...

01 december 2021

 

Angela Merkel “Hebben we deze grote reset echt nodig?”

Angela Merkel op het World Economic Forum: “Hebben we deze grote reset echt nodig?”

Tijdens het World Economic Forum gaven de machtigste staatsleiders ter wereld elkaar de hand – deze keer virtueel. Onder leiding van WEF-oprichter Klaus Schwab nam ook bondskanselier Angela Merkel het woord en sprak onder andere over de “Great Reset”.

Voor het eerst in de geschiedenis van het World Economic Forum vond de illustere bijeenkomst van de machtigste staatsleiders digitaal plaats op internet en niet, zoals gewoonlijk, in de waardige ambiance van de Zwitserse Alpenstad Davos. Het evenement genaamd “Davos Agenda” begon op maandag.

Tot vrijdag zullen hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving de huidige mondiale uitdagingen zoals de uitgeroepen COVID-19-pandemie en klimaatverandering in online rondes bespreken.

Bondskanselier Angela Merkel nam ook het woord. Eerder herinnerde WEF-oprichter Klaus Schwab Merkel eraan dat op de laatste topbijeenkomst van de machtige mensen al had gesproken over de noodzaak van hoe “we de wereld zo inclusief en duurzaam mogelijk moeten maken”. Als gevolg van de pandemie had het onderwerp “nog meer prioriteit gekregen”, vervolgde Schwab. Het coronavirus maakte ook duidelijk dat het nodig was om “een veerkrachtiger economie en samenleving te creëren”.  

Merkel had, zo prees Schwab, “de boot Duitsland, Europa, de wereld met vaste hand verzorgd, maar ook vooruitziend door de gewelddadige golven van de afgelopen twaalf maanden gestuurd”.

Aan het begin van haar toespraak zei de bondskanselier dat “meneer Şahin, de baas van BioNTech” een van de persoonlijkheden was die “wisten of vermoedden” dat “we in een pandemie zullen leven”. Volgens Merkel nam Şahin op 24 januari de beslissing om “het volledige BioNTech-onderzoeksprogramma omver te werpen en een mRNA-vaccin tegen dit virus te ontwikkelen”. De ontwikkeling van de coronavaccins laat zien waartoe de mensheid en wetenschap in staat zijn.

Volgens Merkel vertoont de pandemie “diepe sporen in onze samenleving en economie”. De bondskanselier is er ook van overtuigd dat de pandemie mensen de komende maanden en zelfs jaren zal vormen. “100 miljoen mensen” hebben het virus opgelopen, meer dan “twee miljoen” zijn overleden en er is zeker een zeer groot aantal niet-gemelde gevallen, legt Merkel uit.

Merkel over de “Grote Reset”: hebben we het echt nodig?

Vanwege de “economische malaise” is “het Davos Forum natuurlijk de juiste plaats” om de tijd na de pandemie en manieren om uit de pandemie te komen te bespreken. Dan komt de CDU-politicus spreken over de Grote Reset, die Schwab al in verschillende boeken heeft geïntroduceerd en gepropageerd door het World Economic Forum.

“Je koos voor het motto ‘The Great Reset’. Dat is het thema van dit jaar. En ik vraag een keer: hebben we deze Great Reset echt nodig?”

“Of”, voegde Merkel eraan toe, “is het niet langer zo dat we een nieuw begin nodig hebben, minder bij het stellen van onze doelen, maar meer bij het bepalen van onze acties?”

Het door het WEF gelanceerde Great Reset- initiatief gaat echter niet zozeer over het stellen van nieuwe “doelen”, maar eerder over het gebruik van de “unieke kans” “om het herstelproces vorm te geven”, waaronder Merkels genoemde “vastberadenheid van actie”.

De COVID-19-pandemie fungeert als katalysator voor de window of opportunity, die nu wijd open staat. Een zogenaamd “stakeholderkapitalisme” wordt verondersteld de samenlevingen van de wereld groen, inclusief en sociaal te hervormen, precies in de zin van de “vierde industriële revolutie” die door Schwab werd uitgeroepen. Schwab is ervan overtuigd dat elk land moet deelnemen en dat elke economische sector moet worden getransformeerd.

Achter het concept van stakeholderkapitalisme schuilt de intentie om de economische activiteiten van bedrijven af ​​te stemmen op de behoeften van alle stakeholders en niet alleen te opereren in dienst van winst en rendement. Dit is bedoeld om het kapitalisme te laten overleven als de fundamentele motor van economische activiteit.

Deze legden Schwab uit:

“Ik pleit niet voor een systeemverandering. Ik pleit voor een systeemverbetering.”

Het is geen toeval dat zijn laatste werk de titel heeft: “Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet”. The Wall Street Journal zegt over het boek  :

“Met een boek waarvan de stelling is dat bedrijfsleiders de wereld beter maken door naast winst ook sociale doelen na te streven, zou je een discussie verwachten over het belangrijkste tegenargument – namelijk dat bedrijfsleiders de wereld zelfs erger kunnen maken (… ) door precies te doen wat meneer Schwab verlangt. “

Maar Schwab zwijgt over deze mogelijke ontwikkeling. Zo kan “stakeholderkapitalisme uiteindelijk een meer winstgevende versie van klassiek kapitalisme zijn – omdat het het publiek voor de gek hield door het terrein te verwateren”.

“En daarom wil ik drie vragen beantwoorden die verband houden met de vraag: wat heeft deze pandemie ons laten zien?”, Legde Merkel uit tijdens haar WEF-toespraak.

“Ik denk dat het ons voor het eerst onze wereldwijde banden of verbondenheid heeft laten zien.”

“De pandemie”, zei Merkel, was zoiets als “een catastrofe van de eeuw, een natuurlijke gebeurtenis van de eeuw”. De taak is nu om de “zwakke punten” die door COVID-19 zijn ontdekt, te “repareren”. Een “ongekend economisch programma van meer dan 100 miljard euro” droeg bij tot de stabilisering van al het sociale leven.

Als gevolg van de Corona-crisis werd “een gebrek aan digitalisering in onze samenleving” geïdentificeerd als een zwak punt, bijvoorbeeld in het netwerken van gezondheidsautoriteiten. De pandemie maakte ook duidelijk dat het belangrijk is om te praten, om dingen voor jezelf duidelijk te maken.

“Maar bovenal dat er nu een actieperiode is”. Deze actie moet “zo gezamenlijk mogelijk” plaatsvinden. “Er is niets goeds tenzij je het doet”, probeerde Merkel de dichter Erich Kästner in deze context.

Bovendien hebben ze “zich gecommitteerd aan klimaatneutraliteit voor het jaar 2050”. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Europa “het eerste klimaatneutrale continent” wordt. Nu staan ​​er “zeer zware maanden” voor de boeg, waarin het doel is om de Green New Deal vooruit te helpen.

Om vermoedelijk meer gewicht te geven aan haar woorden, schakelde Merkel over op de Engelse taal op het gebied van corona-besmettingscijfers:

“Preventie schuilt geen eer”. Als je naar het verloop van het aantal infecties kijkt, we zijn er nu allemaal aan gewend, dan is het fenomeen van exponentiële groei zodanig dat je in het begin niets ziet. “

Volgens Merkel is het juist “tijdens deze periode” dat men uit voorzorg moet “handelen”. Dit is de enige grote les van de pandemie, die ook op andere gebieden ter harte moet worden genomen, willen de ontwikkelingen niet “uit de hand lopen”. Hiermee verwijst Merkel naar het concept van “preventieve behendigheid” dat Schwab in een tussencommentaar introduceerde.

Schwab verwijst nu ook naar de door hem gepropageerde term ‘stakeholderkapitalisme’.

“Ik ben altijd verbaasd dat (re) ideologisch verzet oproept. Vooral omdat naar mijn mening een bedrijf niet alleen een economische eenheid heeft, maar ook een sociale functie en geen van beiden in oppositie.”

Vervolgens wil Schwab van Merkel weten wat het “toekomstige maatschappijmodel” zou moeten zijn.

Volgens Merkel moet het concept van de sociale markteconomie worden gezien “in termen van mensen”. Het is nodig om mensen ‘ruimte te geven om zich te ontwikkelen’, maar ook om keer op keer ‘vangrails’ op te zetten. Het gaat altijd om de juiste “balans tussen staatshandelen en individuele realisatie”.

De staat heeft weer aan belang gewonnen. Het vertrouwen dat alleen “bedrijven het juiste zullen doen” is niet duurzaam. De staat is echter ook niet “de beste ondernemer”.

Over het onderwerp multilateralisme gaat Merkel in op de vraag die ze stelde wat het betekent “als je verschillende sociale modellen hebt”.

“Wanneer begint de inmenging en wanneer begint het bepleiten van elementaire en ondeelbare waarden?”, Zei de bondskanselier.

Zo speelt “de waardigheid van elk individu” een belangrijke rol in het Handvest van de Verenigde Naties. Dit leidt tot verschillende interpretaties van de term multilateralisme. Merkel benadrukt dat ze persoonlijk niet wil dat er een blok wordt gevormd, dit is niet hoe Europa zichzelf ziet.

Bron

Lees ook:   Baudet(FvD) steunt Wilders(PVV); 'Forum heeft u altijd gesteund!'

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten