22 september 2020

 

HET UWV BETRAPT DRIEDUIZEND zg “FRAUDEURS”

HET UWV BETRAPT DRIEDUIZEND “FRAUDEURS”
fraude
In 2008 constateerde het UWV dat drieduizend zzp’ers fraude hadden gepleegd. Het UWV ging niet na waar het aan kon liggen, maar opende een ware heksenjacht. Tientallen ondernemers werden strafrechtelijk vervolgd en er werd 30 miljoen aan uitkeringen en boetes teruggevorderd. Na onderzoek door de Nationale ombudsman bleek dat er helemaal geen sprake was van fraude, maar dat het UWV de ondernemers verkeerd had voorgelicht. Er volgde een lange weg van procederen voor de gedupeerden. Om hun strafblad ongedaan te maken moeten ze procederen tot aan de Hoge Raad. Als ze na jaren hun geld terugkrijgen ondervinden ze vaak nadelige gevolgen van de fiscus.
De zogenaamde fraudeurs waren mensen die een eigen bedrijf waren gestart om op die manier uit de WW te raken. Van de onderzochte groep werd ruim de helft beschuldigd van fraude. Veel van de ondernemers waren juist door het UWV aangemoedigd een eigen zaak te starten omdat ze “niets te verliezen” hadden.

OPDRACHT AAN NATIONALE OMBUDSMAN

Nadat een aantal gedupeerden aan de bel trok, werden er kamervragen gesteld. De Nationale ombudsman kreeg opdracht de zaak te onderzoeken. Zijn conclusie op 9 februari 2010: het UWV had de zelfstandigen verkeerd voorgelicht [Nu.nl], waardoor niet duidelijk was welke uren er opgegeven moesten worden. Daardoor gaven mensen alleen hun declarabele uren op en niet de uren die zij besteedden aan administratie, acquisitie etc. De zelfstandigen hebben te goeder trouw gehandeld en mogen niet de dupe worden van verkeerde voorlichting van het UWV.

COMMISSIES

Naar aanleiding de conclusie van de ombudsman werd er een motie ingediend. Minister Donner van SZW stribbelde tegen maar kon er uiteindelijk niet omheen. Hij kondigde een herziening aan waarbij de gevallen ruimhartig zouden worden beoordeeld. Daartoe worden er twee commissie ingesteld: commissie Vreeman en bezwaaradviescommissie Asscher-Vonk. Op 15 maart 2011 bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat de lopende rechtszaken zouden worden aangehouden totdat de bezwaaradviescommissie de indivuele gevallen had beoordeeld. Op 22 juni 2012 bood de commissie Asscher-Vonk het verslag aan van haar werkzaamheden. Kosten van de operatie: 5 miljoen euro.

Lees ook:   Anne Faber en de moordenaar

GEEN EERHERSTEL

Naar aanleiding van de resultaten van de Commissie Asscher-Vonk bood…lees verder…

En lees dit eens… en dit…

Gerelateerde berichten