...

18 oktober 2021

 

De Smaragden tabletten

12a89ad2f0c71a57f54823d877fedced via Angel-Wings

https://www.deeptrancenow.com/The%20Emerald%20Tablets.pdf

Pagina 1
D e Merald T ablets
van
D hothl de tanteante
Vertalen en tolken door
Doreal
EEN LITERALE VERTALING EN INTERPRETATIE
VAN EEN VAN DE MEEST OUDE EN GEHEIM VAN
DE GROTE WERKEN VAN DE OUDE WIJSHEID
1

Pagina 2
INHOUDSOPGAVE
2

Pagina 3
VOORWOORD voor de originele The Emerald Tablets van Thoth The Atlantis
De geschiedenis van de tabletten die op de volgende pagina’s zijn vertaald, is vreemd en gaat verder dan de
geloof van moderne wetenschappers. Hun oudheid is verbazingwekkend en dateert al zo’n 36.000 jaar
BC De schrijver is Thoth, een Atlantische priester-koning, die een kolonie in het oude Egypte stichtte
na het zinken van het moederland. Hij was de bouwer van de Grote Piramide van Gizeh,
ten onrechte toegeschreven aan Cheops. (Zie De Grote Piramide van Doreal.) Daarin incorpo-
beoordeelde zijn kennis van de oude wijsheid en ook veilig uitgescheiden archieven en in-
instrumenten van het oude Atlantis.
Gedurende ongeveer 16.000 jaar regeerde hij het oude ras van Egypte, van ongeveer
50.000 v.Chr. Tot 36.000 v.Chr. Op dat moment het oude barbaarse ras waaronder hij en
zijn volgelingen hadden zich gevestigd tot een hoge beschaving. Thoth was een
onsterfelijk, dat wil zeggen, hij had de dood overwonnen en passeerde wanneer hij wilde en zelfs toen
niet door de dood. Zijn enorme wijsheid maakte hem heerser over de verschillende Atlantische kolonies,
inclusief die in Zuid- en Midden-Amerika.
Toen het tijd werd om Egypte te verlaten, richtte hij de Grote Piramide op over de
toegang tot de Grote Zalen van Amenti, legde er zijn archieven in en stelde bewakers aan
zijn geheimen uit een van de hoogste van zijn volk. In latere tijden kwamen de nakomelingen van
deze wachten werden de piramide-priesters, waardoor Thoth werd vergoddelijkt als de God van Wijs-
dom, de blokfluit, door degenen in het tijdperk van duisternis dat op zijn overlijden volgde. In been
einde, de zalen van Amenti werden de onderwereld, de zalen van de goden, waar de ziel
aangenomen na de dood voor het oordeel.
In latere eeuwen ging het ego van Thoth over in de lichamen van mensen op de manier die
schreef de tabletten in. Als zodanig incarneerde hij drie keer, in zijn laatste bekendheid als
Hermes, de driemaal geboren. In deze incarnatie liet hij de geschriften achter die bekend zijn bij de moderne occulte-
ist als de Emerald Tablets, een latere en veel mindere uiteenzetting van de oude mysteries.
De tabletten die in dit werk zijn vertaald, zijn tien die in de Grote Piramide in de
voogdij over de piramide-priesters. De tien zijn verdeeld in dertien delen omwille van
gemak. De laatste twee zijn zo groot en ingrijpend in hun belang dat ze het momenteel hebben
is verboden om ze vrij te geven aan de hele wereld. Echter, in die welke hierin zijn opgenomen
geheimen die van onschatbare waarde zullen zijn voor de serieuze student. Ze moeten gelezen worden,
niet één keer, maar honderd keer, want alleen zo kan de ware betekenis worden onthuld. Een casual
lezen geeft een glimp van schoonheid, maar intensievere studie zal wijzen van wijsheid in de oven-
dom naar de zoeker.
Maar nu een woord over hoe deze machtige geheimen werden onthuld aan de moderne mens
na zo lang verborgen te zijn geweest.
Ongeveer dertienhonderd jaar voor Christus was Egypte, de oude Khem, in beroering en
veel delegaties van priesters werden naar andere delen van de wereld gestuurd. Onder deze waren
sommige van de piramide priesters die de Emerald Tablets als een talisman bij zich droegen
waarmee ze gezag konden uitoefenen over het minder geavanceerde priesterambacht van rassen die
gescreend uit andere Atlantische kolonies. De tabletten werden begrepen uit de legende te geven
het draaglijk gezag van Thoth.
De specifieke groep priesters met de tabletten emigreerde naar Zuid-Amerika waar
ze vonden een bloeiend ras, de Maya’s die zich veel van de oude wijsheid herinnerden.
Onder deze vestigden de priesters zich en bleven. In de tiende eeuw hadden de Maya’s dat
legde de Yucatan grondig neer en de tabletten werden onder het altaar van een van geplaatst
de grote tempels van de zonnegod. Na de verovering van de Maya’s door de Spanjaarden, de
steden werden verlaten en de schatten van de tempels vergeten.
3

Pagina 4
Het moet duidelijk zijn dat de Grote Piramide van Egypte een tem
inwijding in de mysteries. Jezus, Salomo, Apollonius en anderen werden ingewijd
Daar. De schrijver (die een band heeft met de Great White Lodge die ook werkt
door het piramide priesterschap) werd opgedragen om te herstellen en terug te keren naar de Grote Pyra-
midden de oude tabletten. Dit, na avonturen die hier niet gedetailleerd hoeven te worden, was ac-
complished. Voordat hij ze terugstuurde, kreeg hij toestemming om een ​​te vertalen en te behouden
kopie van de wijsheid die op de tabletten is gegraveerd. Dit werd in 1925 gedaan en nu pas
toestemming gegeven om een ​​deel te publiceren. Verwacht wordt dat velen zullen spotten. Nog
de echte student leest tussen de regels door en krijgt wijsheid. Als het licht in je is, de
licht dat in deze tabletten is gegraveerd zal reageren.
Nu een woord over het materiële aspect van de tabletten. Ze bestaan ​​uit twaalf tabletten van
smaragdgroen, gevormd uit een stof gecreëerd door alchemistische transmutatie. Ze
zijn onvergankelijk, bestand tegen alle elementen en stoffen. In feite zijn de atomaire en cel-
lulaire structuur is vast, er vindt nooit verandering plaats. In dit opzicht schenden ze de ma-
teriale wet van ionisatie. Op hen staan ​​gegraveerde karakters in de oude Atlantische taal
maat: karakters die reageren op afgestemde gedachtegolven, waarbij het bijbehorende wordt losgelaten
mentale vibratie in de geest van de lezer. De tabletten worden aan elkaar bevestigd met hoepels
van goudkleurige legering opgehangen aan een staaf van hetzelfde materiaal. Tot zover de ma-
terial uiterlijk. De wijsheid daarin is de basis van het oude mysterie
ies. En voor degene die met open ogen en geest leest, zal zijn wijsheid toenemen a
honderdvoudig.
Lezen. Geloof het of niet, maar lees. En de daarin gevonden vibratie zal een herontwaken
sponse in je ziel.
In Cosmic Harmony,
Doreal
Supreme Voice of the Brotherhood
4

Pagina 5
INLEIDING op het origineel Een interpretatie van de smaragdgroene tabletten
Op de volgende pagina’s zal ik enkele van de mysteries onthullen die tot nu toe alleen bestaan
licht geraakt door mijzelf of andere leraren of studenten van de waarheid.
De zoektocht van de mens naar begrip van de wetten die zijn leven reguleren is eindeloos geweest-
ing, maar altijd net achter de sluier die de hogere gebieden afschermt van de materiële mens
visie de waarheid heeft bestaan, klaar om te worden geassimileerd door degenen die hun visie met vergroten
naar binnen, niet naar buiten, in hun zoektocht.
In de stilte van materiële zintuigen ligt de sleutel tot de onthulling van wijsheid. Hij Wie
gesprekken weet het niet; hij die weet praat niet. De hoogste kennis is onuitsprekelijk,
want het bestaat als een entiteit in rijstroken die alle materiële woorden of symbolen overstijgen.
Alle symbolen zijn maar sleutels tot deuren die naar waarheden leiden, en vaak is de deur dat niet
geopend omdat de sleutel zo groot lijkt dat de dingen die erachter staan ​​niet zichtbaar zijn
ble. Als we kunnen begrijpen dat alle sleutels, alle materiële symbolen manifestaties zijn, zijn maar
uitbreidingen van een grote wet en waarheid, zullen we beginnen de visie te ontwikkelen die het mogelijk maakt
ons om voorbij de sluier te dringen.
Alle dingen in alle universums bewegen volgens de wet en de wet die de wet regelt
beweging van de planeten is niet meer onveranderlijk dan de wet die de mate regelt
riale uitingen van de mens.
Een van de grootste van alle Kosmische Wetten is dat wat verantwoordelijk is voor de vorming
van de mens als een materieel wezen. Het grote doel van de mysteriescholen van alle leeftijden is geweest
onthul de werking van de wet die de mens het materiële en de mens het geestelijke verbindt.
De verbindende schakel tussen de materiële mens en de spirituele mens is de intellectuele
de mens, want de geest heeft zowel materiële als immateriële eigenschappen. De aspirant
want hogere kennis moet de intellectuele kant van zijn aard ontwikkelen en zo versterken
zijn wil die alle krachten van zijn wezen kan concentreren op en in het gebied dat hij verlangt.
De grote zoektocht naar licht, leven en liefde begint pas op het materiële vlak. Gedragen aan
zijn ultieme, zijn uiteindelijke doel is volledige eenheid met het universele bewustzijn. De
fundament in het materiaal is de eerste stap; dan komt het hogere doel van spirituele
tainment.
Op de volgende pagina’s geef ik een interpretatie van de Emerald-tabletten en hun
geheime, verborgen en esoterische betekenissen. Verborgen in de woorden van Thoth zijn veel gemeen-
ings die niet op het oppervlak verschijnen. Licht van kennis gebracht op de Tab-
Laten we veel nieuwe velden voor nadenken openen. “Lees en wees wijs” maar alleen als het licht van
je eigen bewustzijn wekt het diepgewortelde begrip dat inherent is
kwaliteit van de ziel.
In het drievoudige licht
Doreal
5

Pagina 6
EMERALDTABLETI:
De geschiedenis van Thoth, de Atlantische
Ik, Thoth, de Atlantische, meester van mysteries, bewaarder van archieven, machtige koning, magiër
cian, die van generatie op generatie leeft, op het punt staat over te gaan naar de Hallen van Amenti,
vastgelegd voor de leiding van degenen die nog komen, deze verslagen van de machtigen
wijsheid van Great Atlantis.
In de grote stad Keor op het eiland Undal in een ver verleden, begon ik deze incar-
natie. Niet zoals de kleine mannen van deze tijd leefden de machtigen van Atlantis en
sterven, maar eerder van eon tot eon vernieuwden ze hun leven in de Hallen van Amenti waar
de rivier van het leven stroomt eeuwig verder.
Honderd keer tien ben ik de donkere weg afgegaan die naar het licht leidde, en evenveel
tijden ben ik uit de duisternis opgestegen naar het licht, mijn kracht en kracht zijn vernieuwd.
Nu daal ik een tijdje af en de mannen van Khem zullen mij niet meer kennen. Maar in een
tijd nog ongeboren zal ik weer opstaan, machtig en machtig, en een verantwoording van de overgeblevenen nodig
achter me. Pas dan op, o mannen van Khem , als u mijn leer valselijk hebt verraden, want ik
zult u neerwerpen van uw hoog landgoed in de duisternis van de grotten vanwaar u komt
kwam. Verraad mijn geheimen niet aan de mannen van het Noorden of de mannen van het Zuiden, anders dan mijn
vloek valt op u. Onthoud en luister naar mijn woorden, want ik zal zeker weer terugkeren en opnieuw
van u datgene wat gij bewaakt. Ja, zelfs van voorbij de tijd en van voorbij de dood
zal ik terugkeren, belonen of straffen zoals u uw vertrouwen hebt geëist. Geweldig waren mijn mensen
vroeger in de oudheid, veel groter dan de conceptie van de kleine mensen nu om me heen;
de wijsheid van weleer kennen, ver in het hart van oneindige kennis zoeken die
verlangde naar de jeugd van de aarde . Wijs waren wij met de wijsheid van de Kinderen van het Licht die
woonde onder ons. Sterk waren we met de kracht getrokken uit het eeuwige vuur. En van alles
deze, de grootste onder de mensenkinderen, was mijn vader, Thotme , bewaarder van de grote
tempel, schakel tussen de Kinderen van het Licht die in de tempel woonden en de rassen van
mannen die de tien eilanden bewoonden. Mondstuk, naar de drie, van de bewoner van Unal ,
tot de koningen sprekend met de stem die moet worden gehoorzaamd.
Groeide ik daar van een kind naar mannelijkheid, geleerd door mijn vader het oudere mysterie-
ies, totdat het na verloop van tijd groeide in het vuur van wijsheid, totdat het uitbarstte in een vertering
vlam. Ik verlangde alleen maar naar het bereiken van wijsheid. Tot op een geweldige dag het bevel
kwam van de bewoner van de tempel dat ik voor hem werd gebracht. Weinigen waren er
onder de mensenkinderen die op dat machtige gezicht hadden gekeken en leefden, want niet als
de mensenzonen zijn de Kinderen van het Licht wanneer ze niet zijn geïncarneerd in een fysiek lichaam.
Gekozen was ik van de mensenzonen, onderwezen door de Dweller zodat zijn doeleinden
misschien vervuld, doeleinden nog ongeboren in de baarmoeder van de tijd. Lange tijd woonde ik in de
Temple, leerde steeds en nog steeds meer wijsheid, totdat ook ik het licht uitstraalde-
ted van het grote vuur. Leerde me hij, het pad naar Amenti , de onderwereld waar de
grote koning zit op zijn troon van macht. Diep boog ik ter ere van de heren van
Leven en de Heren des Doods , ontvangen als mijn geschenk de sleutel van het Leven. Gratis was ik van de Hallen van
Amenti, niet door de dood gebonden aan de cirkel van het leven. Ver naar de sterren reisde ik tot de ruimte
en tijd werd als niets. Toen ik diep van de beker van wijsheid had gedronken, keek ik in
de harten van mensen en daar vond ik grotere mysteries en was blij. Want alleen in de
Zoeken naar waarheid kan mijn ziel worden verstild en de vlam van binnenuit worden gedoofd.
Door de eeuwen heen leefde ik en zag ik de mensen om me heen proeven van de beker van de dood en
keer terug in het licht van het leven. Geleidelijk vanuit de koninkrijken van Atlantis passeerden golven van
6

Pagina 7
bewustzijn dat één met mij was geweest, alleen vervangen door spawn van een lagere ster.
In gehoorzaamheid aan de wet groeide het woord van de meester uit tot bloei. Neerwaarts naar
de duisternis veranderde de gedachten van de Atlantiërs , totdat eindelijk in zijn toorn de zijne ontstond
Agwanti , de Dweller , (dit woord heeft geen Engels equivalent; het betekent een staat van onthechting-
ment) het Woord spreken , de kracht roepen. Diep in het hart van de aarde , de zonen van Amenti
gehoord en horend geleid de verandering van de vuurbloem die voor eeuwig brandt,
veranderend en verschuivend, gebruikmakend van de logo’s , totdat dat grote vuur van richting veranderde.
Over de hele wereld brak toen de grote wateren, verdrinkend en zinkend, veranderend van de aarde
evenwicht totdat alleen de Tempel van het Licht overbleef op de grote berg op Undal
nog steeds opstijgend uit het water; sommigen waren er die leefden, gered van de drukte van de
fonteinen.
Riep tot mij toen de Meester, zeggende: “Verzamelt mijn volk. Neem ze mee
de kunsten die u ver over de wateren hebt geleerd, totdat u het land van de harige bereikt
barbaren, woonachtig in grotten van de woestijn. Volg daar het plan dat u kent. “
Ik verzamelde toen mijn volk en ging het grote schip van de Meester binnen. We gingen omhoog
in de ochtend. Donker onder ons lag de tempel. Plots kwam daar het water uit.
Verdwenen van de aarde, tot de vastgestelde tijd, was de grote tempel.
Snel vluchtten we naar de zon van de ochtend, totdat onder ons het land van de kinderen lag
dren van Khem . Woedend kwamen ze met knuppels en speren opgetild in woede op zoek naar moord
en vernietig de zonen van Atlantis volledig . Toen hief ik mijn personeel op en regisseerde een straal van vi-
bration, treffend hen nog steeds in hun sporen als fragmenten van steen van de berg. Vervolgens
sprak ik tot hen in woorden kalm en vredig, vertellend over de macht van Atlantis , zeggend
we waren kinderen van de zon en zijn boodschappers. Cowed ik hen door mijn weergave van magie-
wetenschap, totdat ze aan mijn voeten groeiden, toen ik ze losliet.
Lang woonden we in het land van Khem , lang en toch weer lang. Tot het gehoorzamen
mands van de Meester , die terwijl hij slaapt toch eeuwig leeft, stuurde ik van mij de Zonen van
Atlantis , stuurde hen in vele richtingen, opdat wijsheid uit de schoot van de tijd zou kunnen opstijgen
opnieuw in haar kinderen.
Lange tijd heb ik in het land van Khem gewoond en grote werken gedaan door de wijsheid in mij.
Opgroeide in het licht van kennis de kinderen van Khem , bewaterd door de regens van
mijn wijsheid. Ik schoot toen een pad naar Amenti zodat ik mijn krachten kon behouden, levend
van leeftijd tot leeftijd een Zon van Atlantis , die de wijsheid bewaart, de archieven bewaart.
Groot groeiden de zonen van Khem , de mensen om hen heen veroverend, langzaam groeiend
omhoog in Soul-kracht. Nu ga ik een tijdje tussen hen in de donkere gangen van
Amenti , diep in de hallen van de aarde , voor de heren van de mogendheden , staat van aangezicht tot aangezicht eenmaal
opnieuw met de Dweller .
Verhoogde ik hoog boven de ingang, een deuropening, een toegangspoort die naar Amenti leidde . Weinig
er zouden moed zijn om het te durven, weinigen passeren het portaal naar de donkere Amenti . Opgeheven
de passage, I, een machtige piramide, met de kracht die overwint aarde kracht (zwaartekracht).
Diep en toch dieper plaatste ik een krachthuis of kamer; eruit gesneden ik een cirkelvormige pas-
wijze die bijna tot aan de grote top reikte. Daar in de top, zet ik het kristal aan het zenden
de straal in de “Tijd-Ruimte”, zich concenterend van de kracht uit de ether
op de poort naar Amenti . (Zie The Great Pyramid van Doreal.)
Andere kamers die ik heb gebouwd en vrijgelaten voor iedereen die lijkt, maar die daarin verborgen zijn, zijn de
sleutels tot Amenti . Hij die moedig de duistere rijken zou durven, laat hem eerst worden gezuiverd
door lang vasten. Lig in de sarcofaag van steen in mijn kamer. Dan om mij aan hem te openbaren
7

