web analytics
...

Over AssayyA

Over AssayyA

Marduk-- ("solar calf"; Greek Mardochaios) was a late-generation god from ancient Mesopotamia and patron deity of the city of Babylon. When Babylon became the political center of the Euphrates valley in the time of Hammurabi (18th century BC), he slowly started to rise to the position of the head of the Babylonian pantheon, a position he fully acquired by the second half of the second millennium BC. In the city of Babylon, he resided

Assayya komt uit het Aramees. In de zesde eeuw BC was dit dialect de voertaal in Syrië, Babylonië en in het vroegere Perzië. Enkele boeken uit het Oude Testament zijn in deze taal geschreven. Zelfs in de tijd van Yeshua werd in heel Palestina nog Aramees gesproken. Assayya betekent geneesheer of ‘Healer’. Volgens dr. Geza Vermes, wetenschapper aan de Oxford Universiteit, is Assayya het begrip waar de benaming voor Essenen van afstamt.

Na de verovering van Palestina in 325 voor Christus troffen de zegevierende Grieken er een groep mensen aan die zichzelf Hassidim noemden. De Grieken vertaalden dat met Essenoi, wat in hun taal ‘Heiligen’ betekent. De benaming Essenen kan dus ook afstammen van het Griekse Essenoi.

De afbeelding komt van een Assyrisch paleisreliëf uit 716 – 713 BC. De gevleugelde man heeft een dennenappel – Pine cone in het Engels – in zijn rechterhand. De dennenappel is het oudste symbool, van nieuw leven en/of eeuwig leven. Dit symbool resoneert tevens met de epifyse of het Oog van Horus, en kan opgevat worden als een symbool van Verlichting. De helm met de dubbele stierenhoorns zijn een teken van koninklijke afkomst.

Om beide polsen heeft hij een instrument dat op een horloge lijkt, maar ook een GPS systeem kan zijn… In zijn linkerhand draagt hij een mandje. Zowel de dennenappel als het mandje, zijn symbolen van zeer geavanceerde kennis in genetica. Je kunt je afvragen van welke appel Eva en Adam aten.

Assayya zijn personen met een ontwaakt bewustzijn die hun geestelijke en zintuiglijke capaciteiten op een hoger trillingsniveau kunnen gebruiken om medemensen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te helen.

Jezus behoorde ook tot de groep Essenen.

https://www.assayya.com/index.php/ammi-shaddai/boodschappen/295-kleur-bekennen-2

Interessante website!

De koning bekent kleur, niet met een oranje wimpel maar met een rossige baard. Op Internet vond ik na Prinsjesdag een artikeltje over die baard. Een barbier gaf er het volgende commentaar op: ‘Zijn baard geeft de koning ook wat meer aanzien. Het laat ook dominantie zien. Het geeft er kracht aan. Het past bij een koning, vroeger hadden ze ook een baard.’ De kleur van de baard bleef onbesproken, en daar wil ik juist aandacht aan schenken.

Lees ook:   Oude buitenaardse wezens verlieten onze planeet 20.000 jaar geleden en zij zijn onze ware voorouders

Er zijn veel niet-rode mannen met rode baardgroei. Officiële cijfers zijn er niet, maar 44% van de ondervraagde mannen zegt wel eens rood aan te treffen in de baardstreek. De kleuring varieert van een enkele rode haar of rossige gloed tot een compleet rode baard bij blonde mannen. Jonathan Rees, hoogleraar dermatologie in Edinburgh, die in 1995 voor het eerst MC1R-mutaties bij roodharige mannen ontdekte, denkt dat mannen met rode baarden vaker één defecte kopie MC1R hebben.

Melanocortin 1 (MC1R) is verantwoordelijk voor rood haar. Het bloedtype Rh negatief hangt daar nauw mee samen. Op 8 februari 2017 publiceerde ik iets over de oorsprong van dat type bloed en de connectie ervan met de Reptilian Royalty. De Draco’s en Reptielen brachten circa 35.00 jaar geleden de RH negatief factor in onze bloedcellen. Mensen met deze RH negatief factor hebben meer Reptiliaanse chromosomen.

Op zich is dat niet erg, omdat elke humanoïde een reptielenbrein heeft dat kiest voor vechten, vluchten of bevriezen in situaties die bedreigend zijn. De Rh negatief factor zorgt ook voor een lagere lichaamstemperatuur net als bij de koudbloedige reptielen in de natuur. In tegenstelling tot de meeste zoogdieren, hebben reptielen ook een lagere bloeddruk. Het is denkbaar dat Reptiliaanse hybriden dat ook hebben.

Reptiliaanse hybriden hebben een extra ruggenwervel, die soms een overgangswervel of Cauda wordt genoemd. Het Engelse woordenboek definieert Cauda als ‘Staart’. Blijkbaar zijn de mensen met dit type bloed erg interessant voor de schaduwregering die achter de schermen de wereldleiders als marionetten gebruikt.

Ontvoeringen.
Niets vermoedende burgers worden naar speciale laboratoria van diep ondergrondse militaire bases vervoerd. Daar wordt de illusie gewekt (virtual reality) dat ze zich in een ruimteschip bevinden met buitenaardse wezens die vreemde operaties uitvoeren. Op deze manier kunnen talloze mensen, die voor de VS regering ‘interessant’ zijn, ontvoerd worden. Het merendeel van die mensen heeft de RH negatief bloedfactor. Waarom?

Mensen met Rh negatief bloed zijn vaak remote viewers, gedachtelezers, helderzienden, helderhorende, paranormaal begaafden en andere hoger begaafde mensen met ESP. Die afkorting staat voor extrasensory perception of buitenzintuiglijke waarnemingen. Ze waren al sinds WWII van buitengewoon nut voor militaire en geheime diensten en worden meestal gedwongen hun vaardigheden in dienst te stellen van de schaduw regeringen.

Lees ook:   Secret Space Secret Past.

Volgens de linkerhersenhelft ligt de oorsprong van de Rh-factor in het bloed bij de resusaap; een makaak uit de familie der apen van de Oude Wereld. Deze soort wordt veel gebruikt als proefdier, en heeft zijn naam gegeven aan de resusfactor. De rechterhersenhelft vermoedt echter dat de antigenen of Rh-factor in ons bloed van buitenaardse oorsprong is. Sommige mensen geloven niet in buitenaardse wezens, maar ze vergeten dat de Bijbelse figuur die Adam schiep niet van deze Aarde kwam.

Enkele wetenschappers denken dat Rh-negatief bloed een mutatie is die op een onbekend moment in onze evolutie tot stand is gekomen. Anderen denken aan de mogelijkheid dat het afkomstig is van een uitheemse soort die zich met mensen heeft gemengd of ons op een of andere manier heeft gemanipuleerd, waardoor een hybride bloedlijn ontstaat.

Genesis 6:4. ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name’. Het is dus denkbaar dat die reuzen de Rh-factor op Aarde brachten!

Anunnaki.
Deze naam wordt vaak vertaald met: ‘’Zij die van de Hemel naar de Aarde kwamen’. Zecharia Sitchin beschreef gedetailleerd over het fokprogramma van die slangengoden in Sumerië door middel van genetische manipulatie. Door hun gemeenschap met menselijke vrouwen konden de reptielen gemakkelijker reïncarneren op deze planeet. Daarmee konden ze meer controle krijgen op de oppervlakte van deze planeet en de mensen weer tot slavernij te brengen

https://www.assayya.com/index.php/ammi-shaddai/boodschappen/294-geostorm

70 miljoen pp…tjah dan zou de economie wel kapot vallen als we dat allemaal zouden hebben maar als het terug kon naar de guldentijd waarden waren we wel beter af dan nu!

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!