...
Gezondheid & UiterlijkMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

Door verplichte vaccinatie Alexander opgenomen in het ziekenhuis

Door verplichte vaccinatie Alexander opgenomen in het ziekenhuis

Wat zijn de (bij)werkingen van vaccinaties?

Tamara Elbaz-Mijn pasgeboren zoontje kreeg twee weken geleden zijn eerste vaccinatie. Het betrof hier een polio vaccinatie, welke verplicht is in België. Op voorhand had ik wat research gedaan, en ik was heel veel berichten tegen gekomen over kleine kindjes die vaccinatieschade op hadden gelopen in de vorm van stuipen, epilepsie en zelfs overlijden. Ik had er dus al een slecht en angstig gevoel bij, maar door het weigeren van de verplichte vaccinaties kan je in België zelfs in de gevangenis terecht komen, en dat leek me niet echt wat voor mij. En het leek me ook wel eens goed om een keer de vrede te bewaren. Echter kwam mijn grootste nachtmerrie uit. Na de vaccinatie lag Alexander in een stuip op tafel, en is hij afgelopen week 24 uur ter observatie in het ziekenhuis opgenomen.

Bron

Het is heel belangrijk dat bekende personen dit naar buiten brengen want zij komen vaak wel in het nieuws.
Het wordt gewoonweg ontkend door medisch personeel.
Heb het ook meegemaakt en nee kwam niet door de vaccinatie!

Kun je je voorstellen hoe dit werkt?

Een verpleegkundige neemt waar, en verteld aan een arts dat een kind een vaccinatie kreeg voor er iets gebeurde.
Omdat de arts bv. in de opleiding leerde dat een vaccinatie geen reacties zal geven, zal men dat gewoon wegwuiven als futiliteit  ipv er werk van te maken, en dit op te schrijven en notities te maken.
Hoe meer artsen melding zouden maken hoe beter het is.
Of een arts de ouders nu wel of niet gelooft toch zou men dit moeten melden ergens.

Daarom zijn websites als Vaccinvrij zo belangrijk
https://stichtingvaccinvrij.nl/ouders/ouderplatform/het-consultatiebureau-huisarts-ziekenhuis/

 

De klachten worden direct onder de mat geschoven. Dat is in ieder geval gebeurd met de klacht die ik gedaan heb na de schade bij mijn zoon. Nooit meer wat van gehoord!

Consultatiebureau
“De klachten over gevolgen van vaccinatie komen vaak het eerst bij het consultatiebureau en dan bij het RIVM. Laat dat nou net de partij zijn die ook de vaccins uitgeeft en promoot. De klachten worden direct onder de mat geschoven. Dat is in ieder geval gebeurd met de klacht die ik gedaan heb na de schade bij mijn zoon. Nooit meer wat van gehoord!” ~ Aartje Siemensma

 

 

Ik heb de arts toch nog een uitdraai gegeven van feiten van vaccinvrij, en mijn twijfels geuit. Maar ze benoemde letterlijk ‘ik heb niet de energie om me daar helemaal in te moeten verdiepen’ (alle tegenargumenten dus).

Consultatiebureau
“Na 3,5 jaar heb ik uiteindelijk besloten mijn dochter toch deels in te enten voor de DKTP en meningokok. De BMR besloot ik niet te doen… Afgelopen dinsdag ging ik naar het consultatie-bureau. Wel met weerstand want het blijft frustrerend dat je ‘de waarheid’ niet weet en dat verschillende argumenten weer worden weerlegd door de verschillende partijen en het RIVM.

Ik heb de arts toch nog een uitdraai gegeven van feiten van vaccinvrij, en mijn twijfels geuit. Maar ze benoemde letterlijk ‘ik heb niet de energie om me daar helemaal in te moeten verdiepen’ (alle tegenargumenten dus).

Toen ik terugreed kreeg ik ineens de gedachte: ‘wie zegt me nou dat die vrouw de juiste prik heeft gegeven?’ Ze pakt twee prikken uit kamertje ernaast en die prikte ze zo in mijn dochter. Op dat moment gaat de telefoon… Het was de arts van het CB. Of ik al thuis was. ‘Bijna’. Ik schrik en voel dat het niet klopt. Ze zei: ‘Ik heb helaas vervelend nieuws: er is iets fout gegaan!’ (De adrenaline en stress vliegen door je lijf en met name het grote gevoel van onmacht). Ze bleek twee keer de DKTP te hebben gegeven en niet voor de meningokok. En ook nog van twee verschillende leveranciers. Ze had wel verteld dat er 1 fabrikant verdween en vervangen werd.