Pagina 8
de grote mysteries. Binnenkort zal hij volgen waar ik hem zal ontmoeten, zelfs in de duisternis
van de aarde zal ik hem ontmoeten, ik, Thoth, Heer van wijsheid , hem ontmoeten en vasthouden en wonen
altijd bij hem.
Gebouwd I de Grote Piramide , gevormd naar de piramide van aardekracht, brandende eter-
uiteindelijk, zodat het ook door de eeuwen heen zou kunnen blijven. Daarin bouwde ik mijn kennis van op
“Magic-Science” zodat het hier kan zijn als ik weer terugkom uit Amenti . Aye, terwijl ik
slaap in de Hallen van Amenti , mijn Ziel zwervende vrije wil incarneren, wonen onder mensen in
deze vorm of een andere. ( Hermes, driemaal geboren .)
Afgezant op aarde ben ik van de bewoner en vervul zijn bevelen zodat de mens kan zijn
opgeheven. Keer nu terug naar de Hallen van Amenti en laat een deel van mijn wijsheid achter. Pre-
dient en onderhoudt het bevel van de bewoner: hef uw ogen steeds naar boven op
het licht. Zeker met de tijd bent u één met de Meester , zeker bent u van rechtswege één met de
Meester , zeker bent u van rechtswege één met het Al .
Nu vertrek ik van u. Ken mijn geboden, houd ze en wees ze, en dat zal ik doen
wees met je, help en leid je naar het Licht.
Nu voor mij opent het portaal. Ga ik naar beneden in de duisternis van de nacht.
8

Pagina 9
EMERALD TABLET II:
De zalen van Amenti
Diep in het hart van de aarde liggen de Hallen van Amenti , ver weg van de eilanden van verzonken At-
lantis , zalen van de doden en zalen van de levenden, badend in het vuur van het oneindige ALLEN .
Ver in een voorbije tijd, verloren in de ruimtetijd, keken de Kinderen van het Licht neer op de
wereld. Zie de kinderen van mannen in hun slavernij, gebonden door de kracht die kwam van
yond. Wisten dat de mens alleen door vrijheid van slavernij ooit van de aarde zou kunnen opstaan
naar de zon. Neerwaarts daalden ze af en creëerden lichamen, gelijkend op mensen
hun eigen. De meesters van alles zeiden na hun vorming: “Wij zijn zij die waren
gevormd uit het ruimtestof, deel uitmakend van het leven vanuit het oneindige ALLE ; leven in de wereld als
mensenkinderen, zoals en toch niet zoals de mensenkinderen. “
Toen, voor een woning, ver weg van de aardkorst, schoten ze grote ruimtes voorbij
hun kracht, ruimtes los van de mensenkinderen. Omringde hen door krachten en
macht, beschermd tegen kwaad zij de Hallen van de Doden .
Zij aan zij dan plaatsten zij andere ruimtes, vulden ze met Leven en met Licht van
bovenstaande. Ze bouwden toen de Hallen van Amenti , zodat ze eeuwig daar konden wonen
met het leven tot het einde van de eeuwigheid.
Tweeëndertig waren er van de kinderen, zonen van Licht die onder de mensen waren gekomen,
trachten degenen die gebonden waren door de kracht van de duisternis te bevrijden
daarbuiten.
Diep in de Hallen van het Leven groeide een bloem, vlammend, expanderend, achteruitrijdend de
nacht. Gelegen in het centrum, een straal van grote potence, Life geven, licht geven, vullen met
macht allen die er dichtbij kwamen. Geplaatst rond hen tronen, twee en dertig, plaatsen voor elk
van de Kinderen van het Licht , zo geplaatst dat ze baden in de uitstraling, gevuld met de
Leven vanuit het eeuwige licht. Daar plaatsten ze keer op keer hun eerste gecreëerde lichamen dus
opdat zij vervuld mogen worden met de Geest des levens. Honderd jaar van elke duizend
moet het levengevende licht vlammen op hun lichaam. De geest levend maken
van het leven .
Daar in de cirkel van eon tot eon, zitten de Grote Meesters , een leven leiden dat niet bekend is
onder mannen. Daar in de Hallen van het Leven liggen ze te slapen; vrij stroomt hun ziel door de
lichamen van mannen. Keer op keer, terwijl hun lichamen liggen te slapen, incarneren ze in het lichaam
ies van mannen. Onderwijzen en begeleiden naar boven en naar boven, vanuit de duisternis naar het Licht.
Daar in de Hal van het Leven , vervuld van hun wijsheid, niet bekend bij de mensenrassen, die leven
voor altijd ‘naast het koude vuur van het leven, zit de Kinderen van het Licht . Er zijn tijden wanneer ze
ontwaak, kom uit de diepten om lichten onder de mensen te zijn, oneindig onder de eindige.
Hij die door vooruitgang uit de duisternis is gegroeid, heeft zich van de nacht in opgetild
licht, vrij is hij gemaakt van de Hallen van Amenti , vrij van de Bloem van Licht en Leven .
Geleid dan gaat hij, door wijsheid en kennis, van de mens naar de Meester van het Leven .
Daar kan hij wonen als één met de meesters , vrij van de banden van de duisternis van
nacht.
Gezeten in de stralende bloem zitten zeven Heren uit de Ruimte-Tijd boven ons,
helpen en leiden door oneindige wijsheid, het pad door de tijd van de kinderen van
mannen. Machtig en vreemd, zij, gesluierd met hun kracht, stil, alwetend, trekken de
Levenskracht , anders en toch één met de mensenkinderen. Aye, anders, en toch één met de
Kinderen van het licht.
9

Pagina 10
Bewakers en waarnemers van de kracht van de slavernij van de mens, klaar om te verliezen wanneer de
licht is bereikt. De eerste en meest machtige, zit de gesluierde tegenwoordigheid, heer der heren ,
de oneindige Negen , over de anderen van elke Kosmische cyclus, wegen en kijken naar de
vooruitgang van mannen.
Onder HIJ zitten de Heren van de Cycli ; Drie, vier, vijf en zes, zeven, acht, elk
met zijn missie, elk met zijn kracht, het leiden, leiden van het lot van de mens. Daar zitten
zij, machtig en machtig, vrij van alle tijd en ruimte. Niet van deze wereld, toch lijken ze erop
Oudere broeders zij, van de mensenkinderen. Te oordelen en te wegen, zij met hun wijs-
dom, kijkend naar de vooruitgang Licht onder mannen.
Daar voor hen werd ik geleid door de Dweller , zag hem versmelten met ONE van
bovenstaande. Toen kwam uit HIJ een stem voort die zei: ‘Groot zijt gij, onder de kinderen
van mannen. Voortaan gratis van de Hallen van Amenti, Meester van het Leven onder mannenkinderen.
Proef niet van de dood behalve zoals je wilt, drink je van het leven tot het einde van de eeuwigheid. Voortaan
voor altijd is het leven, het uwe voor het grijpen. Voortaan is de dood op verzoek van uw hand. Wonen
hier of vertrek hier wanneer u wenst, vrij is Amenti aan de Zon van de mens. Neem op
Leven in welke vorm u wenst, Kind van het Licht dat onder de mensen is gegroeid. Kiezen
gij uw werk, want alle zielen moeten werken, nooit vrij zijn van het pad van Licht. een
stap die je hebt gemaakt op het lange pad omhoog, oneindig nu is de berg van Licht.
Elke stap die u zet, verhoogt de berg; al uw vooruitgang, maar verlengt de
doel. Benader nooit de oneindige Wijsheid, ooit voordat u het doel terugtrekt. Gratis zijn
gij hebt nu de Hallen van Amenti gemaakt om hand in hand te wandelen met de Heren van de wereld,
één in één doel, samenwerken, lichters brengen naar de mensenkinderen. “
Toen kwam van zijn troon een van de meesters , pakte mijn hand en leidde me verder –
wijk, door alle gangen van het diep verborgen land. Hij leidde me door de Hallen van
Amenti , toont de mysteries die de mens niet kent. Door de donkere gang,
naar beneden leidde hij me naar de hal waar de duistere dood zit . Enorm als ruimte de grote lag
Hal voor mij, ommuurd door duisternis maar toch gevuld met Licht .
Voor mij rees een grote troon van duisternis, gesluierd daarop zat een nachtfiguur.
Donkerder dan duisternis zat de grote gestalte, donker met een duisternis niet van de nacht. Voordat
het pauzeerde toen de Meester , sprekend Het Woord dat Leven teweegbrengt , zeggende: “O meester
van duisternis, gids van de weg van leven naar leven, voor u breng ik een zon van de morgen-
ing. Raak hem nooit aan met de kracht van de nacht. Roep zijn vlam niet naar de duisternis van
nacht. Ken hem en zie hem, een van onze broeders, opgetild uit de duisternis in het Licht.
Verlos zijn vlam van zijn gebondenheid, laat hem door de duisternis van de nacht vlammen. ‘
Toen hief de hand van de figuur een vlam op die helder en helder werd.
Rolde snel het gordijn van duisternis terug, onthulde de hal vanuit de duisternis van de nacht.
Kwam toen in de grote ruimte voor mij, vlam na vlam, uit de sluier van de nacht.
Ontelbare miljoenen sprongen ze voor mij, sommigen vlamden voort als bloemen van vuur. anderen
er waren die een vage uitstraling werpen, gloeiend maar flauw van buiten de nacht. Sommige
daar waren die snel vervaagd; anderen die uit een kleine vonk van licht groeiden. Elke sur-
afgerond door zijn vage sluier van duisternis, maar toch vlammend met het licht dat nooit zou kunnen zijn
geblust. Komen en gaan als vuurvliegjes in de lente, vulden ze de ruimte met Licht
en met leven.
Toen sprak een stem, machtig en plechtig, zeggende: “Dit zijn lichten die zielen zijn
onder de mensen, groeiend en vervaagd, voor altijd bestaand, veranderend en toch levend, door de dood in
leven. Wanneer ze tot bloei zijn gekomen, het hoogtepunt van groei in hun leven hebben bereikt,
zend dan snel mijn sluier van duisternis, verhullend en veranderend naar nieuwe vormen van leven.
Door de eeuwen heen gestaag omhoog, groeiend, uitbreidend naar een nog grotere vlam, verlichting
de duisternis met nog grotere kracht, uitgeblust maar niet uitgeblust door de sluier van de nacht.
Zo groeit de ziel van de mens altijd omhoog, uitgeblust en toch niet uitgeblust door de duisternis van
nacht.
10

Pagina 11
Ik, de Dood, kom en toch blijf ik niet, want het eeuwige leven bestaat in het Al; alleen een obstakel
cle, ik in het pad, snel te worden overwonnen door het oneindige licht. Ontwaak, o vlam dat
brandt altijd naar binnen, vlam vooruit en overwint de sluier van de nacht. ‘
Toen groeide in het midden van de vlammen er een die het voortstuwde
nacht, vlammend, uitbreidend, steeds helderder, totdat eindelijk niets anders was dan Licht. Toen sprak
mijn gids, de stem van de meester: “Zie je eigen ziel terwijl deze groeit in het licht, nu vrij
voor altijd van de Heer van de nacht. ‘
Voorwaarts leidde hij me door vele grote ruimtes gevuld met de mysteries van de Chil-
dren van licht ; mysteries die de mens misschien nog nooit kent, totdat hij ook een Zon van de is
Licht . Achterwaarts leidde HIJ mij naar het Licht van de Hal van het Licht . Knielde ik toen eerder
de grote Meesters , Heren van AL L uit de cycli hierboven.
Sprak HIJ vervolgens met woorden van grote kracht en zei: “Gij bent bevrijd van de
Hallen van Amenti. Kies uw werk onder de mensenkinderen. ‘
Toen sprak ik: “O, grote meester, laat mij een leraar van mensen zijn, hen verder leidend
en opwaarts totdat ook zij lichten onder de mensen zijn; bevrijd van de sluier van de nacht die
omringt hen, vlammend met licht dat zal schijnen onder de mensen. ‘
Sprak tot mij dan de stem: “Ga zoals u wilt. Het zij zo verordend. Meester zijt gij van u
bestemming, vrij om te nemen of af te wijzen naar believen. Neemt de kracht, neemt de wijsheid. Schijnen als een
licht onder de mensenkinderen. ‘
Toen naar boven, leidde mij de bewoner . Ik verbleef weer onder kinderen van mannen, onderwijzen en
wat van mijn wijsheid tonen; Zon van het licht, een vuur onder de mensen.
Nu weer loop ik het pad naar beneden, zoekend naar het licht in de duisternis van de nacht.
Houd vast en bewaar, bewaar mijn verslag, leid het voor de mensenkinderen.
11

Pagina 12
EMERALD TABLET III:
De sleutel van wijsheid
Ik, Thoth, de Atlantiër , geef van mijn wijsheid, geef van mijn kennis, geef van mijn
macht. Vrijelijk geef ik aan de mensenkinderen. Geef dat ook zij misschien wijsheid hebben
schijn door de wereld vanuit de sluier van de nacht. Wijsheid is macht en macht is wijs-
dom, één met elkaar, het geheel vervolmaken.
Wees niet trots, o man, in uw wijsheid. Discours met zowel de onwetende als de
wijs. Als iemand vol kennis naar je toekomt, luister en let dan op, want wijsheid is alles.
Zwijg niet, wanneer kwaad om waarheid wordt gesproken, alsof het zonlicht boven alles schijnt.
Hij die de wet overtreedt, zal worden gestraft, want alleen door de wet komt de
vrijheid van mannen.
Volg uw hart tijdens uw leven. Doe meer dan u wordt bevolen.
Wanneer u rijkdommen hebt verkregen, volg dan uw hart, want al deze zijn nutteloos als
uw hart is vermoeid. Vermindert niet de tijd om uw hart te volgen. Het is verafschuwd
van de ziel.
Zij die worden geleid gaan niet op een dwaalspoor, maar zij die verloren zijn, kunnen geen recht pad vinden.
Als u onder de mensen gaat, zorg dan voor uzelf, liefde , het begin en het einde van het hart.
Als iemand tot u komt voor raad, laat hem vrijuit spreken, datgene waarvoor hij
tot u is gekomen, kan worden gedaan. Als hij aarzelt om zijn hart voor u te openen, is dat omdat
gij, de rechter, doet het verkeerde.
Herhaal dit niet extravagante spraak, luister er ook niet naar, want het is de uiting
van een niet in evenwicht. Spreek er niet over, zodat hij voor u wijsheid kent.
Stilte is een grote winst. Een overvloed aan spraak profiteert niets.
Verhef uw hart niet boven de mensenkinderen, opdat het niet lager wordt gebracht dan het
stof.
Als u groot bent onder de mensen, wees dan vereerd voor kennis en zachtmoedigheid.
Als u de aard van een vriend wilt leren kennen, vraag het dan niet aan zijn metgezel, maar geef een a door
tijd alleen met hem. Debatteer met hem en test zijn hart aan zijn woorden en zijn houding.
Dat wat het pakhuis ingaat, moet voortkomen, en de dingen die van u zijn
moet worden gedeeld met een vriend.
Kennis wordt door de dwaas beschouwd als onwetendheid en de dingen die winstgevend zijn
zijn hem pijnlijk. Hij leeft in de dood. Het is daarom zijn voedsel.
De wijze man laat zijn hart overlopen maar houdt zijn mond stil.
Oh man, luister naar de stem van wijsheid; lijst naar de stem van het licht. Mysteries zijn er in
de kosmos die onthuld wordt, vult de wereld met hun licht. Laat hij die vrij zou zijn van de
banden van duisternis scheiden eerst het materiële van het immateriële, het vuur van de aarde;
want weet dat, zoals de aarde naar de aarde afdaalt, ook het vuur naar het vuur stijgt en wordt
één met vuur. Hij die het vuur kent dat in zichzelf is, zal opstijgen naar het eeuwige
vuur en woon er eeuwig in.
Vuur, het innerlijke vuur, is de krachtigste van alle kracht, want het overwint alle dingen en
dringt door tot alle dingen van de aarde.
12

Pagina 13
De mens steunt zichzelf alleen op wat weerstand biedt. Dus de aarde moet de mens weerstaan, hij ook
bestaat niet.
Alle ogen zien niet met hetzelfde visioen, want één object verschijnt met één vorm
en kleur en voor een ander oog van een ander. Dus ook het oneindige vuur, dat van kleur verandert
kleuren, is nooit hetzelfde van dag tot dag.
Dus spreek ik, Thoth , van mijn wijsheid, want de mens is een vuur dat helder brandt door de
nacht; wordt nooit uitgeblust in de sluier van de duisternis, wordt nooit uitgeblust door de sluier van de
nacht.
Luister, o mens, en luister naar deze wijsheid: waar houden naam en vorm op? Alleen in
bewustzijn, onzichtbaar, een oneindige stralende kracht helder. De vormen die u creëert door
uw visie verhelderen zijn echt effecten die uw oorzaak volgen.
De mens is een ster gebonden aan een lichaam, totdat hij uiteindelijk wordt bevrijd door zijn strijd. Enkel en alleen
worstelen en je uiterste best doen zal de ster in je uitbloeien in nieuw leven. Hij Wie
kent het begin van alle dingen, vrij is zijn ster uit de rijken van de nacht.
Onthoud, o mens, dat alles wat bestaat slechts een andere vorm is van dat wat bestaat
niet. Alles wat een wezen is, gaat over in nog een ander wezen en jijzelf bent geen
uitzondering.
Overweeg de wet , want alles is wet. Zoek niet datgene wat niet van de wet is , want zulke ex-
ist alleen in de illusies van de zintuigen.
Wijsheid komt tot al haar kinderen, net zoals zij tot wijsheid komen.
Door de eeuwen heen is het licht verborgen geweest. Ontwaak, o man, en wees wijs.
Diep in de mysteries van het leven heb ik gereisd, gezocht en gezocht naar dat wat is
verborgen. Luister, o man, en wees wijs.
Ver weg van de aardkorst, in de Hallen van Amenti , mysteries die ik zag die verborgen zijn
van mannen.
Vaak reisde ik door de diep verborgen passage, keek ik naar het Licht dat Leven is
onder mannen. Er leven nooit de Bloemen des levens , ik zocht de harten en de
geheimen van mannen. Ik vond dat de mens maar in duisternis leeft, het licht van het grote vuur is verborgen
binnen.
Voordat de Heren van verborgen Amenti de wijsheid leerden die ik aan mensen geef. Masters
zijn zij van de grote Geheime Wijsheid , gebracht uit de toekomst van het einde van de oneindigheid. Zeven zijn
zij, de Heren van Amenti , heersen zij van de Kinderen van de ochtend, Suns of the Cycles,
Meesters van wijsheid. Gevormd zijn zij niet als mensenkinderen? Drie, vier, vijf en
Zes, zeven, acht, negen zijn de titels van de meesters van de mens.
Ver van de toekomst, vormloos en toch vormend, kwamen ze als leraren voor de kinderen van
mannen. Leef ze voor altijd, maar niet van de levenden, niet gebonden aan het leven en toch vrij van de dood.
Regeer ze voor altijd met oneindige wijsheid, gebonden maar niet gebonden aan de duistere Hallen van Dood.
Het leven dat ze in zich hebben, maar het leven dat geen leven is, vrij van allen zijn de Heren van het AL .
Voor hen kwamen de logos voort , instrumenten die zij van de macht hebben. Enorm is
hun gelaat, doch verborgen in kleinheid, gevormd door een vorming, bekend maar onbekend.
Drie bevatten de sleutel van alle verborgen magie, schepper hij van de Hallen van de Doden ; Bezig met verzenden
kracht voort, vertroebelend met duisternis, bindend de zielen van de mensenkinderen; Bezig met verzenden
de duisternis, die de zielskracht bindt; directeur van negatief voor de kinderen van mannen.
13

