...

19 september 2021

 

De jaren tussen 614 en 911 zijn nooit gebeurd

Is onze kalender gemanipuleerd met 297 jaar.

Zijn de donkere eeuwen vervalst?

Mysterieus genoeg over dit onderwerp zijn er geen Engelse programma’s beschikbaar, maar veel in andere talen.

Geen wonder dat de donkere middeleeuwen zo donker waren – ze bestonden niet echt. De jaren tussen 614 en 911 zijn nooit gebeurd, maar vanwege enige verdachte wiskundige manipulatie zijn ze opgenomen in de westerse kalender. Om de tijdsverschuiving te verdoezelen, zijn drie eeuwen fictieve gebeurtenissen en niet-bestaande figuren zoals Karel de Grote in het historische record geperst. Reset je horloges: we leven eigenlijk in de vroege jaren 1700.

https://www.lucidcafe.com/library/96apr/charlemagne.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_time_hypothesis

The idea Time” werd voor het eerst voorgesteld in 1991 door een Duitse historicus genaamd Heribert Illig en zijn collega’s. Ze beweren dat onverklaarbare hiaten in het archeologische en documentaire verslag hun hypothese bevestigen.

Dus hoe verschenen 297 lege jaren plotseling? De hoofdverdachte is de heilige Romeinse keizer Otto III, die algemeen wordt verondersteld rond 1000 te hebben geleefd. Niet zo, zeg Illig en Co. van Paus Sylvester II, voegde hij 297 jaar toe aan de datum.

Om zijn sporen te dekken, bedacht hij een overtuigend verhaal over een Frankische keizer uit de achtste eeuw, Karel de Grote genoemd. Onnodig te zeggen dat historici er niet van overtuigd zijn dat een groot deel van de middeleeuwen vervalst was.

www.motherjones.com/politics/2009/09/conspiracy-watch-were-dark-ages-faked
www.motherjones.com

Onze christelijke …

The Sacramentary of Drogo, one of the gospel illustrated manuscripts from the Carolingian Revival. wikipedia Western Europe came crawling out of the "Dark Ages" with the arrival of Frankish kings, whom, in collaboration with the papacy in Rome,...

… chronologie is gebaseerd op de kalendercorrectie van de paus …
Dus de tijd tussen paus Gregorius III en Julius Caesar lijken 300 …
De keizers Constantine VII, Otto III en paus Sylvester II zijn de initiatiefnemers. …

Tijdens de vroege middeleeuwen (614 na Christus) iss onze kalender vervuild met 297 jaar …

Wat is de ” Phantom Time Hypothesis”

De Phantom-tijdhypothese is een theorie ontwikkeld door Heribert Illig (geboren in 1947 in Vohenstrauß) in 1991. Het stelt voor dat er een systematische poging is gedaan om die periodes van de geschiedenis te laten verschijnen, met name die van Europa tijdens de vroege middeleeuwen (614 AD) 911) bestaan, wanneer zij niet. Illig geloofde dat dit werd bereikt door het wijzigen, verkeerd weergeven en vervalsen van documentair en fysiek bewijs.

https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_time_hypothesis ” “Phantom Time” ” https://motherjones.com/authors/dave-gilson

Wanneer dr. Hans-Ulrich Niemitz zijn artikel over de ‘fantoomtijdhypothese’ introduceert, vraagt ​​hij zijn lezers vriendelijk geduldig, welwillend en open te staan ​​voor radicaal nieuwe ideeën, omdat zijn claims zeer onconventioneel zijn.

Dit komt omdat zijn artikel drie moeilijk te geloven voorstellen suggereert:

1) Honderden jaren geleden was onze kalender vervuild met 297 jaar die nooit heeft plaatsgevonden;

2) Dit is niet het jaar 2014, maar eerder 1717; en

3) De leveranciers van deze hypothese zijn geen crackpots .

De Phantom Time Hypothesis suggereert dat de vroege middeleeuwen (614-911 n.Chr.) Nooit zijn gebeurd, maar lang geleden aan de kalender zijn toegevoegd, hetzij per ongeluk, door verkeerde interpretatie van documenten, of door opzettelijke vervalsing door kalender samenzweerders .

Dit zou betekenen dat alle artefacten die aan die drie eeuwen worden toegeschreven, tot andere perioden behoren, en dat alle gebeurtenissen waarvan werd gedacht dat ze tijdens diezelfde periode plaatsvonden op andere momenten plaatsvonden, of regelrechte verzinsels zijn.

Een man genaamd Heribert Illig, een van de belangrijkste voorstanders van de theorie, gelooft bijvoorbeeld dat Karel de Grote een fictief personage was.

De geschiedenis

(HIin: Welt am Sonntag 1/2000 vom 2.1.2000, Seite 40) Vertaling: door Gunnar Ries en Ruth Lelarge Onze christelijke chronologie is gebaseerd op de kalendercorrectie van paus Gregorius XIII. In het jaar 1582 werden 10 dagen overgeslagen om de astronomische omstandigheden te synchroniseren met de kalender.

Deze correctie hield geen rekening met de fout die zich sinds de tijd van Julius Caesar (45 v.Chr.) In de Juliaanse kalender had opgestapeld. Het corrigeerde alleen de fout die zich heeft voorgedaan sinds 300 AD

specialisten beweren, dat Gregorius verwijst naar de raad van Nicea (325 AD). Bij deze raad was ofwel de kalender gecorrigeerd of tenminste de equinox vastgesteld op 21 maart. Maar er is geen bewijs hiervoor; alle feiten pleiten ertegen.

Dus de tijd tussen paus Gergorius XIII en Julius Caesar lijkt 300 jaar korter te zijn dan oorspronkelijk werd aangenomen.

Volgens het proefschrift van Heribert Illig zijn 297 jaar fictieve geschiedenis ingevoegd. Voor een fictieve periode – volgens Illig van 614 tot 911 – kunnen er geen authentieke bewijzen zijn.

Deze eeuwen worden sowieso ook de “Donkere Leeftijden” genoemd, want de historische leveringen zijn even zeldzaam als de archeologische vondsten.

Corbie Psalter: Initial Detail Carolingian ca. 800 CE Amiens, Bibliotheque Municipale, Ms. 18 barbarasangi

Vandaag vinden we geen enkel bewijs van kolonisatie in de vroege middeleeuwen in oorspronkelijk Romeinse steden. De historische bronnen zijn zeker niet hedendaags, maar zijn eeuwen later geschreven.

Honderden Byzantijnse steden lijken in deze tijd onbewoond te zijn geweest. De bevindingen in het islamitische Spanje beginnen niet in 711 met de islamitische verovering, maar niet vóór het begin van de 10e eeuw – enzovoort.

Als de stelling van Heribert Illig klopt, mag er geen enkele serieuze bevinding uit die periode zijn. Daarom moesten de overige bevindingen uit die tijd in detail worden onderzocht.

Wat beroerte Illig was dat nauwelijks meer dan 1000 in documenten genoemde gebouwen konden worden gevonden. De Pfalzkapelle (een enorme kapel waarvan wordt gezegd dat hij door keizer Karl is gebouwd) – het herkenningspunt van Aken – is het beroemdste gebouw uit de tijd van de vraag.

Het heeft een enorme boog die waarschijnlijk niet zal bestaan ​​zonder voorgangers of opvolgers. De ontwikkeling van de mogelijkheid om kleine bogen te bouwen om enorme bogen te bouwen, kan niet worden gedupliceerd.

Volgens Illigs argumentatie die nog niet is weerlegd, behoort dit gebouw niet tot de “Dark Ages”.

Een ander voorbeeld is de “Torhalle” van Lorsch, die dan in het begin van de 12e eeuw zou zijn gedateerd ondanks 770 of 870 AD. De enkele andere kerken uit de Karolingische tijd zouden ook goed passen in de Ottonische tijd.

De Karolingische boekverven zijn in werkelijkheid ook Ottonisch en kunnen daarom nauwelijks worden onderscheiden van de kunstwerken van deze tijd.

Er zijn veel vondsten van graven in Midden-Europa. Hun leeftijden kunnen niet in absolute datums worden genoemd, maar alleen in relatie tot elkaar.

Maar de voor de hand liggende opvolging was niet verspreid over 200 jaar, maar – volgens de conventionele chronologie – over meer dan 400 jaar.

