07 maart 2021

 

Steeds minder werk

Asscher sluit baanloze toekomst niet uit

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit niet uit dat er in de toekomst voor veel mensen geen betaald werk meer is. Door technologische ontwikkelingen kan de meeste arbeid straks wellicht door robots of machines worden verricht. De overheid moet er dan voor zorgen dat er voor die mensen wel een inkomen is, zodat ze kunnen blijven profiteren van de welvaartsgroei.
Asscher heeft dat maandag gezegd tijdens een congres in Den Haag. Hij onderstreepte dat het kabinet het niet zover wil laten komen. Het zet in op bijvoorbeeld onderwijs, opleiding, verlaging van de lasten op arbeid en een betere begeleiding van werklozen om te verhinderen dat steeds meer werkgelegenheid verloren gaat.

Volgens de minister is de angst dat veel werkgelegenheid verdwijnt door technologische ontwikkelingen niet nieuw. Hij citeerde de Britse econoom Keynes, die dat in 1930 al voorspelde.

Het sombere scenario is tot dusver niet uitgekomen, maar „resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Asscher wees erop dat technologische veranderingen steeds sneller gaan. Een situatie waarin robots het werk van mensen overnemen is allerminst denkbeeldig. De minister noemde ontwikkelingen die nu al gaande zijn, zoals zelfrijdende auto’s en volautomatische melkrobots. „Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag.”
Asscher zei niet wat de overheid precies moet doen om mensen een inkomen te verschaffen als er in de toekomst onverhoopt geen werk meer voor hen is. Er moeten dan „nieuwe instrumenten” komen, maar welke liet hij in het midden. Ook moet dan het belastingstelsel op de helling, omdat er bijvoorbeeld minder loonbelasting binnenkomt.

Lees ook:   Rutte is bezig om grote delen van de bevolking armer te maken

Voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie noemt de uitspraken van Asscher heftig. Castelein: „De inkt van de miljoenennota is nog niet droog, waarin de regering zegt 100.000 banen te willen scheppen en dan nu deze opmerking”. Als Asscher meent deze trend waar te nemen, moet hij ook met een plan komen voor de middenklasse die dan de dupe is, vindt Castelein. „Want dat is de groep die het werk kwijtraakt.”

https://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/personeel/23138289/__Asscher__baanloze_toekomst__.html
———–
Een basisinkomen is hier voor de oplossing!

Mensen werken dan minder uren, waardoor er meer banen vrij komen.
Alleen voor deze vrijheid is er meer geld nodig, zeker in een maatschappij waarin de mensheid van kinds af aan geleerd wordt om continu te werken, zal er zeker verveling gaan toeslaan bij velen.

Hiervoor zal men dan oplossingen moeten vinden.
De mensheid bezig houden, zodat men niet vervelend gaat worden bv.
😉

Gerelateerde berichten