...

24 september 2021

 

Ben je afstammeling van royalty? Zes dingen om te overwegen

Ben je afstammeling van royalty? Zes dingen om te overwegen

Wat is de kans dat je koninklijk bloed hebt? Het is een vraag die meer en meer van ons tegenwoordig stellen. Naarmate genetisch testen sneller, goedkoper en nauwkeuriger wordt, komt de eeuwenoude fantasie van plotseling leren dat je afstamt van een koning of een koningin – het uitgangspunt van talloze films, boeken en dagdromen – dichterbij de realiteit komen.

Maar we zijn er nog niet. Hoewel een genetische test ons veel kan vertellen – 23andme kan zelfs aangeven hoeveel Neanderthaler we in ons hebben – er is nog steeds geen enkele test voor koninklijk bloed.

“DNA-testen onthullen alleen een algemene etnische verdeling die in de loop van de tijd verandert, naarmate de wetenschap verder wordt verfijnd,” zegt Joshua Taylor , president van de New York Genealogical & Biographical Society. Het “zou kunnen identificeren dat twee individuen een gemeenschappelijke voorouder delen binnen een bepaald aantal generaties, maar onderzoek is nog steeds nodig om te identificeren wie die gemeenschappelijke voorouder zou kunnen zijn.”

En voorouderlijke wiskunde is rommelig. Het aantal voorouders dat we hebben neemt exponentieel toe, niet lineair – meer als een netwerk dan een vertakte stamboom, zegt de geneticus Adam Rutherford . Als we duizend jaar terug zouden gaan, zou elk van ons meer dan een triljoen directe voorouders hebben, wat meer is dan alle mensen die ooit hebben geleefd. Deze paradox bestaat omdat, zoals Rutherford schrijft: “Stambomen zich een paar generaties terug beginnen in te plooien.” Wat betekent “je kunt vele malen afstammen van hetzelfde individu”.

Voeg andere factoren toe die de afstamming vergroten en compliceren – invasies en migraties, oorlogen en revoluties – en je kunt zien dat de mensheid inderdaad een web is van overlappende en vervlochten netwerken van afkomst.

Genealogen zeggen dat het identificeren van koninklijke afkomst – of het nu gaat om “directe afkomst” (een sleutel tot erfenis en sociale status) of gewoon om nieuwsgierigheid te bevredigen – wordt geholpen en gehinderd door een aantal factoren. Als u overweegt uw stamboom te beklimmen op zoek naar koninklijk fruit, zijn hier een paar dingen om te overwegen.

1. Als je Europeaan bent – of zelfs afstamt van Europeanen – heb je waarschijnlijk te maken met royalty’s
Kaart van Europa
Credit: The Guardian Labs
In 1999 liet de Yale-statisticus Joseph Chang zien dat als je ver genoeg teruggaat – zeg 32 generaties of 900 jaar – je zou zien dat iedereen die vandaag leeft een gemeenschappelijke voorouder deelt. In Europa, waar geslachten nauwgezet zijn bestudeerd, was die voorouder iemand die slechts 600 jaar geleden leefde.

Een studie uit 2013 van Peter Ralph en Graham Coop, gebaseerd op het onderzoek van Chang, waaruit blijkt dat alle Europeanen van dezelfde mensen komen. Meer recent heeft Rutherford aangetoond dat vrijwel iedereen in Europa inderdaad afstamt van royalty’s, met name van Karel de Grote, die van 768 tot 814 over West-Europa regeerde.

Een artikel uit 2002 biedt meer verduidelijkende voorbeelden: “Bijna iedereen in de Nieuwe Wereld [ook bekend als Noord- en Zuid-Amerika, inclusief Bermuda en het Caribisch gebied] moet afstammen van Engelse vorsten – zelfs mensen van overwegend Afrikaanse of Indiaanse afkomst, vanwege de lange geschiedenis van het huwelijk in Amerika. Evenzo moet iedereen van Europese afkomst afstammen van Mohammed. ‘ Ondertussen moet “Confucius, Nefertiti en zowat elke andere oude historische figuur die zelfs matig productief was tot de voorouders van iedereen worden gerekend”.

Met andere woorden, wiskundig gezien zijn we allemaal familie van royalty’s.

2. Royal + commoner + huwelijk: hogere kansen op koninklijke afkomst
Zoals Chang in zijn onderzoek heeft erkend, is de meeste paring niet willekeurig – het is assortiment. Dat betekent dat mensen de neiging hebben om te paren met mensen die het meest op zichzelf lijken in termen van geografie, taal en sociaal-economische status. Een rijke Scandinavische man trouwt veel vaker met een welgestelde vrouw uit Zweden of Noorwegen dan een arme uit Saskatchewan.

