web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

Pauropus en uitkeringen misbruik

 

Wel eens gehoord van Pauropus? En artikel gelezen op Draaistroom over dreigend tekort bijstandsgerechtigden?
Aangaande #Pauropus hebben we al heel wat staaltjes gezien, met de wijze waarop ook zij weer een gezonde arbeidsmarkt verwoesten. Mensen met een uitkering krijgen voor het werk wat ze doen immers geen eerlijk loon. Ze worden met medewerking van gemeente in armoede gehouden. Ze moeten voor de uitkering aan het werk want anders wordt hen de uitkering afgenomen.

Ze krijgen geen eerlijk loon. En het bedrijf Pauropus kan blijven bestaan door te werken met zeer lage prijzen dankzij het voor hen gratis personeel uit de kaartenbakken, onder het mom van maatschappelijk ondernemen. Ondernemers? Pauropus gebruikt niet alleen de mensen die op een uitkering zijn aangewezen om zo als een bedrijf vele klussen aan te kunnen bieden tegen zeer lage tarieven, met hulp van gemeenten, maar Pauropus haalt op deze wijze ook het brood uit de mond van andere ondernemers.
Bijstandsslaven schreef iemand vandaag ergens op een FB site, waarvan we een screenshot bijvoegen.

Slaven dat is te dik uitgedrukt? In feite niet vinden wij, want de mensen die op bijstand aangewezen zijn geraakt en geen betaald werk meer hebben kunnen vinden door de krapte op de arbeidsmarkt, zitten als ratten in een val. Hen wordt het laatste restje van bestaan afgenomen, oftewel die bijstandsuitkering, als ze niet gaan werken zonder een eerlijk loon, bij dit soort bedrijven zoals Pauropus. Gemeenten venten burgers die in de tang van de bijstand zitten uit naar bedrijven zoals Pauropus, waar dan wel werk blijkt te zijn, maar dat moeten die burgers dan vervolgens doen zonder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en zonder een fatsoenlijk loon en onder dreiging van sancties op de uitkering van de gemeente. (Waarbij gemeentes en dat soort bedrijven, waarschijnlijk nog subsidies vangen van de regering om zg mensen aan het werk te helpen = win-win)

Lees ook:   Hoe 'woke' ontstond in het vrije Westen

Burgers wordt het laatste restje van hun bestaan wordt afgenomen als ze niet gaan werken zonder eerlijk loon. Stel, je hebt een gezin, je hebt geen betaald werk kunnen vinden, het is er wel, maar het is dan bij Pauropus zonder eerlijk loon en je kunt dan in ieder geval je uitkering behouden, wat doe je dan? Weigeren om te werken zonder een eerlijk loon en je uitkering laten afnemen?

 

Of dan toch maar voor je uitkering kiezen en dan maar zonder eerlijk en fatsoenlijk loon bij Pauropus aan het werk, zodat je kinderen niet zonder eten zitten. Het is dan weliswaar armoede, want je krijgt slecht een uitkering voor het werk dat je dan kunt doen, maar is er tenminste nog brood terwijl je werkt. Is dat eigenlijk een slavenbestaan of niet? “Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander of als zodanig wordt behandeld” aldus Wikipedia. En ja zo is het natuurlijk wel, ook met die mensen die dan bij Pauropus moeten werken om hun uitkering, hun laatste restje van bestaan te kunnen behouden. Welke keuze heb je dan. Dan maar niet meer voor die uitkering kiezen, terwijl er geen fatsoenlijk betaald werk meer ergens voor je beschikbaar is en dan je kinderen geen brood meer kunnen geven en je dak boven je hoofd verliezen?
Vele burgers zitten als ratten in de val en hebben in feite geen keuze.

 

Zo werken onze systemen tegenwoordig en zo neemt de armoede o.a. ook alsmaar verder toe door werken zonder loon, wat o.a. gemeenten faciliteren. Daarnaast worden velen die als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is, noodgedwongen een uitkering hebben, tegelijkertijd ook nog eens weggezet als uitschot, terwijl ze als ze kunnen wel degelijk werken.
En Pauropus? die is trots, die noemt zichzelf maatschappelijke onderneming.

Lees ook:   Opdracht voor scholen in ons land! Niet filmen bij...

 

Zie ook de screenshot hierbij, de afbeelding rechts, dat is een folder die door Pauropus is verspreidt op o.a. een bedrijventerrein in Drachten. Zij helpen mensen staat er in die folder. M.i. zou er moeten staan: Wij gebruiken mensen, zodat u een mooie klus voor weinig geld door ons kunt laten doen.

 

En dat alles noemt men maatwerk, “Pauropus werkt snel en goedkoop”
En gemeenteraadsleden van verschillende gemeenten: Slaapt u nog steeds zacht onder deze onderdrukkende perverse systemen, waarbij bedrijven in feite helemaal niet maatschappelijk verantwoord ondernemen? De zogenaamde sociale ondernemingen komen steeds meer in opmars, maar kunnen we eigenlijk zo langzamerhand niet beter het sociale weghalen bij die benaming, als burgers zo worden onderdrukt en in armoede worden gehouden? En wat is er zo sociaal aan, dat andere bedrijven dan uit de markt verdwijnen, die in tegenstelling tot Pauropus wel voor klussen een fatsoenlijk loon aan hun personeel willen betalen? En wat is er eigenlijk zo sociaal aan dat mensen worden gebruikt om te werken zonder eerlijk loon?
Oh er is werk? Prima! dan hoort daar een loon bij in plaats van een uitkering.
Kan die ondernemer dat niet betalen? Dan moet u die ondernemer maar als gemeente de hand boven het hoofd houden en mensen uit de kaartenbak onder het mom van werkritme en werkervaring moeten opdoen uitventen voor werken zonder loon?

 

Slaap zacht hoor, maar gemeenteraadsleden! u hoort toe te zien op het functioneren van een sociale dienst en wij hebben liever dat u eens echt goed wakker wordt als u dat nog niet bent en dat u toch nog eens heel goed kijkt naar waar dit toe leidt. Zou u nog eens heel kritisch willen gaan kijken, ook naar de effecten en resultaten op de langere termijn? In het belang van ons allemaal. Dank u wel.
Voor wie het artikel van Draaistroom nog niet had gelezen (wat links op de bijgaande screenshot staat afgebeeld) en nog wil lezen, zie https://draaistroom.wordpress.com/2016/01/06/tekort-aan-bijstandsgerechtigden-dreigt/
en rechts op de screenshot is een folder afgebeeld die Pauropus heeft verspreidt, waarbij ze dan natuurlijk wel vanuit de gemeente mensen aangeleverd moeten blijven krijgen die dan al die klussen zonder eerlijk loon moeten kunnen blijven gaan verrichten.
#racetothebottom #oneerlijkeconcurrentie #werkenzonderloon #menseninarmoedehouden #verdringingvanbetaaldwerk #burgersafhankelijklatenblijvenvanbijstand #perversesystemen #participatiewet

Lees ook:   X op X

https://www.facebook.com/MeldpuntMisstandenUitkeringen/posts/1626157617446817

 

foto van Meldpunt Misstanden Uitkeringen.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