Pagina 14
Vier is hij die de macht verliest. Heer , hij van het leven aan de mensenkinderen.
Licht is zijn lichaam, vlam is zijn gelaat; vrijer van zielen voor de mensenkinderen.
Vijf is de meester, de Heer van alle magie – Sleutel tot het Woord dat weerklinkt
mannen.
Zes is de Heer van het Licht , het verborgen pad, een deel van de zielen van de mensenkinderen.
Zeven is hij die Heer is van de uitgestrektheid, meester van de ruimte en de sleutel van de tijd .
Acht is hij die de voortgang beveelt; weegt en balanceert de reis van mensen.
Negen is de vader, enorm hij van aangezicht, vormend en veranderend van uit de
vormloos.
Mediteer op de symbolen die ik je geef. Sleutels zijn ze, hoewel verborgen voor mannen.
Reik altijd omhoog, o ziel van de ochtend. Keer uw gedachten omhoog naar Licht en naar
Leven . Zoek in de sleutels van de nummers die ik u breng, licht op het pad van leven naar leven.
Zoek wijsheid. Keer uw gedachten naar binnen. Sluit uw geest niet voor de Bloem van
Licht .
Plaats in uw lichaam een ​​gedachte-gevormd beeld. Denk aan de cijfers die u leiden
Leven.
Duidelijk is het pad naar degene die wijsheid heeft. Open de deur naar het Koninkrijk van Licht .
Giet uw vlam uit als een zon van de ochtend. Sluit de duisternis uit en leef in de
dag.
Neem u, o man! Als onderdeel van je wezen, de Zeven die zijn maar niet zijn zoals zij
lijken. Geopend, o man! Heb ik mijn wijsheid. Volg het pad zoals ik heb geleid.
Meesters van wijsheid,
Zon van de ochtend
Licht en leven voor de mensenkinderen.
Sterrennacht, door Vincent van Gogh
14

Pagina 15
EMERALD TABLET IV:
The Space Born
Luister, o mens, naar de stem van wijsheid, luister naar de stem van Thoth, de Atlantiër.
Vrijelijk geef ik u mijn wijsheid verzameld uit de tijd en de ruimte van deze cyclus; Mas-
ter van mysteries, Zon van de ochtend, Thoth de leraar van mensen, is van ALLEN.
Heel lang geleden lag ik in mijn jeugd bij de sterren op het lang begraven Atlantis ,
dromen van mysteries ver boven mannen. Toen groeide er in mijn hart een groot verlangen naar
verover het pad dat naar de sterren leidde. Jaar na jaar zocht ik naar wijsheid, zoeken-
nieuwe kennis volgend op de weg, totdat eindelijk mijn ziel , in grote moeite, uitbrak
zijn gebondenheid en begrensd. Ik was vrij van de slavernij van aardse mensen. Vrij van
het lichaam, ik flitste door de nacht. Eindelijk ontgrendeld voor mij was de sterrenruimte. Vrij
was ik van de slavernij van de nacht. Nu zocht ik tot het einde van de ruimte wijsheid, ver daarbuiten
kennis van de eindige mens.
Ver in de ruimte reisde mijn ziel vrij in de cirkel van licht van de oneindigheid. Vreemd, daarbuiten
kennis, waren enkele van de planeten, groot en gigantisch, voorbij dromen van mensen. Nog
vond I Law , in al haar schoonheid, die door en onder hen werkte zoals hier onder mensen.
Flitste mijn ziel voort door de schoonheid van oneindigheid, ver door de ruimte vloog ik met de mijne
gedachten.
Ik rustte daar op een planeet van schoonheid. Harmonie-spanningen vulden alle lucht. vormen
er waren, zich in orde voortbewegend, groot en majestueus als sterren in de nacht; montage in har-
geld, geordend evenwicht, symbolen van het Kosmische , zoals de Wet .
Vele sterren passeerde ik tijdens mijn reis, vele mensenrassen op hun werelden; sommige
reiken hoog als sterren van de ochtend, sommige vallen laag in de duisternis van de nacht. Elk
en allemaal worstelden ze omhoog, bereikten de hoogten en loodrecht de diepten in beweging
soms in rijken van helderheid, levend door duisternis, het verkrijgen van het Licht.
Weet, o man, dat Licht uw erfenis is. Weet dat duisternis slechts een sluier is. Verzegeld
in uw hart is eeuwige helderheid, wachtend op het moment van vrijheid om te overwinnen, wachtend
om de sluier van de nacht te scheuren.
Sommige vond ik die de ether had overwonnen . Terwijl ze toch vrij van ruimte waren
waren mannen. Gebruikmakend van de kracht die de basis is van ALLE dingen, ver in de ruimte geconstrueerd
zij een planeet, getrokken door de kracht die door het AL stroomt ; condenserend, coalescerend de
ether in vormen die groeiden zoals ze wilden. Ze overtreffen de wetenschap en alle rassen,
machtig in wijsheid, zonen van de sterren.
Lange tijd heb ik even gepauzeerd en hun wijsheid bekeken. Zag ze creëren vanuit de ether
steden gigantisch van roos en goud. Gevormd vanuit het oerelement, de basis van alle materie,
de ether vloog ver weg.
Ver in het verleden hadden ze de ether overwonnen, zich bevrijd van de slavernij van
zwoegen; vormde in hun geest alleen een beeld en snel gemaakt, het groeide.
Vooruit dan snelde mijn ziel door de kosmos en zag altijd nieuwe en oude dingen;
leren dat de mens echt uit de ruimte geboren is, een zon van de zon , een kind van de sterren.
Ken, o mens, welke vorm u ook bewoont, het is zeker één met de sterren. Uw lichaam
ies zijn niets anders dan planeten die rond hun centrale zonnen draaien. Wanneer u de hebt verkregen
licht van alle wijsheid, vrij zult gij schijnen in de ether – een van de zonnen die buiten licht
duisternis – een van de in de ruimte geboren licht . Net zoals de sterren op tijd hun verliezen
15

Pagina 16
schittering, licht dat van hen overgaat in de grote bron, dus, o mens, uw ziel gaat door –
wijk, de duisternis van de nacht achterlatend.
Uit de oerether gevormd, vervuld van de schittering die uit de
bron, gebonden door de ether samengevoegd rond, maar ooit vlamt het tot het eindelijk vrij is. Lift
steek uw vlam op uit de duisternis, vlieg van ’s nachts en u zult vrij zijn.
Ik reisde door de ruimte-tijd, wetend dat mijn ziel eindelijk werd bevrijd, wetend
dat ik nu misschien wijsheid zou nastreven. Totdat ik eindelijk overging naar een vliegtuig, verborgen voor kennis
rand, niet bekend bij wijsheid, uitbreiding voorbij alles wat we weten. Nu, o man, wanneer ik
had dit wetende, gelukkig groeide mijn ziel, want nu was ik vrij. Luister, gij in de ruimte geboren, luister naar
mijn wijsheid: weet niet dat ook u vrij zult zijn.
Luister opnieuw, o mens, naar mijn wijsheid, opdat ook gij kunt leven en vrij zijn. Niet
van de aarde bent u – aards, maar kind van het Oneindige Kosmische Licht .
Nu, aan u, geef ik kennis, vrijheid om te wandelen op het pad dat ik betreden heb, u tonen
echt hoe ik door mijn streven het pad betrad dat naar de sterren leidt.
Luister, o mens, en weet van uw slavernij, weet hoe u uzelf kunt bevrijden van het zwoegen.
Uit de duisternis zult gij opstaan, één met het licht en één met de sterren. vol-
laag altijd het pad van wijsheid. Alleen hierdoor kunt u van onderaf opstaan. Het lot van de mens ooit
leidt hem verder naar het ALL van de Curves of Infinity .
Weet, o man, dat alle ruimte is geordend. Alleen op bevel bent u één met het AL .
Orde en evenwicht zijn de wet van de kosmos . Volg en gij zult Eén zijn met het AL .
Hij die het pad van wijsheid zou volgen, moet open staan ​​voor de Flower of Life ,
zijn bewustzijn uitbreiden vanuit de duisternis, vloeiend door tijd en ruimte in het
ALLEN .
Diep in de stilte, moet je eerst blijven hangen tot je eindelijk vrij bent van verlangen, vrij van
het verlangen om in stilte te spreken. Verover door stilte, de slavernij van woorden. Zich onthouden
van eten totdat je het verlangen naar voedsel hebt overwonnen, dat is de slavernij van de ziel.
Ga dan liggen in de duisternis. Sluit uw ogen van de stralen van het licht.
Centreer je zielskracht in de plaats van je bewustzijn, schud het vrij van de
banden van de nacht. Plaats in uw gedachten – plaats het beeld dat u wenst. Stel je de plaats voor
je wilt zien. Tril heen en weer met uw kracht. Maak de ziel los van
het is nacht. Vurig moet u beven met al uw kracht totdat eindelijk uw ziel zal zijn
vrij.
Machtig boven woorden is de vlam van het Kosmische , hangend in vliegtuigen, onbekend bij
Mens; machtig en evenwichtig, bewegend in orde , muziek van harmonieën, ver voorbij de mens.
Spreken met muziek, zingen met kleur, vlammen vanaf het begin van Eternity’s ALL .
Vonk van de vlam zijt gij, o mijn kinderen, brandend van kleur en levend van muziek.
Luister naar de stem en je zult vrij zijn.
Vrij bewustzijn wordt versmolten met het Kosmische , Eén met de Orde en Wet van de
ALLEN .
Wist de mens niet, dat uit de duisternis het licht zal vlammen, een symbool van ALLEN .
Bid dit gebed voor het verkrijgen van wijsheid. Bid voor de komst van Licht naar het AL.
“Machtige Geest van Licht die door de Kosmos schijnt, breng mijn vlam dichter in harmonie
aan u. Til mijn vuur op uit de duisternis, de magneet van vuur die Eén is met het AL.
16

Pagina 17
Hef mijn ziel op, gij machtige en machtige. Kind van het Licht, wend je niet af. Trek me erin
macht om in uw oven te smelten; Eén met alle dingen en alle dingen in één, vuur van het leven
stam en Eén met de hersenen. ‘
Wanneer u uw ziel hebt bevrijd van haar slavernij, weet dan dat voor u de duisternis is
weg. Altijd door de ruimte kunt u wijsheid zoeken, niet gebonden door boeien gesmeed in vlees.
Voorwaarts en opwaarts in de ochtend, vrije flits, o ziel, naar de rijken van het licht .
Beweeg u in orde , beweeg u in harmonie , beweeg vrijelijk met de kinderen van het licht .
Zoekt en kent u, mijn sleutel van wijsheid . Zo, o man, zult u zeker vrij zijn.
Leonardo’s Canon, Leonardo da Vinci
17

Pagina 18
EMERALD TABLET V:
The Dweller of Unal
Vaak droom ik van begraven Atlantis, verloren in de eeuwen die zijn overgegaan in de nacht. Aeon op
ee bestond in schoonheid, een schijnsel door de duisternis van de nacht.
Machtig in macht, regerend over de aarde geboren, Heer van de Aarde in de tijd van Atlantis. Koning van de
naties, meester van wijsheid, Licht door Suntal , Bewaarder van de Weg, woonden in zijn Tempel ,
de meester van Unal , Licht van de aarde in de tijd van Atlantis.
Meester, Hij leeft vanuit een cyclus voorbij ons en leeft in lichamen als één onder de mensen. Niet zoals de
uit de aarde geboren, Hij van buiten ons, Zon van een cyclus, verder dan de mens.
Weet, o man, dat Horlet de Meester nooit één was geweest met de mensenkinderen. Ver
in de afgelopen tijd toen Atlantis voor het eerst groeide als een macht, verscheen er een met de Sleutel van
Wijsheid , de weg van het Licht aan iedereen tonen.
Hij toonde alle mensen het pad van bereiking, de weg van het Licht dat er onder stroomt
mannen. Het beheersen van de duisternis, het leiden van de Man-Soul, omhoog naar hoogten die Eén waren met
het licht.
Verdeelde de Koninkrijken, Hij in secties. Tien waren zij, geregeerd door mensenkinderen.
Op een andere bouwde Hij een tempel , gebouwd maar niet door de mensenkinderen.
Uit de Ether noemde Hij zijn substantie, gevormd en gevormd door de kracht van Ytolan
in de vormen die Hij met Zijn geest bouwde. Mijl na mijl bedekte het het eiland, ruimte na
ruimte groeide het in zijn macht. Zwart, maar niet zwart, maar donker als de ruimte-tijd, diep in zijn
hart de essentie van licht . Snel groeide de tempel uit, gevormd door een
het woord van de bewoner , geroepen van het vormloze in een vorm.
Hij bouwde toen, daarbinnen, grote kamers, vulde ze uit formulieren opgeroepen vanuit
de ether , vervulde hen met wijsheid die door Zijn geest werd opgeroepen.
Vormloos was Hij in zijn Tempel, toch werd Hij gevormd naar het beeld van de mens. Wonen-
onder hen nog niet van hen, vreemd en heel anders was Hij dan de kinderen van
mannen.
Hij koos toen uit het volk, Drie die zijn toegangspoort werd. Koos hij
de Drie van de Hoogste om zijn banden met Atlantis te worden. Boodschappers zij, die auto-
riep zijn raad, tot de koningen der mensenkinderen.
Hij bracht anderen voort en onderwees hen wijsheid; leraren, zij, voor de kinderen van
mannen. Hij plaatste hen op het eiland Undal om als leraren van Licht voor mensen te staan.
Ieder van degenen die aldus werden gekozen, onderwezen, moet hij vijf en tien jaar oud zijn. Enkel en alleen
zo kon hij begrip hebben om Licht te zijn voor de mensenkinderen. Zo kwam er
in de tempel, een woonplaats voor de Meester van de mens.
Ik, Thoth , heb ooit wijsheid gezocht, zoekend in duisternis en zoekend in Licht .
Lang in mijn jeugd reisde ik het pad, op zoek naar steeds nieuwe kennis om te verwerven. Tot af-
ter veel streven, een van de Drie , bracht mij het Licht . Hij bracht mij het
bevelen van de Dweller , riep me van duisternis naar het Licht . Hij bracht me eerder
de bewoner , diep in de tempel voor het grote vuur.
Daar op de grote troon, zag ik, de Bewoner , gekleed met het Licht en knipperend
18

Pagina 19
met vuur. Beneden knielde ik voor die grote wijsheid en voelde het Licht door mij naar binnen stromen
golven. Hoorde ik toen de stem van de bewoner : “O duisternis, kom in het licht . Lang
hebt gij de weg naar het Licht gezocht . Elke ziel op aarde die zijn boeien losser maakt, zal dat zijn
binnenkort bevrijd worden van de slavernij van de nacht. Vooruit uit de duisternis bent gij verrezen,
dichterbij naderde het Licht van je doel. Hier zult u wonen als een van mijn kinderen,
bewaarder van verslagen verzameld door wijsheid, instrument u van het Licht van verder. Klaar
wees gemaakt om te doen wat nodig is, blijf van wijsheid door de eeuwen van duisternis
dat zal snel komen over de mensenkinderen. Leef u hier en drink van alle wijsheid. Se
crets en mysteries voor u zullen onthullen. “
Toen antwoordde ik, de Meester van de Cycli , zeggende: “O Licht , dat neerdaalde tot mensen,
geef mij uw wijsheid, opdat ik een leraar van mensen zou kunnen zijn. Geef u van uw licht
dat ik vrij mag zijn. ‘
Sprak toen weer tot mij, de Meester : ‘Eeuw na eeuw zult gij leven door uw wijsheid-
dom. Ja, wanneer Atlantis de oceaangolven rollen, het Licht vasthoudend, hoewel verborgen in
duisternis, klaar om te komen wanneer je zult roepen. Ga nu en leer grotere wis-
dom. Grow gij door middel van licht naar Infinity’s ALL .”
Lang woonde ik toen in de Tempel van de Bewoner totdat ik eindelijk Eén was met het Licht .
Ik volgde toen het pad naar de sterrenvlakken, volgde ik toen het pad naar het Licht .
Diep in het hart van de aarde volgde ik het pad, het leren van de geheimen, hieronder als hierboven;
het leren van de weg naar de zalen van Amenti ; de wet leren kennen die de wereld in evenwicht houdt. Naar
de verborgen kamers van de aarde doordrongen ik door mijn wijsheid, diep door de aardkorst, in
het pad, eeuwenlang verborgen voor de mensenkinderen. Voor mij onthuld, steeds meer
wijsheid totdat ik een nieuwe kennis bereikte: ontdekte dat alles deel uitmaakt van een AL , groots en toch
groter dan alles wat we weten. Doorzocht het hart van I Infinity door de eeuwen heen. Diep en toch
dieper, meer mysteries die ik heb gevonden.
Nu, als ik terugkijk door de eeuwen heen, weet ik dat wijsheid grenzeloos is, ooit gegroeid
groter door de eeuwen heen, Eén met oneindigheid groter dan alles.
Licht was er in het oude Atlantis . Ja, ook de duisternis was in alles verborgen. Viel van
het Licht in de duisternis, sommigen die tot hoogten onder de mensen waren gestegen. Trots zij-
kwamen vanwege hun kennis, trots waren ze op hun plaats onder de mensen. Diep
dook ze in het verboden, opende de toegangspoort die naar beneden leidde. Ik dacht van wel
steeds meer kennis opdoen maar proberen deze van onderaf naar voren te brengen.
Hij die naar beneden afdaalt, moet evenwicht hebben, anders is hij gebonden door gebrek aan ons Licht .
Geopend, dan, door hun kennis, wegen verboden voor de mens.
Maar in Zijn Tempel lag de alziende, de Bewoner , in zijn Agwanti , die door Atlantis
Zijn ziel dwaalde vrij rond. Zag Hij de Atlantiërs , door hun magie, die de toegangspoort openden
zou een groot wee op aarde brengen. Snel vluchtte Zijn ziel toen, terug naar Zijn lichaam. Up Hij stond
van His Agwanti . Noemde Hij de Drie machtige boodschappers. Gaf de commando’s die
verbrijzelde de wereld.
Diep onder de aardkorst naar de Hallen van Amenti , daalde snel de Dweller af .
Hij riep toen de macht van de Zeven Heren aan ; veranderde het evenwicht van de aarde.
Beneden zonk Atlantis onder de donkere golven.
Verbrijzelde de poort die was geopend; verbrijzelde de deuropening die naar beneden leidde
hieronder. Alle eilanden waren vernietigd behalve Unal , en een deel van het eiland van de zonen van
de bewoner . Hij bewaarde Hij om de leraren te zijn, Lichten op het pad voor degenen die komen
daarna, lichten voor de kleinere mensenkinderen.
Hij riep toen, ik Thoth, voor hem mij bevelen voor alles wat ik moest doen, zeggende:
19

Pagina 20
“Neemt gij, o Thoth, al uw wijsheid. Neem al uw gegevens op. Neem al je magie. Gaan
gij bewaart de verslagen totdat na verloop van tijd Licht onder de mensen groeit. Licht zult gij
wees door de eeuwen heen, verborgen en toch gevonden door verlichte mannen. Geef over de hele aarde WIJ gij
macht, vrij om te geven of weg te nemen. Verzamel nu de zonen van Atlantis . Neem ze
en vlucht naar de mensen van de rotsgrotten. Vlieg naar het land van de kinderen van Khem . ‘
Toen verzamelden ik de zonen van Atlantis . In het ruimteschip bracht ik al mijn records,
bracht de records van gezonken Atlantis . Ik heb al mijn krachten verzameld, veel instrumenten
machtige magie.
Toen stonden we op vleugels van de ochtend. Hoog stonden we boven de tempel op en vertrokken
achter de drie en Dweller , diep in de Hallen naast de tempel. Onderaan de
golven zonken de grote tempel , waardoor het pad naar de Heren van de Cycli werd afgesloten . Maar ooit om
wie het weten heeft, open zal het pad naar Amenti zijn .
Snel vluchtten we toen op de vleugels van de ochtend, vluchtten naar het land van de kinderen van
Khem . Daar overwon en regeerde ik door mijn macht. Hief I tot Licht , de kinderen van
Khem .
Diep tussen de rotsen, begroef ik mijn ruimteschip, wachtend op de tijd dat de mens zou kunnen zijn
vrij. Boven het ruimteschip, richtte een marker in de vorm van een leeuw die nog op de mens lijkt. Daar
‘in de buurt van het beeld rust toch mijn ruimteschip, voort te brengen wanneer de nood zal ontstaan.
Weet, o man, dat ver in de toekomst indringers uit de diepte zullen komen.
Word dan wakker, gij die wijsheid hebt. Breng mijn schip voort en overwin met gemak.
Diep onder het beeld ligt mijn geheim. Zoek en vind in de piramide die ik heb gebouwd. Elk tot
de andere is de Keystone ; elk de toegangspoort die naar het leven leidt. Volg de sleutel die ik vertrek
achter me. Zoek en de deur naar het leven zal de uwe zijn. Zoek diep in mijn piramide
in de gang die eindigt in een muur. Gebruik de Sleutel van de Zeven en open voor u de
pad zal vallen.
Nu heb ik u mijn wijsheid gegeven. Nu aan u heb ik mijn weg gegeven. Volgen
het pad. Los mijn geheimen op. Aan u heb ik de weg gewezen.
Gezicht van God, door Chapel Tibet
20

Pagina 21
EMERALD TABLET VI:
De sleutel van magie
Threatening Skies, door Vincent van Gogh
Luister, o mens, naar de wijsheid van magie. Luister naar de kennis van vergeten bevoegdheden.
Lang, lang geleden in de dagen van de eerste man, begon oorlogvoering tussen duisternis en licht.
Mannen, toen en nu, waren vervuld met zowel duisternis als licht; en terwijl in wat duisternis
gezwollen, in anderen vervulde het licht de ziel.
Ja, eeuwen oud is deze oorlogvoering, de eeuwige strijd tussen duisternis en licht. Fel
is het door de eeuwen heen gevochten, met behulp van vreemde krachten verborgen voor de mens.
Adepten zijn daar vervuld van de zwartheid en worstelen altijd tegen het licht;
maar anderen zijn er die, gevuld met helderheid, ooit de duisternis van hebben overwonnen
nacht. Waar gij ook moge zijn in alle tijdperken en gebieden, waarlijk zult gij de strijd kennen
met nacht. Lange tijd geleden, daalde de Suns of the Morning , de wereld gevuld
met nacht. Daar in die tijd begon de strijd, de eeuwenoude strijd van de duisternis en
Licht .
Velen waren in die tijd zo vervuld van duisternis dat het licht slechts zwakjes vlamde
de nacht.
Sommigen waren er, meesters van de duisternis, die probeerden alles met hun duisternis te vullen;
zocht anderen in hun nacht te trekken. Weerstond fel, zij de meesters van helder
ness; fel bevochten zij uit de duisternis van de nacht. Ik heb ooit gedacht dat ze de
boeien, de kettingen die de mens binden aan de duisternis van de nacht. Ze gebruikten altijd het donker
magie, in de mens gebracht door de kracht van de duisternis; magie die de ziel van de mens omhulde
met duisternis.
Verbonden in dezelfde volgorde, Brothers of Darkness , zij door de eeuwen heen, antago-
geeft ze aan de mensenkinderen. Lopen ze altijd geheim en verborgen, nog niet gevonden
gevonden door de kinderen van mannen. Voor altijd liepen en werkten ze in het donker, zich schuilend voor
het licht in de duisternis van de nacht. In stilte, in het geheim, gebruiken ze hun macht, tot slaaf maken en
bindende de zielen van mensen.
Onzichtbaar komen ze en ongezien gaan ze. De mens in zijn onwetendheid roept Hen van onderaf.
21

Pagina 22
Donker is de manier waarop de Dark Brothers reizen, donker met een duisternis niet van de nacht, reizen-
eling o’er Aarde lopen ze door de dromen van de mens. Macht hebben ze gewonnen uit het donker
om hen heen om andere bewoners uit hun vliegtuig te roepen op een manier die donker en donker is
ongezien door de mens. In de geest-ruimte van de mens bereik je de Dark Brothers . Rondom sluiten ze
de sluier van hun nacht. Daar woont die ziel gedurende haar leven in gebondenheid, gebonden door
de boeien van de sluier van de nacht. Machtig zijn zij in de verboden kennis, verboden
omdat het één is met de nacht.
Hoor, o man, en luister naar mijn waarschuwing: wees vrij van de slavernij van de nacht. sur-
geef niet je ziel aan de Broeders van de Duisternis . Houd uw gezicht ooit naar de
Licht . Weet niet, o man, dat uw verdriet alleen door de sluier van de is gekomen
nacht? Ja, man, let op mijn waarschuwing: streef altijd naar boven, keer uw ziel naar de
Licht. Ze weten heel goed dat degenen die ver op hun weg naar de Zon zijn gereisd
pad van Licht hebben grote en nog grotere kracht om zich te binden met de duisternis van de kinderen van
Licht.
Noemt, o man, tot degene die tot u komt. Maar weeg in de balans als zijn woorden van zijn
Licht. Voor velen zijn er die in Dark Brightness wandelen en toch niet de kinderen van zijn
Licht. Het is gemakkelijk om hun weg te volgen, gemakkelijk om de weg te volgen die zij leiden. Maar
ja, o man, let op mijn waarschuwing: het licht komt alleen naar hem die streeft. Moeilijk is het
pad dat naar de wijsheid leidt , moeilijk is het pad dat naar het licht leidt . Veel
zult gij de stenen op uw pad vinden; velen de bergen om naar het Licht te klimmen .
Maar weet gij, o mens, voor hem die komt, vrije wil van het pad van Licht. vol-
low ye niet ooit de Dark Brothers . Wees altijd een kind van het Licht. Want weet gij, o
de mens, uiteindelijk moet het licht overwinnen en de duisternis en de nacht van het licht worden verbannen .
Luister, o man, en luister naar deze wijsheid; net zoals duisternis, zo is het licht .
Wanneer de duisternis wordt verbannen en alle sluiers worden weergegeven, zal er flitsen van de
duisternis, het licht .
Evenals er bestaan ​​onder de mensen de Dark Brothers , zo bestaat er de Brothers of Light .
Tegenstanders zij van de Brothers of Darkness , op zoek naar mannen te bevrijden uit de nacht. Powers
hebben zij, machtig en machtig. De planeten kennen de wet en gehoorzamen. Werk waar ze ooit in werken
harmonie en orde, het bevrijden van de mens-ziel van zijn slavernij van de nacht. Geheim en verborgen,
lopen ze ook. Ze zijn niet bekend bij de mensenkinderen. Maar weet dat ze ooit lopen
met u, die de weg wijst aan de mensenkinderen. Ooit hebben ze tegen het duister gevochten
Broeders , veroverde en overwon tijd zonder einde. Toch zal altijd het Licht uiteindelijk zijn
wees meester, verdrijf de duisternis van de nacht.
Ja man, ken dit weten: loop altijd naast u de Kinderen van het Licht .
Beheert zij van de Zonkracht , ooit ongezien en toch de hoeders van mensen. Open voor iedereen is
hun weg, open voor degene die in het Licht zal wandelen . Gratis zijn ze van Dark Amenti , gratis
van de zalen waar het leven regeert. Zonnen zijn zij en heren van de ochtend, kinderen
van licht om onder mensen te schijnen. Als mensen zijn ze en toch zijn ze anders. Nooit verdeeld waren
zij in het verleden. Eén daarvan is sinds eeuwig in Eenheid , in alle ruimte
begin van tijd. Kwamen ze omhoog in Eenheid met de All One , uit de eerste ruimte,
gevormd en niet gevormd.
Aan de mens gegeven hebben zij geheimen die hem zullen beschermen en beschermen tegen alle schade. Hij
wie het pad van een meester zou reizen, moet hij vrij zijn van de slavernij van de nacht. con-
moet hij de vormloze en vormloze; moet hij het spook van angst overwinnen. Weten-
moet hij alle geheimen verkrijgen, het pad afleggen dat door de duisternis leidt,
maar toch vóór hem, houd het licht van zijn doel. Grote obstakels zal hij ontmoeten op het pad-
maar toch doorgaan naar het Licht van de Zon.
Hoor, o man, de Zon is het symbool van het Licht dat schijnt aan het einde van uw
22

Pagina 23
weg. Geef u nu de geheimen: hoe de duistere kracht te ontmoeten, te ontmoeten en de overwinnen
angst van de nacht. Alleen door te weten kunt u overwinnen; alleen door te weten kunt u licht hebben .
Nu geef ik u de kennis, bekend bij de meesters ; het weten dat
bevraagt ​​alle duistere angsten. Gebruik dit, de wijsheid die ik je geef. Meester, gij zult van de zijn
Brothers of Night .
Wanneer er een gevoel bij je komt dat je dichter bij de donkere poort brengt, onderzoek-
ga in je hart en ontdek of het gevoel dat je hebt van binnenuit is gekomen. Als u zult vinden
de duisternis uw eigen gedachten, verbant ze vanuit plaats in uw geest. Sturen
door uw lichaam een ​​trillingsgolf, onregelmatige eerste en regelmatige tweede, herhalende tijd
na verloop van tijd tot vrij. Start de Wave Force in je Brain Center . Richt het in golven van
uw hoofd naar uw voet.
Maar als u vindt dat uw hart niet verduisterd is, zorg er dan voor dat er een kracht op gericht is
u. Alleen door te weten kun je het overwinnen. Alleen door wijsheid kunt u hopen vrij te zijn.
Kennis brengt wijsheid en wijsheid is macht. Bereik en gij zult macht hebben over allen.
Zoek eerst een plaats verbonden met duisternis. Plaats een cirkel rondom u. Staan
rechtop in het midden van de cirkel. Gebruik deze formule en je zult vrij zijn. Sta op
uw handen naar de donkere ruimte boven u. Sluit uw ogen en trek het licht in.
Roep naar de Geest van Licht door de Ruimte-Tijd , gebruik deze woorden en je zult zijn
vrij:
“Vul mijn lichaam met Geest van Licht . Kom van de bloem die schijnt
door het donker. Kom uit de zalen waar de zeven heren heersen.
Noem ze bij naam, ik, de zeven : drie, vier, vijf en zes, zeven,
Acht – negen . Bij hun naam noem ik ze om mij te helpen, te bevrijden en te redden
vanuit de duisternis van de nacht: Untanas, Quertas, Chietal en Goyana, Huer-
tal, Semveta — Ardal . Bij hun namen smeek ik u, bevrijd mij van de duisternis
en vul mij met licht . ”
Weet, o man, dat wanneer u dit hebt gedaan, u vrij zult zijn van de boeien die
bind gij, werp de knechtschap der broeders van de nacht af . Zie niet dat de namen hebben
de kracht om door trillingen de boeien te bevrijden die binden? Gebruik ze indien nodig om u te bevrijden
broeder, zodat ook hij uit de nacht kan voortkomen.
Gij, o man, zijt de helper van uw broer. Laat hem niet in de slavernij van de nacht liggen.
Nu aan u, geef ik mijn magie. Neem het en verblijf op het pad van Licht .
Licht voor u, leven voor u, zon, moge u op de cyclus erboven zijn.
Creatie, door Michelangelo (Sixtijnse Kapel)
23

Pagina 24
EMERALD TABLET VII:
De zeven heren
Luister, man, luister naar mijn stem. Open je geest-ruimte en drink van mijn wijsheid.
Donker is het pad van het leven dat gij reist. Vele valkuilen die in uw weg liggen. Zoekt u
ooit om grotere wijsheid te krijgen. Bereik en het zal licht zijn op uw weg.
Open uw ziel , o mens, voor het Kosmische en laat het binnenstromen als één met uw ziel . Licht is
eeuwig en duisternis is vluchtig. Zoekt ooit, o mens, naar het Licht . Weet dat ooit
naarmate het licht uw wezen vult, zal de duisternis voor u spoedig verdwijnen.
Open je ziel voor de Brothers of Brightness . Laat hen binnenkomen en u vullen met licht .
Hef uw ogen op naar het Licht van de Kosmos . Houd altijd uw gezicht tot het doel. Enkel en alleen
door het licht van alle wijsheid te verwerven, bent u één met het Oneindige doel. Zoek altijd het
Eeuwige eenheid . Zoek altijd het Licht van het doel.
Licht is oneindig en licht is eindig, alleen gescheiden door duisternis in de mens. Zoekt te scheuren
de sluier van de duisternis. Breng het licht samen in één .
Hoor, o man, luister naar mijn stem en zing het lied van Licht en van Leven . Overal
ruimte, licht is overheersend en omvat ALLES met zijn vaandels van vlammen. Zoek voor altijd naar binnen
de sluier van de duisternis , ergens zult u zeker licht vinden . Verborgen en begraven, verloren voor
de kennis van de mens, diep in het eindige bestaat het Oneindige. Verloren, maar bestaand, stroomt erdoorheen
alle dingen, leven in ALLEN is het Oneindige Brein . In alle ruimte is er slechts één wijsheid.
Hoewel het verdeeld lijkt, is het Eén in de Ene . Alles wat bestaat komt voort uit het Licht ,
en het licht komt voort uit het AL .
Alles gecreëerd is gebaseerd op Orde : Wet regeert de ruimte waar het Oneindige
woont. Voorwaarts uit evenwicht kwamen de grote cycli, in harmonie op weg naar Infin-
ity’s end.
Weet, o mens, dat ver in de ruimte-tijd de Oneindigheid zelf zal veranderen.
Hier, en luister naar de Stem van Wijsheid : Weet dat ALLEN van ALLES is voor altijd. Weet dat
door de tijd kunt u wijsheid nastreven en onderweg steeds meer licht vinden. Ja, jij
vind dat ooit terugtrekkend, uw doel u van dag tot dag zal ontwijken.
Lang geleden, in de Hallen van Amenti , stond ik, Thoth , voor de Heren van de cycli.
Machtig, zij in hun aspecten van macht; machtig, zij in de wijsheid onthuld.
Onder leiding van de Dweller zag ik ze eerst. Maar daarna was ik vrij van hun aanwezigheid,
vrij om hun conclaaf naar believen in te gaan. Vaak reisde ik over het donkere pad naar de hal
waar het licht ooit gloeit.
Geleerde ik van de Meesters van cycli, wijsheid die is voortgebracht uit de cycli boven ons, knowl-
edge gebracht van Infinity’s All . Veel vragen die ik stelde aan de Lords of the Cycles.
Groot was de wijsheid die zij mij gaven. Nu geef ik u deze getrokken wijsheid
van de vlam van het vuur van de oneindigheid .
Diep in de Donkere Hallen zitten de Zeven , eenheden van bewustzijn van cycli erboven. mani-
fest Ze in deze cyclus als gids van de mens naar de kennis van Alles . Zeven zijn ze, machtig in
macht, deze woorden door mij tot mannen sprekend. Keer op keer stond ik voor hen
luisteren naar woorden die niet met geluid kwamen.
Ooit zeiden zij tot mij: “O man, zou u wijsheid verkrijgen? Zoek ernaar in het hart
24

Pagina 25
van de vlam. Zou u kennis van macht verwerven? Zoek het in het hart van de vlam.
Zou één zijn met het hart van de vlam? Zoek dan in uw eigen verborgen vlam. ‘
Vele malen spraken zij tot mij, onderwezen mij wijsheid niet van de wereld; tonen
ik altijd nieuwe wegen naar helderheid; mij wijsheid leren van boven gebracht. geven
kennis van de werking, het leren van de wet , de orde van ALLEN .
Sprak opnieuw tot mij, de Zeven , zeggende: “Van ver voorbij de tijd zijn Wij gekomen, o man.
We reisden van voorbij de ruimte-tijd, aye, van de plaats van het einde van de oneindigheid. Wanneer gij
en al uw broeders waren vormloos, gevormd waren Wij uit de orde van ALLEN. Niet
zoals mannen zijn Wij hoewel wij ook eens als mannen waren. Wij waren uit de grote leegte
gevormd in volgorde en bij wet. Want weet dat hetgeen gevormd is echt vorm is
minder, alleen vorm hebbende voor uw ogen. “
En wederom sprak tot mij de Zeven , zeggende: “Kind van het Licht, o Thoth, zijt gij,
vrij om het heldere pad naar boven te reizen totdat op het laatst allen er één worden.
Vooruit werden Wij gevormd na onze bestelling: Drie, Vier, Vijf en Zes, Zeven, Acht – Negen.
Weet dat dit het aantal cycli zijn waarvan Wij afdalen naar de mens. Elke hav-
hier een plicht om te vervullen; elk heeft hier een kracht om te controleren. Toch zijn Wij, Eén, met de
Ziel van onze cyclus. Maar toch zijn Wij ook op zoek naar een doel. Ver voorbij de opvatting van de mens, oneindigheid
strekt zich uit tot groter dan alles. Daar, in een tijd die nog geen tijd is, zullen we ALLE
kom EEN met een groter dan ALLEN. Tijd en ruimte bewegen in cirkels. Ken hun
wet, en ook gij zult vrij zijn. Ja, vrij zult gij zijn om door de cycli te gaan – voorbijgaan
de bewakers die aan de deur wonen. ‘
Dan naar me sprak hij van Nine , zeggende: “Aeons en eonen heb ik bestond, niet wetende
Leven, en niet de dood proeven. Want weet gij, o mens, zo ver in de toekomst, leven en dood
zal één zijn met het Al. Elk zo geperfectioneerd door de ander in evenwicht te brengen dat geen van beide bestaat
de eenheid van alles. In mannen van deze cyclus is de levenskracht ongebreideld, maar het leven in zijn groei
wordt één met het Al. Hier manifesteer ik hierin je cyclus, maar toch ben ik daar in jouw
toekomst van tijd. Maar voor mij bestaat tijd niet, want in mijn wereld bestaat tijd niet, voor vormloos
zijn we. Het leven heeft Wij niet, maar toch bestaan, vollediger en groter en vrijer dan u.
De mens is een vlam gebonden aan een berg, maar wij in onze cyclus zullen altijd vrij zijn. Weet gij,
O mens, dat wanneer u bent voortgegaan in de cycli die zich hierboven verlengen, het leven zelf zal gebeuren
ga naar de duisternis en alleen de essentie van de ziel zal overblijven. ‘
Toen sprak de Heer van de Acht tot mij en zei: ‘Alles wat u weet, is slechts een deel van het kleine.
Nog hebt u de Grote niet aangeraakt. Ver weg in de ruimte waar het Licht heerst,
kwam ik in het licht. Gevormd was ik ook maar niet zoals gij zijt.
Body of Light was mijn vormloze vorm gevormd. Weet dat ik geen leven ben en weet dat ik geen dood ben,
toch ben ik meester van alles wat bestaat. Zoek het pad door de barrières. Reizen
de weg die naar het licht leidt. ‘
Sprak opnieuw de Negen zeggende: “Zoekt u het pad naar verder. Niet opleggen
vast is het om te groeien naar een hoger bewustzijn. Want wanneer twee één en één zijn geworden
is het Al geworden, weet dat de barrière is opgeheven en u bent vrijgemaakt van de weg.
Groei van vorm naar vormloos. Wees vrij van de weg. ‘
Zo luisterde ik door de eeuwen heen, de weg naar het Al lerend . Til nu mijn gedachte op
het alles . Luister en hoor wanneer het roept. “O Licht , alles doordringend, Eén met Alles en
Allen met Eén , stroom jij naar mij door het kanaal. Kom binnen, zodat ik vrij kan zijn.
Maak mij Eén met de Allerziel , stralend vanuit de duisternis van de nacht. Laat me van alles zijn
ruimte-tijd, vrij van de sluier van de nacht. Ik, een kind van het Licht , beveel: Vrij van
de duisternis om te zijn. ‘
25