“In de meeste gevallen,” zegt Taylor, “proberen koninklijke families te trouwen binnen dezelfde sociale kring.” Gregory Clark , een professor in de economie aan UC Davis, die de genealogie van sociale mobiliteit bestudeert, zegt dat “de waarschijnlijkheid dat je familie bent van royalty, als je terugging tot 1300 of 1066, hangt af van hoe gesloten een adellijke klasse was” .

In sommige landen is die deur dicht. Maar in Engeland, zegt Clark, zijn de “nobele klassen altijd vrij open geweest voor het opnemen van rijke burgers … Dus een groot deel van het moderne Engels zal gerelateerd zijn aan iemand in het verleden die deel uitmaakte van de adel.”

Vertaling: als je voorouders afkomstig zijn uit een land of regio waar vorsten en burgers met elkaar trouwden, heb je een betere kans om afstammeling te zijn van royalty’s.

3. U hoeft niet volledig – of zelfs legitiem – koninklijk te zijn om koninklijk bloed te hebben
Standbeeld van koningin Elizabeth II
Hier is een andere manier om ernaar te kijken: als je afstamt van royalty’s, kan het zijn via een prins, een prinses – of een bedelaar. In de afgelopen jaren zijn morganatische huwelijken – ook wel bekend als een koninklijk iemand met een mindere status trouwt, à la Prince William en Kate Middleton – over de hele wereld steeds gebruikelijker geworden, waardoor het aantal mensen met een koninklijke claim toeneemt.

Kirill Chashchin , een Russische genealogische onderzoeker, zegt dat “bijna royals” – onwettige kinderen en degenen (zoals prinses Diana) die wat koninklijke connecties tonen, maar geen duidelijke lijn hebben – het water hebben vertroebeld. Dale Myers , oprichter van de Colorado Genealogical Research Company, is het daarmee eens. “Koningen hadden meestal een vrouw en vele partners of minnaressen”, zegt hij. “Als gevolg hiervan is koning Richard I … misschien helemaal niet gerelateerd aan koning Edward.”

Bovendien is royalty niet noodzakelijk statisch. “In de VS,” zegt Taylor, “kunnen miljoenen hun afkomst terugleiden tot Europese vorsten via ‘gateway ancestors’ – vroege koloniale Amerikanen met gedocumenteerde afstamming naar koninklijke lijnen.” Tegenwoordig hebben “deze voorouders vaak miljoenen levende afstammelingen die aanspraak kunnen maken op koninklijke afkomst. De kansen zijn groter naarmate een gezin langer in een land of regio is geweest. ‘

Lees ook:   Wat is nu sexy zijn?

Het komt erop neer: als iemand in uw familie met een koninklijke partner paren, of er een is geboren, kan dit voldoende zijn om u aan een troon te koppelen.

4. Kun je de naam van je familie vinden in een historisch record? Het zou de link kunnen zijn naar een koninklijke afkomst
Op veel plaatsen maakt een gebrek aan historische archieven het lastig koninklijke lijnen te volgen. “Als je bedenkt dat die van adellijke afkomst of rijkdom vaak de enige individuen waren die geschreven archieven hadden die zijn aangemaakt (en hebben overleefd),” zegt Taylor, “is het heel logisch waarom die koninklijke lijnen enkele van de vroegste geslachten waarmee een individu zich kan verbinden. Hoewel kerkelijke archieven een familie terug kunnen brengen tot de jaren 1600, kunnen grondbezit en andere materialen een familie teruggaan tot eeuwen vóór die datum. ‘

In niet-Europese culturen, zegt hij, “zijn toegankelijke archieven om levende individuen met die lijnen te verbinden anders … Sommige delen van de wereld waar mondelinge geschiedenissen en tradities heersen, maken het nog moeilijker, omdat de afkomst zelf alleen bestaat in de herinneringen aan oudsten.”

Nydia Hanna , die het genealogisch onderzoeksbureau Doors to the Past runt, zegt: “Het verbinden van genealogieën in de Nieuwe Wereld met de Oude Wereld kan om verschillende redenen moeilijk zijn.” Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied zijn bijvoorbeeld getroffen door ‘veel oorlogen en omschakelingen voor zover het bestuursorganen betreft. Hoewel documenten en vitale archieven in de Oude Wereld werden bewaard, werden sommige van die documenten niet in de Nieuwe Wereld bewaard, tenzij voor belastingdoeleinden. Dit betekent dat in de meeste gevallen alleen de hogere klasse records heeft. ‘

Zie het op deze manier: als je een papieren spoor kunt vinden, wil je misschien zien waar het naartoe leidt.

