web analytics

Anunnaki en hun oorsprong en uiterlijk

Terug in de tijd:

50.000 jaar geleden

-Op Nibiru, een ver verwijderde planeet in ons zonnestelsel, staat het leven voor langzaam uitsterven als de atmosfeer van de planeet erodeert. Gesteund door Anu, ontsnapt de heerser Alalu in een ruimteschip en vindt zijn toevlucht op aarde. Hij ontdekt dat de aarde goud heeft, dat kan worden gebruikt om de atmosfeer van Nibiru te beschermen.

445.000

-Geleid door Enki, een zoon van Anu, op het Anunnaki-land op aarde, vestigen Eridu-Earth Station I – voor het extraheren van goud uit de wateren van de Perzische Golf.

430.000

-Aardklimaat op aarde.
Meer Anunnaki komen op aarde aan, waaronder Enki’s halfzus Ninhursag, Chief Medical Officer.

416.000

-Als de goudproductie stokt, arriveert Anu op aarde met Enlil, de erfgenaam. Er wordt besloten om het vitale goud te verkrijgen door het te mijnen in zuidelijk Afrika. Loting, Enlil wint het bevel over de Earth Mission; Enki is gedegradeerd naar Afrika. Op aarde wordt Anu uitgedaagd door de kleinzoon van Alalu.

400.000

-Zeven functionele nederzettingen in het zuiden van Mesopotamië omvatten een Spaceport (Sippar), Mission Control Center (Nippur), een metallurgisch centrum (Shuruppak). De ertsen komen daar aan, met schepen uit Afrika; het geraffineerde metaal wordt omhoog gestuurd naar orbiters bemand door Igigi, en vervolgens overgebracht naar ruimteschepen die periodiek vanuit Nibiru aankomen.

380.000

-De kleinzoon van Alalu krijgt steun van de Igigi en probeert meester te worden over de aarde. De Enlilites winnen de War of the Olden Gods.

300.000

-De Anunnaki zwoegen in de goudmijnen. Enki en Ninhursag creëren primitieve werkers door genetische manipulatie van Aap-vrouw; ze nemen de handmatige klusjes van de Anunnaki over. Enlil gaat de mijnen binnen, brengt de primitieve arbeiders naar de Edin in Mesopotamië. Gezien het vermogen om zich ook voort te planten, begint Homo Sapiens zich te vermenigvuldigen.

200.000

Leven op aarde in regressie tijdens een nieuwe ijstijd.

100.000
-Klimaat warmt opnieuw op. De Anunnaki (de bijbelse Nefilim), voor de toenemende ergernis van Enlil, trouwen met de dochters van de mens en krijgen kinderen met hen, hybriden dus.

75.000
-De “vervloeking van de aarde” – een nieuwe ijstijd – begint. Regressieve typen van de mens zwerven over de aarde. Cro-Magnon man overleeft.

49.000
Enki en Ninhursag verhogen de mensen van Anunnaki-afstammelingen in aanzien en macht om in Shuruppak te regeren. Enlil is dan woedend. Plots volgt dan de ondergang van de mensheid.

13.000

-Zich realiserend dat de passage van Nibiru in de nabijheid van de aarde een immense vloedgolf zal veroorzaken, brengt Enlil de Anunnaki ertoe te zweren de dreigende rampspoed geheim te houden voor de mensheid. Volgens veel mensen over de hele wereld zijn de Anunnaki’s zeker het ultieme bewijs dat er links ontbreken naar de oorsprong van de menselijke soort. De zondvloed volgt.

…..

1) We weten duidelijk dat de anunnaki humanoïde (menselijk) waren zoals wij.

Lees ook:   Enorm bolvormig object gevangen op de ISS-livestream

2) We weten ook dat ze lang waren, volgens sommige tablets was de demi-god Gilgamesj 7ft lang. In de Hebreeuwse bijbel was de reus Goliath (1 voet is 30 cm) 6ft 9inch lang (2,06 meter). We konden ons voorstellen dat de Anunnaki ongeveer dezelfde hoogte hadden als moderne basketbalspelers.

3) In de sommige Soemerische tabletten verwijst de Anunnaki naar mensen op aarde als ‘zwartkop mensen’. (Zwartharige mensen, midden oosten, Egypte)

“An, Enlil, Enki en Ninhursag-makers van de zwartkoppige mensen Stichters van Eridu, Bad-tibira, Larsa, Sippar en Shuruppak.”

We zien Sargon van akkad dezelfde uitdrukking gebruiken om de inwoners van Mesopotamië te beschrijven:

“De zwartkoppige volken die ik bestuurde, regeerde ik. Welke koning zich ook tegenover mij zal verheffen, laat hem regeren, laat hem het volk met het zwarte hoofd regeren.”