Hiermee werden een bevolkingsafname in de 6e eeuw en een nog onverklaarde bevolkingsgroei rond 1000 na Christus gecreëerd.

Veel onderzoeksresultaten laten zien dat de drie eeuwen en hun geschiedenis kunnen worden opgeruimd.

Dit is van toepassing op de hele Oude Wereld van IJsland tot Indonesië.

Wie heeft de klok geavanceerd?

De keizers Constantijn VII en Otto III en paus Sylvester II zijn de initiatiefnemers. Keizer Otto III (keizer van 996 tot 1002) wilde Jezus Christus ‘vertegenwoordiger op aarde zijn aan het begin van het 7e millennium. De paus (999 tot 1003) die door Otto werd gekroond, ondersteunde hem met zijn kennis van Arabische astronomie en wiskunde.

Otto’s moeder kwam van het Byzantijnse hof, wat de relaties met de Byzantijnse dynastie verklaart. Daar konden drie “lege” eeuwen goed worden gebruikt. De Perzen hadden het belangrijkste christelijke relikwie gestolen, het kruis van Golgotha ​​in 614. Alleen binnen de fictieve tijd kon de terugkeer van het relikwie worden verklaard.

De verandering van chronologie werd verborgen door aanvullende regelingen. Het veranderen van het referentiepunt van de chronologie zorgde ervoor dat alleen geïnitieerde personen konden weten dat manipulaties “in naam van god” hadden plaatsgevonden.
De Byzantijns veranderde van het 10e-eeuwse tijdperk in 6212 na de schepping van de wereld.

De christenen in het westelijke deel van de wereld veranderen van het jaar 419 in het tijdperk van martelaren tot 1000 jaar na de geboorte van Jezus Christus. De Joden volgden hen en veranderden van het 10e-eeuwse tijdperk in 4464 na de schepping. Tot nu toe kon niet worden uitgelegd waarom alle culturen in Europa tegelijkertijd hun chronologie veranderden, maar in alle rust.

De uitgevonden maar nog steeds lege eeuwen moesten worden gevuld met geschiedenis. Dus verzonnen Otto en Sylvester verhalen en een zeer grote keizer Karl. Otto kon zowel naar hem verwijzen als naar de paus, die hem tot keizer had gekroond en gezalfd. Deze Karl kreeg zijn kroning op 25 december 800 na Christus, een dag die 497 jaar eerder werd vastgesteld als de laatste dag van de wereld. Dus voldeed Karl aan dezelfde voorwaarden als Otto III – en nu begrijpen we waarom zijn (fictieve) tijdgenoten niet jubelden of bang waren.

Karl’s kroning zou inferieur zijn aan de Millennium-keizer Otto. Het wordt begrijpelijk waarom het begin van het jaar 1000 geen angsten veroorzaakte: omdat de verandering van chronologie plaatsvond kort voor de doeldag, was er geen tijd voor een einde van de wereldstemmingen.

Van Otto III tot Friedrich II, de figuur van Karl kreeg meer facetten dan een echte persoon ooit zou hebben gehad. Op andere plaatsen verschenen andere verhalen, zoals het sprookje over (de fictieve) Harun al-Raschid. Op deze manier hebben de middeleeuwen zichzelf deels uitgevonden. Alleen met dit gewaagde proefschrift verdwijnen de tegenstellingen tussen gebouwen, bevindingen en documenten.

Lees ook:   De nieuwe jeugd en schone schoenen

www.motherjones.com/politics/2009/09/conspiracy-watch-were-dark-ages-faked

www.lunaticoutpost.com/Topic-Mother-Jones-Reports-Conspiracy-Theory-

Chunk-of-Dark-Ages-Didn -t-Exist

Illuminated Manuscript, Duke Albrecht's Table of Christian Faith (Winter Part), The Fall of Satan, Walters Art Museum Ms. W.171, fol. 81v | par Walters Art Museum Illuminated Manuscripts
______________________________________________________________________________

Studie en aantekeningen over historische feiten op basis van de werken van

professor Badiny, Jós Ferenc, en andere gewaardeerde geleerden. Fehérlófő (Hongarije), studiegroep, 2008 ” Het is niet nodig om te geloven: het is alleen nodig om te weten” Dit materiaal gaat over religieuze overtuigingen. We realiseren ons dat de hier gepresenteerde informatie niet voor iedereen is en sommigen vinden het misschien onverteerbaar. We willen niemand beledigen en dringen er daarom bij iedereen op aan om het te stoppen.

Wij zijn studenten van een oude cultuur gebaseerd op kennis en wijsheid. Wij zijn geen priesters of missionarissen; we vertegenwoordigen geen georganiseerde religie en claimen ook geen kennis van ‘de waarheid’ en we propageren geen dogma. We vragen ook geen donaties en accepteren deze ook niet. Degenen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van dit werk worden aangemoedigd om dit onderzoek voort te zetten, individueel of in groepen, en om hun kennis vrijelijk met anderen te delen voor de verheffing van de mensheid.

Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de 5-10e eeuw waarnaar in deze studie wordt verwezen, houden rekening met mogelijke chronologische fouten en verkeerde voorstelling van zaken. Wij geloven dat de fouten, indien van toepassing, voortkomen uit het gelijktijdig gebruik van drie verschillende referentiepunten: 323 v.Chr. (Jaar van wedergeboorte na de dood van Alexander van Macedonië), 45 v.Chr. (1e jaar van de Juliaanse kalender) en jaar 1 ( vermoedelijk het geboortejaar van Jezus te zijn, met terugwerkende kracht toegepast na de 5e eeuw).

Het zou zeker in het West-Europese belang zijn geweest, met name de Heilige Stoel en de handhaver van zijn beleid, het Heilige Roomse Rijk, om van deze fouten te profiteren, onbestaande perioden in de geschiedenis op te nemen vol fictieve protagonisten en gebeurtenissen voor politiek gewin, en om historische gebeurtenissen te verbergen die niet alleen ongunstig zijn voor het Westen, maar ook dergelijke chronologische fraude zouden blootleggen.

Chronologisch onderzoek tot nu toe onthult dat de 44 jaar die nodig zijn om de kalender vooruit te schuiven naar het veronderstelde geboortejaar van Jezus, zijn overgenomen uit het bewind van Attila (Tóth, Gyula die Magyar Krónikák citeert), terwijl 297 niet-bestaande jaren aan de kalender lijken te zijn toegevoegd , de jaren vooruit duwen.

Het argument van Heribert Illig ter ondersteuning van een dergelijke “chronologische fabricage” (614 – 911) lijkt echter enigszins eng en simplistisch te zijn. Niettemin lijken zijn conclusies op zijn minst aannemelijk.

Tot op heden is er geen fysiek bewijs van deze periode gevonden: er zijn geen overblijfselen van nederzettingen, geen munten, geen gereedschap, geen graven, in feite geen bewijs van enige vorm van menselijke aanwezigheid die onweerlegbaar hieraan kan worden gekoppeld fictief tijdperk.

De 7-9e eeuw bestaan ​​alleen in de ‘geschreven geschiedenis’ en alle zogenaamde ‘historische documenten’ met betrekking tot deze 297 jaar die tot nu toe zijn onderzocht, bleken retro-vervalste vervalsingen te zijn.

Verder is elk zogenaamd “bewijs van de donkere middeleeuwen” fragmenten dissociaties, discontinuïteit en gebeurtenissen waarvan bekend is dat ze vóór of na die periode hebben plaatsgevonden. De pragmatische geschiedenis toont daarentegen een ononderbroken natuurlijke progressie van gebeurtenissen in de 6e eeuw die over deze drie eeuwen lijken te springen en naadloos doorgaan in de periode die naar verluidt de 10e eeuw is.

Verder presenteert Uwe Topper overtuigende argumenten die de ontsnapping van Mohammed verbinden aan de Eerste Raad van Nicaea in 325, precies 297 jaar vóór het gepropageerde jaar, 622.

We behouden ons echter een oordeel over – vaak genoemd – ” Phantom Time Hypothesis.”
______________________________________________________________________________

Onbekende reden Geen Engels books zijn beschikbaar!

Duitse boeken van Heribert Illig, Das erfundene Mittelalter. Die größte Zeitfälschung der Geschichte.

1 november 2002 / Wer hat an der Uhr gedreht? Wie 300 Jahre Geschichte erfunden wurden. (1 maart 2001)
______________________________________________________________________________

Internationale literatuur en studies over de 297 jaar vermist.

