web analytics
...

Regressie

Deze tekst bespreekt kort de geschiedenis van regressie en controverses of een regressie echte herinneringen uit vorige levens oproept of niet. Het bespreekt ook verschillende argumenten voor en tegen verwijzend naar de Bijbel, het vroege christendom en het kerkelijk dogma.

'Wat als wij niet echt voor elkaar bestemd zijn? Wat als onze liefde … #fantasy # Fantasy # amreading # books # wattpad

Een korte geschiedenis

Tijdens diverse experimenten met hypnose was al in het begin van de 19 e eeuw waargenomen dat in bepaalde gevallen de gehypnotiseerde persoon  zich kan gedragen alsof hij of zij een andere persoon zou zijn, uit een andere tijd, in een ander land en vele malen zelfs ook nog van het andere geslacht. Omdat onze officiële wetenschap het bestaan ​​van een ziel verwerpt, die de dood van het lichaam overleeft, en nog meer het concept van reïncarnatie, zag het geen andere verklaring, dan dit te verklaren als gevallen van hypnotische hallucinatie. Weinigen namen het fenomeen echter serieuzer en onderzochten het verder.

Al in het begin van de jaren 1850 veroorzaakte een magnetisator Du Potet trance met een vroege hypnotische techniek en sommige onderwerpen lijken vorige levens te hebben beschreven.

Een Russische prins Galitzin (waarschijnlijk Nikolai Borisovich Galitzin of Golytsin, 1794-1866, een cellist, die Beethoven inspireerde om zijn laatste strijkkwartetten te schrijven, mogelijk geassocieerd met HP Blavatsky), die enige tijd in Hessia (Duitsland) doorbracht, voerde een hypnotisch experiment uit in 1862 met een ongeschoolde Hessische vrouw uit Bad Homburg, die geen woord Frans kende. Tot verbazing van de waarnemers begon ze vloeiend Frans te spreken en vertelde ze een verhaal over eerder geleefd te hebben in de 18eeeuw. Ze zei dat ze gravin Y was geweest in een Italiaans kasteel (maar blijkbaar Frans) en haar man had vermoord onder omstandigheden die als toevallig werden beschouwd. Daarom moest ze een zwaar leven leiden als de Hessische vrouw. De prins ging later naar de plaats waar hij had gezegd dat hij als gravin had geleefd en om zo het bestaan ​​van die persoon kon bevestigen.

Dit zijn gevallen van “toevallige regressies”, omdat het niet de bedoeling was van de hypnotiseur om te proberen de persoon terug te brengen naar een eerder bestaan, maar het fenomeen gebeurde spontaan.

De eerste die opzettelijke regressies uitvoerde lijkt José María Fernández Colavida (1819-1888) in Spanje te zijn geweest, een lid van een spiritistische groep “La Paz” in Madrid. Hij rapporteerde hierover op een internationale spiritistische conferentie in Barcelona in 1888. Ik heb tevergeefs geprobeerd gedetailleerde informatie hierover te krijgen, oa van Federación Espírita Española , maar het lijkt erop dat er geen gegevens zijn bijgehouden. Later rapporteerde Esteva Marata uit Spanje hierover op een spiritistische conferentie in Parijs in 1900, en vermeldde ook dat hij dergelijke experimenten zelf had uitgevoerd.

Een andere pionier in het veld was de Franse luitenant-kolonel en spiritist Albert de Rochas d’Aiglun (1837-1914). Hij voerde een aantal hypnotische regressies uit vorige levens uit en publiceerde het eerste boek over het onderwerp: Les vies successives (Bibliotèque Chacornac, Parijs, 1911; 2e ed .: Leymarie, Parijs, 1924.

