web analytics
11:11 Dubbele getallen
Chakra's & Aura'sMaatschappij & PsycheMysteriePolitiek-EliteSpiritueel

Sensationele studie bewijst dat ieder mens betrokken is bij de creatie van de Earth Matrix

Belangrijk is dus om positief te blijven denken!
Hoe meer wij dat doen hoe beter het gaat met onze levens.
47207913f81bfe39963beb3fd6a68db2 AnGel-WinGs.nl

Een studie van het Institute of HeartMath laat zien dat wanneer je vrede hebt met jezelf en je emoties onder controle hebt, je het collectief en de planeet helpt. 

Volgens de laatste wetenschappelijke studies dragen aanhoudende woede en negatieve emoties er zelfs toe bij dat de situatie wereldwijd steeds verder verslechtert.

In tijden van Corona slaat dit nieuws natuurlijk in als een bom. Gebruiken de heersende elites deze geheime kennis al duizenden jaren?

Veel mensen maken momenteel een moeilijke tijd door. Misschien wel de moeilijkste van hun leven. Mogelijk was het de vorige keer tijdens de Tweede Wereldoorlog vergelijkbaar, waar ook intense collectieve angsten ontstonden. Angsten die over de planeet golfden in de vorm van zware, dichte energieën.

Ons hart is de ontvanger en zender van deze energieën. Als we bijvoorbeeld positieve gevoelens ervaren, zendt ons hart bepaalde impulsen uit in de vorm van frequenties. Hetzelfde gebeurt wanneer we negatieve gevoelens ervaren, zoals angst en depressie

Als bijvoorbeeld 50 procent van de bevolking lijdt aan angst en paniek, verspreiden de gevoelens zich naar de hele bevolking van de regio of zelfs het hele land, wat een nadelig effect kan hebben op elk individu – maar vooral op gevoelige personen, erger nog op zeer gevoelige mensen. (Wat van al die mensen die pillen slikken tegen gevoelens die ze liever onderdrukken…dan zijn ze er nog wel en gaan niet weg en de pil haalt de scherpe randjes weg…maar het is er nog steeds!)

Het centrale zenuwstelsel, dat nauw verbonden is met ons hart, is een complex mechanisme dat door artsen en wetenschappers maar half wordt begrepen. Maar feit is dat ons centrale zenuwstelsel ons hele organisme en metabolisme beïnvloedt en daarmee een grote invloed heeft op onze mentale en fysieke gezondheid.

In een interessante studie kwamen wetenschappers van het Institute of HerthMath er ook achter dat de mensheid niet alleen met elkaar gesynchroniseerd is, maar ook verbonden is met de energetische systemen van de aarde.

Het onderzoek is gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research on Public Health. Het laat onder andere zien dat veranderingen in zonne- en geomagnetische activiteit nauw verband houden met veranderingen in de activiteit van het menselijk zenuwstelsel.

Het is de wetenschap al lang bekend dat alle biologische systemen op aarde worden blootgesteld aan onzichtbare magnetische velden van alle soorten en frequenties. Het is ook bekend dat deze velden elke cel en elke cyclus in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden, ongeacht of het mens, dier of plant is.

De studie toont ook aan dat een aantal fysiologische ritmes gesynchroniseerd zijn met zonne- en geomagnetische activiteit. 

Het rapport zegt letterlijk:

“Menselijke regelsystemen zijn ontworpen om zich aan te passen aan dagelijkse en seizoensgebonden klimatologische en geomagnetische variaties. Scherpe veranderingen in zonne- en geomagnetische activiteit, evenals geomagnetische stormen, kunnen deze regulerende systemen echter onder druk zetten, wat leidt tot veranderingen in de melatonine-seratoninebalans, bloeddruk, het immuunsysteem, reproductieve, cardiale en neurologische processen.

Verstoorde geomagnetische activiteit wordt geassocieerd met de intensivering van bestaande ziekten, een significante toename van de incidentie en dood van een hartinfarct, veranderingen in de bloedstroom, agressie en coagulatie, verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen en toevallen bij epileptici.

We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onszelf

Deze resultaten laten heel duidelijk zien dat de conventionele geneeskunde nog lang niet alle factoren onderzoekt die een rol spelen bij de diagnose. Tot een paar jaar geleden werd dit soort invloed over het algemeen genegeerd door de meerderheid van de medische professionals.

60435c852f78dd06f76b68de26ea6207 AnGel-WinGs.nl

Uit de testresultaten kunnen we afleiden dat niet alleen ons eigen gedrag, zoals voeding, beweging, frisse lucht, roken of een vetrijk dieet onze gezondheid beïnvloedt, maar ook invloeden van buitenaf die we zelf niet in de hand hebben.

Dit betekent dat gezondheid en welzijn sterk tot zeer sterk getriggerd worden door invloeden van buitenaf, waarvan een groot deel van de bevolking zich nog niet bewust is.

