24 september 2020

 

Oorsprong der achternamen

https://www.gutenberg.org/files/3/6/0/7/36077/36077-h/36077-h.htm

Best interessant!

Grappig schijn o.a. af te stammen van de oud Germanen.
Friezen,…
En wat ik inmiddels weet over Friezen is dat ze eerlijk zijn, en recht toe recht aan.
Ze zeggen wat ze denken, zijn nuchter, *kuch*, deze website is misschien niet nuchter, maar het ontdekken waardig, wat als het wel waar is?
Wat dan en stel je voor…dat is die schrijfster in mij…de fantastische fantasie en humor die dan van allerlei bedenkt…maar heel goed wetend…
Wat real is en wat niet.

Geschiedenis is bijzonder al die mensen, die wezens die geboren zijn een leven hadden op deze aardbodem…
Waar jij ergens van afstamt, dat stemt mij tot een respectvol iets.
Ze zijn er niet meer, maar ooit waren zij, met emoties en gevoelens, mensen zoals jij en ik.
Mensen die dingen meemaakten in het leven…mensen die misschien nu al weer voortleven door middel van reïncarnatie?
Wie zal het zeggen.

Je stamt af van velen, vele vele vele voorouders… mega veel.
Ontelbaar veel, mij interesseert dit enorm…
Bv Germanen wie waren dat, hoe waren zij qua karakter?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Germanen

Ik heb Italiaanse voorouders, hoe waren zij?

Ik weet inmiddels dat laat naar bed gaan, later dan normaal voor Nederlanders dus eigenlijk bepaald is door voorouders.
In Italië is half 2, 2 uur heel normaal…hier niet.
Het als in het boos zijn en  dan snel vergeten, ken ik ook goed,…
Optimisme?
Mijn overgrootmoeder ging mensen helpen die de spaanse griep hadden…zomaar!
Had zelf een gezin, maar ze durfde dit dat is pas lef hebben…ze deed dat gewoon omdat ze die mensen moest helpen!
Ja ook dat zit in mij…
Het gezin van mijn overgrootmoeder werd wonderlijk genoeg gespaard..!
Dan nog de zero bloedgroep O…
https://rhnegativebloodsecrets.blogspot.nl/search?updated-max=2013-01-11T03:33:00-08:00&max-results=7

Bizarre website overigens…maar apart…anders en ook dat stemt tot nadenken…
bedoel heb je positief als bloedgroep kom jij nooit op die website terecht terwijl je opa misschien wel negatief had…bwvs…

Egypte heeft altijd al mijn aandacht…
Jodendom idem..
Hoe kwam mijn oma als kind aan die mooie donkere pijpekrulletjes?

Tjah vragen…en antwoorden vind je heel soms terug…in een ver verleden maar niet minder interessant…

https://www.egypt-tehuti.org/dutch/articles/dt-kopten.html

De Franken

Wie zijn de Franken
‘Franken’ is een verzamelnaam voor een aantal Germaanse stammen. In klassieke bronnen uit de 4e eeuw worden de volgende stammen tot de Franken gerekend: Salii, Chatuarii, Bructeri, Chamavi, Amsivarii en Chatti. Bovenstaande stammen waren in de voorafgaande eeuwen tot op bepaalde hoogte een culturele eenheid geworden. Deze eenheid hangt misschien samen met het cultische verbond der Istvaeonen waar Tacitus het over heeft. Als dit het geval is dan zijn de Franken een cultische stammenbond! (1) Frank is een Germaans woord dat ‘onstuimig’ of ‘dapper’ betekent.(1) Een andere bron legt de naam uit als ‘stoutmoedig’ of ‘strijdvaardig’.(2)

Lees ook:   Ancient Aliens: Rh-Negative

Waar komen de Franken vandaan
Frankrijk is genoemd naar de Franken, en toch is Frankrijk niet het herkomstgebied van van deze Germaanse stam. De migratie van de Franken naar Frankrijk begint in de tweede eeuw n.o.j. aan de Noordzeekust in Oost-Friesland, en loopt over Oost-Nederland naar Brabant en vandaar naar Zuid-België en Frankrijk. Hoe en wanneer is dat gebeurd? Dr. D.P. Blok gaat ervan uit dat de oorsprong van de Franken aan de Noordzeekust moet liggen. Hij wijst erop dat in de klassieke bronnen uit de derde eeuw de Franken vooral als zeevolk aangeduid worden. Zijn hypothese luidt als volgt: de naam Chauken (die in de IJzertijd in Groningen en Oost-Friesland wonen) is taalkundig mogelijk een nevenvorm van Hugas. In Groningen ligt Humsterland, in de 8e eeuw heette dat Hugmerki, hetgeen het gebied der Hugas betekent. De naam Hugas wordt ook gebruikt voor de Franken, en dan in het bijzonder die uit het Salische koningshuis.(1) In dit verband kan ook nog vermeld worden dat in de 3e eeuw de naam Chauken verdwijnt. Deze verdwijning hangt samen met een ontvolking van de Noord-West Europese en Baltischekustgebieden aan het einde van de 2e eeuw. Waarschijnlijk door overstromingen.

Kerst Huisman oppert dat de Friezen aan het einde van de 2e eeuw van hun overstroomde woongebied naar Oost-Friesland getrokken zijn, en daar samen met de Chauken de stam der Franken gevormd hebben. De oorsprong van de Franken ligt dus in Groningen en Oost-Friesland en aan het eind van de tweede eeuw verhuizen ze naar Salland. In de eerste helft van de vierde eeuw moeten de Saliers onder druk van de Saksen uitwijken naar de Betuwe.(1) In de derde eeuw waren de Franken militair bijzonder actief in de Gallische gebieden die onder Romeins bestuur stonden. In 274 en 275 deden de Franken en de Alamannen invallen in Gallië, en richten verwoestingen in een zeer groot gebied aan. Ook de Frankische rooftochten per schip, in Gallië, Spanje en Afrika waren berucht. Hiermee waren ze de vikingen zes eeuwen voor.(2) In de vierde eeuw bewoonden ze de delta Batavia, en Toxandrië. Toxandrië lag ten zuiden van de Rijn, en toen dus in Romeins gebied. De Salliers ( één van de Frankische stammen) had na 358 van de Romeinen toestemming gekregen om zich te vestigen. Deze Saliers zouden later de leidende positie binnen het Frankische verbond overnemen.(1)

In de vijfde eeuw woonden de Franken in een gebied tussen de Weser en de Rijn (zie figuur 1.) Vanuit dit gebied is de Frankische trek naar het zuiden begonnen.
Bron: https://www.nederlandsheidendom.nl/webst … aksen.html

Gerelateerde berichten