web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & Psyche

Studenten types en uitstelgedrag

Zes typen uitstellers

1. De Perfectionist De perfectionist stelt hoge, bijna onbereikbare, eisen aan zichzelf. Perfectionisten koppelen hun eigenwaarde aan hun prestaties. En omdat die prestaties vaak achterblijven bij hun normen is de kans op falen groot. De perfectionist gebruikt uitstellen om deze keten te doorbreken. Door net zo lang te wachten tot je echt geen tijd meer hebt om het goed te doen, beschermt de perfectionist zichzelf tegen falen. Het falen ligt dan namelijk niet aan hem, maar aan de omstandigheden (tijd). Perfectionisten werken grondig, kunnen planmatig werken en besteden vaak ook tijd aan hun studie. Waar ze moeite mee hebben is het maken van een realistische planning. Ze vinden dat ze alles goed moeten kunnen in weinig tijd, en vragen ook niet graag hulp van anderen. Hard ergens voor moeten werken roept een minderwaardigheidsgevoel op, dus plannen ze te weinig tijd voor een taak. Perfectionisten zien hun taken als een last, ze hebben daarom vaak minder plezier in de dingen dan anderen. Samenwerken is vaak moeilijk, omdat ook aan anderen te hoge eisen worden gesteld.
De ondersteuning van dit type uitstellers is met name gericht op het stellen van realistische doelen en het leren accepteren van minder perfecte resultaten. Het alles-of-niets denken moet worden losgelaten en de student wordt gestimuleerd zichzelf, inclusief imperfecties, te waarderen.

2. De Overwerker De Overwerker is een sociaal mens, iemand die altijd voor anderen klaarstaat. Ze zijn altijd druk met dingen, meestal voor anderen. Overwerkers hebben veel energie en kunnen een hoop dingen tegelijk aan. Dit type uitsteller is moeilijk te herkennen, ze zijn tenslotte altijd bezig. Overwerkers ontlenen hun eigenwaarde grotendeels aan het voldoen aan vragen van anderen. Nee zeggen is moeilijk voor ze. Daardoor komen ze vaak niet aan hun eigen prioriteiten toe. Als het gaat om hun eigen taken hebben ze weinig zelfdiscipline.
De ondersteuning van dit type richt zich op het bewust worden van de mogelijkheid om nee te zeggen, om keuzes te maken zonder zich schuldig te voelen.
De Overwerker zou minder op anderen moeten leunen voor goedkeuring en zich meer moeten laten leiden door wat belangrijk voor hem is. Hij leert om zijn lijstje met bezigheden nauwkeurig onder de loep te nemen en te herzien.

Lees ook eens:   Hamburgerkont

3. De Dromer De dromer heeft altijd plannen, ideeën en inspiratie voor de dingen die hij wil doen en bereiken, maar komt vaak niet tot concrete uitvoering daarvan. Het maken van een plan van aanpak en het daadwerkelijk uitvoeren van de taken komen er niet zo van. De dromer fantaseert graag maar heeft een hekel aan het uitvoeren van taken. Hij heeft een sterke behoefte aan een makkelijk en plezierig leven. De dromer heeft vaak de overtuiging dat het vanzelf wel goed zal komen, wat hard werken overbodig maakt.
Voor dit type uitsteller is het belangrijk dat ze zich bewust worden van de consequenties van hun (niet) handelen, van de invloed daarvan op hun leven, gevoel en relaties. Ze moeten werken aan hun gebrek aan zelfdiscipline en daadkracht, en worden geholpen hun dromen te concretiseren en te denken in termen `doen’ in plaats van `zon’ of `proberen’. Dagelijkse planningen zijn belangrijk, en het gebruik van agenda en klok.

4. De Uitdager De uitdager heeft een grote behoefte aan autonomie. Hij wil zijn eigen beslissingen kunnen nemen en voelt weerstand tegen iedereen die hem – in zijn beleving – zegt wat hij wel en niet moet doen. Het uitstellen is een stil protest, een verzet tegen de aantasting van zijn autonomie. Hij is in eerste instantie wel bereidwillig en doet ook beloftes, maar voelt in tweede instantie vaak toch weer dat verzet. De uitdager kan gemotiveerd en doelgericht werken, mits zijn energie wordt ingezet voor zijn eigen doelen. Die motivatie wordt ondermijnd op het moment dat de uitdager het idee krijgt dat het niet meer zijn eigen doelen zijn, maar dat anderen van hem verlangen dat hij die doelen nastreeft.
De ondersteuning van dit type uitsteller is vooral gericht op het bewust worden van de reden en de consequenties van het verzet, en het vinden van alternatieven voor dit gedrag. Er zijn meer opties dan gehoorzamen of rebelleren. De uitdager wordt gestimuleerd om zelf beslissingen te nemen en er dan ook voor te gaan.

Lees ook eens:   Het echte Covid-prikschandaal komt eindelijk naar voren

5. De Adrenalinezoeker De adrenalinezoeker is een dynamische persoon, die lijkt te kicken op chaos en noodsituaties. Hij werkt graag onder druk en creëert die crisissituaties zelf door tot het laatste moment uit te stellen. Hij verveelt zich snel en heeft een hekel aan een methodische en doelgerichte studie-aanpak. Planningen maken doet hij niet graag. De adrenalinezoeker denkt graag in extremen en laat zich leiden door het gevoel dat de taak bij hem oproept. De ondersteuning van dit type uitsteller is gericht op het meer rationeel en zakelijk benaderen van zijn taken en op het vervolgens bedenken van manieren om potentieel saaie taken om te buigen in iets leuks.

6. De Piekeraar De piekeraar is angstig voor veranderingen en hecht sterk aan de veilige vertrouwde omgeving. Hij heeft heel weinig zelfvertrouwen. Door dit gebrek aan vertrouwen gaat hij heel langzaam te werk of begint er al helemaal niet aan. Beslissingen nemen is heel moeilijk voor de piekeraar, ook na een genomen beslissing blijft hij twijfelen en anderen om raad vragen. Hij is prettig in de samenwerking, staat altijd open voor suggesties, zo lang iemand anders de verantwoordelijkheid maar op zich neemt.
De piekeraar heeft ondersteuning nodig bij het durven aangaan van verantwoordelijkheden en het verminderen van zijn angsten daarbij. Enerzijds door het leren denken in termen van wat hij wel kan in plaats van wat hij niet kan. En anderzijds door grote onoverzichtelijke taken op te splitsen in kleine en behapbare taken.

Lees ook eens:   Nieuws wederom om over na te denken

 

Marjan Ossebaard en Sary van den Heuvel geven al jaren training aan studenten met uitstelgedrag. Zij onderscheiden zes typen uitstellers (Sapadin & Maguire, 1997; Burka & Yuen, 1983) en hebben voor elk type een aangepaste strategie ontwikkeld. Hierna volgt een korte beschrijving van de typen en de richting waarin de ondersteuning van het betreffende type wordt gezocht.

https://marjanossebaard.nl/

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