web analytics
11:11 Dubbele getallen
Paranormaal

Voorspellingen 2014 door verschillende paragnosten

Voorspellingen 2014


Door: Jan C. van der Heide

 

Beste lezer,

Zit achter mijn pc op bovengenoemde datum, op de kop af om 21.09.09 uur en tracht me af te stemmen op 2014.

Kris/ kras beschrijf ik wat er in mij boven komt. Van de hak op de tak, ik ga het niet rubriceren. Het staat symbool voor het jaar dat we tegemoet gaan; chaotisch, verwarrend, tegenstrijdig, hypocriet, mal, atypische moraal. Het is allemaal nìet wat het lijkt. Aandelenbezitters kunnen denken dat ze rijk zijn in de waan van de dag, mensen zonder werk worden tastbaar en met de dag armer. De bodem van de uitgeholde huizenmarkt, werkloosheid is nog helemaal niet bereikt. De wereld lijkt in een emotionele, maatschappelijke spagaat te verkeren. We staan aan de vooravond van grote en ingrijpende veranderingen, technische vooruitgang waarover je alleen kunt dromen.

 

Vele negatieve aspecten komen aan het licht, maar ook de grote bouwkracht van de burger, zijn overlevingsmechanisme, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen, humaniteit en bovenal de creativiteit. Alles lijkt in de materievorm af te brokkelen, maar niet in de abstracte zin. De moed wordt er in gehouden, de soort mens is tot verbluffende staaltjes in staat op elk gebied, de vindingrijkheid lijkt grenzeloos. We leven in een tijdperk waarin niet de materie de boventoon voert maar de geest… Het menselijke brein, de duizend miljard hersencellen gaan voor oplossingen zorgen.

 

Politieke aardverschuivingen liggen in het verschiet, nieuwe politieke partijen komen en gaan als gehandicapte eendagsvliegen. Fossiele regeringspartijen worden van binnenuit opgeblazen en verdwijnen van de aardbodem, uitgeholde, afgesplitste splintergroeperingen proberen een wat gemankeerde doorstart te maken. Een nieuw ras politici zal zich aankondigen, de nieuwe soort kan je het beste omschrijven als een kruising tussen een vos, veelvraat en een stinkdier.

 

De burger gaat elke politicus op de voet volgen. Achterkamertjes werk of gefluister uit hoogverheven Haagse, ivoren torentjes bol van arrogantie is er niet meer bij. De politiek wordt afgedwongen transparant…. De Tweede Kamer wordt in wezen gevormd door de chatrooms van Facebook en andere sociale media. En zo hoort het ook, een vleesgeworden referendum via de sociale media, omdat Nederland niet alleen van Den Haag is maar van iedere Nederlander. De regentenmentaliteit, oligarchie- of welke vorm van despotisme dan ook behoren voorgoed tot het verleden.

 

Zeker als het over de economie gaat moeten we vooral optimistische geluiden laten horen. Dat lijkt in diverse maatschappelijke stromingen tenminste een ongeschreven wet te zijn. Hoezo somber? We zijn met z’n allen op weg naar een hoogconjunctuur. De AEX gaat door de 400 grens heen schieten…, dat gaan we allemaal beleven. De bomen groeien weer tot voorbij de hemel…, maar niet heus. Nederland lijkt een eiland te worden in het Verenigde Europa, er gaat van alles mis, de internationale doorvoerhandel duikelt, lijkt zelfs kopje onder te gaan.

 

De werkloosheidscijfers waren nog nooit zo hoog en er komen er steeds meer bij. De geluiden op economisch gebied zijn zeer tegenstrijdig. Werkelijkheid of shock van de toekomst? De economie in China raakt oververhit… Brazilië is een opkomende groeimarkt, maar het aantal mensen in de Braziliaanse sloppen neemt nog steeds niet af, maar toe. Een volgende crisis is in aantocht, de handel in valuta brengt landen aan de bedelstaf. Een tsunami aan vreemde valuta overstroomt de wereld. Mensen ‘verdrinken’ in vreemd geld omdat de waarde van geld van de ene seconde op de andere wordt gehalveerd.

 

* Poetin overspeelt zijn hand… en het charme offensief kan zijn gezicht niet meer redden. Opstanden nabij het Kremlin. Ook in andere Europese steden opstootjes, slagpartijen tussen politie en burgers. Sociale onrust.

 

* De Nederlandse export neemt aanzienlijk af.

 

* USA trekt zich binnen eigen landgrenzen terug, richt zich vooral op de belangen van het land zelf.

 

* Verschuiving van machtsblokken binnen Europa, flirt tussen Merkel en Engeland. Frankrijk en Rusland streven naar meer samenwerking. Toenemende onvrede en opstanden in Turkije. De Arabische lente lijkt ook daar in aantocht.

 

* Helaas krijgt Nederland de politici die ze verdienen. Maar gelukkig komt de burger steeds meer tot inzicht en er wordt afscheid genomen van het kabinet. D66 krijgt een historisch aantal zetels, de PvdA is aan zijn nadagen van zijn bestaan bezig. Een tweede Wilders gaat opstaan, opvallend is, beiden kunnen niet zo goed tegen hun verlies. De één gaat ruimte maken voor de ander en verlaat min of meer gedwongen het politieke toneel.

 

* Goud blijft op de langere termijn nog steeds zijn waarde houden. Een mooie belegging voor geld dat je niet direct nodig hebt. Maar koop nooit virtueel goud, de zogenaamde goudrekening. De waarde van het goud dat u denkt in bezit te hebben is in de realiteit geen enkel equivalent voor materieel, tastbaar goud. In de praktijk is een virtuele goudrekening hetzelfde als een gouden zeepbel in bezit hebben en die willen oppoetsen. Uw dromen, uw goudbezit spat uit elkaar en er blijft niets van over. Zoals gezegd: Als u in goud investeert, koop dan altijd baar goud, goud dat u letterlijk in de hand kunt houden en in uw eigen bankkluis kunt stoppen! (Zorg er tevens voor dat u niet alleen virtueel geld heeft, maar ook geld in contanten!)

* De rente is kunstmatig laag gehouden en komt op de wat langere termijn in opmars tot een verrassende hoogte.

 

* De voedings- en farmaceutische industrie blijken elkaar het balletje toe te spelen, wat voor de één goed is blijkt voor de ander ook goed te zijn op een andere manier …, wat er op neerkomt dat je de hand die je voedt niet moet bijten….

 

* Minder gezonde voedingsmiddelen en toevoegingen als kleur-, smaak-, conservering stoffen levert bepaalde kwalen en gezondheidsproblemen op waarvoor de geneesmiddelenindustrie dan weer pillen fabriceert. Een vorm van ‘kruisbestuiving’ in een tijd dat de bijen zelf sterven door diezelfde, vervuilende industrie.

 

* De hetze tegen de alternatieve geneeswijzen, fytotherapie, homeopathie, acupunctuur zal steeds feller worden. Verenigingen en Stichtingen die zich bezighouden met het bestrijden van de alternatieve geneeswijzen krijgen donaties toegestopt van bedrijven die alles van chemie weten. Pillenfabrikanten trekken steeds meer macht naar zich toe, krijgen zelfs een dikke vinger in de pap bij verzekeringsmaatschappijen. De chemische, famaceutische industrie probeert de natuurlijke geneesmiddelen uit de schappen van webshops en winkels te verbannen. De roep om natuurlijke middelen te verbieden wordt bijna een afdwingen. Maar de tegenkrachten worden steeds groter, gesymboliseerd in de gele wortel tegen kanker… Moeder Natuur zelf blijkt de beste apotheker van de wereld te zijn, zoals velen allang weten. In de oerwouden groeit, bloeit minstens nog 97 procent onontdekte stoffen die gezondheid kunnen bevorderen en ziekte bestrijden.

 

* Koning Willem Alexander zal zich steeds meer ontplooien en zich ontwikkelen als een zeer waardevol intermediair tussen bedrijfsleven en het buitenland. Een Koopman Koning, net als zijn voorvaderen. Omdat hij van huis uit zo wordt geruggesteund, komt zijn idealisme ook tot volle bloei. Het samengaan tussen realisme en idealisme, deze kruisbestuiving zal rijke vruchten afwerpen.

 

* Verwarrende situatie in het Engelse Koningshuis. Opstoppingen nabij Buckingham Palace. Troonwisseling?

 

* Duikboten gaan in de wereld steeds vaker voor illegaal vervoer zorgen.

 

* Een oplossing van de Madeleine MacCann-zaak komt uit onverwachte hoek. De Portugese recherche komt met een verrassend resultaat na een nauwgezet onderzoek.

 

* De chemische industrie zal op termijn een humanitaire metamorfose ondergaan door druk van onder af, de burgers zelf gaan meedenken en handelen. De graaiers in de top worden steeds vaker door ondergeschikten op sterk water gezet. Niet zo zeer letterlijk maar wel in overdrachtelijke zin. Een goede en positieve ontwikkeling binnen de industrie. We staan aan de vooravond van een sterk veranderende maatschappij en wereldbeeld. Als de historie in de toekomst terugkijkt naar de huidige periode, zal men het over het hebzucht-tijdperk hebben. Visioenen over een sociale toekomst gloren aan de horizon.

 

* Horrorarts Jansen – Steur probeert zijn straf te ontlopen via dikke rapporten van de psychiater. Niet zijn honderden patiënten zijn het slachtoffer, maar de spookachtige arts zelf blijkt een patiënt/ slachtoffer te zijn van de naoorlogse omstandigheden, wordt aangevoerd. De arts is in feite niets aan te rekenen. De zaak wordt omgedraaid. De Jansen – Steur patiënten gaan een vuist maken en zijn uiterst weerbaar, bijten gezond van zich af.

 

* Aardschokken ten zuiden van Groningen. We moeten er ernstig rekening mee houden dat er net zo als in de USA vaker in Europa, ook in Nederland grote windhozen en zelfs orkanen ontstaan. Een nieuw fenomeen is, windhozen die dijken destabiliseren en er zelfs gaten in slaan.

 

* Een drone boven het Witte Huis! Niemand hield er rekening mee dat het zou en kon gebeuren. Paniek. Het loopt allemaal met een sisser af. Er wordt na afloop van de gebeurtenis nog verwarring gesticht door te zeggen dat het ‘een vliegende schotel’ was. Maar de president heeft in groot gevaar verkeerd, dat lijken de feiten. Openlijke ruzie tussen Poetin en Obama, het verstoort het vredesevenwicht in de wereld.

 

* In de jaren 70 van de vorige eeuw heb ik het al wat oneerbiedig gezegd: ‘met de oudjes gaan ze in de toekomst de dijken ophogen’. Het begint er verdacht veel op te lijken. Gelukkig gaan de ouderen voor zich zelf zorgen. Verlaten industrieterreinen worden door bejaarden opgekocht, die een woonbestemming krijgen. Toegewende personen uit bijvoorbeeld de Balkan gaan het erg goed doen in de zorg en verpleging. De ouderen worden selfsupporting op alle fronten en niveaus van het maatschappelijke verkeer. Het betekent wel dat er een soort gettovorming plaatsvindt, ouderen bij ouderen en jongeren bij jongeren. Ouders vertrekken vaak vervroegd uit hun woningen om de huizen aan hun kinderen over te doen. Het is vaak de enige manier waarop de kinderen de beschikking krijgen over een woning, zodat ze een gezin kunnen stichten. Maatschappelijk geeft het intense verschuivingen. In de komende jaren grijnst het monster van een nijpende woningnood ons toe. Alleenstaande ouderen in grote huizen worden gedwongen om jonge gezinnen in te kwartieren. Je zou bijna denken dat de tijden van het vorderen van huizen weer in aantocht zijn. Ouders geef je geld & goed liever aan je kinderen. Anders pakt de Staat je kapitaal, roerende en onroerende goederen af. De ‘plukze-teams’ worden niet alleen ingezet voor criminelen, zal blijken…Die tijd is niet ver meer. De meest kwetsbare groep die als afgeschreven wordt beschouwd, gaat financieel de hardste klappen krijgen. AOW-ers ontvangen straks geen vakantiegeld meer omdat ze al iedere dag vakantie hebben. Met andere woorden draconische vormen van bezuinigingen liggen in het verschiet.

 

* Een onderzoek, mogelijk net zo zinloos als vele andere onderzoeken, gaat aantonen dat reguliere artsen, als ze zèlf ziek zijn vaak alternatieve wegen bewandelen om weer beter te worden. En dat ze bij voorkeur geen gebruik maken van chemokuren, bestralingen en ingrijpende medicijnen. (Omstreden cijfers zullen uitwijzen dat artsen zelf het minst vaak hun organen doneren).

 

* Economisch gaat er een verdieping komen in de malaise, aan een nieuwe wereldwijde recessie lijkt niet te ontkomen. ‘Gebakken beurslucht’ zal vele particulieren in een economische en financiële afgrond storten.

 

* Omzetten zakken in, China, Brazilië, India, Japan, USA en niet in de laatste plaats Europa.

 

* Kleine Nederlandse banken wankelen. Ze blijken een bedenkelijke rol te spelen in het wisselen van geld. Fluctuerende koers van de Euro. Hypotheekoorlog. Buitenlandse banken storten zich op de vastgelopen Nederlandse hypotheekmarkt. Vooral de Duitse hypnotheekbanken worden zeer geliefd binnen de Nederlandse grenzen. Nederlandse banken komen in opspraak door betrokkenheid bij speculatieve en gemanipuleerde grondstoffenhandel. Het onderzoek naar de malversaties zal een domino-effect hebben binnen andere bancaire zaken.

 

* Nederlandse producten; boter, kaas, eieren, vlees verdwijnen met vliegtuigladingen tegelijk naar het buitenland, vooral naar China, waardoor in Nederland zelf schaarste aan die producten gaat ontstaan. De voedselprijzen schieten na de zomer omhoog. Een nationale grootgrutter komt in de financiële problemen.

 

* Energiebedrijven, de staat, en gemeenten blijken bindende (geheime) afspraken te hebben gemaakt over het plaatsen van windmolens. En de rekening wordt bij voorbaat op het bordje van de energieverbruiker gelegd. De onderhoudskosten van windmolens blijken in de praktijk onbetaalbaar. Op termijn zijn die herstel-, onderhoudskosten van de molens vele malen hoger dan wat het uiteindelijk aan stroom oplevert. Windmolens worden in de nabije toekomst massaal afgebroken. Als het om de portemonnee van de consument gaat, zou je wensen dat het hele hoofdstuk ‘bouwen van windmolenparken’ zo snel mogelijk wordt overgeslagen. Dat wordt een debacle. Nee, de energie van de toekomst komt uit de zee, opgewekt via de getijden van eb en vloed. De provincies moeten ernstig in de gaten worden gehouden, wat ze met de miljoenen gaan doen die ze hebben verdiend met de energiehandel. IJslandse toestanden moeten worden voorkomen.

 

* De fabricage van de elektrische auto heeft een grote vervuilende invloed op het milieu. Die cijfers worden in toekomst op een rij gezet.

 

* De mogelijkheid van massaproductie van de waterstofmotor voor auto’s, komt weer een stapje dichterbij. De elektrische auto’s zullen nooit een doorbraak in het vervoer opleveren, de waterstofmotor wel! De toepassing van de waterstofmotor zal een economische verschuiving op de wereld teweeg brengen. In de komende periode zal er belangrijke info over in de media verschijnen.

 

* Het winnen van schaliegas betekent op termijn kankerverwekkende stoffen in de bodem, dus besmette groenten, fruit, gewassen en het omhoog komen van vergiftigend zwart water…! Hopelijk laten we het niet zover komen! De bodem, de aardlagen, en onderaardse waterstromen lenen zich in Nederland niet voor het winnen van schaliegas. De wetenschappers doen alsof ze weten waarover ze praten. Ze weten net zo veel als u en ik. Geen schaliegas winnen, omdat we onze kindskinderen niet willen opschepen met zwart water… En we willen het ze natuurlijk ook niet aandoen dat ze moeten emigreren naar de Noord-Duitse laagvlakte omdat Nederland zelf onleefbaar is geworden.

 

* Het kabinet gaat voor duizenden euro’s beslag leggen op spaargeld boven de 100 duizend euro. Het wordt door de staat gewoon zonder voorafgaande toestemming van je rekening afgehaald. De verontwaardiging van het publiek zal tot kookhoogte stijgen. Bovenop alle belasting zal de tiende penning worden ingevoerd, de belasting waardoor de 80-jarige oorlog is ontstaan.

 

* De BTW zal op termijn de magische grens van 25 procent in verschillende Europese landen doorbreken. Nederland wil niet achterblijven..

 

* Recessie lijkt een depressie te worden? Onthutsende cijfers uit Duitsland, China, USA, India worden bekend gemaakt naar aanleiding van de valutaspeculaties.

 

* Er komt een apparaat op de markt dat gedachten kan lezen. De toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd, je kunt er je pc mee besturen, een voertuig, alle technische snufjes in je huis. De robotbutler zal zijn intrede doen. Door contact via micron-elektromagnetische velden, weet de robot precies wat er van hem wordt verwacht. In de verre toekomst zullen robots boodschappen doen, ze kunnen allerlei ingewikkelde klussen aan: kleding veranderen, koken, hond uit laten, huishoudelijke arbeid, een gesprek op instelbaar niveau voeren.

 

* Welke invloed heeft met name koemelk, varkens-, kippenvlees, eieren op het ontstaan van bepaalde ziekten? Voor de hand liggende, dagelijks gebruikte, op het oog onschuldige voedingsmiddelen blijken een grote impact te hebben op de gezondheid. Met een wetenschappelijke doorbraak in de preventie van ziekten komt men deze aspecten steeds meer op het spoor. Dit zet talloze aannames op losse schroeven waar het gaat om de oorzaken van specifieke vrouwen- of mannenziekten.

 

* Er worden plannen ontdekt om stimulerende middelen of alcohol in kinderdrankjes en snoep te verwerken.

 

* Een trend wordt modeshows met gebruikte kleding. Kledingruil via internet. Voor het maken van eigen kleding kruip je achter je computer. De PC ontwerpt, knipt en naait het gewenste, ‘nieuwe kledingstuk’ van oude kleren. Bouw je eigen huis van achter je computer. Geheel geautomatiseerd wordt je huis opgebouwd in een fabriekshal, element voor element. Er komt geen mensenhand meer aan te pas, robots verrichten de bouwwerkzaamheden. Het tijdperk van robots in het dagelijks leven is aangebroken.

 

* Een piramidespel, een gokvariant komt tot ontwikkeling om je hypotheek af te betalen.

 

* Nederland wordt wereldkampioen voetbal 2014. Een relatief onbekende voetballer maakt het doorslaggevende doelpunt. (Van Gaal oppassen voor infecties, voedselvergiftiging door besmet voedsel is een zwakke plek).

 

* Europa wil op termijn de levenslange gevangenisstraf afschaffen. Onbeantwoord blijft de vraag op welke wijze de zwaarste straf voor ernstige misdaden vorm moet krijgen. Geluiden om de doodstraf opnieuw in te voeren worden ook gehoord, maar ontmoeten groot verzet van humanitaire bewegingen.

 

* Er wordt een nieuwe vorm van bewaking ontwikkeld, waarmee huizen en andere gebouwen in een onzichtbaar licht worden gehuld. Er kunnen geen mensen naar binnen of naar buiten zonder dat het alarm af gaat. Ook het erf kan je beschermen met een gordijn van licht. De dienstverlening kan nog worden uitgebreid met een opsporingsmechanisme, voor het geval dat iemand binnendringt. Dit bestaat uit een douche van microchips die aan haren, huid en kleding kleven en een sterk GPS-signaal afgeven. Zelfs al ga je drie meter diep in het water zitten, je bent te traceren door de opsporingsdiensten. Vooral juweliers, banken en later ook particuliere woonhuizen worden uitgerust met een dergelijke chipdouche. De eigenaar kan het in werking zetten door een bepaald codewoord te zeggen, een knop in te drukken, op een bepaalde plaats te gaan staan of tegen iets aan te leunen.

 

* De Nederlandse Staat ontwikkelt plannen om via ongebruikelijke wegen massaal DNA patronen te verzamelen. Bijvoorbeeld via een afgeleide van vingerafdrukken blijkt het in de toekomst mogelijk om tot een loepzuiver DNA beeld te komen.

 

* Dankzij de Nederlandse marechaussee wordt een grote aanslag in de USA voorkomen.

 

* Een militante tak in de Chinese regering probeert de macht te grijpen.

 

* De aandelenbeurzen lijken af en toe op een tombola, er worden griezelige winsten gemaakt en tot de verbeelding sprekende verliezen die zich de volgende dag weer vertalen in winst. Wanhoopsdaden door een bankroet lijkt een epidemie te worden.

 

* De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un door medische mankementen uit de roulatie. Een ‘stammenoorlog’ in de regering wordt uiteindelijk op straat uitgevochten. Het publiek komt in opstand.

 

* De Paus gaat een groot gebaar vol vrede en verzoening maken naar de Joden en de Arabieren. Hij redt zelfs de wereldvrede door zijn warme menslievendheid.

 

* Obama vermagert en lijkt niet fit.

 

* Merkel verbreekt banden en zoekt toenadering tot nieuwe buitenlandse partners.

 

* De Vlamingen komen er steeds meer achter dat ze bij Nederland willen horen of een personele unie willen aangaan. Het Belgische Koningshuis probeert wanhopig een impasse te doorbreken in de steeds dieper wordende kloof tussen Walen en Vlamingen. Er wordt een ernstig beroep gedaan op de redelijkheid en humaniteit.

 

* De vuile was van het Verenigd Europa komt naar buiten, een Nederlandse klokkenluider wordt in een beveiliginsprogramma opgenomen.

 

* Geer & Goor krijgen een speciale onderscheiding. Hun directe initiatieven krijgen massale navolging door gewone burgers.

 

* De strijkstokproblematiek van goede doelen zal spoedig tot het verleden behoren, directeuren en overig bestuurlijk franje verdwijnen en alle baten gaan direct naar het goede doel. De burger laat zich niets meer op de mouw spelden.

 

* Een tot de verbeelding sprekend misdrijf zal een onverwachte ontknoping krijgen, zonder het bij de naam te willen noemen, het heeft met mishandeling te maken.

 

* Aanzwellende geruchten over een hooggeplaatste, kerkelijk functionaris in het centrum van Nederland.

 

* Haagse geluiden worden steeds duidelijker om tussentijds via noodwetten te bezuinigen op bejaarden, personen opgenomen in verzorgings- en verpleeghuizen.

