...

27 oktober 2021

 

Egyptische nummerologie.

Egyptische nummerologie.


Getallen waren in het oude egypte al belangrijk. Phytogaras heeft vele jaren doorgebracht om de getallen van het oude egypte te bestuderen. Het getallen stelsel dat hij tot de mensheid heeft gebracht was al eeuwen bekend bij de oude egyptenaren. Er zijn oude papyrus documenten gevonden die dateren uit 2700-2185 voor christus. Phytagoras kwam pas met zijn stelsel in 580-500 voor Christus.


De Één:
Één is geen getal, maar de essentie van het fundamentele principe van het getal. De 1 staat voor eenheid, het absolute als nog ongepolariseerde energie. De 1 vorm alle andere getallen.


De Twee:
Twee is het getal van de eenheid die zich van zichzelf bewust wordt en schept de polariteit. In oude papyrus geschriften heeft men het volgende gevonden over de twee:“Ik bestond voor beide Voorlopers die ik maakte, aangezien Ik het primaat had over de beide Voorlopers die Ik maakte, want Mijn naam was er voor hun namen, want ik schiep hen voor de beide voorlopers.”De hierboven staande tekst is de vertaling van het egyptisch begrip dualiteit.


De Drie:
Het getal 3 staat voor de abstracte / spirituele relatie tussen 2 tegenstellingen. De tegenstelling man / vrouw is nog geen relatie. Eerst moet er Liefde of verlangen tussen beide ontstaan voordat er een relatie ontstaat.
Samenvoeging van 2 tegenstellingen benodigd dus een derde kracht. Deze kracht is word weergegeven door getal Drie.


De Vier:
Vier staat voor vastheid van de materie. De samenstelling en structuur van de stof. Het staat voor de een wording van de Aarde door de vier afzonderlijke delen tot 1 te maken namelijk Water (Tefnut)/Vuur (Shu) & Aarde (geb) / Lucht (Nut) dit is het geheel van de materie.


De Vijf:
Het getal vijf werd geschreven als een vijfpuntige ster (sothis) of als een II boven een III. Men noemt 5 het eerst universele getal. Vijf is de combinatie van Dualiteit (2) en de samenvoegende kosmische kracht (3). Het getal geeft dus eigenlijk de samenkomst van alle dualiteiten wat dus inhoud dat alles weer Één is (geworden). Vijf is een kracht op zich en staat voor het Lot van de Mens, wanneer met als persoon 5 bereikt staan wij tussen de Goden als sterren aan de hemel, vandaar de afbeelding van een ster.


De Zes:
Zes is het kosmixhe getal van de stoffelijke wereld en staat als symbool voor Tijd en Ruimte. Alles wat verband houd met het meten van tijd is gebaseerd op het getal 6 of een veelvoud daarvan, 60 seconden 60 minuten 24 uur (4 x 6) de dag (2 x 6 uur) een nacht ( 2 x 6 uur), 12 maanden ( 2 x 6) enz. Betreft ruimte, er zijn 6 richtingen nodig om ruimte te bepalen, op en neer, voor- en achterwaarts, links en rechts. Om deze reden gebruiken de oude egyptenaren een perfect kubus van 6 vlakken als het symbool voor ruimte.


De Zeven:
De zeven staat voor de eenheid van Geest (de 3) en de materie (de 4).
Mind over matter (geest over de materie) eigenlijk moeten we zeggen de geest door de materie. Dit is het getal van Magie tot uiting in het aardse en de levenscylus. De piramide staat symbool voor dit getal zijn vierkanten onderbouw / fundering en zijn driehoekige zijvlakken. Het getal geeft een cyclus aan zoals bijv. de 7 dagen van de week, de 7 zichtbare kleuren van het kleuren spectrum, en de 7 noten in een toonladder.


De acht:
De acht staat voor het absolute. In oude geschriften vonden ze de volgende tekst over de acht:“Ik ben Een, die Twee wordt, die Vier wordt, die Acht wordt en daarna ben ik weer Een.”Het getal Acht staat voor de 4 oerkrachten paren, die de namen ; Duisternis (Nacht), Verborgenheid, Geheimenis en Eeuwigheid dragen.  De 4 paren samen maakt Acht.


De Negen:
Een kind wordt als alles correct verloopt na 9 maanden geboren. Dit getal was erg belangrijk voor de oude egyptenaren omdat Negen stond voor de he gezelschap van de Neteroe. De neteroe leide tot schepping van de Aarde en mens (zie Mythologie Genesis). Negen staat voor het einde van de zwangerschap en het einde van iedere nieuwe reeks van getallen. Wanneer Negen wordt vermenigvuldigd met een ander getal, word de uitkomst daarvan opgeteld weer Negen.  3 x 9 = 27 (2 + 7 = 9)
  6 x 9 = 54 (5 + 4 = 9)
  9 x 9 = 81 (8 + 1 = 9)
11 x 9 = 99 (9 + 9 = 18 => 1 + 8 = 9) enz……De negen geeft een overgang aan van het ene niveau naar het andere niveau. Om deze reden is Negen het getal van Initiatie.


De Tien:
Het Absolute is zowel Tien als Één, omdat het gezelschap van 9 hieruit voortkwam. In het oude egypte staat Tien voor perfectie omdat het de basis getallen heel maakte tot één. 9 + 1 = 10 => 1 + 0 = 1. Dit is de 1 van een nieuwe reeks, zo werk Horus gezien Als de Tiende Neter en werd hij gezien als de nieuwe Ene (heerser van Egypte) Daarom dat de Pharao’s regeren als afstammeling van Horus.


     (bron: egyptische kosmologie ISBN 90-202-8193-3 van Mustafa Gadalla)


Deel & let's open the minds!

Lees ook:   Erich von Däniken's 'War of the God' - Laatste boekpresentatie

Gerelateerde berichten