...
Bizar & HumorMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

Gifwolk over Nederland gelukkig niet Giftig!!!!

Nu dat scheelt.

Iedereen vanochtend hand voor de mond en snuffen of die lucht uit hun murf kwam natuurlijk…
Nee serieus wat een vreselijke stank was dat zeg
En heel Nederland had er last van, dat kan toch nooit.

Een hoogleraar zegt dat wij ons die stank verzonnen hebben…massahysterie dus!
Jahaaa! Zo… Je had het nieuws nog niet eens gehoord, je komt buiten en je ruikt die stank en ja dat heb je dan verzonnen…
Oké?
🙂

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/09/hoogleraar-rampenbestrijding-veiligheidsklep-kapotte-tank-deed-zn-werk-a3653541

Hij heeft het over gaslucht?
-Wat er precies met de tank met versnellingsbakolie op het bedrijventerrein in Alblasserdam is misgegaan, kan hoogleraar rampenbestrijding Helsloot niet zeggen. „Maar eigenlijk lijkt er niet zo veel te zijn misgegaan. Om explosies te voorkomen zijn gastanks zo ontworpen dat bij oplopende gasdruk door bijvoorbeeld onverwachte chemische reacties de druk wordt verminderd doordat gas kan ontsnappen via veiligheidskleppen. Dat is precies wat in Alblasserdam lijkt te zijn gebeurd.”

„Gezondheidsrisico nihil. De stank kan wel leiden tot overgeven of misselijkheid”, aldus een NL-Alert. Wel betreurt hij dat dit opnieuw „een enigszins raadselachtig bericht was”. „Er staat dat het gas weliswaar hoofdpijn en misselijkheid kan veroorzaken maar niet schadelijk is voor de gezondheid. Ik had begrepen dat zulke tegenstrijdige informatie – wel misselijkheid, maar niet ongezond – niet meer zou worden gegeven bij alarmeringen.”

Giftig dus,… maar niet giftig… mooi dat we dat nu weten!

Nu komt het, hij zegt:
 „Het lijkt me sterk dat de gaswolk uit Alblasserdam tot in Meppel een penetrante gas- en rubberstank heeft veroorzaakt”, zegt hij. „Gezien de krachtige of zelfs harde wind die vandaag over heel Nederland waait, is het onwaarschijnlijk dat de gaswolk niet binnen een paar kilometer is vervluchtigd. Zelfs bij grote branden van olietanks of chemische installaties die met minder wind gepaard gingen, reikte de rook niet verder dan een kilometer of tien.”

Inderdaad dat lijkt mij ook heel sterk, dus was er misschien nog iets anders aan de hand?

Fijn het is ook in het riool terecht gekomen…

https://www.ad.nl/dordrecht/brandweer-uren-zoet-na-ontsnappen-schadelijke-stof-in-alblasserdam-stankwolk-trekt-over-nederland~a48dd684/

Gevaarlijke stof petrolad ook in riolering gevonden na lekkage in tankwagen
De gevaarlijke stof petrolad is ook in het riool terecht gekomen, na een lekkage vanuit een tankwagen op de Edisonweg in Alblasserdam. Als gevolg van dat lek trok een geurwolk van hevige stank over een groot deel van Nederland.

https://www.ad.nl/dossier/stankoverlast-door-lekkage-stof-in-alblasserdam~d115e4365-8fad-42c4-adf7-193f3c0a695b/

Lees ook:   Het toverwoord paspoort!!!!!!!!

Zelfs de burgemeester vroeg aan zijn vrouw… Heppie der ene loat’n?
Nee gekkie, het is de buurman!
🙂

-Volgens de Veiligheidsregio Utrecht werd de geur veroorzaakt door versnellingsbakolie in de tankwagen. Bij het schoonmaken van de tank liepen de druk en de temperatuur op, waarna de veiligheidsklep op de tankwagen openging. Zo kon de stof ontsnappen. De brandweer werd ingezet om het ontsnappen van de gassen tegen te gaan. Zij zetten een zogenoemd waterscherm in om de gasdamp neer te slaan. Ook dichtten zij een defecte afdichting van de tankwagen waaruit de stoffen vrijkwamen.

Het gaat om de stof Petrolatum oftewel Vaseline:

Risico’s van accidentele inname of inhalatie

Vaseline en vaseline bevattende huidproducten zijn bedoeld voor uitwendig gebruik enkel en alleen. Het Illinois Poison Center merkt op dat petrolatum minimaal giftig is wanneer het in kleine hoeveelheden wordt ingenomen, maar dat het zachte ontlasting of diarree kan veroorzaken.

Het per ongeluk inademen van vaseline brengt een groter gezondheidsrisico met zich mee, omdat dit een aandoening kan veroorzaken die lipoïde pneumonie wordt genoemd en die ernstig en mogelijk levensbedreigend kan zijn.

Doe geen vaseline of vaseline-bevattende producten in uw neus of mond. In geval van accidentele inname of inademing, neem onmiddellijk contact op met uw lokale antigifcentrum, vooral als er hoesten, verstikking of braken is geassocieerd met het ongeluk.

Gerelateerde artikelen

Back to top button