5. Europa heeft geen monopolie op royalty’s
Standbeeld van Genghis Khan
Credit: The Guardian Labs
Natuurlijk reiken niet alle koninklijke wortels terug naar Europa. Het kan zijn waar veel records hebben overleefd, en het onderwerp van veel genealogisch onderzoek. Maar als je familieherkomst elders kan worden getraceerd, heb je misschien nog geluk – hier zijn een paar opmerkelijke bevindingen.

In 2003 toonde een baanbrekend onderzoek aan dat één op de 200 mannen wereldwijd (en 16 miljoen in Centraal-Azië) directe afstammelingen zijn van de 12e-eeuwse Mongoolse keizer Genghis Khan. Toch is Khan niet de enige Aziatische heerser die verantwoordelijk is voor miljoenen Y-chromosoomstammen. Volgens een internationale studie in 2005 lieten 10 andere mannen die in Azië en het Midden-Oosten woonden tussen 2100 voor Christus en 700 na Christus vruchtbare koninklijke lijnen achter. Een van hen was een 16e-eeuwse Qing-dynastie heerser genaamd Giocangga, wiens nakomelingen 1,5 miljoen mannen omvatten in het moderne Noord-China.

In Zuid-Amerika is uit genetisch en historisch onderzoek gebleken dat nobele bloedlijnen Atahualpa, de laatste Inca-keizer (die in 1533 stierf), rechtstreeks verbinden met enkele van de nederigste families van de moderne Peru.

En vergeet niet de Egyptische farao Tutankhamun, ook bekend als King Tut. De helft van alle mannen die in West-Europa wonen, zijn aan hem verwant, zeggen genetici in Zwitserland , waaronder tot 70% van de mannen in Groot-Brittannië.

6. Een koninklijke afkomst kan de boosdoener zijn voor het verspreiden van bepaalde ongewenste eigenschappen
King Tut liet ook nog iets anders achter: een erfenis van inteelt, genetische misvormingen en recessieve kwalen.

In koninklijke families in het oude Egypte – en in veel dynastieën over de hele wereld, voor een groot deel van de menselijke geschiedenis – werd verwacht dat broers en zussen zouden trouwen om de bloedlijn zuiver te houden. Dit leidde tot homozygositeit – twee identieke vormen van een gen, een geërfd van elke ouder – die een groot aantal genetische ellende kan veroorzaken: hemofilie, cystische fibrose, Habsburgse kaak, asymmetrie in het gezicht, onderdrukte immuunsystemen en bepaalde soorten kanker.

King Tut zelf is een voorbeeld. Geboren aan ouders die broer en zus waren, had hij een knotsvoet, een gespleten gehemelte, scoliose en ontbrekende botten in zijn voeten. Genetici denken dat toen hij stierf, rond 1324 voor Christus, sikkelcelziekte – een erfelijke bloedziekte – de dader was. (Cleopatra, de laatste farao, was ook getrouwd met haar eigen broer.)

De uitstekende Habsburgse kaak is een ander bekend wee. De eerste koninklijke die er een had, was de Romeinse keizer Maximiliaan I, die regeerde van 1486 tot 1519. Maar al snel dook het op in heel middeleeuws Europa. Het Zwitserse Habsburgse huis bleef bij de naam hangen omdat zoveel leden de aandoening hadden. (De huidige heerser van Spanje, koning Juan Carlos I, een verre afstammeling van het huis van Habsburg, heeft een dienovereenkomstig mild geval van Habsburgse kaak.)

Dan is er hemofilie. Hoewel het niet noodzakelijk het directe product van inteelt is, komt het wel voort uit een gen dat wordt gedragen door de incestueuze monarchieën van Europa, die de ziekte wijd en zijd verspreiden. Koningin Victoria, ‘de grootmoeder van het moderne Europa’ die van 1837 tot 1901 over Engeland regeerde, zou het gen hebben geërfd van haar vader, Prins Edward. Ze gaf het op haar beurt door aan haar zoon, Leopold, en aan enkele van haar dochters, die het vervolgens ook doorgaven – soms buiten continentaal Europa. Tsarevich Alexei Nikolaevich, de erfgenaam van het Russische rijk, erfde hemofilie van zijn moeder, de keizerin Alexandra Feodorovna (een kleindochter van koningin Victoria).

Dus wat betekent dit alles voor de koninklijke nakomelingen van vandaag? “Eigenschappen zoals het Habsburgse kaak, hemofilie, etc, zijn zeker gezien in individuen vandaag,” zegt Taylor. Maar hoewel deze kwalen zich, althans gedeeltelijk, via royalty hebben verspreid, zijn ze vandaag geen duidelijke indicatoren van monarchische banden.

Met andere woorden, als het gaat om koninklijke afkomst, is niet elk verleden een proloog.

https://www.theguardian.com/whats-in-your-blood-/2018/oct/11/royal-ancestry-genetics-things-to-consider

Deel & let's open the minds!

Shares

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com