Het is zeer interessant om op te merken dat Sigmund Freud tijdens een fase in zijn leven aan het eind van de 19 e eeuw ook  hypnotiserende regressies heeft uitgevoerd – niet over vorige levens, maar om een traumatische ervaring in de jeugd van de patiënt, die was onderdrukt in  het geheugen. Hij behandelde sommige gevallen van overwegend ”hysterische aard” op die manier,  die gebaseerd is op ongeveer dezelfde theorie als regressietherapie tegenwoordig. Hij verliet later de hypnose en ontwikkelde zijn eigen vorm van psychoanalyse door middel van vrije associatie, grotendeels nog met hetzelfde basisidee dat een vergeten traumatische ervaring uit het verleden in het leven de oorzaak van de problemen van de patiënt zou kunnen zijn, en dat het herinneren ervan een curatief effect had.

De professor in de psychologie Theodore Flournoy (een leraar van Carl Gustav Jung) bestudeerde een nogal spectaculair geval van een mevrouw Hélène Smith (een pseudoniem voor Catherine Elise-Müller), die vertelde over vorige levens in trance. Hij verklaarde het fenomeen als cryptomnesie (zie hieronder).

Van ongeveer 1928 tot de jaren 1940 voerde een Koptische leraar Asa Roy Martin in Sharon PA, VS, regressies uit vorige levens uit. Hij schreef een weinig bekend zelf gepubliceerd boek over zijn werk: Researches in Reincarnation and Beyond (1942).

De Britse psychiater Alexander Cannon voerde hypnotische regressies uit vorige levens in ongeveer 1400 gevallen uit en schreef over zijn werk in het boek The Power of Karma (Rider, Londen, 1936, opnieuw gepubliceerd als The Shadow of Destiny , Kerringer, Whitefish MT, 2005).

Een andere pionier was de Zweedse psychiater en onderzoeker John Björkhem (1910-1963). Hij was een uitstekende hypnotiseur en schreef een proefschrift met de naam De hypnotiska hallucinationerna [“De hypnotische hallucinaties”] (Gleerup, Lund, 1942), waarin hij een aantal experimenten rapporteerde om verschillende soorten “hypnotische hallucinaties” te induceren, sommigen van hen door de suggestie: “Ga terug naar een tijd voordat je werd geboren”. Hij vermeed het om een ​​verklaring voor het fenomeen te geven en verklaarde dat hier nog te weinig kennis voor beschikbaar zou zijn, maar noemde de laatste soort “pseudo-hallucinaties”.

Van Klein wordt gezegd dat het in 1952 een aantal personen is teruggelopen (vermeld in “Het effect van suggestie op regressie in het verleden” door RA Baker, American Journal of Clinical Hypnosis , deel 25, nr. 1, pp. 71-76) .

In 1956 werd een boek uitgegeven door Henry Blyth: The Three Lives of Naomi Henry (Fredrick Muller, Londen). Twee van de hier beschreven vorige levens zijn onderzocht en bevestigd.

Arnall Bloxham in Engeland voerde een aantal opmerkelijke hypnotische regressies uit in de jaren 1950, waarover boeken werden geschreven (A. Bloxham: Who was Ann Ockenden?, Spearman, London, 1958 en Jeffrey Iverson: Reincarnation. Het verbluffende bewijs van The Bloxham Tapes , pan, Londen, 3 rd printing 1982).

Sulamith Wulfing - The Little Mermaid, 1953

De Britse psychiater Denys Kelsey beschreef zijn ervaringen met therapie uit vorige levens in een boek dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1967, Joan Grant en Denys Kelsey: Many Lifetimes (Victor Gollancz, Londen, 1970). Het lijkt erop dat hij dit werk al in de jaren vijftig heeft uitgevoerd.

Morey (Morris) Bernstein (VS, 1919-1999) bracht de halve wereld in beweging met zijn boek The Search for Bridey Murphy (voor het eerst gepubliceerd in 1956 door Doubleday, New York en later herhaaldelijk in verschillende edities), waarin hij de case presenteerde van een Amerikaanse vrouw Virgina Tighe (1923-1995, in het boek genaamd Ruth Simmons), die in verschillende hypnotische sessies terug ging naar Bridey Murphy in Ierland. De zaak werd onderzocht door William Barker van de Denver krant Post, die naar Ierland ging en het meeste kon bevestigen van wat “Bridey Murphy” had verteld in de sessies van Virginia Thighe, hoewel hij geen gedocumenteerde persoon met die naam kon vinden. Het boek is op alle mogelijke manieren bekritiseerd en er zijn pogingen ondernomen om de zaak als een uitvinding, of op zijn minst een geval van cryptomnesie, te “ontmaskeren”. William Barker kon aantonen dat deze pogingen vals waren en sommige zelfs gebaseerd op leugens en daarom zelf werden uitgevonden (zie zijn artikelen ‘Bridey’s Debunkers Debunked’ en ‘The Case for Bridey in Ireland’ in de Doubleday-editie van 1989 van The Search for Bridey Murphy ) . Degenen die nog steeds tegen het reïncarnatieconcept zijn, verwijzen vaak naar een ‘debunking’-boek, A Scientific Report on’ The Search for Bridey Murphy ‘(ed. door Milton Kline, Julian Press, New York, 1956), gepubliceerd kort na het boek van Bernstein, als zijnde “het laatste woord” in de zaak. Het boek is op geen enkele manier ‘wetenschappelijk’ en faalt in zijn poging de zaak te weerleggen, met weinig meer dan een reeks aantijgingen. Toch weigeren de subjectieve aanhangers van het laatste boek van weinig zin koppig latere bevindingen in de zaak te erkennen (zoals de eerder genoemde rapporten van William Barker).

Het boek van Bernstein zal veel mensen in de westerse wereld hebben geïnspireerd om dergelijke experimenten zelf uit te voeren. Het zijn er teveel om hier te noemen. Vanaf de jaren zestig werd een groeiend aantal voornamelijk experimentele hypnotische regressies uitgevoerd in de VS, Europa en Australië en waarschijnlijk ook in sommige andere delen van de wereld.

Na verloop van tijd werd ontdekt dat een regressie kan worden uitgevoerd zonder hypnose, en niet-hypnotische technieken wekken zich op. Tot op heden worden de meeste regressies op een niet-hypnotische manier uitgevoerd, waarvoor er verschillende procedures zijn.

Er werd ook ontdekt dat een regressie een therapeutisch effect kan hebben, wat heeft geleid tot de oprichting van wat “vorige levens therapie” wordt genoemd, maar beter “regressietherapie” wordt genoemd (zie deze sectie op deze website).

Meningen verdelen

Als een regressietechniek hypnotisch of niet-hypnotisch is, is betwist. Vooral hypnotiseurs willen beweren dat wat een niet-hypnotische techniek wordt genoemd, gewoon een ander soort hypnose is. Ik ben het daar niet mee eens. Ten eerste het Griekse woord hýpnosbetekent immers “slaap”. Als de cliënt niet min of meer in slaap wordt gebracht, maar zijn hedendaagse bewustzijn aanwezig is en deelneemt aan de ervaring, kan het daarom per definitie geen hypnose worden genoemd. Hans Ten Dam, de belangrijkste therapeut voor vorige levens in Nederland, heeft een concept ontwikkeld dat nuttig is om het verschil te begrijpen. Hij spreekt over een “elliptisch bewustzijn”. Een ellips heeft twee brandpunten. In een niet-hypnotische regressie verdeelt het focuspunt van het bewustzijn zich en drijft het uiteen. Eén punt blijft in “hier en nu”, het andere stemt af op “daar en dan”. De cliënt bevindt zich op beide punten tegelijkertijd en vergeet niet wie hij of zij vandaag is. Als hij bijvoorbeeld naar een auto wordt gevraagd, begrijpt hij de vraag maar merkt hij op: “Ze bestonden toen niet”. In een diep hypnotische regressie het focuspunt is niet verdeeld maar verschuift van “hier en nu” naar alleen “daar en dan”. De cliënt is 100% verleden persoon en heeft geen idee tijdens de regressie van wie hij of zij vandaag is. Hij begrijpt de vraag niet als hij naar een auto wordt gevraagd, maar is verbaasd en zegt dat hij nog nooit van zoiets heeft gehoord. Er is echter geen scherpe scheidslijn tussen de hypnotische en de niet-hypnotische methode. In een “grijze zone” ertussen zweven beide methoden in elkaar. Hooguit zou men zich kunnen aansluiten bij de concepten onder het kopje “veranderde bewustzijnstoestanden”, maar onder dat blijven de hypnotische en niet-hypnotische technieken nog steeds twee alternatieve subgroepen. Hij begrijpt de vraag niet als hij naar een auto wordt gevraagd, maar is verbaasd en zegt dat hij nog nooit van zoiets heeft gehoord. Er is echter geen scherpe scheidslijn tussen de hypnotische en de niet-hypnotische methode. In een “grijze zone” ertussen zweven beide methoden in elkaar. Hooguit zou men zich kunnen aansluiten bij de concepten onder het kopje “veranderde bewustzijnstoestanden”, maar onder dat blijven de hypnotische en niet-hypnotische technieken nog steeds twee alternatieve subgroepen. Hij begrijpt de vraag niet als hij naar een auto wordt gevraagd, maar is verbaasd en zegt dat hij nog nooit van zoiets heeft gehoord. Er is echter geen scherpe scheidslijn tussen de hypnotische en de niet-hypnotische methode. In een “grijze zone” ertussen zweven beide methoden in elkaar. Hooguit zou men zich kunnen aansluiten bij de concepten onder het kopje “veranderde bewustzijnstoestanden”, maar onder dat blijven de hypnotische en niet-hypnotische technieken nog steeds twee alternatieve subgroepen.

