web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Pre-Adamieten? Hebben oude beschavingen zich op aarde ontwikkeld voordat er geschiedenis werd geschreven?

Is het mogelijk dat er op aarde een geavanceerde beschaving bestond voordat de geschiedenis ‘opgetekend’ was?

Is het mogelijk dat religie maar één kant van het verhaal vertelt?

Volgens twee opmerkelijke heren zoals Romeinse keizer Julianus de Afvallige (circa 331–363 n.Chr.) en calvinistische theoloog Isaac de La Peyrère (1596-1676) Pre-Adamitische wezens bestonden in een ver verleden op onze planeet. Maar veel andere historici en reguliere onderzoekers suggereren dat er al een mensenras op aarde bestond voordat Adam en Eva op onze planeet leefden.

Als gevolg van de “val” van “Satan” *Enki bv* vond er een wijdverbreide vernietiging plaats op planeet Aarde. Het resultaat van deze vernietiging was zo groot dat de wereld opnieuw moest worden ingericht, waarbij Adam en Eva de eersten waren. Maar wat gebeurde er werkelijk?

Is de “beschaving” op aarde in het verre verleden verschillende keren “herstart”?
(Wings vermoed dus van wel) 😉

Genesis 1:28 (ESV)
28 En God zegende hen. En God zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en vul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over elk levend wezen dat op de aarde beweegt.’

Laten we het volgende nog eens bekijken;

Spreuken 25:2 Het is de glorie van God om een ​​zaak te verbergen; een zaak uitzoeken is de glorie van koningen.

Als we uit de genealogie van de mens opmaken dat Adam de eerste mens in onze tijd was, is het redelijk om te schatten dat er tussen Adam en onze tijd ongeveer 6000 jaar zijn verstreken. Er waren 76 generaties van Adam tot Jezus die zijn vastgelegd in Matteüs 23: 38. De geschiedenis, sinds God de planeet schiep en van Adam tot onze tijd, is slechts een fractie van de leeftijd en geschiedenis van onze planeet en het universum.

Lees ook eens:  Het Vaticaan is gebouwd op de botten van reuzen en andere artefacten die dateren uit de dagen vóór Noach

Er zijn andere beschavingen geweest voordat ‘religie’ werd gecreëerd, beweren veel auteurs.

Het Adamische tijdperk zal, zoals de Bijbel suggereert, 7.000 jaar duren en culmineren in de duizendjarige regering van Christus op aarde, regerend vanuit Jeruzalem, en we naderen de voltooiing van de eerste 6.000 jaar van de Adamische periode.

1 Korinthiërs 15:45 (NBV) 45 Zo staat er geschreven: “De eerste mens Adam werd een levend wezen”; de laatste Adam werd een levengevende geest.

Het is bekend dat de Bijbel niet echt is gemaakt als een boek dat een universele geschiedenis vertelt, noch als een kosmische of geologische geschiedenis, en volgens veel onderzoekers kan de Bijbel ook niet als een wetenschappelijk boek worden beschouwd.

Hoewel de Bijbel in de eerste hoofdstukken van Genesis duidelijk stelt dat God de verantwoordelijke schepper is van het universum, de mens en de dieren, lijken we niet te kunnen begrijpen wat er volgens de Bijbel vóór die tijd is gebeurd.

We weten vandaag dat onze plant al meer dan 4.500 miljoen jaar ‘hier’ is en dat het universum ongeveer 13.700 miljoen jaar oud is. Sommige wetenschappers suggereren dat de leeftijd van zowel het universum als onze planeet veel ouder is.

Er zijn zelfs bepaalde Maya-teksten die aangeven dat ons universum ongeveer 16.700 miljoen jaar oud is. Deze teksten zijn geïnspireerd door ‘gevallen engelen’ en ‘goden’ die de oude Maya’s grote kennis gaven; Ze leren astronomie, techniek en wiskunde, waardoor ze enkele van de grootste tempels op aarde kunnen bouwen, zoals Chichen Itza. Hoewel sommigen deze godenverhalen slechts als een mythe beschouwen, geloven velen dat er veel waarheid in schuilt.