Pagina 26
Vormloos ben ik voor de Lichtziel , vormloos en toch stralend met Licht . Weet ik de banden van
de duisternis moet verbrijzelen en voor het licht vallen.
Geef mij nu deze wijsheid. Wees vrij, o mens, levend in licht en in helderheid.
Keer uw gezicht niet af van het licht . Uw ziel woont in gebieden van helderheid. U bent een kind van
het licht .
Keer uw gedachten naar binnen, niet naar buiten. Vind de Lichtziel van binnen. Weet dat
jij bent de meester . Al het andere wordt van binnenuit gebracht. Groei tot rijken van helderheid.
Houd uw gedachte op het licht . Weet dat je één bent met de Kosmos , een vlam en een
Kind van het licht .
Ik waarschuw u nu: laat uw gedachte niet afwenden. Weet dat de helderheid
stroomt door je lichaam voor aye. Ga niet naar de Dark-Brightness die uit de komt
Brothers of Black . Maar houd uw ogen ooit opgeheven, uw ziel in harmonie met het Licht .
Neem deze wijsheid en luister ernaar. Luister naar mijn stem en gehoorzaam. Volg het pad naar
helderheid, en gij zult Eén zijn met de weg.
A Moment in the Mind of God, by Chapel Tibet
26

Pagina 27
EMERALD TABLET VIII:
De sleutel van mysteries
Aan u, o man, heb ik mijn kennis gegeven. Tot U heb ik gezien of Light . Horen
ye nu en ontvang mijn wijsheid die vanuit ruimtevaartuigen boven en buiten wordt gebracht.
Ik ben niet als mens gratis van dimensies en vlakken geworden. Neem in elk deel aan
een nieuw lichaam. In elk verander ik van vorm. Ik weet nu dat het vormloze alles is wat er is
het formulier.
Groot is de wijsheid van de Zeven . Machtig zijn ze van verder. Manifest Zij
door hun kracht, gevuld met geweld van buitenaf.
Hier zijn deze woorden van wijsheid. Hoort en maakt hen de uwe. Zoek in hen het
vormloos. Vind de sleutel tot verder. Mysterie is maar verborgen kennis. Weet en gij zult
onthullen. Vind de diep begraven wijsheid en word meester van duisternis en licht.
Diep zijn de mysteries om je heen, de geheimen van het oude verborgen. Doorzoek de
Sleutels van mijn wijsheid . Zeker zult gij de weg vinden. De toegangspoort tot macht is geheim, maar hij
wie bereikt zal ontvangen. Kijk naar het licht! Oh mijn broer. Open en u zult ontvangen.
Druk door het dal van de duisternis. Overwin de bewoner van de nacht. Blijf altijd
uw ogen naar het lichtvlak en u zult één zijn met het licht .
De mens verandert momenteel in vormen die niet van deze wereld zijn. Groeit hij op tijd aan
het vormloze, een vlak in de cyclus erboven. Ken u, u moet vormloos worden voor u
zijn één met het licht .
Noem, o man, naar mijn stem, vertellend over de wegen naar het Licht , die de weg wijzen naar
bereiken wanneer je Eén met het Licht zult zijn . Doorzoek de mysteries van de aarde
hart. Leer van de wet die bestaat, houd de sterren in evenwicht door de kracht van de
oermist. Zoek de vlam van het aardse leven. Baad in de schittering van zijn vlam. vol-
laat het driekantige pad zakken totdat ook jij een vlam bent.
Spreek in woorden zonder stem tot degenen die beneden wonen. Voer de blauwe
verlichte tempel en baden in het vuur van alle leven.
Weet, o mens, gij zijt complex, een wezen van aarde en van vuur. Laat uw vlam schijnen
helder. Wees alleen het vuur.
Wijsheid is verborgen in de duisternis. Wanneer verlicht door de vlam van de ziel , vind je de wijs-
dom en wees Lichtgeboren , een Zon van het Licht zonder vorm. Zoek steeds meer wijsheid.
Vind het in het hart van de vlam. Weet dat alleen door te streven licht in je hersenen kan stromen.
Nu heb ik met wijsheid gesproken. Luister naar mijn stem en gehoorzaam. Scheur de sluiers van de open
duisternis. Shine a Light op de weg .
Spreek I van het oude Atlantis , spreek over de dagen van het Koninkrijk der schaduwen , spreek van
de komst van de kinderen van schaduwen. Uit de grote diepte werden ze geroepen door de
wijsheid van aardse mensen, opgeroepen om grote macht te verkrijgen.
Ver in het verleden voordat Atlantis bestond, waren er mannen die in de duisternis doken,
met behulp van donkere magie, wezens uit de grote diepte onder ons oproepen. Vooruit kwamen ze binnen
deze cyclus. Vormloos waren zij van een andere vibratie, onzichtbaar bestaande door de kinderen van
earth-mannen. Alleen door bloed konden ze gevormd zijn. Alleen door de mens kon
ze leven in de wereld.
27

Pagina 28
In vroegere tijden werden ze veroverd door de meesters , naar beneden gedreven naar de plaats vanwaar
ze kwamen. Maar sommigen bleven achter, verborgen in onbekende ruimtes en vlakken
Mens. Woonden ze in Atlantis als schaduwen, maar soms verschenen ze onder mannen. Aye,
toen het bloed werd geofferd, kwamen zij om onder de mensen te wonen.
In de vorm van een mens bewogen ze onder ons, maar alleen om te zien waar ze zijn
mannen. Slanghoofdig toen de glamour werd opgeheven maar aan de mens verscheen als mannen onder elkaar
mannen. Sluipen zij in de concilies en namen vormen aan die op mensen gelijk waren. Moord door hun
kunsten de leiders van de koninkrijken, hun vorm aannemend en regerend over de mens. Alleen door magie
kunnen ze worden ontdekt. Alleen door geluid konden hun gezichten worden gezien. Ik dacht dat ze van de
koninkrijk van schaduwen om de mens te vernietigen en in zijn plaats te regeren.
Maar weet u, de meesters waren machtig in magie, in staat om de sluier van het gezicht te tillen
de slang, in staat hem terug te sturen naar zijn plaats. Kwam ze bij de mens en leerde hem het
geheim, het Woord dat alleen een mens kan uitspreken. Snel dan trokken ze de sluier van de
slang en werp hem uit plaats onder de mensen.
Maar pas op, de slang leeft nog steeds op een plaats die soms open staat voor de wereld. on-
gezien zij onder u wandelen op plaatsen waar de riten zijn gezegd. Opnieuw als tijd
zij zullen voorbijgaan als mensen.
Geroepen mogen zij zijn door de meester die de witte of de zwarte kent, maar alleen de
blanke meester kan ze controleren en binden terwijl ze in het vlees zijn.
Zoek niet het koninkrijk van schaduwen, want het kwaad zal zeker verschijnen. Voor alleen de meester van
helderheid zal de schaduw van angst overwinnen.
Weet, o mijn broeder, dat angst een groot obstakel is. Wees meester van alles in het licht-
Nu zal de schaduw snel verdwijnen. Hoor en luister naar mijn wijsheid, de stem van het licht is
Doorzichtig. Zoek niet de vallei van schaduw, en alleen Licht zal verschijnen.
Lijst gij, o mens, tot de diepte van mijn wijsheid. Spreek I van kennis verborgen voor de mens.
Ver ben ik op mijn reis geweest door Space-Time , zelfs tot het einde van de ruimte hiervan
fiets. Ik vond daar de grote barrière, die de mens ervan weerhield deze cyclus te verlaten. Aye, glimlachte
de honden van de barrière , wachtend op degene die hen zou passeren. In die ruimte
waar tijd niet bestaat, voelde ik flauw de bewakers van cycli. Beweeg ze alleen door
hoeken. Vrij zijn ze niet van de gebogen afmetingen.
Vreemd en verschrikkelijk zijn de Hounds of the Barrier . Volg zij bewustzijn naar de
grenzen van de ruimte. Denk niet te ontsnappen door je lichaam binnen te gaan, want volg ze vast de ziel
door hoeken. Alleen de cirkel geeft je bescherming, veilig voor de klauwen van de bewoner
in hoeken.
Eens, in een voorbije tijd, naderde ik de grote Barrière en zag aan de oevers waar
tijd bestaat niet, de vormloze vormen van de Hounds of the Barrier . Aye, verstopt in de mist
na verloop van tijd vond ik ze; en zij, mij in de verte ruikend, hieven zich op en gaven
de grote belkreet die van cyclus tot cyclus te horen is en door de ruimte naar toe wordt bewogen
mijn ziel .
Gevlucht vluchtte ik toen voor hen, terug van het ondenkbare einde van de tijd. Maar altijd achter me aan
achtervolgden ze, bewegend in vreemde hoeken die de mens niet kent. Aye, aan de grijze oever van
Time-Space’s einde vond ik de Hounds of the Barrier , raasend voor de ziel die probeert
het hiernamaals.
Ik vluchtte door cirkels terug naar mijn lichaam. Gevlucht en snel na mij volgden zij. Aye,
na mij volgden de verslinders, op zoek door hoeken om mijn ziel te verslinden .
Ja, weet je man, dat de ziel die de barrière durft te worden vastgehouden door
28

Pagina 29
de honden van voorbij de tijd, vastgehouden tot deze cyclus is voltooid en achtergelaten wanneer
het bewustzijn gaat weg.
Ik kwam mijn lichaam binnen. Creëerde de cirkels die geen hoeken kennen, creëerde de vorm die
uit mijn vorm werd gevormd. Maakte mijn lichaam in een cirkel en verloor de achtervolgers in de cirkels
van tijd. Maar zelfs als ik vrij ben van mijn lichaam, moet ik altijd voorzichtig zijn om niet te bewegen
door hoeken, anders zou mijn ziel misschien nooit vrij zijn.
Weet dat de Hounds of the Barrier alleen door hoeken bewegen en nooit door
rondingen van ruimte. Alleen door je door bochten te bewegen, kun je eraan ontsnappen, want in hoeken zien ze
zal je achtervolgen. Oh man, let op mijn waarschuwing; Probeer de poort niet open te breken om
yond. Weinigen zijn er in geslaagd om de barrière over te brengen naar het grotere Licht dat
schijnt verder. Want weet, gij, altijd de bewoners, zoek zulke zielen om hun macht te behouden.
Luister, o man, en luister naar mijn waarschuwing; tracht niet in hoeken maar in bochten te bewegen.
En als u vrij bent van uw lichaam, hoort u het geluid als de baai van een rinkelende hond
helder en belachtig door uw wezen, vlucht door cirkels terug naar uw lichaam, dring niet door
de mist ervoor.
Wanneer je de vorm bent binnengekomen waarin je hebt gewoond, gebruik dan het kruis en de cirkel
cle gecombineerd. Open je mond en gebruik je stem . Spreek het Woord uit en u zult zijn
vrij. Alleen degene die van het Licht het meeste heeft, kan hopen de bewakers van de te passeren
manier. En dan moet hij door vreemde bochten en hoeken bewegen die in di-
rection niet bekend bij de mens.
Luister, man, en luister naar mijn waarschuwing: probeer de bewakers niet langs de weg te passeren.
In plaats daarvan moet u trachten van uw eigen Licht te winnen en uzelf gereed te maken om het door te geven
manier.
Licht is je ultieme einde, o mijn broer. Zoek en vind altijd het Licht op uw weg.
Angel Trumpets, door Dan Winter (Heart Chakra energies)
29

Pagina 30
EMERALD TABLET IX:
De sleutel van vrijheid van ruimte
Luister, o man, hoor mijn stem, leer van wijsheid en licht in deze cyclus; onderwijzen-
u leert hoe u de duisternis kunt verbannen, leert u hoe u Licht in uw leven kunt brengen.
Zoek, o mens, het grote pad te vinden dat naar het eeuwige leven als een zon leidt . Trek
ye weg van de sluier van de duisternis. Probeer een Licht in de wereld te worden. Maak van uw-
zelf een vat voor Licht , een focus voor de Zon van deze ruimte.
Hef uw ogen op naar de Kosmos . Hef uw ogen op naar het Licht . Spreek in de
woorden van de Dweller , het gezang dat het Licht naar beneden roept . Zing het lied van vrijheid.
Zing het lied van de ziel . Maak de hoge trilling die u zal maken One met
het geheel . Meng jezelf met de Kosmos . Groei Eén met het Licht . Wees een a
kanaal van orde, een pad van recht naar de wereld.
Uw licht , o mens, is het grote licht , schijnend door de schaduw van het vlees. Gratis moet
je staat op uit de duisternis voordat je Eén bent met het Licht .
Schaduwen van duisternis omringen u. Het leven vult je met zijn stroom. Maar weet, o man,
je moet opstaan ​​uit je lichaam en ver gaan naar de gebieden die je omringen en toch
zijn ook één met u.
Kijk overal om je heen, o man. Zie uw eigen licht gereflecteerd. Ja, zelfs in het donker
heid om u heen, uw eigen Licht stroomt door de sluier.
Zoek altijd naar wijsheid. Laat uw lichaam niet verraden. Blijf op het pad van de
Lichte golf. Vermijd de verduisterde weg. Weet dat wijsheid blijvend is, bestaat
sinds de Allerziel begon, harmonie creërend uit chaos door de Wet die op de Weg bestaat .
Luister, o mens, naar de leer van wijsheid. Lijst met de stem die spreekt over het verleden-
tijd. Ja, ik zal je vergeten kennis vertellen, je vertellen over wijsheid die verborgen is in de voorbije tijd,
verloren in de mist van duisternis om me heen.
Weet gij, man, gij zijt de ultieme van alle dingen. Alleen de kennis hiervan is vergeten-
tien, verloren toen de mens in slavernij werd geworpen, gebonden en geketend door de ketens van het donker-
ness.
Lang, lang geleden wierp ik mijn lichaam af. Dwaalde ik vrij door de uitgestrektheid van ether,
omcirkelde de hoeken die de mens in slavernij houden. Ken, o mens, gij zijt slechts een geest. De
lichaam is niets. De ziel is alles. Laat je lichaam geen ketenen zijn. Werp de duisternis weg en
reizen in het licht . Werp uw lichaam af, o mens, en wees vrij, echt een Licht dat Eén is met het
Licht .
Wanneer je vrij bent van de boeien van duisternis en in de ruimte reist als een Zon van de
Licht , dan zult u weten dat de ruimte niet grenzeloos is maar echt begrensd door hoeken en
curves. Weet, o man, dat alles wat bestaat slechts een aspect is van grotere dingen die nog moeten gebeuren
komen. Materie is vloeibaar en stroomt als een stroom en verandert voortdurend van één ding naar een-
andere.
Door de eeuwen heen heeft kennis bestaan; nooit veranderd, hoewel begraven
duisternis; nooit verloren geweest, hoewel vergeten door de mens.
Weet dat in de ruimte waarin je woont anderen zo groot zijn als die van jezelf,
verweven door het hart van je materie maar toch gescheiden in hun eigen ruimte.
30

Pagina 31
Eens in een tijd lang vergeten , opende ik, Thoth , de deuropening, drong door tot de andere
ruimtes en geleerd van de verborgen geheimen. Diep in de essentie van materie zijn er veel
mysteries verborgen.
Negen zijn de met elkaar verbonden dimensies en Negen zijn de cycli van de ruimte. Negen zijn de
diffusies van bewustzijn, en Negen zijn de werelden in werelden. Aye, negen zijn de
Heren en de cycli die van boven en beneden komen.
Ruimte is gevuld met verborgen, want ruimte wordt gedeeld door tijd. Zoek de sleutel tot
de tijd-ruimte, en gij zult de poort ontgrendelen. Weet dat gedurende de tijd-ruimte
bewustzijn bestaat zeker. Hoewel het voor onze kennis verborgen is, maar toch voor altijd
bestaat.
De sleutel tot werelden in jou wordt alleen binnenin gevonden. Want de mens is de toegangspoort tot
tery en de sleutel die Eén binnen Eén is .
Zoek binnen de cirkel. Gebruik het Woord dat ik zal geven. Open de poort in jou,
en zeker zult gij ook leven. Mens, gij denkt dat gij leeft, maar weet dat het leven van binnen is
dood. Want zo zeker als je aan je lichaam gebonden bent, bestaat er voor jou geen leven. Alleen de ziel is
ruimtevrij, heeft leven dat echt een leven is. Al het andere is slechts een slavernij, een keten van waaruit
wees vrij.
Denk niet dat de mens op aarde wordt geboren, hoewel hij misschien van de aarde komt. De mens is een
in licht geboren geest. Maar zonder het te weten, kan hij nooit vrij zijn. Duisternis boeit de ziel .
Alleen degene die zoekt, kan ooit hopen vrij te zijn.
Schaduwen om je heen vallen. Duisternis vult alle ruimtes. Schijn vooruit, o licht van
de mensenziel. Vul de duisternis van de ruimte. Gij zijt een zon van het grote licht . een mooie herinnering
ber en gij zult vrij zijn. Blijf niet in de schaduw. Spring voort uit de duisternis van
nacht. Licht , laat uw ziel zijn, o door de zon geboren , gevuld met glorie van licht , bevrijd van de banden
van duisternis, een ziel die één is met het licht .
Gij zijt de sleutel tot alle wijsheid. In jou is alle tijd en ruimte. Leef niet in slavernij
naar duisternis. Bevrijd uw Licht-vorm van de nacht.
“Groot Licht dat alle Kosmos vult, stroomt volledig naar de mens. Maak van zijn lichaam een ​​licht
fakkel die nooit onder mensen zal worden uitgeblust. ‘
Lang in het verleden zocht ik naar wijsheid, kennis die de mens niet kent. Ver voorbij het verleden ik
reisde naar de ruimte waar de tijd begon. Dacht dat ik ooit nieuwe kennis toe te voegen aan de
wijsheid die ik ken. Maar alleen, vond ik, had de toekomst de sleutel tot de wijsheid die ik zocht.
Naar beneden naar de Hallen van Amenti reisde ik, de grotere kennis te zoeken. Gevraagd naar
de Heren van de Cycli , de weg naar de wijsheid die ik zocht. Heeft de Heer deze vraag gesteld:
“Waar is de bron van ALLEN ?” Beantwoordde, in krachtige tonen, de stem van de Heer
van de Negen : “Bevrijd uw ziel van uw lichaam en kom met mij naar het licht.”
Verder kwam ik uit mijn lichaam, een glinsterende vlam in de nacht. Stond ik voor de heren ,
badend in het vuur van het leven . In beslag genomen werd ik toen door een kracht, groot boven kennis van de mens.
Gegoten werd ik naar de afgrond door onbekende ruimtes.
Zag ik vormgeven aan Orde vanuit de chaos en hoeken van de nacht. Zag ik de Light voorjaar
van Orde en hoorde de stem van het Licht . Ik zag de vlam van de afgrond , voortstromend
Orde en licht . Saw Order komt uit chaos. Zag licht leven voortbrengen .
Toen hoorde ik de stem: ‘Hoort en begrijpt. De vlam is de bron van alles
dingen, die alle dingen in potentie bevatten. De Orde die licht uitzond, is het Woord
en uit het Woord komt leven en het bestaan ​​van alles. ‘ En opnieuw sprak de stem, zeg-
31