Lees ook:   Het karma van de spot-Edgar Cayce

Een ander verschil is dat het fenomeen xenoglossy, een taal spreken die de cliënt tegenwoordig niet kent, bijna alleen onder hypnose voorkomt. In een niet-hypnotische regressie gebruikt de persoon overal de taal van zijn focuspunt in “hier en nu”. Het gebeurt echter dat een niet-hypnotische regressie spontaan pseudo-hypnotisch wordt, en dan kan een dergelijk fenomeen zelden voorkomen.

Een ander verschil zit in het gevoel van tijd. Na een hypnotische regressie heeft men vaak het gevoel “lang weggeweest te zijn”, maar na een niet-hypnotische regressie heeft het gevoel dat het veel minder lang duurde dan het echt deed. Men herinnert zich de ervaring ook vrij goed na een niet-hypnotische regressie. Na een hypnotische regressie kan het fenomeen van de zogenaamde post-hypnotische geheugenverlies optreden, zo niet voorkomen door een suggestie: “U zult zich daarna alles herinneren”.

Een ander punt waar meningen verdeeld zijn, is of de regressie-ervaring echt uit een vorig leven komt, of iets anders. Veel tegenstanders die het concept van reïncarnatie niet in hun wereldbeeld kunnen passen, beweren dat laatste. Een populair idee onder hen is dat het cryptomnesia zou zijn (uit het Grieks voor “verborgen herinnering”). Het zou zijn samengesteld uit dingen die de cliënt eerder in dit leven heeft gehoord, gelezen of gezien, maar vandaag is vergeten – maar toch als herinneringen in het onbewuste zelf blijft. Er zijn gevallen die op deze manier kunnen worden verklaard, maar naar mijn mening kan de meerderheid ervan niet gemakkelijk in dit ‘Procruste’s bed’ passen zonder een goede verbeelding. Het belangrijkste argument is de effectiviteit van regressietherapie. Tegenstanders blijven onwetend de effectiviteit ontkennen, of ze willen het gewoon niet weten, maar het is er zeker! Als een persoon bevrijd wordt van, zeg, een levenslange hoogtevrees door opnieuw te ervaren vallen en sterven in een hypothetisch vorig leven, zou het echt heel vergezocht zijn om dit uit te leggen met dingen die hij eerder heeft gelezen of gehoord of gezien in een film! De opmerkelijke en langdurige verlichting van zo’n fobie kan eenvoudigweg niet op die manier worden verklaard, noch kan het worden gesuggereerd dat het louter fantasie zou zijn.

