...
Spiritueel

Vogels en symboliek

Quadro Bird Sky

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
De aalscholver staat symbool voor introspectie, gedachten, gevoelens en herinneringen worden het onderwerp van overdenkingen.

Boomklever (Sitta europaea)
De boomklever staat symbool voor wijsheid toepassen in een natuurlijke wereld.
Door het actieve gedrag van de boomklever staat hij ook wel symbool voor blijdschap of vreugde.

Buizerd (Buteo buteo)
De buizerd staat symbool voor doortastend, scherp en een nieuwe visie ontwikkelen. Ook staat hij symbool voor de dood en wedergeboorte.

Tortelduif (Streptopelia decaocto)
De duif staat symbool voor meerdere onderwerpen.
Hij staat symbool voor de boodschap (vliegend).
De duif staat ook symbool voor , liefde, onschuld, dan wel zittend afgebeeld in een paartje.
Als symbool voor de vrede en verzoening word de duif vliegend afgebeeld met een olijftak. Om de symboliek te versterken gebuiken we de witte duif.
Een duif op het dak van een kroeg staat symbool voor onkuis gedrag.

Wilde eend (Anas platyrhychos)
Als symbool van liefde en kennis van geheimen kom je de wilde eend vaak tegen in sprookjes. Ook staat de wilde eend symbool voor emotionele rust.

Ekster (Pica pica)
De ekster staat symbool voor ontevredenheid en voor intelligentie (juist gebruik van).
Ook als dief of babbelzieke dief heeft de ekster een symbolische betekenis.
In China echter, zien ze de ekster als aankondiger van goed nieuws.

Fazant (Phasianus colchicus)
De fazant staat symbool voor vruchtbaarheid, seksualiteit en stoutmoedige gedachten.
Fazant a;s gerecht heeft de symbolische waarde van voorspoed.
Voor de Chinzen is de fazant het symbool voor geluk.

Fuut (Podiceps cristatus)
De fuut staat symbool voor dans, elegantie en melancholie.
De kuikens van de fuut staan symbool voor verwend.

Gaai (Garrulus glandarius)
De vlaamse gaai staat symbool voor vindingrijk en het aanwenden van macht in de positieve zin van het woord.

Grauwe gans (Anser anser)
De gans staat symbool voor samenwerken waakzaam en trouw.
Ook is de gans in de V-vormige formatievlucht symbool voor ‘de bode van de winter’.
In de paslopen, ganzenpas, staat symbool voor teamgeest.
In veel culturen staan ganzen symbool voor de menselijke ziel.

Tamme gans (Anser domesticus)
De tamme gans staat symbool voor de kwebbelziekte. Drie symbolische betekenissen zouden hier een afgeleidde van kunnen zijn, te weten: Gezelligheid, trouw, dom en waken.

Gierzwaluw (Apus apus)
Symbool voor huiselijk geluk, en de gierzwaluw staat
symbool snel en behendig en voor vrouwelijke en occulte krachten.

Goudhaantje (Regulus regulus)
Het goudhaantje staat symbool voor dennen- en sparrenbossen. Het sparrenkoninkje zoals zij ookwel genoemd wordt.
Symbool voor Luxemburg en Noorwegen.

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
De goudvink staat symbool voor vreedzaam, zorgzaam, creeert een evenwichtige omgeving, liefdevol en kodigt betere tijden aan.
Een goudvink is een persoon die successen boekt.

Haan (Gallus gallus)
Het mannetje van de kip of hoen, de haan, staat symbool voor sexualiteit en de dagenraad. Vol vreugde de nieuwe dag tegemoet zien, de overwinning op de duisternis. De haan is het zonnedier, de warmte van het leven.
De hanenkam wordt gebruikt als symbool voor vuur.
Als nationaal symbool van Frankrijk; waakzaamheid en trots.

