web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

WW3: ZIONISM vs ISLAM : ALBERT PIKE Predicted All 3 World Wars

Albert Pike bedacht de drie WO’s

Met de beelden van de Libië-oorlog en de Arabische volksopstanden op het netvlies, gaan de gedachten van waarachtige historici automatisch naar de Amerikaanse generaal Albert Pike, een van de oprichters van de Klu Klux Klan, een van de machtigste leden van de Vrijmetselarij en belangrijk architect van de Nieuwe Wereld Orde. Daarvoor waren in zijn visie drie Wereldoorlogen nodig. Heeft deze illuminati zijn zin gekregen? Zitten we inmiddels niet in WO III?
De rampspoed die ons vandaag overkomt is al eeuwen geleden bedacht en over ons afgeroepen. Het is een waarheid die moeilijk te vatten is maar de actualiteit stelt ons helaas vaak in het gelijk. Steeds meer mensen vragen zich af: Wat is er toch een puinhoop in de wereld, waar komt die ellende toch vandaan? Wel geachte burgers, met name de oorlogen die vandaag worden gevoerd, de brandhaarden die daardoor ontstaan is allemaal het resultaat van een groots opgezet plan. Het heeft gewoon zo moeten zijn.

De Amerikaan Albert Pike (1809-1891) werkte namelijk tussen 1859 en 1871 aan een geheim programma die zou moeten leiden tot het uitroepen van een absolute wereldorde waarover we op deze site al het nodige hebben vastgesteld. Om het volk en hun leiders daartoe te mobiliseren en met de duivelse gevolgen in te laten stemmen diende er volgens deze 33-ste graad vrijmetselaar eerst wereldwijd een enorme chaos te worden gecreëerd. De rampspoed zou van bovenaf met opzet zo hopeloos mogelijk gemaakt moeten worden, zo stelde hij, dat iedereen uiteindelijk ten einde raad raakt en hunkert naar een alles oplossende wereldregering. Deze leiders zouden dan de Nieuwe Wereldorde uitroepen, een werelddictatuur met het uiterlijk van een verlossende macht die paradijs op Aarde belooft maar uiteindelijk de mens reduceert tot een zombie die slechts de belangen van de wereldelite dient.

Lees ook:   Nederlander leidde grote bende vleesfraudeurs

Pike’s werk, die zijn plannen onder meer verwoordde in brieven aan een Italiaanse collega, komt in het licht van de huidige actualiteiten wel opvallend waarachtig over.

Het programma van de Nieuwe Wereldorde rolt al eeuwenlang als een stoomwals over de wereld, het kent geen achteruit, het neemt hooguit zo nu en dan een adempauze maar het doel is duidelijk: een wereld creëren zoals George Orwell die omschreef in zijn boek 1984. Om deze stoomwals echter in de overdrive te krijgen, stelde Pike voor om achter de schermen  – via onder meer spionagediensten, politici, banken en geheime genootschappen – drie wereldoorlogen te initiëren. Deze zouden uiteindelijk moeten leiden tot deze nieuwe wereld. Met de blik op de recente historie en de actuele ontwikkelingen in het Midden Oosten blijkt Pike zijn zin gekregen te hebben. Sla de geschiedenisboeken er maar op na:

  • WO I moest volgens Pike een eind maken aan de regering van de tsaren in Rusland en zou leiden tot de oprichting van het communistisch bastion die lijnrecht kwam te staan tegenover het nationalisme en het kapitalisme. Na afloop van de oorlog moest het communisme verder zijn macht uitbreiden en een eind maken aan andere regeringen en geloofsovertuigingen. Niet alleen landen zouden tegen elkaar worden opgezet maar ook de verschillende klassen, gemeenschappen. De volgende oorlog zou daarmee in de steigers worden gezet.
  • WO II diende de tegenstellingen tussen het fascisme en het toen wortel schietende zionisme te versterken. Vanwege de holocaust zou de wereld uit humane reden en uit schuldgevoel instemmen met de oprichting van de Joodse staat Israël. Wat in 1948 ook gebeurde en waarmee een nieuw internationaal conflict werd gecreëerd.
  • WO III: geheime agenten van de Illuminatie (CIA enz.) stoken de Islamitische volkeren op tegen de eeuwige vijand: Israël. Dit zou leiden tot grootste internationale spanningen en een wederzijdse vernietiging. Met name de Arabische landen moesten op den duur gedwongen worden met elkaar te strijden, maar er zullen door spionnen ook volksopstanden worden gecreëerd. Dit alles leidt uiteindelijk tot een totale uitputting op fysiek, mentaal, spiritueel en economisch gebied. In de ogen van Pike het ideale decor voor het uitroepen van een wereldregering.
Lees ook:   Johan over winst Forum voor Democratie

Anno vandaag staat het Midden Oosten in brand. De ontwikkelingen in Libië lijken wel erg veel op die in Irak. Ook nu bestaat er weer geen plan B, ofwel er zijn geen plannen om het nieuwe Libië vorm te geven. Met het gevolg dat er a la Irak een nieuwe brandhaard ontstaat. Barack Obama blinkt alleen nog maar uit in mooie teksten die het vuile werk overlaat aan zijn de nieuwe Napoleon, Sarkozy. Van Obama’s vermeende vredevolle daadkracht is geen sprake en opnieuw wordt duidelijk dat politiek meer show is terwijl de elite zich achter de gordijnen beijvert aan het opzetten van de Nieuwe Wereldorde. Helaas moeten we constateren dat Pike’s snode plannen alsmaar zichtbaarder worden uitgerold.

https://www.complot-samenzwering.nl/het-voorspellend-vermogen-van-albert-pike/

https://deburchtsion.blogspot.nl/2012/03/de-brief-van-albert-pike-getoetst.html

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien