web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

Het einde der tijden?

Are We Living In End Times?:

The end of times

What time do they mean?

The End time of who?

De Eindtijd wordt afgesloten met de Wederkomst van Jezus. De Eindtijd is de dramatische slotfase van de menselijke heerschappij, die onder de verderfelijke heerschappij staat van satan, die de heerser of god van deze wereld wordt genoemd(Johannes 14:30 en 2 Korinthiërs 4:4). Voor degenen die Jezus volgen en verwachten, zal de dag van de Heer niet onverwachts komen! Jezus zal bij zijn terugkomst een einde maken aan de alle wereldse macht en vervolgens zijn Rijk van vrede en gerechtigheid stichten. Wat zijn de tekenen van het naderen van de eindtijd?

1 in 3 Americans Link Syrian Conflict to Bible's End-Time Prophecy :: Prophecy Dude:

Bedoelen ze nu eigenlijk het einde van de satanische machten op deze aarde?
Dat kan natuurlijk ook nog.
De zogeheten Illuminati!

Dus ja weer een andere kijk op het geheel…why not?
Het staat er letterlijk namelijk!

Little snow drop flower - first sign that spring is on it's way.:

De heerschappij in de wereld bevindt zich idem in het satanische netwerk, over de hele wereld!
https://yournewswire.com/wikileaks-email-dump-reveals-clinton-ties-to-occultist-group/

De elite behoort hiertoe, volgens sommigen dankzij een bloedgroep, die voortkomt uit afstamming met buitenaardsen, die ooit op de aarde kwamen.

En zich vermengden met het aardse ras!
Ik heb zelf ook die bloedgroep, rhesus factor negatief.
Bloedlijnen die volgens hitler vernietigd moesten worden… om welke reden?
https://rhnegativebloodsecrets.blogspot.nl/2012/12/ancient-bloodline.html

https://beforeitsnews.com/power-elite/2015/05/chemtrails-target-rh-negative-indigos-bloodlines-2448868.html

De eindtijd, het einde der tijden, de laatste dagen, armageddon en eschaton is een voorstelling van de laatste tijdsperiode (het einde) van alle menselijke geschiedenis die in de eschatologie van zowel abrahamitische als niet-abrahamitische religies voorkomt, maar ook binnen nieuwe spirituele stromingen en in atheïstische en seculiere levensbeschouwingen, die erdoor beïnvloed kunnen zijn.

Lees ook:   NASA onderzoekers met opzet vermoord?

De abrahamitische religies kennen een lineaire kosmologie waarin eindtijdscenario’s bestaan uit thema’s rondom grote omwentelingen en verlossing. In het judaïsme verwijst de eindtijd vaak naar het laatste stuk van de wereldgeschiedenis, waarin de Joodse diaspora wordt bijeengebracht, de Messias verschijnt, de “komende wereld” komt en de doden opstaan. (Er is dus een komende wereld en de doden die opstaan, kan ook betekenen dat mensen geestelijk dood waren oftewel de sheeples die het niet inzagen!)

In het christendom duidt de eindtijd vaak de Grote Verdrukking aan, die aan de wederkomst van Jezus voorafgaat. In de islam wordt de Oordeelsdag voorafgegaan door de verschijning van al-Mahdi op een witte hengst. Met de hulp van Isa (Jezus) zal hij Dajjal vervolgens overwinnen.

(Wie is deze Jezus? Is Jezus de aanduiding van een belangrijk persoon die zuiverheid hoog in het vaandel heeft staan?
Is dat de Messias oftewel de verlosser als in Jezus? Wie wordt er hiermee beschreven?
Jezus zelf, zou kunnen duiden op een reïncarnatie bv… maar goed voor hetzelfde geld vertaalde men de bijbel niet goed en betekend het een verlosser?)

In een heilige Perzische tekst, de Avesta, verschijnt aan “het einde der tijden” een messias die het kwade overwint. Hij zal een zalf van stierenvet en hamoa maken en daarmee onsterfelijkheid bewerken. (onsterfelijkheid kan ook duiden op iemand die voor eeuwig bekend zal blijven in de geschiedenis als diegene die de mensheid verlossen zal van het kwade…de duivel!)
Op de altaren van Mithras in het aan hem gewijde Taurobolium (In de keizertijd was het gewoonte voor het heil van de keizer zich aldus met bloed te laten dopen.) wordt deze zonnegod (Zoon van God? De zuivere afkomstig van God? Goden?)
afgebeeld terwijl hij zich met stierenbloed wast.

Lees ook:   Hoe de dood van een ouder op elke leeftijd te overleven: 5 stappen om jezelf te helpen

In het boeddhisme heeft men ook een soort eindtijd als ‘de ware Boeddha’ terugkeert, maar in het boeddhisme speelt dat niet zo’n expliciete rol als in de monotheïstische godsdiensten. Gnostici, New Age’ers en sommige nieuwe religieuze bewegingen spreken over het afronden van een belangrijke periode en soms ook over het begin van het nieuwe koninkrijk Gods op aarde.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