Pagina 32
ing: “Het leven in u is het Woord. Vind het leven in u, en heb krachten om te gebruiken
van het woord.”
Lange Ik keek naar de Light-vlam , het stromende uit de essentie van Vuur , in het besef dat
Het leven is slechts Orde en die man is één met het vuur.
Terug kwam ik naar mijn lichaam. Weer gestaan ​​met de Negen , geluisterd naar de stem van de Cy-
cles , vibreerden met krachten die ze spraken: “Weet, o Thoth, dat het Leven slechts het Woord van de is
Brand. De levenskracht die u voor u zoekt, is slechts het Woord in de wereld als een vuur. Zoekt u
het pad naar het Woord en de machten zal stellig de uwe zijn. ‘
Toen vroeg ik van de Negen : “O Heer , toon mij het pad. Geef me het pad naar de wis-
dom. Wijs mij de weg naar het Woord . ”Toen antwoordde ik, de Heer van de Negen:
‘Door de orde zult u de weg vinden. Zag u niet dat het Woord uit Chaos kwam? Zag
ye niet dat Licht uit Vuur kwam? Zoek in je leven naar wanorde. Breng uw leven in evenwicht en orde.
Onderdruk alle chaos van emoties en u zult orde hebben in het leven. Bestelling voortgebracht
van Chaos zal u het Woord van de Bron brengen, u de kracht van Cycli geven,
en maak van uw ziel een kracht die vrije wil door de eeuwen heen uitstrekt, een vervolmaakte zon
van de bron. ‘
Luisterde ik naar de stem en diep zonk de woorden in mijn hart. Voor altijd heb ik gezocht
om te kunnen tekenen op het woord. Weet dat hij die het bereikt altijd in Or-
der be. Want gebruik van het Woord door wanorde is nooit en kan nooit zijn.
Neem deze woorden, o man. Als onderdeel van uw leven, laat ze zijn. Zoek je om te overwinnen
wanorde en één met het Woord zult gij zijn.
Doe je best om Licht te krijgen op het pad van het Leven . Probeer één te zijn met de
Sun-State . Probeer alleen het Licht te zijn . Houd uw gedachte vast aan de Eenheid van Licht
met het lichaam van de mens. Weet dat alles Orde van chaos is, geboren in het licht.
Ergens in de Kosmos, door Hubble Telescope
32

Pagina 33
EMERALD TABLET X:
De sleutel van tijd
Maak een lijst, o man. Neem van mijn wijsheid. Leer over de diep verborgen mysteries van de ruimte.
Leer over de gedachte die in de afgrond groeide en orde en harmonie in de ruimte bracht.
Weet, o man, dat alles wat bestaat alleen door de Wet bestaat . Ken het
Wet en gij zult vrij zijn, nooit gebonden worden door de boeien van de nacht.
Verre, door vreemde ruimtes, ben ik de diepte van de afgrond van de tijd ingegaan,
vreemde en toch vreemde mysteries leren, totdat uiteindelijk alles werd onthuld. Weet gij
dat mysterie is alleen mysterie als het voor de mens onbekende kennis is.
Wanneer je het hart van alle mysteries hebt doordrongen, zullen kennis en wijsheid zeker dat doen
wees de uwe.
Zoek en leer dat Tijd het geheim is waardoor je vrij kunt zijn van deze ruimte.
Lang heb ik, Thoth , wijsheid gezocht; ja, en ik zal het einde der eeuwigheid zoeken, ken ik
dat ooit voordat ik terugga het doel dat ik probeer te bereiken zal verplaatsen. Zelfs de heren van de cy-
cles weten dat ze het doel nog niet hebben bereikt, want met al hun wijsheid, zij
weet dat de waarheid ooit groeit.
Eens, in een verleden tijd, sprak ik met de Dweller . Gevraagd naar het mysterie van tijd en ruimte.
Stel hem de vraag die in mij opkwam en zei: “O Meester , wat is tijd?”
Toen sprak Hij tot mij , de Meester : “Weet gij, o Thoth, in het begin was er
leegte en niets: een tijdloos, ruimteloos, niets. En in het niets kwam
een gedachte, doelbewust, alles doordringend, en het vulde de Leegte. Er bestond geen kwestie, alleen
kracht, een beweging, een draaikolk van vibratie van de doelgerichte gedachte die de Leegte vulde. ‘
En ik vroeg de Meester en zei: “Was deze gedachte eeuwig?” En antwoordde mij
de Dweller , zeggend: “In het begin was er eeuwige gedachte, en die gedachte zou er zijn
eeuwig, tijd moet bestaan. Dus in de alles doordringende gedachte groeide de Wet van Tijd. Aye,
tijd die bestaat door alle ruimte, zwevend in een vloeiende, ritmische beweging dat is
voor eeuwig in een staat van fixatie. De tijd verandert niet, maar alle dingen veranderen in de tijd. Voor tijd
is de kracht die gebeurtenissen gescheiden houdt, elk op de juiste plaats. De tijd is niet in beweging,
maar je beweegt door de tijd terwijl je bewustzijn van de ene gebeurtenis naar de andere gaat. Aye,
tegen de tijd dat je bestaat, al met al, een eeuwig bestaan. Weet dat, ook al ben je op tijd
zijn gescheiden, maar zijn toch altijd aanwezig. ‘ Toen hield de stem van de
Dweller , en vertrok ik om op tijd na te denken. Want ik wist dat in deze woorden wijsheid lag
en een manier om de mysteries van tijd te verkennen.
Vaak dacht ik na over de woorden van de bewoner . Toen probeerde ik het mysterie van op te lossen
tijd. Vond ik dat de tijd door vreemde hoeken beweegt. Toch hoopte ik alleen door bochten
om de sleutel te krijgen die me toegang zou geven tot de tijd-ruimte. Ik vond dat alleen door mov-
omhoog en nog een keer door naar rechts te gaan, zou ik vanaf dit moment vrij kunnen zijn
beweging.
Verder kwam ik uit mijn lichaam, bewoog in de bewegingen die me veranderden
tijd. Vreemd waren de bezienswaardigheden die ik tijdens mijn reizen zag, veel mysteries die zich openden voor
visie. Ja, ik zag het begin van de mens, leerde uit het verleden dat niets nieuw is.
Zoek, o mens, om het pad te leren dat door de gevormde ruimtes leidt
vooruit in de tijd.
33

Pagina 34
Vergeet niet, o man, met al uw zoeken naar dat Licht het doel is dat u zult proberen te bereiken-
Tain. Zoekt ooit naar licht op uw pad en altijd voor u zal het doel blijven bestaan. Laat
niet uw hart zal ooit in duisternis veranderen. Licht laat uw ziel zijn, een zon op de weg. Weet gij
dat je in de eeuwige helderheid je ziel zult vinden die verborgen is in het licht, nooit geboeid
door slavernij aan duisternis, schijnt het altijd een Zon van het Licht.
Ja, weet je, hoewel verborgen in de duisternis, bestaat je ziel , een vonk van de ware vlam.
Wees één met de grootste van alle lichten . Zoek bij de Bron , het einde van je doel.
Licht is leven, want zonder het grote Licht kan er nooit iets bestaan. Weet gij, dat in alles
gevormde materie, het hart van Licht bestaat altijd. Ja, hoewel gebonden in de duisternis,
inherent Licht bestaat altijd.
Ik stond eens in de Hallen van Amenti en hoorde de stem van de Heren van Amenti , zeggen:
ing in tonen die door de stilte klonken, woorden van kracht, machtig en krachtig. scandeerden
zij het lied van de cycli, de woorden die het pad openden naar verder. Aye, ik zag het
groot pad ging open en keek een ogenblik het verder in. Zag ik de bewegingen van
de cycli, zo groot als de gedachte van de Bron zou kunnen overbrengen.
Ik wist toen dat zelfs Infinity een ondenkbaar einde nadert. Ik zag dat de
Kosmos is Orde en onderdeel van een beweging die zich uitstrekt tot alle ruimte, een onderdeel van een Orde van
Bestellingen , constant in beweging in een harmonie van ruimte. Zag ik het rijden van cycli als enorm
cirkels door de lucht. Ik wist toen dat alles wat er is groeit om nog een ander te ontmoeten
zich in een verre groepering van ruimte en tijd bevinden. Ik wist toen dat in woorden macht is
open de vliegtuigen die verborgen zijn voor de mens. Aye, dat zelfs in Words de sleutel verborgen ligt
dat opent boven en onder.
Hoor nu, man, dit woord laat ik met u mee. Gebruik het en u zult kracht vinden in het
geluid. Zeg het woord: “Zin-Uru” en kracht zult u vinden. Toch moet u dat begrijpen
de mens is van licht en licht is van de mens.
Maak een lijst, o man, en hoor een mysterie vreemdeling dan alles wat ligt onder de zon. Weten
gij, o mens, dat alle ruimte wordt gevuld door werelden in werelden; ja, de een nog in de ander
gescheiden door de wet .
Eenmaal in mijn zoektocht naar diep begraven wijsheid, opende ik de deur die staven Them uit
Mens. Noemde ik vanuit andere bestaansgebieden, iemand die eerlijker was dan de dochters van mensen.
Ja, ik riep haar vanuit de ruimte om te stralen als een Licht in de mannenwereld.
Ik gebruikte de trommel van de slang . Droeg ik de mantel van de paarse en gouden. Geplaatst op
mijn hoofd, ik, de kroon van zilver. Om me heen scheen de cirkel van cinnaber. Opgegroeid ik mijn
armen en huilde de aanroeping die het pad opent naar de vliegtuigen daarachter, huilde naar de
Heren van de tekens in hun huizen: „Heren van de twee horizonten, wakers van de hoge tonen
poorten, sta gij Eén aan de rechterkant en Eén aan de linkerkant terwijl de Ster naar zijn troon stijgt en
heerst over zijn teken. Ja, jij donkere prins van Arulu, open de poorten van de duistere, verborgen
land en laat haar vrij die gij gevangen houdt.
Hoor, hoor, hoor, duistere heren en stralende en bij hun geheime namen,
namen die ik ken en kan uitspreken, horen en mijn wil gehoorzamen. ‘
Verlichtte ik toen met vlam mijn cirkel en riep Haar in de ruimte daarachter. “Dochter
van Licht terug van Arulu. Zeven keer en zeven keer ben ik door het vuur gegaan.
Eten heb ik niet gegeten. Water heb ik niet gedronken. Ik roep je vanuit Arulu, vanuit het rijk van
Ekershegal, ik roep u op, Vrouwe van het Licht. ‘
Toen kwamen voor mij de donkere figuren op; ja, de figuren van de heren van Arulu . Gescheiden
zij vóór mij en weer kwamen de Vrouwe van het Licht . Ze was nu vrij van de Heren van de
nacht, vrij om te leven in het Licht van de aarde Zon , vrij om te leven als een kind van Licht .
34

Pagina 35
Hier, luister en luister, mijn kinderen. Magie is kennis en alleen wet. Wees niet bang
van de kracht in u, want deze volgt de Wet als de sterren aan de hemel.
Weet dat voor hem zonder kennis wijsheid magisch is en niet van de wet . Maar
weet dat je ooit door je kennis dichter bij een plek in de zon kunt naderen .
Luister, mijn kinderen, volg mijn leer. Wees altijd zoeker van Licht . Schitter in het
wereld van mensen rondom u, een Licht op het pad dat onder mensen zal schijnen.
Volg gij en leer van mijn magie. Weet dat alle kracht van jou is als je wilt. Wees niet bang voor
pad dat u naar kennis leidt, maar schuwt liever de donkere weg.
Licht is de uwe, o mens, voor het grijpen. Werp de boeien af ​​en u zult vrij zijn.
Weet dat je ziel leeft in slavernij, bezwaard door angst die je in de ban houdt. Open
uw ogen en zie het grote zonlicht . Wees niet bang want alles is van jou. Angst is de Heer
van donkere Arulu voor degene die nog nooit de donkere angst onder ogen heeft gezien. Ja, weet dat angst bestaat
gecreëerd door degenen die gebonden zijn door hun angsten.
Schud uw slavernij af, o kinderen, en wandel in het licht van de glorieuze dag. Nooit
verander uw gedachten in de duisternis en zeker zult u één zijn met het licht .
De mens is alleen wat hij gelooft, een broeder van de duisternis of een kind van het licht . Komen
gij in het licht mijn kinderen. Loop in het pad dat naar de zon leidt .
Luister nu en luister naar de wijsheid. Gebruik het woord dat ik u heb gegeven. Gebruik het
en gij zult zeker kracht en wijsheid en licht vinden om in de weg te wandelen. Zoek u en
vind de sleutel die ik heb gegeven en zal altijd een Kind van het Licht zijn.
Sri Yantra
35

Pagina 36
EMERALD TABLET XI:
De sleutel tot boven en onder
Hoor en luister, o kinderen van Khem , naar de woorden die Ik geef die u zullen brengen
naar het licht . U weet, o mannen, dat ik uw vaders kende, ja, uw vaders in een lange tijd
geleden. Onsterfelijk ben ik door alle eeuwen heen geweest, leef onder jullie sinds je kennis
begon. Heb ik ooit naar boven geleid, naar het Licht van de Grote Ziel , getracht
uit de duisternis van de nacht.
Weet, o mensen onder wie ik wandel, dat ik, Thoth , alle kennis heb
en alle wijsheid die de mens sinds de oudheid kent. Keeper, ik ben van de geweest
geheimen van de grote race, houder van de sleutel die naar het leven leidt. Kom op, ik ben er geweest
gij, mijn kinderen, zelfs vanuit de duisternis van de Oude van Dagen . Lijst nu naar de
woorden van mijn wijsheid. Luister nu naar de boodschap die ik breng. Hoor nu de woorden die ik geef
u, en gij zult worden opgewekt van de duisternis naar het licht .
Ver in het verleden, toen ik voor het eerst bij je kwam, vond ik je in grotten van rotsen. I opgeheven
u door mijn kracht en wijsheid totdat u scheen als mannen onder de mensen. Aye, ik gevonden
thee zonder enig weten. Slechts een klein beetje werd u boven beesten grootgebracht. Waaide ik ooit
vonk van uw bewustzijn totdat u eindelijk als mensen vlamde.
Nu zal ik tot u spreken kennis oud, voorbij de gedachte aan uw ras. Weten
gij dat wij van het Grote Ras kennis hadden en hebben die meer is dan die van de mens. Wijsheid
we hebben van de door sterren geboren rassen, wijsheid en kennis ver buiten de mens verkregen. Naar beneden
ons waren de meesters van wijsheid afgedaald zo ver buiten ons als ik van u ben. Maak een lijstje
nu terwijl ik u wijsheid geef. Gebruik het en vrij zult gij zijn.
Weet dat in de piramide die ik heb gebouwd de sleutels zijn die je de weg wijzen naar
leven. Ja, trek een lijn van het grote beeld dat ik bouwde, tot de top van de piramide, gebouwd
als een gateway. Teken een ander tegenovergestelde in dezelfde hoek en richting. Graaf en vind
dat wat ik heb verborgen. Daar zult u de ondergrondse toegang tot de geheimen vinden
verborgen voordat gij mannen was.
Vertel mij nu over het mysterie van cycli die bewegen in vreemde bewegingen
het eindige, want oneindig zijn zij voorbij kennis van de mens. Weet dat er negen van zijn
de cycli; aye, negen boven en veertien onder, bewegen zich in harmonie naar de plaats van samenvoegen-
die in de toekomst zal bestaan. Weet dat de Lords of the Cycles eenheden zijn van
bewustzijn gestuurd van de anderen om dit te verenigen met het Al . De hoogste zijn zij van de
bewustzijn van alle cycli , werkend in harmonie met de wet . Weten zij dat in
tijd zal alles geperfectioneerd zijn, niets boven en niemand beneden, maar alles Eén in een vervolmaakt
Oneindigheid , een harmonie van alles in de Eenheid van Alles.
Diep naast het aardoppervlak in de Hallen van Amenti zitten de Zeven, de Heren van de
Cycli, ja, en nog een, de Heer van onderen. Maar weet je dat er in de Oneindigheid is
noch boven noch onder. Maar er is en zal altijd Eenheid van Alles zijn wanneer alles is
compleet. Vaak heb ik voor de Heren van het Al gestaan Vaak ten grondslag aan hun wijsheid
heb mijn lichaam en ziel gedronken en met hun Licht gevuld .
Sprak ze tegen me en vertelde me over cycli en de wet die hen de middelen geeft om
bestaan. Ja, sprak tot mij de Heer van de Negen en zei: “O, gij zijt groot onder u
De kinderen van de aarde, maar er bestaan ​​mysteries waarvan u niet weet. U weet dat u van a kwam
ruimte-tijd hieronder en weet dat je zult reizen naar een ruimte-tijd daarbuiten. Maar kleine gij
weet van de mysteries in hen, weinig weet u van de wijsheid daarbuiten. Weet dat gij
als geheel in dit bewustzijn zijn slechts een cel in het groeiproces.
36

Pagina 37
Het bewustzijn onder je breidt zich voortdurend uit op andere manieren dan de bekende
aan u. Ja, het groeit, hoewel in de ruimte-tijd onder jou, altijd op verschillende manieren
van degenen die deel uitmaakten van de wegen van u. Want weet dat het groeit als een
resultaat van uw groei, maar niet op dezelfde manier waarop u bent gegroeid. De groei die gij
had en heb in het heden oorzaak en gevolg tot stand gebracht. Geen bewuste
de eenheid volgt het pad van degenen die ervoor stonden, anders zou alles herhaling en ijdelheid zijn. Elke con
bewustzijn in de cyclus waarin het bestaat, volgt zijn eigen weg naar het uiteindelijke doel. Elk speelt zijn
deel in het Plan van de Kosmos. Elk speelt zijn rol in het ultieme einde. Hoe verder de
cyclus, hoe groter de kennis en het vermogen om de wet van het geheel te vermengen.
Weet dat u in de cycli onder ons de ondergeschikte delen van de wet bewerkt,
terwijl wij van de cyclus die zich uitstrekt tot oneindig het streven nastreven en een grotere wet opbouwen.
Elk heeft zijn eigen rol in de cycli. Ieder moet zijn werk voltooien in het zijne
manier. De cyclus onder je is nog niet onder je maar alleen gevormd voor een behoefte die bestaat.
Want weet dat de bron van wijsheid die de cycli uitzendt, eeuwig zoekt
nieuwe krachten te winnen. U weet dat kennis alleen wordt verkregen door oefening en wijsheid
komt alleen voort uit kennis, en dus worden de cycli gecreëerd door de wet. Middelen zijn
zij voor het verkrijgen van kennis voor het Vliegtuig van Wet dat de Bron van het Al is. De
onderstaande cyclus is niet echt lager, maar verschilt alleen in ruimte en tijd. Het bewustzijn
er wordt gewerkt en minder dingen getest dan die u bent. En weet het, net zoals u bent
werkend aan groter, dus boven jullie zijn degenen die ook werken zoals jullie zijn aan nog iemand anders
wetten. Het verschil tussen de cycli ligt alleen in het vermogen om met de wet te werken.
Wij, die in cycli voorbij u zijn, zijn degenen die het eerst uit de
Bron en hebben in de doorgang door tijd-ruimte het vermogen gekregen om Wetten van de te gebruiken
Groter die veel verder gaat dan de mens. Niets daar is echt lager
thee maar alleen een andere werking van de wet.
Kijk naar boven of naar beneden, hetzelfde zult u vinden. Want alles is maar een deel van de
Eenheid die de bron van de wet is. Het bewustzijn onder je is gedeeltelijk van jou
omdat we een deel van jou zijn.
Gij, als een kind had niet de kennis die tot u kwam toen u een man werd. com-
pas de cycli voor de mens aan op zijn reis van geboorte tot dood, en zie in de cyclus
verlaag het kind met de kennis die hij heeft; en zie jezelf als het volwassen kind
ouder, voortschrijdend in kennis naarmate de tijd verstrijkt. Zie, wij ook, het kind dat is opgegroeid
mannelijkheid met de kennis en wijsheid die met de jaren kwam. Dus ook, o Thoth,
zijn de cycli van bewustzijn, kinderen in verschillende stadia van groei, maar allemaal van de
één Bron, de Wijsheid en alles tot de Wijsheid die weer terugkeert. ‘
Toen hield Hij op met spreken en zat in de stilte die tot de Heren komt . Vervolgens
wederom sprak hij tot mij, zeggende: “O Thoth, lang hebben We zaten in Amenti, het bewaken van de
vlam van het leven in de zalen. Maar weet dat we nog steeds deel uitmaken van onze cycli met onze visie
voor hen en verder. Ja, dat weten we, niets anders doet er toe dan de
groei die we kunnen bereiken met onze ziel. Weet dat het vlees vluchtig is. De dingen die mannen tellen
geweldig zijn niets voor ons. De dingen die we zoeken zijn niet van het lichaam, maar zijn slechts de per-
fected state of the Soul. Wanneer gij als mensen kunt leren dat niets anders dan vooruitgang van de ziel kan
tel uiteindelijk, dan bent u werkelijk vrij van alle slavernij, vrij om te werken in een harmonie van
Wet.
Weet, o man, je moet streven naar perfectie, want alleen zo kun je het doel bereiken.
Hoewel u zou moeten weten dat niets perfect is, moet het toch uw doel en uw doel zijn. ‘
Weer hield de stem van de Negen op en in mijn bewustzijn waren de woorden gezonken. Nu,
zoek ik steeds meer wijsheid zodat ik volmaakt kan zijn in Wet met het Al .
Ga gauw naar de Hallen van Amenti om te leven onder de koude bloem van het leven. Gij die ik
hebben geleerd zal mij nooit meer zien. Toch leef ik voor altijd in de wijsheid die ik heb onderwezen.
37

Pagina 38
Het enige dat de mens is, is vanwege zijn wijsheid. Alles wat hij zal zijn, is het resultaat van zijn
oorzaak.
Luister naar mijn stem en word groter dan de gewone man. Til je ogen op-
laat, laat Licht uw wezen vullen, wees altijd Kinderen van Licht. Alleen door inspanning zult u groeien
omhoog naar het gebied waar Licht het Al van het Al is . Wees de meester van alles wat sur-
maakt u rond. Laat je nooit beheersen door de gevolgen van je leven. Creëer dan steeds perfecter
oorzaken en te zijner tijd zult u een Zon van het Licht zijn .
Laat uw ziel vrij omhoog stijgen, vrij van de slavernij en boeien van de nacht. Lift
uw ogen naar de zon in de luchtruimte. Laat het voor u een symbool van het leven zijn. Weet dat
u bent het grotere licht, perfect in uw eigen sfeer, wanneer u vrij bent. Kijk nooit
in de duisternis. Til uw ogen op naar de ruimte erboven. Laat uw licht oplichten
wacht en zult gij een Kind van het Licht zijn.
38

Pagina 39
EMERALD TABLET XII:
De wet van oorzaak en gevolg & de sleutel van profetie
Luister, o man, naar de woorden van mijn wijsheid, luister naar de stem van Thoth, de Atlantische.
Ik heb de wet van tijd-ruimte overwonnen. Ik heb kennis opgedaan over de toekomst van tijd.
Ik weet dat de mens in zijn beweging door de ruimte-tijd ooit Eén met het Al zal zijn .
Weet, o man, dat de hele toekomst een open boek is voor hem die kan lezen. Alle ef-
fect zal zijn oorzaken naar voren brengen naarmate alle gevolgen van de eerste oorzaak groeiden. Ken de fu-
De tuur is niet vast of stabiel, maar varieert naarmate de oorzaak een effect teweegbrengt. Kijk in de oorzaak
gij zult tot stand brengen, en gij zult zeker zien dat alles effect heeft.
Dus, o man, wees er zeker van dat de gevolgen die u voortbrengt, ooit de oorzaak zijn van meer perfecte
gevolgen. Weet dat de toekomst nooit gefixeerd is, maar de vrije wil van de mens volgt als die beweegt
door de bewegingen van tijd-ruimte naar het doel waar een nieuwe tijd begint. Mens
kan alleen de toekomst lezen door de oorzaken die de gevolgen hebben. Zoekt in het
oorzakelijk verband en zeker zult u de gevolgen vinden.
Noem, o man, terwijl ik het heb over de toekomst, spreek over het gevolg dat de oorzaak volgt.
Weet dat de mens op zijn reis naar de lichtafdeling altijd de ontsnapping zoekt uit de nacht die
omringt hem, zoals de schaduwen die de sterren aan de hemel omringen en zoals de sterren erin
de hemel-ruimte, hij zal ook schijnen uit de schaduwen van de nacht.
Altijd zal zijn bestemming hem verder leiden totdat hij Eén is met het Licht . Aye, hoewel hij
weg ligt midden in de schaduwen, altijd vóór hem gloeit het Grote Licht . Hoe donker ook
toch zal hij de schaduwen overwinnen die om hem heen stromen als de nacht.
Ver in de toekomst zie ik de mens als in het Licht geboren, vrij van de duisternis die het boeit
Soul , die in Light zonder de grenzen van de duisternis tot het dekken Licht die Licht van
hun ziel . Weet, o man, voordat u dit bereikt, dat velen de donkere schaduwen zullen vallen
op uw Light streven om te blussen met de schaduwen van de duisternis het Licht van de Ziel die
streeft ernaar vrij te zijn.
Groot is de strijd tussen licht en duisternis, eeuwenoud en toch altijd nieuw. Nog,
weet in een tijd, ver in de toekomst, Licht zal Alles zijn en duisternis zal vallen.
Luister, o man, naar mijn woorden van wijsheid. Bereid je voor en je zult je licht niet binden .
De mens is opgestaan ​​en de mens is gevallen als altijd nieuwe bewustzijnsgolven uit de
grote afgrond onder ons richting de Zon van hun doel.
Gij, mijn kinderen, bent opgestaan ​​uit een staat die weinig boven het beest was, tot nu toe
alle mensen, gij zijt de grootste. Maar vóór u waren anderen groter dan u. Maar vertel ik u als
voor u zijn anderen gevallen, zo zult gij ook eindigen. En op het land waar
gij woont nu, barbaren zullen wonen en op hun beurt tot Licht opstaan . Vergeten zal de an-
verstandige wijsheid, maar zal ooit leven, hoewel verborgen voor mensen.
Ja, in het land dat u Khem noemt, zullen rassen opkomen en rassen zullen vallen. vergeten
gij zult uit de mensenkinderen zijn. Toch zult u verhuisd zijn naar een sterrenruimte daarachter
dit laat deze plaats achter waar je hebt gewoond.
De ziel van de mens gaat altijd verder, niet gebonden door één ster. Maar ooit verhuizen naar
het grote doel voor hem waar hij wordt opgelost in het Licht van het Al . Weet dat gij
zal altijd verder gaan, bewogen door de Wet van oorzaak en gevolg totdat beide uiteindelijk worden
Een .
39

Pagina 40
Ja, man, nadat u bent gegaan, zullen anderen zich verplaatsen in de plaatsen waar u woonde. Kennis
en wijsheid zal allemaal worden vergeten, en alleen een herinnering aan Goden zal overleven. Zoals ik voor jou
ben een God door mijn kennis, zo zult u ook Goden van de toekomst zijn vanwege uw
kennis ver boven die van hen. Weet echter dat de mens door de eeuwen heen toegang zal hebben
om wet te maken wanneer hij wil.
De komende tijdperken zullen een heropleving van wijsheid zien aan degenen die uw plaats hierop zullen beërven
ster. Zij zullen op hun beurt in wijsheid komen en leren de duisternis door Licht te verbannen . Nog
moeten zij door de eeuwen heen sterk streven om zichzelf de vrijheid van Licht te brengen.
Dan zal er tot de mens de grote oorlog komen die de aarde zal doen beven en
schud in zijn loop. Aye, dan zullen de Dark Brothers de strijd tussen het Licht openen
en de nacht.
Wanneer de mens opnieuw de oceaan zal overwinnen en in de lucht zal vliegen op vleugels zoals de vogels;
wanneer hij heeft geleerd de bliksem aan te wenden, zal de tijd van oorlogvoering beginnen. Super goed
zal de strijd zijn tussen de krachten, de strijd tussen duisternis en licht . Natie zal
sta op tegen natie met behulp van de duistere krachten om de aarde te vernietigen. Wapens van kracht zullen vegen
uit de aarde-mens totdat de helft van de mensenrassen zal zijn verdwenen. Dan zal het voortkomen
Zonen van de ochtend en geef hun bevelschrift aan de mensenkinderen, zeggende: “O mannen, houdt op
van uw streven tegen uw broer. Alleen zo kunt u tot het Licht komen. Houd op met uw
ongeloof, o mijn broeder, en volg het pad en weet dat je gelijk hebt. ‘
Dan zullen mannen ophouden met hun streven, broer tegen broer en vader tegen
zoon. Dan zal het oude huis van mijn volk opstaan ​​uit zijn plaats ‘tegen de donkere oceaan
golven. Dan zal het Tijdperk van Licht worden ontplooid met alle mensen die het Licht van het doel zoeken.
Dan zullen de Broeders van Licht het volk regeren. Verbannen zal de duisternis van de nacht zijn.
Ja, de mensenkinderen zullen vooruit en omhoog gaan naar het grote doel. kin-
dren van licht zullen zij worden. Vlam van de vlam zal hun ziel ooit zijn. Kennis
en wijsheid zal de mens zijn in de grote eeuw, want hij zal de eeuwige vlam naderen, de
Bron van alle wijsheid, de plaats van begin, die toch Eén is met het einde van alle dingen.
Ja, in een tijd die nog ongeboren is, zal alles één zijn en één zal alles zijn . Man, een perfect
vlam van deze Kosmos , zal vooruitgaan naar een plaats in de sterren. Aye, zal zelfs bewegen
vanuit deze ruimte-tijd naar een andere voorbij de sterren.
Lang hebt gij naar mij geluisterd, o mijn kinderen, lang hebt gij geluisterd naar de wijsheid van
Thoth. Nu vertrek ik van u naar de duisternis. Ga nu naar de Hallen van Amenti , daarheen
verblijf in de toekomst wanneer het licht tot de mens zal komen. Maar weet, mijn Geest zal het doen
wees altijd bij u, leid uw voeten op het pad van Licht .
Bewaak de geheimen die ik bij u achterlaat, en zeker zal mijn geest u bewaken
leven. Houd uw ogen altijd op het pad naar wijsheid. Houd het licht als uw doel ooit-
meer. Fetter niet uw ziel in slavernij van duisternis; laat het vliegen tijdens zijn vlucht naar de sterren.
Nu vertrek ik u om in Amenti te wonen . Wees mijn kinderen in dit en het volgende leven.
De tijd zal komen dat ook u onsterfelijk zult zijn, leeft van eeuw tot eeuw een Licht
onder mannen.
Bewaak de ingang naar de zalen van Amenti . Bewaak de geheimen die ik heb verborgen
onder jullie. Laat de wijsheid niet aan barbaren worden geworpen. Geheim zult u het voor die bewaren
die licht zoeken . Vertrek nu I. Ontvang mijn zegen. Neem mijn weg en volg
het licht.
40

Pagina 41
Meng je ziel in de grote essentie.
Eén, met het grote licht, laat uw
bewustzijn wees.
Roep mij aan wanneer u mij nodig hebt.
Gebruik mijn naam drie keer achter elkaar:
Chequetet, Arelich, Volmalites.
Cipressen, door Vincent van Gogh
41

Pagina 42
EMERALD TABLET XIII:
De sleutels van leven en dood
Luister, o man, hoor de wijsheid. Hoor het Woord dat u met leven zal vervullen .
Hoor het Woord dat de duisternis zal verbannen. Hoor de stem die de zal verbannen
nacht.
Mysterie en wijsheid heb ik mijn kinderen gebracht; kennis en macht de-
oud van ouds. Weet niet dat alles zal worden geopend wanneer u de eenheid van zult vinden
allemaal? Eén zult gij zijn met de meesters van mysterie, overwinnaars van de dood en meesters van
Leven. Ja, u zult van de bloem van Amenti leren de bloesem van het leven die schijnt in de
Zalen . In Geest zult gij die Hallen van Amenti bereiken en de wijsheid die leeft, terugbrengen
in het licht . Weet dat de toegangspoort tot macht geheim is. Weet dat de poort naar het leven er is
dood. Ja, door de dood maar niet zoals u de dood kent, maar een dood die leven is en vuur is
en is licht .
Verlangt u het diepe, verborgen geheim te kennen? Kijk in je hart waar de kennis
rand is gebonden. Weet dat in jou het geheim verborgen is, de bron van alle leven en de
bron van alle dood.
Maak een lijst, o man, terwijl ik het geheim vertel, onthul u het geheim van ouds.
Diep in het hart van de aarde ligt de bloem, de bron van de Geest die alles in zijn vorm bindt.
Want weet dat de aarde in lichaam leeft zoals u leeft in uw eigen gevormde vorm.
De levensbloem is als uw eigen plaats van geest en stroomt door de aarde als de uwe
stroomt door uw gedaante; leven geven aan de aarde en haar kinderen, de Geest vernieuwen
van vorm tot vorm. Dit is de Geest die vorm van je lichaam is, vormgeven en vormen
in zijn vorm.
Weet, o mens, dat uw vorm tweevoudig is, in evenwicht is in polariteit terwijl hij in zijn vorm is gevormd.
Weet dat wanneer je de dood nadert, het alleen is omdat je evenwicht is geschud.
Het is alleen omdat één paal verloren is gegaan.
Weet dat je lichaam in perfecte balans nooit mag worden aangeraakt door de vinger van
Dood . Ja, zelfs een ongeluk kan alleen naderen als de balans weg is. Wanneer je binnen bent
een evenwichtig evenwicht, zult u in tijd voortleven en niet van Dood smaken . Weet dat gij
kunst de gebalanceerde voltooiing, die bestaat vanwege je evenwicht van polen. Zoals in jou één
pool wordt naar beneden getrokken, snel van u gaat de balans van het leven. Dan tot u koud
De dood nadert en er moet verandering komen in je onevenwichtige leven.
Weet dat het geheim van het leven in Amenti het geheim is van het herstellen van het evenwicht tussen polen.
Alles wat bestaat heeft vorm en leeft door de Geest van het leven in zijn polen.
Zie niet dat in het hart van de aarde de balans is van alle dingen die bestaan ​​en zijn
op zijn gezicht? De bron van uw Geest wordt getrokken uit het hart van de aarde , want in uw gedaante bent u
één met de aarde .
Wanneer u hebt geleerd uw eigen evenwicht te bewaren, dan zult u tekenen op de
ance van de aarde . Besta dan, terwijl de aarde bestaat en van vorm verandert, alleen wanneer
De aarde zal ook veranderen: niet proeven van de dood, maar één met deze planeet, die uw gedaante vasthoudt
tot alles voorbij is.
Noem, o man, terwijl ik het geheim geef, zodat ook u niet van verandering zult proeven.
Elke dag een uur zult u liggen met uw hoofd gericht naar de plaats van de positieve pool
(noorden). Een uur per dag zal uw hoofd worden gericht naar de plaats van de negatieve pool
42

Pagina 43
(zuiden). Terwijl uw hoofd naar het noorden is geplaatst, houd u uw bewustzijn tegen
de borst naar het hoofd. En wanneer uw hoofd naar het zuiden is geplaatst, houd dan uw gedachte vast
van borst tot voeten. Houd u eenmaal in elke zeven in evenwicht en uw evenwicht zal opnieuw
tain zijn hele kracht. Ja, als je oud bent, zal je lichaam verfrissen en je kracht
zal worden als een jeugd. Dit is het geheim dat de meesters kennen waarmee ze zich onthouden
de vingers van de dood. Verwaarloos niet het pad te volgen dat ik heb getoond, want wanneer u hebt
voorbij jaren tot honderd om te verwaarlozen betekent dit de komst van de dood.
Hoor, mijn woorden, en volg het pad. Houd uw evenwicht en leef voort in
leven.
Hoor, man, luister naar mijn stem. Maak een lijst van de wijsheid die u van de dood geeft .
Wanneer u aan het einde van uw werk bent benoemd, wilt u misschien uit dit leven gaan, doorgaan naar
het vlak waar de Suns of the Morning leven en zijn als Children of Light . Voorbij lopen
zonder pijn en ga zonder verdriet het gebied binnen waar eeuwig Licht is .
Ga eerst in rust liggen met je hoofd naar het oosten. Vouw uw handen naar de Bron van
uw leven (zonnevlecht). Plaats uw bewustzijn op de levensstoel. Draai het om en deel het
noord en zuid. Stuur u naar het noorden. Stuur de ander
naar het zuiden. Ontspan uw greep op uw wezen. Vooruit zullen zij uw zilver vormen
vonk vliegen, opwaarts en verder naar de zon van de ochtend, vermengd met licht, één met
zijn bron. Daar zal het vlammen totdat verlangen zal worden geschapen. Dan zal terugkeren naar een plaats in een
het formulier. Weet, o mensen, die aldus de grote zielen passeren, die naar believen van leven tot leven veranderen.
Zo gaat altijd de Avatar voorbij, bereid zijn dood zoals hij zijn eigen leven wil.
Noem, o man, drink van mijn wijsheid. Leer het geheim dat meester van de tijd is.
Leer hoe degenen die u Masters noemt, in staat zijn de levens uit het verleden te herinneren. Geweldig is
het geheime maar toch gemakkelijk te beheersen, dat u de beheersing van de tijd geeft. Toen u stierf
snelle nadering, vrees niet maar weet dat u meester bent van de Dood. Ontspan je lichaam, verzet je niet
met spanning. Plaats in uw hart de vlam van uw ziel. Veeg het dan snel naar de stoel van
de driehoek. Wacht even en ga dan naar het doel. Dit, jouw doel, is de plaats
tussen je wenkbrauwen, de plek waar de herinnering aan het leven moet heersen. Houd uw vast
vlam hier in uw hersenstoel totdat de vingers van de dood uw ziel grijpen. Dan als u voorbijgaat
door de staat van overgang zullen zeker ook de herinneringen van het leven voorbijgaan. Dan zal de
verleden zijn als één met het heden. Dan zal de herinnering aan allen bewaard worden. Gratis shalt
je bent van alle terugval. De dingen van het verleden zullen vandaag leven.
Man, gij hebt de stem van mijn wijsheid gehoord. Volg en gij zult door de leven
leeftijden als ik
Wolk, lucht en Mt. Shasta
43

Pagina 44
Aanvullend EMERALD TABLET XIV
Noem, o mens, voor de diep verborgen wijsheid, verloren voor de wereld sinds de tijd van de
Bewoners , verloren en vergeten door mannen van deze leeftijd.
Weet dat deze aarde slechts een portaal is, bewaakt door krachten die de mens niet kent. Maar toch
Dark Lords verbergen de ingang die naar het in de hemel geboren land leidt . Ken de weg naar
de sfeer van Arulu wordt bewaakt door barrières alleen geopend om Light-geboren man.
Op aarde ben ik de houder van de sleutels tot de poorten van het Heilige Land . Commando
Ik, door de krachten buiten mij, om de sleutels van de wereld van de mens achter te laten. Voordat ik vertrek, ik
geef u de geheimen hoe u kunt opstaan ​​uit de slavernij van de duisternis, werp de boeien af
van vlees dat u hebt gebonden, sta op uit de duisternis naar het Licht . Ken de ziel
moet van zijn duisternis worden gereinigd, anders kunt u de poorten van het licht betreden. Zo stel ik vast
loog onder u de mysteriën, zodat de geheimen altijd kunnen worden gevonden. Maar ja
de mens kan in de duisternis vallen, altijd zal het Licht schijnen als een gids. Verborgen in duisternis,
gehuld in symbolen, zal altijd de weg naar het portaal worden gevonden. De mens zal in de toekomst ontkennen
de mysteries maar altijd de manier waarop de zoeker zal vinden.
Nu beveel ik u mijn geheimen te bewaren en alleen te geven aan degenen die u hebt getest, dus
dat de zuivere niet gecorrumpeerd mag worden, zodat de kracht van de waarheid kan zegevieren. Maak een lijstje
nu naar de onthulling van Mystery . Lijst met de symbolen van Mystery die ik geef. Maak er een religie van
ion want alleen zo zal zijn essentie blijven.
Regio’s zijn er twee tussen dit leven en de Grote , gereisd door de Zielen
die vertrekken van deze aarde; Duat , het huis van de krachten van illusie; Sekhet Hetspet ,
het huis van de god s. Osiris , het symbool van de bewaker van het portaal, die het terugdraait
zielen van onwaardige mannen. Daarachter ligt de sfeer van de in de hemel geboren krachten, Arulu , de
land waar de Groten zijn gepasseerd. Daar, toen mijn werk onder mannen is geweest
klaar, zal ik me aansluiten bij de Groten van mijn Oude huis.
Zeven zijn de woningen van het huis van de Machtige ; Drie bewaken het portaal van elk
huis uit de duisternis; Vijftien manieren die naar Duat leiden . Twaalf zijn de huizen van
de Lords of Illusion , geconfronteerd met vier manieren, elk verschillend. Veertig en twee zijn de
grote machten, die de doden oordelen die naar het portaal zoeken. Vier zijn de zonen van Horus , twee
zijn de bewakers van Oost en West – Isis , de moeder die pleit voor haar kinderen, koningin van
de maan, als gevolg van de zon . Ba is de essentie, eeuwig leven. Ka is de schaduw die
de mens kent het leven. Ba komt niet voordat Ka is geïncarneerd. Dit zijn mysteries om te bewaren
door de jaren heen. Sleutels zijn zij van het leven en van de dood . Hoor nu het mysterie van mys-
teries: leer van de cirkel zonder begin en eindeloos, de vorm van Hij die Eén is en in alles.
Luister en hoor het, ga heen en pas het toe, zo zult gij reizen zoals ik ga. Mysterie erin
Mysterie , maar toch duidelijk voor de Lichtgeborenen , het Geheim van alles wat ik nu zal onthullen. Ik zal een verklaren
geheim voor de ingewijden, maar laat de deur volledig gesloten zijn tegen de profane.
Drie is het mysterie, kom van de grote. Hoor en het licht op u zal ochtend worden.
In het oeroud woonden drie eenheden. Anders dan deze, kan er geen bestaan. Dit zijn de
evenwicht, bron van creatie:
één God, één waarheid, één punt van vrijheid.
Drie komen voort uit de drie van de balans:
al het leven, alles goed, alle kracht.
Drie zijn de eigenschappen van God in zijn Licht-huis :
Oneindige kracht, oneindige wijsheid, oneindige liefde.
44

Pagina 45
Drie zijn de krachten die aan de meesters worden gegeven :
Gebruik het onderscheid om kwaad te transmuteren, het goede te helpen.
Drie dingen zijn onvermijdelijk voor God om te doen:
Duidelijke kracht, wijsheid en liefde.
Drie zijn de krachten die alle dingen creëren:
Goddelijke Liefde bezeten van perfecte kennis, Goddelijke Wijsheid wetende alle mogelijke
betekent, goddelijke kracht bezeten door de gezamenlijke wil van goddelijke liefde en wijsheid.
Drie zijn de cirkels (toestanden) van het bestaan:
De cirkel van Licht waar niets woont dan God, en alleen God kan het doorkruisen; de
cirkel van chaos waar alle dingen van nature uit de dood voortkomen; de cirkel van bewust-
heid waar alle dingen uit het leven voortkomen.
Alle levende dingen zijn van drie staten van bestaan:
chaos of dood, vrijheid in de mensheid en geluk van de hemel.
Drie benodigdheden beheersen alle dingen:
beginnend in de grote diepte, de cirkel van chaos, overvloed in de hemel.
Drie zijn de paden van de ziel :
Man, vrijheid, licht.
Drie zijn de belemmeringen:
gebrek aan poging om kennis te verkrijgen; niet-gehechtheid aan god; gehechtheid aan het kwaad .
In de mens zijn de drie manifest. Drie zijn de koningen van macht binnenin. Drie zijn
de kamers van de mysteries, nog niet gevonden in het lichaam van de mens.
Hoor nu van degene die bevrijd is, bevrijd van de slavernij van het leven in het Licht . Weten-
de bron van alle werelden zal open zijn. Ja, zelfs de poorten van Arulu zullen dat niet zijn
verjaard. Maar let op, o man, die de hemel zou binnengaan. Als u niet waardig bent, is het beter
in het vuur vallen. Weet dat de hemelingen de zuivere vlam passeren. Bij elke revolutie
uit de hemel baden ze in de fonteinen van het licht .
Noem, o mens, tot dit mysterie: lang in het verleden voordat gij door de mens werd geboren, heb ik gewoond
in het oude Atlantis . Daar in de Tempel dronk ik van de Wijsheid , gegoten als een fontein van
Licht van de bewoner . Geef de sleutel om op te stijgen naar de Aanwezigheid van Licht in de Grote
wereld. Stond ik vóór de Heilige troont in de bloem van vuur. Versluierd was hij bij de
bliksemen van duisternis, anders is mijn ziel door de glorie verbrijzeld.
Vooruit van de voeten van zijn Troon rolde als de diamant vier rivieren van vlammen
van zijn voetenbank, gerold door de kanalen van wolken naar de mensenwereld. Gevuld was het
hal met Spirits of Heaven. Wonder der wonderen was het Sterrenpaleis. Boven de hemel, zoals
een regenboog van vuur en zonlicht , werden de geesten gevormd. Zongen zij de glorie van de Heilige
Een . Toen kwam uit het midden van het vuur een stem: “Zie de glorie van de eerste oorzaak.”
Ik zag dat Licht , hoog boven alle duisternis, weerspiegeld in mijn eigen wezen. Ik heb het bereikt zoals het was
waren, voor de God van alle Goden, de Geest-Zon, de Soevereine van de Zon-sferen.
Weer kwam de stem: ‘Er is één, zelfs de eerste, die geen begin heeft, wie
heeft geen einde; die alle dingen heeft gemaakt, die alles regeert, die goed is, wie rechtvaardig is, wie
illumines, die ondersteunt. “
Toen stroomde er van de troon een grote uitstraling, die mijn ziel omringde en ophief
door zijn kracht. Snel ging ik door de ruimtes van de Hemel , getoond was ik het mysterie van
mysteries, getoond het geheime hart van de kosmos. Ik werd vervoerd naar het land Arulu ,
stond voor de heren in hun huizen . Ze openden de deuropening, dus ik zou een glimp van de
oer chaos. Rilde mijn ziel tot het visioen van afgrijzen, kromp mijn ziel terug van de
45

Pagina 46
oceaan van duisternis. Toen zag ik de behoefte aan de barrières, zag de behoefte aan de Heren van
Arulu . Alleen zij met hun Oneindige balans konden de ingrijpende chaos in de weg staan.
Alleen zij konden Gods schepping bewaken .
Toen passeerde ik de cirkel van acht. Zag alle zielen die de hadden overwonnen
duisternis. Zag de pracht van het licht waar ze woonden.
Verlangde ik mijn plaats in hun kring in te nemen, maar verlangde ook naar de manier waarop ik had gekozen,
toen ik in de Hallen van Amenti stond en mijn keuze maakte voor het werk dat ik zou doen.
Ik ging van de Hallen van Arulu naar de aarde ruimte waar mijn lichaam lag. Arose I
van de aarde waar ik rustte. Ik stond voor de bewoner . Mijn belofte gedaan om afstand te doen
mijn grote recht totdat mijn werk op aarde was voltooid, totdat het tijdperk van duisternis voorbij was.
Luister, o man, naar de woorden die Ik u zal geven. Daarin zult u de essentie van het leven vinden.
Voordat ik terugkeer naar de Hallen van Amenti, zult u geleerd worden de Geheimen van Geheimen , hoe u,
kan ook naar het Licht opstaan . Bewaar ze en bewaar ze, verberg ze in symbolen, dus de
profaan zal lachen en afstand doen. Vorm in elk land de mysteries. Maak de weg
moeilijk voor de zoeker om te betreden. Zo zullen de zwakken en het weifelen worden afgewezen. Zo zal
de geheimen worden verborgen en bewaakt, bewaard tot het tijdstip waarop het wiel zal worden gedraaid.
Door de donkere eeuwen, wachtend en wakend, zal mijn Geest in de diepte blijven
verborgen land. Wanneer iemand alle beproevingen van de buitenwereld heeft doorstaan, roep mij dan op bij de Sleutel
dat gij vasthoudt. Dan zal ik, de Initiator , antwoorden, vanuit de Hallen van de Goden binnenkomen
Amenti. Dan zal ik de ingewijde ontvangen, hem de woorden van kracht geven.
Hoort, bedenk, deze woorden van waarschuwing: breng mij geen gebrek aan wijsheid,
onzuiver van hart of zwak in zijn doel. Anders zal ik je macht onttrekken om
mon mij vanuit mijn slaapplaats.
Ga vooruit en overwin het element van duisternis. Verhef in uw aard uw essentie van
Licht .
Ga nu heen en roep uw broeders op zodat ik de wijsheid aan het licht mag brengen
uw pad wanneer mijn aanwezigheid weg is. Kom naar de kamer onder mijn tempel. Eet niet
eten tot drie dagen voorbij zijn. Daar zal ik je de essentie van wijsheid geven, zodat met
macht gij moge schijnen onder de mensen. Daar zal ik u de geheimen geven zodat u, om
kan opstijgen naar de hemel – Godmensen in waarheid zoals u in wezen bent. Vertrek nu en vertrek
mij terwijl ik degenen roep die u kent maar vooralsnog niet weet.
Beker van de Heilige Graal, door Dan Winter
46

Pagina 47
Aanvullend EMERALD TABLET XV
Geheim van geheimen
Nu vergadert u, mijn kinderen, wachtend om het Geheim van Geheimen te horen dat zal geven
gij macht om de God-mens te ontvouwen, geeft u de weg naar eeuwig leven. Ik zal er duidelijk over spreken
de onthulde mysteriën . Ik zal u geen duistere woorden zeggen. Open je oren nu, mijn
kinderen. Hoor en gehoorzaam de woorden die ik geef.
Eerst zal ik spreken over de ketenen van duisternis die u in ketenen aan de sfeer van binden
de aarde.
Duisternis en licht zijn beide van één aard, verschillen alleen qua uiterlijk, voor elke ontstane
uit de bron van alles. Duisternis is wanorde. Licht is orde. Overgedragen duisternis is licht
van het licht. Dit, mijn kinderen, jullie doel om te zijn; transmutatie van duisternis naar licht
.
Hoor nu het mysterie van de natuur, de relaties van het leven met de aarde waar het
woont. Weet, je bent drieledig van aard, fysiek, astraal en mentaal in één. Drie zijn
de kwaliteiten van elk van de naturen; negen in totaal, zo boven, zo beneden.
In het fysieke zijn deze kanalen, het bloed dat in draaikolk beweegt, reageert
ingrijpend op het hart blijven kloppen. Magnetisme dat door de zenuw beweegt
paden, drager van energieën naar alle cellen en weefsels. Akasa die door kanalen stroomt,
subtiel maar fysiek, waardoor de kanalen compleet zijn. Elk van de drie afgestemd op elkaar,
elk beïnvloedt het leven van het lichaam. Vorm zij het skeletachtige kader waardoor de
subtiele ether stroomt. In hun meesterschap ligt het geheim van het leven in het lichaam. Alleen opgegeven
door de wil van de adept, wanneer zijn levensdoel is bereikt.
Drie zijn de aard van het astrale , bemiddelaar is tussen boven en onder; niet van de
fysiek, niet van het spirituele, maar in staat om boven en onder te bewegen.
Drie zijn de aard van de geest , dragen het van de wil van de Grote. Scheidsrechter van
Oorzaak en gevolg in uw leven. Zo wordt het drievoudige wezen gevormd, van bovenaf geleid door
de kracht van vier. Boven en voorbij de drievoudige aard van de mens ligt het rijk van de Spiri-
tual Zelf. Vier is het in kwaliteiten, schijnt in elk van de bestaansgebieden, maar dertien in
één, het mystieke nummer. Op basis van de kwaliteiten van de mens zijn de broeders : elk zal
dirigeer de ontvouwing van het zijn, elk kanaal zal van de Grote zijn.
Op aarde is de mens in slavernij, gebonden door ruimte en tijd aan het aardse vlak. rondom
elke planeet, een trillingsgolf, bindt hem aan zijn ontplooiingsgebied. Toch is in de mens
de sleutel tot bevrijding, in de mens kan vrijheid worden gevonden.
Wanneer je het zelf uit het lichaam hebt bevrijd, ga dan naar de uiterste grenzen van je
aardse vlak. Spreek het woord Dor-E-Lil-La. Dan zal je Licht een tijdje worden opgeheven,
vrij moge gij de barrières van de ruimte passeren. Voor een tijd van de helft van de zon (zes uur), gratis mei
gij passeert de barrières van het aardse vlak, ziet en kent degenen die buiten u zijn. Ja, tot
de hoogste werelden moge gij voorbijgaan. Zie je eigen mogelijke hoogten van ontplooiing, weet alles
aardse toekomst van de ziel.
U bent gebonden in uw lichaam, maar door de kracht kunt u vrij zijn. Dit is het geheim
waardoor gebondenheid wordt vervangen door vrijheid voor u.
Kalm laat uw geest zijn. Wees in rust uw lichaam: alleen bewust van vrijheid van vlees.
Centreer uw wezen op het doel van uw verlangen. Denk steeds opnieuw na dat je zou zijn
vrij. Denk aan dit woord – La-Um-IL-Gan – keer op keer in je gedachten, laat het klinken. Drift
met het geluid naar de plaats van uw verlangen. Vrij van de slavernij van vlees door uw wil.
47

Pagina 48
Hoor, terwijl ik de grootste geheimen geef: hoe gij de Hallen van Amenti kunt betreden ,
betreed de plaats van de onsterfelijken zoals ik deed, sta voor de heren in hun plaatsen.
Ga liggen in de rest van je lichaam. Kalmeer je geest, zodat geen enkele gedachte je stoort. Zuiver
moet u in gedachte en doel zijn, anders zal u alleen maar falen. Visie Amenti
zoals ik in mijn tabletten heb verteld. Lang met volheid van hart om daar te zijn. Ga voor de
Heren in uw gedachten. Spreek de woorden van kracht uit die ik geef (mentaal); Mekut-El-Shab-
El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El. Ontspan je geest en je lichaam. Wees er dan zeker van
je ziel zal worden genoemd.
Geef mij nu de sleutel tot Shamballa , de plaats waar mijn broeders in de duisternis wonen:
Duisternis maar gevuld met Licht van de Zon – Duisternis van de Aarde , maar Licht van de Geest ,
gidsen voor u wanneer mijn dag voorbij is.
Laat uw lichaam achter zoals ik u heb geleerd. Ga naar de barrières van de diepe, verborgen
plaats. Ga voor de poorten en hun voogden staan. Bevel uw ingang hiermee
woorden: “Ik ben het licht. In mij is geen duisternis. Ben ik vrij van de slavernij van de nacht. Open
jij de weg van de Twaalf en de Ene, zodat ik kan doorgaan naar het rijk van wijsheid. ”Wanneer
zij weigeren u, zoals zij zeker zullen doen, bevelen hun te openen door deze woorden van kracht: “Ik
ben het licht. Voor mij zijn geen barrières. Open, beveel ik, door het geheim van geheimen—
Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom. ”Als uw woorden dan“ de waarheid ”van het hoogste zijn geweest,
open voor u zullen de barrières vallen.
Nu verlaat ik u, mijn kinderen. Beneden, maar omhoog, naar de Hallen zal ik gaan. Win de weg
voor mij, mijn kinderen. Waarlijk, mijn broeders zult gij worden.
Zo maak ik mijn geschriften af. Sleutels laten ze zijn voor degenen die na komen. Maar alleen voor
zij die mijn wijsheid zoeken, want alleen voor deze ben ik de Sleutel en de Weg .
Leonardo’s Canon, door Leonardo di Vinci

 

Lees ook:   Wat u niet wist over Casual Sex

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten