Contantloze samenleving

Donderdag, 31 januari 2013 18:05

Deze opmerkelijke uitspraak is afkomstig van niemand minder dan de “weldoener” Bill Gates.
Als iedereen elektronisch zou betalen dan kunnen zélfs arme mensen sparen.

 

Het echtpaar Gates heeft met hun Bill en Melinda Gates Founfation een rijke historie voor wat betreft het financieren van initiatieven bedoeld om de wereldbevolking te reduceren en om giftige vaccinaties te promoten.

Nu hebben ze een nieuwe hobby bij, namelijk het aanprijzen van het concept van een gemeenschap die funktioneert zonder contant geld. En Bill zou Bill niet zijn als hij er niet een mooie draai aan had gegeven. Volgens een artikel op Bloomberg zou hij gezegd hebben dat het nadelig is voor arme mensen om met contant geld te betalen.

Er staat verder dat Bill contant geld “haat” vanwege het effect dat dit zou hebben op het arme deel van de wereldbevolking. Klinkt ook logisch dat “bankieren” het antwoord is op de problemen in derdewereldlanden waar men honger lijdt, gebukt gaan onder burgeroorlogen en onder erbarmelijke omstandigheden leeft. Volgens Bill zou alle ellende in die delen van de wereld snel afgelopen zijn als er eenmaal meer banken zouden zijn en meer mensen toegang tot die banken zouden hebben. De levensstandaard zou snel stijgen naar een acceptabel niveau en de lege magen zouden gevuld worden.

We kunnen dan een beetje sarcastisch doen, maar de beweging naar een maatschappij zonder contant geld onder het mom van “de armen hebben er voordeel bij” is wel dégelijk echt. Bill en Melinda zijn zo goed als hoofdsponsor van “Better Than Cash Alliance”, een beweging die vorig jaar september is opgericht en die tegen 2017 de volgende doelstellingen bereikt wil hebben:

Aanzienlijke toezeggingen van overheden, de ontwikkelingswereld, private ondernemingen en de privé sector om overal elektronische betaalmogelijkheden te installeren als plaatsvervanger van contant geld.

Het aanbieden van technische assistentie aan bovengenoemde organisaties waardoor de elektronische betaalmogelijkheden snel zullen toenemen.

Het, naar zijn zeggen, scheppen van economische zekerheid voor miljoenen mensen met lage inkomens die tot nu toe niet beschikken over een bankrekening om ook elektronisch te bankieren en op die wijze betalingen te doen, waardoor ze bezit kunnen opbouwen en sparen.

Bovengenoemd initiatief is uiteraard niet de enige beweging richting een maatschappij zonder contant geld. Het is duidelijk dat dit de richting is waarin de wereld zich beweegt.

In een maatschappij waarin mensen nog contant geld kunnen gebruiken om te betalen is er nog de schijn van anonimiteit. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om voorraden aan te leggen zoals voedsel en water zonder dat dit onmiddellijk wordt geregistreerd.

In een maatschappij zonder contant geld ben je volledig overgeleverd aan de overheid, banken en bedrijven voor het gebruik van al dit “gemak”. Als bovengenoemde instanties om wat voor reden dan ook besluiten om je rekening te blokkeren dan kun je ook accuut meteen helemaal niets meer. Er is dan immers geen contant geld meer.

Alleen al de dreiging om te worden afgesloten van het systeem zal voldoende zijn om de meeste burgers hun wil op te kunnen leggen, want die vreselijke straf om geen toegang te hebben tot betaalsystemen, dat wil niemand.

En ook dáárom moeten we nu wakker worden en dit tegengaan… voordat het ook hier te laat is.

Bron:

Activist Post
Niburu.co

Wat is er beter dan mensen die allemaal electronisch betalen?
Kijk dat geld staat dan zg op een bank…geld is straks enkel nog een computergebeuren!
Dus dat geld hoeft niet te bestaan…dat scheelt de banken enorm…

Bekijk dit filmpje nog maar eens goed!

FICTIEF GELD DUS!

Daarnaast heeft men een constante controle over de mensheid.

Waar geef jij je geld aan uit, wat koop je, wat eet je?
Werkt er iemand zwart? Alles is na te checken… nml!
Totale controle dus, gevaarlijk geheel…
En in het begin zal het zo’n vaart niet lopen maar…
Lees dit verhaal gewoon eens… https://angel-wings.nl/verhalen/de-chip/

Daarnaast is contant geld beter in de hand te houden dan internetgelden…
Je ziet wat je in de portemonnee hebt…
En pinnen is juist heel slecht voor je budget!

 

Gerelateerde Berichten

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv konya escort