Havik (Accipiter gentilis)
De ogen van de havik geven hem symbolische waarde.
De havik staat symbool voor waarheid, oplettendheid en besef.
Zowel voor het overzicht als in detail wordt de symboliek gebruikt.
In de Keltische cultuur is de havik symbool voor vrijheid en onverwinnen.

Hen (Gallus gallus)
Het wijfje van de kip, de hen, staat symbool voor moederschap en zekerheid.

Hop (Upupa epops)
De hop staat symbool voor vies (hij bevuilt zijn eigen nest), voos en vulgair als ook voor vleselijke liefde.
In de middeleeuwen stond deze gekuifde vogel symbool voor de vrouwenloper. Een hopken was een ‘slechte’ man die naar een prostituee toe gaat.

Kanarie (Serinus canaria)
De kanarie staat symbool voor toverkracht met de stem, eenzaamheid. De kanarie die op de vinger zit van een dame symboliseerd lieflijkheid.

Kauw (Corvus monedula)
De kauw staat symbool voor overleven, aanpassingsvermogen, trouw en geven en delen.

Koekoek (Cuculus canorus)
De koekoek staat symbool voor loslaten, aankondiging en waakzaamheid.

Kraai (Corvus corone)
De kraai staat symbool voor raad, wijsheid en beschermen daarom de heilige vogel van de Godin Athene. De kraai staat ook symbool voor licht en duisternis als natuurlijke eenheid. Ook als symbool voor vals zingen.

Kraanvogel (Grus grus)
De kraanvogel staat bij ons symbool voor gratie en schoonheid.
In japan is de kraanvogel het symbool voor balans, gatie, hoop, geluk en tevredenheid.
Echter in India voor ‘vals gedrag’.
Confusius gebruikte de kraanvogel als symbool voor ouderliefde.

Kwartel (Coturnix coturnix)
In de Chinese cultuur staat de kwartel symbool voor vrede.
In Nederland wordt hij symbolisch gebruikt voor een slecht gehoor. De uitdrukking wordt gebruikt in combinatie met luid spreken. De persoon is letterlijk doof. Echter kwartels in de natuur luisteren wel maar reageren ogenschijnlijk niet. Een ondertoon met een figuurlijk gebruik.

Kwikstaartje (Motacilla alba)
Het kwikstaartje staat symbool voor levendig en energiek.
Zet aan tot lachen en is kalmerend; hij maakt emotionele blokkades los.
zachte en veilige energie, hij die je vasthoudt en voor je zorgt.

Lepelaar (Platalea leucorodia)
De lepelaar staat al sinds de middeleeuwen symbool voor kwaadspreker; hij haalt zijn snavel door de bagger.
Het afgeleidde woord ‘lepelen ‘ staat voor iemand die van drank houdt, of meer van tafelen.
Afgebeeld bij een vrouw staat de lepelaar met zijn lange snavel symbool voor onkuis gedrag.

Zanglijster (Turdus philomelos)
De zanglijster staat symbool voor zanglustig, begaafd en verstandig.

Meerkoet (Fulica atra)
De meerkoet staat symbool voor afzondering en beschermer van het territorium.

Koolmees (Parus major)
De koolmees staat symbool voor waarachtigheid, werkelijkheid, acrobatiek, vrolijk, zonnig en zorgeloos

Kuifmees (Lophophanes cristatus)
De kuifmees staat symbool zorgzaam en wijsheid

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
De pimpelmees staat symbool behendig, geluk en waarheid

Staartmees (Aegithalos caudatus)
De staartmees staat symbool gezelschap, sociaal en inventief

Zwarte mees (Periparus ater)
De zwarte mees staat symbool ijverig, werkvoorbereider

Mantelmeeuw (Larus marinus)
Het is zijn biotoop die hem de symboliek geeft. Associaties met wind, strand en zee maken dat de meeuw symbool staat voor vrijheid, vreugde en speelsheid.
Bij de oorspronkelijke Amerikanen staat de meeuw symbool voor communicatie, bescherming en verantwoording.

Merel (turdus merula)
In de Christelijke cultuur is de merel door zijn zang symbool van de verleiding. Algemeen staat de merel symbool voor betovering.
In Italië worden de laatste drie dagen van januari als de koudste van het jaar aangemerkt. ”I giorni della merla” (De dagen van de merel).

Mus (Passer domesticus)
De mus staat symbool voor veel thuis zijn, vertrouwd, slim, brutaal en wulpsheid,
Een mus op de hand van een vrouw staat symbool voor verlangen
naar haar geliefde met een erotische connotatie.

Nagtegaal (Liscinia megharhinosos)
Symbool voor schone zang en ook onwetendheid.
Tevens staat hij symbool voor het avondgebed.

Oeverloper (Actitis hypoleucos)
De oeverloper staat symbool voor zoeken,snelheid.

Ooievaar (Ciconia ciconia)
Symbool voor geboorte, ouderschap en ontvangen.

Symbool van de Elzas.
In de middeleeuwen echter stond de ooievaar symbool voor een man of vrouw die een oogje had op een ander; ‘bont houdevaere’.
In de bijbel stonden moerasvogels te boek als onrein wat de ooievaar de symbolische waarde gaf van schijnheilig.

Patrijs (Perdix perdix)

De patrijs staat symbool voor wellust, vrouwelijke energie en zelfstandigheid.
Putter (Carduelis carduelis)
De putter genaamd als distelvink staat hij symbool voor gemaakt vrolijk of vrolijk om te overleven. De putter is een vogel van ruigten vol distels en brandnetels.
Als putter genaamd staat hij symbool voor de alcoholist; ‘putteren’ is het middeleeuws voor drinken.

Raaf (Corvus corax)

De raaf staat symbool voor onheil, ‘De leugen’, of de duivel zelf komt. Ook staat de raaf symbool voor dualisme, mystiek, magie en bestemming.
Ravenzwart is de symbolische naam voor diep zwart haar en is een juweel voor zowel de vrouw als de man. In China is de raaf de zonnevogel.

Lees ook:   Aura's

Blauwe reiger (Ardea cinerea)
In de Boeddhistische cultuur is de reiger het symbool voor zuiverheid en intuïtie.
In de Christelijke cultuur staat de reiger voor ‘goed gelovige’. Zijn bed en eten zijn op dezelfde plek.
In de tijd van de Farao’s was de reiger het symbool voor vernieuwing.
Ook staat de reiger symbool voor zwijgzaamheid, meditatie en evenwicht.

Roodborstje (Erithacus rubecula)
Het roodborstje staat symbool voor vrolijk, plagen en melancholie.
Tikt het roodborstje tegen het raam dan zoekt een beminde ook overleden beminde contact.
Vliegt het roodborstje je huis binnen dan staat hij symbool voor geluk.

Specht (Dendrocopos major) Grote bonte specht
De specht staat symbool voor ritme, inzicht en doorzettingsvermogen. In de Christelijke symboliek staat de specht voor het gebed; Klop, en er zal open gedaan worden.

Spotvogel (Hippolais icterina)
De spotvogel staat symbool voor imitatie

Spreeuw (Sturnus vulgaris)
De spreeuw staat symbool voor sociale vaardigheden en groepsdicipline, slim, gezelligheid, verlangen en innerlijke waardigheid

Uil (Bubo bubo) oehoe
De uil staat symbool voor geleerdheid; Athene’s wijsheid.
Ook staat de uit symbool voor de nacht, zij die de nacht liefhebben en voor waakzaamheid.
Een roepende uil in de nacht zou de aankondiging zijn van een dode in het dorp. Deze symboliek stamt al uit het oude Egypte en Indië.
Op een grafsteen symboliseert de uil ‘waken tot de dag der heropstanding’.

