need for setting up more refugee camps. Today, the flow of people forced to leave their native land has literally engulfed, first, the neighbouring countries, and then Europe. There are hundreds of thousands of them now, and before long, there might be millions. It is, essentially, a new, tragic Migration Period, and a harsh lesson for all of us, including Europe. I would like to stress that refugees undoubtedly need our compassion and support.

However, the only way to solve this problem for good is to restore [PEACE and] statehood where it has been destroyed, to strengthen government institutions where they still exist, or are being re-established, to provide comprehensive military, economic and material assistance to countries in a difficult situation, and certainly to people who, despite all their ordeals, did not abandon their homes. Of course, any assistance to sovereign nations can, and should, be offered rather than imposed, in strict compliance with the UN Charter. In other words, our Organisation should support any measures that have been, or will be, taken in this regard in accordance with international law, and reject any actions that are in breach of the UN Charter.

Above all, I believe it is of utmost importance to help restore government institutions in LIBYA, support the new government of Iraq, and provide comprehensive assistance to the legitimate government of Syria. Dear colleagues, ensuring peace and global and regional stability remains a key task for the international community guided by the United Nations. We believe this means creating an equal and indivisible security environment THAT WOULD NOT SERVE A PRIVILEGED FEW, BUT EVERYONE. Indeed, it is a challenging, complicated and time-consuming task, but there is simply no alternative. Sadly, some of our counterparts are still dominated by their Cold War-era bloc mentality and the ambition to conquer new geopolitical areas. First, they continued their policy of expanding NATO – one should wonder why [for world dominance], considering that the Warsaw Pact had ceased to exist and the Soviet Union had disintegrated. Nevertheless, NATO has kept on expanding, together with its military infrastructure.

Next, the post-Soviet states were forced to face a false choice between joining the West and carrying on with the East. Sooner or later, this LOGIC OF CONFRONTATION was bound to spark off a major geopolitical crisis. And that is exactly what happened in UKRAINE, where the people’s widespread frustration with the government was used for instigating a coup d’état FROM ABROAD. This has triggered a civil war. We are convinced that the only way out of this DEAD END lies through comprehensive and diligent implementation of the Minsk agreements of February 12th, 2015. Ukraine’s territorial integrity cannot be secured through the use of threats or military force, but it must be secured. The people of Donbas should have their rights and interests genuinely considered, and their choice respected; they should be engaged in devising the key elements of the country’s political system, in line with the provisions of the Minsk agreements. Such steps would guarantee that Ukraine will develop as a civilized state, and a vital link in creating a common space of security and economic cooperation, both in Europe and in Eurasia.

Ladies and gentlemen, I have deliberately mentioned a COMMON SPACE FOR ECONOMIC COOPERATION. Until quite recently, it seemed that we would learn to do without dividing lines in the area of the economy with its objective market laws, and act based on transparent and jointly formulated rules, including the WTO principles, which embrace free trade and investment and fair competition. However, unilaterally imposed sanctions circumventing the UN Charter have all but become commonplace today. They not only serve political objectives, but are also used for eliminating market competition [Rockefeller: Competition is a sin!]. I would like to note one more sign of rising economic selfishness. A number of nations have chosen to create exclusive economic associations, with their establishment being negotiated behind closed doors, secretly from those very nations’ own public and business communities, as well as from the rest of the world. Other states, whose interests may be affected, have not been informed of anything, either. It seems that someone would like to impose upon us some new game rules, deliberately tailored to accommodate THE INTERESTS OF A PRIVILEGED FEW, with the WTO having no say in it. This is fraught with utterly unbalancing global trade and splitting up the global economic space.

These issues affect the INTERESTS OF ALL NATIONS and influence the future of the entire global economy. That is why we propose discussing those issues within the framework of the United Nations, the WTO and the G20. Contrary to the policy of exclusion, Russia advocates harmonizing regional economic projects. I am referring to the so-called ”integration of integrations“ based on the universal and transparent rules of international trade. As an example, I would like to cite our plans to interconnect the Eurasian Economic Union with China’s initiative for creating a Silk Road economic belt. We continue to see great promise in harmonizing the integration vehicles between the Eurasian Economic Union and the European Union [that’s exactly what the privileged few fear and want to prevent!]

Ladies and gentlemen, one more issue that shall affect the future of the entire humankind is climate change. It is in our interest to ensure that the coming UN Climate Change Conference that will take place in Paris in December this year should deliver some feasible results. As part of our national contribution, we plan to limit greenhouse gas emissions to 70–75 percent of the 1990 levels by the year 2030. However, I suggest that we take a broader look at the issue. Admittedly, we may be able to defuse it for a while by introducing emission quotas and using other tactical measures, but we certainly will not solve it for good that way. [Putin is in on the “global warming/climate change“ by man-made CO2 FRAUD!!?]

What we need is an essentially different [good!!] approach, one that would involve introducing new, groundbreaking, nature-like technologies that would not damage the environment, but rather work in harmony with it, enabling us to restore the balance between the biosphere and technology upset by human activities [such as geoengineering; changing the weather and climate by chemtrails & HAARP!!]. It is indeed a challenge of global proportions. And I am confident that humanity does have the necessary intellectual capacity to respond to it. We need to join our efforts, primarily engaging countries that possess strong research and development capabilities, and have made significant advances in fundamental research. We propose convening a special forum under the auspices of the UN to comprehensively address issues related to the depletion of natural resources, habitat destruction, and climate change. Russia is willing to co-sponsor such a forum.

Ladies and gentlemen, dear colleagues. On January 10th, 1946, the UN General Assembly convened for its first meeting in London. Chairman of the Preparatory Commission Dr. Zuleta Angel, a Colombian diplomat, opened the session by offering what I see as a very concise definition of the principles that the United Nations should be based upon, which are GOOD WILL, DISDAIN for SCHEMING and TRICKERY, and a SPIRIT of COOPERATION. Today, his words sound like guidance for all of us. Russia is confident of the United Nations’ enormous potential, which should help us avoid a new confrontation and embrace a STRATEGY of COOPERATION. Hand in hand with other nations, we will consistently work to strengthen the UN’s central, coordinating role [but NOT the establishment of a ONE-world government!!]. I am convinced that by working together, we will make the world stable and safe, and provide an enabling environment for the development of all nations and peoples. Thank you.

https://tapnewswire.com/2015/10/vladimir-putin-agent-of-the-awakening/

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button