Checklist van 20 Narcisme Kenmerken

Checklist van 20 Narcisme Kenmerken

Om echt te weten te komen wat de narcisme kenmerken zijn in het dagelijkse leven, zul je dieper in de ‘kern’ van de narcist moeten duiken. Hoewel slechts een getrainde professional een officiële diagnose kan stellen, is het belangrijk om in staat te zijn narcistisch gedrag te herkennen om misbruik te voorkomen. Daarom hier de meest uitgebreide checklist die er op het internet te vinden is om narcisten te herkennen:

Checklist voor de ‘slimste, meest getalenteerde en knapste’ persoon in de wereld… 😉

1. Oppervlakkige Charme

De narcist lijkt zeer charmant, maar is heimelijk vijandig en dominant, hij ziet zijn slachtoffers slechts als een object om te gebruiken. Toch weet hij met zijn snelle babbel en charme snel iedereen te overtuigen. Hij projecteert een dermate standvastige en imposante persoonlijkheid naar zijn omgeving, dat iedereen erdoor overweldigd is. Gecharmeerd door zijn charisma willen mensen hem maar snel al te graag van dienst zijn.

2. Ontbreken van Empathie

Het huiveringwekkende gebrek aan empathie, is een van de schokkendste kenmerken van de narcist. Het ontbreekt de narcist aan compassie en een meevoelend hart. Hij heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen en is zo geobsedeerd door zijn eigen behoeften, dat hij heel meedogenloos te werk kan gaan. Hij lijkt bijzonder moeilijk de pijn te kunnen voelen die andere mensen hebben, hoewel hij wel verwacht dat anderen zijn pijn voelen.

3.Respectloos Gedrag

Het gemis aan empathie en het gebrek aan geweten uiten zich in respectloos gedrag. Een narcist gedraagt zich op een manier die immoreel of onethisch is. In een context waarin het voor hem belangrijk is, kan hij heel goed beschaafd gedrag vertonen. Zodra hij er mee weg kan komen, zal een narcist al snel zijn gebrek aan respect tonen. Dit respectloos gedrag komt vooral tot uiting in relaties.

4. Gebrekkig Geweten

De narcist heeft een gebrek aan iets dat de meeste van ons wel hebben: een geweten. Zijn geheime wapen is dat hij geen geweten heeft en dus kan zeggen en doen wat hij wil, zonder zich ooit schuldig te voelen. Een narcist heeft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Hij mist alleen de capaciteit om zich er iets van aan te trekken.

5. Manipulatief en Dominant

De narcist is manipulatief en zeer vindingrijk. Hij weet hoe hij kan krijgen wat hij wil, namelijk door anderen te misbruiken. Hij domineert en vernedert zijn slachtoffers. De narcist speelt geestelijke spelletjes. Deze manipulatie gebeurt zo geniepig en subtiel, dat je je er niet bewust van bent. Zijn doel is om zo anderen te controleren, hun zelfvertrouwen af te nemen en ze zo kwetsbaar, kneedbaar en afhankelijk te maken.

6. Pathologisch Liegen

De narcist is een volmaakte pathologische leugenaar, dat wil zeggen: hij liegt van nature, zelfs over schijnbaar triviale, onbeduidende zaken. Onder het charmante masker verhult hij fraude, oneerlijkheid, overspel en leugens. Hij heeft er geen enkel probleem mee om oneerlijk te zijn en liegt op een koele manier. Hij zit gevangen in de overtuigingen van zijn eigen krachten en vaardigheden. Hierdoor is hij zeer overtuigend en zelfs in staat om een leugendetector te verslaan.

7. Superioriteit en Arrogantie

Op het eerste gezicht heeft de narcist een overdreven gevoel van eigenwaarde en straalt hij zelfvertrouwen uit. In werkelijkheid is het tegendeel het geval. De narcist heeft, meestal onbewust, juist zeer weinig zelfvertrouwen en compenseert dit door zich als beter en belangrijker voor te doen dan hij is. Hij neemt zijn toevlucht tot het tegendeel: een gevoel van angst wordt bravoure, minderwaardigheid wordt een gevoel van arrogantie en onwaardigheid wordt onfeilbaarheid, of kortom: superioriteit.

8. Agressieve Aanvallen

De narcist manifesteert zich in nonchalance, onverstoorbaarheid en geveinsde rust. Hij verschijnt vol arrogantie, doet ‘cool’ en lijkt niet snel onder de indruk. Totdat hij wordt tegengesproken, gekrenkt, of zijn zin niet krijgt, want dan ontploft hij. Hij vernedert dan anderen willens en wetens en gebruikt psychisch geweld op een actieve, strijdlustige en wraakzuchtige manier. Zijn wrede, koude persoonlijkheidskenmerken zorgen voor verbaal, relationeel, emotioneel en soms zelfs fysiek misbruik.

9. Onvolwassen Fantasieën

Met zijn ‘macho-cultuur’ probeert de narcist te imponeren met van alles dat geen wezenlijke waarde heeft. Omdat hij de echte wereld te angstig vindt en deze hem innerlijke conflicten geeft, leeft de narcist in een fantasiewereld. Hij creëert zijn eigen wereld, om zich op die manier groot en belangrijk te kunnen voelen. Onvolwassen en zelfverheerlijkende fantasieën over succes, schoonheid of liefde zijn kenmerkend voor de narcist.

10. Verslaafd aan Aandacht

De narcist wil in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij gedraagt zich vervelend of onbeleefd wanneer iemand anders de aandacht heeft, en hij is geneigd om het gesprek steeds op zichzelf terug te brengen. Hij zoekt voortdurend bevestiging voor zijn onzekere ego. De roep om aandacht kan zich uiten in betweterij, opschepperij, kleinering, vernedering en krenking. De narcist wil graag positieve aandacht, maar als hij die niet krijgt, zoekt hij negatieve aandacht.

11. Groot Ego

De narcist denkt dat hij slimmer, aantrekkelijker of meer getalenteerd is dan iemand anders. Hij denkt dat hij speciaal is en dat alleen hij, het allerbeste verdient. Hij kan tiranniek, verontwaardigd en dreigend reageren als niet aan zijn verwachtingen wordt voldaan. Hij verwacht speciale gunsten zonder wederzijdse verantwoordelijkheden. Hij neemt alles voor lief en gebruikt anderen uitsluitend om zichzelf te verbeteren en zijn grote ego te dienen.

12. Onverantwoordelijkheid

De narcist doet zichzelf voor als verantwoordelijk, vooral voor zaken waarop hij aangesproken kan worden. Toch is hij op veel vlakken helemaal niet zo verdienstelijk. De narcist kent geen verantwoordelijkheidsbewustheid. Dit is de bewustheid van je eigen verantwoordelijkheid, voor je eigen geluk en levenskwaliteit en dat van anderen. Dit bewustzijn komt voort uit je geweten, uit innerlijke integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, sympathie en respect, allemaal zaken die bij een narcist ontbreken.

13. Gebrek aan Wroeging, Schaamte of Schuld

Een diepgewortelde woede, die wordt verdrongen, is zijn kern. In plaats van vrienden heeft de narcist slachtoffers en medeplichtigen, die eindigen als slachtoffers. Het doel heiligt de middelen altijd en niets zal de narcist in de weg staan. Een echte narcist heeft slechts minachting voor degene die hij misbruikt. Als mensen die dicht bij hem staan zich bewust worden van deze exploitatie, voelt het als een “geestelijke verkrachting” voor hen.

14. Ondiepe Emoties

Hij is niet echt, hij heeft geen echte emoties. Om dit gebrek aan gevoel te compenseren, zet de narcist een aantrekkelijk masker op. Hij kan charmant, genadig, sociaal vaardig en zelfs onderdanig zijn. Hij is een volleerde acteur, ook in het simuleren van menselijke emoties. Zijn zogenaamde warmte, vreugde, liefde en mededogen zijn slechts geveinsd en vol bijbedoelingen.

15. Ongeschiktheid in Relaties

De narcist is niet geschikt om relaties op de lange termijn te onderhouden, want hij is niet in staat liefde te geven of te ontvangen. Gezonde persoonlijke relaties kun je herkennen aan empathie en bezorgdheid voor de gevoelens van de ander, een oprechte interesse in de ideeën van de ander, het vermogen om ambivalentie te tolereren en het vermogen om een eigen bijdrage te erkennen bij conflicten. Dit alles ontbreekt in een relatie met een narcist.

16. Problemen met Seks

Er zijn twee uiterste types in de narcist waardoor hij problemen met seks heeft. In elke narcist is een van de soorten dominant. Het eerste type is de bijna impotente / celibataire narcist die seks volledig afwijst. Hij wil nooit seks. Het andere uiterste is het tegenovergestelde, dit is het somatische, narcistische, vulgaire, sex-maniak type, de veeleisende tiran, ook in bed. Dit is de man die seks gebruik als een wapen om te domineren.

17. Ziekelijke Jaloezie en Afgunst

De narcist kan extreem controlerend, bezitterig, paranoïde, jaloers en zeer afgunstig zijn. De prestaties, successen, bezittingen en het geluk van anderen, zijn een aanval op zijn gevoel van macht en superioriteit. Hij geeft dan twee reacties: of hij toont geen interesse, of hij zal het uitdrukkelijk minachten. Dit alles is in tegenstelling tot mensen die een gezond zelfvertrouwen en zelfrespect bezitten, die zullen anderen net zo goed waarderen als zichzelf.

18. Gebrekkige Communicatie

Een narcist praat niet met je, in plaats daarvan praat hij tegen je. Zelfs zijn taalgebruik is ziekelijk. Het is zijn wapen ter zelfverdediging, een verbale kracht. Alles wat hij zegt is erop gericht om te zorgen dat je hem bewondert, fascinerend vindt, van hem houdt, of bang voor hem bent. Omdat hij zo overtuigend is, heeft hij de capaciteit om zijn critici verbaal te vernietigen.

19. Conflicten

Hij heeft altijd conflicten en is altijd wel boos op iets of iemand. Vanwege zijn onvermogen om met emoties om te gaan en omdat hij de wereld als bedreigend ervaart, heeft de narcist voortdurend de neiging tot conflicten. Niet alleen heeft hij zelf altijd conflicten, hij zaait tweedeling. Hij deinst er niet voor terug om mensen af te branden en tegen elkaar uit te spelen.

20. Obsessies en Verslavingen

Hij moet altijd een goed gevoel over zichzelf hebben, waardoor de narcist extra vatbaar is voor allerlei obsessies en verslavingen. De succesvolle narcist zal geobsedeerd zijn door zijn werk, vaak tot in het absurde. Je ziet ook vaak overmatig gebruik van alcohol, drugs, seks, eten, of verslaving aan winkelen, sport, religie, of geobsedeerd door ‘liefde’, geld, veiligheid, kracht, uiterlijk en gezondheid. Narcisme is een van de stoornissen die vaak tot uiting komen in misbruik, verslavingen en obsessies.

Indien het gedrag dat hier wordt beschreven veelvuldig in een persoon voorkomt, dan zouden dat duidelijke alarmbellen voor je moeten zijn!

http://narcismeinrelaties.nl/kennisbank-narcisme-In-relaties/narcisme-in-relaties-herkennen/checklist-van-20-narcisme-kenmerken/

Gelukkig komt er steeds meer bekendheid over narcisme!!!!

 

10 Tips Voor Omstanders Narcistische relaties

get over it?
Narcistische relaties zijn destructief en de gevolgen ervan kunnen leiden tot een levenslang trauma. Familie en vrienden hebben vaak geen idee hoe traumatisch een relatie met een narcist kan zijn. De ervaring is zo schadelijk, dat het geen relatie is waar het slachtoffer zomaar van los komt. Er is namelijk veel meer aan de hand, dan alleen een slechte relatie.

Omstanders zouden goed geïnformeerd moeten worden over narcisme, om te kunnen zien hoe narcisten vaak wegkomen met hun misdaden en om te begrijpen hoe slachtoffers worden geïsoleerd en van al hun fundamenten en stabiliteit worden ontdaan. Alleen zo kunnen zij steun en bescherming bieden.

Wat kun je doen, als je vermoedt dat iemand die je kent die in een relatie met narcist verwikkeld is?

Tien Tips Voor Omstanders Van Narcisme in Relaties:

Tip 1 – Allereerst: onderschat niet hoe gevaarlijk, manipulatief en samenzwerend een narcist kan zijn.

Te vaak verwarren mensen narcisten met een gewoon iemand die een wat opgeblazen ego heeft. Een echte narcist is wreed, onbegrijpelijk en kan ernstige emotionele en fysieke schade veroorzaken.

Tip 2 – Accepteer dat je het niet kunt begrijpen:

Narcisten zijn psychologische terroristen en criminelen (dictators) die opzettelijk anderen schade toebrengen door hen te misleiden. De meeste mensen kunnen zoiets niet begrijpen, tenzij ze het zelf hebben ervaren. Slechts ervaringsdeskundigen begrijpen wat het is, om door verborgen, geheim misbruik en door zorgvuldig uitgekiende tactieken, je geestelijke en lichamelijke gezondheid of zelfs bijna het leven te verliezen.

Tip 3 – Zeg geen domme dingen:

Overlevenden van narcistische relaties hebben vaak te maken met schok en trauma. Iedereen die hen zegt het maar snel vergeten, weet niet wat hij zegt. Vaak is er sprake van verlies van werk, geld, kinderen, familie, vrienden, van alles. Dat is de rede waarom het geen goed idee is om ongevoelige zinnen te gebruiken als “vergeet het” of “laat het los…”, want een slachtoffer van een narcist probeert niet alleen om het verliezen van een partner te accepteren, vaak heeft het slachtoffer ook te verwerken dat een deel van haar leven is vernietigd!

Tip 4 -Geef het slachtoffer nooit het gevoel verantwoordelijk te zijn voor het misbruik:

Helaas zullen de meeste omstanders niet beseffen dat het geheime narcistische misbruik waar slachtoffers aan worden blootgesteld tijdens de relatie, veel meer is dan een wat lastige man met een moeilijk karakter. Het slachtoffer wordt misbruikt op zielsniveau, vergelijkbaar met een krijgsgevangene, een slachtoffer van verkrachting, een gijzeling; waarschijnlijk kunnen ze niet eens adequaat beschrijven wat ze hebben meegemaakt. In veel gevallen hebben zij een groot deel van het misbruik geblokkeerd of geminimaliseerd; dat is typisch voor mensen in een zeer gevaarlijke situatie en een onderdeel van hun pogingen om te overleven.

Tip 5 – Geef slachtoffers zelfvertrouwen, ze zijn niet zwak of dom!

Narcisten voelen zich aangetrokken tot sterke, competente, zelfvoorzienende vrouwen met een sterk gevoel van morele verantwoordelijkheid. Het laatste wat een narcist wil, is iemand die behoeftig is of iemand geen nut voor hem zou kunnen hebben – hij heeft een “trofee” nodig. Plus, hoe meer zelfvoorzienend en vol vertrouwen het slachtoffer is, hoe meer de narcist ervan zal kunnen profiteren.

Tip 6 – Doe geen poging om het slachtoffer te laten kiezen tussen jou en de narcist

Het heeft ook geen zin om boos te worden, omdat ze niet meteen uit de relatie vertrekken of terug gaan. Het wegvallen van jouw steun is precies wat narcisten willen – zo krijgen ze steeds meer totale controle over hun slachtoffer en raakt het slachtoffer nog meer geïsoleerd en afhankelijk van de narcist.

Tip 7 – Verwacht niet dat het slachtoffer snel haar “oude zelf” weer zal zijn na het verlaten van de narcist.

Hoe langer een persoon betrokken is geweest bij een narcist, hoe meer schade is toegebracht aan het zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en zelfs de perceptie van de werkelijkheid, bij die persoon. Ze zullen niet snel herstellen, en soms zelfs nooit.

Tip 8 – Geloof niets van wat de narcist je vertelt:

De narcist zal proberen om het slachtoffer in diskrediet te brengen, haar gek te noemen en doen alsof hij zelf het slachtoffer is. Je kunt bijna garanderen dat wat de narcist zegt precies het tegenovergestelde van de waarheid is. Als hij zegt dat het slachtoffer ontrouw was; was hij waarschijnlijk aan het bedriegen. Vergeet niet dat de narcist een geweldige acteur is, en zijn hele leven lang niets anders doet dan de situatie in zijn voordeel te manipuleren.

Tip 9 – Toon de narcist geen sympathie

Er is geen reden om medelijden te voelen voor de narcist. Als hij ziet dat je sympathie voor hem hebt, zal hij je nog meer bespelen. Een van de andere tactieken die vaak door een narcist gebruikt worden, is om andere mensen te gebruiken als pionnen in zijn pogingen om zijn slachtoffer te controleren.

Tip 10 – Wees niet te kritisch over de narcist tegen het slachtoffer:

Herinner jezelf eraan dat het slachtoffer ‘in de ban van de narcist’ is/was door manipulatie. Je wilt niet dat het slachtoffer het gevoel krijgt de narcist te moeten verdedigen of je niet meer in vertrouwen kan nemen.

Gerelateerde Berichten