4) In het Epic van Gilgamesh, een 4000 jaar oud Sumerisch verhaal, werd de Anunnaki demi-godin ‘Ninsun’ als volgt beschreven:

Ninsun, Neo Sumerian Mother God. Mother of Gilgamesh. Her parents are Anu and Uras.“De moeder van Gilgamesh was de bleke Ninsun,
zelf genoemd onder de godinnen,
een zachte koningin,
die de gave van profetie had,
en dromen kon lezen.”

Het is geen verrassing dat de verhalen van de Anunnaki zich verspreiden naar andere culturen over de hele wereld.

Zoals alle mythen zijn er slechts 3 hoofdtypen van (buitenaardse) rassen opgenomen in elke cultuur.

1) Je hebt het welwillende type Amphibian / Mermaid Type aanbeden als Ocean / River goden

2) Je hebt de agressieve Reptilian / Serpent-type ras die werden gezien als monsters / Daemons.

3) Ten slotte heb je de gigantische mensgerichte / bewuste soort ras die de beschermgoden van het menselijk ras waren. (The Anunnaki)

Sinsun

In de Griekse en hindoeïstische mythologie zijn deze rassen voortdurend met elkaar verweven en hebben ze sterke nakomelingen voortgebracht.
Het is de moeite waard om op te merken dat in alle mythen over de hele wereld zowel de amfibieën als de reptielen rassen ondergronds leefden. In zeldzame gevallen lieten ze hun hybride nakomelingen onder hen leven.

Persephone, Triptolemos, & Demeter, Eleusis, 430-440 BCE, wikipedia

Rood haar lijkt ook een eigenschap te zijn die nauw verwant is met de goden, met name de afstammelingen van het ras Amfibieën, waarschijnlijk een meermin-ding…

1) Volgens Homer was Achilles blijkbaar een ginger. Zijn moeder, die een oceaannimf was, werd krachtig verkracht door een mens, wat leidde tot de geboorte van Achilles.

“Athena kwam uit de hemel (de hemel): ze stond achter hem en hield hem tegen bij zijn lange rode haar. Geen andere man zag haar behalve Achilles alleen. “- [Liad 850Bc]

What's past is prologue.- Achilles statue - Corfu island, Greece ‘There is nothing alive more agonized than man of all that breathe and crawl across the earth.’
2) Rhesus de mythische koning van Thracië was ook de zoon van een riviergod, hij ontleende zijn naam vanwege zijn rode haar en is afgebeeld op Grieks aardewerk met rood haar en baard.

3) Thraciërs die blijkbaar de afstammelingen van de god Ares waren hadden rood haar en blauwe ogen.

“die van de Thraciërs hebben blauwe ogen en rood haar.” – [Xenophanes 543Bc]

Lees ook:   Versteende mensen en dieren en... vreemde gebouwen

4) In de Ierse mythologie is er een mysterieuze stam van roodharige demi-goden genaamd de Tuatha Dé Danann.

Genealogy: Children of Danu - Early Settlers/invaders of Ireland (Nemedians, Parthelons, Milesians, etc.) (Timelessmyths.com)

De hindoes beeldden hun goden af ​​met een blauwe huid (Blauw = ander= Goden-bloed?) en met verfijnde en wat vrouwelijke trekken (net als de Grieken), maar later veranderde de kunst hun huid in bleek wit om te representeren dat zij de Bovenste kasten van Noord-India waren (blank betekende hogere kaste, hoe donkerder hun huid hoe minder waarde men had in India), het woord “Arisch” betekent “nobel” en werd oorspronkelijk in de Vedische geschriften gebruikt om de afstammelingen van de hindoegoden te beschrijven of degenen die koninklijk bloed hebben.

Net als de Grieken gebruiken de hindoes de kleur van ‘goud’ om hun goden te beschrijven:

“Indra gooit druppels vocht op zijn gouden baard … de Iron One met gele baard en geel haar.” – Rig Veda (1200Bc)

❥ Nimrod, who was born on December 25th, the High Sabbath of Babylon, was the founder of Babylon and the city of Nineveh. In the history of mankind, Nimrod stands unequalled for his symbolism of evil and Satanic practices. He is credited for having founded Freemasonry and for building the legendary Tower of Babel, in defiance of God's will. In talmudic literature, he is noted as "he who made all the people rebel against God."
De oorsprong van een lichte huid, ogen, haar.

Volgens wetenschappers zijn de mutaties voor lichte huid (A111T), licht haar (KITLG) en blauwe ogen (OCA2) ontstaan ​​tussen het Midden-Oosten en het Indiase subcontinent (Iran) 8000 jaar geleden (6000Bc). Voor die tijd bestonden blauwe ogen en witte huid niet. Het feit dat die mutaties lang na de ijstijd en ver weg van koude noordelijke klimaten plaatsvonden, werpt veel speculatie op. De theorie dat deze mutaties door natuurlijke selectie werden veroorzaakt, houdt niet stand qua geloofwaardigheid. De nieuwste en meest waarschijnlijke theorie suggereert dat deze mutaties afkomstig waren van Neanderthalers. Mutaties voor blond en rood haar ect. werd niet gevonden in oude Europese monsters voorafgaand aan de bronstijd.

