03 maart 2021

 

ISIS MAGIC HEALING ESSENCES

logo meer contrast2 via Angel-Wings

Handig voor o.a therapeuten om te gebruiken bij hun cliënten.
Mooie kaarten met trefwoorden die aanduiden wat de essentie van een probleem beheerst.

De druppels zijn een ondersteuning in het proces ter oplossing van problemen maar ook bij onbewuste blokkades, die later naar voren kunnen komen tijdens dit proces.

Cyclus of essences

De kaartenset

De volledige set van Isis Magic Healing Essences bestaat uit 25 verschillende Essences van 30 ml.

Ter ondersteuning van de transformatieproces zijn 25 verschillende kaarten gecreëerd.

Op iedere kaart staat een speciaal symbool en een transformerende tekst.

De Engelse naam van iedere afzonderlijke Isis Magic Healing Essence is  numerologisch
uitgeteld, correspondeert met de specifieke

  • planeet
  • dierenriemteken
  • element
  • kleur

essences aangepast via Angel-Wings

De essences

1. Divine Love – Goddelijke Liefde
Goddelijke onvoorwaardelijke Liefde in mij, voor mij en anderen en voor Al DAT IS.
De onvoorwaardelijke Goddelijke liefde in mij en voor mijzelf en anderen is het belangrijkste fundament in mijn leven.

2. Freedom – Vrijheid
Vrij van angst ben ik vrij, en ik liefde.
Angsten blokkeren en beperken mij. Wanneer ik mijn angsten loslaat stroom ik mee met de flow in mijn leven en zie ik nieuwe mogelijkheden.

3. Power – Kracht
Twijfel los laten, staan in mijn kracht.
Twijfels ondermijnen mij. Sta ik in mijn kracht, dan kan ik beter omgaan met de uitdagingen die ik tegen kom.

4. Passion – Passie
Laten leiden door mijn bezieling.
Wat mijn hart diep verblijd, voelt als een vuurkracht, die mij de weg wijst om de juiste keuzes in mijn leven te maken.

5. Courage – Moed
Moed, om mijn hart en intuïtie te volgen.
Moed heb ik nodig om de keuzes die ik vanuit mijn hart en mijn intuïtie heb gemaakt in mijn leven te realiseren.

6. Confidence – Vertrouwen
Vertrouwen in mijn mogelijkheden en talenten en in het leven.
Bewustwording van mijn Goddelijkheid, mijn kwaliteiten, talenten en mijn mogelijkheden vergroten mijn zelfvertrouwen en het vertrouwen in mijn leven.

7. Wisdom – Wijsheid
Onze “ego wijsheid” wil meestal, dat de dingen en situaties anders lopen dan zoals ze lopen.
Maar in deze uitdagingen zitten juist de “kados” voor ons ontwikkeling en bewustwording.
Vertrouw in de wijze lessen van het leven en zoek /verbindt je met de diepere oorzak om ervan te leren.

8. Acceptance – Aanvaarding
Vaak lijden wij onder onze eigen onbewustheid, onvermogen en dat van anderen.
Het onbegrip van anderen, hun kwetsingen kunnen ons diep raken. Dit gebeurt meestal uit onbewustheid,
hun afgescheidenheid, niet kunnen voelen en uit onvermogen.
Aanvaard hun onvermogen, maar verbindt je niet ermee en richt het niet tegen jezelf. Want dit is, wat
de meeste pijn bij jou veroorzaakt.
Er is geen schuld! Er is slechts onvermogen!

9. Time – Tijd
Geduld is mestal niet onze sterkste kant. Vanuit ons kleine “ego denken” willen wij dat de dingen nu ge-
beuren, zijn teleur gesteld en gefrustreerd, wanneer het niet zo is.
De natuur laat ons zien, dat er wisselende getijden zijn. Voorjaar, zomer, herfst en winter. De boer zaait
vroeg in het voorjaar. De oogst komt pas aan het einde van de zomer of najaar.

Alles gebeurt op de juiste tijd, ook in ons leven. Zet je stappen en geef je in vertrouwen over.

10. Nostalgia – Oerverlangen
Vaak voelen wij diep in ons een onrust die moeilijk is te benoemen – en soort “heimweh”. Materie en
succes bevredigen ons niet meer. Wij voelen ons afgescheiden en gaan op zoek naar een diepere ver-
binding en vervulling. Een oerverlangen komt in jou op naar een diepere verbinding en en een her-
innering aan jouw Goddelijke oorsprong.

11. Turning Point – Keerpunt
Een van de grootste pijnen van de mensen is de pijn van afgescheidenheid – bewust of onbewust.
Tevens is dit mede de oorzaak van “moeten en willen” – moeten bewijzen, succesful en beter moeten
zijn etc.
Jij kunt de keuze maken voor de transformatieproces om vanuit afgescheidenheid en ik gericht bewust-
zijn je te verbinden en verenigen met Al Dat Is.

12. Perception – Gewaarwording
Logica en materialisme zijn slechts facetten van ons Zijn.
Logica, een aspect van het mannelijke, wil bewijzen zien en dat b.v. in de vorm van materiële mani-
festatie.
Intuïtie, innerlijk weten, zijn vrouwelijke aspecten in ons, die gezien, gehoord en gevoeld willen worden.
Op weg naar heelwording zijn beide facetten belangrijk en gelijkwaardig.

13. Opening – Opening
Wanneer wij ontspannen en vanuit stilte ons verbinden met ons oorspronkelijke Goddelijke Bron, ons
hart en geest openen voor het licht, ontvangen wij ingevingen voor de ervaringen en kansen voor de ziel.

14. Responsibility – Verantwoordelijkheid
De kracht en snelheid van de energieën in het universum worden steeds sterker.
Daarom is het bijzonder belangrijk dat wij vanuit bewust Zijn onze gedachten, woorden en daden
beheren, gezien zich de gevolgen ervan zich ook veel sneller manifesteren.

15. Connection – Verbinding
Velen hebben de idee, dat de Goddelijke Bron buiten ons/boven ons is.
Maar de Goddelijke Bron is in jou. Jij bent er deel van, zoals ieder mens, dier plant en element ook
een deel ervan is. Zo zijn wij verbonden met Al Dat Is.

16. Detachment – Onthechting
Opvoeding, maatschappij en ervaringen uit andere levens hebben ons gevormd. Daar zijn blokkerende
overtuigingen en conditioneringen ontstaan, die wij nog bij ons dragen en ons negatief beïnvloeden
( vaak onbewust).
Onthecht en bevrijd je hiervan!

17. Unity – Eenheid
Het vrouwelijke en het mannelijke in ons hebben eigen unieke kwaliteiten en vullen elkaar aan.
Ze zijn gelijkwaardig en ondersteunen ons, mits wij ze verbinden met elkaar.
Zo vorm je een overkoepelende eenheid, waaruit iets nieuws “geboren” kan worden, kan ontstaan.

18. Free Choice – Vrije keuze
Onze “moetens” door ons zelf, familie en maatschappij opgelegd laten ons vaak “gevangen” voelen.
Wordt je bewust, jij bent een Goddelijk vrij mens. Jij hebt de vrijheid van keuze.
Maak jou keuze vanuit een vrij Zijn.

Lees ook:   'Pest werd niet verspreid door ratten, maar door mensen zelf' 

19. Creation – Schepping
Door onze denkbeelden en conditioneringen hebben wij meestal een heel beperkt beeld van onszelf
en onze mogelijkheden.
Gebruik jouw vrijheid, jouw ruimte en mogelijkheden en creëer een nieuwe werkelijkheid voor jouw
zelf en de wereld vanuit bewust Zijn.

20. Abundance – Overvloed
Irreële denkbeelden, zoals b. v. geld veroorzaakt kwaad, het staat mij niet toe, ik ben het niet waard,
zowel als negatieve ervaringen blokkeren overvloed.
Jij bent deel van de Goddelijke Bron. Overvloed is jouw geboorterecht. Overvloed heeft vele vormen.
Vertrouw en schep overvloed voor jou en voor anderen.

21. Destination – Bestemming
Durf jouw hart en intuïtie te volgen, keuzes te maken, stappen te zetten om jou te ontwikkelen tot
jouw hoogste bestemming.
Realiseer en manifesteer deze vanuit jouw diepste Zijn.

22. Endurance – Uithoudingsvermogen
De uitdagingen, die wij op ons pad van keuze tegenkomen vormen vaak een grote beproeving,
onzekerheid en twijfels komen op.
De uitdaging is dan om jouw focus op jouw doel te richten en volhouden en doorzetten, om jouw
doel te bereiken.

23. Silence – Stilte
In deze turbulente, chaotische tijd is het bijzonder belangrijk om dagelijks de ruimte te nemen om

ons terug te trekken in onze heilige stille ruimte.
Dan ervaar je de verbinding met jouw ware Zijn en het Goddelijke in jou.
Silence is ook heel effectief om voor het slapen gaan te gebruiken.

24. Oneness – Eenheid
Mijn oorspronkelijke Goddelijke blauwdruk is heelheid.
Dit is, wie ik ten diepste ben. Ik ben een deel van de Goddelijke Bron in ervaring.
Ik ben een met de Goddelijke Bron.
Ik ben heel. Ik ben een.

25. Community – Gemeenschap
Wij zijn allen delen van de oorspronkelijke Goddelijke Bron en allen met elkaar verbonden.
In dit bewustzijn geven wij onze unieke individuele bijdrage in liefdevolle dienstbaarheid aan de
gemeenschap. Zo bouwen wij samen een “nieuwe gemeenschap” in dienstbare samenwerking voor
het grote geheel.
Ik en wij zijn een.
Gratitude – Dankbaarheid
Dankbaarheid en Waardering voor mijn Goddelijke Creaties en voor All Dat Is.

Opschoning van Familiebanden
Opschoning van familiebanden van moeders en van vaders lijn.

De invloeden van onze voorouders kunnen ook in je huidige leven op jou inwerking hebben, zoals b.v. oude blokkerende overtuigingen, conditioneringen, negatieve emoties en verwikkelingen.
Deze Essence ondersteunt jou om meer inzicht te krijgen in het familiesysteem. Wat is mijn aandeel – wat is van de ander? Je kunt los laten en bevrijden wat niet van jou is.

De 25 verschillende Essences van de cyclus van Isis Magic Healing Essences dragen ertoe bij je persoonlijk “op te schonen” en je dieper te verbinden met jouw Goddelijke oorsprong. Ze helpen je te worden, wie jij in Essentie bent.

Maar er zijn ook externe invloeden van familie – van je moeders en vaders kant en van je voorouders – die inwerking op jou hebben. Oude blokkerende overtuigingen, conditioneringen, negatieve emoties en verwikkelingen kunnen daardoor in jouw huidige leven nog van invloed zijn.

De Isis Magic Healing Essence “Opschoning van Familieopstellingen” ondersteunt jou om meer inzicht te krijgen in jouw familiesysteem. Wat is mijn aandeel – wat is van de ander?  Je kunt los laten en bevrijden van wat niet van jou is.

Ervaringen van mensen : https://www.isismagichealingessences.nl/ervaring-clienten/

op de website of enkele:

Ervaringen van cliënten

Met woorden kan ik iets uitleggen.
Ervaringen van cliënten geven de realisatie in praktijk weer.

Hieronder enkele reacties uit brieven cliënten:

–  De gesprekken en therapie hebben mij in de zwaarste periode van mijn leven geholpen.
De manier waarop ik nu in het leven sta heb ik mede aan de therapie te danken.

–  Ik ben mijn vliegangst kwijt geraakt (na 25 jaar) en geniet nu van de vliegreis.

–  Ik heb vertrouwen in mijzelf gekregen, mijn angsten en overbezorgdheid losgelaten, kan
beter grenzen stellen en ben meer flexibel.

–  Ik kwam als een wrak en voel mij nu herboren, heb weer zin in leven. Met je vakkundige
integere begeleiding heb je mij uit het slop geholpen.

–  Ik heb geen hoogtevrees meer.

–  Ik voel mij weer veel soepeler en beweeglijker, kan zonder rollator  lopen en kan weer    fietsen.

–  Mijn alcoholverslaving is over en ook mijn depressie. Ik ben nu weer opgewekt,    ontspannen, kan het leven en de situaties veel beter aan. Ik overzie alles beter.

–  Ik heb al 12 jaar een eetprobleem (Boulemie). De behandeling heeft mij veel gebracht.
Na 12 jaar heb ik antidepressiva afgebouwd en neem ze niet meer.
Ik durf te kijken naar mijn goede en minder goede kanten. voel mij rustiger, ga    confrontaties aan, pak dingen op, die al jaren liggen, kan mijn eetbuien beter los laten.
Ik heb gekozen voor leven en voor het licht in plaats van de duisternis.
Ik heb vertouwen in de behandeling.

–  Na de bevalling was ik “helemaal de weg kwijt” en had een huilbaby. Ik ben nu weer    mijzelf.
Ook mijn huilbaby heeft de rust gevonden en is een blije baby. Ik kan alles goed aan,
communiceren, organiseren en heb zelfs een baan gevonden. Zelden heb ik zo lekker in
mijn vel gezeten.

Je kunt  ook contact opnemen met deze aardige lieve dame!
Ze zal met liefde uitleg geven over hoe dit precies werkt.
https://praktijkmargaretewuster.nl/

Persoonlijk heb ik de flesjes in handen gehad en kunnen ervaren wat deze trillingen alleen al kunnen doen.
Mijn associatievermogen is intens in deze en legt gemakkelijk verbindingen met wat een potentie kan doen met mensen.
Ik vermoed dan ook dat dit wel zal uitwerken bij mensen.
Want anders zou ik er ook niet over schrijven natuurlijk.

😉 Ik denk dat als, ik dan maar van mijn vliegangst moet zien af te komen.
Vast een RH negatief dingetje 😉

 

Gerelateerde berichten