web analytics
11:11 Dubbele getallen
Buitenaards

Van buitenaardse oorsprong…

Uiteindelijk zijn we allemaal van buitenaardse oorsprong, maar waarschijnlijk sommigen toch iets meer dan anderen.

En dat schijnt ook te maken te kunnen hebben met je bloed. Hoor jij bij de meerderheid of juist bij de kleinere groep die nét toch wat anders is?
Zo op het oog zien we er allemaal hetzelfde uit, maar schijn bedriegt. Wel hebben we allemaal ongeveer 250 genen in ons DNA wat geen evolutionaire oorsprong heeft. Dat wil zeggen dat deze genen niet gedeeld worden met lagere of andere soorten. En dat betekent dan weer, omdat deze genen toch ergens vandaan moeten komen, dat deze door factoren van buitenaf hier terecht zijn gekomen. Wat dan letterlijk weer betekent van buiten deze planeet. Dat telt voor ons allemaal.

Wat niet voor ons allen telt is dat we allemaal een positieve of een negatieve bloedgroep hebben. Dit wordt bepaald door de Rhesusfactor:

Het rhesusantigeen is ontdekt in 1940 bij de resusaap. Het rhesusbloedgroepensysteem bestaat uit meerdere antigenen, namelijk: D, C, c, E en e. Van deze groep antigenen is D het meest bekend en hiernaar wordt gerefereerd als men praat over rhesus-positief of rhesus-negatief. Bij rhesus-positieve mensen is het D-antigeen aanwezig (ook wel aangegeven met een “+”) en bij rhesus-negatieve mensen is het D-antigeen afwezig (ook wel aangegeven met een “-“).

Bij ongeveer 85% van de wereldbevolking is het D-antigeen wel aanwezig en bij de andere 15% niet. Deze laatste groep schijnt toch wel bijzonder te zijn.

Zo kunnen mensen met een negatieve bloedgroep bijvoorbeeld geen bloedtransfusies ontvangen van mensen met een positieve bloedgroep, terwijl dat andersom geen probleem is. Als een vrouw met een negatieve bloedgroep zwanger wordt van een man met een positieve bloedgroep dan zal het lichaam van de vrouw proberen de foetus af te stoten. Nu zijn daar door de medische wereld wel oplossingen voor bedacht, maar van nature gaan die twee eigenlijk niet samen.

Nu heeft onderzoek door het zogenaamde Genome Project uitgewezen dat er nog meer bijzonderheden zijn voor wat betreft mensen met een negatieve bloedgroep:

1) Deze mensen hebben een meer dan gemiddeld hoog IQ.
2) Ze zijn gevoeliger voor visuele impulsen.
3) Ze hebben een lagere lichaamstemperatuur.
4) Ze hebben een grotere gevoeligheid voor hitte en zonlicht.
5) Ze hebben vaak rossig/licht haar en blauw/groen of hazelnootkleur ogen.

Kortom, de mens is volkomen onverklaarbaar met de gangbare evolutietheorieën. Ergens in onze geschiedenis is er gemanipuleerd met ons DNA. Daarvan wordt overigens 97% “niet gebruikt” en men noemt dit ten onrechte “Junk DNA”.

Onze geschiedenis is wél goed verklaarbaar met de theorieën van Zecharia Sitchin en Erich von Däniken. Ergens in een grijs verleden kwamen de “Goden” van elders naar onze planeet en experimenteerden met het DNA van de aapachtige wezens die toen de aarde bevolkten. En zoals in alle oude culturen wordt verteld en zelfs in de Bijbel, waren de Goden zo tevreden met het resultaat dat ze zelf gingen paren met de mooie vrouwen die ze hadden “geschapen”, waardoor er een ras van Half Goden ontstond.

Lees ook:   Gigantische glyphs / letters op MARS

Logisch verder redenerend kun je dan stellen dat de mensen met een negatieve bloedgroep mogelijkerwijs afstammelingen zijn van deze Half Goden. Ook de bloedgroepen van de Koninklijke families zijn negatief en dat verklaart dan ook waarom zij de zuiverheid van hun bloedlijnen zo zorgvuldig bewaren. Een bekend voorbeeld is de Engelse koninklijke familie waar hardnekkige geruchten blijven bestaan over dat koningin Elizabeth een alien is. Het zou kunnen want ook zij heeft een bloedgroep met een negatieve Rhesusfactor, de bloedlijn van de Annunaki, de Half Goden.

Voor een gedetailleerde uitleg volgen hier twee video’s van ieder ongeveer tien minuten, helaas in het Engels. Het vertelt het volledige verhaal van het bloed, de komst van de “Goden”, Atlantis en het paradijs. En hoe we al deze tijd zijn misleid door wetenschap en religie.

 

Bron:

https://niburu.co/

Hmz heb ook O  –

Hoewel men heel vroeger zei dat ik O Positief had…maar dat bleek later anders, omdat men dus beter kon testen van 30 jaar ervoor.

:O:O:O

Helaas kan ik niet tegen bloed. Als ik mezelf per ongeluk in mijn vinger snij wordt ik helemaal vaag en dizzy!
LOL…heel maf kan bloed wel zien dus, voel me alleen heel naar worden…
Heb er zelf weinig weet van eigenlijk…Het is heel idioot…
Verstandelijk denk ik ok…bloed!
Maar gevoelsmatig onbewust zoiets van aargh BLOED??????????? 🙁
Dat gaat dus niet goed komen…moet dus oppassen voor mijn onderbewustzijn oid dat ik niet erg duizelig ga worden, en moet echt even rustig gaan zitten en aan andere dingen gaan denken… Soms roept bloed op tv dit al op!
En zelfs bevallingen van onze katten ooit, welke ik met liefde begeleid hoor, vind het supers, maar oei als ik dan wil gaan staan…
Hele aanslag op je nerve system! 🙂 Ja erg raar vind ik dit…omdat ik het niet bewust ervaar zeg maar..

 

https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/over-1annunaki-een-verboden-film/

https://www.ascensie.nl/adameva.htm

 

bijna behoeftige wezens die van hun stervende thuisplaneetop zoek gingen naar een andere plek om te wonen.Sitchin verspreidt volgens haar veel onzinnige informatie met zijn werk,dat goed past in de agenda van de overheersers van deze planeet.
Adam en Eva
Het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Edengaat volgens *Amitakh over twee rebellen uit de Elite van de Anunnaki.Het is niet een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de mensmaar over het ontstaan van hybriden op aarde. Adam en Eva werden naar de planeet aarde verbannen.Eva had het alleen aan haar aristocratische achtergrond te dankendat ze niet ter dood was veroordeeld;een lot dat een vrouw eerder ten deel valt dan een manomdat de Anunnaki vrouwen als inferieure wezens zien. Vanwege hun afkomst werden Adam en Eva geplaatst in een speciale gevangenis,die in de bijbel met mooie woorden de Hof van Eden is genoemd.Gedurende hun verbanning naar die gevangenis werd hen opgedragenzich niet te vermengen met de mensen, die als slaven werden gezien.De Anunnaki hadden geprobeerd de aarde te bewonen in hun eigen lichamen,maar de mensen waren erg bang voor hun vreemde uiterlijk en schenen er maar niet aan te kunnen wennen.Door die angst waren mensen niet goed te regerenen te besturen door de Anunnaki.De Anunnaki ontwierpen daarom lichamen die er menselijk uitzagen,en die ze konden bewonen terwijl ze op de aarde waren.Dit was een ander lichaam dan de gekloonde lichamen die ze in deze tijd gebruiken. Als ze terugkeerden naar hun eigen woningenkon hun bewustzijn hun gekloonde lichamen verlaten;die bleven dan levenloos achter en werden opgeborgen als jumpsuits.Wanneer ze zich in zo’n gekloond lichaam bevonden,waren de Anunnaki een deel van hun vermogens kwijt,maar ze waren nog altijd veel machtiger en hadden veel meer kennis dan de mens. Adam en Eva werden in zulke gekloonde lichamen geplaatsttoen ze naar de Aarde werden verbannen.Hun buitenaardse lichamen werden in hun thuisland bewaard;ze zouden erin terugkeren wanneer hun verbanning ten einde was.De verbanningstijd was lang, gemeten naar aardse standaard: ongeveer een eeuw.De Anunnaki Elite bereikt een leeftijd van zo’n 1000 jaar. Alles verliep goed tot Adam en Eva de ‘Hof’ konden verlatenen zich met mensen gingen vermengen.Na verloop van tijd vonden ze allebei een menselijke partner.Eva werd zwanger van een menselijke manen Adam maakte een menselijke vrouw zwanger.Zo begon hun nachtmerrie.De Jehovah die toezicht moest houden op deze operatie binnen Anunnaki-territoriumbracht een bezoek naar de aardeen liep daar in zijn eigen buitenaardse verschijning rond in Eden
op zoek naar Adam en Eva.Eva was lid van zijn familie en daarom was hij persoonlijk betrokken bij hun verhaal.Toen hij Eva zag was het duidelijk dat ze in verwachting was.(NB: Jehovah is geen naam maar een positie of titel.)Toen de Jehovah ontdekte dat het niet Adam’s baby was die ze bij zich droeg,was hij kwaad. Eva voelde aan dat ze in de problemen zaten gooide eruit dat Adam ook een hybride kind had verwekt. Adam beschuldigde Eva ervan dat ze hem had overgehaaldom zich met mensen in te laten.De Jehovah verklaarde dat hij zijn handen van hen aftrok.De privileges die ze binnen de Hof hadden werden hen afgenomenen ze moesten hard werken om te overleven onder zware omstandigheden.De hybride zoon van Adam werd Kain genoemd;Eva’s zoon heette Abel.Beide hybriden werden door Adam en Eva opgevoed en woonden ook bij hen,tot Kain Abel vermoordde en Adam en Eva hem verbandenen hij gewongen werd om onder de mensen te gaan leven.Kain zat niet stil en werd de vader van veel kinderen;de genen en kenmerken van de Anunnaki Elite van zijn vaders kantwerden zo doorgegeven aan het menselijk ras. Adam en Eva hielden mensen op afstand,in de hoop dat de Jehovah van gedachten zou veranderenals ze zich aan zijn regels en voorschriften hielden.Ze kregen samen pure Anunnaki nakomelingen, o.a. Seth.Maar de Jehovah liet hen aan hun lot overen toen er een nieuwe Jehovah werd benoemd die geen familie waswaren ze er alleen maar slechter aan toe.Uiteindelijk was er een hele kolonie Anunnaki Elite nakomelingen van Adam en Evain lichamen die er menselijk uit zagen.Toen het tot hen doordrong dat ze geen toestemming kregenom ooit terug te keren naar huisbegonnen ze zich met mensen te vermengenen met andere buitenaardsen die op de aarde terecht waren gekomenen plantten zich ook met hen voort.Het gevolg van deze vermenging was dat ze geen 1000 jaar oud meer werden.De Anunnaki eigenschappen begonnen te verslappen,zoals charisma, overtuigingskracht, en magnetische vermogensom een hele menigte te verzamelen en te hypnotiseren.Uiteindelijk waren er geen zuivere Anannuki Elite leden meer over.Lang geleden werd de Anunnaki Elitedie hier in buitenaardse lichamen aanwezig waren van de aarde verdreven.Er bleef een aantal achter in menselijke en een aantal in buitenaardse lichamen; Amitakh noemt hen de ‘Anunnaki achterblijvers’.Ze vormen de hedendaagse Elite en zijn van plan de planeet openlijk te gaan regeren,maar herinneren zich de weerstand van mensen tegen hun uiterlijk.Ze moeten het nu doen met de gedegenereerde verslapte menselijke lichamen,genen die door de bloedlijn van Eva zijn doorgegeven.De Anunnaki achterblijvers hebben het vermogen verlorenom die menselijke lichamen van hoge kwaliteit te klonen voor eigen gebruik.
Ze zijn daarom bezig met een techniek die ‘reverse engineering’ heet:het DNA dat uit elkaar is gevallen en een gekloond lichaam opleverde dat lang mee ging,is nu gefragmenteerd en door de hele menselijke bevolking verspreid.Ze proberen de ontbrekende stukjes DNA weer op te sporenen dat proces van uit elkaar vallend DNA weer om te keren.Dit verklaart waarom zo veel mensen met buitenaardse oorsprong zijn ontvoerd:de Anannuki hoopten dat ze ontbrekende puzzelstukjes in hun DNA zouden aantreffen.Ze hebben zelfs wereldwijd genetische programma’s opgezetwaar mensen ook bij betrokken zijnmaar die geen idee hebben van de verborgen onderliggende agenda:de reconstructie van de jumpsuits van Adam en Eva. Amitakh benadrukt dat DNA een zeer machtig lange-termijn programma isdat het Duister gebruikt om bewustijn te beheersen en te kunnen discrimineren.In echte lichtscheppingen bestaat geen DNA, bestaat geen enkele programmering,terwijl deze Virtuele Werkelijkheid waar we hier in levenvalt of staat met programmeringen.Channelaars die informatie over 12-strengig DNA doorgevenof over transmutatie op cellulair niveaudie alleen mogelijk is voor bepaalde bloedlijnen,worden astraal beinvloed door wezens die in dienst van Anunnaki bewustzijnde zoektocht naar het DNA in het ideale lichaamen 1000-jarig bestaan in hetzelfde gekloonde lichaam ondersteunen.Niet alleen alle grote godsdienstenmaar ook de New Age bewegingen zijn gegijzeld door de Anunnaki,zowel op het fysieke als op het astrale vlak.
https://nl.scribd.com/doc/24567077/Annunaki-Nephilim-NL

Lees ook:   Is de maan de creatie van buitenaardse intelligentie - het bewijs is daar

—–

Ps.
Blauw bloed werd veroorzaakt door het eten en drinken van zilveren bestek en bekers.
De rijken konden dit betalen dus zij werden vaak gezien als diegenen met blauw bloed,

de rijke adel vaak leed aan de ziekte argyrie (‘zilververgiftiging’).
Welke een blauwgrijze waas over de huid doet verschijnen.
Tegenwoordig neemt men vaak het middeltje  colloïdaal zilver in, als men daar teveel van neemt krijgt men een blauwe waas over
het lichaam dat niet weg gaat!

-AngelWings

https://faq.kena.nl/articles.php?view=article&id=168&subpage=2

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

Je gebruikt een adblocker, zet deze uit om de leukste plaatjes en video's te kunnen bekijken