web analytics
11:11

Jeugdzorg is niet goed bezig!

N.a.v de vele verhalen via internet, is het mij wel duidelijk hoe dat alles daar werkt.

Ik ben er misselijk van, hoe zij omgaan met kinderen en de ouders, en daarbij niets schuwen aan leugens en onwaarheden in rapportages.
Waarbij zij vergeten dat dit om kinderen gaat en deze kinderen zelf traumatiseren, i.p.v de ouders!

Ik heb zoveel onrecht gelezen,… het is onvoorstelbaar!

Maar goed, bij deze, nog een triest verhaal over Sylvano die gevlucht is voor jeugdzorg en wie geeft hem ongelijk?
De kinderen in de zg opvangtehuizen zitten gewoonweg gevangen!

Ze kunnen niets, mogen niet weg etc, mogen hun ouders niet zien of spreken, als zij dit graag willen!

Dat is toch ziek en absurd???????????

Het is puur een kindergevangenis!
Als ouder krijgt men dan een bezoekuurtje? WAT?????????
Zijn ze maf o.i.d, een bezoekuurtje voor ouders?
In welke tijd leven wij?
Ik zei toch ze zitten in een kindergevangenis.

Bekijk de oproep van deze jongen die gevlucht is voor de terreur van jeugdzorg—–>>>>https://www.zoia.nl/

Morgen komt er een artikel in de Stentor.

Ik hoop dat vele ouders en kinderen eindelijk hun mond durven open te doen tegen deze terreur, dit is niet normaal nml!

Veel ouders wordt de mond gesnoerd, als je niet meewerkt dan raak jij je kind kwijt?
Hallo?
Wie bepaald dit?

Een stelletje breimutsen die zichzelf professionals mogen noemen dank zij een cursusje jeugdzorg..
Flikker op aub!

Ik ben woest op die instanties, die gewoon maar wat doen ten koste van kinderen, en hun gehele toekomst hierbij kapot maken!

Lees ook:   Onthutsende omstandigheden op Groningse zorgboerderij

Er zijn er maar weinig bij jeugdzorg die echt goed werk doen en daar heb ik hier ook niet over uiteraard!

 

 https://www.facebook.com/stopjeugdzorg

 

“Huisartsen maken te weinig melding van kindermishandeling”
ANP
Toegevoegd: zondag 28 sep 2014, 12:04
Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat zegt Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland. Van de 20.000 meldingen die bij het AMK vorig jaar tot een onderzoek leidden, kwam slechts 1,6 procent van huisartsen.

Beroepsgeheim
De cijfers komen uit het jaarverslag over 2013 van het AMK dat vandaag uitkomt. Sprokkereef noemt het percentage dat van huisartsen komt te laag. Volgens hem vinden veel huisartsen het moeilijk om kindermishandeling aan te kaarten. Het doorvragen naar het welzijn van een kind kan de band tussen de huisarts en de ouders beschadigen.

Ook speelt het beroepsgeheim een belangrijke rol bij de terughoudendheid in het melden. Huisartsen die willen optreden tegen kindermishandeling en een melding doen bij het AMK balanceren noodgedwongen op de rand van de privacy van de patiënt.

Tuchtrechter
De patiënt kan naar de tuchtrechter stappen als hij vindt dat de arts zijn beroepsgeheim heeft gebroken. “Er zijn nieuwe regels in het leven groepen om het de huisartsen makkelijker te maken te melden, maar blijkbaar wordt die ruimte toch niet zo ervaren”, zegt Sprokkereef.

Nieuwsuur spreekt met twee huisartsen en een kinderarts. Een van de artsen heeft zelf voor de tuchtrechter gestaan, omdat zij vermoedens van kindermishandeling met collega’s besprak.

‘Adviezen’
Iedereen kan bij vermoedens van kindermishandeling contact opnemen met het AMK. Maar een telefoontje naar het meldpunt betekent niet altijd dat er onderzoek wordt gedaan. Dat hangt af van de aard van de melding. In 2013 kreeg het AMK in totaal ruim 65.000 telefoontje. Zo’n 20.000 daarvan leidden tot een onderzoek. De overige telefoontjes waren zogenaamde ‘adviezen’.

Lees ook:   Varkensvirus-DNA vervuiling gevonden in Rotarix-vaccin

In die gevallen vond het AMK de melding niet zorgelijk genoeg om een onderzoek in te stellen. De beller kreeg wel een advies. Dat wordt niet geregistreerd op naam van het kind, maar op naam van de melder. Zo kan het voorkomen dat tien verschillende mensen bellen die zich zorgen maken over één kind. Maar als de zorg niet als ernstig genoeg wordt gezien, zullen deze tien telefoontjes noch aan elkaar, noch aan het kind worden gekoppeld.

Ernst inschatten
Nieuwsuur onderzocht een aantal recente, ernstige gevallen van kindermishandeling. Uit gesprekken met betrokken hulpverleners, lokale politici en buren blijkt de wens om ook lichte zorgen te registreren op naam van het kind. Op die manier was het in een aantal gevallen mogelijk geweest eerder de ernst van de situatie in te schatten, zo stellen een aantal betrokkenen.

Jan-Dirk Sprokkereef vindt niet dat alle meldingen automatisch aan de naam van het betreffende kind moeten worden gekoppeld. “Het is belangrijk dat mensen ook anoniem om advies kunnen vragen. Het meldpunt moet zijn laagdrempeligheid behouden.”

Misbruik
Ook denkt Sprokkereef dat in sommige situaties misbruik gemaakt zou kunnen worden van een dergelijke regeling. In vechtscheidingen zou de ene ouder de ander kunnen zwartmaken door mensen aan te sporen meldingen te doen bij het AMK. “Iedere melding moet zorgvuldig gewogen worden. De consequenties kunnen heel ingrijpend zijn.

https://nieuwsuur.nl/onderwerp/703680-huisarts-meldt-kindermishandeling-te-weinig.html

Huisartsen zijn er voor hun Patiënten!
Hallo wat verwachten zij, een NSB huisarts?
Ik denk dat niemand zijn of haar huisarts nog serieus gaat nemen, als deze achter je rug om aannames doet en vage valse meldingen doet!
Tenzij er echt iets aan de hand is, maar als het gaat om bv blauwe plekken van het vallen en daar is bewijs voor,…
dat de ouders dit niet deden, uiteraard,… waarom moet men dan een melding doen?

Lees ook:   Als er maar beter naar hem geluisterd was.

Om Jeugdzorg rijker te maken o.i.d om aan te tonen hoe belangrijk werk zij verrichten, nu dat weten we inmiddels al, het is bijna een afrader om nog kinderen te nemen in deze maatschappij!
Keihard verziekt!!!!!

Er zijn ook huisartsen die hun werk niet goed verrichten dan mogen ze nog blij zijn dat ze hier niet op aangesproken worden.

https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/huisartsen-onder-curatele-van-de.html

https://www.sp.nl/sites/default/files/111216_Rapport_Jeugdzorgbestuurders_1.pdf

Gerelateerde artikelen

Back to top button