...

16 oktober 2021

 

FAMILIEKARMA

FAMILIEKARMA

Eens in de 7 generaties is het de bedoeling dat het karma van de bloedlijn volledig wordt opgeschoond. Hiervoor is het nodig dat iemand binnen deze bloedlijn al het karma met zich mee gaat dragen.
In principe dragen we allemaal het karma vanuit de bloedlijn met ons mee alleen is niet iedereen ook daadwerkelijk verbonden met dit karma. Doordat karmadragers wel verbonden zijn met dit karma ervaren zij duidelijk de lasten hiervan.
Dit is ook nodig omdat je lasten moet kunnen voelen om jezelf ervan te willen bevrijden.
Wanneer deze lasten niet gevoeld zouden worden zou nooit de behoefte ontstaan om hier afstand van te doen.

Omdat karmadragers zo geprogrammeerd zijn met het dragen van lasten gaan ze vaak nog veel meer lasten dragen dan alleen die van de bloedlijn.
Veel hoogsensitieve mensen die moeite hebben met het onderscheid maken tussen wat van henzelf is en van de ander, die moeite hebben met hun eigen ruimte innemen, lastig de overgenomen energie van anderen weer kunnen loslaten en moeite hebben om te aarden zijn eigenlijk karmadragers.
Doordat ze jarenlang heel veel aan pijn en emoties met zich mee hebben gedragen kan dit z’n uitwerking hebben op het lichaam.
In heel veel gevallen van chronisch vermoeidheidssyndroom en ook fibromyalgie is er sprake van het dragen van familiekarma.

Het verbreken van de verbinding met het familiekarma is niet iets wat wij zelf kunnen maar iets wat onze gidsen voor ons doen.
Echter is het in veel gevallen wel van belang dat er eerst bewustwording op dit stuk komt.
De reden hiervoor is moeilijk uit te leggen en heeft veelal te maken met de leerweg van je ziel.
Wanneer je drager bent van het familiekarma zou je dat als een eer mogen zien, jouw ziel wordt dan in staat geacht sterk genoeg te zijn om deze last te dragen.

Het helen van familiekarma door de verbinding ermee te verbreken is dus niet iets wat mensen zelf kunnen. Omdat karmadragers verbonden zijn met het familiekarma door middel van energetische koorden hebben we hier hulp bij nodig.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn wij mensen niet in staat deze koorden te verbreken.
Dit is dan ook iets wat onze gidsen voor ons doen, doordat hun energie vele malen hoger is dan die van ons kunnen zij dit soort energetisch werk doen.

Lees ook:   AUTISME

Wat wij wel zelf kunnen is zoveel mogelijk bewustwording proberen te creëren op het karma wat we bij ons dragen.
Wij kiezen niet voor niks de familie uit waarin we geboren worden, het karma wat bij deze bloedlijnen hoort komt overeen met de pijn die wij zelf meedragen vanuit onze vorige levens. Door deze familie uit te kiezen geven wij onszelf nog meer gelegenheid om onze eigen pijn te helen. Iedereen draagt familiekarma bij zich in zijn systeem, dit betekent dat het aanwezig is in je celgeheugen.
Om karma uit je celgeheugen te elimineren heb je veel tijd en geduld nodig.
Het vraagt om een steeds diepere laag van bewustwording waarbij je steeds meer pijn aan het licht brengt.
Wanneer je echter als karmadrager bevrijdt bent van de koorden die je met het familiekarma verbinden, doorbreek je de ketting van het doorgeven van dit karma en je verlost jezelf van de altijd voelbare pijn die deze koorden met zich meebrengen.

Wanneer je familiekarma is geheeld – en daarmee bedoel ik in dit geval dat de energetische koorden zijn verbroken – kan je een aanzienlijke verbetering verwachten op een aantal punten van je leven:
• Je aarding kan verbeteren
• Je zal makkelijker onderscheid kunnen maken tussen wat
van jou is en van de ander
• Het wordt makkelijker om je eigen ruimte in te nemen
• Het wordt makkelijker om energieën van anderen weer los te
laten
• Het kan makkelijker worden om contact te maken met hoge
energieën, inclusief je eigen intuïtie

Het familiekarma kan echter wel zijn sporen hebben nagelaten omdat het lichaam jarenlang onder stress heeft gestaan.
Wanneer je dit merkt aan je fysieke gestel adviseer ik om je goed te laten onderzoeken op eventuele tekorten en om deze te gaan supplementeren.
Ook kan je er voor kiezen je verder te laten behandelen door een goede homeopaat of natuurgeneeskundig therapeut.
Voor mensen wiens systeem zodanig geleden heeft onder het dragen van familiekarma dat er chronisch vermoeidheidssyndroom of fibromyalgie is ontstaan zal het lichaam zich nu eindelijk kunnen gaan herstellen, maar dit kan wel een lange weg zijn.

Maan 🌙

Bron

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten