14 april 2021

 

Moeder

Gifted Medium..FB-Angelic Realm Connection! I post Special prices for #readings @angelicrealmconnection.com You Loved ones really do have messages for you, they truly do want to guide you. Stop & see me & Let's connect you to them

Nu is zij dan uitgestreden
De handen bleek op het dek
De felle prachtig blauwe hemelse blik
Nu voor altijd gesloten

Wat niet wachten kon, dat moest gebeuren
Daarna kwam er weerom een strijd
Wie het kleedje,
en de koektrommel
De foto’s en wat al niet meer
Zo zonder enigerlei waarde
Maar waar de kinderschare
Zich vergreep aan een nodeloze strijd

Het verdriet dat zo 
nog langer kon duren
Dan het gemis veroorzaken kon
Waar moeders vanuit de hemel
Tranen schreide, wat waren haar kinderen toch dom

Zij had hen allen in liefde gekregen
Genoten van elk afzonderlijk kind
Ze had de zorgen kunnen dragen
En ieder op zijn hardst bemind
En kijk hen nu toch eens klagen
Zo zonder moederlijk bewind
Zij die allen in liefde zijn gedragen
Want ze waren toch ieder moeders kind

Nu hoopte moeder in hemelse heden dage
Dat er vrede leven mocht
in allen die zij had gedragen
En waar zij haar leven lang voor vocht

De haat en nijd was vast uit liefde geboren
Gemis deed hen teveel zeer
Een gebroken hart kon men soms helen
met ruzies over en weer
Ergens zou vast nog liefde leven
in hun harten fijn

 

Want dat had moeders hen toch meegegeven?
Dus eer zij echt rusten zou
Was het hart van de moeder
Nog bezig in hemelse sferen
Om al de kift en gekissebis om te keren 
Anders had haar ziel geen rust
Maar al die haat en nijd
Had wel haar kaarsje sneller uitgeblust

❤Voor Annette K❤

Lees ook:   Voor mama

Gerelateerde berichten