web analytics

Marc van Ranst in paniek over bedreigers

Beste Marc,

U bent heel straf in de virologie maar van juridische begrippen hebt u duidelijk geen kaas gegeten. We weten ondertussen dat u altijd een mening hebt over alles maar met uw huidige quote slaat u de plank toch wel behoorlijk mis.

Sta mij toe om u even een kort overzicht te verschaffen van wat kan beschouwd worden als een strafrechtelijke inbreuk die aanleiding kan geven tot een boete of een celstraf ( zoals u stelt ).

Een bedreiging kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en na verloop van tijd ( het duurt een tijd, de procedure moet gerespecteerd worden ) eventueel tot een geldboete of een celstraf. Dit hangt in sterke mate af van welke soort bedreiging er geformuleerd wordt en wie ze formuleert.

Als een platvloerse burger in een opwelling tegen u zegt ( of schrijft ) : ” loser, ik ga op uw kop kakken “, is dit vanuit technische juridisch perspectief bekeken een bedreiging maar wel eentje die overduidelijk bij woorden zal blijven want het is materieel niet mogelijk om op uw kop te ….

Als iemand zegt of schrijft ” ze zouden u beter afschieten ” is dit geen bedreiging, maar een verwensing. De persoon die het tegen u zegt of schrijft zal het niet zelf doen maar hoopt dat iemand anders het doet. Dergelijke verwensing zal geen aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging laat staan veroordeling tenzij de persoon het elke dag tegen u zegt ( of schrijft ). Dan valt de verwensing onder de noemer van stalking of mobbing, wat wel strafbaar is of eventueel onder de noemer van opruiing als degene die de verwensing uitspreekt een inspiratiebron is voor iemand die de daad bij het woord voegt.

Lees ook:   Rutte komt van zolderkamertje

Als diezelfde persoon echter zegt of schrijft ” ik ga u van kant maken “, dan is het wat anders. DIT is effectief een bedreiging die naar gelang van het geval ernstig dient genomen te worden.

Als de fysieke bedreiging uitgaat van een bejaarde die sterk vereenzaamd is in een WZC en beschouwt dat het uw schuld is dat hij/zij al vele maanden weg kwijnt zonder de warme, lieve zorgen van familie, is het onwaarschijnlijk dat die bedreiging zal worden uitgevoerd omdat hij/zij daartoe niet de fysieke kracht heeft.
Bij het uiten van een bedreiging wordt er altijd gekeken naar de omstandigheden en het profiel van de bedreiger.

Als de doodsbedreiging daarentegen uit gaat van bvb een militair die al 20 jaar ervaring heeft, dan zou het wel eens kunnen dat hij wel overgaat tot de daad en moet de bedreiging ernstig genomen worden ( hoewel, zelfs Jürgen heeft nog niets gedaan ). Dergelijke doodsbedreigingen kunnen op strafklacht wel aanleiding geven tot een veroordeling. De persoon kan in voorlopige hechtenis genomen worden tot het strafonderzoek is afgerond en ten gronde veroordeeld worden.

Begrijpt u het verschil ?

Een belediging wordt daarentegen zelden beschouwd als een strafrechtelijke inbreuk tenzij het onder de noemer van smaad of laster & eerroof geplaatst kan worden, een repetitief karakter heeft en u zich door deze belediging zo gegriefd voelt dat u een strafklacht neerlegt.
Ik denk dan bvb aan de belediging ” prul viroloog van mijn voeten” en nog meer van dat moois. Dat is niet waar. U bent een topviroloog, de beste van uw soort dus de mensen mogen u op dit punt niet beledigen.

Dit gezegd zijnde vrees ik er een beetje voor dat als u een heksenjacht opent tegen al degenen die u ten gratuite titel beledigen in uw functie van viroloog/bioloog, u niets anders meer zal doen. De mensen zijn boos op u. Dat weet u. U hebt die boosheid zelf in de hand gewerkt. U bent nl. in uw vele tweets vaak zeer bot, grof, arrogant, belerend en extreem beledigend opzichtens uw prooien. U staat duidelijk niet stil bij de impact van uw eigen woorden.

Lees ook:   Oude mensen leven te lang volgens

Als mensen daarentegen tegen u zeggen dat u een leugenaar bent, kan dit bezwaarlijk beschouwd worden als een belediging.
U hebt zelf toegegeven dat u de mensen belogen hebt, toch ?

Idem dito als iemand tegen u zegt dat u een klein, dik mannetje bent. Ook dit is geen belediging maar louter een vaststelling. U bent niet van de grootste en slankste. Het verkondigen van de waarheid is geen belediging.

Daarnaast bestaat er nog een andere juridische kwalificatie.
Deze van de provocatie, ook wel uitlokking genaamd.
Als u door uw eigen gedrag en woorden anderen uitlokt tot agressiviteit of gewelddadig gedrag zal dit nooit aanleiding geven tot enige celstraf van de partij die u hebt uitgelokt.
Dit soort aangelegenheden leidt gewoonlijk tot een vrijspraak of in het beste geval tot een gedeelde aansprakelijkheid.

Als u nu eens uw verschrikkelijk arrogant gedrag en betweterigheid in een schuif zou leggen en zou stoppen met uw kwalijk gedrag, dan zal de stijgende volkswoede opzichtens uw persoon ook afnemen en de bedreigingen en beledigingen aan uw adres ook.
U oogst wat u zaait.

Over het uiten van beledigingen moet u niemand de les lezen. U bent daarin zelf de grootste expert. Of moet ik u even in herinnering brengen hoe zwaar u Prof. Rik Torfs en Willem Engel en nog tal van anderen beledigd hebt ?

Ga op vakantie. Naar een onbewoond eiland of zo. En blijf daar. Kom niet terug.

Bron FB

Op zijn twitter heeft hij de mond vol van bedreigende mensen,

Gerelateerde artikelen

Back to top button