27 januari 2021

 

Magnetron is ongezond!

https://www.ninefornews.nl/warm-die-kliekjes-niet-op-in-de-magnetron-dat-kan-namelijk-diabetes-veroorzaken/

https://anonhq.com/heres-stop-using-microwaves/

https://jessevandervelde.com/magnetron-gevaarlijk-voor-de-gezondheid-onderzoeken-tonen-het-steeds-weer-aan/

Ik weet dit al jaren inmiddels, maar voor mensen die dit ding nog gebruiken!
Doe maar niet gewoon.

Bron link

Ik heb dat ding jaren terug al bij de weg gezet!
Als ik ervoor stond voelde ik de straling gewoon, dacht dat kan niet goed zijn!
Ben blij dat ik het niet meer gebruik…
Was al nooit zo voor nml…
Een magnetron doodt alles wat er in gaat en er uit komt…Dus niet voedzaam meer…
logisch als je alle moleculen laat draaien… is dat niet normaal natuurlijk…om het te verwarmen!

Er sterven onnodig veel mensen, doorgaans te jong en gedeeltelijk komt dit omdat ze dood voedsel eten, doodgemaakt in een magnetron.
Neem een perfect stuk rauw voedsel, vol met vitaminen en natuurlijke geneesmiddelen, zet het in de magnetron en bijna alle voedingswaarde is vernietigd als je het er warm weer uithaalt.

De mens is de enige diersoort op de planeet die de voedingswaarde van hun eten vernietigt voordat ze het opeten. Alle andere dieren eten het in haar natuurlijke onbewerkte staat, maar mensen weten niet hoe snel ze totale voedingswaarde van hun eten compleet moeten vernietigen. Geen wonder dat wij het meest ongezonde dier op deze planeet zijn.

In 1976 werden magnetrons in Rusland verboden. Dat was naar aanleiding van onderzoeken die hadden uitgewezen dat magnetrons slecht voor de gezondheid waren. Na de val van de muur werden ze onder invloed van het kapitalisme weer toegestaan. Vrijheid betekende tenslotte ook net zo ongezond worden als de mensen in het Westen.

De uitvinding en toenemende populariteit van de magnetron valt samen met de geweldige gewichtstoename van mensen in de ontwikkelde landen van de wereld. Dit kwam niet alleen door het gemak van de magnetron, maar vooral omdat men veel calorieën binnenkrijgt, maar niet genoeg voedingsstoffen. En het resultaat is wat we vandaag de dag zien: Epidemische toestanden met betrekking tot diabetes, hartziektes, depressies, lever falen, leverziektes en nog veel meer.

Al deze ziektes worden veroorzaakt door een combinatie van ondervoeding (wel calorieën, geen voedingswaarde), het blootstaan aan vergiftigde chemische stoffen en daarnaast ook nog andere factoren zoals emotionele trauma’s en gebrek aan lichaamsbeweging. Wanneer je voedsel uit de magnetron eet dan is ondervoeding bijna zeker een gegeven.

In een recent onderzoek bleek dat wanneer broccoli wordt klaargemaakt in een magnetron het bijna alle (waardevolle en gezonde) antioxidanten verliest (ongeveer 97%), vergeleken met 11% wanneer de broccoli wordt gestoomd. Als je dan beseft dat antioxidanten in broccoli en vergelijkbare groenten bekendstaan om hun anti-kanker eigenschappen dan is dit inderdaad een serieus verlies.

Het bevestigt ook eerdere door de Russen uitgevoerde onderzoeken waarin zij concludeerden dat voedsel bereid in een magnetron tussen de 60 en 90% van haar voedingswaarde verliest. Alhoewel dit slecht nieuws is natuurlijk, verbleekt dit bij de andere problemen die zich voordoen bij het gebruik van de magnetron.

In een Zwitsers onderzoek uit 1992, uitgevoerd door Dr. Hans Hertel, kwam naar voren dat het aantal rode bloedcellen aanzienlijk was verminderd. Dit onderzoek kreeg trouwens de nodige tegenwerking van de machtige elektronicaindustrie en het duurde dan ook jaren voordat de resultaten bekend gemaakt konden worden.

Het meest verontrustende nieuws uit dit onderzoek is echter dat werd aangetoond dat na het eten van voedsel uit de magnetron het lichaam extra witte bloedlichamen aanmaakt. De witte bloedcellen worden door het lichaam aangemaakt als er sprake is van een infectie of iets dergelijks. Met andere woorden, het lichaam beschouwt voedsel uit de magnetron als vergif/infectie in plaats van als voedsel.

Het is misschien wat meer werk om je voedsel te bereiden zonder de hulp van een magnetron, maar een gezond lichaam is ook wat waard, toch?