Gerd Althoff (1997): Kann man eine Hochkultur erfinden? In: Ethik und Sozialwissenschaften 4/1997, 483 f.

at-Tabari (1985) = Ihsan Abbas ua (Hg.): De geschiedenis van at-Tabari. Een geannoteerde vertaling. 38 volumes. New York: 1985

Jan Beaufort (2001): Die Fälschung des Almagest. Versuch einer Ehrenrettung des Claudius Ptolemäus. In: ZS 4/2001, 590-615 u. 1/2002, 32-48

Jan Beaufort (2003): Die Fälschung des Almagest und ihre Verdrängung durch Franz Krojer. In: ZS 3/2003, 508-515

Jan Beaufort (2004): Richtigstellung zu Lukas. In: ZS 2/2004, 432-435

Hans-Georg Beck (1961): Überlieferungsgeschichte der byzantinischen Literatur. In: Hunger (1961), 423-510

Andreas Birken (2002): Der Höhenflug des Flinders Petrie. In: ZS 2/2002, 219-233

Christian Blöss / Hans-Ulrich Niemitz (1997): C14-Crash. Das Ende der Illusion, mit Radiokarbonmethode und

Dendrochronologie datieren zu können. Gräfelfing

Arno Borst (1990): Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas. Berlin

Arno Borst (1998): Die karolingische Kalenderreform. Hannover

Ahasver von Brandt (1958): Werkzeug des Historikers. Stuttgart

Eligius Dekkers (1986): Le succès étonnant des écrits pseudo-augustiniens au Moyen Age. In: FM V 361-368 / DeM = Illig (1998)

Mircea Eliade (1990): Geschichte der religiösen Ideen. 4 Bände. Freiburg im Breisgau

Hartmut Erbse (1961): Überlieferungsgeschichte der griechischen klassischen und hellenistischen Literatur. In: Hunger (1961), 207- 283

FM = Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München 16.-19. September

1986. 6 Volumes Hannover 1988

Johannes Fried (2002): Ein dunkler Leuchtturm. In: Der Spiegel 3/2002, 132-141 / Horst Fuhrmann (1986): Von der Wahrheit der

Fälscher. In: FM I 82-98

Horst Fuhrmann (1987): Einladung ins Mittelalter. München

Manfred Fuhrmann (1994): Rom in der Spätantike. Porträt einer Epoche. Düsseldorf / Zürich

Robert H. van Gent (o. J.): Bibliografie van Mesopotamische astronomie en

astrologie. www.phys.uu.nl/~vgent/babylon/babybibl.htm

Gunnar Heinsohn (1996): Die Wiederherstellung der Geschichte Armeniens und Kappadokiens. In: ZS 1/1996, 38-68

Gunnar Heinsohn (2001): Karl der Einfältige (898 / 911-923). In: ZS 4/2001, 631-661 (im Internet veröffentlicht

unter <https://lelarge.de/simplex.html>)

Gunnar Heinsohn (2003): Krojer und die Auschwitzleugnung. In: ZS 3/2003, 516 f.

Dieter B. Herrmann (2000): Nochmals: Gab es eine Phantomzeit in unserer Geschichte? In: Acta Historica Astronomiae Bd. 10.

Thun / Frankfurt am Main 2000, 211-214

Philip K. Hitti (1974): Geschiedenis van de Arabieren. London

Herbert Hunger ua (Hg.) (1961): Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur Bd. 1. Zürich

Ludwig Ideler (1825): Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. 2 Bände. Berlijn 1825/26

Heribert Illig (1998): Das erfundene Mittelalter. Die größte Zeitfälschung der Geschichte. München (= DeM)

Heribert Illig (2000): Wer hat an der Uhr gedreht? Wie 300 Jahre Geschichte erfunden wurden. München (= WU)

Heribert Illig (2003): Rückweisung der bislang gewichtigsten Kritik an der Phantomzeitthese. In: ZS 3/2003, 478-507

Heribert Illig / Gerhard Anwander (2002): Bayern und die Phantomzeit. Archäologie bredlegt Urkunden des frühen

Mittelalters. Eine systematische Studie. 2 Bände. Gräfelfing

Hermann Kandler (1994): Die Bedeutung der Siebenschläfer im Islam. Bochum / Hermann Kinder /

Werner Hilgemann (1995): dtv-Atlas zur Weltgeschichte. München

Der Koran. Übers. v. Max Henning. Eingel. v. Ernst Werner u. Kurt Rudolph. Textdurchsicht, Anmerkungen, Register v. Kurt

Rudolph. Wiesbaden o. J.

Hans-E. Korth (2002): Anomalie der C14-Kalibrierkurve beweist Kalendersprung. In: ZS 1/2002, 49-67

Hans-E. Korth (2003): Phantomzeit-These und Naturwissenschaft – Veelgestelde vragen. www.phzt-faq.de.vu

Franz Krojer (2003): Die Präzision der Präzession. Illigs mittelalterliche Phantomzeit aus astronomischer Sicht. Mit einem

Beitrag von Thomas Schmidt. München

Paul Kunitzsch (1974): Der Almagest. Die Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolemäus in arabisch-lateinischer Überlieferung.

Wiesbaden

Paul Kunitzsch (1975): Ibn as-Salah: Zur Kritik der Koordinatenüberlieferung im Sternkatalog des Almagest.

Göttingen

Abbé Lausser (1976): Gerbert. Étude historique sur le dixième siècle. Genève

Günter Lelarge (1998): Stichwort: Hardouin, Jean. Vom Umgang mit Wissen und Wahrheit. In: ZS 1/1998, 156-162 LexMA

= Lexikon des Mittelalters. München 1977-1998

Günter Lüling (1981): Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammed. Eine Kritik am “christlichen” Abendland. Erlangen

Günter Lüling (1993): Über den Urkoran: Ansätze zur Rekonstruktion der vorislamisch-christlichen Strophenlieder im

Koran. Erlangen / Hans Maier (1991): Die christliche Zeitrechnung. Freiburg

Cyril Mango / Roger Scott (Hg.) (1997): The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813. Oxford

Robert R. Newton (1972): Medieval Chronicles and the Rotation of the Earth, Baltimore

John Julius Norwich (2000): Byzanz. 3 volumes. Augsburg

Der Große Ploetz (2000). 32. Luchtvervoer. Freiburg

Steven Runciman (1983): Byzanz. Von der Gründung bis zum Fall Konstantinopels. Kindlers Kulturgeschichte Europas Bd. 8. München

Francis R. Stephenson (1997): Historische verduisteringen en aardrotatie. Cambridge

Uwe Topper (1994): Die Siebenschläfer von Ephesos. Legende und ihre Auswirkungen. In: ZS 1/1994, 40-55

Uwe Topper (2000): Die große Geschichtsfälschung. Berlijn. Internetmanuskript: www.jesus1053.com/l2-wahl/l2-autoren/l3-

Uwe-Topper / Topper-0.html # 1

VL = Georg Vogeler / Horst Enzensberger / Thomas Frenz (2000): Virtuele bibliotheek. Historische Hilfswissenschaften. www.vl-

ghw.uni-muenchen.de/KuK.html, www.phil.uni-passau.de/histhw/bibliographie/3c.html, /3b1.html, /3b2.html und /3a.html.

Klaus Weissgerber (2000): Zur islamischen Phantomzeit (Islamica I). In: ZS 3/2000, 419-448

Klaus Weissgerber (2003): Ungarns wirkliche Frühgeschichte. Árpád eroberte schon 600 das Karpatenbecken. Gräfelfing

WU = Illig (2000) Manfred Zeller (1993a): Das Kalifat der Omajjaden. In: ZS 3/1993, 69-86

Manfred Zeller (1993b): Der Iran in frühmittelalterlicher Zeit (bis zum 10. Jh.). In: ZS 3/1993, 87-110

ZS = Zeitensprünge. Interdisziplinäres Bulletin (vorm. Vorzeit-Frühzeit-Gegenwart). Mantis Verlag, Gräfelfing.

Uitgever en uitgever: Dr. phil. Heribert Illig. Medewerker: Prof. Dr. phil. Dr. Rer. pol. Gunnar Heinsohn

https://ancientmistery.weebly.com/faked-dark-ages.html

Er is idem weinig te vinden over die tijd…vreemd genoeg!
Het zou 2012 weer laten zien in een nieuw daglicht…dat duurt dus nog wel even…!

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com