web analytics
11:11 Dubbele getallen

Het coronavirus bewust uitgezet of…

 Het coronavirus schijnt afkomstig van een lab nabij de markt, het zou per ongeluk zijn ontsnapt, maar er zijn ook mensen die spreken over opzet.

Het drama wat gecreëerd wordt door de media, is absurd. Het gaat om 2% nml.

https://www.parool.nl/wereld/hoe-zit-het-precies-met-het-coronavirus-alles-wat-je-moet-weten-in-11-vragen~b64c42f9/

Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden.

Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening. In de periode van 2008 tot en met 2018 is er een geleidelijke toename zichtbaar (dankzij de griepprik????) in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode.In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte zelfs uitzonderlijk hoog in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schatte de oversterfte op 9444 gevallen, de hoogste oversterfte ooit gemeten.

In België overleden volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel in 2016- 117 personen direct door griep. In 2015 en 2014 waren het er telkens 51. In 2013 147. 

(de gewone griep)

-Risicogroepen zijn bijvoorbeeld:

-personen van 60 jaar en ouder.
-mensen die een hartinfarct gehad hebben, die hartklachten hebben (zoals hartritmestoornissen), of bepaalde hartoperaties hebben ondergaan.
-mensen met astma, COPD of longemfyseem.
-diabetespatiënten.
-leverpatiënten.
-in geval van nierziekte (niet nierstenen).
-mensen bij wie de milt is verwijderd of niet goed werkt.
-mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan.
-mensen die met hiv zijn geïnfecteerd.
-mensen met een verminderde afweer, bijvoorbeeld door bepaalde hematologische kankers, cytostatica of bestraling.
-kinderen die langdurig aspirine en aanverwante salicylaten gebruiken.
-verstandelijk beperkten die in een instelling verblijven.

Lees ook:   Als je als vrouw dat harnas aan moet

Deze personen krijgen meestal in oktober een uitnodiging van hun huisarts om de griepprik te komen halen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Griep

Sterftecijfers griep en nieuw Coronavirus

Het sterftecijfer als gevolg van de jaarlijkse griep wordt geschat op 2%.

Elk jaar krijgt wereldwijd 5 tot 10% van de bevolking griep. Kinderen zelfs 20 tot 30%. Veruit de meeste griepgevallen verlopen zonder ernstige problemen. Toch hebben zo’n 3 tot 5 miljoen mensen per jaar wél ernstige symptomen en overlijden er jaarlijks wereldwijd een kwart tot een half miljoen mensen aan de griep. In Nederland krijgen ruim 800.000 mensen de griep en overlijden er tussen de 250 en 2000 mensen aan het virus. De afgelopen jaren zien we hierin een toename, ondanks de griepprik. In 2018 stierven er bijna 10.000 mensen aan griep of de gevolgen daarvan. De vergrijzing kan hierin een rol spelen. Het overgrote deel van de sterfgevallen is namelijk 65 jaar of ouder. Daarnaast vormen chronisch zieken een belangrijke risicogroep. https://nl.wikipedia.org/wiki/Griep

Het sterftecijfer als gevolg van het nieuwe Coronavirus is nog niet volledig bekend. Vooralsnog wordt geschat dat ook hier het sterftecijfer rond de 2% ligt. De reactie op het nieuwe virus lijkt daarom misschien wat overdreven. Toch is dat niet het geval als we kijken naar de gevaren van het nieuwe virus (zie hierboven): tekort aan bedden, medisch personeel en middelen, ontwrichting van de economie, risico van mutatie en de gevaren voor landen met een minder goede medische zorg. 

Landen zoals Nederland zijn ingesteld op een jaarlijks terugkerende griepepidemie, veel andere landen niet. 

-Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter overlijden er in Nederland duizend tot tweeduizend mensen direct aan de griep of de gevolgen ervan. Dat ‘aan de gevolgen ervan’ zie je vaak niet terug in de doodsoorzaak omdat artsen daar bijvoorbeeld ‘longontsteking’ invullen.

Lees ook:   Above majestic film

-Deze cijfers geven echter een onderschatting, omdat influenza niet altijd wordt gemeld als onderliggende doodsoorzaak

Niet dat mensen wel eens wat vaker de handen mogen wassen, of mogen nadenken wat ze eigenlijk doen, bv naar het buitenland gaan, ergens naartoe waar een virus heerst. En dan niet eens nadenken over gevolgen naderhand, als ze dat virus wel krijgen en dit meenemen naar ons land bv. Zo bewust zijn mensen vaak niet meer en helaas.
Want dat zou wel zo moeten zijn.
In Iran hebben mensen inmiddels een poster waarop staat,
Ik hou van jou, daarom geef ik geen hand.

Zouden we hier ook moeten doen, geen handen schudden, want daardoor verspreiden we dus m.n virussen.
Zeker oppassen als je op bezoek gaat bij oudere mensen die zwakker zijn, of in een verzorgingshuis of ziekenhuis! AUB denk na voor je ergens heengaat terwijl je al niet lekker bent, maakt niet uit om welk virus het gaat want je besmet zo mensen en kinderen met een verzwakte weerstand. Moet je niet willen toch?

Laten we hopen dat het inderdaad een storm in een glas water is, maar onthoud wel dat er ooit een wederom nieuw virus kan komen, die nog erger zal zijn dan dit,  omdat er nu eenmaal mensen zijn die prutsen met virussen in labs, en omdat ze oude virussen uit skeletten halen, vaak bij opgravingen onderzoeken zij deze en nemen alles wat ze mogelijk interessant vinden en kunnen gebruiken van de botten, en dan nog al die eeuwenoude virussen  die zij vinden onder oud ijs… Alles willen weten en ontdekken is niet altijd goed, want er zijn mensen die er misbruik van gaan maken, dit doelbewust doen met een reden, en uiteindelijk zullen er altijd slachtoffers gaan vallen.

Lees ook:   Iets dat je gelukkig maakt

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button