 

* We worden niet zozeer bedreigd door atoomwapens, maar nieuwe bacterie-/virusmutaties uit de intensieve veehouderij bedreigen ons. Een nieuwe variant van varkenspest manifesteert zich reeds, via een vergaande mutatie dreigt het op de mens over te gaan. De intensieve, massale uitbuiting van het dier zal tegenkrachten opleveren en worden afgestraft met nieuwe ziekten.

Lees ook:   Voorspellingen 2016

 

* Er ontstaat een levendige handel in Bitcoins. Men probeert deze nepmunt te verbieden maar deze muntsoort is niet uit te roeien en zal steeds vaker over virtuele toonbanken gaan.

 

Laten we hopen dat de minder prettige voorspellingen niet uitkomen. En wij met z’n allen een positief 2014 tegemoet gaan. Afgezien van wat dan ook, het leven op zich is ‘zo kostbaar’ en dan bedoel ik niet dat het zo duur is. We leven in Nederland in vrijheid, kunnen denken en voelen wat we willen, dat is een onbetaalbare schat. Kijk naar andere landen in de wereld waar zelfs je gedachten verboden zijn. We gaan er gewoon wat van maken… Schouder aan schouder slepen we elkaar door de moeilijke tijden heen… We hebben elkaar allemaal nodig, zijn als de golven van de zee, vloeien in elkaar over omdat we behoren tot de grote familie; mens. Of je nu zwart, wit, geel, groen met een paars randje bent of niet, het maakt allemaal niet uit, Onze Lieve Heer heeft geen kleurenstaalboek.

 

Succes op alle fronten en spirituele niveaus.

 

Jan C. van der Heide

 

hypnotherapeut & paragnost

https://www.jancvanderheide.com/component/content/article/35-voorpagina/340-voorspellingen-2014

 

Voorspelling 2014 door Jethro van der Wilk – God’s Comeback In 2014 maakt God een comeback. Hij is nooit weggeweest, maar hij komt weer terug in ons bewustzijn, op een andere manier. In het Aquarius Tijdperk dat we eigenlijk net in zijn gegaan, is spiritualiteit voor iedereen. Dat is al duidelijk voelbaar, ook al is het nog maar het begin. Het is geen tijd meer voor verzet, voor protesten, om de straat op te gaan en te schreeuwen om revolutie. De antwoorden die iedereen zoekt liggen niet in de politiek. De oplossingen liggen in onszelf. En het maakt niet uit wie of wat je bent of waar je vandaan komt, jij hebt invloed, door hoe jij je opstelt en door wat jij te zeggen hebt tegen je omgeving. Onze regering gaat ons niet vertellen: probeer begrip te hebben voor iedereen, wees geduldig en verdiep je spiritualiteit om een beter mens te worden. Jezelf hiertegen verzetten is zinloos. Probeer je tijd niet te besteden aan het zeuren op anderen, maar probeer zelf goed te leven, probeer zelf een goed mens te zijn, met geduld en inlevingsvermogen voor anderen. Iedereen maakt fouten, iedereen verliest soms zijn geduld en doet dan iemand iets aan dat die persoon eigenlijk niet verdient. Maar probeer dat toe te geven, dat ook jij die fouten kan maken. Zeg tegen iemand: sorry dat ik te hard tegen je ben geweest, als dat zo was, of kom iemand op een andere manier tegemoet. Het geeft geen goed gevoel aan het einde van de dag als je iets niet kunt oplossen, als er een conflict was met iemand. Soms is iets oplossen niet zo makkelijk, misschien duurt het wat langer. Maar als je gedachten erop zijn ingesteld dat je conflicten wilt oplossen, dan kun je ze ook oplossen. In 2014 komen er verschillende films uit Hollywood uit over God, zoals: Son of God een nieuwe film over het leven van Jezus:

 

Deze film is geknipt uit een serie die voor History Channel was gemaakt: The Bible Series. Hierin komt de gehele bijbel voorbij. Ik heb de meeste afleveringen van die serie gezien en het is erg goed gedaan. Er is altijd kritiek te leveren: ik betwijfel of Jezus en zijn discipelen tanden hadden zo wit als die van Gerard Joling, maar dat is maar een detail. Het is erg goed gemaakt. Ik was eerder bang dat de boodschap verkeerd over zou komen, dat de scherpe kantjes van Jezus zijn verhaal eraf zouden worden gehaald. Maar het verhaal is scherp en ik was overmand door enkele scenes die de nadruk legden op de pijnlijke en tegenstrijdige plekken in het verhaal. In 2014 komt ook in de bioscopen uit: Noah een film over het verhaal van Noach, die van God een ark moest bouwen omdat hij de wereld ging vernietigen, met Russell Crowe en Anthony Hopkins:

 

Het zijn allemaal aanwijzingen, dat mensen zoeken naar spiritualiteit, en deze spiritualiteit is niet alleen voor een monnik in een klooster maar voor iedereen. Waarom leg ik hier de nadruk op de God die we Christelijk noemen? Omdat die God het meest van allemaal is kwijtgeraakt en terug gevonden gaat worden. Ik ben niet anti-religie, ik ben pro-religie, ook al maak ik zelf niet officieel deel uit van een kerk. Ook vanuit de kerk van Rome komt een openheid, die in 2014 alleen maar verder gaat groeien. De nieuwe paus is eigenlijk een wonder, maar hij zal niet gespaard blijven van tegenwerking in 2014, misschien zal er een aanslag op hem komen, misschien zal hij erg harde tegenwerking gaan krijgen uit onverwachte hoek. Als er een aanslag komt denk ik niet dat die zal slagen.

Russell Crowe als Noach

Oorlog In 2013 was er alle aanleiding voor de wereld om in een nieuwe wereldoorlog te komen, maar het is niet gebeurd. Dit is goed, en ook weer iets van het Aquarius Tijdperk, want die is vreedzaam. Obama is geen warlord, en Putin weet wat oorlog betekent en gunt dat zijn land niet. De offers zijn groot, want voor zoveel mensen in het Midden Oosten zal het lijken alsof er geen hulp komt van het Westen, en dat is ook zo. Maar een wereldoorlog wil men niet meer. Ondertussen blijft Israel, het beloofde land, omringd door hatende landen die niks liever willen dan Israel van de kaart vegen. Die dreiging blijft en zal weer oplaaien.

Wij hebben allemaal elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde de vrije keus tussen het goede en het kwade.

x Jethro van der Wilk
30 december 2013

https://paragnostenlijn.com/voorspelling-2014-door-jethro-van-der-wilk/

 

 

Voorspellingen 2014 door Sonja Dover medium
Vrijdag 8 november 2013.
Voorspellingen over 2014 van Medium Sonja Dover.

Voorspelling over Bekende Nederlanders;

Gordon – raakt betrokken bij Musicals en wil zijn leven anders inrichten. Als gast terug bij de Toppers.
Gerard Joling – heeft grootse plannen, zal meer eigen teksten schrijven, ik zie een eigen of nieuwe Radio/TV programma.
Gordon en Gerard zullen nog vaker samen programma’s maken w.b. heeft op Goede Doelen.

Patricia Paaij – een krachtige vrouw – verovert opnieuw de harten van Nederland met haar inzet voor de Oudere zelfstandige ondernemende vrouw.
Ze komt terug in een TV programma.

Marco Bosato – Zal zich meer en meer als Coach voor jonge zangers inzetten (eigen bedrijf erbij) Brengt een CD uit met een aantal Voice of Holland artiesten/deelnemers. Beraad zich voor een film. En zijn vrouw Leontien zullen we meer op TV terug zien.
(Titel; “Het gezicht van “)

Yolanthe Sneijder Cabau – Zal wederom een filmrol aangeboden krijgen en wordt gevraagd voor een vast TV programma.

Sijlvie Meijs – 2014 zal een indrukwekkend jaar voor haar zijn, waar zij naast haar modelijn een sieradenlijn (Italië) neer zet. Veel doet denken aan kristallen / turquase en ze komt weg van negatief nieuws.

Rafael van der Vaart – de nieuwe liefde in zijn leven heeft zijn wonden geheeld. Nieuw vaderschap in zicht (zoon!) En zijn voetbal carrière blijft goed gaan.
Sijlvie en Rafael = het houden van elkaar is nog steeds aanwezig, is wel diep weggestopt.

Linda de Mol – ik zie een crisis in haar huwelijk, ondanks dat Linda het rustiger aan wil doen wordt ze wederom gevraagd in Duitsland TV programma’s te presenteren wat ze dit keer wel wil doen.

Edwin Evers – zal muziek producties neer zetten en daarnaast zal hij toch zelf weer muziek willen maken (het bloed kruipt waar het niet gaan kan). Ook laat hij zich in het (buiten)land meer willen laten zien en werkt graag mee aan goede doelen.
Ruud de Wild – medewerking geven aan shows in Nederland, meer optredens en ook mee werken aan goede doelen. Gezinsuitbreiding zie ik.
Jeroen van Inkel – wil zijn werkzaamheden als (radio)DJ en radio programma’s uitbreiden naar het buitenland, mede door zijn kennis en mensen die hij kent zal dat in 2014 een start krijgen. Jeroen staat open voor vrouwen in zijn beroep.
Giel Beelen – Radio is zijn lust en leven, maar TV werk komt ook meer naar hem toe. Giel zal en wil graag muziek producties willen maken, eigenlijk is Giel de nieuwe Willem Duijs.

Albert Verlinde – krijgt een eigen TV programma met stevige inhoudt, wat goed aan slaat bij het publiek.

Daphne Deckers – wordt meer en meer gevraagd voor; presentaties, gast vrouw. Een lief mens.

Winston Gerschtanowitz – ook Winston zal gevraagd worden om een vast TV programma te presenteren naast de Boulevard.

Patty Brard – de TV wereld is voor Patty een soort feest, naast de wens een eigen programma te mogen doen. Voor bijzondere producties zal Patty zeker gevraagd worden naast (start?) eigen bedrijf samen met haar man.

Beau van Erven Dorens – zal opnieuw een overleving programma presenteren. Uitdagingen moet in zijn leven zitten.

Bridget Maasland – nieuw huis, verdieping in de liefde en samenwerkingen met …….terug naar (meer) radio.

Carlo Boszhard – zal gaan trouwen maar niet voor de wet, samenwerking met Irene Moors staat onder discussie en Carlo zal typetjes neerzetten voor films, TV programma’s, musical komt weer in zicht.

Irene Moors – wens: eigen TV programma mogen maken. Ook vindt zij ParaNormaliteit boeiend, denk aan programma 123456789….Tineke.

Madonna – dochter zal zich in de show biz bij moeder voegen. Opnieuw een kleine toerronde zie ik haar maken.

Hoe verloopt de rechtszaak van Badr Hari en wat zal de uitspraak zijn?

Hij moet zijn straf uitzitten en ik zie een strafvorm van taakstraffen. Ook zal zijn relatie met
Estelle teneinde lopen.

Wie wint het Eurovisie Songfestival en haalt Nederland de finale? Zo ja, op welke plaats eindigen “we”?

Frankrijk en Duitsland zitten goed in de race, Nederland haalt niet de finale.
Noorwegen en of Zweden als ook Turkije zijn goede winnaars.

Wat gebeurt er in ons koningshuis?

Onze koning is not amused over de informatie die naar buiten komt betreft zijn grootvader Prins Bernhard. Deze koning zal heel duidelijk zijn visie en idee neerzetten wat nogal wat kritiek zal opleveren. Ook vindt deze koning dat Koningsdag (ex Koninginnedag) gevierd dient te worden in het teken van saamhorigheid d.m.v. muziek/festivals.
Prinses Beatrix presenteert zich dit jaar nauwelijks i.v.m. lichamelijke ongemakken.
Koningin Maxima neemt te veel hooi op haar vork.
Mr.Pieter van Vollenhoven komt opnieuw in het nieuws met lichamelijke oude problemen, net als zijn middelste zoon. Het Koninklijk huis wordt nog door 1 oranje telg uitgebreid.

Wordt de oude zaak Madeleine McCann opgelost en wanneer?

Ja, deze zaak wordt definitief afgerond in 2015 ondanks dat er geen duidelijkheid zal komen over het nog in leven zijn van dit meisje.

Zijn er grote veranderingen in de binnenlandse politiek te verwachten? En zo ja welke?

Nog steeds zal de VVD een grotere rol blijven spelen in onze Nederlandse politiek, ondanks dat het eind in zicht is voor Premier Mark Rutte.

Welke gelukkige omstandigheden voorzie je voor Nederland?
En voor de rest van de wereld?

Boeiend is de economische groei, de huizenmarkt, sociale woningbouw, zoals dit wettelijk geregeld zal gaan worden met de Europese aanpak van landen die er slecht voorstaan met veel werkloosheid.
Wat we kunnen verwachten is;
-Een enorme verschuiving van mensen die uit hun eigen land trekken om elders in Europa te gaan wonen en werken
-Mensen die nieuw werk willen neerzetten juist in een ander land
–Nederlanders die in Portugal werk willen neerzetten
-Polen die terug naar eigen land trekken
-Italianen die veel nieuwe initiatieven neer zullen zetten maar ook samen willen werken
-Spanje is nog steeds aan het rommelen, toch ook daar zie je meer zelfstandige “meer mans” bedrijfjes opstarten
Zweden, Noorwegen en Denemarken ontwikkelen zich economisch niet zo goed, veel werkloosheid, zal in een diep dal komen, rond 2015 zal het politiek beleid zichtbaar veranderingen aanbrengen.
Noorwegen en Zweden zullen gezamenlijke werkloosheid aanpakken.
In Nederland zie je de huizenmarkt in positieve omkering komen, ook zie je een daadwerkelijke omkering t.a.v. ouderen verzorging. En de voorzieningen in de zorg sector krijgt eindelijk een nieuwe aanpak, daadwerkelijke investeringen in nieuwe aanpak.

Opvallende ingevingen aangaande 2014:

Steeds meer burger initiatieven vindt er plaats, men wacht niet meer af, we doen het zelf wel. En er worden meer creatieve voorstellen ingebracht bij de overheid/instanties om meer bundelingen van samen werkingen te creëren die ook mogelijkheden scheppen (wat eerst onmogelijk leek)
In het werelds denken ontstaat steeds meer de gedachte dat we gelijkheid van continenten willen, i.p.v. dat Amerika alle touwtjes in handen neemt. Men wil af van dit groei proces.
Ook het vliegverkeer in Europa wordt aan banden gelegd.
En de in Europa Europese bedrijven over laten nemen door buiten Europese landen, wordt een halt toe geroepen.
Economisch gezien klimt Europa uit het diepe dal, mede door de Euro munt die zich sterker manifesteert.
Opvallend is ook het denken van alleenstaande/gaande; huisje – boompje – beestje – gezinnen. Deze doelgroep is op een plezierige manier bezig zich neer te zetten in de maatschappij.
Als je kijkt naar werk ontwikkelingen en vaste contracten dan zie je dat dit uit de mode dreigt te raken. Werknemers willen niet altijd meer een vast contract omdat wisseling van werkgever meer persoonlijke groei oplevert (van de nood een deugd maken).
Er zullen contracten opgesteld worden voor een flexibele tijdsduur, aangegeven door de werknemer zelf. Ook willen werkgevers meer en meer, dat de werknemer voor een bepaald project in dienst genomen wordt op basis van project contract.
Verder zie je dat bedrijfjes in de privé zorg hulpverlening als paddenstoelen uit de grond reizen.
Natuurlijk zal er altijd kinderopvang blijven maar vriendinnen, buren, opa’s en oma’s zullen elkaar ook steeds meer helpen in oppas of andere diensten.
Opnieuw kunnen we een golf van demonstraties verwachten over de te nemen besluiten vanuit de regering.
En ik zie als laatste de economische opbloei in Zuid Afrika w.b. vrachtverkeer per boot.

Wat valt je nog meer op in de Entertainment wereld zoals in Nederland en daarbuiten:
Spelletjes en quizzen op TV valt erg op, ook in het buitenland, als ook toneelstukken zullen weer meer op TV gebracht worden.
Kindermusicals slaan erg aan.
In Amerika wil men langere series met inhoud presenteren wat uiteindelijk ook naar Nederland komt over waaien.
Engeland zal over zijn eigen land een succes serie neer zetten.
Frankrijk is meer met geweld programma’s bezig.
Inhoudelijk hoog nivo programma’s beginnen wel een aanvang te krijgen over de gehele wereld met goed onderlegde presentatoren.
Spiritualiteit krijgt uiteindelijk toch een vaste poot, de TV wereld in Nederland wil spiritualiteit een vast onderdeel geven, het publiek vraagt erom en de tijd is er rijp voor.

En zo beste mensen heb ik weer met liefde en aandacht gekeken naar wat 2014 mij als Medium heeft te zeggen. En dat alles niet in 2014 plaats zal vinden is logisch, tijdsduur is moeilijk aan te geven maar ik heb toch geprobeerd zo goed mogelijk het te verstaan en te vertalen. Ik wens u allemaal een gezond en creatief maar vooral leerzaam jaar toe met lieve mensen om u heen zodat 2014 een jaar wordt waarin u kunt zeggen over u zelf;
“IK MAG ER ZIJN ZOALS IK BEN”.

https://www.paravisie.nl/consultlijn/solliciteren/327-consultlijn/consulenten/2808-voorspellingen-2014-door-sonja-dover-medium

De onderstaande voorspellingen voor het jaar 2014 heeft André geschreven in 2011 tijdens zijn verblijf in Oostenrijk waar hij woonde.

In totaal heeft hij tot het jaar 2030 gedetailleerde voorspellingen, zoals de onderstaande, nagelaten. Op zijn verzoek publiceren wij deze ieder jaar, in de maand december, daar waar zij het aankomende jaar betreffen.

Zijn voorspellingen gaan verder: voor de periode 2030 tot 2050 heeft hij ook nog voorspellingen gedaan, maar deze bestrijken steeds vijf jaren.

Daarnaast heeft André voor ieder jaar, tot 2030, kerstmeditaties opgenomen, geluidsbestanden die wij, eveneens op zijn verzoek, jaarlijks één dag voor kerstmis openbaar zullen maken.

Aangezien hij in één van de toekomstige voorspellingen duidelijk aangeeft dat het medium internet een grote verandering door zal maken bereiden wij ons reeds voor op de wijze waarop het “André materiaal” in de toekomst verspreid zal worden.

“Sankt Urban, 27 juli 2011

2014

In Nederland zal de crisis nog lang niet ten einde zijn. Nederland zal achterblijven op het economische herstel van Duitsland en andere Europese landen wat iedere inwoner sterk in zijn portemonnee zal voelen. De inkomens zullen dalen en de kosten zullen aanzienlijk stijgen.

De woningmarkt in Nederland zal wederom gespannen zijn. Gedwongen woningverkopen zullen in toenemende mate voorkomen, terwijl er een steeds groter tekort zal ontstaan aan betaalbare huurwoningen. Geld voor noodzakelijke sociale woningbouw kan niet gevonden worden.

Een nieuw bankschandaal zal in de eerste drie maanden van dit jaar geopenbaard worden waardoor de bevolking zijn vertrouwen in de banken verder zal verliezen. Er zal, onder meer, blijken dat er onterecht grote winsten gemaakt zijn met het vertraagd uitvoeren van betalingsopdrachten. Daarnaast komt ook naar voren dat banken zichzelf een grotere liquiditeit gegund hebben door hypotheken te verstrekken op basis van “niet bestaand geld”.

Voor het grote zomerreces van het kabinet zal de noodzaak blijken voor nieuwe verkiezingen dit zonder “het vallen” van het kabinet. (Europa komt hier naar voren.) Besloten wordt echter om de verkiezingen, volgens schema, in 2015 te laten plaats vinden om op die wijze partijen de gelegenheid te geven zich op deze verkiezingen voor te bereiden. Het gevolg zal zijn dat alle “grote beslissingen” dit jaar, na het zomerreces, doorgeschoven worden naar 2015.

De farmaceutische industrie zal zwaar onder vuur komen te liggen mede door het feit dat onderzoek uit zal wijzen dat er al jarenlang kostbare echter onwerkzame medicijnen geproduceerd en verstrekt zijn. In het bijzonder het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) komt negatief naar voren.

De afhankelijkheid van de Nederlandse energie behoefte zal dit jaar pijnlijk naar voren komen. Buitenlandse energie leveranciers zullen hun monopolie positie versterken en Nederland heeft hier geen antwoord op. Energie zal een steeds groter deel van het besteedbare inkomen opslokken bij het gemiddelde gezin.

Het weer in Nederland zal gekenmerkt worden door uitersten. Droogte, koude, extreme hitte, overvloedige regenval en zware stormen zullen het weerbeeld vormen. Alle weerbeelden zullen dit jaar voorbij komen maar zoals gezegd allen in extreme vorm. Met name in de kas teelt dient men dit jaar rekening te houden met schade aan de kassen.

Rond maart zal er terreurdreiging in Nederland bestaan. Waarbij Utrecht versterkt in beeld komt. Rond het jaarbeursgebouw en Hoog Catharijne zal extra waakzaamheid geboden zijn.

De Nederlandse drinkwater kwaliteit wordt aan de orde gesteld, er zal blijken dat vele schadelijke stoffen niet door de zuiveringsinstallaties verwijderd (kunnen) worden met kwalijke gevolgen voor de consument. Nieuwe technologieën zijn gevraagd.

Nederland zal zijn “watermanagement” aan moeten passen, de reeds genomen maatregelen zullen onder de maat blijken te zijn en geen stand houden bij extreme omstandigheden.

Nederland zal gebukt gaan aan onder een grotere instroom van niet West-Europese mensen. De regering zal oproepen tot solidariteit maar dit zal treffen op onbegrip en voeren tot protesten waarbij gevorderd zal worden dat ook Nederlanders recht hebben op een basisverzorging.

Tijdens de Olympische winterspelen zal Nederland op alle vlakken matig presteren. Nederland zal qua voetbal tijdens de WK 2014 onder de maat spelen en derhalve kansloos zijn.

Europa zal steeds meer gecentraliseerd worden in Brussel welke laatste direct en indirect steeds meer macht naar zichzelf toetrekt. Er zullen controle eenheden ontstaan welke de privacy van iedere Europese burger sterk aan zal tasten.

België gaat een bewogen jaar tegemoet, zekerheden welke men dacht te kennen zullen verdwijnen. Positief is dat de totale Belgische problematiek, tijdelijk, de Vlamingen en de Walen dichter bij elkaar zal brengen.
De gevolgen van de steenkolenwinning in België zullen dit jaar door verzakkingen en bevingen versterkt naar voren komen.
Dit jaar zullen nutsvoorzieningen in België onder druk komen te staan. Stakingen zijn te verwachten.
Onverklaarbare lichtverschijnselen aan de avondhemel zullen België geruime tijd in de ban houden.

