22 april 2021

 

Burgers krijgen van autoriteiten doelbewust maar een fractie te horen over geweld immigranten

Hoofd Duitse politie vakbond: Burgers krijgen van autoriteiten doelbewust maar een fractie te horen over geweld immigranten –

Peilingen: Merkel verliest steun van steeds meer Duitsers

 

Op change.org is een internationale internet petitie gestart waarin het aftreden van de Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt geëist vanwege haar ‘onverantwoordelijke’ massa immigratie beleid, dat niet alleen Duitsland, maar heel Europa in gevaar brengt. Uit recente peilingen blijkt dat inmiddels een meerderheid van de Duitsers bang is voor de gevolgen van de komst van miljoenen migranten naar Europa. Die angst zal verder gevoed worden door uitspraken zoals die van Rainer Wendt, hoofd van de Duitse politievakbond, die waarschuwt dat de burgers van de autoriteiten doelbewust nauwelijks iets te horen krijgen over het vele geweld wat al maanden door asielzoekers wordt gepleegd.
De petitie, die inmiddels ruim 131.000 handtekeningen heeft gekregen, wijst erop dat Merkel wetten buiten werking heeft gesteld zonder over de gevolgen na te denken. ‘Zij en haar regering zijn niet langer meester over de situatie en daardoor niet meer in staat om Duitsland te regeren, noch bij de voor de EU relevante belangen verstrekkende besluiten te nemen.’

‘Niemand wil schade aan Duitse volk voorkomen’

Op diverse websites en forums nemen veel mensen zelfs het woord ‘hoogverraad’ in de mond. Dat is niet zo vreemd gezien Merkels eerdere uitspraken, waarmee ze bijna letterlijk alle moslims die naar Europa willen komen uitnodigde door te stellen dat ze niemand zou terugsturen. En toen er eenmaal honderdduizenden waren gekomen en ze ook uit haar eigen gelederen kritiek te verwerken kreeg, antwoordde ze: ‘Het kan me niet schelen of ik schuldig ben aan de toestroom van de vluchtelingen. Ze zijn er nu eenmaal.’

Een van haar meest schokkende uitspraken is echter dat ‘niemand van plan is te voorkomen dat het Duitse volk schade lijdt’ door de massa immigratie. Met andere woorden: ze weet niet alleen heel goed wat ze in haar land en in Europa veroorzaakt met het toelaten van miljoenen moslims, maar doet dit zelfs doelbewust. Daarmee verklaarde ze zichzelf tot de gevaarlijkste Europese leider sinds haar beruchte voorganger met zijn kenmerkende korte snorretje. —–

Die blijkbaar haar vader is!?

Lees ook:   Balkenende koopt villa van miljoen in contanten

->https://angel-wings.nl/hitler-een-dochter/
->https://angel-wings.nl/hitler-nakomelingen/
->https://angel-wings.nl/lebensborn-oftewel-bron-van-leven-oorlogsverleden/

Merkel verliest steun van steeds meer Duitsers

De Duitsers beginnen zich langzaam tegen Merkel te keren. Nog maar een krappe meerderheid van 54% staat achter haar, terwijl dat recent nog 63% was. 51% zegt zich grote zorgen te maken en zelfs bang te zijn voor de massa immigratie. Dat is een stijging van 13% in slechts 3 weken tijd.

Vicepresident Johannes Singhammer van het Duitse parlement eist inmiddels een begrenzing aan de familiehereniging, omdat de 200.000 Syriërs die er nu al zijn anders zullen groeien naar 800.000. Als hier geen halt toe wordt geroepen vreest Singhammer dat de immigratie Duitsland ‘te veel’ zal worden, ook met het oog op de beschikbare woonruimte, scholing en werk.

De SPD is het –na jarenlang te hebben gepleit voor een ruimhartig immigratiebeleid- plotseling met hem eens en stelt dat ‘Duitsland aan zijn limiet zit. De EU-buitengrenzen moeten zo mogelijk worden gesloten, dus worden beveiligd en gecontroleerd. Een ongestuurde immigratie zal voor vluchtelingen, autoriteiten en bevolking niet langer draagbaar zijn.’ (2)

‘Al maanden georganiseerd geweld in en rond asielzoekerscentra’

Volgens Rainer Wendt, hoofd van de Duitse politievakbond, vindt er al maanden massaal georganiseerd geweld in asielzoekerscentra plaats en worden er voorbereidingen getroffen om dit geweld ook buiten de opvangcentra voort te zetten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zelfgemaakte of gewoon gekochte wapens. ‘De mensen importeren de conflicten waarvan de oorzaken in hun thuislanden liggen.’

Christenen, vrouwen en kinderen zouden de makkelijkste doelwitten van de moslim migranten zijn, maar die richten zich tevens op elkaar. Een scheiding van de religies zal dan ook niet veel zin hebben, omdat het leeuwendeel van de migranten islamitisch is.

Bovendien ‘krijgt het publiek slechts een fractie (van het geweld) te horen. Dat wordt gedaan om de mensen niet onnodig angst aan te jagen’, aldus Wendt. (3)

https://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Internationale-petitie-eist-aftreden-bondskanselier-Merkel-vanwege-massa-immigratie

Gerelateerde berichten