We werden opmerkzaam gemaakt op de gevaren van een magnetron door één van onze lezers, waarvoor onze dank.
Bronnen:

Pakalert Press
Apparently Apparel


 

Magnetron
Europese Hof vernietigt spreekverbod van Zwitserse wetenschapper,
die de gevaren van in de magnetron bereid voedsel aan het licht bracht
Hans Hertel was de eerste geleerde, die het plan opvatte om een kwalitatieve studie te maken van de invloed van in de magnetron bereid voedsel op de fysiologie van de mens. Dit kleine, maar goed gecontroleerde, onderzoek wees op de achteruitgang van het voedsel, dat in de magnetron bereid wordt. Samen met Bernard H. Blanc van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie, en het Universiteitsinstituut voor Biochemie, was Hertel één van de 8 deelnemers aan dit onderzoek.
De conclusie was duidelijk: Door het koken in de magnetron veranderden de voedingsstoffen dusdanig, dat veranderingen in het bloed van de deelnemers plaats vond. Dit waren geen gezonde veranderingen, maar veranderingen die achteruitgang in het menselijk lichaam konden veroorzaken. ­
In 1991 publiceerden Hans Ulrich Hertel en een professor aan de universiteit van Lausanne een onderzoek, waarin gewezen werd op het feit, dat voedsel, gekookt in de magnetron, grotere gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen dan voedsel gekookt op de conventionele manier.
Belangrijke veranderingen werden ontdekt in het bloed van de vrijwilligers, die voedsel nuttigden, dat in de magnetron bereid was. Dit waren ondermeer een verlaging van alle hemoglobine- (bloedarmoede dus!) en cholesterolwaarden, vooral HDL-(goede cholesterol) en LDL(slechte cholesterol)-waarden en -verhouding. De witte bloedcellen toonden een sterkere korte-termijnvermindering na de inname van in de magnetron bereid voedsel dan na de inname van alle andere varianten. A1 deze indicaties wezen in de richting van vermindering van goede gezondheid en van degeneratie.
Bovendien was er een sterk verband tussen de hoeveelheid microgolven in het testvoedsel en het lichtgevend vermogen van luminescente* bacteriën, die blootgesteld werden aan serum van proefpersonen, die dat voedsel aten. Mede hierdoor kwam Hertel tot de conclusie, dat zulke technisch afgeleide energieën dan ook op mensen kunnen overgaan via de consumptie van in de magnetron bereid voedsel.
In Journal Franz Weber (no. 19) verscheen een artikel, waarin werd vastgesteld, dat de consumptie van in de magnetron bereid voedsel kankerachtige effecten op het bloed hadden. Dit artikel werd gevolgd door het onderzoek.
Op 7 augustus 1992 daagde de Zwitserse Vereniging van Fabrikanten en Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten de betrokkene voor het Gerechtshof voor Handel van het Kanton Bern. Het toonde een expertiserapport van een professor aan het Federale Instituut voor Technologie in Zürich, dat uitwees, dat het onderzoek van de gedaagde waardeloos was en zijn bevindingen onhoudbaar.
Toen Hertel en Blanc hun resultaten openbaar maakten, kwam de hamer van het gezag op hen neer. Een machtige handelsorganisatie, de Zwitserse Vereniging van Dealers in Elektrische Apparaten voor Huishouding en Industrie, bekend als de FEA, sloeg snel toe. Zij dwongen de president van het rechtbank van Seftigen, in het Kanton Bern, een ‘spreekverbod’ uit te vaardigen tegen Hertel en Blanc.
De aanval was zo fel, dat Blanc zijn steun snel herriep, maar het was te laat. Hij had reeds schriftelijk zijn mening gegeven over de deugdelijkheid van de onderzoeken, waarin hij het eens was met de opinie, dat in de magnetron bereid voedsel afwijkingen in het bloed veroorzaakte. Hertel hield vol en tot op heden eist hij zijn recht op in een proces. Voorbereidende verhoren betreffende de zaak zijn aangespannen bij hogere gerechtshoven, en het is duidelijk dat de overheid niet wil dat een ‘showproces’ losbarst over dit onderwerp.
In maart 1993 nam de rechtbank de volgende beslissing, die gebaseerd was op de klacht van de FEA: “Overweging. I . Op verzoek de van de eiser (FEA) wordt de gedaagde (Dr. Ing. Hans Hertel) verboden te verklaren, dat voedsel bereid in de magnetron, gevaarlijk is voor de gezondheid en leidt tot veranderingen in het bloed van consumenten, met ziekteverschijnselen, kenmerkend voor het begin van kanker: De gedaagde zal worden verboden de uitspraak: ‘dood als gevolg van magnetrons’ te herhalen in publicaties en openbare lezingen en wettelijk worden vervolgd.”
In 1998, echter, werd dit besluit vernietigd. In een vonnis, uitgesproken in Strassbourg op 25 augustus in het geval Hertel uit Zwitserland, was het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel, dat er inbreuk was gedaan op Hertel’s rechten in het vonnis van 1993. Volgens Artikel 50 van de Conventie beloonde het Hof de gedaagde met een gespecificeerd bedrag voor proceskosten en onkosten.. Het Hof voor de Rechten van de Mens besliste dat het ‘spreekverbod’, opgelegd door de Zwitserse rechtbanken tegen de wetenschapper uit Bern, die hem verboden om te verklaren, dat magnetrons gevaarlijk zijn voor de gezondheid, in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Bovendien werd Zwitserland gelast een schadeloosstelling te betalen van 40.000 francs.
Dit vonnis moet een eind maken aan juridische censuur van personen, die de aandacht willen vestigen op de gevaren voor de gezondheid van bepaalde producten.
* Luminescent = uitstraling bezittend.

Lees ook:   Experts boos over uitblijven vitamine D-advies: ‘Waarom wachten we meer onderzoek af?’

 

Gerelateerde berichten