Lees ook:   Tunnel carpaalsyndroom en nekhernia's, beenklachten etc, etc.

Ongelofelijk!! Ze had het RIVM gebeld, en ik kon gerust zijn, het kon geen kwaad. Een overdosis bestond niet werd er gezegd. Nee dat zal wel niet, maar je hebt wel net een dubbele dosering inclusief de hulpstoffen in mijn dochter geprikt!! En wie zegt me dat het waar is? Het RIVM kan wel meer zeggen. Ze zei nog: ‘Ik vind het heel vervelend dat dit juist bij u gebeurt, excuus..’ ‘Het kwam mogelijk omdat ik afgeweken had van het standaard prikschema. Normaal hoef ik er niet eens over na te denken’, zei ze.’ O, dus op de automatische piloot wordt dit werk normaliter gedaan dus. Wat ben je razend als ouder op zo’n moment. Ik moest mijn kind maar extra goed in de gaten houden. Nou wat denk je zelf? s’Nachts heb ik nog gekeken. En de dag erna heb ik het RIVM gebeld, en gevraagd naar het protocol. ‘Nee er wordt niet gewerkt met vier ogen principe zoals bij chemo’s’. Hoe vervelend ook, maar ik kreeg de melding dat de arts volgens protocol had gehandeld. (Lekker makkelijk) Maar welk protocol ligt er dan?? Vroeg ik. Nou niet speciaal iets, wel dat de arts hier zorgvuldig mee om moest gaan of iets dergelijks. En daar kon ik het mee doen.

En dan willen ze vaccinneren verplichten? Mijn kind krijgt nu in elk geval geen andere entingen meer, want het weinige vertrouwen dat er al zat is nu wel weg. We leven in een vrij land en als het RIVM als doel heeft de veiligheid van haar burgers voorop te stellen, laten ze dan eerst maar zorgen dat mensen die vaccineren weten waar ze mee bezig zijn.” ~ Rian Scholtens

De arts heeft de film VAXXED gezien en was best wel onder de indruk volgens mij.

Consultatiebureau
“Kom net bij het consultatiebureau vandaan. Ik had vantevoren al bedacht wat ik wilde zeggen. Gelukkig vroeg de arts er naar. “Jullie wilden tot een jaar wachten met vaccineren?” Ik zei dat we besloten hebben helemaal niet te vaccineren.”Mag ik vragen waarom niet?” Ik: er zijn heel veel redenen, maar hebt u VAXXED al gezien? Had de arts niet. Ik heb aangeraden VAXXED te gaan kijken. “Komt waarschijnlijk binnenkort uit in NL. Het gaat over het verduisteren van onderzoeksresultaten binnen het CDC. Als je overheidsinstanties al niet meer kunt vertrouwen, wat kun je dan nog wel vertrouwen.” De arts heeft de titel opgeschreven en zou ernaar kijken. Natuurlijk afwachten of dat ook echt gaat gebeuren, maar ik dacht ik ga niet echt argumenten noemen tegen het vaccineren, dan krijg je alleen maar een welles-nietes discussie. Hier valt niet zo veel tegen in te brengen omdat je er niet over kunt oordelen als je de film niet gezien hebt. Overigens is het een hele vriendelijke arts en ben ik altijd respectvol behandeld daar. Update: De arts heeft de film VAXXED gezien en was best wel onder de indruk volgens mij.” ~ Sonja Maasdijk

Er waren daar meerdere ouders die de vaccinaties uitstelde helemaal niet lieten zetten. Dit waren allemaal artsen of in opleiding voor medici.

Ziekenhuis
“Jaren terug werkte op een kinderdagverblijf naast een ziekenhuis. Er waren daar meerdere ouders die de vaccinaties uitstelde helemaal niet lieten zetten. Dit waren allemaal artsen of in opleiding voor medici. Daar werd toen ook niet moeilijk over gedaan, er werd niet eens naar gevraagd. Hoe anders is het nu.” ~ Sonja Bakker

Recent sprak ik met een verpleegkundige die bij een consultatiebureau heeft gewerkt. Zij vertelde dat zij de bijwerkingen van vaccinaties moest noteren.

Consultatiebureau
“Recent sprak ik met een verpleegkundige die bij een consultatiebureau heeft gewerkt. Zij vertelde dat zij de bijwerkingen van vaccinaties moest noteren. Als een moeder vertelde dat een kind na vaccinatie chronische verkoudheid had gekregen, moest er verteld worden dat dit zeker niet aan de vaccinatie kon liggen. Dit op instructie van het RIVM.” ~ Willem van Veen

 

Lees ook:   Drie mensen overleden in Rusland door droogijs in zwembad

*Er wordt ons verteld dat het RVP ‘gratis’ is. Dit is niet waar. Het RVP is een peperduur programma. De burger betaalt:

(de bedragen zijn indicaties)

1. DE KOSTEN VAN HET VACCIN
Kindervaccins kosten tussen de €10,= en €200,= per vaccin voor particulieren.

2. DE KOSTPRIJS VAN HET RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA
We betalen niet alleen de vaccins, maar ook voor de kosten voor de ‘aansturing en uitvoering’ van het RVP en de instellingen die deze kosten genereren. Met andere woorden: salarissen van de artsen die het vaccin toedienen (rond de €59.436 per jaar), medisch-administratief medewerkers (rond €26.028 per jaar); voorzieningen (koelkasten, inclusief onderhoud, PR); huisvesting, inclusief schoonmaak; kosten voor verbruiksmaterialen (naalden, pleisters, verband, presentjes) etc.Het wordt allemaal betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

geld betalenBovenop de kosten voor de ‘uitvoering’ komen de kosten voor de ‘aansturing’ van het programma. De salarissen en huisvesting van talloze ambtenaren die werken bij instanties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsraad (GR), de Landelijke Vereniging van Entadministratie’s (LVE), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), etc. Het loopt in de miljoenen euro’s per jaar. Er is geen transparantie voor de burger over het precieze bedrag, maar hij is wel degene die het betaalt.

3. DE KOSTEN VOOR HET BEHANDELEN VAN ‘ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN’ VAN HET VACCIN
Hieronder vallen:

kosten voor het diagnosticeren en behandelen van bijwerkingen: bezoeken aan de huisarts, jarenlang medicijngebruik, spoedopnames en/of verblijf in het ziekenhuis, behandeling door specialisten, behandeling door reguliere en of alternatieve therapeuten;

kosten voor het maken van aanpassingen voor een onbekend aantal kinderen met leer, – en gedragsstoornissen in het onderwijs, ‘leerlinggebonden financiering’ (rugzakkinderen), gespecialiseerde medewerkers (bijvoorbeeld orthopedagoog) voor het afnemen van testen en extra begeleiding, speciaal onderwijs voor kinderen met (niet erkende) vaccinatieschade;

kosten voor de levenslange zorg van kinderen voor die door vaccinatieschade terecht komen in instellingen voor (geestelijk) gehandicapten.

Het is moeilijk te bepalen hoe torenhoog het exacte bedrag is omdat we geen inzage hebben in uitgaven voor de ‘aansturing en uitvoering’ van het RVP. En ook omdat veel vaccinatieschade niet erkend of niet herkend wordt.

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid niet om een paar miljoen, maar een paar miljard euro’s die de bevolking jaar in, jaar uit besteedt aan vaccineren en de ongewenste gevolgen ervan.

https://stichtingvaccinvrij.nl/gerelateerde-topics/geld/

https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccins-ontworpen-als-toegangspoort-medicijn-over-winst-die-leidt-naar-nog-meer-winst/
De huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard. Slechts vier bedrijven (GSK, Merck, Sanofi en Pfizer) hebben bijna alle kinderen ter wereld als regelmatig terugkerende klant. En bovendien kunnen zij erop vertrouwen dat overheden wereldwijd hun best doen om ervoor zorgen dat alle nieuwgeborenen baby’s ook in hun klantenbestand terechtkomen. De droom van elk bedrijf is werkelijkheid voor de farmaceutische industrie.

De keus maak je altijd zelf.

Lees je goed in als je laat vaccineren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button