De hypothetische verklaring als “fantasie” wordt tegengesproken door een groot aantal gevallen waarin het bestaan ​​van de “persoon uit het verleden” is geverifieerd. De hypothese van cryptomnesie (zie hierboven) leidt ook tot tegenstrijdigheden. Als dit zo zou zijn, zou de ‘persoon uit het vorige leven’ niet zelden iemand zijn die leefde toen de cliënt een kind was (of misschien zelfs nog steeds leeft), maar hij is altijd iemand die stierf voordat de cliënt werd geboren.

Een andere hypothese is dat de ‘persoon uit het vorige leven’ een voorouder zou zijn en dat de informatie genetisch aan de cliënt zou zijn overgedragen. In dat geval zou de ‘persoon uit het vorige leven’ vaak worden geverifieerd als een voorouder, omdat dit in de meeste gevallen niet erg moeilijk zou zijn. Dit gebeurt zo zelden dat iemand in een dergelijk geval liever een reïncarnatie in dezelfde familie aanneemt. Bovendien kon de “voorouderlijke herinnering” alleen doorgaan tot het moment waarop die voorouder een kind kreeg, omdat de stamboom daar vertakt. Maar het gaat altijd door tot de dood van de ‘persoon uit het vorige leven’ en de zielstoestand na het sterven. De hypothese faalt natuurlijk als de voorouder nooit een kind heeft gekregen maar een “doodlopende” tak van de stamboom is geworden. Men kan bovendien vraag om welke reden de natuur ook totaal betekenisloze informatie zou doorgeven aan latere familieleden, die tevergeefs waardevolle maar beperkte gegevensruimte in de genen innemen. Een andere tegenspraak is wanneer de cliënt in zijn of haar laatste incarnatie, misschien slechts 50 jaar geleden, tot een totaal ander ras op een ander continent behoorde, wat wel in regressies voorkomt. Hier is een genetische connectie onmogelijk.

Nog een hypothese is voorgesteld door bepaalde religieuze tegenstanders, die beweren dat de cliënt “bezeten” zou zijn door de ziel van een dode persoon. Dit is absurd, omdat het zou betekenen dat bijna iedereen ‘bezeten’ zou zijn, omdat de regressie in ten minste 90% van de gevallen werkt.

Een strategie die door tegenstanders wordt gebruikt bij het omgaan met verificaties van het verleden van de huidige persoon is de volgende. Als er geen gegevens worden gevonden die het bestaan ​​van de vorige persoon verifiëren, heeft die persoon “duidelijk” nooit bestaan ​​… Maar als dergelijke gegevens worden gevonden, “moet” de persoon van vandaag de informatie uit dergelijke gegevensbronnen hebben … Het andere alternatief is niet toegestaan in hun redenering, namelijk dat de gegevens het bestaan ​​van de vorige persoon bevestigen en dat dit duidt op een geval van reïncarnatie …

Zoals reeds gezegd, kunnen al deze hypothesen de effectiviteit van regressietherapie niet verklaren. De bovenstaande discussie sluit niet de mogelijkheid uit dat de ene of de andere hypothese geldig zou kunnen zijn in bepaalde afzonderlijke gevallen, maar niet in het algemeen.

Nog een andere hypothese is dat de regressie-ervaring slechts symbolisch zou zijn. Dit gebeurt inderdaad in een minderheid van de regressies. Er zijn methoden om het onbewuste zelf van de cliënt te vragen of de ervaring symbolisch was of niet. Het kan zeker niet symbolisch zijn als het bestaan ​​van de ‘persoon uit het verleden’ is geverifieerd. Een symbolische ervaring zou door psychologische mechanismen mogelijk tot op zekere hoogte de effectiviteit van regressietherapie kunnen verklaren, maar een dergelijke verklaring is een stuk verder weg dan de eenvoudige van reïncarnatie, in welk geval de ziel van de cliënt die ervaring zelf echt heeft gehad in het verleden, wat het ‘oorspronkelijke trauma’ lijkt te zijn van een daadwerkelijk probleem waarmee de klant tot op heden wordt lastiggevallen.

Er is nog een ander soort psychologisch probleem dat bij dergelijke hypothesen betrokken is: het verzet tegen het accepteren van wat een verandering van iemands vooropgezette wereldconcept zou vereisen, hetzij om religieuze redenen of om wetenschappelijke vooroordelen.

Het is natuurlijk begrijpelijk dat als men een heel leven en misschien zelfs een academische carrière op een specifieke religieuze doctrine heeft gebaseerd, men tot het bittere einde wil ontkennen en zich verzetten tegen het bewijs van iets dat vreemd is aan iemands religieuze concept, omdat dit roept angst op dat iemands ‘ivoren toren’ zou kunnen afbrokkelen. Evenzo vreest een wetenschapper met reputatie het te verliezen als hij niet alleen reïncarnatie ontkent, maar ook het bestaan ​​van een ziel die het lichaam overleeft. Hij vreest het risico om uitgelachen en geïntrigeerd te worden. Wetenschappelijke gebruiken vereisen een dergelijke houding.

Deze indruk is niet de minste die we krijgen van de conventionele psychologie en haar houding ten opzichte van regressietherapie, in elk geval als het hypothetische vorige levens omvat. Zelfs regressies naar de kindertijd lijken vaak met voorzichtigheid en achterdocht te worden bekeken, omdat de volgende stap in het verleden zo dichtbij is.

Tegenstrijdigheid of bewijs in de Bijbel?

Verschillende passages in de Bijbel zijn voorgesteld als tegenstrijdigheden met reïncarnatie en het voorbestaan ​​van de ziel. Het meest gebruikte bezwaar is Hebreeuws. 9:27: “En het is de mens eenmaal aangewezen om te sterven, maar daarna het oordeel.” Hier is het Griekse woord hapax vertaald als “eenmaal”. Dit is echter niet de enige mogelijke vertaling. Woordenboeken vertellen ons dat het ook kan worden vertaald als “nogmaals”, “voor eens en voor altijd”, “een laatste keer” en ook nog wat meer. Als een dergelijke alternatieve maar taalkundig correcte vertaling wordt gebruikt, is er geen tegenstrijdigheid meer, maar zelfs een zekere ondersteuning voor het reïncarnatieconcept.

Lees ook:   Nieuwe website geestenwereld

In mijn boek Reincarnation, Christianity and the Dogma of the Church (downloadbaar als PDF-bestand onder ‘Teksten’ op deze webpagina – zie ‘Boeken’ voor de originele Duitse versie en ‘Texte’ in het Duitse taalgedeelte voor extra bijbelpassages) I dergelijke en andere vragen uitgebreid hebben behandeld. Hier zal ik alleen nog een opmerkelijk voorbeeld nemen: de discussie van Jezus met Nicodemus.

Jezus zei: “… Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij een mens wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.” Nicodemus vraagt ​​hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?” Kan hij de tweede keer in de moederschoot ingaan en worden geboren? ”(Johannes 3: 3-4, vgl. Johannes 3: 7). Nicodemus begrijpt niet dat het een nieuwe moeder zou moeten zijn. In de meeste moderne bijbelteksten wordt Jezus geciteerd als zijnde: “… behalve dat een mens van bovenaf wordt geboren …” en de verklaring van theologen is dat het Griekse woord anothen beide betekent. Jezus zou ‘van bovenaf’ hebben bedoeld en Nicodemus zou hem verkeerd hebben begrepen als ‘weer’. Dit is duidelijk onzin, omdat ze geen Grieks spraken! Het spaak Aramees! De Aramese taal heeft geen dubbelzinnig woord dat hier zou passen, maar een enkelvoudig woord mill e‘ela dat’ van bovenaf ‘betekent en een ander single-sense woord taneyanut dat’ weer ‘betekent. Het is duidelijk dat er geen misverstand kan zijn geweest en de vraag van Nicodemus geeft aan dat Jezus het laatste woord moet hebben gebruikt.

Je kunt je bovendien afvragen wat ‘van bovenaf geboren’ betekent. Zijn sommigen van ons echt ‘van onderaf’ geboren? Misschien zelfs een paar van de hoge leiders van de kerk …?

Even later volgt in de tekst een vreemde uitspraak: “De wind blaast waar hij wil, en u hoort het geluid ervan, maar kunt niet zeggen waar het vandaan komt en waar het heen gaat: zo is iedereen die uit de geest is geboren” ( Johannes 3: 8). Dit is nogal onbegrijpelijk. Het Griekse woord pneuma is hier in dezelfde zin anders vertaald, eerst als “wind”, daarna als “geest”. Griekse woordenboeken vertellen ons dat de vertaling als “geest” alleen in een “indirecte zin” is. De gemeenschappelijke betekenis van pneuma in de theologische context is “levensadem” of “ziel”, dat wat het lichaam levend maakt. Verder het woord phonéis niet goed vertaald als “geluid”, het betekent eerder “stem”. Zo komen we tot de volgende taalkundig geldige vertaling: “De ziel gaat zoals ze wil en je hoort haar fluisteren, maar je kunt niet zeggen waar het vandaan komt en niet waar het heen gaat: zo wordt iedereen geboren met een ziel.” Hier spreekt Jezus over het voorbestaan ​​van de ziel, omdat het ergens vandaan komt, waar het vóór de conceptie was. Pre-existentie impliceert natuurlijk niet automatisch reïncarnatie, maar reïncarnatie impliceert pre-existentie.

Dit zijn voorbeelden van hoe de vertaling vaak op een dogmatisch vooropgezette manier wordt gedaan om een ​​begrip over te brengen dat we verondersteld worden te hebben, ons onduidelijk dat er andere manieren zijn om te begrijpen en te vertalen, maar we zouden ze niet moeten kennen.

Het wereldconcept van de christelijke gnostici

Er waren twee belangrijke bewegingen in het vroege christendom: de Paulinian en de Gnostic Christians. Tijdens het Concilie van Nicea in 325 n.Chr. Legde Constantijn de basis voor de huidige vorm van de kerk. Hij deed dit duidelijk meer om een ​​nuttig hulpmiddel voor zijn macht te hebben dan een fervent gelovige te zijn. De documenten van die Raad zijn onvolledig, belangrijke delen zijn verloren gegaan. Het is echter bekend [1] dat hij weigerde de gnostische christenen hun standpunten aan het Concilie te laten horen en hij hun verzoekschriften aan het vuur gaf zonder ze te openen. Vanaf dat moment werd het gnostische christendom als ketterij beschouwd.

Esoterische literatuur beweert vaak dat het geloof in reïncarnatie door die Raad verboden zou zijn, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. De gnostische christenen kregen echter geen kans om te praten en hun mening hierover te geven.

De houding en strategie in de theologie, vooral in de Duitse theologie, is geweest om de gnostici te beschouwen als een mengeling van het christendom met eerdere gnostische filosofieën, zodat zij geen echte christenen zouden zijn. Onderzoek in de geschiedenis van religie heeft deze visie echter veranderd en het wordt tegenwoordig erkend dat er geen basis is voor de veronderstelling van een invloed van een eerdere gnosis voor Christus. Dit wordt besproken in een monumentale Duitse encyclopedie van religie [2]. Daarom moeten de gnostici nu worden gezien als een vroege vorm van christendom, parallel aan de Paulijnen.

Een van de belangrijkste gnostische christenen was Origen (185-253 of 254). De kerk beweert dat hij een tegenstander om het concept van reïncarnatie zou zijn geweest, maar heeft van zichzelf de basis ingetrokken voor een dergelijke bewering, omdat het oorspronkelijke teksten Origenes had in het Grieks verbrand in de 6 e eeuw. Wat vandaag over is, zijn alleen Latijnse vertalingen door Rufinus en delen van Latijnse vertalingen door Hieronymus. De belangrijkste van deze teksten in onze context is Perì Archon. Beide vertalers verklaren in hun inleidingen op dat werk dat ze de tekst hebben “gecorrigeerd” om in het dogma te passen en “aanstootgevende” delen weglaten [3]. Er kan natuurlijk geen twijfel over bestaan ​​dat als Origenes positief over reïncarnatie schreven, ze in die censuur dergelijke delen van de tekst zeker hebben weggelaten of gewijzigd. Uit de tekst kan daarom niet worden geconcludeerd dat Origenes een tegenstander zou zijn geweest van het idee van reïncarnatie. Integendeel, hij werd door hedendaagse critici ervan beschuldigd het te onderwijzen, zoals veel gnostische christenen dat voor hem hadden gedaan.

Het wereldconcept van de gnostische christenen is dat we allemaal engelenwezens waren in Gods wereld van licht, die bestond vanaf het begin van de schepping. Sommigen van ons zouden een verlangen naar ervaringen hebben ontwikkeld die niet mogelijk zijn in Gods wereld, zoals zelfs onze vrije wil uitoefenen tegen de vrije wil van anderen, wat de harmonie in die wereld zou verstoren. Maar omdat we een vrije wil hebben die God ons heeft gegeven, heeft hij daarom nieuwe werelden voor deze wezens gecreëerd – voor ons – waar we dergelijke ervaringen zouden kunnen hebben. Een hiërarchie van 9 engelachtige niveaus van bestaan ontstond, onder die de fysieke wereld van de mens als een 10 e niveau, en ten slotte een 11 thniveau, zijnde dat van demonen en tegenstanders. Die entiteiten, die tot het niveau van de mens vielen, werden zielen en werden “in lichamen geplaatst als in gevangenissen”.

Wat gebeurt er dan met een mens wanneer hij of zij sterft? Volgens Origenes kon hij – als hij goed genoeg was geweest – naar het laagste niveau in de engelenhiërarchie stijgen, waar hij zonder fysiek lichaam zou bestaan. Hij zou natuurlijk in een voortdurende ontwikkeling de ‘Jacob’s ladder’ van de andere engelenniveaus beklimmen totdat hij, in een laatste opstanding, zou terugkeren naar Gods wereld. Degenen die slecht genoeg zijn, zouden echter naar het laagste niveau vallen, dat van demonen en tegenstanders, wat duidelijk een soort hel is, echter niet voor een eeuwige veroordeling, maar alleen zolang als nodig is om begrip, spijt en bekering te bereiken .

Hier valt een derde alternatief op door zijn afwezigheid. Wat gebeurt er met degenen – met de grote meerderheid van de mensen – die niet goed genoeg zijn om naar het volgende hogere niveau te stijgen, of slecht genoeg om naar het laagste niveau te dalen? Dit wordt niet vermeld in de versies die we vandaag hebben van Perì Archon. Een van de allerbeste vertalingen in een moderne taal van dat werk [3] is gemaakt door twee Duitse professoren, die hebben geprobeerd om verloren delen uit andere bronnen waar mogelijk te reconstrueren. Als het deze vraag betreft, merken ze op dat Origenes een grote verhandeling over de ziel had, die verloren is gegaan. In die verhandeling zal hij het antwoord hebben gegeven, en slechts één antwoord past hier in het schema: ze worden weer mensen, dat wil zeggen reïncarnatie. Dit is de reden waarom de tekst verloren is gegaan; het zal vernietigd en ‘gecensureerd’ zijn door de kerk.

Referenties:

    1. Charles Joseph Hefele en “A Religious Benedictine” (niet bij naam genoemd): Histoire des Conciles [History of the Councils], Letouzey et Ané, Paris, Vol. 1, 1907.
    2. Theologische Realenzyklopädie [Theological General Encyclopedia], ed. door Gerhard Müller, Vol. XIII, Walter de Gruyter, Berlijn, 1984.
    3. Origenes: Vier Bücher von den Prinzipien [Vier boeken over de principes], vertaald door Herwig Görgemanns en Heinrich Karpp, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2e ed. 1985.
Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button