Lees ook:   Telepathisch contact met jouw geliefde

Frankrijk zal gebukt gaan onder massale protesten en daar zullen stemmen opgaan om de Europese Gemeenschap te verlaten. Sommige Franse steden vervallen tot anarchie en er zal noodzaak bestaan tot het inzetten van het leger. Een serieuze aanslag op de Franse president valt rond september te verwachten. De rood-wit-blauwe kokarde (Franse revolutie muts) zal in ere hersteld worden en symbool zijn van degenen welke veranderingen wensen.

——(LINK angel-wings redactie: https://www.volcanodiscovery.com/nl/etna/news.html)
Italië zal zich langzaam herstellen van de economische crisis. De gevolgen van een vulkaanuitbarsting zullen de wereld schokken en brede steun zal nodig zijn om de overlevenden te ondersteunen.

Oostenrijk heeft vele jaren boven zijn stand geleefd, dit zal tot gevolg hebben dat dit land totaal onverwacht financiële steun nodig heeft.

Griekenland, Spanje en Portugal zijn nog lang niet uit de problemen. Vanaf het midden van dit jaar zullen de rentes gaan stijgen en pas dan zal blijken hoe groot de financiële ravage is. Met name de burgers zullen hierdoor zwaar getroffen worden en massale protesten zijn te verwachten waarbij ook het uittreden uit de Europese Gemeenschap gevorderd zal worden.

Duitsland zal ogenschijnlijk een stabiel land zijn. De werkeloosheid zal echter aanzienlijk oplopen en grote industrieën zullen zich gedwongen zien de poorten te sluiten omdat de Duitse concurrentie positie op de wereldmarkt steeds verder zal verzwakken.
De Keulse dom loopt het risico op schade mogelijk door een aanslag.

Engeland zal zich steeds verder van Europa verwijderen. Versterkte grenscontroles zijn te verwachten met een selectief vreemdelingen beleid. Grote Europese bedrijven zullen zich gaan vestigen in Engeland wat de economie aldaar zal versterken. Het Engelse koningshuis zal een troonswisseling aankondigen. Prince Charles zal echter geen interesse tonen om de kroon te bestijgen.

De paus van Rome komt in de gevaren zone. De wijze waarop hij geld en bezit benaderd zal velen, welke hiervan afhankelijk zijn en zich verrijken, een doorn in het oog zijn. Dit jaar zal blijken dat de Italiaanse en internationale maffia grote belangen in het Vaticaan hebben. Dit zal het leven van de paus bedreigen.

Internationaal verzwakt de positie van Amerika waardoor Amerika`s behoefte aan een internationaal conflict groeit. De plaatsen welke Amerika zich hiervoor uit zal zoeken zijn het Midden-Oosten en versterkt Noord-Korea en omgeving.

Er zal blijken dat Amerika zich ingezet voor destabilisatie van grote werelddelen, waaronder Europa. Door deze werelddelen te destabiliseren hoopt Amerika zijn eigen machtspositie te versterken. Door grote stromen van vluchtelingen te creëren wordt ook destabilisatie bereikt.

Sommigen zullen in het voorgaande de stichting van “De Nieuwe Wereld Orde” zien, dit is onjuist, het betreft slechts de poging van Amerika om vast te houden aan het predicaat “wereldmacht”.

Rusland laat zijn “beren” tanden zien en de internationale gemeenschap zal hier terdege rekening mee dienen te houden. Ruslands pijlen richten zich versterkt op Europa en ook in het Midden Oosten zal zij een steeds sterkere rol willen gaan spelen waardoor de wereldmachten scherper tegenover elkaar komen te staan. Rusland zal zijn nucleaire programma versterken.

China staat op de vooravond van wereldoverheersing. De financiële macht is groot genoeg om Amerika het hoofd te bieden en ook heeft dit land een militair overwicht. De dollar zal geen rol meer spelen maar door China gebruikt gaan worden als chantage middel ten opzichte van Amerika.

Het werelddeel Afrika wordt dit jaar een continent van uiterste tegenstellingen. Voor een groot deel richt de internationale politiek zich op Afrika waar een ware machtsstrijd zich zal ontwikkelen. Economische belangen worden gecamoufleerd door geloofsovertuigingen. Steeds meer zal dit werelddeel zich ontwikkelen tot “kruitvat”. Echter dit jaar zal het nog niet tot de te verwachten “explosie” komen.

De wereldeconomie lijdt onder de gevolgen van een beurscrash. Deze heeft plaats gevonden eind 2013 of begin van 2014. Mede hierdoor (hoewel controversieel) zal vanaf het midden 2014 de rentestand stijgen. Edelmetalen hebben nog steeds grote aantrekkingskracht en er zal blijken dat de prijzen lange tijd gemanipuleerd zijn vanuit Zwitserland. Door de instabiele Dollar en ongedekte Euro plus het ontbrekende vertrouwen in de Yuan zal, ondanks stijgende rentestanden, er steeds meer interesse in edelmetalen (als zekerheid) ontstaan.

De gehele wereld zal dit jaar versterkt gebukt gaan onder klimatologische veranderingen. Weer extremen zullen zich wereldwijd voor doen. Wetenschappers zullen aantonen dat dit voor slechts een klein deel veroorzaakt wordt door de mens zelf.

Een versterkt aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn te verwachten, waarbij ook landen rond de Middellandse Zee getroffen zullen worden. Maar ook op plaatsen waarbij normaliter nooit aardbevingen voor komen zullen deze zich voordoen.

Dit jaar dient men de Golfstroom (verantwoordelijk voor het milde klimaat in Europa) met argus ogen in de gaten te houden aangezien deze zich negatief zal ontwikkelen.

Wetenschappers zullen aantonen dat het DNA (waarvan aangenomen werd dat deze in een entiteit onveranderlijk was) zich weldegelijk kan veranderen en dit tijdens één leven in één individu. Hierdoor komen “oude” inzichten op wankele basis te staan.

Dit jaar komt het Copernicus project (Europees GPS systeem), wat miljarden euro`s gekost heeft, negatief in de publiciteit. Het Europese parlement zal hierdoor in verklaringsnood komen. Dit systeem zal uiteindelijk ingezet worden om de Europese burger “te bewaken”.

Kosmisch staat de mensheid een “schouwspel” te wachten, in januari van dit jaar. De hemel zal gevuld zijn met lichten.

In het plantenrijk zullen zich spontane mutaties voordoen.

Nieuwe voedselschandalen zullen de wereld enige tijd in de greep houden.

De “vogelgriep” zal zich dit jaar muteren en resistent blijken te zijn.

Vele zaken blijven ongenoemd in deze voorspellingen voor 2014 maar uiteindelijk zal het een bewogen jaar worden wat veel zal vergen van iedere wereldburger.

Misschien komen deze voorspellingen over als een duister scenario maar het betreft mijn realiteit zoals ik deze waargenomen heb. Natuurlijk hoop ik, net als vorig jaar en mijn voorspellingen voor aankomende jaren, dat geen van deze voorspellingen juist zijn.

De individuele mens en de mensheid als geheel staat ieder fractioneel moment voor miljoenen keuzes, bewust en onbewust. Ik hoop dat de mens vanuit bewust-zijn de voor hem juiste keuzes mag maken om vanuit dat bewustzijn bij te dragen aan de uiteindelijke eenwording van deze Aarde.

Niemand is een “meerdere” noch een “mindere”, de winnaar kan de uiteindelijke verliezer zijn. Het wordt tijd te herkennen dat we allen gelijk zijn aan elkaar, zonder enige uitzondering. De geloofsfanaat welke zich “offert” dient het onderscheidt tussen overtuiging of religie en mens te leren onderscheiden.

Sommigen kondigen aan dat er een “nieuwe wereld” op ons ligt te wachten. Zeker niet, deze “nieuwe wereld” is een creatie welke wij (de totale mensheid) tezamen kunnen en dienen te bouwen. De basis hiertoe is wederzijds begrip, vertrouwen in en liefde voor onze medemens.

Ik wens een ieder veel Wijsheid, Inzicht, Liefde, Licht en Vrede toe voor het jaar 2014.

André Molenaar”

https://annomundi.weebly.com/voorspellingen-2014.html

Voorspellingen 2014

Economie, regering, Nederland.
Er zal medio mrt en of mei een ernstig conflict ontstaan die de verhoudingen binnen het kabinet op scherp zetten. De PvdA (dhr. Samson) verbind zijn politieke carrière hieraan. Voor mij is het twijfelachtig of de regeringscoalitie er wel echt uit komt. Denk het niet.
De kentering is ingezet de crisis is aan het afbrokkelen. Verwacht melding van wat economisch meevallers. (euro, bouw, export.). Medio augustus, begin september krijgen we een enorme opsteker waardoor de economie er als geheel positief uit komt te zien.
Economie, regering, buitenland.
Bondskanselier Merkel heeft het zwaar in het vormen van een coalitie. Er ontstaan onverwachte tegenslagen met het aanstellen en invullen van de ministersposten (dec 2013).

Premier Di Rupo van België weet de stabiliteit van zijn regering te bewaren. Verwacht wel wat verschuivingen in wat ministersposten. Die wisselingen hebben alles weg van een betere verhouding tussen Walen en Vlamingen.
Koninklijke familie.
Ik zie ons koningspaar in gepaste donkere kleding lopen. Heeft te maken met een situatie binnen de familie (Argentinië) maar vrijwel gelijktijdig ook Europees ( Denemarken).

Onze koning gaat een bijzondere aanzet geven tot het anders vieren of omgaan met de viering van zijn koningsdag.
Koningshuizen:
Ik verwacht aankondigingen tot gezinsuitbreiding bij de koningshuizen van Zweden ( kroonprinses), Engeland (prinses Kate) en Luxemburg.

Bij de Belgen wordt Fabiola geholpen aan een ernstige kwaal en voorheen koning Albert krijgt een akelig ziekbed te verwerken.

Nationale politie zaken.
Een aantal ‘oude’ delicten blijven mijn aandacht trekken. Waarbij ik niet snap waarom ze niet tot een oplossing komen.

Deventermoordzaak: Er komt nieuw forensisch inzicht naar buiten. Mogelijk zelfs de doorbraak naar de heropening.

Jolanda Meyer: Begrijp niet waarom rond deze zaak een stilte heerst. Heb de indruk dat in verband met overlijden en zijdelingse betrokkenheid, informatie vrijkomt dat een geheel andere kijk op deze zaak teweegbrengt.

Een andere kijk komt er ook op een zaak die minder in de belangstelling staat (Shirley) maar wel door een nieuwe affaire weer volop in de aandacht komt.

Tanja Groen: Ook hier komt door overlijden en of wroeging informatie vrij, die het onderzoek verder helpen. Informatie heeft te maken met de omgeving van een afgraving.

Nicky verstappen: De opheldering van deze zaak laat nog even op zich wachten. Verwacht dat de laatste puzzelstukjes mogelijk eind dit jaar toch zeker volgende jaar het geheel tot de oplossing compleet maken
Internationale politiezaken.
Madeleine McCann: Hoe men ook zoekt, de oplossing moet in de regio van de verdwijning gezocht worden. Volgens mij is er een ‘gezagsdrager’ bij betrokken.

Holloway: Er komen in deze zaak nieuwe inzichten aan het licht die verwijzen of doen vermoeden dat er zijdelings Venezolanen bij betrokken zijn.

Entertainment- BN-ers.
Gerard Joling: maakt een omslag en komt met een zeer ingetogen nieuw album van liedjes. Hij laat daarmee zien waar zijn voorkeuren eigenlijk ligt.

