30 november 2020

 

Zoveel vluchtelingen kwamen er niet eens!

https://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2017/01/cijfertjes_asielstroom_2016_in.html

Zie je de drama in dit alles?

Vincent Triest op Twitter: "Albanian asylum seekers are ranked 2nd in The Netherlands. The number of Albanians requesting asylum has increased 40% in one year. https://t.co/O6qsaDl4V4":

https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-nederland

https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/uitgenodigde-vluchtelingen

Dus al met al een storm in een glas water… niets meer dan in voorgaande jaren al het geval was eigenlijk!
https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/aantallen-herkomst.aspx

Het aantal asielverzoeken in Nederland heeft per jaar sterk gevarieerd.

In de periode 1993-2014 was dat aantal het hoogst in 1994 (52.000)(Toen hoorde je nog niemand klagen want we hadden de gulden nog! Dus geen voedselbanken etc! Snapt gij hoe het dus werkt?)

en het laagst in 2004 en 2007 (10.000).

In de ‘topperiode’ 1995-2001 varieerde het aantal van 22.000 tot 45.000,

in de ‘lage’ periode 2002-2013 varieerde het van 10.000 tot 15.000.

In 2015 werden ruim 50.000 nieuwe asielverzoeken gedaan (inclusief herhaalde verzoeken was het aantal ruim 56.000).
(komt dus overeen met 1994!!!) Wat een ophitserij in de media!

Het aantal asielzoekers in de asielzoekerscentra en andere centrale opvang wisselde ook sterk.

In de periode van 1996-2015 was dat aantal het hoogst in 2001 (83.800)

en het laagst in 2012 (14.600).

In de ‘hoge’ periode 1998-2003 varieerde het van ruim 50.000 tot ruim 80.000,

in de ‘lage’ periode 2007-2013 tussen ruim 14.000 en ruim 21.000.

Eind 2015 stond het aantal asielzoekers in centrale opvang op ruim 45.000.[13]

Ook de aantallen asielzoekers uit een bepaald land hebben sterk gevarieerd.

Zo kwamen er tot 2014 maar heel weinig asielzoekers uit Eritrea.

In april 2014 kwamen er ruim 1000 Eritreeërs,

in juni 2014 slechts 200,

in november 2015 echter 1200.

Syrische asielzoekers waren er nauwelijks tot 2012,

toen er zich 450 meldden;

Lees ook:   Na een blikseminslag verwerven sommige mensen ongebruikelijke vaardigheden.

hun aantal liep op tot meer dan 20.000 in 2015.

In de jaren rond 1995 meldden zich meer dan 50.000 asielzoekers uit voormalig Joegoslavië,

dat aantal was in 2015 gedaald tot enkele honderden.[12]

Belangrijke politieke factoren in de komst van veel asielzoekers waren onder meer, in chronologie:[14]

1992: veel asielzoekers uit oorlogsgebied in voormalig Joegoslavië
1994: door verscherpt asielbeleid in Duitsland meer asielzoekers in omringende landen
1997-2000: veel asielzoekers uit oorlogsgebied in Afghanistan, Irak en Kosovo
2008: veel asielzoekers uit oorlogsgebied in Somalië en Irak
2014 en daarna: veel asielzoekers uit oorlogsgebied in Syrië

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vluchtelingen_in_Nederland

En als mensen zich misdragen pak je ze op en stopt ze in het gevang zo simpel is het nu eenmaal!
En na 3 x misdragen kun je ze ook wegsturen!
Je moet iets!

Gerelateerde berichten