06 maart 2021

 

Universitair onderzoek: jonge hoogopgeleide Vlaming lijkt hard tegenover zieken en ouderen

Universitair onderzoek: jonge hoogopgeleide Vlaming lijkt hard tegenover zieken en ouderen

(Kreeg een interessant artikel toegezonden, via iemand natuurlijk! :)Dusssssss…maar goed hier zit de regering ook vol mee….)

Jan Schils

Vooral jonge, hoogopgeleide en gezonde Vlamingen en Belgen hebben een harde mentaliteit tegenover zieken en ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Volgens onze columnist Jan Schils is het niet overdreven te stellen dat hun houding keihard is. Zo zouden deze Belgen de ouderen en zieken elke terugbetaalde medische behandeling ontzeggen.
Wie is hier ziek
Persoonlijk durf ik dit een ‘mentaal vergiftigde’ groep jongere Vlamingen en Belgen te noemen. Ze vertoont volgens het onderzoek geen enkel begrip of medelijden met mensen die ‘oud’ zijn of er een ongezonde levensstijl op nahouden. En hebben nauwelijks mededogen met zieken, zelfs als die geen schuld hebben aan hun aandoening.

Laat ze maar creperen
‘Concreet en wat cru gezegd, lijken ze er voorstander van dat de groep oudere en zieke medeburgers elke medische zorg wordt geweigerd. Ze willen hen aan hun lot overgelaten om vervolgens te creperen. Hun ‘motief’? Het kost de maatschappij teveel geld, inspanning en energie om deze zieken en ouderen medisch te behandelen.

Dit zijn fatale criteria
Ik heb hier al eerder deze schrikbarende mentaliteit aangeklaagd, die nu ook door universitair onderzoek wordt bevestigd. Daaruit blijkt dat Belgen en Vlamingen de terugbetaling van medische behandelingen enkel gekoppeld willen zien aan levensstijl en leeftijd van de patiënt. Wie niet aan hun criteria beantwoordt, van ‘niet te oud’ en ‘gezonde levensstijl’ verliest in deze redenering dus zijn recht op medische behandeling die terugbetaald wordt. Met alle daaraan verbonden gevolgen, ook als die fataal (lees: dodelijk) zijn.

Jonge mensen met een materialistische levensfilosofie.
De betrokken wetenschappers zeggen erg geschrokken te zijn over deze bedenkelijke mentaliteit, die gewoonweg getuigt van een ‘zieke’ geestesgesteldheid. Die wordt ingegeven door verschillende oorzaken zoals
Hardvochtigheid, onbegrip, gierigheid, egoïsme, gebrek aan respect, … Zaken die allemaal te maken hebben met een louter materialistisch ingestelde levensfilosofie.

Is dit nog wel recht te zetten
De wetenschappers dringen dan ook aan op een groot maatschappelijk debat over de afbrokkeling van de solidariteit. De vraag is echter of deze verwerpelijke mentaliteit, die wil dat zieken en ouderen letterlijk worden geliquideerd, nog ooit is recht te zetten.

Onze samenleving lijkt besmet met deze mentaliteit
Het is immers een mentaliteit waarmee de hele samenleving besmet is. Je herkent ze niet alleen in de politiek en het bedrijfsleven (sectoren waar 55-plussers bij het huisvuil worden gezet), maar ook bij maatschappelijke organisaties, waaronder zelf de ziekenfondsen.

Daar worden intern immers al langer discussies gevoerd over de vraag: moeten we de medische kosten van ouderen, bijvoorbeeld vanaf 70-75 jaar nog wel terugbetalen? Die vraag rijst overigens ook in andere landen. Probeer nog maar eens een nieuwe nier te krijgen als je pakweg 70 jaar of ouder bent in Nederland. Tenzij je zelf alles betaalt natuurlijk. Maar wie kan dat?

Lees ook:   Men gooit fruit liever weg dan dat wij gezonder mogen leven

Dit is positieve discriminatie bij ziekte
Het onderzoek van beide universiteiten wijst verder uit dat de meerderheid van de bevolking van oordeel is, dat vooral jonge patiënten en patiënten die geen schuld treft bij het ontstaan van hun ziekte, het verdienen om behandeld te worden. En vooral dat ze daarbij voorrang moeten krijgen. Daar is niets op tegen, behalve nogmaals dat ouderen en zieken niet gediscrimineerd mogen worden.
Probeer nog maar eens een nieuwe nier te krijgen als je pakweg 70 jaar of ouder bent in Nederland. Tenzij je zelf betaalt…

Eigen schuld, dikke bult …
Wie het ‘ongeluk’ heeft om oud of bejaard te zijn (en dat ben je in de huidige maatschappij al als je 60-65 bent), of wie zijn aandoening door overgewicht, roken of overmatig alcohol drinken zelf heeft uitgelokt, kan niet op begrip of medelijden van zijn medeburgers rekenen. Zelfs niet wanneer hij of zij door omstandigheden buiten zijn of haar schuld in deze situatie is geraakt. Dan geldt zonder pardon: eigen schuld, dikke bult… Dat bevestigt dit universitair onderzoek.

Zo vroeg onderzoeker Jeroen Luyten aan een groep Belgen om over de terugbetaling van behandelingen te beslissen. 750 proefpersonen moesten keuzes maken tussen behandelingen of preventiemaatregelen, louter op basis van onder andere de leeftijd van de patiënten, hun levensstijl, de ernst van hun aandoening en de doeltreffendheid van de behandeling.

Belgen zijn het hardst in hun oordeel
Luyten zegt niet te hebben verwacht dat ondervraagden de meeste waarde zouden hechten aan levensstijl en leeftijd van de patiënt en veel minder aan de ernst van de ziekte. Hij toont zich daarvan danig te geschrokken. Volgens Jeroen Luyten speelt in andere landen als Groot-Brittannië, Canada en Australië de eigen verantwoordelijkheid voor een ziekte ook, maar nergens vindt de bevolking dat zo belangrijk als in België. De Belgen blijken ook de meer menselijke en solidaire manier waarop de overheid over de terugbetaling van medische behandelingen beslist, niet te waarderen. Vraag is natuurlijk wel wat ze gaan vinden als het om hen zelf gaat. Belgen blijken ook de meer menselijke en solidaire manier waarop de overheid over de terugbetaling van medische behandelingen beslist, niet te waarderen.

Column Jan Schils
Week- en dagbladjournalist Jan Schils bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.

Vaag hé?
Bizar zelfs… waardoor leert de mens mededogen?
Zijn dit de sleutelkids soms?
Nou ja er zit niets anders op dan maar te daten met zo eentje… Te huwen en dan tzt maar te hopen dat ze je liefdevol …of misschien een kussen op je snufferd douwen hé, hé?
😕 Ja gewoon bejaarden opzadelen met jonge relaties dat zal ze leren!!!!!
Foei toch…

Gerelateerde berichten