Bijvoorbeeld door negatieve of positieve collectieve energieën en niet in de laatste plaats door het ruimteweer, maar ook door negatieve sociale emoties die zich als een strakke gordel van zware energieën om de aarde wikkelen. Maar daarover later meer.

De studie toonde onder andere aan hoe de zon in tijden van verhoogde zonneactiviteit, die elke 10,5 tot 11 jaar piekt, meer UV-energie en zonnestraling uitzendt, wat wordt gemeten door het 2,8 GHz-signaal.

Volgens de onderzoekers zijn de details van de fysiologische mechanismen bij mens en dier echter nog niet volledig opgehelderd. Het is echter bewezen dat zonne- en magnetische invloeden een groot aantal gezondheids- en gedragsprocessen bij mens en dier beïnvloeden.

25e89bd27e6c5edccd87edb5f35c3240 AnGel-WinGs.nl

Het cardiovasculaire systeem en het zenuwstelsel worden voornamelijk aangetast. In het onderzoek met tien gezonde proefpersonen tussen de 34 en 65 jaar met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar worden ook voorbeelden gegeven van het soort invloeden waarop het zenuwstelsel reageert.

 De auteurs schrijven:

“Over het algemeen suggereert de studie dat de dagelijkse activiteit van het autonome zenuwstelsel niet alleen reageert op veranderingen in zonne- en geomagnetische activiteit, maar ook wordt gesynchroniseerd met de in de tijd variërende magnetische velden die verband houden met geomagnetische veldlijnresonanties en Schumann-resonanties.”

Een waarschijnlijke verklaring voor hoe zonne- en geomagnetische velden de activiteit van het menselijk zenuwstelsel kunnen beïnvloeden, is een resonerende koppeling tussen ons zenuwstelsel en geomagnetische frequenties, Alfvén-golven of extreem laagfrequente staande golven in de resonerende holte van de ionosfeer van de aarde, Schumann-resonantie , overlapt met fysiologische ritmes.”

Het onderzoek bewees dat het hart en de hersenen met elkaar communiceren en dat dit een grote impact heeft op ons bewustzijn – vooral hoe we onze omgeving waarnemen. Bovendien is aangetoond dat het zenuwstelsel niet alleen reageert op veranderingen in zonne- en geomagnetische activiteit, maar ook synchroniseert met de in de tijd variërende magnetische velden die samenhangen met resonanties van geomagnetische veldlijnen.

Het geheim van de Schumann-frequentie

9e6e82383fb3d63e20008f3299d2acc1 AnGel-WinGs.nl

De natuurkundige professor Winfried Otto Schumann ontdekte in de jaren vijftig de puls van de aarde met de naar hem vernoemde frequentie. Maar pas in de loop van later onderzoek werd langzamerhand duidelijk dat deze “klokgenerator” een veel grotere betekenis heeft voor de aarde en haar levende wezens.

Daarbij hoort ook het besef dat het ritme van onze hersenen min of meer gesynchroniseerd is met de Schumann-frequentie, waardoor ons organisme zonder deze puls niet optimaal zou kunnen werken. Net zoals we onze eigen hartslag nodig hebben, hebben we ook de hartslag van de aarde nodig.

In 1952 vroeg Winfried Otto Schumann zich af of de aarde ook zoiets als een puls had omdat hij vermoedde dat een bol in een andere bol een elektrische spanning zou opwekken en dat de negatief geladen aarde binnen de positief geladen ionosfeer bestond, daartussen moet een spanning bestaan twee elementen, die de aarde de beslissende impuls geven.

Schumann had twee volle jaren nodig voor zijn onderzoek. In 1954 rapporteerden hij en zijn onderzoeksteam dat er frequenties bestaan ​​in de atmosfeer die zich bevinden in een holte tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. Hoewel er verschillende frequenties voorkomen in dit bereik tussen 6 en 50 cycli, ontdekten ze dat de fundamentele frequentie varieert van 7,83 Hz.

De Schumann-frequentie wordt nu door tal van onderzoeksstations over de hele wereld geregistreerd, waarvoor een aantal speciale ontvangers en antennes nodig zijn.

Schumann was niet alleen geïnteresseerd in het bestaan ​​van frequentie, maar vooral in wat het doet met de aarde en haar levende wezens. Hoe reageren gistcellen, bacteriën, planten, dieren en mensen erop.

Alleen Herbert König, die net als Schumann lesgaf aan de Universiteit van München, kon later een causaal verband tussen frequentie en hersenritmes bewijzen door EEG-opnamen te vergelijken met natuurlijke elektromagnetische velden in de omgeving.

Stroommeting van de Schumann-resonantie

558bcacba3d334907cc9dbff73f1c31c AnGel-WinGs.nl

Een wereldwijd bewustzijn is nodig

Het Institute of HeartMath heeft het zogenaamde Global Coherence Initiative, kortweg GCI, in het leven geroepen dat ernaar streeft in een internationale samenwerking het hart van de mensheid te activeren om zo een verandering in het mondiale bewustzijn mogelijk te maken.

Volgens de onderzoekers is er zeker de mogelijkheid om de situatie op aarde wereldwijd ten goede te veranderen door hartcoherente liefde, zorg en mededogen.

Het doel van de studie is om wetenschappelijk te bewijzen dat we inderdaad allemaal energetisch verbonden zijn met elkaar en met de planeet en dat we deze onderlinge verbondenheid kunnen gebruiken om onze persoonlijke vibratie te verhogen om zo een betere wereld te creëren.

In feite kan worden aangenomen dat de heersende cabal deze kennis al een hele tijd kent en Corona heeft gecreëerd op het moment dat het bewustzijn van de mensheid begint toe te nemen met de huidige veranderingen in het aardmagnetisch veld en het ruimteweer.

Met behulp van gegevens van de ESA Swarm-satellieten hebben wetenschappers vastgesteld dat een groot aantal elektrisch geladen deeltjes momenteel door de zonnewind de atmosfeer van de aarde binnenstromen. Echter meer in de richting van de magnetische noordpool dan in de richting van de magnetische zuidpool.

Wetenschappers hebben pas onlangs ontdekt dat het aardmagnetisch veld periodiek verzwakt, dat het vervormt, roteert of tijdelijk zelfs helemaal verdwijnt. Tot nu toe hebben wetenschappers geen oorzakelijke verklaring kunnen vinden op basis van bestaande natuurkundige wetten. Sommige onderzoekers geloven nu zelfs dat onze zon in een zwart gat is veranderd en momenteel dichter bij de aarde staat dan normaal.

Volgens sommige wetenschappers zou dit kunnen betekenen dat de straling niet van de zon naar andere planeten gaat, maar van Pluto naar de zon.

8390bb6bf9b59ad6b6432f4ca4574005 AnGel-WinGs.nl

Maar terug naar het eigenlijke onderwerp. In hun hypothese gaan onderzoekers van het Institute of HeartMath ervan uit dat de magnetische velden van de aarde belangrijke dragers zijn van biologisch relevante informatie die al het leven met elkaar verbindt.

Zo heeft ieder mens op aarde invloed op dit mondiale informatieveld. Dit betekent dat grote aantallen mensen die hartcoherente staten van liefde en zorgzaamheid genereren, voldoende zijn om een ​​coherente veldomgeving te creëren die uiteindelijk de hele planeet ten goede zou kunnen komen door de huidige planetaire heersende onenigheid en onsamenhangendheid in evenwicht te brengen.

Het wordt zelfs als wetenschappelijk bewezen beschouwd dat er een zogenaamde feedbacklus bestaat tussen de mens en de energetisch-magnetische systemen van de aarde

Het is belangrijk om te begrijpen dat de aarde meerdere bronnen van magnetische velden heeft, die allemaal een beïnvloedende werking hebben. De twee belangrijkste zijn het magnetische veld van de aarde, dat uitgaat van de kern van de aarde, en de velden tussen de aarde en de ionosfeer.

Deze velden omringen de hele aardbol en fungeren als een schild om schadelijke effecten van het hierboven beschreven ruimteweer, zoals kosmische straling, af te weren.

De aarde en de ionosfeer genereren frequenties van 0,01 hertz tot 300 hertz, waarvan een groot aantal zich in dezelfde frequentieband bevindt als onze hersenen, het cardiovasculaire systeem en het zenuwstelsel.

Dit verklaart waarom schommelingen in het aardmagnetisch veld en de zon vaak ernstige gevolgen hebben voor ons welzijn en onze gezondheid. Hart- en vaatziekten, rusteloosheid, prikkelbaarheid en andere stoornissen van het autonome zenuwstelsel zijn slechts een greep uit de vele klachten.

Wetenschappers zijn er nu in geslaagd te bewijzen dat veranderingen in de magnetosfeer invloed hebben op onze hersengolven, hartritme, geheugen en ook op de prestaties van atletiekatleten.

Dit heeft in het verleden herhaaldelijk geleid tot ongevallen, natuurrampen en oorlogen. Dat betekent dat de wetenschap zich inmiddels bewust is van het feit dat deze velden een grote impact hebben op het leven op aarde, maar de cruciale vraag is hoe we deze velden kunnen beïnvloeden, mogelijk zelfs gebruiken.

De geheime kennis van de elites en de situatie op aarde

Volgens deze studie gaan GCI-wetenschappers er nu van uit dat we niet alleen informatie ontvangen van hersengolf- en hartritmefrequenties die de veldresonantie van de aarde overlappen, maar op dezelfde manier ook informatie kunnen invoeren in het globale veld en zo een feedbacklus kunnen genereren. de magnetische velden van de aarde.

Recent onderzoek heeft zelfs aangetoond dat menselijke emoties gekoppeld aan bewustzijn coderen voor het aardmagnetisch veld en dat deze gecodeerde informatie wereldwijd wordt verspreid. Dit betekent dat de magnetische velden van de aarde als een soort draaggolf allemaal levende wezens zijn en met informatie het collectieve bewustzijn beïnvloeden.

Wel moet gezegd worden dat het onderzoek op dit gebied nog in de kinderschoenen staat. Mochten er in de toekomst echter meer onderzoeksresultaten beschikbaar komen, dan zou dit een grote impact kunnen hebben op de ontwikkeling van de hele mensheid.

Eens te meer bewijzen deze studieresultaten dat het denken de werkelijkheid schept en dat elke geest betrokken is bij het ontstaan ​​van de aardmatrix. Dit betekent dat emoties, attitudes en intenties een grote rol spelen in het algemene sociale beeld van onze planeet.

Als we aannemen dat de heersende elite deze kennis al geruime tijd heeft, verklaart dat veel over de huidige toestand van de aarde.

Dit zou ook betekenen dat de elites veel belang hebben bij verdere negatieve emoties en gedachten om de chaos op deze planeet en daarmee de controlematrix in stand te kunnen houden.

ab185012bca6d5b6bb3e12db1bcf2f34 AnGel-WinGs.nl

Aan de andere kant zou een coherente, coöperatieve intentie van de mensheid op wereldschaal de kwaliteit van leven op de lange termijn kunnen verbeteren. Het beoefenen van liefde, dankbaarheid en waardering zou de eerste belangrijke stap zijn naar een betere en rechtvaardige wereld – maar dat is helaas niet de bedoeling van de heersende elite, daarom zal er alles aan gedaan blijven worden om de samenleving verder te verdelen en haat te zaaien.

Die vicieuze cirkel moeten we nu doorbreken. De zin dat iedereen voor zichzelf verantwoordelijk is, gaat niet meer op.

Bron

Ik las bv tijdens de kerstdagen weer echte tranentrekkers in het nieuws, de meest nare trieste dingen kwamen voorbij.
Dingen die je normaal niet had geweten als je het niet had gelezen.
En ja dat had zijn impact wel op je…natuurlijk heeft dat impact.

Het zorgt ervoor dat je een stukje geluk kwijtraakt, een stukje hoop…
Stel je voor het is kerstmis en je leest over een verongelukt gezin… kan iedereen overkomen immers en omdat jij dat leest tijdens dagen dat mensen samen komen, althans normaal gesproken is dat het geval, dan zijn die berichten ergens op die dagen nog heftiger!

Het raakt je hoe dan ook, al is het onbewust.
Kranten en nieuws staan bol van de nare berichten… nieuws is blijkbaar shit brengen!?

Leugens en ellende…nooit eens iets leuks of grappigs…dat gebeurd maar heel weinig.

Stel men maakt jou boos op Putin…
Terwijl jij niet de ware redenen weet van die oorlog -Donetsk etc… jij wordt boos, en die boze energie die gaat om jou heen die gaat naar buiten de wereld in, en als veel mensen dat nou doen dan… ja wie weet wat het collectief aanricht allemaal.
Net als met die corona…
Probeer je emotioneel niet te laten raken door deze dingen en probeer het los te laten.
Je neemt het waar en dat was het en los.
Let go!

Maar eigenlijk kun je beter niet al die ellende lezen.
Ik kijk al helemaal geen nederlandse tv meer bv…ik vind het rotzooi en die praatprogramma’s hebben ze niets leukers en beters dan dat?
Die mening van die mensen waarom moet je dat allemaal aanhoren? Het is eigenlijk dat ze jou moeten beïnvloeden. Zodat jij denkt dat anderen die mening hebben dus zul jij je gemakkelijker gaan aanpassen. En net zo gaan denken.

Ook wel eens opgevallen online…?
Alle mensen zeggen  iets, maar zga als niemand geeft een like aan anderen, dat komt omdat mensen zo graag zichzelf willen laten zien dit komt uit een soort scholings mentaliteit wat de bedoeling ook was, onzekerheid creeren waardoor mensen happy worden als ze op een video staan met hun gezicht, kijk mij, ik ben leuk en kijk ik krijg veel likes…!
Maar zelf geven ze zga niets terug aan andere mensen,… die hen wel telkens liken!
(Ps er zijn ook mensen die likes kopen! 😉 Ja, ja ik weet daarvan :), onvoorstelbaar hoe fake ben je dan!? Maar mensen doen het! Als men maar denkt dat zij interessant zijn en dat mensen hen liken…leuk vinden! 🙂 )

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