Gedichten

En de Ja
Knikkers
Rollen over de tafel
Vallen langzaam op de grond
In kleurrijke barsten
Pak je ze op
Bemoeizucht
Maakt meer kapot
dan je lief is
Namelijk
Maar dat begrijpen zij niet

©AngelWings

Zwijgzame
Vogel
Sla jij je vleugels niet
meer uit
Vlieg je niet meer heen
Ben je gevangen genomen
In de geest
van de vrijheid
Die men jou ontnam

©AngelWings

Verdrietig
geen keuze
momenten
opnames
Van seconden
Die versnelden
de Tijd
Huilt je hart
het uit
In onmachtige
boosaarden
Die zichzelf zo
niet bezien

©AngelWings

Men is verblind
in wat men denkt en vindt
Men is vergeten
te weten
Wat er speelt
in de geest
en het hart
van de medemenselijkheid
De liefde
Al die verloren tijd
Vertragen de jaren
Van Geluk
Zo maakte men meer stuk
Dan noodzakelijk was
Men stond niet in
de schoenen van de ander
Voelde niet mee
In het wel en wee
Maar dacht
er het zijne/hare van
Het lost niets op
en dan?

©AngelWings

Gerelateerde Berichten