Onderzoekers zijn talloze bevindingen tegengekomen die hebben bevestigd dat de mens al op aarde bestond lang voordat heilige boeken zoals de Bijbel suggereren.

Lees ook eens:  Chinese pyramides en de blanke reuzen

Maar is het mogelijk dat er Pre-Adamitische beschavingen op aarde bestonden? En beter nog: is het mogelijk dat deze oude prehistorische beschavingen op de een of andere manier verbonden zijn met de verloren “beschaving van Mu en Atlantis”?

Is het mogelijk dat de Bijbel spreekt over wezens die tot deze oude beschavingen behoorden?

Sommige onderzoekers geloven dat er fysiek en Bijbels bewijs bestaat dat wijst op grote kennis en wetenschappelijke doorbraken die de Bijbel niet tegenspreekt.

Prediker 1:9 – 1:10:

Wat is geweest, is wat zal zijn, en wat is gedaan, is wat zal worden gedaan. Er is dus niets nieuws onder de zon10 Is er iets waarvan je zou kunnen zeggen: “Zie je dit, het is nieuw”? Het bestaat al eeuwenlang, Die er vóór ons waren.…

Is het mogelijk dat alle zeer geavanceerde technologieën die we hebben ontwikkeld, zoals lasers, atoombommen, satellieten, computers, ruimteschepen enzovoort, in een ver verleden hebben bestaan?

Met beschavingen die dateren van vóór “Adam en Eva”?

Volgens bijbelse verslagen is niets nieuws.

maar we hebben niet alleen schriftelijk bewijsmateriaal dat wijst op het bestaan ​​van beschavingen vóór Adam. Onderzoekers hebben in alle uithoeken van de wereld fysiek bewijs gevonden dat wijst op het bestaan ​​van zeer geavanceerde oude beschavingen: de kaart van de Schepper, waarvan wordt aangenomen dat deze ongeveer 500 miljoen jaar oud is, de gigantische voetafdruk van 1,20 meter gevonden in Swaziland, Zuid-Afrika, naar schatting ongeveer 200 miljoen jaar oud, de sandaalvoetafdruk gevonden in Utah op een rots waarvan wordt aangenomen dat deze ongeveer 400 miljoen jaar oud is, de Nevada-stempel waarvan wordt aangenomen dat deze ongeveer 250 miljoen jaar oud is, de gefossiliseerde mens hand gevonden in Colombia, vermoedelijk minstens 100 miljoen jaar oud. dit zijn slechts enkele van de bevindingen die door de reguliere geschiedenis en wetenschap zijn vermeden. Maar is het mogelijk dat deze bevindingen aanwijzingen zijn voor pre-Adamitische beschavingen?

Lees ook eens:  Bloedgroep rh negatief en de Basken

Veel onderzoekers geloven dat er in het verleden zeer geavanceerde wezens op aarde hebben bestaan; het bewijsmateriaal dat over deze wezens spreekt, is te vinden in oude teksten van verschillende religies. De bijbel is er één van.

Uit al het bovenstaande weten we dat God geen planeet heeft geschapen die leeg of in chaos verkeert, maar dat de aarde een verlaten planeet is geworden vol vernietiging. Jesaja 45: 18 en Genesis 1: 2

We weten ook dat God besluit het land te verwoesten, maar niet volledig te vernietigen. Jeremia 4: 27

We hebben veel bewijsstukken op onze planeet gevonden die bevestigen dat er na perioden van beschaafd leven op planeet Aarde cataclysmen en vernietiging volgden, maar geen volledige vernietiging van het leven op de planeet. Het is alsof de planeet verschillende keren opnieuw is opgestart, met verschillende wezens, dieren en leven in het algemeen.

Er is fysiek en Bijbels bewijs dat wijst op het mogelijke bestaan ​​van grote rampen en catastrofes in het universum en op onze planeet, die het idee lijken te ondersteunen dat onze planeet in het verre verleden verschillende stadia heeft doorgemaakt. Wij zijn zeker niet de eerste beschaafde wezens die deze planeet bewoonden.

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