Slechtvalk (Falco peregrinus)
Koninklijk symbool. Symbool van de adel.
Symbool van de jacht.
Ook staat de valk symbool voor concentratie, scherpzinnigheid en alziende blik, snelheid en behendigheid.

Vink (Fringilla coelebs)
De vink staat symbool voor variatie, nieuwe ervaringen en zang.
Het vinkenteken staat voor: het is gedaan

Waterspreew (Cinclus cinclus)
De waterspreeuw staat symbool voor ’tegen de stroom in’.

Wielewaal (Oriolus oriolus)
Symbool voor zich verheugen en muzikant.
Confusius gaf de wielewaal de symboliek mee van vriendschap.

Winterkoninkje (Troglodytes troglodytes)
Het winterkoninkje staat symbool voor parmantig, stoutmoedig, opgewekt, eigenwijs, vindingrijkheid en blijmoedig.

IJsvogel (Alcedo atthis)
De ijsvogel staat symbool voor voorspoed, zonneschijn, loyaliteit en doelgericht.
In de kunstwereld krijgt hij de symbolische waarde van zuiverheid. In de middeleeuwen ook wel bekend als merde vogel; beeldschoon en toch smerig. In de Griekse cultuur was de ijsvogel een heilige vogel.
In de Chinese cultuur staat de ijsvogel symbool voor schoonheid.
In de Keltische cultuur staat de ijsvogel voor flambyant, kleurrijk en scherpzinnig.

Wilde zwaan (Cygnus cygnus)
Symbool voor liefde, wijsheid, kracht, elegantie en harmonie (Min of meer gelijk aan de knobbelzwaan).

Knobbelzwaan (Cygnus olor)
De zwaan staat symbool voor eeuwige trouw, innerlijke schoonheid, koesteren en harmonie.
Een rode vlag met een witte zwaan (swaentje) staat symbool voor eenzaamheid en prostitutie (Vlag aan de muur van een bordeel).

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
De zwaluw is de bode van de lente en geluk.
Geest van de lucht.

Huiszwaluw (Delichon urbicum)
De huiszwaluw is het symbool voor vrede in de gemeenschap, beschermer van het huis.

Steenarend (Aquila Chrysaetos)
De steenarend is de koning van de vogels. Hij staat symbool voor hemelbestormende macht, weerbaarheid en vrijheid.
We vinden de arend vaak terug in kerken; daar is de arend de symbolische boodschapper tussen hemel en aarde.

Mandarijneend (Aix gariluculata)
De mandarijneend, oorspronkelijk uit China, zie je eigenlijk altijd als paartje leven. Het mannetje verdedigd zijn wijfje alsof zijn leven ervan af hangt.
De mandarijneend staat symbool voor een goed huwelijk.

Emoe (Dromaius novaehollandiae)
De nationale vogel van Australië, de emoe, staat symbool voor vooruitgang.

Blauwe gaai (Cynocitta cristata)
De blauwe gaai staat symbool voor mededeling, verstand, visie, zelfbewust, energie en helder. Daarmee ook symbool voor mensen die spreken in het openbaar als beroep hebben, zoals docenten en politici.
Ook staat de blauwe gaai symbool voor de waarheid, trouw, geduld en solidariteit en daarmee symbolische voor de langdurige vriendschap

Indische gans (Anser indicus)
De indische gans staat symbool voor geboorte, betrouwbaar, ambitie, sociaal en efficiënt.

Sneeuwgans (Anser caerulescens)
De sneeuwgans staat symbool voor helderheid.
Net als veel andere trekkende ganzensoorten staat ook de sneeuwgans symbool voor vrijheid

Vale gier (Gyps fulvus)
De gier staat symbool voor purificatie, gulzigheid, niet willen delen met anderen en de dood.
De Babelonische moeder der Goden Rhea werd symbolisch afgebeeld met een oog en de vleugels van een gier; De speurende vrouw.

Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)
De heilige ibis werd in het Egypte van de Farao’s vereerd en stond symbool voor de God van de wijsheid “Toth”.
In Israёl stond de Heilige ibis juist symbool voor zonden.

Kaketoe (Cacatua galerita)
De kaketoe staat symbool voor verstandig, erkentelijk, vriendschap, goed geheugen en ‘zonneschijn’ (vrolijk).
Echter, de snavel van de kaketoe staat symbool voor de clitoris.

Kalkoen (Meleagris gallopavo)
De kalkoen staat symbool voor moedig, overvloed, maar ook voor onnozel.
Bij de oorspronkelijke Amerikanen staat de kalkoen symbool voor de wildernis van moeder aarde.
En voor de feestdag ‘Thanksgiving’ (dankzeggingsdag).

Kardinaalvogel (Cardinalis cardinalis)
De kardinaalvogel staat symbool voor kopiëren unieke kracht.
Om zijn rode kleur wordt hij in de USA Chrismas bird genoemd. Rood staat hier symbool voor het bloed van Christus.

Kolibrie (Archilochus colubris) Robijnkeelkolibrie
De kolibrie staat symbool voor onafhankelijkheid, optimisme, vreugdevol leven en verwezenlijken van het onmogelijke.
Bij de oorspronkelijke Amerikanen staat de kolibrie ook symbool voor concentratie, overzicht en waarheid.

Papegaai (Amazone agilis) jamaica-amazone.
De papegaai staat symbool voor imiteren, babbelzieke redenaar zonder inhoud en diplomatie.
De papegaai is een (niet universeel) symbool voor polyamoreuze mensen.
Ook staat de papegaai symbool voor de liefde voor exotische oorden.

Pauw (Pavo cristatus)
De pauw staat symbool voor onsterfelijkheid, schoonheid en waardigheid. Tevens staat de pauw voor trots en oplettendheid.
Een vrouw afgebeeld met een pauw symboliseert hoogmoed, een van de zeven doods zonden.
In het boeddhisme betekend een pauwenveer: biedt bescherming tegen de verlokkingen van de wereld.
Al in de Babylonische tijd is de pauw het zonnesymbool.

Pelikaan (Pelecanus onocrotalus)
De pelikaan is het symbool van altruïsme en barmhartigheid.
De pelikaan zou haar borst open pikken om haar hongerige jongen met bloed te voeden; symbool voor Christus die zich voor de mensen heeft opgeofferd.
Tevens staat de pelikaan symbool voor zelfvertrouwen, plezier en gul

Pinguïn (Aptenodytes patagonicus) koningspinguïn
De pinguïn is het symbool van lucide dromen, geduld, ‘cool’ blijven en saamhorigheid.

Renkoekoek (Geococcys californianus)
De renkoekoek staat symbool voor snel, beweeglijk, geestelijke vlugheid en geluk.

Sialia (Sialia currucoides) bergsialia
De sialia of bluebird staat symbool voor geluk en gelukkig zijn.
Lente, liefde en vreugde.
Een dode bluebird staat symbool voor desilusie.
Bij de inheemse Amerikanen is de bluebird een heilige vogel en staat symbool als het kind van de zon.

Slangenarend (Circaetus gallicus)
Hij slikt zijn prooi in z’n geheel door: symbool voor hogere wijsheid.
De slangenarend is de nationale vogel van Spanje.

Spotlijster (Mimus polyglottos) Mockingbird
De mockingbird staat symbool voor vreugde, dankbaarheid, bescherming, mededeling en verstand (knap)

Struisvogel (Struthio camelus)
Omdat hij zijn kop in het zand steekt staat hij symbool voor lichtzinnigheid, ik wil het niet weten.
Omdat hij vaak tegenover zijn eieren gaat zitten staat hij ook symbool voor: Gebed.

Giervalk (Valco rusticolus)
De vogel van de koning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button