...
Maatschappij & Psyche

FB needs the money!

Kreeg een vraag of ik een simpele animatie die ik maakte tussen neus en lippen door niet wilde promoten! Of ik ff 30 euro wilde neertellen…ahahahah!
Scusi waarom zou ik????????

Denk klik even door…krijg je deze ellende te lezen!
Roflol!
Sterkte met het lezen verder…
Zal nooit mijn teksten of wat dan ook promoten door ervoor te betalen op fb!
Never!!!!!!
Ps nu vragen ze of ik mijn trancemix wil promoten lol…Promoot dit bericht voor € 42 om tot 13.000 mensen te bereiken.

Neem ons antidiscriminatiebeleid door en ga ermee akkoord om de integriteit van Facebook-advertenties te behouden.
Het advertentiebeleid van Facebook verbiedt adverteerders onze adverteerproducten te gebruiken om te discrimineren tegen individuen of groepen. Advertenties zijn discriminerend wanneer deze mogelijkheden blokkeren voor individuen of groepen op basis van bepaalde persoonlijke eigenschappen, zoals ras, etniciteit, afkomst, religie, leeftijd, geslacht, geaardheid, genderidentiteit, gezinstoestand/burgerlijke staat, beperking of medische of genetische aandoening.
Ons antidiscriminatiebeleid is niet veranderd, maar we hebben enkele voorbeelden toegevoegd voor adverteerders. Discriminatie is verboden, maar je mag advertenties wel targeten op een bepaalde doelgroep op basis van bekende interesses die aansluiten bij het product of de service waarvoor je adverteert.
Acceptabele advertentietargeting
Een advertentie voor een functie in een kledingwinkel targeten op alle mensen met een geschikte leeftijd om te werken, ongeacht geslacht
Advertentiediscriminatie
Een advertentie voor een baan in een kledingwinkel targeten op een manier die vrouwen uitsluit en hen ontmoedigt te solliciteren
Meer informatie over ons
Antidiscriminatiebeleid

Edit Ad Title
Beleid
Advertenties mogen mensen niet discrimineren of aanmoedigen tot discriminatie met betrekking tot persoonlijke kenmerken zoals ras, etniciteit, huidskleur, afkomst, religie, leeftijd, geslacht, geaardheid, genderidentiteit, familiestatus, beperking of medische/genetische aandoening.
Facebook staat adverteerders niet toe onze advertentieproducten te gebruiken om te discrimineren. Dit betekent dat adverteerders het volgende niet mogen doen: (1) onze hulpmiddelen voor doelgroepselectie gebruiken om (a) op onrechtmatige wijze specifieke groepen mensen te targeten voor advertenties (zie artikel 7.1 over targeting in ons advertentiebeleid) of (b) onrechtmatig specifieke groepen mensen uit te sluiten voor hun advertenties; of (2) discriminerende inhoud opnemen in hun advertenties. Adverteerders zijn ook verplicht te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving die discriminatie verbiedt (zie artikel 4.2 over illegale producten of services in ons advertentiebeleid). Dit omvat wetgeving die discriminatie verbiedt jegens groepen mensen met betrekking tot, bijvoorbeeld, aanbod van huisvesting, werk en krediet.
U.S. Department of Housing and Urban Development
U.S. Equal Employment Opportunity Commission
Consumer Financial Protection Bureau
American Civil Liberties Union
Leadership Conference on Civil and Human Rights
Department of Justice – Civil Rights Division
National Fair Housing Alliance
Disclaimer: deze gids dient niet ter vervanging van juridisch advies. Neem contant op met een juridisch adviseur voor specifiek advies over jouw situatie.
Facebook-advertentiebeleid
Specifieke overwegingen voor
Adverteerders van huisvesting, werk en krediet in de VS

Lees ook:   Corona lockdown en wat het doet met dieren

Edit Ad Title
Hoewel we alle adverteerders vragen ons antidiscriminatiebeleid te lezen en accepteren, is dit beleid extra belangrijk voor adverteerders die advertenties weergeven met betrekking tot huisvesting, werk of krediet.
De mogelijkheden die in dergelijke advertenties worden aangeboden, moeten inclusief zijn en worden aangeboden aan alle groepen mensen, ongeacht bepaalde persoonlijke kenmerken zoals de hierboven genoemde kenmerken. Op veel plekken geldt wetgeving waarmee discriminatie binnen deze categorieën specifiek wordt verboden.
Acceptabele advertentietargeting
Huisvestingstargeting
Een advertentie voor een appartement targeten op mensen die in de omgeving van de woning wonen of werken
Werktargeting
Een advertentie voor een vacature voor verkoopmedewerker targeten op mensen die zijn geïnteresseerd in verkoop en marketing
Krediettargeting
Een advertentie voor een creditcard targeten op alle personen die de geschikte leeftijd hebben hiervoor
Advertentiediscriminatie
Huisvestingsdiscriminatie
Een advertentie voor een appartement targeten dat bepaalde postcodes uitsluit met als doeleinde de advertentie niet te tonen aan mensen van een bepaald ras
Arbeidsdiscriminatie
Een advertentie voor een vacature voor verkoopmedewerker targeten op een manier die als doeleinde heeft vrouwen uit te sluiten
Kredietdiscriminatie
Een advertentie voor een creditcard targeten op een manier waarmee wordt geprobeerd personen van een specifieke afkomst uit te sluiten
Hoewel sommige voorbeelden specifiek betrekking hebben op adverteerders in de VS, geldt het antidiscriminatiebeleid van Facebook wereldwijd. Antidiscriminatiewetgeving verschilt per gebied. Zorg dat je voldoet aan ons beleid en de toepasselijke wetgeving op jouw locatie en van de locatie waarop je target.
Door op Ik ga akkoord te klikken, verklaar je het volgende:
Je hebt ons advertentiebeleid en alle toepasselijke wetgeving doorgenomen en zal deze naleven
Je gebruikt Facebook-advertenties niet voor discriminerende praktijken

Gerelateerde artikelen

Back to top button