Patricia Paay: loopt in de relationele sfeer tegen een tegenslag op die ze nauwelijks weet te omzeilen. ( overspannen)

Marca Borsato: Hoe doet er verstandig aan zich te beraden op zijn zakelijke escapades. Rust en tijd nemen voor zichzelf. Het gevolg is een zeer indrukwekkend nieuw lied dat zich snel aan de top nestelt.

Yolanthe Sneijder-Cabau: Relatie komt onder druk te staan. Ze zal een stap terug moeten doen om de lichamelijke klap te boven te komen. ( miskraam?)

Sylvie Meis: zal al haar innerlijk krachten moeten bundelen om aan een medische tegenslag het hoofd te kunnen bieden.

Rafael van der Vaart: Blijft het goed doen bij HSV. Heb de indruk dat hij toch overweegt om naar een Nederlandse club terug te keren. Nieuwe relatie krijgt het zwaar te verduren en verwacht een breuk. (eind 2014).

Linda de Mol: relatieperikelen. Verwacht een heel nieuwe show van haar/met haar die ook in Duitsland zal aanslaan.

Giel Beelen: Het lijkt erop dat hij muziek minnend Nederland met heel iets nieuws gaat verrassen. Aankondiging (DWDD) in maart?

Albert Verlinde: komt op randje van burn-out te staan. Oorzaak zijn een aantal producties die optimale aandacht vragen. Verlinde heeft een topper of komt met een topper. Heb de
indruk dat hij vergaande samenwerking zoekt (Reinout)

Ruud de Wild: heb het gevoel dat hij iets nieuws gaat beginnen.
Entertainment- songfestival.
Wordt weer niets. Komen volgens mij wel in de finale, maar dat is het dan ook.
Sport:
Tijdens de winterspelen in Sochi zal een zeer bekende schaatser op een wel heel bijzondere manier in de aandacht komen.

Verwacht ook dat een nieuw talent de aandacht op zich doet vestigen. Ik zie ten minste 8 medailles glinsteren.
Rampen.
Er ontstaat een onaangename toestand met een boorplatform voor de Nederlandse kust.

https://www.centrum-anahata.nl/media/voorspellingen-wim-helsdingen.html

Voorspelling 2014
29/12/2013
Door Daisha de Wijs

2014

2014 wordt een kleurrijk jaar
2014: een jaar van stabilisatie en vooruitgang
2014: geen Tweede Kamer verkiezingen, die bewaren we voor 2015
2014: het jaar van familie, (wonder)kinderen en jongeren
2014: vrede in Israël
2014: buitenaards leven erkend
2014: krachtige stormen trekken over ons land met grote gevolgen
kleurrijk2014 wordt een kleurrijk jaar!
Er komt weer kleur in ons leven. De modetrends voor het komende jaar zijn er al helemaal op ingespeeld. Vurig rood, koel blauw, mystiek paars, kopergeel. Duidelijke kleuren die aangeven (rood) dat er weer energie is in de economie. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen (blauw). Dat we bereid zijn om ons daarvoor in te zetten (paars), zodat onze economie weer opbloeit en groeit (kopergeel = geld).

De crisis was geen crisis
Regelmatig hebben we de afgelopen jaren moeten horen dat er crisis was. Het woord werd, zowel door de overheid als bedrijven, vaak gebruikt om onprettige maatregelen te kunnen nemen.

De crisis was echter geen echte crisis. In de jaren daarvoor was het geëscaleerd naar meer en meer en hebzucht. We moesten slechts consuminderen en dat was ook hard nodig. Zoals het in de jaren ’30 en ’80 was, zo is het nimmer geweest. Mede doordat we vanuit de jaren ’80 hebben geleerd hoe hier mee om te gaan en het tijdig te keren.

De cijfers vermelden dat er nog nooit zoveel werkeloosheid is geweest. En men vergelijkt het met de jaren 80. In die jaren was het werkloosheidscijfer 639.000, in 2013 is het 813.00. Inderdaad meer, maar men vergeet er bij te vermelden dat de beroepsbevolking toentertijd sterk minder was. Wanneer je het in percentages vergelijkt was het werkeloosheidscijfer in de jaren 80 ruim 10% van de beroepsbevolking. Nu blijven we nog steeds net onder de 10%. Het aantal openstaande vacatures is thans rond de 160.000, in de jaren 80 was dat een stuk minder.

Omdat velen een hogere luxe standaard gewend waren ten opzichte van de mensen in de jaren 80, was het niet gemakkelijk om in luxe terug te gaan. Echter mensen die in 2013 in grote problemen zijn gekomen, waren dat waarschijnlijk ook indien het hoogconjunctuur was geweest.

In de natuur heb je seizoenen. Deze seizoenen zijn er ook in de economie, alleen duren deze een paar jaar in plaats van een kwartaal. We hebben de ‘winter’ achter de rug, gelukkig was het niet zo’n strenge winter als in de jaren ’80. De lente is net begonnen en zal de komende jaren steeds meer kracht krijgen.

 

Wil je liever een Persoonlijke Voorspelling?
Tot 20 januari 2014 is de prijs van je Persoonlijke Voorspelling 2014 slechts € 50,= (normale prijs € 65,=)
In 30 minuten vertelt Daisha wat je het komende jaar kunt verwachten, welke kansen en mogelijkheden 2014 voor jou in petto heeft!
VOORSPELLING AANVRAGEN

2014 is het jaar van zelf-ontdekking!
2014 ziet er gunstig uit
Op alle gebieden neemt men eigen verantwoordelijkheid. Degenen die daar moeite mee hebben, zullen daartoe worden aangespoord c.q. gedwongen door de maatregelen welke al zijn aangekondigd en welke nog meer worden verscherpt. Er wordt actie verwacht van degenen die daartoe in staat zijn. Anderen zullen worden begeleid om tot actie te komen.

Men komt uit de impasse welke de laatste jaren duidelijk zichtbaar was. 2014 is het jaar dat de zogenaamde crisis definitief vaarwel kan worden gezegd. Door de dadendrang van menigeen en de sterke wilskracht om er wat van te maken worden er vele successen behaald.

Sleutelwoorden voor 2014: positief, actief, communicatie, spiritueel, reislustig, kinderen in de aandacht, natuur en meer ‘wij samen’.

Sociale leven
Communicatie
Men is actief op het gebied van communicatie, interviews en social media. Steeds meer mensen gaan blogs schrijven of zelf (e)boeken uitgeven. Men wil kennis en wijsheid graag met elkaar delen. Het zijn vaak openhartige ontboezemingen, waarbij de levenservaringen anderen tot steun kunnen zijn. Praatprogramma’s zijn helemaal in!

Familie en kinderen
Familiesites, waarin men elkaar op de hoogte houdt van het wel en wee zullen explosief groeien. Aan kinderen en jongeren zal meer aandacht worden besteed. Zowel door ouders, instanties en media. Ouders worden ondersteund in de opvoeding van hun kinderen door middel van informatielijnen en speciale lezingen met diverse thema’s.

Ouders besteden in 2014 meer aandacht aan gezamenlijke activiteiten, zoals sportieve activiteiten, de natuur in of samen cultuur beleven. Ook thuis wordt samen iets ondernomen, bijvoorbeeld ouderwetse spelletjes in nieuwe vorm, voorlezen en/of koken c.q. bakken.

wonderkinderenWonderkinderen
Nu al zijn er jonge kinderen die iets geweldigs presteren. Dit onder andere op het gebied van kunst, het organiseren van acties of als zelfstandig ondernemer. In 2014 is er een ‘explosie’ van wonderkinderen. Kinderen die op zeer jonge leeftijd iets geweldigs presteren.

Jongeren
De opkomst van zelfstandige jongeren was in 2013 al zichtbaar, dit zet zich voort in de komende jaren. Hierdoor zullen een aantal whizzkids meer verdienen dan hun ouders. Jongeren, zeker die geboren zijn vanaf beginjaren 90, hebben moeite met gezag en autoriteit en hebben daarom behoefte zelfstandig hun werk te kunnen doen. Of dat nu in loondienst is of als zelfstandige. De werkgever die hier wijs mee omgaat, zal hierdoor goede resultaten boeken. Ze hebben nog de overmoed van de jeugd en komen daardoor tot handige en grootse innovatieve ontwikkelingen. Onze jeugd is daadwerkelijk onze toekomst!

Spiritueel, religieus
Lezingen, bijeenkomsten en kleinschalige activiteiten die een religieuze en/of spirituele inhoud hebben, worden goed bezocht. Mensen willen zich actief innerlijk ontwikkelen en/of komen voor innerlijke rust en het delen met elkaar. Vooral de kleinschaligheid spreekt aan, men wil elkaar echt ontmoeten en met zielsverwanten communiceren. Kerken van de diverse religies spelen daar op in en organiseren gezamenlijke bijeenkomsten c.q. praatgroepen.

Reislustig
De reisbureau’s krijgen het druk in 2014, maar dan moet er wel iets speciaals worden geboden. Strandvakanties zijn uit of het moet gekoppeld zijn aan iets bijzonders. Liever heeft men een actieve natuur of cultuur vakantie. Vakanties met ontspanning én diepgang doen het het best.

Kortom op alle fronten is 2014 een actief en positief jaar!
2014 is de start naar een nieuwe samenleving!

Topics 2014
Vrede
In 2014 wordt via de vredesconferentie besloten dat er vrede zal zijn in Israël. Helaas duurt het hooguit vier jaar, dan escaleert het weer. Nu met dreiging uit het zuiden van Israël.

Ommekeer
Het jaar 2014 zal gekenmerkt worden met de duidelijke ommekeer naar een betere situatie sinds 2008.

Jongeren
Er is volop ondernemingslust, met name door welbewuste jongeren.

Nieuw innovaties op elk gebied, zowel fysiek, sociaal en geestelijk

Hoopgevend
Er is weer hoop, men zet de schouders er onder en men gaat de strijd aan met negatieve doemdenkers. Een waarschuwing hierbij is: pas op voor zelfoverschatting en verlies niet je zelfbeheersing.

Verkiezingen
Er zullen in 2014 geen Tweede Kamer verkiezingen zijn.

In november 2011 voorspelde ik voor 2014 en komende jaren het volgende:

Voor spectaculaire veranderingen en ontdekkingen moeten we wachten tot vooral in 2014. Zoals het concrete bewijs dat er leven is op een andere planeet en mogelijk meer planeten.
de hebzucht wordt ingetoomd.
Reclame voor snoep met suiker en additieven wordt in 2015 verboden.
Eind 2015 en in 2016 veel emigratie en immigratie, een opmerkelijke wereldwijde volksverhuizing.
Tot en met 2016 kunnen we geen bijzondere groei verwachten, wel stabilisatie geen achteruitgang. Ondanks dat de werkloosheid de laatste jaren sterk is gestegen, vooral onder jongeren, wordt dit grotendeels opgevangen door de groei van zelfstandigen en vertrek naar het buitenland. Ik voorspelde dat aan het einde van 2013 het werkloosheidspercentage zal zijn afgenomen ten opzichte van december 2012. En dat gebeurde ook. Een kleine afname, welke zich doorzet in 2014.
Dit alles blijft nog steeds van kracht. Omdat exacte tijdstippen moeilijk te bepalen zijn, kan het zijn dat het één sneller wordt verwezenlijkt en het andere wat later.

