web analytics
11:11 Dubbele getallen

Geachte Inspecteur der Belastingen

Geachte Inspecteur der Belastingen

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te
weten of ik mijn belasting voor 2014 nog wel kan betalen.
Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer
onoverzichtelijk geworden.

Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo
terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en
uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet
zijn en .. of ik er nog wel ben.
Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

BTW,
Milieubelasting,
Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting,
Loonbelasting,
Onroerendgoedbelasting,
Overdrachtsbelasting,
Staatsbelasting,
Straatbelasting,
Rioolbelasting,
Grondbelasting,
Wegenbelasting,
Verzekerings-belasting,
Beursbelasting,
Weeldebelasting,
Gemeentebelastingen,
Dividendbelasting,
Successiebelasting,
Hondenbelasting,
Vermakelijkheidsbelasting,
Toeristenbelasting,
Parkeerbelasting,
Provinciebelasting,
Reclamebelasting,
Roerendezaakbelasting
en begraafplaatsrechten.
En verder voor:
Tabaksaccijns,
Benzineaccijns,
Gedistilleerdaccijns,
Zegelrecht,
Registratierecht,
Invoerrecht,
Statistiekrecht,
Reinigingsrecht

en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:
verplichte pensioenregelingen, alsook aan ziektegeldverzekering en
zorgverzekering.

Ik betaal ook netjes:

Liggeld,
Staangeld,
Parkeergeld,
Tolgeld,
Schoolgeld,
Inschrijfgeld,
Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:
Dierenbescherming,
Kankerbestrijding,
Astmafonds,
Nierfonds,
Leprafonds,
Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond,
Rampenfonds, enz. zo

Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:

het Rode Kruis,
het Vlaamse Kruis,
Het Wit-Gele Kruis,
en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die – in mijn naam regeren, hebben mij geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.
Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet,
bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd,
gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden,
gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht,
voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Lees ook:   Baudet stelt belangrijke vragen over Covid! Must see!

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het
invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en
tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en
wanneer.

Maar men schijnt mij slecht te geloven.

Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs,
instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een
onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D En het
bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en
behoeften van het menselijk ras.

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.
Dan voel ik, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht
ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te
betalen.

Ik durf zelfs niet meer te lenen, om mijn bijdragen te kunnen betalen,
dit bij gebrek aan vertrouwen in de banken, want :

Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij
nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te
betalen.
Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid in :

WAT KOMT ER NOG MEER?
Hoogachtend,
Een Uitgeputte belastingbetaler

Graag verder te delen…….

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button