De genen voor een lichte huid, ogen en haar zijn afkomstig van slechts 2 vaderlijke (Ydna) markers. De eerste is de haplogroep R1 die over het hele Euraziatische continent wordt verdeeld en de tweede is haplogroep I1 die voornamelijk wordt gevonden onder Noordse mensen. Wetenschappers vonden oorspronkelijk dat haplogroep I1 afkomstig was uit Europa, maar uit nieuwe studies bleek dat het in het Midden-Oosten samen met haplogroep R1 was ontstaan. Landen met de hoogste bevolkingsfrequentie van haplogroep I1 zijn ook de landen met de langste mensen ter wereld.
Als de Anunnaki verantwoordelijk waren voor deze “Arische” eigenschappen, dan zijn er zeker aanwijzingen om dit te ondersteunen. Veel mensen in de UFO-gemeenschap geloven in aliens van het Scandinavische type die precies op ons lijken.

Hoe oud werden zij?

Zoon van Henoch

Het verhaal van Metuselach staat in Genesis 5. Dit hoofdstuk bestaat uit een lijst met
namen van mensen die geboren werden, een geslachtsregister.

Adam is de ”eerste mens”, hij wordt 930 jaar
Set (Adam is 130), hij wordt 912 jaar
Enos (Adam is 235), hij wordt 905 jaar
Kenan (Adam is 325), hij wordt 910 jaar
Mahalalel (Adam is 395), hij wordt 895 jaar
Jared (Adam is 460), hij wordt 962 jaar
Henoch (Adam is 622), hij wordt door God weggenomen toen hij 365 jaar was
Metusalech (Adam is 687), hij wordt 969 jaar
Lamech (Adam is 874), hij wordt 777 jaar
Noach (Adam is gestorven), hij wordt 950 jaar.

Lees ook:   Hoe zag het oude Rome eruit? (filmische animatie)

Metuselach: de oudste mens ooit

BIJBEL

Metusalach was dus de zevende generatie na Adam. Al deze generaties leefden dus
tegelijkertijd! In de lijst zien we dat Metuselach de zoon is van Henoch. Henoch was 65 jaar
toen Metuselach werd verwekt, hierna leefde Henoch nog 300 jaar en kreeg Metusalech
veel broers en zussen. Over Henoch wordt verteld dat hij in nauwe verbondenheid met God
leefde, en dat hij door God werd weggenomen.

Toen Metusalech 187 was, verwekte hij zijn eerste zoon: Lamech. Hierna leefde
Metusalech nog 782 jaar, en kreeg hij nog meer kinderen. Hij was de opa van Noach.

Hebreeuwse tekst of Griekse vertaling
Volgens de Hebreeuwse tekst in de Bijbel was Methusalem maar liefst 969 jaar oud toen hij
stierf. Dit stuk tekst is naar het Grieks vertaald (de Septuagint), en daar wordt gesproken
over 720 jaar. In dat geval zou Adam de oudste mens op de wereld zijn geweest, hij werd
930 jaar oud.

Betekenis Metuselach

De naam Metuselach betekent waarschijnlijk ‘wanneer hij sterft zal het gezonden worden’.
Henoch, de vader van Metuselach, gaf zijn oudste zoon dus een profetische naam: na de
dood van Metuselach kwam de grote overstroming, waarbij alleen Noach en zijn familie
werd gered.

Ouderdom

Ouderdom staat in de Bijbel ook symbool voor wijsheid. Iemand die (zeer) oud was,
verdiende veel respect. (Zie bijvoorbeeld in 1 Koningen 12:6) De oudste man
vertegenwoordigt een hele familie of een clan en deze mensen samen namen de
belangrijke beslissingen voor de stad of het gebied. Tegenwoordig zijn ‘de oudsten’ in een
christelijke kerk ook de mensen die een leiderschapstaak hebben. In die zin staat
Metuselach als oudste mens symbool voor de hele generatie van Adam (de eerste
mens) tot Noach, de tijd waarin de mensheid nog maar net bestond. Alleen deze eerste
mensen werden zo oud, daarna dacht God: ‘Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de
mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar
leven’ (Genesis 6:3).

Spreekwoord
Een Nederlands spreekwoord luidt ‘Zo oud als Methusalem’. Dat betekent dat iemand
bijzonder oud is.

Verklaringen
Er worden meerdere verklaringen gegeven voor het feit dat de eerste mensen tot Noach zo
oud werden. Zo oppert men dat er andere jaartellingen op na werden gehouden, of dat
mensen omdat ze nog ‘jong’ in de tijd leefden, zuiverder en dichterbij de Eeuwigheid van
God konden leven. Een andere verklaring wordt gezocht in de symboliek van de getallen
en generaties. In Genesis 6:3 lezen we echter dat God een limiet stelt aan het aantal
levensjaren van de mens, omdat de mensen slecht waren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button