Economie
topicsVooruitgang
De economische vooruitgang blijft in 2014 gestaag doorgaan. De berichten hierover zijn echter wisselvallig. De ene keer wordt gesteld dat het fantastisch gaat, dan weer komen er onheilspellende prognoses. De mensen raken gewend aan de wisselende berichten en maken zich er niet meer druk om. De crisis is duidelijk voorbij en de economie groeit langzaam naar een gezond evenwicht.

Lees ook:   Heldervoelen

De overheid stelt plannen, welke jaren geleden zijn voorgenomen, uit of beperkt deze. Dit om andere meer noodzakelijke projecten te starten. Geld dat jaren geleden gereserveerd is voor bepaalde projecten wordt gebruikt om noodzakelijke ‘reparaties’ te kunnen uitvoeren. En dat is ook nodig, door de veelvuldige overstromingen in het najaar van 2014 is er veel werk te doen.

Werkgelegenheid
Wie wil werken, kan werken, er zijn voldoende vacatures in 2014. Men dient ofwel zich om te scholen of men wordt verplicht het werk aan te nemen dat er is.

Web shops blijven groeien
Steeds meer bedrijven gaan over tot de webshop. Je ziet het al bij de grote supermarkten: alles dat in de winkel te koop is, kan men ook via internet bestellen en thuis laten bezorgen. Was het voorheen een gevecht om de klant door een prijzenslag voor zich te winnen, in 2014 gaat het om de service die men de klant biedt. Deze kan aangeven op welk dagdeel men de bestelling bezorgd wilt hebben. Bij sommige bedrijven kan er zelfs op zondag worden bezorgd.

Thuisbezorgen begint gewoon te worden, dat betekent minder mensen in de winkel. Geen probleem, via internet bestelt men meer dan in de winkel gekocht zou worden. Vooral als er gezonde producten worden aangeboden.

Supermarkten veranderen steeds meer in verzamelingen van kleinere winkels. In plaats van één grote supermarkt waar de klant alles zelf moet pakken komen er juist kleinere afdelingen in de winkel. Iedere afdeling heeft mensen die de klant persoonlijk bedienen, spullen afwegen of advies geven.

Onderwijs
Onderwijs krijgt ruim de aandacht in 2014. Oudere leerkrachten worden opgeroepen en krijgen de mogelijkheid om met hun kennis de jeugd te begeleiden. Studies zoals wetenschappelijk onderzoek, op het gebied van gezondheid en waterbouwkunde hebben de toekomst.

Woningmarkt
De woningmarkt trekt in de eerste periode van 2014 duidelijk aan. Helaas is er in het midden van 2014 boven verwachting weer een kleine dip. Dit herstelt zich vanaf september, om vervolgens te stabiliseren.

Het is echter niet genoeg om de vele panden die te koop staan ook verkocht te laten worden. Een grote groep woningbezitters trekt het pand uit de verkoop terug en blijft in de huidige woning. Anderen krijgen toestemming van de hypotheekhouder om de woning te mogen verhuren. Een kleine groep redt het niet en zal de woning onder de aankoopprijs dienen te verkopen. Eind 2014 kan worden geconcludeerd dat de malaise in de woningmarkt is opgelost.

Renteaftrek en hypotheken
De nieuwe regels inzake hypotheekrenteaftrek en hypotheken worden wat betreft de renteaftrek gewaarborgd. De hoogte van de hypotheken en aflossingstermijnen zullen in 2014 ten aanzien van de huidige regels ongunstig veranderen.

kantorenKantoren
In mijn voorspelling voor 2013 schreef ik het volgende: De overheid gaat meewerken om woningen en kantoren andere bestemmingen te geven, zodat leegstand de komende jaren steeds minder voor komt. Woningen worden kleine werkplaatsen, kantoor of winkel voor ZZP’ers; kantoren worden wooneenheden en geschikt gemaakt voor opslag; bed en breakfast is in opkomst en diverse andere kleine projecten.

Dit is het bericht van de overheid:
‘Op dit moment – december 2013 – staat ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg. Waarschijnlijk neemt deze leegstand de komende jaren toe. Leegstaande kantoren zijn slecht voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarnaast is er, vooral in de grotere steden, nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Transformatie van kantoren kan hier een goede oplossing voor zijn. Bijvoorbeeld door kantoren om te bouwen naar studentenflats of seniorenwoningen. De overheid stimuleert kantoortransformatie door advies te geven aan gemeenten en andere betrokken partijen.’
In 2014 en komende jaren zal hier veel van worden verwezenlijkt.

Tweede Kamer verkiezingen
Iedereen is er van overtuigd dat de huidige basis te zwak is om concrete en eensluidende besluiten te nemen. Toch komen er geen Tweede Kamer verkiezingen in 2014. De daadkracht van alle partijen om het met elkaar eens te worden, ook al is het niet helemaal naar tevredenheid, is het belangrijkste. Men sluit compromissen en probeert de samenwerking te versterken.

De verschillen blijken op een gegeven moment toch te groot te zijn. In 2015 zullen daartoe vervroegde Tweede Kamer verkiezingen zijn. Met weer een opmerkelijke uitslag, maar daarover meer in de Voorspelling 2015.

De EU blijft bestaan
Het blijft rommelen in de Europese Unie. Steeds is er sprake van dat enkele landen, zich uit de EU willen terugtrekken. Toch wordt deze stap niet genomen. Het belang van een verenigd Europa blijft te groot, vandaar dat men er alles aan doet om de EU in stand te houden. Wel worden er stappen ondernomen om te onderzoeken of de zogenaamde Noord-Zuid splitsing gunstiger is.

Nieuwe wereldleider
In het vroege voorjaar van 2014 staat er een nieuwe (Europese) wereldleider op. Deze verzamelt door zijn oprechtheid in korte tijd veel sympathisanten. Hij belooft goeds voor de toekomst en brengt mensen met elkaar in verbinding. Hij roept op tot eenheid en om ieders verantwoordelijkheid te nemen. Velen sluiten zich bij hem aan. Er ontstaan diverse kringen van mensen welke datgene dat hij voorleeft in de praktijk brengen. Het getal zeven schijnt hierbij erg belangrijk te zijn.

Hij krijgt het niet gemakkelijk, want ondanks dat hij met oprechte bedoelingen mooie dingen tot stand brengt, krijgt hij genadeloze kritiek. Hij maakt waar wat hij zegt, maar krijgt met veel tegenwerking te maken door officiële instanties. Op een gegeven moment wordt hij onderuit gehaald, maar hij zet zijn werk echter daadkrachtig door. Sommige zien in hem de lang verwachte Maitreya.

Zorg en Gezondheid
Zorg
In de Zorg ontstaat chaos. Door alle beperkingen en nieuwe maatregelen komt er verwarring wie nu wat moet doen. De vage richtlijnen veroorzaken een onhoudbare situatie. Er wordt veelvuldig een beroep gedaan op mantelzorgers. Ook al zijn deze welwillend, ze zijn niet deskundig genoeg om deze taken op zich te nemen. Dus blijven vele zorgbehoevenden in de kou staan en gebeurt er niets.

Hierdoor krijgen we te maken met meer agressiviteit bij de diverse loketten c.q. instanties. Regelmatig moet de beveiliging en/of politie ter hulp worden geroepen. De druk is te groot en de mogelijkheden te miniem.

Het aantal zelfdodingen stijgt in 2014. De deskundigen op dit gebied kunnen het aantal patiënten niet meer aan. In het derde kwartaal van 2014 wordt alles op alles gezet om meer hulp te bieden aan depressieve mensen. Helaas komt het voor velen te laat.

Uiteindelijk worden diverse beperkingen in de zorg teruggedraaid en taken worden duidelijker georganiseerd.

Zorgcentra
Wat ik in 2012 voorspelde en in gang werd gezet zal in 2014 worden voortgezet: Ziekenhuizen fuseren, waardoor kleine ziekenhuizen verdwijnen. Kleine huisartsenpraktijken gaan zich samenvoegen tot een grote praktijk. Huisartsenposten veranderen steeds meer in Zorgcentra, waarin de diverse disciplines – zoals fysiotherapie, diëtiste, acupunctuur, wijkzorg, e.d. – ondergebracht zijn.

Thuiszorg
Door de bezuinigingen in de Zorg zal de thuiszorg gedeeltelijk worden overgenomen door familie en/of buren. Ook al krijgt men hiervoor geen PGB, men ziet dat het nodig is en pakt het vrijwillig op. In plaats van tafeltje-dekje kookt men een extra maaltijd voor de zieke thuis. Vrijwilligers zorgen voor aandacht en doen – eventueel samen – de boodschappen of rijden de zieke naar arts en specialisten.

zelfmoordEenzaamheid
Bekend is dat één op de drie volwassenen eenzaam is of zich eenzaam voelt. Van de twaalf miljoen volwassenen zijn dat bijna vier miljoen Nederlanders. Eenzaamheid en alleenstaanden worden in 2014 door allerlei groeperingen en overheid onder de aandacht gebracht. Men heeft in 2014 helaas nog niet dé oplossing om dit terug te dringen. Mede doordat er niet genoeg deskundigheid en geld beschikbaar is om het op te lossen. We moeten helaas tot 2016 wachten voordat deze grote groep mensen daadwerkelijk de aandacht krijgt die zij verdienen. Mede doordat het aantal de komende jaren nog gaat groeien.

Gezondheid
In 2014 wordt er ruim aandacht besteed aan voeding, beweging en chronische ziekten. Zowel door de mens zelf als door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting van diverse instanties en overheid. Veelvuldig zullen we radio en tv programma’s kunnen beluisteren en zien die het thema gezondheid hebben. Gezondheid wordt een hype!
Er komen afval- en bewegingsprogramma’s, zowel georganiseerd en gesubsidieerd door Overheid en Verzekeraars. Begeleiding is vergelijkbaar met de tv serie ‘The Biggest Loser’.

Deze toenemende aandacht voor gezondheid kan echter niet voorkomen dat er meer mensen te kampen krijgen met hartziekten, oren en de waterhuishouding.
De mens is niet minder krachtig geworden, de voeding is de laatste decennia minder krachtig geworden. Dit eist steeds meer zijn tol. De basis van de mens ofwel het immuunsysteem is uitgehold door de jarenlange toevoeging van allerlei chemische en synthetische producten.

Antibiotica wordt nog meer verbannen. Bedrijven zullen minder of geen toevoegingen gebruiken in de producten. Regelmatig zul je op de verpakking zien staan: glutenvrij, suikervrij en geen toevoegingen.
Wetenschappelijk wordt bewezen dat suiker meer ziekten veroorzaakt dan alleen diabetes. Er komt na de zomer een grootse campagne om over te gaan op suikervrije producten.

Voeding, alcohol en biologisch
VoedingGrootmoeders recepten zijn weer in. Ook producten waar het woord ‘oer’ voor staat worden graag gekocht. Maar pas op, het wordt nogal gauw zo genoemd. Het is net als het woord ‘duurzaamheid’ op een gegeven moment wordt het zo veelvuldig gebruikt dat het de lading niet meer dekt. Men kiest voor puur natuur en in plaats van kwantiteit voor kwaliteit. De porties worden kleiner en gezonder.

Wat de laatste jaren nog minimaal werd gedaan, zal in 2014 en komende jaren een trend worden. Namelijk zelf groenten en fruit van het land halen c.q. plukken bij de boer. Ook initiatieven als foodsharing zijn groeiend. De foodtrends van Mathijs Vriese voor 2014 kan ik helemaal onderschrijven (zie de link aan het einde van dit artikel).

De Oerdis
Gezonde en biologische voeding worden heel gewoon. In restaurants krijgt men eerder streekproducten of vergeten groenten voorgezet dan allerlei liflafjes. Terug naar vroeger is in 2012 al in opgang gekomen, dit zal het komende jaar steeds meer terrein winnen. Ook het zelf bakken en koken is weer helemaal in. Kant en klare producten worden steeds minder gekocht. De magnetron is uit, de wok is in.

Klachten over de gevolgen van aspartaam en andere schadelijke additieven krijgen gehoor. En op een gegeven moment wordt het gebruik hiervan verboden. Naar alcoholvrij bier of wijn zal, ook in bars en restaurants, steeds meer vraag zijn.

Fabrikanten passen zich aan, ze moeten wel
Fabrikanten gaan verder met het ontwikkelen van nieuwe onbewerkte, gezonde producten. Ze gebruiken steeds minder vet, zout, suiker of kunstmatige stoffen in hun producten. In reclames worden producten aangeprezen waar dit niet meer in zit. Of dat ook werkelijk zo is, wordt van diverse kanten kritisch gevolgd. Dus houd het goed in de gaten.
Er zijn diverse organisaties die zich hiervoor sterk maken en zaken aan de kaak stellen als er onterechte vermeldingen op de verpakking staat.

Religie en spiritualiteit
Religieus en/of spiritueel zijn is in! Steeds meer mensen hebben behoefte om zich enkele dagen terug te trekken in een religieuze gemeenschap of elders. Men zoekt rust om innerlijk helder te worden en zich te kunnen wortelen in de snel veranderende maatschappij.
Boeddhisme, Zen en andere stromingen komen volop in de belangstelling.

Datingsites zullen de nadruk gaan leggen op spirituele relaties en zielsverwanten. Het hart is er vol van en uiteindelijk luwt het allemaal weer. Ook zullen er datingsites komen die gebaseerd zijn op religie.

De christelijke kerken moderniseren de diensten en gaan samenwerken. Zelfs de meest traditionele kerken zoals de Gereformeerde kerk gaan hier in mee. Er worden onder andere moderne diensten gehouden voor jongeren. De jongeren kunnen zelf hieraan meewerken en zo op eigen wijze bij elkaar komen. Ook voor jonge kinderen komen er speciale diensten. Deze traditie doorbrekende nieuwe manier van bij elkaar komen, trekt veel mensen aan. Er is dan ook een langzame opbloei om weer gezamenlijk de dienst te vieren.

pausPaus Franciscus krijgt steeds meer invloed. Zijn prediking van eenvoud wordt, ook doordat hij zelf daarvan het voorbeeld is, gevolgd in 2014 en volgende jaren. Door zijn eenvoud, tolerantie en het promoten van je in te zetten voor je naasten krijgt Paus Franciscus alom weerklank. Niet alleen in de katholieke kerk, maar ook daarbuiten. Hij wordt op een gegeven moment het voorbeeld van de nieuwe samenleving genoemd. (Foto: giulio napolitano / Shutterstock.com)

Dalai Lama trekt zich om gezondheidsredenen steeds meer terug. Hij stelt in overleg iemand aan om zijn taken over te nemen.

Dieren
Dierenpolitie
Door tegenstrijdige belangen in de organisatie van het Korps Landelijke Politiediensten komt het bestaan van de Dierenpolitie onder druk te staan. Het aantal medewerkers van de diverse regionale eenheden wordt drastisch verminderd en de organisatiestructuur wordt herzien.

Asieldieren
Dieren in asielcentra krijgen meer aandacht. Er komen diverse acties waardoor meer dieren in gezinnen worden opgenomen.

BuitenaardsBuitenaards leven
Al sinds de oudheid zijn er berichten dat er buitenaards leven zou zijn. Regelmatig duiken bewijzen daarvan op. Berichten dat er meer leven in het universum moet zijn dan uitsluitend op aarde. Diverse films zijn gebaseerd op het buitenaardse, soms positief een andere keer weer met de ondergang van de aarde als thema.

Nog nooit zijn berichten over ufo’s of buitenaards leven officieel erkend. In de zomer van 2014 komt daar een ommekeer in. We kunnen er niet meer om heen, de bewijzen stapelen zich op. Wetenschappers ontdekken steeds meer van het Universum, onder andere dat er wel degelijk op andere planeten leven mogelijk is. Eerst wordt het nog ontkend om vervolgens in november 2014 met officiële en erkende verklaringen te komen.
Helaas zullen diverse mensen doemscenario’s naar buiten brengen, waardoor velen door angst worden gegrepen. Door een vooraanstaand wetenschapper worden deze berichten onderuit gehaald.

Koningshuis
Koning Willem Alexander krijgt steeds meer respect. Hij is een harde werker met een creatieve geest. Hij maakt lange dagen en is vaak op reis om contracten voor Nederland te bewerkstelligen. Zijn invloed is groot, voornamelijk in het buitenland.

Door zijn wilskracht om in korte tijd voor ons land een nog krachtiger positie in de wereld te veroveren, doet hij een enkele keer onhandige uitspraken. Hij bedoelt het goed, maar ze veroorzaken groot tumult. De media, ook de buitenlandse, maken er gretig gebruik van om het nog eens aan te dikken. Het lijkt of iedereen zich tegen hem samenspant, ook de regering, maar hij laat zich niet ontmoedigen.

Hij leert snel en herstelt zijn aanzien door wat hij presteert. Koning Willem Alexander zal zich dan ook in de tweede helft van 2014 bescheidener opstellen. Hij wordt diplomatieker en is een graag geziene persoon waar hij ook komt.

Koningin Máxima neemt haar taken zeer serieus en is dan ook heel druk met de vele werkzaamheden. Koningin Máxima doet alles met plezier. Ze is, net als de koning, een harde werkster. Zij is praktisch, nuchter en weet te relativeren.

Prinses Amalia zal steeds meer in het openbaar verschijnen.

Prins Constantijn speelt op de achtergrond een grotere rol dan men denkt. Met zijn aimabele persoonlijkheid, zijn optimistische karakter en wijze geest is hij een grote steun voor de koning. Hij is een goede adviseur waar graag naar wordt geluisterd. Doordat zijn taken steeds meer van hem vragen, besluit hij uiteindelijk weer in Nederland te gaan wonen.

Prinses Margriet en Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven zullen zich in 2014 steeds meer terugtrekken uit de diverse functies.

Het weer in 2014
Elfstedentocht

elfstedentocht 2014_site

Ik heb me nog nooit gewaagd om het weer te voorspellen. Dit kan ik wel op korte termijn, maar voor een heel jaar, daar is het weer veel te grillig voor. Toch zijn er nu zaken waar mee men voor 2014 rekening moet houden. (Foto: Eric Gevaert / Shutterstock.com)

Vanaf half januari tot half maart zal er een strenge vorst periode zijn. Het is dan echt winter, met sneeuw en ijs. De Elfstedenkoorts heerst weer volop in Nederland. En het ziet er naar uit dat de Elfstedentocht daadwerkelijk in maart kan worden gereden.

Stormen, overstromingen, dijkdoorbraak
Ik houd niet van kou, maar daar is doorheen te komen. Het ergste zijn de stormen in het najaar. Zelfs tot een paar keer toe. Harde windstoten met hier en daar windkracht elf tot veertien. Treinen die niet meer rijden, lange files, veerdiensten die uit de vaart worden gehaald en vliegtuigen die niet meer kunnen landen of opstijgen. Krachtige stormen trekken dan over Nederland, in oktober zijn deze het ergst.

Ik zie overstromingen, een dijkdoorbraak in Limburg en op de grens Zeeland/Zuid Holland. Helaas worden veel mensen slachtoffer van de stormen.

Conclusie c.q. advies
Natuurlijke ontwikkeling
Hoe verschillend het karakter en de ontwikkeling van de mensen ook mag zijn, de primaire levensbehoeften zijn voor iedereen hetzelfde. De natuurlijke beweging van het leven is: iets nieuws neerzetten, een zaadje planten. Het laten ontkiemen door het aandacht te geven en te verzorgen. Zodat het kan groeien en vruchten voortbrengen. Het zaadje is in 2013 geplant, in 2014 gaat men het aandacht geven, verzorgen en laten ontkiemen. De komende jaren zal het verder groeien, bloeien en vruchten afwerpen.

Betutteling en/of pamperen is uit
Zo zullen velen in 2014 een nieuwe richting inslaan. Als ze dit niet al in de tweede helft van 2013 hebben gedaan. De veranderingen zullen op elk gebied plaatsvinden. In 2013 nog gedwongen, in 2014 omdat men deze weg vrijwillig inslaat.
Niet iedereen zal kunnen meekomen, want de veranderingen gaan snel. Begeleiding en ondersteuning in vele sectoren zijn in 2014 dan ook van groot belang. Dit vraagt om een diepere en intensere aanpak, terug naar de oerwortels van de persoon.

Tegenstellingen
Het spreekwoord: ‘Door het botsen der meningen komt de waarheid naar voren.’ is voor 2014 volop van toepassing. Men is het vaak niet met elkaar eens, de opvattingen over hoe iets dient te worden verwerkt, gedaan en/of afgehandeld lopen ver uiteen. Harde maatregelen of gedwongen regelgeving zouden het contrast alleen maar groter maken. Het is dan ook sterk aan te raden de geleidelijke weg te volgen en compromissen te sluiten.

Voor 2014 wens ik je:
Liefde voor jezelf en de mensen om je heen. Wijsheid voor jezelf en dit te delen met anderen. Enthousiasme in zoveel mogelijk dat je doet. Mededogen voor de mensen die om je heen zijn en die je ontmoet. Innerlijke rust, ook als het hectisch is. Samen staan we sterk en kunnen we veel overwinnen!

Wat kwam er uit van mijn voorspelling van 2013:

Dit kun je lezen in de terugblik op mijn voorspelling 2013.

Links
Huidige regels renteaftrek en hypotheken
Foodtrends 2014 Matthijs Vrieze

Over mij
Ruim veertig jaar ben ik allround helderziend zakelijk en persoonlijk adviseur. Van mijn voorspellingen komt ongeveer 90% uit. Deze zijn gebaseerd op het afstemmen op de situatie, de tijd waarin het plaatsvindt, de identiteit van de betrokken personen en hun mogelijkheden.
Mijn vakkennis op diverse gebieden is groot. Zowel fiscaal, juridisch, financieel, marktgericht, psychologisch en sociaal. Dit wordt uiteraard eveneens ingezet bij het uiteindelijke advies. Daardoor is het advies iedere keer uniek en helemaal afgestemd op de persoon of het bedrijf c.q. organisatie.

Op deze wijze zijn veel mensen en bedrijven die mijn adviezen opvolgen – en dat zijn er gelukkig veel – ‘gered’ uit hachelijke situaties. Bedrijven én particulieren zijn door mijn adviezen van klein naar groot gegroeid. Onzekerheden worden omgezet in nieuwe kansen. Men krijgt weer helder inzicht in het hoe en waarom, zodat er meer grip komt op de eigen situatie. Kortom ieder krijgt datgene aangeboden dat nodig is om verder te kunnen gaan of te groeien.

https://www.daishabol.nl/voorspelling-2014/#.UsM4U_TuIc8

 https://terrashamash.nl/pages/169518/Voorspellingen_Paravisie_2014.html
https://annomundi.weebly.com/voorspellingen-2014.html
https://www.fhm.nl/redactie/4236/16-paranormale-voorspellingen-voor-het-jaar-2014.aspx
https://www.daishabol.nl/voorspelling-2014/#.UuxAxfl5N8E

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