...

01 december 2021

 

Strengere regels en lagere uitkeringen bijstand

Strengere regels en lagere uitkeringen bijstand
Bijstandsgerechtigden die met meerdere mensen een woning delen, krijgen straks een lagere uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om mensen die niet met elkaar getrouwd zijn of een officiële relatie met elkaar hebben, maar die wel met meerdere mensen in hetzelfde huis wonen. Zij delen hun kosten, waardoor die per persoon lager zijn.

Gedeelde kosten
De uitkeringsgerechtigden krijgen te maken met een ‘kostendelersnorm’. Naarmate er meer mensen in het pand wonen, wordt de uitkering lager. Als een van hen werk vindt en deze persoon niet gehuwd is of samenwoont, wordt zijn salaris niet verrekend met de overige uitkeringen in het huishouden, omdat werk moet lonen.

Ook bij andere uitkeringen
De kostendelersnorm gaat ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. Het nieuwe wetsvoorstel wordt vanaf 1 juli 2014 geleidelijk ingevoerd. Het levert tot 2017 ruim 150 miljoen euro op en daarna jaarlijks ruim 250 miljoen euro.

Strengere regels
Er komen ook strengere regels voor diegenen die niet genoeg hun best doen aan de slag te komen. Ook mogen zij hun sollicitaties niet belemmeren door onaangepaste kleding of gedrag. Iedereen die een een bijstandsuitkering aanvraagt, moet kunnen aantonen dat hij of zij de voorgaande vier weken er alles aan heeft gedaan om werk te vinden.

Op straffe van…
Misdragingen tegen medewerkers van de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank (die de AOW uitvoert) of uitkeringsinstantie UWV kunnen bestraft worden door de uitkering voor maximaal drie maanden te stoppen.

Lees ook:   Waarschuwing voor onze zg. democratische dictators

Armoedebestrijding
Staatssecretaris Klijnsma verruimt wel de bijzondere bijstand, bedoeld voor mensen die het zonder extra ondersteuning niet redden. Voor armoedebestrijding komt volgend jaar tachtig miljoen beschikbaar. In de jaren daarna is dat jaarlijks honderd miljoen.

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten